TUAN 8 NGỌC

40 39 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:19

TUẦN Ngày soạn: 21/ 10 / 2017 Ngày giảng: Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 SÁNG: TIẾT 1: CHÀO CỜ HS tập trung sân trường TIẾT 2: ĐẠO ĐỨC ( Đ/c Lường soạn giảng ) TIẾT 3: TOÁN TIẾT 36: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Tính tổng số, vận dụng số tính chất để tính tổng số cách thuận tiện - Lớp làm tập: 1, ( dòng 1, 2); 4a II CHUẨN BỊ: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg Giáo viên Học sinh 1’ Ổn định tổ chức: - Hát 4’ Kiểm tra cũ: - Nêu tính chất kết hợp - Nêu 28’ phép cộng ? Bài mới: 3.1 Giới thiệu bài: - Lắng nghe 3.2 Luyện tập: Bài 1( Tr46) : - Nêu Y/c ? - Gọi HS làm miệng: - Làm vào HS lên bảng + 2814 1429 3046 7289 - NX, chữa - Nhận xét Bài (Tr46) : Nêu y/ c ? - Nêu ( SGK ) - Thi tính thuận tiện - Làm theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày Bài 4(T 46) : - BT cho biết ? - Bài tốn hỏi ? - Nhận xét - HS nêu - HS đọc tập - HS làm bảng lớp, lớp làm NX chữa Bài giải a, Sau năm DS xã tăng lên là: 79 + 71 = 150( người) ĐS: 150 người - GV nhận xét số Bài 3(T46) : - Nêu y/ c ? - Củng cố tìm TP chưa biết - Làm vào phiếu HT: phép cộng, trừ a, X - 306 = 504 X = 504 + 306 X = 810 b, X + 254 = 680 X = 680 – 254 X = 426 1’ 1’ Củng cố: - NX giờ, chốt lại - Lắng nghe Dặn dò: - Về nhà học chuẩn bị - Nghe dặn dò sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: TIẾT 4: TIN HỌC ( Gv chuyên soạn giảng ) TIẾT 5: TẬP ĐỌC NẾU CHÚNG MÌNH CĨ PHÉP LẠ I MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trơi chảy tồn - Bước đầu biết đọc diễn cảm thơ với giọng hồn nhiên, vui tươi, thể niềm vui, niềm khao khát em nhỏ ước mơ tương lai tốt đẹp - Hiểu ý nghĩa bài: Bài thơ ngộ nghĩnh đáng yêu, nói ước mơ bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho giới trở nên tốt đẹp II CHUẨN BỊ: - Tranh minh hoạ SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: - Đọc phân vai kịch: “ Ở vương - nhóm đọc, NX quốc Tương Lai.” - NX, đánh giá (28’) Bài mới: 2' 3.1 Giới thiệu bài: - Lắng nghe 12' 3.2 Luyện đọc: - hs đọc toàn - GV chia đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp lần - Đọc nối tiếp ( HS lượt ) - GV kết hợp sửa lỗi cho HS - Gọi hs đọc nối tiếp lần Kết hợp giải - HS đọc giải nghĩa từ - HD hs đọc câu khó - Luyện đọc theo cặp - GV đọc tồn - HS đọc 8' 3.3 Tìm hiểu bài: - Lớp đọc thầm thơ - Câu thơ lặp lại nhiều lần - Nếu có phép lạ ? lặp lại lần bắt đầu khổ thơ, lần kết - Việc lặp lại nhiều lần câu thơ nói - Nói lên ước muốn bạn lên điều ? nhỏ tha thiết - Mỗi khổ thơ nói lên điều ước - Khổ 1: Các bạn nhỏ ước muốn bạn nhỏ Những điều ước ? mau lớn - Khổ 2: Các bạn ước trẻ em trở thành người lớn để làm việc - Khổ 3: bạn ước trái đất không mùa đơng - Khổ 4: Các bạn ước mơ khơng đạn bom, đạn bom kẹo bi tròn - Bài thơ nói lên điều ? - Em thích ước mơ thơ ? - HS nêu Vì ? 6' 3.4 HDHS đọc diễn cảm HTL thơ: - HS nối tiếp đọc - HDHS tìm giọng đọc - Thi đọc diễn cảm - HDHS đọc diễn cảm khổ thơ 1, - HTL thơ 1’ Củng cố: - Thi HTL thơ - Bài thơ nói ước mơ + Nêu ý nghĩa thơ ? 1’ bạn nhỏ muốn có phép lạ Dặn dò: để làm cho TG tốt đẹp - Gv dặn dò HS - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: CHIỀU: TIẾT 1: LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP CHỮ HOA Ê BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP I MỤC TIÊU - Củng cố cho HS cách viết chữ hoa Ê đúng, đẹp - HS viết chữ trình bày sạch, đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ hoa Ê, LVCĐ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Viết chữ hoa E - Gv theo dõi nhận xét (28’) Bài 2' 3.1 Giới thiệu 26' 3.2 Nội dung a Hướng dẫn viết chữ mẫu - Cho HS quan sát chữ mẫu nhận xét độ cao, độ rộng chữ hoa - Y/c HS phân tích chữ hoa - Gọi nêu lại cách viết chữ hoa - GV vừa viết mẫu vừa nêu lại cách viết chữ hoa - Y/c HS viết bảng chữ hoa b Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng - Hướng dẫn viết chữ Êm Học sinh - Hát - HS thực - Lắng nghe - Nhận xét độ cao, độ rộng chữ hoa - HS phân tích chữ hoa - Nêu cách viết chữ hoa - Quan sát ghi nhớ - Viết bảng - Đọc cụm từ ứng dụng - Giải nghĩa cụm từ ứng dụng - HS viết bảng Êm c Hướng dẫn viết đoạn văn ứng dụng - Đọc đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn - Y/c HS tìm chữ hoa có đoạn - Tìm chữ hoa có đoạn văn: N, B, H, C, M 3' 1' văn - Viết bảng chữ hoa vừa - Nêu cách viết chữ hoa y/ c HS viết tìm N , B , H , C , M bảng - HS viết d Hướng dẫn viết - Nêu y/c - Chấm vở, nhận xét Củng cố - Lắng nghe - N/X học - Nghe dặn dò Dặn dò - VN học bài, chuẩn bị sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 2: ÔN TOÁN TUẦN 8: TIẾT I MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố - Tính tổng ba số, vận dụng số tính chất để tính tổng ba số cách thuận tiện II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng con, tập III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Tg 1’ 3’ Giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Nêu lại tính chất kết hợp phép cộng - Nhận xét (30’) Bài mới: 1' 3.1 Giới thiệu ghi đầu 3.2 Bài tập: 9' Bài : Đặt tính tính tổng : a 2345 + 3671 + 1462 b 4262 + 3368 + 2142 c 1223 + 2052 + 4252 d 44254 + 14652 + 34633 - Nhận xét, chữa 7' Bài 2: Tính cách thuân tiện nhất: a 423 + 59 + 132 b 34 + 56 + 12 c 345 + 23 + 67 c 78 + 32 + 15 Học sinh - Hát - HS nêu - HS làm bài, lớp làm vào BT + 2345 + 4262 + 1223 + 44254 3671 3368 2052 14652 1462 2142 4252 34633 7478 9772 7527 93739 - HS làm - HS làm theo cách - số HS lên bảng làm - HS nhận xét 5' 8' 1' 1' - GV nhận xét chữa Bài 3: Tìm X: a X + 47625 = 79816 b X – 23467 = 62579 - HS làm a X + 47625 = 79816 X = 79816 – 47625 X = 32191 b X – 23467 = 62579 X = 62579 + 23467 X = 86046 - Nhận xét, chữa * Bài : Một hình chữ nhật có - HS nêu yêu cầu làm tập chiều dài a , chiều rộng b Gọi a Chu vi HCN : P chu vi hình chữ nhật : (16 + 12) x = 14 (cm) P=(a+b)x2 b (45 + 15 ) x2 = 30 (cm) (a , b đơn vị đo ) Áp dụng cơng thức để tính chu vi hình chữ nhật , biết : a a = 16cm ; b = 12cm b a = 45cm ; b = 15m Củng cố : - Nêu lại tính chất giao hốn cà TC - HS nêu kết hợp phép cộng - Nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò : - VN xem lại - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 3: ÂM NHẠC ( Gv chuyên soạn giảng ) Ngày soạn: 22/10/2017 Ngày giảng: Thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 SÁNG: TIẾT 1: KĨ THUẬT ( Đ/c Lường soạn giảng ) TIẾT 2: KHOA HỌC ( Đ/c Lường soạn giảng ) TIẾT 3: TOÁN TIẾT 37: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐĨ I MỤC TIÊU: - Biết cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Bước đầu biết giải tốn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Lớp làm tập 1, HS khá, giỏi làm tập: 3, II Chuẩn bị: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ Giáo viên Học sinh Ổn định tổ chức: Hát - Kiểm tra cũ 4’ Kiểm tra cũ: - Nêu tính chất giao hốn tính chất kết hợp phép cộng (28’) Bài mới: 2' 3.1 Giới thiệu 15' 3.2 Hướng dẫn tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Gọi HS đọc tốn - Sgk + Bài tốn cho biết ? Hỏi ? - HS đọc - HSTL - GV giới thiệu dạng toán - GV HD HS vẽ sơ đồ toán - HS lên bảng vẽ, lớp vẽ nháp Số lớn: 70 ? 10 Số bé : ? - Yêu cầu HS quan sát kĩ sơ đồ nêu - HS quan sát cách giải - GV hướng dẫn cách giải ( che phần số lớn ) + Nếu bớt phần số lớn so với số bé số lớn so với số bé ? - HSTL - GV: Trên đoạn thẳng lại hai lần - Số lớn số bé 11' số bé + Phần số lớn so với số bé hai số ? + Khi bớt phần số lớn so với số bé tổng chúng thay đổi ? + Tổng ? + Tổng hai lần số bé, hai lần số bé ? + Tìm số bé ? Số lớn ? - Yêu cầu HS trình bày lời giải - Gọi HS đọc lại lời giải nêu cách tìm số bé - GV hướng dẫn giải cách ( Như cách 1) - Yêu cầu HS đọc lại lời giải nêu cách tìm số lớn - GV viết cách tìm số lớn lên bảng kết luận cách tìm hai số biết tổng hiệu hai số 3.3 Luyện tập: Bài Gọi HS đọc dề + Bài tốn cho biết ? Hỏi ? + Bài tốn thuộc dạng tốn ? Vì em biết điều ? - Yêu cầu HS làm theo cách ( dãy) Bài Hướng dẫn HS làm BT - GV phát bảng phụ cho HS làm theo cách ĐA: HS trai: 16 HS gái: 12 Bài HS khá, giỏi - HD HS làm - Yêu cầu HS làm - GV chấm chữa Bài HS khá, giỏi - HD HS làm - Y/c HS làm nháp - Hiệu hai số - Bớt 10 đơn vị - Tổng 70 – 10 = 60 - Hai lần số bé 60 : = 30 - HS giải bảng, - HS đọc nêu - HS đọc nêu - HS nhắc lại cách tìm số lớn, số bé - HS đọc - HSTL - HS làm theo dãy, dãy làm cách - Chữ Giải C1: Tuổi là: (58 - 38) : = 10 (tuổi) Tuổi bố là: 10 + 38 = 48 ( tuổi) ĐS: 10 tuổi,48 tuổi C2: - HS làm theo cách, lớp làm nháp - Nhận xét, chữa - Làm vào nháp - HS lên bảng chữa - Nhận xét - Làm nháp 1’ 1’ - Gọi HS nêu kết giải thích - Nêu miệng kết giải ĐA: số cần tìm thích Củng cố - GV nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò - BTVN: ơn bài, học thuộc quy tắc - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 4: CHÍNH TẢ NGHE - VIẾT: TRUNG THU ĐỘC LẬP PHÂN BIỆT: R/ D/ GI HOẶC IÊN / YÊN/ IÊNG I MỤC TIÊU: Nghe - viết tả, trình bày đoạn bài: Trung thu độc lập Làm tập (2) a/ b (3) a/ b II CHUẨN BỊ: - Bảng phụ viết BT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Viết từ ngữ bắt đầu ch/ tr - NX, sửa lỗi cho HS (28’) Bài mới: 2' 3.1 Giới thiệu 17' 3.2 Hướng dẫn nghe - viết: - GV đọc viết " Ngày mai vui tươi" Học sinh - Hát - bạn viết bảng, lớp viết nháp - Mở SGK (T66) theo dõi - Đọc thầm lại đoạn văn Chú ý cách trình bày, TN khó - Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước Máy phát điện, cờ đỏ bay đêm trăng tương lai tàu lớn, nhà máy, nông ? trường * Luyện viết từ khó: - Nêu từ khó viết ? - HS nêu - GV đọc - mười lăm năm, thác nước, phát điện, phấp phới, bát ngát, nông trường, to lớn - Viết bảng, nháp * Viết bài: 9' 1’ 1’ - GV đọc cho HS viết - Đọc soát lỗi * Chấm chữa bài: - Gv nhận xét số viết 3.3 HD làm BT tả: Bài 2a (Tr77) : - Nêu y/c ? - Viết - Soát - Lắng nghe - Đọc thầm ND tập - Làm BT vào SGK, HS lên bảng - Trình bày kết quả: Thứ tự từ cần điền: giắt, rơi, dấu, rơi, dấu , rơi, dấu - Nêu ( SGK ) - Thi tìm từ: rẻ, danh nhân, giường Bài 3a(Tr78) : - Nêu y/c ? - Tổ chức cho HS chơi trò chơi - Gv nhận xét Củng cố - NX học - Lắng nghe 5.Dặn dò - BTVN: Viết lại TN viết sai - Nghe dặn dò tả Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: CHIỀU: ( Đ/c Lường soạn giảng ) Ngày soạn: 23/10/2017 Ngày giảng: Thứ Tư ngày 25 tháng 10 năm 2017 SÁNG: TIẾT 1: TOÁN TIẾT 38: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết giải tốn liên quan đến tìm số biết tổng hiệu chúng - Lớp làm tập 1(a, b); 2, HS khá, giỏi làm tập 3, II CHUẨN BỊ: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: nhận xét 10' 2' 1' Tổng 72 87 136 259 Tổng 72 87 136 259 hai số hai số Hiệu 14 25 28 43 Hiệu 14 25 28 43 hai số hai số Số bé 29 Số bé 29 32 Số lớn 43 Số lớn 43 56 - Cho HS làm vào phiếu BT chữa * Bài 3: Một khu đất hình chữ nhật - em đọc có chu vi 356m, chiều dài - Giải vào chiều rộng 34m Tính chiều dài, Bài giải: chiều rộng khu đất Nửa chu vi khu đất là: - Gọi HS đọc đề toán 356 : = 178 (m) - Hướng dẫn học sinh tìm hiểu Chiều dài khu đất là: toán giải (178 + 34) : = 106(m) - Nhận xét số Chiều rộng khu đất là: 106 – 34 = 72 (m) Đáp số: Dài: 106m Rộng: 72m Củng cố: - GV yêu cầu HS nêu cách tìm hai - em nêu số biết tổng hiệu hai số - GV nhận xét tiết học - Lắng nghe Dặn dò: - Dặn HS nhà làm tập - Nghe dặn dò chuẩn bị sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… _ TIẾT 3: THỂ DỤC ( Gv chuyên soạn giảng ) Ngày soạn: 25/10/2017 Ngày giảng: Thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2017 TIẾT 1: TỐN TIẾT 40: GĨC NHỌN, GĨC TÙ, GĨC BẸT I MỤC TIÊU: - Nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Biết dùng ê ke để nhận dạng góc góc nhọn, góc tù, góc bẹt II CHUẨN BỊ: - Ê ke, bảng phụ vẽ góc nhọn, góc tù, góc bẹt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg Giáo viên 1’ Ổn định tổ chức: KT sĩ số 4’ Kiểm tra cũ: - Kiểm tra đồ dùng học sinh chuẩn bị 28’ Bài mới: 3.1 Giới thiệu 3.2 Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt: a Giới thiệu góc nhọn: - Giáo viên vào góc nhọn bảng nói "Đây góc nhọn" đọc góc nhọn đỉnh O, cạnh OA, OB" - Vẽ lên bảng góc nhọn khác P O Học sinh - Hát - HS thực đủ - Lắng nghe - Quan sát - Quan sát đọc: Góc nhọn đỉnh O, cạnh OP, OQ Q - Áp ê ke vào góc nhọn hình vẽ SGK - Em có nhận xét góc nhọn so với góc vng ? b Giới thiệu góc tù : - Giáo viên vào góc tù vẽ bảng, nói "Đây góc tù" Đọc góc tù đỉnh O, cạnh OM, ON" - GV vẽ góc tù khác H O - Quan sát - Góc nhọn bé góc vng - Quan sát - Quan sát, đọc: - Góc tù O, cạnh OH, OK K - áp ê ke vào góc tù - Em có nhận xét góc tù so với góc vng ? c Giới thiệu góc bẹt : - Góc tù lớn góc vng - Chỉ vào góc bẹt bảng giới thiệu góc bẹt Đỉnh O, cạnh OC, OD - Giáo viên vẽ góc bẹt khác - GV áp góc ê ke vào góc bẹt - góc bẹt góc vng ? 3.3 Thực hành: Bài1(Tr49) : - Nêu yêu cầu ? Bài 2(Tr49) : - Nêu yêu cầu ? - Dùng ê ke để nhận diện góc - Quan sát: - Quan sát đọc: - Quan sát, nhận xét - góc bẹt góc vng - Dùng ê ke để nhận diện góc - Học sinh làm vào - Nêu: - Góc đỉnh A, cạnh AM, AN góc đỉnh D, cạnh DV, DV góc nhọn - Góc đỉnh B, cạnh BP, BQ góc đỉnh O, cạnh OG, OH góc tù - Góc đỉnh C, cạnh CI, CK góc vng - Góc đỉnh E, cạnh EX, EY góc bẹt - HS nêu - Một số HS nêu miệng KQ + Hình tam giác ABC có góc nhọn + Hình tam giác EDG có1 góc vng + Hình tam giác MNP có 1góc tù - NX, KL 1’ Củng cố - Hơm học ? Nêu đặc điểm góc - Lắng nghe nhọn, bẹt, tù ? 1’ Dặn dò - BTVN: Tập vẽ góc - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 2: KHOA HỌC ( Đ/c Nhường soạn giảng ) TIẾT 3: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN I MỤC TIÊU: - Nắm trình tự thời gian để kể lại nội dung đoạn trích Ở Vương quốc Tương Lai - Bước đầu nắm cách phát triển câu chuyện theo trình tự khơng gian II CHUẨN BỊ: - Bảng phụ ghi VD cách chuyển lời thoại văn kịch thành lời kể III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ : - Kể lại chuyện em kể tiết trước ? - NX, đánh giá (28’) Bài mới: 2' 3.1 Giới thiệu 26' 3.2 Luyện tập: Bài1(Tr84) : - Nêu yêu cầu ? - Mời học sinh giỏi làm mẫu văn kịch Bài 2(Tr84): - Nêu yêu cầu ? - Trong truyện vương quốc tương lai hai bạn Tin - tin Mi - tin có thăm khơng ? - Hai bạn thăm nơi trước ? Nơi sau ? - Vừa em kể câu chuyện theo trình tự thời gian Bây em Học sinh - HS hát - HS kể - Lắng nghe - Nêu ( SGK) * Chuyển thành lời kể: - Cách 1: Tin - tin Mi - tin đến thăm công xưởng xanh Thấy em bé mang trái đất - Cách 2: Hai bạn nhỏ rủ đến thăm công xưởng xanh trái đất - Từng cặp học sinh đọc trích đoạn vương quốc tương lai, quan sát tranh tập kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian - học sinh thi kể - NX, đánh giá - HS nêu - - công xưởng xanh trước, khu vườn kỳ diệu sau - Nghe 1’ 1’ tưởng tượng hai bạn Mi - tin Tin tin không thăm Mi - tin thăm cơng xưởng xanh Tin - tin thăm khu vườn kỳ diệu (hoặc ngược lại) - Kể chuyện nhóm - KC theo cặp, nhận xét (mỗi học sinh kể nhân vật) - TC thi kể nhân vật - học sinh thi kể - NX câu chuyện lời kể - Nhận xét, đánh giá Bài 3(Tr84) : - Nêu yêu cầu ? - Đọc, trao đổi TL câu hỏi - Treo bảng phụ - Về trình tự xếp ? - Có thể kể đoạn cơng xưởng xanh trước đoạn khu vườn kì diệu ngược lại - Về từ ngữ nối hai đoạn ? - TN nối thay đổi TN địa điểm Củng cố - NX học, chốt lại ND - Lắng nghe Dặn dò - BTVN: Viết lại màn - Nghe dặn dò (theo cách vừa học) Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 4: ĐỊA LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I MỤC TIÊU: Học song học sinh biết - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên: + Trồng công nghiệp lâu năm ( cao su, hồ tiêu, cà phê ) đất ba dan + Chăn ni trâu bò đồng cỏ - Dựa vào bảng số liệu biết loại công nghiệp vật nuôi nuôi, trồng nhiều Tây Nguyên II CHUẨN BỊ: - Bản đồ địa lí TNVN Hình vẽ, lược đồ SGK, phiếu HT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg Giáo viên 1' Ổn định tổ chức: 4' Kiểm tra cũ : - Kể tên số DT sống TN ? Học sinh - Hát - HS nêu 29' Bài 3.1 Giới thiệu bài: ghi đầu 3.2 Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm * Mục tiêu: Biết số loại công nghiệp trồng TN B1: TL nhóm - GV phát phiếu giao việc B2: Báo cáo - Lắng nghe - Dựa vào kênh chữ, kênh hình mục thảo luận nhóm - TL nhóm - Đại diện nhóm báo cáo - Nhận xét, bổ sung - Kể tên trồng TN ? - Cao su, cà phê, chè, hồ tiêu - Chúng thuộc loại ? - Cây công nghiệp lâu năm - Q/s bảng số liệu - Cây CN lâu năm trồng nhiều - Cây cà phê ? - Tại TN lại thích hợp cho việc - Các cơng nghiệp TN trồng CN ? phủ đất ba dan đất tơi xốp, phì nhiêu thuận lợi cho việc trồng công nghiệp lâu năm - GV giải thích cho học sinh hình - Lắng nghe thành đất đỏ ba dan 3.3 Hoạt động 2: HĐ lớp * Mục tiêu: Biết Buôn Ma Thuột nơi có cà phê ngon tiếng vị trí Bn - Quan sát tranh ảnh vùng trồng Ma Thuột đồ cà phê Buôn Ba Thuột - H2(Tr88) vẽ ? - Cây cà phê trồng Bn - Theo đồ: Ma Thuột - Tìm vị trí Bn Ma Thuột - học sinh lên vị trí đồ địa lí Việt Nam ? Buôn Ma Thuột GV: Không Bn Ma Thuột mà TN có vùng chuyên trồng cà phê công nghiệp lâu năm cao su, chè, hồ tiêu - Em biết cà phê Bn Ma - Thơm ngon tiếng Thuột nước - GT sản phẩm cà phê Bn Ma Thuột - Khó khăn việc trồng - Mùa khô thiếu nước tưới cơng nghiệp TN ? - Người dân TN làm để khắc phục - Dùng máy bơm hút nước ngầm khó khăn ? lên tưới cho 3.4 Hoạt động 3: Làm việc CN * Mục tiêu: Biết số vật nuôi nuôi nhiều Tây Nguyên 1’ 1’ B1: Làm việc cá nhân B2: Gọi học sinh trả lời câu hỏi: - Dựa vào H1, bảng số liệu trả lời - Kể tên vật ni Tây câu hỏi Nguyên ? - Trâu, bò, voi - Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên ? - Bò - Ở Tây Ngun voi ni để làm - Chun chở người, hàng hố ? - NX, bổ sung Củng cố - học sinh đọc học - HS đọc Dặn dò - NX học: Học thuộc - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 5: SINH HOẠT LỚP KIỂM ĐIỂM TUẦN NHẬN XÉT CHUNG: * Ưu điểm: - Đi học đều, - Học tập số em có tiến - Giờ truy có nề nếp - Đầy đủ đồ dùng đến lớp - Vệ sinh lớp học, khu vực phân công * Tồn tại: - Vẫn số học sinh lười học cũ - Khơng ý nghe giảng - Vẫn số em quên khăn quàng đỏ KẾ HOẠCH TUẦN TỚI : - Tiếp tục trì tốt nề nếp vào lớp - Tích cực học tập, ơn tập để kiểm tra kỳ I mơn ( Tốn - TV ) - Thi đua giành nhiều điểm tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - Lao động vệ sinh lớp học TIẾT 3: KHOA HỌC Bài 16:Ăn uống bị bệnh I MỤC TIÊU: Sau học học sinh biết: - Nhận biết người bệnh cần ăn uống đủ chất, số bênh ăn kiêng theo dẫn bác sĩ - Nêu chế độ ăn uống người bị bệnh tiêu chảy - Pha dung dịch ô - rê - dôn chuẩn bị nước cháo muối - Vận dụng điều học vào sống II CHUẨN BỊ: - Hình vẽ (T34 - 35) SGK III Các hoạt động dạy - học : TG HĐ GV HĐ HS 1’ ổn định tổ chức: - Hát 4’ Kiểm tra cũ: - Khi nhận thấy thể có dấu hiệu - HS trả lời, NX khơng bình thường, em phải làm gì? - NX, ghi điểm 28’ 3.Bài mới: a Giới thiệu b Tiến hành: * Hoạt động1: TL chế độ ăn uống người mắc bệnh thông thường Bước 1: Tổ chức hướng dẫn: - QS H1, 2, - Ghi câu hỏi lên bảng Bước 2: Làm việc nhóm - Làm việc theo nhóm Bước 3: - Tổ chức cho HS bốc thăm, TLCH: - Đại diện nhóm báo cáo: - Kể tên thức ăn cần cho người mắc - Cơm, cháo, hoa, thịt, cá bệnh thông thường? - Đối với người bị bệnh nặng nên cho ăn - Thức ăn lỗng, dễ nuốt ăn gì? Đặc hay lỗng? Tại sao? - Đối với người bệnh khơng muốn ăn - Cho ăn nhiều bữa ngày ăn nên cho ăn nào? + GV kết luận * Hoạt động2: Thực hành pha dung dịch ô - rê - dôn CB vật liệu để nấu cháo muối Bước 1: Làm việc cá nhân - Quan sát hình 4,5(T35) đọc lời - Bác sĩ khuyên người bị bệnh tiêu chảy cần ăn uống nào? Bước 2: Tổ chức HĐ - Đối với nhóm pha - rê - dơn đọc kĩ HD ghi gói làm theo HD - Đối với nhóm CB vật liêu để nấu cháo muối quan sát H7(T35) làm theo dẫn Bước 3: Các nhóm thực - GV quan sát giúp đỡ nhóm lúng túng Bước 4: - Mời em lên bàn GV chuẩn bị vật liệu để nấu cháo muối * Hoạt động 3: Đóng vai Bước 1: Tổ chức hướng dẫn - Yêu cầu nhóm đưa tình để vận dụng điều học vào sống Bước 2: Đóng vai 1’ Bước 3: Đọc ghi nhớ 1’ thoại - Cho uống dung dịch ô-rê-dôn nước muối, cho ăn đủ chất - học sinh nhắc lại - Nghe - Thực hành - Thực hành TL nhóm - Trình diễn - học sinh đọc mục bóng đèn toả sáng Củng cố - Nhận xét học 5.Dặn dò: - BTVN: Học thuộc bài, vận dụng kiến thức vào sống IV.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 4: : THỂ DỤC Động tác vươn thở tay thể dục phát triển chung -Trò chơi:"Nhanh lên bạn ơi" I MỤC TIÊU: - Bước đầu thực hai động tác vươn thở tay thể dục phát triển chung - Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi" yêu cầu tham gia trò chơi tương đối chủ động, nhiệt tình II Địa điểm - phương tiện : - Sân trường, còi, cờ nhỏ III Các HĐ dạy học : TG GV HS 5’ Phần mở đầu: B1.- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học B2: Kiểm tra trang phục sức khoẻ B3:Khởi động - Xoay khớp - Trò chơi “ Diệt vật có hại” B4: Kiểm tra cũ - Gọi HS lên tập động tác đội hình đội ngũ - Nhận xét, đánh giá Phần bản: 25’ a) Bài thể dục phát triển chung * Động tác vươn thở - Lần 1: GV nêu tên ĐT, làm mẫu phân tích - Lần 2: GV hơ chậm HS tập theo cô - Lần 3: GV hô cho học sinh tập - Lần 4: Cán hô lớp tập * Động tác tay + Nêu tên động tác + Làm mẫu cho HS quan sát + Y/ c HS tập động tay theo hướng dẫn GV - Chia tổ cho HS tập luyện - Tập phối hợp động tác: Vươn thở, tay, + Lần 1: GV hô nhịp cho lớp tập + Lần 2: Cán vừa hô vừa tập cho lớp tập + Lần 3: Cán hô nhịp cho lớp tập GV quan sát sửa sai cho HS + + + + + + + + + + + + + + * - tổ HS lên tập - Tập theo lớp + + + + + + + + + + + + + + * - Tập theo lớp - Tập theo tổ b) Trò chơi Nhanh lên bạn - Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi Đội hình tập hợp - Cho HS chơi thử trò chơi + + + + + + + - Tổ chức cho HS chơi + + + + + + + 5’ Phần kết thúc: B1: Hồi tĩnh * - Động tác chân thả lỏng - Chơi thử trò chơi - Đứng chỗ vỗ tay hát - Chơi thức trò chơi B2 Hệ thống lại B3 Bài tập nhà: Ôn lại động tác vừa học IV.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chủ điểm: Uống nước nhớ nguồn I.MỤC TIÊU -Tổ chức cho hs trưng bày tranh ảnh chủ điểm -Q ua buổi sinh hoạt HS thêm tự hào,tôn trọng truyền thống dân tộc II.CHUẨN BỊ -HS chuẩn bị tranh,ảnh,thơ ca,bài hát sưu tầm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TT GV HS 5’ 1.Phần mở đầu -GV giới thiệu chủ đề sinh hoạt -Lớp hát Cháu yêu đội -Lớp hát 25’ 2.Phần *Trưng bày tranh ảnh chủ đề sinh hoạt -GV chia lớp thành nhóm,các nhóm tự -3 nhóm trưng bày trưng bày tranh,ảnh theo chủ đề nói -Đại diện nhóm thuyết trình nội dung theo chủ đề -GV học sinh nhóm khác thăm -Bình chọn quan nghe thuyết trình -GV nhận xét,khen ngợi,tuyên dương *Thi đọc thơ chủ điểm Uống nước nhớ -Cá nhân nguồn -GV nhận xét,tun dương -Bình chọn *Thi văn nghệ -Các nhóm múa hát chủ điểm -Thi nhóm -GV nhận xét,tuyên dương -Bình chọn 5’ 3.Phần kết thúc -Tổ chức trao giải thưởng cho nhóm -GV nhận xét sinh hoạt IV.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 4: KHOA HỌC BÀI 15:BẠN CẢM THẤY THẾ NÀO KHI BỊ BỆNH ? I MỤC TIÊU: Sau học, học sinh : - Nêu biểu thể bị bệnh: hắt hơi, sổ mũi, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, nôn, sốt, - Biết nói với cha mẹ người lớn người cảm thấy khó chịu khơng bình thường - Phân biệt lúc thể khoẻ mạnh lúc thể bị bệnh II CHUẨN BỊ: - Hình vẽ T 32- 33 (SGK) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG HĐ GV 1’ Ổn định tổ chức: 4’ Kiểm tra cũ: - Nêu số bệnh lây qua đường tiêu hố? - Nêu cách phòng bệnh lây qua đường tiêu hoá? 29’ - NX Bài mới: a Giới thiệu b Các hoạt động: b.1 Hoạt động1: Quan sát hình SGK kể chuyện Mục tiêu: Nêu biểu thể bị bệnh Bước1: Làm việc CN Bước 2: Làm việc theo nhóm nhỏ Bước3: Làm việc lớp - Khi Hùng bị đau răng, đau bụng sốt Hùng cảm thấy NTN? - Kể vài bệnh em bị mắc ? - Khi bị bệnh em cảm thấy NTN? Khi khoẻ mạnh em NTN? - Khi nhận thấy thể có dấu hiệu khơng bình thường, em phải làm gì? Tại sao? Hoạt động2: Trò chơi đóng vai: Mẹ ơi, sốt Bước1: Tổ chức HĐ Bước 2: Làm việc theo nhóm Bước 3: Trình diễn HĐ HS - Hát - HS Nêu,NX - Thực yêu cầu(T32-SGK) -TL theo cặp - Sắp xếp hình (T32- SGK) thành câu chuyện, kể lại theo cặp - Đại diện nhóm trình bày ( Mỗi nhóm câu chuyện) -NX, bổ sung - Khó chịu - HS nêu - Mệt mỏi, chán ăn - Khi khỏe mạnh thoải mái , dễ chịu - Báo cho cha mẹ người lớn biết để kịp thời phát chữa trị - Các nhóm tự đưa tình để tập ứng xử thân bị bệnh - TL nhóm - Đưa tình huống, đóng vai - HS lên đóng vai - Lớp theo dõi NX 1’ * KL: Khi thấy khó chịu Phải báo cho bố mẹ, người lớn 1’ Củng cố - Nêu - Khi bị bệnh bạn cảm thấy NTN? Khi bạn phải làm gì? 5.Dặn dò - BTVN: Học thuộc CB 16 TIẾT 5: ĐẠO ĐỨC BÀI : TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Sau học HS có khả năng: - Nêu ví dụ tiết kiệm tiền - Biết lợi ích tiết kiệm tiền - Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện nước sống ngày II CHUẨN BỊ: Đồ dùng để chơi đóng vai III Các hoạt động dạy học: TG GV HS 1’ ổn định tổ chức: Hát - Kiểm tra sĩ số 4’ Kiểm tra cũ: - Vì phải tiết kiệm tiền của? - HS Nêu 28’ Bài mới: * Hoạt động 1: HS làm việc cá nhân SGK - Làm tập - Chữa tập - HS tự liên hệ GV kết luận: Các việc làm c, d, đ, e, i lãng phí tiền Các việc làm a, b, g, h, k, tiết kiệm tiền * Hoạt động2: Bài tập xử lí tình huống: - Chia nhóm, giao nhiệm vụ nhóm thảo luận tình - Thảo luận nhóm - nhóm báo cáo - Cách ứng xử nh phù hợp chưa ? - Lớp NX, TL Có cách ứng xử khác khơng? Vì sao? - HS nêu - Em cảm thấy NTN ứng xử ? - GV kết luận cách ứng xử phù hợp Kể cho bạn nghe người biết tiết kiệm tiền - Kể nhóm đơi - Liên hệ thực tế - Kể trước lớp - HS nêu cách tiết kiệm thân 1’ - HS đọc ghi nhớ - Nêu 1’ Củng cố - Thế tiết kiệm tiền của? 5.Dặn dò - BTVN: Thực hành tiết kiệm tiền của, sách vở, đồ dùng HT TIẾT 5: KĨ THUẬT Khâu đột thưa (t1) I) MỤC TIÊU : - HS biết cách khâu đột thưa ứng dụng khâu đột thưa - Khâu mũi khâu đột thưa theo đường vạch dấu - Hình thành thói quen làm việc kiên trì, cẩn thận II) ĐỒ DÙNG : - 1mảnh vải trắng kích thước 20 x30 cm - Kim, màu, kéo, thước, phấn vạch III) CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC : TG HĐ GV HĐ HS 1' 1.Ôn định tổ chức 2' Kiểm tra cũ: - HS trả lời - Nêu quy trình khâu ghép mảnh vải - NX bổ sung mũi khâu thường - Nhận xét cho điểm 30' Bài mới: - Giới thiệu bài: - Các hoạt động: *HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát - HS quan sát NX nhận xét mẫu - GV giới thiệu mẫu khâu đột thưa, hướng dẫn HS quan sát múi khâu mặt phải, mặt trái, kết hợp quan sát hình 1SGK nêu đặc điểm mũi khâu đột thưa so sánh mặt phải mũi khâu đột thưa với mũi khâu thường - NX câu trả lời HS kết luân: mặt phải đường khâu mũi khâu cách giống đường khâu mũi giống đường khâu mũi khâu thường mặt trái đường khâu mũi khâu sau lấn lên 1/3 mũi khâu trước liền kề Khi khâu đột thưa phải khâu mũi - HS rút khái niệm khâu đột - 2-3 em nhắc lại ghi nhớ SGK thưa(phần ghi nhớ) *HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật - GV treo tranh quy trình khâu đột thưa - Hướng dẫn HS quan sát hình 2,3,4SGK - HS quan sát để nêu quy trình - Đọc nội dung mục - GV hướng dẫn thao tác bắt đầu khâu - HS quan sát khâu mũi thứ nhất, mũi thứ hai kim khâu len - HS khâu tiếp mũi - GV HS khác quan sát, NX - NX đồng thời hoạt động cách kết thúc đường khâu đột thưa - HDHS cần lưu ý số điểm sau: + Khâu đột thưa theo chiều từ phải sang trái + Khâu đột thưa thực theo quy tắc" lùi tiến 3" + Không rút chặt lỏng + Kết thúc đường khâu khâu thường - Gọi HS đọc mục phần ghi nhớ - Kiểm tra chuẩn bị HS - HS đọc - HS tập khâu đột thưa giấy ô ly với 1’ điểm cách ô đường dấu - HS thực hành - NX HS 4.Củng cố 1’ - GV nhận xét đánh giá chung tiết học 5.Dặn dò - Dặn dò: nhà học thực hành IV.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy ... HSTL - HS làm theo dãy, dãy làm cách - Chữ Giải C1: Tuổi là: ( 58 - 38) : = 10 (tuổi) Tuổi bố là: 10 + 38 = 48 ( tuổi) ĐS: 10 tuổi, 48 tuổi C2: - HS làm theo cách, lớp làm nháp - Nhận xét, chữa... 3671 33 68 2052 14652 1462 2142 4252 34633 74 78 9772 7527 93739 - HS làm - HS làm theo cách - số HS lên bảng làm - HS nhận xét 5' 8' 1' 1' - GV nhận xét chữa Bài 3: Tìm X: a X + 47625 = 7 981 6 b... - Làm bài, em lên bảng chữa bài, nhận xét 10' 2' 1' Tổng 72 87 136 259 Tổng 72 87 136 259 hai số hai số Hiệu 14 25 28 43 Hiệu 14 25 28 43 hai số hai số Số bé 29 Số bé 29 32 Số lớn 43 Số lớn 43
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 8 NGỌC , TUAN 8 NGỌC , II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay