TUAN 10 NGỌC

35 33 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:18

TUẦN 10 Ngày soạn: 4/ 11 / 2017 Ngày giảng: Thứ Hai ngày tháng 11 năm 2017 SÁNG: TIẾT 1: CHÀO CỜ HS tập trung sân trường _ TIẾT ĐẠO ĐỨC ( Đ/c Lường soạn giảng ) _ TIẾT 3: TOÁN TIẾT 46: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: + Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vng, đường cao hình tam giác + Vẽ hình vng, hình chữ nhật - Làm tập: 1, 2, 3, (a).HS khá, giỏi làm tập 4b II CHUẨN BỊ: - Thước kẻ, êke III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ Giáo viên Học sinh Ổn định tổ chức: - Kiểm tra sĩ số 4’ Kiểm tra cũ: - YC HS Vẽ hình vng - HS vẽ BL (28’) Bài mới: 2’ 3.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 26’ 3.2 HD làm tập: Bài 1: Nêu góc vng, góc - Quan sát hình nêu tên góc: nhọn, góc tù, góc bẹt: + Góc vng đỉnh A cạnh AB, AC + Góc nhọn đỉnh B cạnh BA, BC A B BM, BC M B BA, BM C CB, CA C M MB, MA B + Góc tù đỉnh M cạnh MB, MC + Góc bẹt đỉnh M cạnh MA, MC GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán - Tương tự với hình tứ giác ABCD Bài 2: Ghi sai - Gọi HS trả lời - Ghi Đ - S giải thích: a S AH khơng vng góc với BC b Đ AB vng góc với BC - HS thực hành - Gv nhận xét, chốt lại Bài 3: Vẽ hình vng - Đoạn thẳng AB = 3cm - Vẽ hình vng ABCD D - Gv nhận xét Bài 4: a, Vẽ hình chữ nhật: - Y/c HS vẽ hình theo hướng dẫn SGK - Nhận xét 1’ 1’ A C B - Thực hành vẽ nháp, HS vẽ bảng lớp - Thực hành vẽ hình chữ nhật a AB = 6cm AD = 4cm - NX, chữa Củng cố: - Lắng nghe - Nhận xét học Dặn dò: - Nghe dặn dò - Về ơn Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 4: TIN HỌC ( Gv chuyên soạn giảng ) _ TIẾT 5: TẬP ĐỌC ÔN TẬP GIỮA KÌ I ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: - Đọc rành mạch, trôi chảy tập đọc học theo tốc độ quy định học kì I ( khoảng 75 tiếng / phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung đoạn đọc - Hiểu nội dung đoạn, nội dung bài; nhận biết số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa bài; bước đầu biết nhận xét nhân vật văn tự GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán II CHUẨN BỊ: - Phiếu viết tên tập đọc + học thuộc lòng( tuần) - Bảng lớp, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Y/c HS đọc bài: Điều ước vua Mi-đát - GV NX, ghi điểm (28’) Bài mới: 2’ 3.1 Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 10’ 3.2 Ôn luyện tập đọc học thuộc lòng: - Yêu cầu HS bốc thăm đọc 16’ Học sinh - Hát - HS đọc, N/X - Lắng nghe - Bốc thăm đọc - Đọc bài, trả lời câu hỏi nội dung - GV nhận xét đánh giá 3.3 Làm tập: Bài 2: Đọc yêu cầu - HS đọc - Những tập đọc truyện - Là kể kể ? chuỗi việc có đầu có cuối liên quan đến hay nhiều nhân vật - Kể tên tập đọc truyện kể - Dế mèn bênh vực kẻ yếu thuộc chủ điểm: Thương người thể - Người ăn xin thương thân ? - Làm việc theo phiếu - Làm phiếu nhóm Tên Tác giả ND N vật - Đại diện nhóm trình bày nhóm - Trình bày kết - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Nhận xét đánh giá Bài 3: Tìm giọng đọc bài: Dế mèn bênh vực kẻ yếu Người ăn xin - Tơi chẳng biết làm cách a Thiết tha, trìu mến chút cho ơng lão - Năm trước, gặp vặt b Thảm thiết cánh ăn thịt em - Tôi thét: c Mạnh mẽ, răn đe vòng vây khơng ? - Thi đọc diễn cảm - Đọc đoạn - Đọc thi đoạn - Nhận xét đánh giá GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán 1’ 1’ Củng cố - Nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: - VN: Tiếp tục luyện đọc - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy CHIỀU: TIẾT 1: LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP CHỮ HOA H BÀI VIẾT CHỮ ĐẸP I MỤC TIÊU - Củng cố cho HS cách viết chữ hoa Ê đúng, đẹp - HS viết chữ trình bày sạch, đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Mẫu chữ hoa H, LVCĐ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Viết chữ hoa G - Gv theo dõi nhận xét (28’) Bài 2' 3.1 Giới thiệu 26' 3.2 Nội dung a Hướng dẫn viết chữ mẫu - Cho HS quan sát chữ mẫu nhận xét độ cao, độ rộng chữ hoa - Y/c HS phân tích chữ hoa - Gọi nêu lại cách viết chữ hoa - GV vừa viết mẫu vừa nêu lại cách viết chữ hoa - Y/c HS viết bảng chữ hoa b Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng - Hướng dẫn viết chữ Học sinh - Hát - HS thực - Lắng nghe - Nhận xét độ cao, độ rộng chữ hoa - HS phân tích chữ hoa - Nêu cách viết chữ hoa - Quan sát ghi nhớ - Viết bảng - Đọc cụm từ ứng dụng - Giải nghĩa cụm từ ứng dụng - HS viết bảng c Hướng dẫn viết đoạn văn ứng dụng - Đọc đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn - Tìm chữ hoa có GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán 3' 1' - Y/c HS tìm chữ hoa có đoạn đoạn văn: văn - Viết bảng chữ hoa vừa - Nêu cách viết chữ hoa y/ c HS viết tìm bảng - HS viết d Hướng dẫn viết - Nêu y/c - Chấm vở, nhận xét - Hs thực Củng cố - N/X học - Lắng nghe Dặn dò - VN học bài, chuẩn bị sau - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 2: ƠN TỐN TUẦN 10 - TIẾT I MỤC TIÊU: Tiếp tục giúp học sinh: - Thực phép tính cộng, trừ với số có chữ số - Nhận biết hai đường thẳng vng góc - Giải tốn có liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số liên quan đến hình chữ nhật II CHUẨN BỊ: - Thước có vạch chia xăng- ti - mét ê ke (cho GV HS) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Tg 1’ 3’ Giáo viên Ôn định tổ chức Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng thực phép tính: 135423 + 233745 684932 - 142568 - GV chữa bài, nhận xét (28)’ Bài : 1’ 3.1 Giới thiệu ghi đầu bài: 3.2 Hướng dẫn luyện tập: 7’ Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) phút = giây 1/2 phút = giây b) kỉ = năm GV: Mạc Hồng Ngọc Học sinh - Hát - HS lên bảng làm - Lắng nghe - HS lên bảng làm, lớp làm vào : a) phút = 60 giây 1/2 phút = 30 giây b) kỉ = 100năm Trường Tiểu học số Vân Hán 6’ 6’ 1/4 kỉ = năm Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) yến = kg tạ 5kg = kg b) tạ = kg 1tấn 65kg = kg - Gv nhận xét, chốt Bài Đặt tính tính: 150287 + 4995 50505 + 950909 + 65102 – 13859 80000 – 48765 - Nhận xét chữa 9’ 2’ 1’ 1/4 kỉ =25 năm - HS làm a) yến = 40 kg tạ 5kg = 105 kg b) tạ = 800 kg 1tấn 65kg = 1065 kg - HS làm 15028 + 50505 - 65102 - 80000 4995 9509 13859 48765 20023 60014 51243 31235 - Nhận xét Bài (*) Tuổi mẹ tuổi - HS làm vào cộng lại 59 Tuổi nhỏ Bài giải tuổi mẹ 23 tuổi Hỏi mẹ bao Hai lần tuổi : nhiêu tuổi , tuổi ? 59 – 23 = 36 (tuổi ) Tuổi : 36 : = 18 (tuổi ) Tuổi mẹ : 18 + 36 = 42 (tuổi) ĐS : 42 tuổi - Nhận xét, chữa Củng cố: - Hệ thống - Lắng nghe - GV tổng kết học Dặn dò: - Dặn HS nhà làm tập chuẩn bị sau - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 3: ÂM NHẠC ( Gv chuyện soạn giảng ) Ngày soạn: 5/11/2017 Ngày giảng: Thứ Ba ngày tháng 11 năm 2017 SÁNG: GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán TIẾT 1: KĨ THUẬT ( Đ/c Lường soạn giảng ) TIẾT 2: KHOA HỌC ( Đ/c Lường soạn giảng ) _ TIẾT 3: TOÁN TIẾT 47: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: + Thực phép cộng, phép trừ số có chữ số, áp dụng tính chất giao hốn kết hợp phép cộng để tính cách thuận tiện + Nhận biết đường thẳng vng góc Giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số liên quan đến hình chữ nhật II CHUẨN BỊ: - Bảng lớp, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức: KT sĩ số Kiểm tra cũ: - Gv nhận xét, đánh giá (29’) Bài mới: 2’ 3.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 7’ 5’ 3.2 Hướng dẫn làm tập: Bài 1: Đặt tính tính + Nêu cách đặt tính ? + Nêu cách thực tính ? - Gv nhận xét, chốt lại Bài 2: Tính cách thuận tiện - Y/c HS làm vào - Gọi HS chữa - Gv nhận xét, chữa GV: Mạc Hồng Ngọc Học sinh - Hát - Nêu cách thực phép tính cộng, trừ số có nhiều chữ số - Làm cá nhân a,+ 386259 - 726485 260873 452936 647132 273549 - HS lên bảng chữa - Nhận xét - Áp dụng tính chất phép cộng 6257 + 989 + 743 = (6257 + 743) + 989 = 7000 + 989 = 7989 5798 + 322 + 4678 = 5798 +(322+4678) = 5798 + 5000 = 10798 Trường Tiểu học số Vân Hán 5’ 10’ 1’ 1’ Bài 3: - Nêu y/c - Gọi HS trả lời - Gv nhận xét, chốt lại Bài 4: Tính diện tích HCN - Y/c đọc đề - HD phân tích đề - Thực hành vẽ trả lời câu hỏi: b DH vng góc với AD, BC, IH - HS đọc đề - HS làm bảng phụ, lớp làm vào Bài giải: Chiều rộng hình chữ nhật là: (16 – 4): = ( cm) Chiều dài hình chữ nhật là: + = 10 ( cm) Diện tích hình chữ nhật là: 10 x = 60 ( cm2) Đ/s: 60 cm2 - Chấm số bài, NX Củng cố: - NX chung học - Lắng nghe Dặn dò: - Ơn làm lại bài, chuẩn bị - Nghe dặn dò sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 4: CHÍNH TẢ ÔN TẬP GIỮA KỲ I ( TIẾT ) I MỤC TIÊU: - Nghe viết tả, trình bày bài, khơng mắc q lỗi tả Nắm tác dụng dấu ngoặc kép tả - Hệ thống hố quy tắc viết hoa tên riêng, bước đầu biết sửa lỗi tả II CHUẨN BỊ: - Bảng lớp, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Học sinh Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: - Nêu cách viết tên riêng Viết họ - HS trình bày BL tên bạn lớp (28’) Bài mới: 2’ 3.1 Giới thiệu bài: - Lắng nghe GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán 15’ 11’ 1’ 1’ - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 3.2 Hướng dẫn nghe viết: - GV đọc + Nêu từ khó ? + Nêu cách trình bày ? - GV đọc - Chấm - bài, N/X 3.3 Làm tập: Bài 2: Trả lời câu hỏi: - Đọc thầm văn - Nêu, viết nháp - Nêu cách trình bày - Viết vào - Đổi bài, soát lỗi - Thảo luận trả lời câu hỏi ( hỏi trả lời ) - Từng cặp hỏi trả lời - Trình bày trước lớp - Nhận xét, bổ sung Bài 3: - Y/c HS lập bảng tổng kết quy tắc - Nêu yêu cầu viết tên riêng SGK - Làm vào phiếu theo nhóm đơi - Y/c nhóm trình bày nhóm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm - Nhận xét khác nhận xét, bổ sung Củng cố: - Nhận xét học - Lắng nghe Dặn dò: - Ôn lại bài, chuẩn bị sau - Nghe dặn dò Rút kinh nghiệm sau tiết dạy CHIỀU: ( Đ/c Lường soạn giảng ) Ngày soạn: 6/11/2017 Ngày giảng: Thứ Tư ngày tháng 11 năm 2017 SÁNG: TIẾT 1: TOÁN TIẾT 48: NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Giúp HS: + Biết cách thực phép nhân số có chữ số với số có chữ số + Làm tập: 1, 3a II CHUẨN BỊ: GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Y/c HS làm BT1b ( T56) - Gv nhận xét, chốt lại (28’) Bài mới: 2’ 3.1 Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 10’ 3.2 Giảng * Nhân không nhớ: + 241324 x = ? - Y/ c HS đặt tính - Gọi HS nêu cách làm - Y/c HS tự thực phép nhân * Nhân có nhớ: + 136204 x = ? 16’ ( Tiến hành tương tự) 3.3 HD làm tập: Bài 1: Đặt tính tính + Đặt tính + Thực tính Học sinh - Hát - HS làm bảng, lớp làm nháp - Lắng nghe - Làm vào nháp: - Đặt tính - TH từ phải sang trái - Thực hành tính vào nháp, HS làm bảng - HS Làm BL, CL làm x 341231 x 214325 x 102426 x 410536 682462 857300 512130 1231608 - Gv nhận xét, chốt lại Bài 3a: Tính - HS nêu - Nêu thứ tự thực phép tính biểu thức ? - HS lên bảng làm, lớp làm nháp - Gọi HS lên bảng tính - Nhận xét, bổ sung 321475 + 423507 x = 321475 + 847014 = 1168489 843275 - 123568 x = 843275 - 617840 - Gv nhận xét, chữa = 225435 Bài 4: Giải toán ( HS khá, giỏi) - Gọi HS đọc toán - Đọc đề - HD HS phân tích đề giải - Phân tích, làm tốn Bài giải: - Gọi HS làm BL, CL Số truyện phát cho xã vùng thấp là: làm 850 x = 6800 ( quyển) Số truyện phát cho xã vùng cao là: GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán 1’ 1’ nhận vật, tên bài, tính cách - Các nhóm thi đọc Củng cố: - Gọi HS nêu ý nghĩa thuộc chủ điểm Dặn dò: - Dặn dò sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 2: ƠN TỐN TUẦN 10 – TIẾT I MỤC TIÊU: - Biết cách thực phép nhân số có nhiều chữ số với số có chữ số ( tích có khơng chữ số ) II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Tg 1’ 3’ (28’) 1’ 27’ (8’) Giáo viên Học sinh Ôn định tổ chức: Hát Kiểm tra cũ: - HS làm BT4 ( T56)Kiểm tra VBT Bài mới: 3.1 Giới thiệu ghi đầu 3.2 HD làm tập: - Làm vào nháp Bài 1: Đặt tính tính 441221 235115 + Đặt tính + Thực tính 882442 705345 - Y/C HS làm bảng lớp - Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính 151244 6742836 thực phép tính 756220 13485662 (9’) Bài 3: Tính + Tính giá trị biểu thức (7’) *Bài 4: Giải toán - Hướng dẫn đọc đề, phân tích, giải - Bài tốn cho biết ? - Bài tốn hỏi ? - Bài tốn dạng tốn gì? Củng cố: - Nêu cách thực phép nhân 3’ GV: Mạc Hồng Ngọc - Làm cá nhân vào - HS lên bảng lam - HS nhận xét - HS đọc đề - HS trả lời - HS làm bảng lớp +- Lớp làm vào - Lắng nghe Trường Tiểu học số Vân Hán 1’ - NX chung tiết học Dặn dò: - Ơn lại bài, CB sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy _ TIẾT 3: THỂ DỤC ( Gv chuyên soạn giảng ) _ Ngày soạn: 12/11/2017 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2017 TIẾT 1: TỐN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ Bài 1: Đọc số sau: (1 điểm) a/ 40 503: ………………………………………………… b/ 759 000 349 :…………………………………… Bài 2: Xếp số sau theo thứ tự: (1 điểm) a/ Từ bé đến lớn: 86 948; 86 669; 86 984: b/Từ lớn đến bé: 743 703; 742 939; 750 318: Bài : Đặt tính tính: (1 điểm) a/43 699 + 37 516 b/52 756 – 067 Bài : Tính giá trị biểu thức: (1 điểm) a/ 64 m , với m = b/ ( 84 + n ) : m , với n = 192, m = Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) a/24 tạ = ……… kg b/ 4kg 600g = ……… g Bài 6: Cho tứ giác MNPQ hình bên GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán Hãy khoanh vào kết em cho (1 điểm ): a/ Góc vng đỉnh sau đây: A/ đỉnh M B/ đỉnh N C/ đỉnh P D/ đỉnh Q b/ Góc tù đỉnh sau đây: A/ đỉnh N B/ đỉnh M C/ đỉnh Q D/ đỉnh P Bài 7: Một mảnh ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 179 m, chiều dài chiều rộng 77m Tính chu vi mảnh ruộng hình chữ nhật ( điểm) Bài 8: Tổ Một thu 95 kg rau xanh Tổ Hai thu nhiều tổ Một 30 kg rau xanh,nhưng lại tổ Ba 15 kg Hỏi trung bình tổ thu kilôgam rau xanh? (2 điểm) TIẾT 2: TIẾT 3: KHOA HỌC ( Đ/c Nhường soạn giảng ) TIẾNG VIỆT KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ A PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) I Đọc thầm trả lời câu hỏi (5 điểm) Đọc thầm bài: Nỗi dằn vặt An-đrây-ca (SGK Tiếng Việt tập I trang 55) Khoanh vào đáp án Câu An-đrây-ca sống với ? A Sống với cha mẹ B Sống với ông bà C.Sống với mẹ ông D Cả ý sai GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán Câu Mẹ bảo An-đrây-ca làm ? A Nấu thuốc B Đi mua thuốc C Uống thuốc D Đi thăm ông Câu Chuyện xảy An-đrây-ca mang thuốc nhà ? A Mẹ An-đrây-ca mừng rỡ B Ông An-đrây-ca qua đời C Ông An-đrây-ca hết bệnh Câu An-đrây-ca tự dằn vặt ? A An-đrây-ca òa khóc biết ơng qua đời B An-đrây-ca cho mải chơi bóng, mua thuốc chậm mà ơng chết C Cả A, B Câu Từ sau đồng nghĩa với từ nhân hậu ? A Bất hòa B Hiền hậu C Lừa dối D Che chở Câu Từ sau từ láy ? A Lặng im B Truyện cổ C Ông cha D Cheo leo Câu Đặt câu với từ nghĩa với nhân hậu ? Câu Gạch chân danh từ từ đây: nhảy dây thật Cửu Long mèo dòng sơng chăm thảo luận xinh đẹp thông minh bàn ghế B PHẦN KIỂM TRA VIẾT I Chính tả nghe- viết (5 điểm) Bài viết: Người ăn xin (từ Người ăn xin đợi tôi… đến hết.) II Tập làm văn (5 điểm) GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán Đề bài: Viết thư cho thầy (cô) giáo cũ để thăm hỏi kể tình hình học tập em TIẾT 4: ĐỊA LÍ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT I MỤC TIÊU: - Học xong này, HS biết: - Nêu số đặcđiểm thành phố Đà Lạt + Vị trí: nằm cao nguyên Lâm Viên + Thành phố có khí hậu lành, mát mẻ, có nhiều phong cảnh đẹp: nhiều rừng thơng, thác nước + Thành phố có nhiều cơng trình phục vụ nghỉ ngơi du lịch + Đà Lạt nơi trồng nhiều loai rau xứ lạnh nhiều loại hoa - Chỉ vị trí thành phố đồ II CHUẨN BỊ: - Bản đồ địa lí VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tg 1’ 4’ Giáo viên Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Kể HĐ SX người dân TN (28’) Bài mới: 2’ 3.1 Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu 26’ 3.2 Giảng * Thành phố tiếng rừng thông thác nước: - Đà Lạt nằm cao nguyên nào? - Đà Lạt có độ cao mét? - Đà Lạt có khí hậu nào? - Mô tả cảnh đẹp Đà Lạt? * Đà Lạt thành phố du lịch nghỉ mát: - Tại Đà Lạt chọn làm nơi du lịch, nghỉ mát ? - Có cơng trình phục vụ cho việc ? - Kể tên số khách sạn Đà Lạt ? GV: Mạc Hồng Ngọc Học sinh - Hát - HS trình bày BL - Đọc SGK - Cao nguyên Lâm Viên - Khoảng 1500 m - Mát mẻ - 3, HS nêu - Làm việc theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày - Khơng khí lành, mát mẻ, thiên nhiên tươi đẹp - Khách sạn, sân gôn, biệt thự - Lam Sơn, Cơng Đồn, Palace Trường Tiểu học số Vân Hán 1’ 1’ * Hoa rau xanh Đà Lạt: - Làm việc theo nhóm - Tại Đà Lạt gọi thành phố - Đà Lạt có nhiều loại rau, hoa rau xanh? - Kể tên số loài hoa, quả, rau xanh - Rau: bắp cải, súp lơ, cà chua Đà Lạt? Quả: dâu tây, đào Hoa: lan, cẩm tú cầu, hồng, mi mô - da - Tại Đà Lạt lại trồng - Do địa hình cao, khí hậu mát nhiều loại vậy? mẻ, lành - Hoa, rau Đà Lạt có giá trị - Tiêu thụ thành phố lớn xuất nào? nước Củng cố: - Tổng kết lại bài: Đọc mục ghi nhớ - NX chung học Dặn dò: - Ơn lại bài, chuẩn bị sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 5: SINH HOẠT LỚP KIỂM ĐIỂM TUẦN 10 I Nhận xét tuần qua a Ưu điểm - Thực tương tốt nề nếp học tập sinh hoạt - Nhiều em học tập tiến bộ: - Thực tốt truy b Tồn tại: - Vệ sinh chưa tốt - Giữ gìn sách chưa tốt - Chữ viết chưa đẹp II Kế hoạch tuần sau - Tiếp tục trì nề nếp thi đua chào mừng ngày 20/11 GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán TIẾT 4: KHOA HỌC BÀI 20: NƯỚC CĨ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ? I MỤC TIÊU: - Nêu số tính chất nước - Quan sát để phát màu, mùi, vị nước - Làm thí nghiệm chứng minh nước khơng có hình dạng định, chảy lan phía, thấm qua số vật, hồ tan số chất - Nêu ví dụ ứng dụng số tính chất nước đời sống: làm mái nhà dốc cho nước mưa chảy xuống, làm áo mưa mặc cho khỏi ướt II CHUẨN BỊ: - Đồ dùng thí nghiệm: cốc, vải, đường, muối, cát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HĐ GV HĐ HS 1’ Ổn định tổ chức: - Hát 4’ Kiểm tra cũ: - Nêu vai trò sức khoẻ - HS trình bày BL (28’) Bài mới: 2’ a Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán 6’ - Ghi bảng đầu b Nội dung bài: * Hoạt động 1: màu, mùi, vị nước: - Cho HS quan sát cốc nước Nước muối Nước Nước có dầu Nước chè - Nêu nhận xét nước? - HS làm thí nghiệm - Dùng giác quan cần sử dụng để quan sát cốc nước - Nước suốt, không màu, không mùi, không vị 5’ * Hoạt động 2: hình dạng nước: - Đồ dùng: chai, lọ, cốc có hình - Quan sát hình dạng nước dạng khác vật - Khi thay đổi vị trí chai, cốc - Hình dạng chúng khơng thay đổi hình dạng chúng có thay đổi khơng? - Nước có hình dạng định - Nước khơng có hình dạng định khơng? 5’ * Hoạt động 3: Nước chảy nào? - Đồ dùng: + Khay đựng nước - HS thực hành, NX: +Tấm kính - Nước chảy lan khắp phía 5’ * Hoạt động 4: Phát tính - Nước chảy từ cao xuống thấp thấm không thấm qua số vật - Dùng giấy, bông, vải túi nilông làm - Giấy, bơng, vải nước thấm qua thí nghiệm - Túi ni lông nước không thấm qua 5’ Hoạt động 5: Nước khơng thể hồ tan số chất: - Đồ dùng: - Thực hành, NX: Cốc đường Cốc muối - Nước hoà tan: đường, muối Cốc cát Cốc sỏi - Nước khơng hồ tan: cát, sỏi 1’ Củng cố: - Đọc phần ghi nhớ.NX học - HS đọc 1’ Dặn dò: - VN: Ơn Rút kinh nghiệm sau tiết dạy GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán Tiết HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chủ điểm : Em yêu quê hơng đất nớc I Mục tiêu: - Ôn lại hát múa đợc học - Hát số hát dân ca mà HS yêu thích - Giáo dục cho HS tinh thần đoàn kết, yêu văn nghệ khả cảm thụ âm nhạc - Giáo dục cho HS tình yêu quê hơng đất nớc giữ gìn sắc văn hóa dân tộc ta II Đồ dùng: - Mỗi HS chuẩn bị hát múa III Các hoạt động dạy học: TG 1' 4’ HĐGV HĐHS Ổn định - Hát Kiểm tra cũ: KT chuẩn bị HS 28' Bài a GTB b Nội dung : GV phổ biến nội dung học Gọi HS nêu tên hát múa Nêu mà chuẩn bị Từng HS lên biểu diễn trớc lớp Lớp lắng nghe, cổ vũ, bình chọn cho bạn Sau tiết mục cho HS biểu diễn theo nhóm hát GV nhận xét, tuyên dơng 3’ Củng cố - Nêu ND học 1’ Dặn dò - GVNX học Tiết HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chủ điểm: Kính u thầy I Mụctiêu: - Hiểu ý nghĩa ngày 20 – 11 - Thi đua học tốt chào mừng ngày 20 – 11 - Lễ phép lời bíêt ơn thầy giáo II Chuẩn bị: - Giấy bút, phần thưởng: vở, nhãn vở, thước, bút… - Các hát, thơ nói thầy giáo III Nội dung, hình thức TT GV HS GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán 5’ Phần mở đầu - Múa hát tập thể Hs thực yờu cầu 25’ Nội dung - Hãy nói hiểu biết em ngày 20 – 11? Hs trả lời - Để tỏ lòng biết ơn thầy giáo em phải làm gì? * Thi vẽ ngày Nhà giáo Việt Nam + Bầu ban giám khảo Hs vẽ theo nhúm + Chia nhóm chơi + Ban giám khảo cơng bố thể lệ thi + Các nhóm vẽ tranh + Trưng bày tranh + Ban giám khảo nhận xét đánh giá + Công bố kết thi đua nhóm & trao phần thưởng 5’ Phần kết thúc - Tuyên dương nhóm, cá nhân tích cực buổi sinh hoạt - VN: chuẩn bị sinh hoạt sau Tiết ĐẠO ĐỨC Bài : Tiết kiệm thời ( tiết ) I Mục tiêu Học xong HS có khả năng: - Nêu ví dụ tiết kiệm thời - Biết lợi ích tiết kiệm thời - Bước đầu biết sử dụng thới gian học tập, sinh hoạt, ngày cách hợp lí II Tài liệu, phương tiện: - SGK đạo đức III Các hoạt động dạy học TG HĐ GV HĐ HS 1’ Ổn định tổ chức: - Hát 4’ Kiểm tra cũ: - Thế tiết kiệm thời - HS trình bày bảng lớp 29’ Bài mới: a Giới thiệu b Các hoạt động: * Hoạt động1: Làm việc theo nhóm ( BT1) - Y/c HS đọc y/c - Nêu y/ c tập - Y/c nhóm trình bày - Trao đổi ý kiến - Việc làm a,c,d tiết kiện thời GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán Việc làm b,đ,e tiết kiệm thời * Hoạt động2 : Thảo luận theo nhóm đơi ( BT 4) - Trao đổi việc thân sử dụng - HS trao đổi trình bày trước lớp ý kiến thời dự kiến thời gian biểu thời gian - GV nhận xét, đánh giá Hoạt động3: Trình bày, giới thiệu tranh vẽ, tư liệu sưu tầm - HS trình bày - Cả lớp trao đổi, thảo luận ý nghĩa - GV khen ngợi em chuẩn bị tốt tranh vẽ vừa trình bày giới thiệu hay - Kết luận chung: + Thời quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm - Tiết kiệm thời sử dụng thời vào việc có ích cách hợp lý, có - Đọc phần ghi nhớ 1’ hiệu Củng cố 1’ - Nhận xét chung học 5.Dặn dò: -VN thực hành tiết kiệm thời gian IV.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT ĐẠO ĐỨC BÀI : TIẾT KIỆM THỜI GIỜ ( TIẾT ) I MỤC TIÊU Học xong HS có khả năng: - Nêu ví dụ tiết kiệm thời - Biết lợi ích tiết kiệm thời - Bước đầu biết sử dụng thới gian học tập, sinh hoạt, ngày cách hợp lí II TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN: - SGK đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HĐ GV GV: Mạc Hồng Ngọc HĐ HS Trường Tiểu học số Vân Hán 1’ 4’ Ổn định tổ chức: Kiểm tra cũ: - Thế tiết kiệm thời 29’ Bài mới: a Giới thiệu b Các hoạt động: * Hoạt động1: Làm việc theo nhóm ( BT1) - Y/c HS đọc y/c - Y/c nhóm trình bày - Hát - HS trình bày bảng lớp - Nêu y/ c tập - Trao đổi ý kiến - Việc làm a,c,d tiết kiện thời Việc làm b,đ,e tiết kiệm thời * Hoạt động2 : Thảo luận theo nhóm đơi ( BT 4) - Trao đổi việc thân sử dụng - HS trao đổi trình bày trước lớp ý kiến thời dự kiến thời gian biểu thời gian - GV nhận xét, đánh giá Hoạt động3: Trình bày, giới thiệu tranh vẽ, tư liệu sưu tầm - HS trình bày - Cả lớp trao đổi, thảo luận ý nghĩa - GV khen ngợi em chuẩn bị tốt tranh vẽ vừa trình bày giới thiệu hay - Kết luận chung: + Thời quý nhất, cần phải sử dụng tiết kiệm - Tiết kiệm thời sử dụng thời vào việc có ích cách hợp lý, có - Đọc phần ghi nhớ 1’ hiệu Củng cố 1’ - Nhận xét chung học 5.Dặn dò: -VN thực hành tiết kiệm thời gian IV.Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 4: KHOA HỌC ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Ôn tập kiến thức: + Sự trao đổi chất thể người với môi trường GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán + Các chất dinh dưỡng có thức ăn vai trò chúng + Cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng bệnh lây qua đường tiêu hố + Dinh dưỡng hợp lí + Phòng tránh đuối nước II CHUẨN BỊ: - Phiếu ghi câu hỏi ôn tập, phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HĐ GV HĐ HS 1’ Ổn định tổ chức: Hs hỏt 4’ Kiểm tra cũ: - Trình bày QT trao đổi chất - HS nêu - NX, ghi điểm (28’) Bài mới: 2’ a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Nội dung: 13’ * Hoạt động 1: Trò chơi: Ai chọn - Tạo nhóm thức ăn hợp lí? - Lên thực đơn ăn cho * HS có khả áp dụng bữa ăn hàng ngày kiến thức học vào việc lựa chọn thức ăn hàng ngày - Trình bày trước lớp - Trình bày tên ăn bữa ăn nhóm - Nhóm khác nhận xét - Làm để có bữa ăn đủ chất - Chọn thức ăn hợp lí, đủ chất dinh dưỡng? phù hợp với điều kiện kinh tế 13’ * Hoạt động : Thực hành: Ghi GĐ lại trình bày 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí - TB 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lí y tế - NX, đánh giá - Làm việc cá nhân 1’ Củng cố - Trình bày trước lớp - NX chung tiết học 1’ Dặn dò: - Ơn thực hành theo nội dung Chuẩn bị sau( Vật chất lượng) Rút kinh nghiệm sau tiết dạy TIẾT 5: GV: Mạc Hồng Ngọc KĨ THUẬT Trường Tiểu học số Vân Hán KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT THƯA I MỤC TIÊU: -HS biết cách khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa -Khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa Các mũi khâu chưa cách Đường khâu bị dúm II ĐỒ DÙNG : -Mẫu khâu đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa số SP có đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa, mảnh vải hoa, kim , kéo thước ,phấn vạch III CÁC HĐ DẠY – HỌC : TG GV HS 1’ Ổn định tổ chức: - Hát 3’ Kiểm tra: Đồ dùng HS (26’) Bài mới: 2’ a Giới thiệu - Nêu mục tiêu - Ghi bảng đầu b Giảng 13’ * HĐ 1: Giới thiệu mẫu khâu viền đường gấp mép vải mũi khâu - Quan sát đột thưa - Em có NX mẫu khâu ghép - Đường khâu mũi cách hai mép vải mũi khâu thường ? - Giới thiệu số SP có đường khâu - Quan sát viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa - GV kết luận đặc điểm đường - Nghe khâu 13’ * HĐ 2: GV hướng dẫn thao tác kĩ thuật : - Hướng dẫn HS quan sát hình 1, 2, - Quan sát 3, ( SGK) +Gấp mép vải - Dựa vào hình 1, nêu cách gấp - HS nêu ,NX bổ sung mép vải? + Khâu lược đường gấp mép vải - HS nêu ,NX bổ sung - Quan sát hình nêu cách khâu lược đường gấp mép vải? + Khâu viền đường gấp mép vải - HS nêu ,NX bổ sung mũi khâu đột thưa - Y/ c HS đọc SGK nêu cách khâu - Nghe viền đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa? - Hướng dẫn HS số điểm cần lưu ý : GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán + Vạch dấu mặt phải vải + Sau lần rút kim, kéo chỉ, cần vuốt mũi khâu theo chiều từ phải sang trái cho đường khâu thật phẳng khâu mũi khâu - Gọi HS lên bảng thực - HS lên bảng thực hành thao tác vừa HD - Cho HS xâu vào kim,vê nút - Thực hành giấy tập khâu 1’ Củng cố: - NX tiết học 1’ Dặn dò: - BTVN : Thực hành, CB đồ dùng sau Rút kinh nghiệm sau tiết dạy GV: Mạc Hồng Ngọc Trường Tiểu học số Vân Hán ... 950909 + 6 5102 – 13859 80000 – 48765 - Nhận xét chữa 9’ 2’ 1’ 1/4 kỉ =25 năm - HS làm a) yến = 40 kg tạ 5kg = 105 kg b) tạ = 800 kg 1tấn 65kg = 106 5 kg - HS làm 15028 + 50505 - 6 5102 - 80000... bài, nối cột: ( HS khá, giỏi) - Chữa - HD HS làm tập x 2145 = ( 2100 + 45) x 3964 x = ( + 2) x ( 3000 + 964) 102 87 x = ( + 2) x 102 87 - Nêu kết biểu thức ? - HS tính nêu kết a 8580 b 23784 c 51435... 989 = 7000 + 989 = 7989 5798 + 322 + 4678 = 5798 +(322+4678) = 5798 + 5000 = 107 98 Trường Tiểu học số Vân Hán 5’ 10 1’ 1’ Bài 3: - Nêu y/c - Gọi HS trả lời - Gv nhận xét, chốt lại Bài 4: Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 10 NGỌC , TUAN 10 NGỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay