ĐỀ TOÁN CUỐI kỳ 2 lớp 4

3 36 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:17

Trường Tiểu học Kim Đờng THI KIỂM TRA ĆI HỌC KÌ II Lớp: 4/…… NĂM HỌC: 2017 – 2018 Họ và tên: ……………………………… MÔN THI: TOÁN ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN GK1 GK2 1: Trong phân số sau phân số nào là phân số tối giản:(0,5đ) 2: Cho số: 2010 ; 1785 ; 1209 ; 4250 Số vừa chia hết cho 2, và là:(0,5đ) a 1209 b 1785 c 2010 d 4250 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: yến kg =…… kg là:(0,5đ) a 250 b 2005 c 25 d 20005 4: Hình bình hành có … cặp cạnh song song? Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5đ) a b c 5: Giá trị biểu thức d là: (0,5đ) 6: Trên đồ tỉ lệ : 1000000 quãng đường từ A đến B đo 1cm Như độ dài thật quãng đường từ A đến B là :(0,5đ) a) 10000m b) 1000000dm c) 10km d) 100000cm 7: 23dm2 24 cm2 = …….cm2 Số thích hợp điền vào chỗ trống là:(0,5đ) a 2324 b 23024 c 23424 d 230024 8: Hãy tính diện tích hình thoi Biết độ dài hai đường chéo là 4cm, 6cm.(0,5đ) Diện tích hình thoi là:… 9: Tìm x : (1đ) 10: Tính cách thuận tiện.(1đ) 11: Một cửa hàng bán vải Ngày thứ bán ngày thứ hai 450m vải Ngày thứ hai bán 7/4 ngày thứ Ngày thứ cửa hàng bán là………….m vải Ngày thứ hai cửa hàng bán là…………m vải.(1đ) 12: Một ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136m; biết chiều dài 5/3 chiều rộng.(3đ) a) Tính diện tích ruộng b) Người ta trờng lúa ruộng, 3m2 diện tích thu kg thóc Tính số thóc thu Đáp số: 1a; 2c; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; Diện tích hình thoi: 4×6:2 = 12cm 10 11 …600m….1050m 12 Tóm tắt Tởng số phần là: + = (phần) Chiều dài ruộng hình chữ nhật là: 136 : x = 85 (m) Chiều rộng ruộng hình chữ nhật là: 136 – 85 = 51 (m) Diện tích ruộng hình chữ nhật là: 85 x 51 = 4335 (m 2) Cứ 3m2 diện tích thu kg thóc thu số thóc là: 4335 x : = 7225 (kg) Đáp số: 4335 m2 7225 kg ... (m) Diện tích ruộng hình chữ nhật là: 85 x 51 = 43 35 (m 2) Cứ 3m2 diện tích thu kg thóc thu số thóc là: 43 35 x : = 722 5 (kg) Đáp số: 43 35 m2 722 5 kg ... Người ta trồng lúa ruộng, 3m2 diện tích thu kg thóc Tính số thóc thu Đáp số: 1a; 2c; 3c; 4b; 5a; 6c; 7a; Diện tích hình thoi: 4 6 :2 = 12cm 10 11 …600m….1050m 12 Tóm tắt Tổng số phần là: +... vải Ngày thứ bán ngày thứ hai 45 0m vải Ngày thứ hai bán 7 /4 ngày thứ Ngày thứ cửa hàng bán là………….m vải Ngày thứ hai cửa hàng bán là…………m vải.(1đ) 12: Một ruộng hình chữ nhật có nửa
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TOÁN CUỐI kỳ 2 lớp 4 , ĐỀ TOÁN CUỐI kỳ 2 lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay