De thi hoc ki 2

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 22:17

Họ tên: BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC II Lớp: MƠN TỐN I) PHẦN I TRẮC NGHIỆM( điểm) Câu 1:Phân số phân số ? A B C D Câu 2: Trong phân số sau: ;;; , phân số lớn nhất? A B C D Câu 3: Điền vào chỗ trống: 16m2 3dm2 = .dm2 A 1603 B 1630 C.163 D.16300 Câu 4: Các phân số xếp theo thứ tự giảm dần là: A.;; B ;; C.;; D ;; Câu 5: Phân số lớn ? A B C D Câu 6: Điền vào chỗ trống Tỉ lệ đồ 1: 500 1:20000 Độ dài thật 25m 5km Độ dài đồ cm .cm Câu 7: Hình thoi ABCD có hai đường chéo AC BD Biết AC= 2dm, BD= 11cm Diện tích hình thoi ABCD bao nhiêu? A 22cm2 B 220cm2 C 110cm2 D 11cm2 Câu 8: Tìm x biết 1456 < x< 1461 x chia hết cho x là: A 1457 B 1459 C 1458 D 1460 II) PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm) Câu 1: ( điểm) Tính 14 10 7− × b) 11 a) 12 + 30 c) 11 × 17 15 d) Câu 2:( 1điểm) Tìm x 11 :x = 15 ×x = a) b) Câu 3:( điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng chiều dài chiều dài chiều rộng 3m a) Tính chiều dài chiều rộng hình chữ nhật b) Tính chu vi diện tích hình chữ nhậtđó Câu 4( điểm):Tổng số 275 Biết viết thêm chữ số vào bên phải số thứ ta số thứ Tìm số ĐÁP ÁN I) PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đáp án B C A D A C C Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 điểm điểm điểm điểm điểm điểm điểm Câu 6: Mỗi ý 0,25 điểm Tỉ lệ đồ Độ dài thật Độ dài đồ 1: 500 25m cm 1:20000 5km 25cm II) PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: a)7- = - = (0, điểm) b) x = = + = = ( 0,5 điểm) c) + d)x = (0, điểm) = =( 0, điểm) Câu 2: phần 0, điểm a) x = x= : x= x= b) :x= x= : x= x= Câu 3: a) Theo ta có sơ đồ sau:(0, 25 điểm) ?m Chiều rộng: Chiều dài: ?m Hiệu số phần là: 5- 4= ( phần) (0, 25 điểm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 3:1 x 4= 12 (m) ( 0, 25 điểm) Chiều dài hình chữ nhật là: 12+ 3= 15 (m) ( 0, 25 điểm) Đáp số: chiều dài : 15 m Chiều rộng : 12 m ( 0, 25 điểm) b) Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 15) x 2= 54 (m) ( 0, 25 điểm) Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 15 = 180 (m2) ( 0, 25 điểm) Đáp số: chu vi : 54m( 0, 25 điểm) Diện tích: 180cm2 Câu 4: Vì viết thêm chữ số vào bên phải số thứ ta số thứ nên số thứ gấp 10 lần số thứ ( 0, 25 điểm) Ta có sơ đồ sau: ? Số thứ nhất: 27 Số thứ hai: ? Tổng số phần là: 10 + 1= 11 ( phần) ( 0, 25 điểm) Số thứ là: 275 : 11 x = 25 ( 0, 25 điểm) Số thứ hai là: 25 x 10 = 250 ( 0, 25 điểm) Đáp án: số thứ nhất: 25 (0, 25 điểm) Số thứ là: 250 ... là: 10 + 1= 11 ( phần) ( 0, 25 điểm) Số thứ là: 27 5 : 11 x = 25 ( 0, 25 điểm) Số thứ hai là: 25 x 10 = 25 0 ( 0, 25 điểm) Đáp án: số thứ nhất: 25 (0, 25 điểm) Số thứ là: 25 0 ... Chiều rộng : 12 m ( 0, 25 điểm) b) Chu vi hình chữ nhật là: ( 12 + 15) x 2= 54 (m) ( 0, 25 điểm) Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 15 = 180 (m2) ( 0, 25 điểm) Đáp số: chu vi : 54m( 0, 25 điểm) Diện... sau:(0, 25 điểm) ?m Chiều rộng: Chiều dài: ?m Hiệu số phần là: 5- 4= ( phần) (0, 25 điểm) Chiều rộng hình chữ nhật là: 3:1 x 4= 12 (m) ( 0, 25 điểm) Chiều dài hình chữ nhật là: 12+ 3= 15 (m) ( 0, 25
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi hoc ki 2 , De thi hoc ki 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay