CHUONG 10 truyền động vít đai ốc

6 72 4
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:46

hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu CHƯƠNG10 TRUYỀN ĐỘNG VÍT – ĐAI ỐC 10.1 Khái Niệm Chung Cấu tạo – cơng dụng: Truyền động vít – đai ốc dùng để biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến nhờ tiếp xúc ren vít (thường thép) đai ốc (thường đồng thau) Có trường hợp biến đổi chuyển động vít – đai ốc: - Vít quay, đai ốc tịnh tiến (cơ cấu chạy dao - Vít quay tịnh tiến, đai ốc đứng yên (bàn kẹp, - Đai ốc quay, vít tịnh tiến (ít sử dụng) máy tiện) máy ép) Nói chung, truyền động vít – đai ốc sử dụng cần lượng dịch chuyển dọc trục xác, nhỏ, lực lớn Phân loại: theo tiết diện ren, có loại: hình thang (phổ biến), hình chữ nhật, hình tam giác Các thơng số hình học chủ yếu: - Bước ren: p (mm) - Số đầu mối ren: Z - Bước đường xoắn ốc: pz = Z.p - Đường kính ngồi: d, D - Đường kính trong: d1 , D1 - Đường kính trung bình: d2 , D2 - Góc tiết diện ren: α = 60o - Góc nâng ren: tgγ = Pz π d Đặc tính động học ren: d h Pz z p = = d ϕ 2.π 2.π ( mm / rad ) gọi đặc tính động học ren Bảng thơng số ren hình thang: 10.2 Cơ Sở Tính Tốn Truyền Động Vít – Đai Ốc: Lực tác dụng: a) Trường hợp vít quay, đai ốc tịnh tiến: Tác dụng lên vít momen T đai ốc tạo lực dọc trục Fa với quan hệ: T Fa = d2 tg ( γ + ρ ' ) Quan hệ hệ số ma sát f góc ma sát ρ: b) Trường hợp vít chuyển động tịnh tiến, đai ốc quay: Fa = 2.T d tg ( γ − ρ ') Hiệu suất truyền động: Vít quay, đai ốc tịnh tiến: η = Đai ốc quay, vít tịnh tiến: η = tgγ tg ( γ + ρ ') tg ( γ − ρ ') (γ ≤ ρ’: tự hãm) tgγ Vận tốc – tỉ số truyền qui ước: - Vận tốc tịnh tiến vít: V = - Tỉ số quy ước: z p.n m/s 60.1000 Gọi Sv quãng đường dịch chuyển điểm vành vô lăng, Sd quãng đường dịch chuyển vít (hoặc đai ốc) Tỉ số truyền qui ước= u lớn) Sv π d v (có giá trị = Sd z p Ta có η = Fa Pz Fa = ⇒ Fa = u.η Ft Ft π d v Ft u 10.3 Tính Tốn Truyền Động Vít – Đai Ốc Chỉ tiêu tính: độ bền mòn ren; độ bền trục vít; độ ổn định uốn dọc trục vít Tính theo độ bền mòn ren: Điều kiện áp suất bề mặt ren: p ' ≤ [ p ] ⇒= p' K d Fa ≤ [ p '] π d h.x Kd : hệ số tải động h: chiều cao làm việc ren ( h = ψ h p ) x: số vòng ren làm việc (x = H/p) với H chiều cao đai ốc p= H x = ⇒ p' K d Fa H ≤ [ p '] đặt ψ= =( 1, ÷ 2,5 ) H d2 π d ψ h H d2 ≥ K d Fa đồng có [p’] = 13 MPa π ψ h ψ H [ p '] Tính kiểm nghiệm độ bền trục vít: Trục vít xem chịu lực phức tạp (nén, xoắn) Điều kiện bền: σ td = σ + 3τ ≤ [σ ] Tính kiểm nghiệm ổn định: F 2÷4 S0 =th ≥ [ So ] = Fa Bài Tập 1) Bộ truyền vít – đai ốc máy ép tay tạo lực dọc Fa = 39000 N, cho biết ψh = 0.5; ψH = 1.5; Kd = 1; [p’]= 10 MPa; z = a) Dựa vào độ bền mòn ren xác định d2 , chọn tiêu chuẩn, xác định p, d2 , d1 (ren hình thang) b) Kiểm tra điều kiện tự hãm c) Tính hiệu suất d) Xác định số vòng ren làm việc x 2) Cơ cấu ép vít có dv = 300 mm, lực Ft = 50 N, vít có d = 40 mm; bước ren p = mm, số mối ren z = 2, hệ số ma sát f = 0.1 a) Tính tỉ số truyền qui ước; hiệu suất b) Tính lực Fa c) Lấy Kd = 1; đai ốc đồng thau Xác định x để đảm bảo điều kiện bền mòn 3) Cơ cấu ép vít có momen tác dụng vào vô lăng T = 290000 N.mm; d2 = 46 mm; Z1 = 1; bước vít p = mm, f = 0.1 a) Tính Fa? b) Cho V = 0.015 (m/s) Tính n = ?
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 10 truyền động vít đai ốc, CHUONG 10 truyền động vít đai ốc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay