CHUONG 6 TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

12 28 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:46

hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu hay dễ hiểu CHƯƠNG TRUYỀN ĐỘNG XÍCH 6.1Khái Niệm Chung Cấu tạo – Nguyên lý hoạt động: a.Cấu tạo: -Đĩa xích dẫn -Đĩa xích bị dẫn - Xích: chuỗi mắt xích liên kết lề (tạo “độ mềm”) thành vòng khép kín - Bộ phận căng xích, phận bơi trơn, che kín b.Ngun lý hoạt động: Nhờ ăn khớp mắt xích đĩa xích mà chuyển động truyền Phân loại: Xích truyền động có loại : xích ống lăn, xích ống, xích Phổ biến, thơng dụng xích ống lăn (thơng số hình học bước xích p) Ưu – nhược Ưu: khả tải lớn tỉ số truyền ổn định ,lực tác dụng lên trục nhỏ so với truyền đai Nhược: có tiếng ồn (do va đập), phải che kín bơi trơn tốt Phạm vi sử dụng: P ≤ 50 kW; n ≤ 600 vòng/phút; u ≤ 6.2Cơ HọcTruyền Động Xích Vận tốc tỉ số truyền: a Vận tốc tỉ số truyền tức thời: V1 = ω1r1 = Vx V= ω1r1 cos β1 cos β1 Vx V2 = ω2 r2 = cos β ω1r1 cos β1 ⇒ ω2 r2 = cos β ω r cos β ⇒ utt = = ω2 r1 cos β1  π π  π π Lưu ý: β1 ∈  − ;  ; β ∈  − ;   z1 z1   z2 z2  => utt thay đổi (Z1 nhỏ, utt biến thiên phạm vi rộng), xích đĩa bị dẫn chuyển động không đều, sinh tải trọng động b Tỉ số truyền trung bình: Vận tốc trung bình: Vtb1 = z p.n z1 p.n1 ( m / s ) ; Vtb = 2 ( m / s ) 60.1000 60.1000 n1 z2 Ta có: Vtb1 = Vtb = > utb == ( const ) n2 z1 Va đập truyền xích:     VB = VA > va đập, gây   vào khớp => VB + VC = VC ≠ VA tiếng ồn, hỏng xích… Động va đập tỉ lệ với p3, truyền tải lớn người ta thường dùng xích nhiều dãy (trách chọn bước xích lớn) Bộ truyền xích có đĩa xích số lần va đập mắc xích giây i = 4v (điều kiện: i ≤ [i ]=15 ÷60) l Lực tác dụng: a Lực căng nhánh xích: - Lực căng ban đầu (do trọng lượng xích): Fo = k f qm a.g ; a khoảng cách trục (≈ chiều dài đoạn xích tự do); g = 9,81 m/s2; qm (kg/m) khối lượng 1m xích (VD: p = 12,7 mm có qm = 0,65); kf hệ số phụ thuộc độ võng xích (bộ truyền nằm ngang :kf = 6) vòng Ft = Khi truyền momen xoắn T1 , nhánh dẫn xuất lực 2.T1 (d1 đường kính vòng chia đĩa dẫn) d1 - Do hiệu ứng ly tâm, hai nhánh xích xuất lực căng phụ FV = qm V Như làm việc lực tác dụng lên nhánh xích là: Nhánh bị dẫn: F= F0 + FV Nhánh dẫn: F= F2 + Ft b Lực căng trục mang đĩa xích: Fr = k x Ft ( β ≤ 40 o : k x =1,15; β > 40o : k x =1,05 ) Đĩa xích – tượng trật xích a Đĩa xích d= p sin (π / z ) đó: d đường kính vòng chia; p bước xích; z số đĩa xích Khi xích mòn => bước xích p '= p + ∆p b Hiện tượng trật xích: Khi bước xích tăng lên, tâm lăn ăn khớp với đĩa xích nằm đường tròn có đường = kính: d ' lăn dịch xa tâm khoảng ∆p p' p '+ ∆p = = = > ∆d ( tâm sin (π / z ) sin (π / z ) sin (π / z ) ∆d ) Để xích khơng trật khỏi đĩa xích phải đảm bảo điều kiện: ∆d ≤ B' h h chiều cao đĩa xích, tỉ lệ với p ∆d = > ≤ B : số thực nghiệm p  ∆p  ∆p ∆p = > ≤B= > ≤ B.sin (π / z ) =  p p sin(π / z) p    ∆p  Nếu Z lớn   nhỏ, xích ‘dễ’ trật khỏi đĩa (lưu ý :  p Z > Z1 = > xích trật khỏi đĩa trước) 6.3Chọn Các Thông Số Chủ Yếu Của Bộ Truyền Xích: Số đĩa xích a Số đĩa nhỏ (Z1) • Z1 nhỏ góc gập xích ϕ1 = 2.π lớn, xích z1 mòn nhanh • Đồng thời Z1 nhỏ chuyển động khơng xích đĩa bị dẫn không Với V ≤ ( m / s ) , ta có điều kiện Z1 ≥ Z = 17 b Số đĩa lớn (Z2): từ điều kiện ∆p (độ mòn tương đối p  ∆p  bước xích) ≤   = B.sin (π / Z ) ta có điều kiện Z ≤ 120  p Thông thường, chọn Z= 29 − 2u (u tỉ số truyền) Khoảng cách trục số mắt xích a Khoảng cách trục a: điều kiện amin ≤ a ≤ amax • Nếu a nhỏ góc ơm α1 nhỏ tần suất làm việc xích cao => điều kiện a ≥ amin Từ điều kiện α1 ≥ 120o , ta có: d a1 + d a  = + ( 30 ÷ 50 ) mm a    amin d a1 + d a  + u   10   ( u < 3) ( u ≥ 3) , d a1 = d a đường kính vòng đỉnh đĩa xích • Nếu a lớn, khối lượng xích lớn xích mau bị chùng => điều a kiện a ≤ amax = 80 p Nếu chọn khoảng cách trục= ( 30 ÷ 50 ) p b Số mắt xích X (z − z ) l 2.a X = =0,5 ( z1 + z2 ) + + 0, 25 2 p p π a Sau tính X phải làm tròn X số chẵn tính lại khoảng cách trục a Để tạo độ chùng hợp lý, giảm a lượng= ∆a I Các dạng hỏng tiêu tính: ( 0,002 ữ 0,004 ) a Cỏc dng hng: Mòn lề: dẫn đến xích trật khỏi đĩa xích • Rỗ, vỡ lăn: chủ yếu va đập • Mòn đĩa xích • Xích bị đứt: q tải mỏi Chỉ tiêu tính: tính tốn chủ yếu theo độ bền mòn, kiểm nghiệm tải, va đập 6.4 Tính Tốn Bộ Truyền Xích Tích xích theo độ bền mòn: F K Điều kiện áp suất lề xích: p ≤ [ po ] = > t ≤ [ po ] A Trong đó: A = d.l diện tích mặt tựa lề po áp suất cho phép truyền sở K = K d K a Ko K dc K b Kc với Kd tải động; Ka khoảng cách trong; Ko cách bố trí truyền; Kdc khả điều chỉnh lực căng xích; Kb bơi trơn; Kc chế độ làm việc; (tra bảng) = > Ft ≤ A [ po ] K A [ P ] Z p.n F v A [ Po ] Z1 p.n1 = > P1 =t ≤ = o o1 01 1000 6.10 K K Kn K z 6.10 Với Z1 = Z01 n , n1 = 01 Kn Kz Đặt [ Po ] = A [ po ] Zo1 p.n01 6.104 công suất cho phép truyền thí nghiệm [P ] = > P1 = o K.Kz Kn K = z n01 25 n01 n01 = 50, 200, 400, 600, 800, 1000 v/phút ;K = = n n1 n n1 Đặt: công suất tính tốn Pt = K K z Kn P1 = > Pt ≤ [ Po ] Để giảm d hạn chế tác hại va đập, dùng xích nhiều dãy (x = 1; 2; 3; 4) Khi Pt ≤ [ Po ] với Kd = 1; 1,7; 2,5; Kd Kiểm nghiệm độ bền tải Q Hệ số an toàn S = ≥ [S] = ÷ 19 Kt Ft + Fo + Fv Trong đó: 25,4 mm = >Q= 56,7kN   p=   p= 12,7mm = >Q= 18,2 kN   Q tải trọng phá hỏng p= 19,25mm = >Q= 31,8kN    31,75mm = >Q= 88,5kN  p= Kt hệ số chế độ tải trọng Trình tự thiết kế Chọn loại xích (chủ yếu xích ống lăn) Chọn Z1 = 29 – 2u; => Z2 = u.Z1 (nên chọn Z1 , Z2 số nguyên lẻ) Xác định bước xích p theo điều kiện: Pt ≤ [ Po ] Kd Chọn a, tính X => a, kiểm nghiệm số lần va đập= i 4v Z1.n1 = ≤ [i ] l 15 X Kiểm nghiệm độ bền tải S ≥ [ S ] Tính d1 , d2 6.107 P1 = Fr K= Kx Tính x Ft Z1 p.n1 Bài tập: Bt1 Bộ truyền xích ống lăn p = 25,4 mm ( qm = 2,6 kg/m), a = 40p, Z1=25, Z2=50 truyền P1 = 5,2 kW; n1 = 600 v/ph; Kf = 6; g = 9,81 m/s2 1) Tính đường kính vòng chia đĩa xích lực vòng truyền đi? 2) Tính lực căng nhánh xích, lực tác dụng lên trục (bộ truyền đặt nằm ngang) (Kx =1,15)? 3) Xác định số lần va đập mắt xích 1s? 4) Cho biết chế độ làm việc trung bình, kiểm tra hệ số an tồn S (Kt=1,2) Bt2 Chọn bước xích cho truyền P1 = 5,8 kW; n1 = 420 v/ph,u=3, cho K =3,15 (xét trường hợp 1, 2, dãy xích) Bt3 Xích ống lăn có p = mm, Z1 = 25, Z2 = 69 Chọn sơ a = 240 mm Xác định số mắt xích tính lại xác a Bt4 Xích ống lăn có bước xích p = 31,75 mm, truyền Ft = 3400 N Xác định áp suất sinh lề Bt5 Tính tốn thiết kế truyền xích ống lăn truyền P1 = 8,7 kW; n1 = 400 v/ph, n2 = 200 v/ph, tải va đập nhẹ, ca, a điều chỉnh được, bôi trơn nhỏ giọt, đặt nằm ngang BÀI :Bộ truyền xích ống lăn đặt nằm ngang tải trọng tĩnh , khoảng cách trục điều chỉnh được, làm việc ca , bơi trơn nhỏ giọt , xích dãy , bước xích p =19, 05 mm.Số đỉa xích : Z1= 23 , Z2= 69 1)Xác định đường kính vòng chia đỉa xích 2)Lấy khoảng cách trục a = 40 p, xác định số mắt xích X 3) Cho tốc độ đĩa dẫn n1= 360 v/ph , xác đinh công suất P1 lớn truyền xích cho truyền ... ) Đĩa xích – tượng trật xích a Đĩa xích d= p sin (π / z ) đó: d đường kính vòng chia; p bước xích; z số đĩa xích Khi xích mòn => bước xích p '= p + ∆p b Hiện tượng trật xích: Khi bước xích tăng... chọn bước xích lớn) Bộ truyền xích có đĩa xích số lần va đập mắc xích giây i = 4v (điều kiện: i ≤ [i ]=15 60 ) l Lực tác dụng: a Lực căng nhánh xích: - Lực căng ban đầu (do trọng lượng xích) : Fo.. .Xích truyền động có loại : xích ống lăn, xích ống, xích Phổ biến, thơng dụng xích ống lăn (thơng số hình học bước xích p) Ưu – nhược Ưu: khả tải lớn tỉ số
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 6 TRUYỀN ĐỘNG XÍCH, CHUONG 6 TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay