Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 11 chương trình cơ bản file word

175 58 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 21:11

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ngày soạn : / / PHẦN I ĐIỆN HỌC ĐIỆN TỪ HỌC Chƣơng I ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƢỜNG Tiết ĐIỆN TÍCH ĐỊNH LUẬT CU-LƠNG I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa số điện mơi - Lấy ví dụ tương tác vật coi chất điểm - Biết cấu tạo hoạt động cân xoắn Kĩ - Xác định phương chiều lực Cu-lông tương tác điện tích điện tích điểm - Giải toán ứng tương tác tĩnh điện - Làm vật nhiễm điện cọ xát II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật để biết HS học THCS - Chuẩn bị câu hỏi phiếu câu hỏi Học sinh: Ơn tập kiến thức học điện tích THCS III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách tập, sách tham khảo Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu nhiễm điện vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác điện tích Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Sự nhiễm điện vật Điện tích Tƣơng tác điện Sự nhiễm điện vật Cho học sinh làm thí nghiệm Làm thí nghiệm theo hướng tượng nhiễm điên cọ dẫn thầy xát cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với Ghi nhận cách làm vật vật nhiễm điện khác, đưa lại gần Giới thiệu cách làm vật nhiễm điện nhiễm điện Một vật bị nhiễm điện : Nêu cách kểm tra xem vật bị vật nhiễm điện khác thể dựa vào tượng hút Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giới thiệu cách kiểm tra vật nhiễm điện hay không nhiễm điện vật nhẹ để kiểm tra xem vật bị nhiễm điện hay khơng Điện tích Điện tích điểm Vật bị nhiễm điện gọi vật Giới thiệu điện tích Tìm ví dụ điện tích Cho học sinh tìm ví dụ Giới thiệu điện tích điểm điện tích Tìm ví dụ điện tích điểm Cho học sinh tìm ví dụ Điện tích điểm vật tích điện kích thước nhỏ so với khoảng điện tích điểm cách tới điểm mà ta xét Ghi nhận tương tác điện Giới thiệu tương tác điện mang điện, vật tích điện Thực C1 Cho học sinh thực C1 Tương tác điện Các điện tích dấu đẩy Các điện tích khác dấu hút Hoạt động (15 phút) : Nghiên cứu định luật Coulomb số điện môi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Định luật Cu-lông Hằng số điện mơi Giới thiệu Coulomb thí Ghi nhận định luật nghiệm ông để thiết lập Định luật Cu-lông Lực hút hay đẩy hai diện tích định luật điểm đặt chân khơng phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện Giới thiệu biểu thức định luật đại lượng Giới thiệu đơn vị điện tích Cho học sinh thực C2 Ghi nhận biểu thức định luật tích tỉ lệ nghịch với bình phương nắm vững đại lương khoảng cách chúng Ghi nhận đơn vị điện tích Thực C2 F=k | q1q2 | ; k = 9.109 Nm2/C2 r Đơn vị điện tích culơng (C) Lực tương tác điện tích điểm đặt điện mơi đồng tính Hằng số điện mơi Giới thiệu khái niệm điện môi Ghi nhận khái niệm + Điện môi môi trường cách điện Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cho học sinh tìm ví dụ Tìm ví dụ + Khi đặt điện tích Ghi nhận khái niệm điện mơi đồng tính lực tương tác chúng yếu  lần so với đặt chân khơng  gọi số điện môi môi trường ( Cho học sinh nêu biểu thức Nêu biểu thức tính lực tương  1) tính lực tương tác hai điện tác hai điện tích điểm đặt + Lực tương tác điện tích tích điểm đặt chân khơng chân không điểm đặt điện môi : F = Cho học sinh thực C3 k Thực C3 | q1q2 | r + Hằng số điện môi đặc cho tính chất cách điện chất cách điện * Ý nghĩa Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh đọc mục Em biết ? Đọc mục Sơn tĩnh điện Cho học sinh thực câu hỏi 1, 2, 3, Thực câu hỏi sgk trang 9, 10 Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà giả tập 5, 6, 7, sgk 1.7, 1.9, 1.10 sách tập IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ngày soạn : / / Tiết THUYẾT ELECTRON ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày nội dung thuyết êlectron, nội dung định luật bảo tồn điện tích - Lấy ví dụ cách nhiễm điện - Biết cách làm nhiễm điện vật Kĩ - Vận dụng thuyết êlectron giải thích tượng nhiễm điện - Giải toán ứng tương tác tĩnh điện II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem SGK Vật để biết HS học THCS - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh Ôn tập kiến thức đãc học điện tích THCS III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Phát biểu, biết biểu thức định luật Cu-lơng Hoạt động (20 phút) : Tìm hiểu thuết electron Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Thuyết electron Cấu tạo nguyên tử phương diện điện Điện tích nguyên tố a) Cấu tạo nguyên tử Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo nguyên tử Nhận xét thực học sinh Nếu cấu tạo nguyên tử Gồm: hạt nhân mang điện tích dương nằm trung tâm electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh Hạt nhân cấu tạo hai loại hạt Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 nơtron không mang điện prơtơn mang điện dương Giới thiệu điện tích, khối lượng electron, prơtơn nơtron Ghi nhận điện tích, khối lượng electron, prơtơn nơtron Electron điện tích -1,6.10-19C khối lượng 9,1.10-31kg Prơtơn điện tích +1,6.10-19C khối lượng 1,67.10-27kg Khối lượng nơtron xấp xĩ khối lượng prôtôn Yêu cầu học sinh cho biết Giải thích trung hồ Số prơtơn hạt nhân số bình thường nguyên tử điện nguyên tử electron quay quanh hạt nhân nên trung hồ điện bình thường ngun tử trung hồ điện b) Điện tích nguyên tố Giới thiệu điện tích nguyên tố Ghi nhận điện tích nguyên tố - Điện tích electron điện tích prơtơn điện tích nhỏ mà ta Vì ta gọi Giới thiệu thuyết electron Ghi nhận thuyết electron chúng điện tích ngun tố - Điện tích vật ln số Yêu cầu học sinh thực C1 Thực C1 nguyên lần e Thuyết electron ( la gi) Yêu cầu học sinh cho biết Giải thích hình thành ion + Bình thường tổng đại số tất ngun tử khơng dương, ion âm điện tích ngun tử trung hồ điện khơng, ngun tử trung hồ điện Nếu nguyên tử bị số Yêu cầu học sinh so sánh khối So sánh khối lượng electron tổng đại số điện lượng electron với khối lượng electron khối lượng tích nguyên tử số prơtơn prơtơn dương, ion dương Ngược lại nguyên tử nhận thêm số electron ion âm + Khối lượng electron nhỏ nên Yêu cầu học sinh cho biết chúng độ linh động cao Do Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 vật nhiễm điện dương, vật nhiễm điện âm Giải thích nhiễm điện electron dễ dàng bứt khỏi dương, điện âm vật nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bị nhiễm điện Vật nhiễm điện dương vật thiếu electron; Vật nhiễm điện âm vật thừa electron Hoạt động3 (10 phút) : Vận dụng thuyết electron Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Vận dụng Vật dẫn điện vật cách điện Giới thiệu vật dẫn điện, vật cách điện Yêu cầu học sinh thực C2, Ghi nhận khái niệm vật dẫn điện, vật cách điện Thực C2, C3 Giải thích C3 Yêu cầu học sinh cho biết Vật dẫn điện vật chứa điện tích tự Vật cách điện vật khơng chứa điện tích tự Sự phân biệt vật dẫn điện vật phân biệt vật dẫn điện cách điện tương đối vật cách điện tương đối Sự nhiễm điện tiếp xúc Giải thích Yêu cầu học sinh giải thích nhiễm điện tiếp xúc Nếu cho vật tiếp xúc với vật nhiễm điện nhiễm Thực C4 điện dấu với vật Vẽ hình 2.3 Sự nhiễm diện hưởng ứng Yêu cầu học sinh thực C4 Giới tthiệu nhiễm điện hưởng ứng (vẽ hình 2.3) Đưa cầu A nhiễm điện Giải thích Yêu cầu học sinh giải thích nhiễm điện hưởng ứng dương lại gần đầu M kim loại MN trung hoà Thực C5 Yêu cầu học sinh thực C5 điện đầu M nhiễm điện âm đầu N nhiễm điện dương Hoạt động (5 phút) : Nghiên cứu định luật bảo tồn điện tích Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Định luật bảo tồn điện tích Giới thiệu định luật Ghi nhận định luật Trong hệ vật lập điện, Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cho học sinh tìm ví dụ Tìm ví dụ minh hoạ tổng đại số điện tích khơng đổi Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiết thức học Tóm tắt lại kiến thức học Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà giải tập 5, sgk 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sách tập IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Ngày soạn : / / Tiết BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức : - Lực tương tác điện tích điểm - Thuyết electron Định luật bảo tồn điện tích Kỹ : - Giải toán liên quan đến lực tương tác điện tích điểm - Giải thích đước tượng liên quan đến thuyết electron định luật bảo toàn điện tích II CHUẨN BỊ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giáo viên - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Kiểm tra cũ tóm tắt kiến thức liên quan đến tập cần giải - Các cách làm cho vật nhiễm điện - Hai loại điện tích tương tác chúng - Đặc điểm lực tương tác điện tích điểm, - Lực tương tác nhiều điện tích điểm lên điện tích điểm - Thuyết electron - Định luật bảo tồn điện tích Hoạt động (20 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn C Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn A Yêu cầu hs giải thích chọn B Hoạt động học sinh Nội dung Giải thích lựa chọn Câu trang 10 : D Giải thích lựa chọn Câu trang 10 : C Giải thích lựa chọn Câu trang 14 : D Giải thích lựa chọn Câu trang 14 : A Giải thích lựa chọn Câu 1.1 : B Giải thích lựa chọn Câu 1.2 : D Giải thích lựa chọn Câu 1.3 : D Giải thích lựa chọn Câu 2.1 : D Giải thích lựa chọn Câu 2.5 : D Giải thích lựa chọn Câu 2.6 : A Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn A Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 10 Yêu cầu học sinh viết biểu Viết biểu théc định luật Theo định luật Cu-lơng ta thức định luật Cu-lông Yêu cầu học sinh suy để tính |q| F=k Suy thay số để tính => |q| = |q| Vẽ hình Fr 9.103.1.(101 ) = 10 k 9.10 (C) Bài 1.7 Yêu cầu học sinh cho biết điện tích cầu | q1q2 | q2 = k r r Giải thích cầu Mỗi cầu mang điện tích điện tích Xác định lực tác dụng lên cầu q2 Lực đẩy chúng F = k 4r    Nêu điều kiện cân Điều kiện cân : F  P  T = Tìm biểu thức để tính q F kq  Ta : tan =  P 4l mg Suy ra, thay số tính q q => q = 2l mg  tan =  3,58.10-7C k IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Ngày soạn : / / Tiết 4-5 ĐIỆN TRƢỜNG VÀ CƢỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƢỜNG ĐƢỜNG SỨC ĐIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Trình bày khái niệm điện trường - Phát biểu định nghĩa cường độ điện trường nêu đặc điểm vectơ cường độ điện trường - Biết cách tổng hợp vectơ cường độ điện trường thành phần điểm - Nêu khái niệm đường sức điện đặc điểm đường sức điện Kĩ - Xác định phương chiều vectơ cường độ điện trường điểm điện tích điểm gây - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng vectơ cường độ điện trường tổng hợp - Giải Bài tập điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên - Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh - Chuẩn bị Bài trước nhà III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Tiết Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu giải thích tượng nhiễm điện tiếp xúc, hưởng ứng Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Yêu cầu học sinh nêu đặc truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm mắt viễn thị điểm sau màng lưới Yêu cầu học sinh nêu cách - fmax > OV khắc phục tật viễn thị - Nhìn vật vô cực phải điều tiết - Cc xa mắt bình thường b) Cách khắc phục Đeo thấu kính hội tụ tụ số Nêu cách khắc phục tật viễn thích hợp để: thị - Hoặc nhìn rỏ vật xa mà khơng phải điều tiết mắt - Hoặc nhìn rỏ vật gần Giới thiệu đặc điểm cách mắt bình thường (ảnh ảo điểm khắc phục mắt bị tật lão thị gần muốn quan sát qua thấu kính điểm cực cận mắt) Mắt lão cách khắc phục + Khi tuổi cao khả điều tiết giảm mắt yếu thể thủy tinh Ghi nhận đặc điểm cách cứng nên điểm cực cận CC dời xa khắc phục mắt bị tật lão thị mắt + Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật gần mắt bình thường Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tượng lưu ảnh mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung V Hiện tƣợng lƣu ảnh mắt Giới thiệu lưu ảnh mắt Ghi nhận lưu ảnh mắt Cảm nhận tác động ánh sáng lên tế bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau ánh sáng kích Yêu cầu học sinh nêu ứng dụng lưu ảnh mắt Nêu ứng dụng lưu ảnh thích tắt, nên người quan sát mắt diện ảnh, truyền “thấy” vật khoảng thời gian hình Đó tượng lưu ảnh mắt Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 161 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà 203 sgk 3.12, 3.15 sbt IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Ngày soạn : / / Tiết 63 BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thứ : Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập mắt Kỹ năng: + Rèn luyện kĩ tư giải tập hệ quang học mắt + Rèn luyện kĩ giải tập định tính mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sgk sách tập - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm tập khác Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (15 phút) : Kiểm tra cũ hệ thống kiến thức + Cấu tạo mắt gồm phận ? + Điều tiết mắt ? Khi thấu kính mắt tiêu cự cực đại, cực tiểu ? + Nêu khái niệm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rỏ, khoảng cực cận, cực viễn Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 162 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 + Nêu tật mắt cách khắc phục Hoạt động (15 phút) : Giải câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu hs giải thích chọn A Yêu cầu hs giải thích chọn C Yêu cầu hs giải thích chọn D Yêu cầu hs giải thích chọn Nội dung Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : A Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : C Giải thích lựa chọn Câu trang 203 : D Giải thích lựa chọn Câu 31.3 : C Giải thích lựa chọn Câu 31.4 : B Giải thích lựa chọn Câu 31.10 : A Giải thích lựa chọn Câu 31.11 : C C Yêu cầu hs giải thích chọn B Yêu cầu hs giải thích chọn A Yêu cầu hs giải thích chọn C Hoạt động (15 phút) : Giải tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 203 Yêu cầu hs lập luận để kết Lập luận để kết luận tật a) Điểm cực viễn CV cách mắt luận tật mắt người mắt khoảng hữu hạn nên người bị cận Tính tiêu cự độ tụ thị Yêu cầu học sinh tính tiêu thấu kính cần đeo để khắc b) fK = - OCV = - 50cm = - 0,5m cự độ tụ thấu kính cần phục tật mắt đeo để khắc phục tật mắt => DK = 1  = - 2(dp) f K  0,5 Xác định khoảng cực cận c) d’ = - OCC = - 10cm Hướng dẫn học sinh xác (d = OCCK) đeo định khoảng cực cận kính đeo kính d = d' fk  10.( 50)  = d ' f K  10  50 12,5(cm) Bài 31.15 Yêu cầu học sinh xác định Xác định CV a) Điểm cực viễn CV vô cực Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 163 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CV Tính tiêu cự kính Ta fK = u cầu học sinh tính tiêu cự kính 1  = 0,4(m) = D K 2,5 Xác định khoảng cực cận 40(cm) Hướng dẫn học sinh xác mắt khơng đeo kính định khoảng cực cận mắt Khi đeo kính ta d = OCCK – l = 25cm không đeo kính d’ = df k 25.40 = - 66,7(cm)  d ' f k 25  40 Mà d’ = - OCC + l Xác định khoảng cực cận Hướng dẫn học sinh xác đeo kính sát mắt định khoảng cực cận đeo kính sát mắt  OCC = - d’ + l = 68,7cm b) Đeo kính sát mắt : OCVK = fK = 40cm OCCK =  OC C f k = 25,3cm  OC C  f K IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Ngày soạn : / / Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 164 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tiết 64 KÍNH LÚP I MỤC TIÊU + Trình bày khái niệm chung tác dụng số bội giác dụng cụ quang bổ trợ cho mắt + Nêu công dụng cấu tạo kính lúp + Trình bày tạo ảnh qua kính lúp + Vẽ dược đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính lúp + Viết vận dụng cơng thức số bội giác kính lúp ngắm chừng vô cực để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên : Chuẫn bị số kính lúp để hs quan sát Học sinh : Ôn lại kiến thức thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Viết cơng thức thấu kính Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Giới thiệu tác dụng dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt Ghi nhận tác dụng + Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt tác dụng tạo ảnh với góc trơng lớn góc trơng vật nhiều lần Giới thiệu số bội giác Ghi nhận khái niệm Yêu cầu học sinh thực Thực C1 + Số bội giác: G =  tan  =  tan  C1 Hoạt động (5 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cơng dụng cấu tạo kính Cho học sinh quan sát số Quan sát kính lúp + Kính lúp dụng cụ quang bỗ trợ kính lúp u cầu học sinh nêu cơng dụng kính lúp Giới thiệu cấu tạo kính lúp lúp Nêu cơng dụng kính lúp cho mắt để quan sát vật nhỏ + Kính lúp cấu tạo thấu Ghi nhận cấu tạo kính lúp kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) tiêu cự Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 165 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 nhỏ (cm) Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh qua kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Sự tạo ảnh qua kính lúp Yêu cầu học sinh nhắc lại đặc Nêu đặc điểm ảnh vật + Đặt vật khoảng từ quang tâm điểm ảnh vật qua thấu qua thấu kính hội tụ đến tiêu điểm vật kính lúp Khi kính hội tụ kính cho ảnh ảo chiều Giới thiệu cách đặt vật trước Ghi nhận cách đặt vật trước lớn vật kính lúp để quan sát kính lúp để quan sát + Để nhìn thấy ảnh phải điều chỉnh ảnh vật qua kính lúp ảnh vật qua kính lúp khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh giới hạn nhìn rỏ mắt Động tác quan sát ảnh vị trí xác định gọi ngắm chừng vị trí Yêu cầu học sinh cho biết Cho biết ngắm ngắm chừng cực viễn chừng cực viễn mắt khơng + Khi cần quan sát thời mắt khơng bị mỏi bị mỏi gian dài, ta nên thực cách ngắm chừng cực viễn để mắt không bị mỏi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính lúp Vẽ hình 32.5 Vẽ hình + Xét trường hợp ngắm chừng vô Hướng dẫn học sinh tìm G Tìm G cực Khi vật AB phải đặt tiêu diện vật kính lúp Ta có: tan = AB tan 0 = f AB OC C Giới thiệu 0 tan0 Do G = Ghi nhận giá trị G ghi OC C tan  = tan  o f Giới thiệu G thương kính lúp tính tiêu Người ta thường lấy khoảng cực cận mại cự kính lúp theo số liệu OCC = 25cm Khi sản xuất kính lúp Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 166 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 người ta thường ghi giá trị G ứng với Yêu cầu học sinh thực khoảng cực cận kính (5x, 8x, Thực C2 C2 10x, …) + Khi ngắm chừng cực cận: Gc = |k| = | d 'C | dC Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Cho học sinh tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang Hoạt động học sinh Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà 208 sgk 32.7, 32.8 sbt IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Ngày soạn : / / Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 167 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tiết 65 KÍNH HIỂN VI I MỤC TIÊU + Nêu công dụng cấu tạo kính hiễn vi Nêu đặc điểm vật kính thị kính kính hiễn vi + Trình bày tạo ảnh qua kính hiễn vi vẽ đường truyền chùm tia sáng từ điểm vật qua kính trường hợp ngắm chừng vô cực + Nêu đặc điểm việc điều chỉnh kính hiễn vi + Viết áp dụng công thức số bội giác kính hiễn vi ngắm chừng vơ cực để giải tập II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính hiễn vi, tiêu để quan sát Tranh vẽ sơ đồ tia sáng qua kính hiễn vi để giới thiệu, giải thích Học sinh: Ơn lại để nắm nội dung thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu cấu tạo viết cơng thức số bội giác kính lúp Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cơng dụng cấu tạo kính Cho học sinh quan sát Quan sát mẫu vật qua kính hiễn vi mẫu vật nhỏ tiêu hiễn vi + Kính hiễn vi dụng cụ quang học qua kính hiễn vi bỗ trợ cho mắt để nhìn vật nhỏ, Yêu cầu học sinh nêu công dụng kính hiễn vi Nêu cơng dụng kính hiễn cách tạo ảnh góc trơng lớn vi Cho học sinh xem tranh vẽ cấu tạo kính hiễn vi nhiều so với số bội giác kính lúp Xem tranh vẽ Giới thiệu cấu tạo kính hiễn + Kính hiễn vi gồm vật kính thấu kính hội tụ tiêu nhỏ (vài mm) Ghi nhận cấu tạo kính hiễn vi vi Số bội giác kính hiễn vi lớn thị kính thấu kính hội tụ tiêu cự nhỏ (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng truc, khoảng cách chúng O1O2 = l không đổi Khoảng cách F1’F2 =  gọi độ dài quang học Giới thiệu phận tụ sáng kính hiễn vi Quan sát phận tụ sáng kính kính hiễn vi Ngồi phận tụ sáng để Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 168 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 chiếu sáng vật cần quan sát Đó thường gương cầu lỏm Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính hiễn vi Yêu cầu học sinh ghi sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu kính Giới thiệu đặc điểm ảnh trung gian ảnh cuối Ghi sơ đồ tạo ảnh qua hệ thấu Sơ đồ tạo ảnh : kính Ghi nhận đặc diểm ảnh trung gian ảnh cuối A1B1 ảnh thật lớn nhiều so với vật AB A2B2 ảnh ảo lớn nhiều Nêu vị trí đặt vật vị trí so với ảnh trung gian A1B1 đặt vật vị trí ảnh trung ảnh trung gian để ảnh Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh ảo A2B2 gian để ảnh cuối cuối theo yêu cầu Yêu cầu học sinh nêu vị trí Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến theo yêu cầu Giới thiệu cách ngắm chừng Ghi nhận cách ngắm chừng vật kính (d1) cho ảnh cuối (A2B2) giới hạn nhìn rỏ Yêu cầu học sinh thực Thực C1 mắt góc trông ảnh phải lớn suất phân li mắt C1 Cho biết ngắm chừng Nếu ảnh sau A2B2 vật quan Yêu cầu học sinh cho biết vơ cực ảnh trung gian nằm sát tạo vơ cực ta ngắm chừng vơ cực ngắm chừng vơ cực ảnh vị trí trung gian nằm vị trí Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính hiễn vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính hiễn vi Giới thiệu cơng thức tính số Ghi nhận số bội giác + Khi ngắm chừng cực cận: bội giác ngắm chừng ngắm chừng cực cận cực cận Quan sát hình vẽ Giới thiệu hình vẽ 35.5 GC = d '1 d ' d1 d + Khi ngắm chừng vô cực: Thực C2 G = |k1|G2 =  OC C f1 f Với  = O1O2 – f1 – f2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 169 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Yêu cầu học sinh thực C2 Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Cho học sinh tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà 212 sgk 3.7, 3.8 sbt IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Ngày soạn : / / Tiết 66 KÍNH THIÊN VĂN I MỤC TIÊU + Nêu cơng dụng kính thiên văn cấu tạo kính thiên văn khúc xạ + Vẽ đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng vô cực + Thiết lập vận dụng cơng thức tính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính thiên văn loại nhỏ dùng phòng thí nghiệm Tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn Học sinh: Mượn, mang đến lớp ống nhòm đồ chơi ống nhòm quân để sử dụng học Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 170 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút) : Kiểm tra cũ : Nêu cấu tạo, viết cơng thức dộ bội giác kính hiễn vi Hoạt động (15 phút) : Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cơng dụng cấu tạo kính Cho học sinh quan sát vật Quan sát vật xa thiên văn xa mắt thường mắt thường ống nhòm + Kính thiên văn dụng cụ quang bổ ống nhòm trợ cho mắt, tác dụng tạo ảnh u cầu học sinh nêu cơng dụng kính thiên văn Giới thiệu tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn Giới thiệu cấu tạo kính thiên văn Nêu cơng dụng kính thiên góc trơng lớn vật xa văn Quan sát tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn Ghi nhận cấu tạo kính thiên văn + Kính thiên văn gồm: Vật kính thấu kính hội tụ tiêu cự dài (và dm đến vài m) Thị kính thấu kính hội tụ tiêu cự ngắn (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng thay đổi Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu tạo ảnh kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính thiên văn Giới thiệu tranh vẽ tạo ảnh qua kính thiên văn Quan sát tranh vẽ tạo ảnh qua kính thiên văn Hướng trục kính thiên văn đến vật AB xa cần quan sát để thu ảnh thật A1B1 tiêu diện ảnh Yêu cầu học sinh trình bày tạo ảnh qua kính thiên văn Trình bày tạo ảnh qua kính vật kính Sau thay đổi khoảng cách thiên văn vật kính thị kính để ảnh cuối A2B2 qua thị kính ảnh ảo, nằm giới hạn nhìn rỏ mắt góc trông ảnh phải lớn suất phân Yêu cầu học sinh thực Thực C1 li mắt Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh C1 Cho biết ngắm chừng vô ảo Yêu cầu học sinh cho biết cực ảnh trung gian vị trí Để quan sát thời Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 171 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ngắm chừng vô cực ảnh gian dài mà khơng bị mỏi mắt, ta phải trung gian vị trí đưa ảnh cuối vô cực: ngắm chừng vô cực Hoạt động (10 phút) : Tìm hiểu số bội giác kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính thiên văn Giới thiệu tranh vẽ hình 34.4 Quan sát tranh vẽ Khi ngắm chừng vô cực: Hướng dẫn hs lập số bội giác Lập số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vơ cực Ta có: tan0 = Do dó: G = A1 B1 AB ; tan = 1 f1 f2 f tan   tan  f2 Số bội giác kính thiên văn Nhận xét số bội giác điều kiện không phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính Hoạt động (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Cho học sinh tóm tắt kiến thức Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang Hoạt động học sinh Tóm tắt kiến thức Ghi tập nhà 216 sgk 34.7 sbt IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 172 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ngày soạn : / / Tiết 67 BÀI TẬP I MỤC TIÊU + Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập loại quang cụ bổ trợ cho mắt + Rèn luyện kĩ giải tập định tính hệ quang cụ bổ trợ cho mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Phương pháp giải tập - Lựa chọn tập đặc trưng Học sinh: - Giải câu hỏi trắc nghiệm tập thầy nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút) : Một số lưu ý giải tập Để giải tốt tập kính lúp, kính hiễn vi kính thiên văn, phải nắm tính chất ảnh vật qua thấu kính cơng thức thấu kính từ xác định nhanh chống đại lượng theo yêu cầu tốn Các bước giải tâp: + Phân tích điều kiện đề + Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ + Ap dụng công thức thấu kính để xác định đại lượng theo yêu cầu toán + Biện luận kết (nếu có) chọn đáp án Hoạt động (30 phút) : Các dạng tập cụ thể Bài tốn kính lúp + Ngắm chừng cực cận: d’ = - OCC + l ; Gc = |k| = | + Ngắm chừng vô cực: d’ = -  ; G = d 'C | dC OC C f Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập Làm tập trang 208 theo hướng dẫn trang 208 sách giáo khoa thầy Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 173 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn học sinh xác định thông số mà Vẽ sơ đồ tạo ảnh cho trường hợp toán cho, ý dấu Xác định thơng số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh dựa vào yêu cầu tốn trường hợp để xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng theo u cầu tốn Bài tốn kính hiễn vi + Ngắm chừng cực cận: d2’ = - OCC + l2 ; GC = + Ngắm chừng vô cực: d2’ = -  ; G =  OC C f1 f d '1 d ' d1 d ; với  = O1O2 – f1 – f2 Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập Làm tập trang 212 theo hướng dẫn trang 212 sách giáo khoa thầy Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thông số mà Vẽ sơ đồ tạo ảnh toán cho, ý dấu Xác định thông số mà tốn cho Hướng dẫn học sinh xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Hướng dẫn học sinh tính khoảng cách ngắn Tìm số bội giác hai điểm vật mà mắt người quan sát phân biệt Tính khoảng cách ngắn hai điểm vật mà mắt người quan sát phân biệt Bài tốn kính thiên văn Ngắm chừng vô cực: O1O2 = f1 + f2 ; G = f1 f2 Trợ gúp giáo viên Hoạt động học sinh Gọi học sinh lên bảng hướng dẫn giải tập Làm tập trang 216 theo hướng dẫn trang 216 sách giáo khoa thầy Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tạo ảnh Hướng dẫn học sinh xác định thơng số mà tốn cho, ý dấu Vẽ sơ đồ tạo ảnh Xác định thông số mà toán cho Hướng dẫn học sinh xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết Tìm đại lượng Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 174 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn học sinh tìm số bội giác Tìm số bội giác Hoạt động (5 phút) : Cũng cố học + Nắm, hiểu vẽ ảnh vật sáng qua quang cụ bổ trợ cho mắt + Ghi nhớ cơng thức tính số bội giác loại kính Phương pháp giải loại tập + So sánh điểm giống khác cấu tạo, tạo ảnh, cách quan sát loại quang cụ IV.Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………….………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………… Nam Trực, ngày tháng năm 20 DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 175 ... bứt khỏi dương, điện âm vật nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bị nhiễm điện Vật nhiễm điện dương vật thiếu electron; Vật nhiễm điện âm vật thừa electron Hoạt... cầu học sinh cho biết Vật dẫn điện vật có chứa điện tích tự Vật cách điện vật không chứa điện tích tự Sự phân biệt vật dẫn điện vật phân biệt vật dẫn điện cách điện tương đối vật cách điện tương... sánh vị trí có điện cao điện thấp điện trường II CHUẨN BỊ Giáo viên - Đọc SGK vật lý để biết HS có kiến thức hiệu điện - Thước kẻ, phấn màu - Chuẩn bị phiếu câu hỏi Học sinh Đọc lại SGK vật lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 11 chương trình cơ bản file word , Giáo án chuẩn theo bộ GDĐT môn vật lý lớp 11 chương trình cơ bản file word

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay