Chương 2 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 8 các lực cơ học

5 102 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 20:30

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 CÁC LỰC HỌC A PHẦN LÍ THUYẾT Phát biểu viết biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn Hướng dẫn * Phát biểu: Lực hấp dẫn hai vật (coi chất điểm) tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng chúng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng * Biểu thức: Fhd  G m1 m2 r , G  6,67.1011 gọi số hấp dẫn Viết biểu thức gia tốc rơi tự điểm độ cao h so với mặt đất mặt đất Hướng dẫn Lực hấp dẫn Trái đất đặt lên vật gọi trọng lực vật Điểm đặt trọng lực trọng tâm vật Gia tốc mà trọng lực gây cho vật gia tốc rơi tự d Nếu coi Trất đất cầu đồng chất trọng lực P tác dụng lên vật khối lượng m độ cao h so với mặt đất là: P G mM (R  h)2 (M R khối lượng bán kính Trái Đất) Theo đinh luật II Niutơn: P=mg Khi gia tốc rơi tự tính bởi: g  Khi vật gần mặt đất (h
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 2 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 8 các lực cơ học , Chương 2 ôn tập kiểm tra vật lý 10 chủ đề 8 các lực cơ học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay