Nội dung chuyên đề “LÀM THẾ NÀO ĐỂ SEO IMAGE”

21 18 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 17:23

THẢO LUẬN SEO GROUP Nội dung chuyên đề “LÀM THẾ NÀO ĐỂ SEO IMAGE” TPHCM 03/2011 NỘI DUNG CHÍNH  Hình ảnh xếp hạng ?  Những yếu tố đánh giá giúp cho việc “SEO IMAGE” đạt hiệu  Làm để Google nhận dạng hình ảnh ?  Cơng cụ đánh giá hình ảnh từ website có đạt yếu từ Google Guideline  Thảo luận đóng góp ý kiến Hình ảnh xếp hạng ? Thật khơng biết xác thuật tốn Google thực việc xếp hạng Chúng ta xem xét sử dụng yếu tố tốt để tối ưu hóa nhằm đạt thứ hạng cao Cũng giống việc trang web gắn với “từ khóa” tìm kiếm xếp hạng trang SERPs Khi gõ “từ khóa” muốn tìm kiếm chức tìm kiếm hình ảnh Google Ví dụ ta gõ cụm từ “qua tang” để tìm hình ảnh liên quan đến quà tặng Trang kết tìm kiếm hình ảnh trả hình ảnh liên quan đến “quà tặng” hình Những hình ảnh hiển thị trang bao gồm thơng tin • File name hình ảnh (E.g :quatang01.jpg) • Kích thước hình ảnh – Kèm theo đoạn description ngắn • URL trang web chứa hình ảnh Sự hiển thị hình ảnh khơng phải xếp ngẫu nhiên vị trí cố định, giống việc xếp hạng trang web gắn liến với “từ khóa”, hiển thị xếp vị trí trang web có chứa hình ảnh có thay đổi  Điều dẫn đến kết luận “Hình ảnh Google xếp hạng việc xếp hạng dựa yếu tố mà Google đánh giá tốt” Có nhiều luồng ý kiến cho trang trang web có “từ khóa” nằm vị trí cao trang SERPs góp phần giúp cho hình ảnh trang đạt thứ hạng cao trang tìm kiếm hình ảnh Nhưng điều thật khơng xác hồn tồn Thử phân tích ví dụ với từ khóa “qua tang” từ trang tìm kiếm hình ảnh với kết xếp Đó hình dòng xếp từ trái qua phải Hình 1: URL = thongtinonline.net Hình 2: URL = camauonline.com Hình 3: URL = news.mego.vn Và với phép kiểm tra thứ hạng xếp hạng từ khóa trang web chứa hình ảnh Firebug đưa dẫn chứng cụ thể Với hình (URL = thongtinonline.net) chí từ khóa “qua tang” gắn với trang web không nằm top 600 kết Với hình (URL = camauonline.com) Trang web chứa từ khóa “qua tang” nằm vị trí 170 Đó thật khơng phải thứ hạng tốt làm SEO Với hình (URL = news.mego.vn) tương tư hình Từ khóa “qua tang” không nằm top 600 kết từ trang SERPs  Thứ hạng trang web chứa “từ khóa” khơng phải lúc ảnh hưởng đến xếp hạng hình ảnh chứa trang web trang kết tìm kiếm hình ảnh Google Câu hỏi đặt “ Tại hình ảnh từ trang xếp vị trí đầu trang tìm kiếm hình ảnh Google? ” Chúng ta xem xét yếu tố tích cực ảnh hưởng đến SEO IMAGE phần sau Một vấn đề khác liên quan đến vấn đề SEO IMAGE, điều nói thêm “Sự xuất hình ảnh trang tìm kiếm bình thường (Trang Universal)” Chúng ta gõ từ khóa “qua tang” để tìm kiếm thông tin quà tặng Chúng ta lại nhận thấy diện hình ảnh quà tặng từ trang SERPs Nhưng ngược lại nêu ta thử với số từ khác “dich vu seo”, “dien may”, “tra sua” , kết trả hồn tồn khơng xuất hình ảnh trang SERPs Điều đem đến cho nhiều câu hỏi : Muốn hình ảnh xuất trang universal phải cần yếu tố ? Tại có “từ khóa” lại xuất hình ảnh, có từ khóa lại khơng? Có liên quan hình ảnh xuất trang Universal hình ảnh xuất trang tìm kiếm hình ảnh Google Chúng ta có so sánh Kết từ trang Universal : Kết từ trang tìm kiếm hình ảnh Có thể nhận thấy chút liên quan việc so sánh hình ảnh Hai hình xếp kết tìm kiếm hình ảnh xuất trang Universal Nhưng điều khơng có nghĩa cho hình ảnh xếp trang tìm kiếm hình ảnh hiển thị y chang trang Universal Chúng ta thấy ngồi hình giống nhau, số hình lại khơng trùng khớp hồn tồn với vị trí xếp trang tìm kiếm hình ảnh Và vấn đề nêu vấn đề buổi thảo luận Group SEO hơm Mục đích cuối thảo luận để tìm lời giải thích hợp lý nhất, nhằm tìm “liều thuốc” hiệu với SEO IMAGE 2 Những yếu tố đánh giá giúp cho việc “SEO IMAGE” đạt hiệu hơn? Cũng giống việc làm seo cho “từ khóa”, SEO IMAGE cần yếu tố tác động tích cực đến việc xếp hạng Ở chưa bàn đến xác yếu tố đem lại hiệu quả, điều cần phải có thời gian kiểm chứng xem xét Những yếu tố số rút từ trải nghiệm thực tế, bên cạnh ý kiến từ SEO expert giới trang web hàng đầu SEO cung cấp Thẻ ALT : “Thẻ Alt” thuộc tính thẻ “Img” Nội dung thẻ ALT đoạn text nhằm miêu tả hình ảnh hiển thị trang web, trường hợp lý mà hình ảnh khơng hiển thị Đoạn text thẻ ALT yếu tố đánh giá làm tăng mật độ từ khóa, lời khuyên từ chuyên gia Seomoz cho tối đa thẻ alt 140 ký tự phải gắn liền với hình ảnh hiển thị Thuộc tính Width & Height: Để tối ưu tốt hình ảnh, thuộc tính width & height nên quan tâm Đây cách để định dạng kích cỡ hình ảnh theo kích thước quy định sẵn, có nhiều trình duyệt trình duyệt đơi lúc hiển thị hình ảnh khác Image Name: Tên Image tối ưu gắn liền với hình ảnh giúp crawler dễ dàng nhận biết hình ảnh mà bạn hiển thị có nội dung dễ dàng index thơng tin hình ảnh trang web bạn Thay Bạn có tối ưu tốt cách viết Image Folder Name: Thư mục chứa hình ảnh yếu tố bàn đến Một lời khuyên cho đừng nên đặt hình ảnh thư mục root giống “domain.com/photo.jpg” Chúng ta nên tạo folders images để URL có dạng "domain.com/images/photo.jpg” Việc mặt giúp bạn quản lý hình ảnh tốt hơn, mặt khác crawler dễ dàng thực việc index hình ảnh từ trang web Title Attribute: Chèn từ khóa gắn liền với hình ảnh vào thẻ title tạo thêm yếu tố giúp crawler xác định hình ảnh trang web bạn mặc khác giúp người duyệt web biết xác nội dung hình ảnh Page Title: Khác với “Title Attribute”, Page Title thẻ nằm thẻ cấu trúc HTML Vai trò thẻ Title cho biết nội dung trang web bạn truy cập diễn tả điều Google có sở đánh giá hình ảnh trang web bạn liên quan đến vấn đề dựa Page Title trang web Heading Tag: Một số chuyên gia nhận định Heading tag góp phần cho biết nội dung chứa đoạn nói vấn đề gì, hình ảnh đoạn văn có liên quan đến nội dung không đề cập đến không 8 Surrounding Text: Đây yếu tố nhiều người ý, việc đoạn text xung quanh hình ảnh giúp Crawler hiểu hình ảnh xuất trang web liên quan đến nội dung Thử xem ví dụ từ hình ảnh đạt vị trí cao chức “Tìm kiếm hình ảnh” từ google, thỏa mãn yếu tố Image Relevant: Yếu tố xét dựa hình ảnh web có liên quan đến với hay khơng Nếu trang web giới thiệu hoa tươi hình ảnh lại có liên quan đến hoa tươi hay không ? Việc xét mối quan hệ hình ảnh giúp crawler dễ dàng xác định xác nội dung hình ảnh nội dung web 10 Inbound Link: Cũng giống việc làm seo cho “từ khóa”, Off-page đóng vai trò quan trong việc gia tăng xếp hạng trang web Với hình ảnh việc xây dựng back link yếu tố cần quan tâm Anchor text cho hình ảnh giống cách tạo Anchor text cho “từ khóa” Anchor text cho hình ảnh cần chứa nội dung từ khóa liên quan đến hình ảnh nhằm gia tăng thứ hạng hình ảnh trang kết hiển thị Cũng giống anchor text cho “từ khóa”, anchor text cho hình ảnh cần hướng đến nội dung hình ảnh Thay vì: abc Nên sử dụng hình ảnh quà tặng sinh nhật 11 Site Map Image: Cũng giống việc tạo sitemap cho trang web Google hỗ trợ việc tạo sitemap cho hình ảnh Việc giúp crawler dễ dàng index nhanh hình ảnh trang web Chúng ta truy cập vào link http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=178636 Google cung cấp cấu trúc sitemap cho hình ảnh hình sau kèm theo bảng định nghĩa yếu tố cấu trúc 12 Google Bot Image: Việc tạo file robot.txt set Allow cho Google bot image giúp việc index hình ảnh đạt hiệu Tất nhiên khơng phải đạt yếu tố hình ảnh bạn chắn đạt thứ hạng cao trang kết tìm kiếm Vì khơng biết thuật toán Google xếp hạng dựa yếu tố cụ thể Nhưng yếu tố giúp việc tối ưu hóa hình ảnh trở nên tốt nhằm mong muốn nhận đánh giá cao Google, thu thập từ SEO expert có kinh nghiệm giới 3 Làm Google nhận diện hình ảnh? Thật Google khơng đạt đến mức độ thông minh để nhận biết ảnh diễn tả nội dung Google SE lập trình dựa thuật tốn Nhưng Google đủ thơng minh để tìm cơng cụ giúp xác định xác chình ảnh liên quan đến nội dung Và cơng cụ đề cập “Google Image Labeler” Có thể truy cập vàp App địa http://images.google.com/imagelabeler/ Thực chất xem trò chơi Luật chơi đơn giản, chúng nhấn “Star labeling” Google chọn cho ngẫu nhiên partner tồn giới Và trò chơi giải thích đơn giản sau Google show cho ảnh bất kỳ, việc cần làm dùng từ cụm từ nhằm mơ tả hình ảnh xác định xem hình ảnh Điểm tính ý kiến partner trùng khớp, lúc Google chuyển sang hình ảnh Hãy cố gắng đưa nhiều “từ khóa” có liên quan đến hình ảnh mong partner đồng ý kiến với Chính cách Google thu thập thông tin hình ảnh cách xác dựa số người trả lời trùng ý với Và đáp án nhiều người chọn đáp án xác cho hình ảnh Có thể nhiều phương án khác giúp Google nhận diện xác nội dung bên hình ảnh gì? Nhưng điều bàn Hãy tìm hình ảnh minh họa gắn liền với nội dung cách xác, điều làm Google đánh giá cao hình ảnh bạn nhiều Đây xem yếu tố tích cực ảnh hưởng đến vị trí hình ảnh bên cạnh yếu tố nêu 4 Công cụ đánh giá hình ảnh từ website có đạt yêu cầu từ “Google Guidelines” Bạn muốn nhận đánh giá hình ảnh cách tốt hơn, bạn tự hỏi liệu yếu tố tối ưu có chuẩn Google Guidelines đưa không? Như biết Google Guideline xem “Kim nam” giúp việc làm SEO hiệu hơn, đánh giá cao từ Google Những lời khuyên quan trọng thật hữu ích Có thể truy cập vào link sau http://www.feedthebot.com/tools/alt/ Việc sử dụng công cụ đơn giản, cần gõ URL trang web cần kiểm tra nhấn “Go” Hình ảnh đánh giá tiêu chí Nếu yếu tố đạt chứng tỏ hình ảnh bạn tối ưu tốt phù hợp với Google guideline đưa Việc tối ưu tốt hình ảnh chắn tác động không nhỏ đến hội gia tăng thứ hạng hình ảnh trang hiển thị kết tìm kiếm Truy cập vào link: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py? answer=114016 Chúng ta thấy lời khuyên Google guideline hình ảnh Tổng kết thảo luận nhóm Đưa giải pháp hiệu “SEO IMAGE” Sưu tầm www.dichvuseo.com – www.seotop10google.com – www.thietkeweb.vn – www.thietkewebcaocap.vn ... buổi thảo luận Group SEO hôm Mục đích cuối thảo luận để tìm lời giải thích hợp lý nhất, nhằm tìm “liều thuốc” hiệu với SEO IMAGE 2 Những yếu tố đánh giá giúp cho việc SEO IMAGE đạt hiệu hơn?... hình ảnh Google? ” Chúng ta xem xét yếu tố tích cực ảnh hưởng đến SEO IMAGE phần sau Một vấn đề khác liên quan đến vấn đề SEO IMAGE, điều nói thêm “Sự xuất hình ảnh trang tìm kiếm bình thường... khuyên Google guideline hình ảnh Tổng kết thảo luận nhóm Đưa giải pháp hiệu SEO IMAGE Sưu tầm www.dichvuseo.com – www.seotop10google.com – www.thietkeweb.vn – www.thietkewebcaocap.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung chuyên đề “LÀM THẾ NÀO ĐỂ SEO IMAGE”, Nội dung chuyên đề “LÀM THẾ NÀO ĐỂ SEO IMAGE”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay