KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LYMPHOMA TRONG TMH TẠI BV CHỢ RẪY TỪ NĂM 2014 - 2017

28 22 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 16:47

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH HỘI NGHỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 35 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LYMPHOMA TRONG TMH TẠI BV CHỢ RẪY TỪ NĂM 2014 - 2017 HUỲNH TRỌNG TÍN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH TP HCM, ngày 30 tháng năm 2018 000091 ĐẶT VẤN ĐỀ Đặt vấn đề Theo hiệp hội ung thư mỹ 1993, u lympho chiếm 4% số ung thư ác tính Mỹ Tại vùng đầu mặt cổ, u xuất phát từ vòng Waldeyer, mũi xoang, hạ họng, quản, tuyến giáp, tuyến mang tai, vòm họng Việc phân biệt lymphoma tai mũi họng nguyên phát hay thứ phát, phân biệt lymphoma với bệnh u ác tính khác đơi gặp nhiều khó khăn Dưới phát triển cận lâm sàng hỗ trợ, hóa mơ miễn dịch giúp xác định dễ dàng hơn, xác nguồn gốc loại tế bào u Việc phát hiện sớm bệnh đóng vai trò quan trọng điều trị tiên lượng cho bệnh nhân Tìm hiểu bệnh lý, đóng góp thêm tư liệu MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lymphoma TMH tại bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2014-2017 Mục tiêu cụ thể - Khảo sát đặc điểm lâm sàng bệnh lymphoma TMH - Khảo sát đặc điểm cận lâm sàng bệnh lymphoma TMH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng Phương pháp nghiên cứu 2.1 Dân số chọn mẫu: Những bệnh nhân • Được chẩn đốn bệnh lymphoma TMH • Điều trị bệnh viện Chợ Rẫy • Khơng phân biệt: giới, nghề nghiệp, nơi cư trú, 2.2 Địa điểm - Thời gian nghiên cứu • Bệnh viện chợ rẫy • Từ 1/1/2014 đến 30/5/2017 TIÊU CHUẨN MẪU Đối tượng Phương pháp nghiên cứu 2.3 Tiêu chuẩn chọn mẫu 2.4 Tiêu chuẩn loại trừ • Tuổi >15 • GPB nghi ngờ • Được chẩn đốn mắc bệnh lymphoma • Có BA ghi đầy đủ đặc điểm tr/c năng, thực thể…được chẩn đốn lymphoma khơng rõ ràng • Có bệnh ung thư khác kèm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Phương pháp chọn mẫu Nội dung nghiên cứu tiến cứu, hồi cứu cắt ngang mô tả Chọn mẫu thuận tiện Cỡ mẫu: n = 54 mẫu  Đặc điểm chung: tuổi, giới, nơi cư ngụ  Lâm sàng: Tr/c khởi đầu, tr/c năng, tr/c thực thể,  Cận lâm sàng: nội soi TMH, CT scans, PET-CT, SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU Đối tượng Phương pháp nghiên cứu BN đến khám BV Chợ Rẫy BN chẩn đoán lymphoma BN điều trị bv Chợ Rẫy Thu thập thông tin bệnh án nghiên cứu Xử lý số liệu phân tích Hồn chỉnh báo cáo VẤN ĐỀ Y ĐỨC Đối tượng Phương pháp nghiên cứu NC mô tả cắt ngang Bảo mật Tự nguyện HĐ y đức HĐ Khoa Học ĐẶC ĐIỂM CHUNG Kết bàn luận Đặc điểm Tuổi Nhóm tuổi Tần số (n) Tỉ lệ % 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 8 17 52,67 ± 15,06 9,3 14,8 14,8 31,5 13 14,8 1,5 Giới Nam Nữ 34 20 63 37 Nơi cư ngụ Miền Tây Miền Đông TP HCM Miền Trung Khác 22 10 12 40,7 18,5 16,7 22,2 1,9 Nghề nghiệp Nông dân Công nhân Viên chức Già Khác 26 13 48,15 7,41 3,7 16,67 24,07 BMI 20,29 ± 2,7 Nhỏ 24 tuổi, lớn 80 tuổi Nguyễn Đình Phúc 40-59 tuổi, 60% Nguyễn Đình Phúc 40-59 tuổi, 60% ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Kết bàn luận Đặc điểm N Tỉ lệ % Thời gian phát hiện bệnh 6 tháng 33 19 61 35 Triệu chứng Ngoài hạch Tại hạch 44 10 81 19 Triệu chứng toàn thân Ngứa Đổ mồ hôi đêm Sụt cân Sốt 13 21 5,6 24,1 38,9 Picard: tháng-dạng xâm lấn 10 tháng- loại ác tính thấp Nguyễn Sào Trung: 2/3 (66,67%) Picard: Sụt cân 6%; Đổ mồ hôi/sốt 3% ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Kết bàn luận Đặc điểm Tần số (n) Tỉ lệ % Thang điểm ECOG (*) điểm điểm điểm điểm 38 13 70,37 24,07 5,56 Tương quan vị trí mắc bệnh Một bên Hai bên 45 83 17 Nguyễn Đình Phúc Một bên : 64% (32/50) *: Performance Status of Eastern Corporation Oncology Group ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Kết bàn luận Cơ quan Một bên Hai bên N Vòng Waldeyer Amidan (80%) 2(20%) 10 Amidan vòm (100%) Amidan đáy lưỡi (100%) 23 (79,3%) 29 Hốc mũi-xoang cạnh mũi (20,7%) Hạch cổ (100%) Tuyến mang tai (50%) (50%) Tuyến dưới hàm (50%) Tuyến nước bọt Nguyễn Đình Phúc: bên +Amidan 87,5% + Hốc mũi-xoang cạnh mũi 72% Vị trí: amidan cái/ Vòng walderyer, Zucca 50% ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Kết bàn luận Các triệu chứng khác thuộc vùng N Tỉ lệ (%) Hủy xương cái cứng 1,9 Sưng tuyến dưới hàm 7,4 Sưng tuyến mang tai 3,7 U đáy lưỡi 3,7 U tuyến mang tai 1,9 tai mũi họng ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG Kết bàn luận Cơ quan Mắt Triệu chứng ngoài hạch N Tỉ lệ (%) Sưng nề 7,4 Giảm thị lực 1,9 Nhìn đôi 0 Lồi mắt 1,9 Mắt nhắm không kín 0 0 Tổn thương dây thần kinh sọ Chúng tôi: 7,4% sưng nề mắt; 1,9% lồi mắt Picard: lồi mắt 3%, mù mắt 1% ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG Kết bàn luận Đặc điểm Tần số (n) Nội soi tai mũi họng • • • • • • • • 10 6 18 5,1 16,9 10,2 10,2 30,5 15,3 5,1 6,8 Hình ảnh CT scan • Gây chốn chở • Chèn ép quan lân cận • Gây hủy xương, phá hủy cấu trúc giải phẫu • Hình ảnh viêm xoang 18 16 12 32,5 30 22,5 15 • Có thực hiện • Không thực hiện 49 9,3 90,7 PET-CT Phù nề niêm mạc mũi Loét niêm mạc mũi Hoại tử niêm mạc mũi Mất cấu trúc giải phẫu U mũi xoang U amidan U vòm U đáy lưỡi Tỉ lệ % Chalastras: 50% sưng + tăng sinh mô hạt niêm mạc - Cerci JJ: 15% thay đổi kết điều trị so với CT - 18FDG-PET ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG Kết bàn luận Phương pháp lấy mẫu Tại hạch Ngoài hạch Sinh thiết một phần 4(10,26%) 35(89,74%) 39(72,22%) Sinh thiết mở lấy u 4(26,67%) 11(73,33%) 15(27,78%) 8(14,81%) 46(85,19%) 54(100%) Tổng Tổng Phương pháp lấy mẫu Chúng tôi: 72,22% một phần, 27,78% PT lấy u Picard: 54% một phần; 46% PT lấy u ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG Kết bàn luận Hodgkin Non Hodgkin 2% 98% Phân loại Lymphoma Chúng tôi: 98% lymphoma non hodgkin Lombard: 100% lymphoma non hodgkin Cooper: 23% non hodgkin, 4% hodgkin ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG Kết bàn luận Amidan Tế bào Tế bào dòng B dòng T Tổng 8(88,89%) 1(11,11%) 4(100%) 0(0%) 2(100%) 0(0%) 13(48,14%) 14(51,86%) 27 7(87,5%) 1(12,5%) 2(100%) 0(0%) Vòng Waldeyer Amidan đáy lưỡi Amidan vòm Hốc mũi xoang cạnh mũi Vùng cổ Tuyến nước bọt Tuyến mang tai Tuyến hàm Tổng 1(50%) 1(50%) 37(68,5%) 17(31,5%) 54 Nguyễn Đình Phúc - Walderyer 95% tb B - Hốc mũi-xoang: 60% tb T - Nguyễn Đình Phúc 66%, 33% - Nguyễn Văn Hồng: 76%, 12% ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG Kết bàn luận Bệnh lý kèm + Hongyo T: Lympho tế bào T diệt tự nhiên và EBV +Ambrosetti: Lymphoma tuyến nước bọt và Hội chứng Sjogren (4%) Nguy thấp Nguy cao trung bình Nguy thấp trung bình Không đánh giá Kết bàn luận Tuổi >60 ECOG>1 Giai đoạn :III,IV LDH máu cao Số tổn thương hạch >1 17% 5% 11% 67% Nguy theo IPI Chúng tôi: 67% nguy thấp Hung-Sheng-Chi: 70,4% nguy thấp *: International Prognostic Index Kết bàn luận Giai đoạn bệnh Chúng tôi: >90% gd I,II Hung-Sheng-Chi: 80,2% (I,II) Chalastras: 66,7% (I,II) Mối tương quan Kết bàn luận Tuổi trung bình Độ lệch (nhỏ nhất-lớn nhất) chuẩn Vòng Waldeyer 56,94 (34-76) 9,93 Hốc mũi- xoang cạnh 52,38 (25-80) 15,61 47,14 (24-75) 21,20 Lê Tấn Đạt 57,9 (24-78) Vị trí Lê Tấn Đạt 49,8 tuổi (20-80 tuổi) mũi Vùng cổ Chalastras 62 (42-81) Tuyến nước bọt 42 (30-54) 16,97 Mối tương quan Kết bàn luận Giai đoạn Thời gian khởi bệnh Tổng I II tháng Tổng 0(0%) 2(100%) 25(46,3%) 28(51,9%) 0(0%) 2(100%) 1(1,9%) 54(100%) Sự khác biệt ý nghĩa KẾT LUẬN Kết luận • Nam/nữ: 1,4/1; tuổi trung bình 52,67 ± 15,06; chủ yếu nông dân ECOG 1điểm • T/g phát hiện bệnh ngắn, triệu chứng chủ yếu ngoài hạch, thường một bên so với trục thể • Vị trí walderyer nhiều Xin chân thành cám ơn lắng nghe của quí Thầy Cơ Lâm sàng Cận lâm sàng Tương quan • Lymphoma non Hodgkin: 98%; Lympho dòng B chiếm 6,5% • Phương pháp sinh thiết: phần mẫu mô; Nội soi, CT Scan: hình ảnh u chủ yếu • Giai đoạn bệnh I,II: 98,1% • Thời gian bệnh và giai đoạn bệnh khác biệt không ý nghĩa ( p=0,406) CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ THẦY CÔ VÀ ĐỒNG NGHIỆP! ... pháp nghiên cứu BN đến khám BV Chợ Rẫy BN chẩn đoán lymphoma BN điều trị bv Chợ Rẫy Thu thập thông tin bệnh án nghiên cứu Xử lý số liệu phân tích Hồn chỉnh báo cáo VẤN ĐỀ Y ĐỨC Đối tượng Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LYMPHOMA TRONG TMH TẠI BV CHỢ RẪY TỪ NĂM 2014 - 2017, KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH LYMPHOMA TRONG TMH TẠI BV CHỢ RẪY TỪ NĂM 2014 - 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay