NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI SỬ DỤNG BĂNG TẦN 700/800/900/1800MHZ

20 21 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 16:13

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI SỬ DỤNG BĂNG TẦN 700/800/900/1800MHZ NỘI DUNG  HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT KIỂM SOÁT  CƠNG TÁC KIỂM SỐT TRONG BĂNG TẦN 700/800/900/1800MHz  GIẢI QUYẾT NHIỄU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG TRONG BĂNG TẦN 700/800/900/1800MHz  KIẾN NGHỊ HỆ THỐNG THIẾT BỊ KỸ THUẬT KIỂM SỐT 96 trạm kiểm sốt cố định 18 xe kiểm soát lưu động Thiết bị xách tay 02 xe định hướng HF Trạm kiểm soát vệ tinh NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CỦA TRẠM CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI TRẠM GỐC DI ĐỘNG Trạm gốc hệ thống : Các thông số trạm kiểm soát cố định đưa vào để tính tốn :  Cơng suất phát : 46dBm  Độ lợi anten trạm gốc : 15dBi  Suy hao cáp ghép nối : 3dB  Độ cao anten trạm gốc : 20m  Tần số phát : 780MHz ; 875MHz; 945MHz ; 1845MHz  Độ cao anten thu trạm : 20150m  Suy hao cáp ghép nối : 5dB  Độ lợi anten trạm : -1,5dBi Khả kiểm soát Băng 700/800 Băng 900 Băng 1800 Vùng hiển thị phổ tín hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI SỬ DỤNG BĂNG TẦN 700/800/900/1800MHZ, NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN THẾ HỆ MỚI SỬ DỤNG BĂNG TẦN 700/800/900/1800MHZ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay