PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

48 20 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 16:06

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CÔNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Thành phố Bến Tre, tháng 10 năm 2014 000210 MỤC LỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Quá trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức quản lý Danh sách công ty mẹ, công ty công ty liên doanh liên kết Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 16 Thực trạng tài sản cố định 16 Diện tích khu đất Công ty quản lý, sử dụng 18 Thực trạng tài chính, cơng nợ 19 Thực trạng lao động 20 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 21 CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 21 I Cơ sở pháp lý 21 Mục tiêu cổ phần hóa 22 Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa 22 Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa 22 II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 24 Hình thức cổ phần hóa 24 Tên Công ty cổ phần 24 Ngành nghề kinh doanh dự kiến 25 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 26 Đối tượng mua cổ phần, sách bán cổ phần giá ưu đãi việc phát hành cổ phần qua đấu giá 27 Loại cổ phần phương thức phát hành 30 6.1 Loại cổ phần 30 6.2 Phương thức phát hành 30 Kế hoạch sử dụng số tiền từ đợt cổ phần hóa chi phí cổ phần hóa 30 7.1 Chi phí cổ phần hóa 30 7.2 Kế hoạch hoàn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 31 PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 33 I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG 33 II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DÔI DƯ 34 PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 38 I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 38 II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN 38 III KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 40 IV PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÔNG TY 40 V KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA 42 VI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 42 Về hoạt động sản xuất kinh doanh 42 Về hoạt động đầu tư 43 Về nâng cao lực quản lý 43 VII PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG 44 VIII PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN 44 Rủi ro kinh tế 44 Rủi ro pháp lý 45 Rủi ro đặc thù 45 Rủi ro đợt chào bán 46 Rủi ro khác 46 III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 46 PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DUYỆT 47 KÝ HIỆU VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BT Hợp đồng xây dựng – chuyển giao BOT Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao CBCNV Cán Công nhân viên Cơng ty Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đô thị Bến Tre DT Doanh thu HĐLĐ Hợp đồng lao động HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên HTKT Hạ tầng kỹ thuật HTTN Hệ thống nước KCN Khu cơng nghiệp LN Lợi nhuận LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế MTV Một thành viên PCCC Phòng cháy chữa cháy PPP Hợp đồng hợp tác công tư QSDĐ Quyền sử dụng đất SXKD Sản xuất kinh doanh Tổng thầu EPC Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư xây lắp TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TỔNG QUAN Giới thiệu Doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Tên tiếng Anh: BEN TRE COMPANY Tên viết tắt: BETREPCO Địa chỉ: 26 Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre Điện thoại: (075) 3.826.358 Fax: (075) 3.817.770 Mã số thuế: 1300113091 Email: ctdt_bt@yahoo.com URBAN PROJECT LIMITED Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300113091 (số cũ: 5504000011) Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 09 tháng năm 2010 Ngành nghề kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1300113091 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 09 tháng năm 2010, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Cơng ty TNHH MTV Cơng Trình Đơ thị Bến Tre sau: Công tác vệ sinh đô thị (thu gom, xử lý rác thải, nhà vệ sinh công cộng, rút hầm cầu) Quản lý, vận hành, tu hệ thống chiếu sáng cơng cộng Quản lý, chăm sóc, bảo vệ công viên, xanh, hồ cảnh Quản lý khai thác bến đò Duy tu, bảo dưỡng cầu đường Thi cơng cơng trình hệ thống chiếu sáng cơng cộng, đèn tín hiệu giao thơng, đèn trang trí Thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng kinh doanh địa ốc Thi công xây dựng công viên, vườn hoa Sản xuất kinh doanh xanh, hoa kiểng Đầu tư kinh doanh loại hình dịch vụ giải trí: công viên, lâm viên, hồ cảnh Phương án cổ phần hóa Trang CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Kinh doanh loại vật tư, trang thiết bị thi công công tŕnh thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường Sản xuất, kinh doanh thi cơng thảm bê tơng nhựa nóng Kinh doanh thiết bị điện chiếu sáng công cộng, điện dân dụng Sản phẩm dịch vụ chủ yếu Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre doanh nghiệp Nhà nước hoạt động lĩnh vực sau: Trồng hoa, cảnh; Nhận chăm sóc giống nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ trồng trọt; Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý tiêu huỷ rác thải không độc hại; Xử lý ô nhiễm hoạt động chất thải khác; Xây dựng nhà dân dụng; Xây dựng cơng trình đường sắt đường bộ; Xây dựng cơng trình cơng ích; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hồn thiện cơng trình xây dựng; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Hệ thống chiếu sáng cơng cộng; Đèn tín hiệu giao thơng; Đèn trang trí; Cơng viên, vườn hoa; Bn bán hoa cây; Buôn bán đồ điện gia dụng, đèn đèn điện; Bn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện); Buôn bán gạch ốp lát thiết bị vệ sinh Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan; Hoạt động cơng viên vui chơi công viên theo chủ đề; Phương án cổ phần hóa Trang CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cơng trình Đơ thị Bến Tre doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động công ích trực thuộc UBND Tỉnh Bến Tre, thành lập theo định số 654/QĐ-UB ngày 29/4/1997, tiền thân phận Cơng trình Đơ thị thuộc Cơng ty Nhà Cơng trình Đơ thị Bến Tre Cơng ty hoạt động quản lý UBND Thị xã Bến Tre Đầu năm 2006, thực Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 UBND Tỉnh Bến Tre việc chuyển Cơng ty Cơng trình Đơ thị Thị xã Bến Tre Tỉnh quản lý, kể từ ngày 01/01/2006 Công ty chịu đạo trực tiếp chuyên môn nghiệp vụ Sở Xây Dựng Thực theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 UBND Tỉnh việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH thành viên Cơng trình Đơ thị Bến Tre Nhà nước sở hữu 100% vốn Điều lệ thức vào hoạt động theo mơ hình từ ngày 01/01/2007 Sau 03 năm hoạt động (từ 2007- 2009) Công ty UBND tỉnh thống cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bổ sung vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng theo định số 262/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 UBND Tỉnh Bến Tre Trong năm 2014 theo định số 1240/QĐ-UBND ngày 24/06/2014 UBND Tỉnh Bến Tre việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty TNHH thành viên Cơng trình thị Bến Tre, UBND tỉnh thống cho bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh bổ sung vốn điều lệ từ 12 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tuân thủ pháp luật, chủ trương sách nhà nước hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, khoản chi phúc lợi, chăm lo đời sống thực sách chế độ người lao động, đào tạo đội ngũ cán có trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, công nhân lành nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh chế thị trường • Các thành tích đạt được: Số TT Số, ngày, tháng văn Cơ quan ban hành Nội dung văn 650/QĐUBND 18/3/2010 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2009 517/QĐ-UBND 08/3/2010 UBND Tỉnh Khen thưởng “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2009 606/QĐ-UBND 16/3/2010 UBND Tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao đông xuất sắc” năm 2009 1425/QĐ-CTN 25/8/2010 Chủ Tịch Nước Tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì Phương án cổ phần hóa Trang CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Số TT Số, ngày, tháng văn Cơ quan ban hành Nội dung văn 07/QĐ-TLĐ 04/01/2011 Tổng LĐLĐ Việt Nam Bằng khen phong trào “Xanh- sạchđẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2010 508/QĐ-BVHTTDL 18/02/2011 Bộ Văn hoá thể thao du lịch Bằng khen thành tích xuất sắc 10 năm thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (2000 – 2010) 414/QĐ-UBND 01/3/2011 UBND Tỉnh Khen thưởng thành tích tổng kết năm 2010 430/QĐ-UBND 09/3/2012 UBND Tỉnh Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2011 1143/QĐ-BYT 12/4/2012 Bộ Y tế Bằng khen thành tích chăm sóc sức khoẻ người lao động năm 2011 10 573/QĐ-TTg 18/5/2012 Thủ tướng Chính phủ Khen thưởng “Cờ thi đua Chính phủ” năm 2011 Cơ cấu tổ chức quản lý Theo Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre, cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm: - Chủ tịch Công ty; - Giám đốc; - Kiểm soát viên; - Bộ máy giúp việc cho Giám đốc gồm: Phó giám đốc, Trưởng Phòng chun mơn nghiệp vụ; - 05 Phòng ban chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài - Kế tốn, Phòng Kinh tế - kỹ thuật, Phòng Kinh doanh tổng hợp, Ban kiểm tra chất lượng dịch vụ cơng ích; - 01 Phân xưởng trực thuộc: Phân xưởng sản xuất; - 05 Đội chuyên quản: Đội Vệ sinh đô thị, Đội Công viên xanh, Đội Chiếu sáng công cộng, Đội Duy tu cầu đường, Đội Quản lý xe máy; Với cấu trên, máy tổ chức Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre thể theo sơ đồ đây: Phương án cổ phần hóa Trang CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Kiểm Sốt viên Chủ tịch Cơng ty kiêm Giám đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc Phòng Tổ Chức Hành Chánh Phòng Kinh tế kỹ thuật Phòng Tài Chính Phòng Kinh doanh tổng hợp Kế Toán Ban kiểm tra chất lượng DVCI Đội Vệ sinh đô thị Đội Công viên xanh Đội Chiếu sáng công cộng Đội Duy tu cầu đường Đội Quản lý xe máy Phân xưởng sản xuất Danh sách công ty mẹ, công ty cơng ty liên doanh liên kết Khơng có Tình hình hoạt động kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 7.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 7.1.1 Doanh thu lợi nhuận sản phẩm/ dịch vụ qua năm Cơ cấu doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ theo hoạt động 03 năm trước cổ phần hóa (theo số liệu BCTC năm 2011, năm 2012 2013 kiểm toán): Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Khoản mục Giá trị (tr đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tr đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tr đồng) Tỷ trọng (%) Cơng trình xây 1.929 3,77% 3.397 5,30% 10.166 15,24% Phương án cổ phần hóa Trang CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Năm 2011 Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Giá trị (tr đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tr đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tr đồng) Tỷ trọng (%) 7.240 14,13% 14.640 22,77% 10.876 16,30% Cơng trình xanh 10.440 20,37% 6.713 10,44% 2.344 3,51% Cung cấp dịch vụ cơng ích 31.633 61,73% 39.523 61,49% 43.350 64,95% Tổng cộng 51.242 100 % 64.273 100% 66.736 100% dựng Cơng trình chiếu sáng Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre Cơ cấu lợi nhuận theo hoạt động 03 năm trước cổ phần hóa (theo số liệu BCTC năm 2011, 2012 2013 kiểm toán): Năm 2011 Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Giá trị (tr.đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (tr.đồng) 1.813 29,81% 1.965 21,58% 2.536 26,64% 89 1,46% 540 5,93% 72 0,75% 1.132 18,62% 3.561 39,12% 2.931 30,79% 539 8,86% -219 -2,41% -58 -0,60% Vệ sinh thị - Bến đò 2.422 39,83% 2.932 32,21% 3.851 40,46% Cửa hàng hoa kiểng -251 -4,13% - 0,00% - - Công tác khác 246 4,05% 242 2,66% 145 1,52% Doanh thu hoạt động tài 91 1,50% 82 0,91% 42 0,44% 6.081 100,00% 9.103 100,00% 9.519 100,00% Cơng trình Chiếu sáng cơng cộng Chăm sóc Cơng viên xanh Duy tu cầu đường Tổng Tỷ trọng Giá trị (%) (tr.đồng) Tỷ trọng (%) Nguồn: Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ Thị Bến Tre Nhìn chung, doanh thu lợi nhuận Công ty giai đoạn 2011 – 2013 có xu hướng gia tăng qua năm Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cơng ích bao gồm: Vệ sinh thị, Cơng viên - xanh, Chiếu sáng công cộng, Duy tu cầu đường chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ với tỷ lệ tương đối ổn định dao động từ 61%-65% Các mảng dịch vụ như: Cơng trình chăm sóc Cơng Phương án cổ phần hóa Trang CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE PHẦN III: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG I PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG Nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phát huy lực người lao động sau chuyển sang loại hình công ty cổ phần; dựa sở trạng đội ngũ lao động có doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến Công ty giai đoạn sau cổ phần hóa quy định pháp luật lao động, Công ty dự kiến tiến hành phương án xếp lại lao động sau: STT Nội dung Tổng số I Tổng số lao động thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 230 Lao động khơng thuộc diện ký HĐLĐ (Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, KTT) Lao động làm việc theo HĐLĐ 227 - Lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn 141 - Lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng 86 - Lao động làm việc theo mùa vụ công việc định tháng - Lao động nghỉ việc có tên danh sách lao động Công ty II Số lao động nghỉ việc thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 58 Số lao động đủ điều kiện hưu theo chế độ hành - Số lao động chấm dứt HĐLĐ, chia ra: - - Hết hạn HĐLĐ - - Tự nguyện chấm dứt HĐLĐ - - Chấm dứt hợp đồng lao động với lý khác theo quy định pháp luật - Số lao động không bố trí việc làm thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp CPH, chia ra: 58 - Số lao động dôi dư thực theo NĐ số 91/2010/NĐ-CP 11 - Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trả trợ cấp việc làm 47 Số lao động chuyển sang làm việc Công ty cổ phần 172 Số lao động mà HĐLĐ thời hạn 171 III Phương án cổ phần hóa Trang 33 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE STT Nội dung Tổng số Số lao động nghỉ hưởng chế độ BHXH, chia ra: - Ốm đau - Thai sản - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số lao động tạm hoãn thực HĐLĐ, chia ra: - Nghĩa vụ quân - Nghĩa vụ công dân khác - Bị tạm giam, tạm giữ - Do bên thỏa thuận (không 03 tháng) Ghi chú: Khoản mục III không bao gồm khoản 2, mục III Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang cơng ty cổ phần sau: Tiêu chí Tổng cộng Phân theo trình độ lao động - Trên đại học - Trình độ đại học Số lượng (người) Tỷ trọng (%) 172 100% 24 13,95% - Trình độ cao đẳng, trung cấp 24 13,95% - Trình độ khác (tốt nghiệp phổ thông) 124 72,09% 132 40 77% 23% - Nam 125 72,67% - Nữ 47 27,33% Phân theo loại hợp đồng lao động - Hợp đồng không thời hạn - Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm - Hợp đồng thời vụ Phân theo giới tính Danh sách lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần theo Phụ lục đính kèm II KẾ HOẠCH XỬ LÝ LAO ĐỘNG DƠI DƯ Theo hướng dẫn Thơng tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24/12/2010 Bộ Lao động Thương binh Xã hội thi hành số điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP ngày 20/08/2010 Chính phủ quy định sách người lao động dơi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Phương án cổ phần hóa Trang 34 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Tại thời điểm xếp chuyển đổi, Công ty TNHH thành viên Cơng trình Đơ thị Bến Tre có 58 người lao động khơng bố trí việc làm Đối tượng lao động thực chấm dứt hợp đồng lao động hưởng sách người lao động dôi dư theo quy định khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ-CP Tổng mức hỗ trợ dự kiến người lao động dơi dư hưởng tính đến thời điểm 31/10/2014 1.629.850.680 đồng, bao gồm: Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi hưởng sách theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP (04 người) 226.174.705 đồng, cụ thể: − Hỗ trợ 03 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, khơng tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định điểm a, khoản 1, Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH): 91.633.542 đồng (theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); − 05 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho 20 năm đầu làm việc có đóng BHXH: 76.931.660 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); − Từ năm thứ 21 trở đi, năm làm việc có đóng BHXH trợ cấp thêm ½ tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) Trường hợp số năm làm việc có tháng lẻ tính theo nguyên tắc 06 tháng tính 01 năm, đủ 06 tháng trở xuống khơng tính: 57.609.504 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP điểm b khoản Điều Thông tư 38/2010/TT-BLĐTXBH) Đối tượng thực HĐLĐ không xác định thời hạn thực chấm dứt HĐLĐ hưởng sách lao động dôi dư theo quy định Nghị định số 91/2010/NĐ-CP (07 người) 586.954.600 đồng, cụ thể: − Hỗ trợ 01 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc khu vực nhà nước: 104.755.800 đồng (theo quy định điểm a khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); − Hỗ trợ thêm 01 tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) cho năm (đủ 12 tháng, số tháng lẻ cộng dồn vào giai đoạn tiếp theo) thực tế làm việc khu vực nhà nước: 274.232.800 đồng (theo quy định điểm b khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP); − 06 tháng tiền lương phụ cấp lương để tìm việc làm: 207.966.000 đồng (theo quy định điểm c khoản Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP) Đối tượng việc thực chấm dứt HĐLĐ hưởng sách người lao động việc theo quy định Bộ Luật Lao động (47 người) 816.721.375 đồng, cụ thể: − Trợ cấp năm làm việc trả 01 tháng tiền lương phải 02 tháng tiền lương: 674.440.500 đồng (theo quy định khoản Điều 49 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13) Phương án cổ phần hóa Trang 35 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE − Bên cạnh đó, theo biên số 1529/BB-BCĐ ngày 15/08/2014 Ban đạo Cổ phần hóa Cơng ty Cơng trình Đơ thị Bến Tre, Ban đạo đề xuất tính bổ sung trợ cấp quãng thời gian làm việc khu vực Nhà nước (khoảng thời gian trước làm việc Công ty) cho 05 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động khoảng thời gian trước chưa tính chế độ trợ cấp 05 trường hợp bao gồm: + Ơng Dương Văn Nghĩa, sinh năm 1957, Cơng tác Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Tre (nay UBND thành phố Bến Tre) ngày 01/11/1985, chuyển công tác Công ty ngày 01/02/2003 Số năm làm việc khu vực Nhà nước trước chuyển làm việc Công ty 17,5 năm; + Bà Đặng Thị Miêng, sinh năm 1962, Công tác Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Tre (nay UBND thành phố Bến Tre) ngày 01/03/1980, chuyển công tác Công ty ngày 01/08/2003 Số năm làm việc khu vực Nhà nước trước chuyển làm việc Công ty là; 23,5 năm; + Ông Lê Văn Khen, sinh năm 1955, Công tác Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Tre (nay UBND thành phố Bến Tre) ngày 01/06/1997, chuyển công tác Công ty ngày 01/04/2004 Số năm làm việc khu vực Nhà nước trước chuyển làm việc Công ty là; năm; + Ơng Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1965, Cơng tác Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Bến Tre ngày 01/06/1984, chuyển công tác Công ty ngày 01/02/2004 Số năm làm việc khu vực Nhà nước trước chuyển làm việc Công ty là; 20 năm; + Ông Lê Văn Chinh, sinh năm 1965, Công tác Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Tre (nay UBND thành phố Bến Tre) ngày 01/09/1982, chuyển công tác Công ty ngày 01/11/2001 Số năm làm việc khu vực Nhà nước trước chuyển làm việc Công ty là; 19,5 năm Ban đạo cổ phần hóa trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phê duyệt mức trợ cấp bổ sung cho 05 trường hợp chế độ trợ cấp việc quy định điều 48 Luật lao động, đó, hệ số lương hệ số lương bình quân tháng gần thời điểm trước vào làm việc Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre lương thời điểm việc Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre chuyển sang Cơng ty cổ phần Tổng mức trợ cấp bổ sung cho 05 trường hợp 142.280.875 đồng Như vậy, tổng mức trợ cấp cho đối tượng dôi dư 1.629.850.680 đồng Theo quy định Điều Nghị định 91/2010/NĐ – CP ngày 20/08/2010 Quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu: “1 Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu chịu trách nhiệm giải chế độ quy định tải điểm a khoản Điều Nghị định chế độ việc, việc làm theo quy định Bộ luật lao động cho người lao động không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định từ Qũy dự phòng trợ cấp việc làm Phương án cổ phần hóa Trang 36 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Trường hợp khơng đủ hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo quy định khoản Điều Nghị định Quỹ Bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm giải chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội quy định Nghị định Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp theo phân cấp Điều Nghị định chịu trách nhiệm chi trả: a) Các chế độ theo quy định khoản 2, khoản 3, điểm b, c, d khoản Điều khoản Điều Nghị định b) Số tiền mà Quỹ Hỗ trợ xếp doanh nghiệp hỗ trợ theo quy định khoản Điều (nếu có).” Theo Thơng báo số 254/TB-UBND ngày 30/09/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre kết luận họp thơng qua Phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cơng trình thị đề nghị tồn số tiền chi trả cho người lao động nghỉ việc cổ phần hóa sử dụng từ nguồn thu bán cổ phần Doanh nghiệp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Do tổng nguồn kinh phí chi trả cho người lao động dự kiến 1.629.850.680 đồng sử dụng từ nguồn thu bán cổ phần Doanh nghiệp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động toán theo số liệu thực tế chi trả cho người lao động thời điểm người lao động thức nghỉ việc Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Phương án cổ phần hóa Trang 37 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE PHẦN IV: PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA I CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Sau thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đô thị Bến Tre đặt mục tiêu sau cho chiến lược phát triển Công ty: Trong giai đoạn từ 2014- 2015, mục tiêu nhiệm vụ Công ty tập trung lực, kinh nghiệm, phương tiện, trang thiết bị sẵn có để dồn sức phục vụ góp phần “đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị, để Thành phố Bến Tre xứng tầm Thành phố văn hóa, xanh - - đẹp, thân thiện vào năm 2015 phấn đấu xây dựng đạt chuẩn thị loại trước năm 2020 Ngồi ra, Cơng ty tham gia góp phần vào q trình xây dựng 03 Huyện Mỏ Cày Nam, Ba Tri, Bình Đại lên Thị xã 10 trung tâm xã trở thành đô thị loại V theo Nghị 05-NQ/TU ngày 07 tháng năm 2006 Tỉnh ủy (Khóa VIII) đẩy mạnh phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” Bên cạnh đó, Cơng ty tập trung tham gia vào việc xây dựng sở hạ tầng cho 25 xã điểm đạt chuẩn xã nông thôn vào năm 2015 xã lại đạt chuẩn xã nơng thôn vào năm 2020 theo Nghị 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa IX Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chủ đầu tư để nắm bắt kịp thời thông tin dự án đầu tư xây dựng, cơng trình sở hạ tầng phục vụ cộng ích, tạo thị trường ổn định sản xuất kinh doanh Nâng cao chất lượng lao động, xếp, tổ chức lại máy tinh gọn, trọng đào tạo đội ngũ lao động Áp dụng công nghệ thông tin vào điều hành quản lý hợp lý nhằm cải thiện môi trường làm việc để tăng suất lao động Hướng tới thu hút tập trung nguồn vốn xã hội: phát hành thêm cổ phiếu, mở rộng bán cổ phần cho chủ sở hữu doanh nghiệp, đồng thời cho phép khai thác nguồn vốn nội cách hiệu II NGÀNH NGHỀ KINH DOANH DỰ KIẾN Sau cổ phần hóa, Cơng ty dự kiến tiếp tục hoạt động ngành nghề đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bến Tre, bao gồm: STT Tên ngành Mã ngành Trồng rau, đậu loại trồng hoa, cảnh Chi tiết: Trồng hoa, cảnh 0118 Nhân chăm sóc giống nơng nghiệp 0130 Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161 Thu gom rác thải khơng độc hại 3811 Phương án cổ phần hóa Trang 38 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE STT Tên ngành Mã ngành Xử lý tiêu hủy rác thải không độc hại 3821 Xử lý ô nhiễm hoạt động chất thải khác 3900 Xây dựng nhà dân dụng 4100 Xây dựng cơng trình đường sắt đường 4210 Xây dựng cơng trình cơng ích 4220 10 Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác 4290 11 Lắp đặt hệ thống điện 4321 12 Lắpđặt hệ thống xây dựng khác 4329 13 Hồn thiện cơng trình xây dựng 4330 14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: -Hệ thống chiếu sáng cơng cộng; - Đèn tín hiệu giao thơng; - Đèn trang trí; - Cơng viên’ vườn hoa; 4390 15 Buôn bán nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống Chi tiết: Buôn bán hoa 4620 16 Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bn bán đồ điện gia dụng, đèn đèn điện 4649 17 Bn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết: Bn bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động điện, dây điện thiết bị khác dùng mạch điện) 4659 18 Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng Chi tiết: - Buôn bán gạch ốp lát thiết bị vệ sinh; - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng 4663 19 Cho thuê máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho th máy móc, thiết bị xây dựng 7730 20 Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan 8130 21 Hoạt động công viên vui chơi công viên theo chủ đề 9321 22 Sản xuất phân bón hợp chất nitơ 2012 23 Gia cơng khí, xử lý tráng phủ kim loại 2592 24 Tái chế phế liệu phi kim loại Chi tiết: Xử lý (làm sạch, nóng chải, nghiền) rác thải nhựa cao su để nghiền thành hạt nhỏ 3830 25 Bảo dưỡng, sửa chữa ôtô xe có động khác 4520 Phương án cổ phần hóa Trang 39 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE III KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Nhằm đảm bảo khả cạnh tranh hoạt động theo mơ hình Cơng ty Cổ phần, Cơng ty dự kiến đầu tư trang bị bổ sung thêm xe máy chuyên dùng số sở vật chất phục vụ mở rộng Sản xuất - Kinh doanh -Dịch vụ 05 năm tới từ nguồn vốn phát hành thêm cổ phiếu vay thương mại, tổng giá trị khoảng 12,2 tỷ đồng: + Mua 04 xe ép rác - 4,5 tấn, dự kiến: 6.000.000.000 đồng + Mua 01 xe bồn chở nước (tưới cây): 2.000.000.000 đồng + Mua quỹ đất lập vườn ươm cây: 3.000.000.000 đồng + Mua quỹ đất lập Cửa hàng chuyên ngành: 1.200.000.000 đồng IV PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Cơng trình Đơ thị Bến Tre hoạt động theo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua, theo quy định Luật doanh nghiệp, quản trị, giám sát điều hành Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban Giám đốc Dự kiến máy tổ chức Công ty sau: − Đại hội đồng cổ đông; − Hội đồng quản trị; − Ban kiểm soát − Ban Giám đốc; − 03 Phòng nghiệp vụ: Tổ chức - Hành chính, Tài - Kế tốn Kinh tế - Kỹ thuật; 05 Đội chuyên quản: Vệ sinh đô thị; Chiếu sáng công cộng; Công viên - xanh; Thi công xây lắp Duy tu cầu đường; 01 Xí nghiệp liên hợp có 02 Phân xưởng trực thuộc; 01 Cửa hàng kinh doanh chuyên ngành Phương án cổ phần hóa Trang 40 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Đội Vệ sinh thị CỬA HÀNG KINH DOANH Xí nghiệp liên hợp Phân xưởng Cơ khí – Sửa chữa Phương án cổ phần hóa Đội Chiếu sáng cơng cộng PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TÀI CHÍNH PHỊNG KINH TẾ KẾ TỐN KỸ THUẬT Đội Cơng viên xanh Đội Duy tu cầu đường Đội Thi cơng xây lắp Phân xưởng Sản xuầt Trang 41 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE V KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU CỔ PHẦN HÓA Các tiêu tài Cơng ty sau Cổ phần hóa: Chỉ tiêu TT ĐVT Vốn điều lệ Tổng số lao động Tổng quỹ lương Tiền lương bình quân người/ tháng Tr.đồng 2015 2016 2017 36.000 36.000 36.000 172 181 190 Tr.đồng 15.810,24 18.635,76 21.910,80 7,66 8,58 9,61 Tổng doanh thu Tr.đồng 62.400,00 66.144,00 69.451,20 Tổng chi phí Tr.đồng 57.172 59.917,6 62.800,48 Lợi nhuận thực Tr.đồng 5.228 6.226,4 6.650,72 Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ % 14,52% 17,30% 18,47% Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 4.077,84 4.856,59 5.187,56 10 Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ % 11,33% 13,49% 14,41% 11 Trích lập quỹ Tr.đồng 1.427,24 1.699,81 1.815,65 203,89 242,83 259,38 611,68 728,49 778,13 611,68 728,49 778,13 2.650,60 3.156,78 3.371,92 7,36% 8,77% 9,37% Người Tr đồng - Quỹ dự phòng tài (5%/ Lợi Tr.đồng nhuận sau thuế) - Quỹ đầu tư phát triển (15%/ Lợi Tr.đồng nhuận sau thuế) - Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (15%/ Tr.đồng Lợi nhuận sau thuế) 12 Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức 13 Cổ tức/VĐL Tr.đồng % Nguồn: Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre VI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Để thực tiêu trên, Công ty tiến hành đồng giải pháp sau: Về hoạt động sản xuất kinh doanh − Mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh khác dựa mạnh Công ty vệ sinh đô thị, thi công lắp đặt cơng trình chiếu sáng cơng cộng, thi cơng xây dựng đường giao thông nông thôn, sản xuất kinh doanh cây, hoa kiểng Phương án cổ phần hóa Trang 42 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE − Trong năm tới nhiệm vụ chỉnh trang đô thị để Thành phố Bến Tre xây dựng thành phố văn hóa vào năm 2015 hướng đến thị loại trước năm 2020 Bên cạnh đó, Công ty tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng để Huyện Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Ba Tri lên Thị xã xây dựng Thị trấn, Thị tứ cho huyện lại theo Nghị 05 Tỉnh ủy (khóa VIII) Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010- 2015) − Đẩy mạnh hoạt động Marketing (hội thảo, truyền thông…) để quảng bá cho hoạt động vệ sinh đô thị, thi cơng lắp đặt cơng trình chiếu sáng công cộng, thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, sản xuất kinh doanh cây, hoa kiểng … Hoạt động Marketing chủ yếu tập trung vào cơng trình trọng điểm địa bàn tỉnh Bến Tre Bên cạnh đó, Cơng ty trọng khai thác cơng trình thi cơng từ nguồn vốn ngân sách Về hoạt động đầu tư Đầu tư trang bị bổ sung lực máy móc thiết bị sở vật chất theo kế hoạch nêu trên, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Về nâng cao lực quản lý − Công ty xem xét điều chỉnh sách phân phối tiền lương, quỹ khen thưởng, phúc lợi tập thể phù hợp, xác thực hơn, đảm bảo tính cơng thật trở thành đòn bẩy thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tốc độ tăng trưởng phải phù hợp sách, pháp luật Nhà nước thị trường lao động Bên cạnh đó, thực kịp thời việc cải thiện điều kiện làm việc thiết lập môi trường làm việc thơng thống, động, sáng tạo tồn Cơng ty − Có sách đãi ngộ đặc biệt người lao động nhằm thu hút nhân tài bên ngồi giữ nguồn nhân lực nòng cốt có, giúp người lao động an tâm, tin tưởng gắn bó ổn định với Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty thực thi nội quy lao động, quy chế thưởng phạt nghiêm minh, thiết lập tổ chức hoạt động Công ty ngày chặt chẽ, lành mạnh góp phần vào việc phát triển đô thị địa bàn tỉnh ngày khang trang, đẹp − Để hoàn thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban Giám đốc Cơng ty phải có kế hoạch tuyển dụng nhằm bổ sung vào phận thiếu yếu, đồng thời thay nhân không phù hợp, hết tuổi lao động, nghỉ hưu − Tập trung xếp củng cố máy quản lý đủ mạnh để thực nhiệm vụ phát triển Công ty Mạnh dạn luân chuyển, điều động cán quản lý nhằm đổi chế quản lý theo hướng tăng cường chủ động tích cực tổ chức điều hành Đội chuyên quản nhằm tạo suất, chất lượng cao đem lại hiệu lợi nhuận cho Công ty − Không ngừng áp dụng biện pháp cải tiến hồn thiện cơng tác tổ chức, hoạt động Phòng, Đội nâng cao hiệu Phòng, Đội, cá nhân Phương án cổ phần hóa Trang 43 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE xếp máy, bố trí nhân phù hợp, nâng cao trình độ Cán CNV Lao động Cơng ty − Có sách khen thưởng kịp thời sáng kiến làm tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu SXKD Cơng ty VII PHÂN TÍCH TRIỂN VỌNG Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre sau chuyển sang hoạt động hình thức công ty cổ phần dễ dàng thu hút vốn đầu tư thay đổi cung cách quản trị, Công ty bước mạnh dạn khai thác ngành nghề đăng ký hoạt động chưa hiệu Với bề dày lịch sử đơn vị hoạt động lĩnh vực cơng ích, nghiệp, 17 năm qua, Cơng ty gặt hái nhiều thành tích, thương hiệu riêng Trước tình hình kinh tế có chuyển biến tích cực, hồi phục tăng trưởng trở lại điều kiện để Công ty tiếp tục đạt hiệu hoạt động ngày phát triển Bên cạnh đó, mức sống ngày nâng cao nhu cầu người dân dịch vụ công cộng đại, môi trường đẹp, nơi nghĩ dưỡng an bình trở thành nhu cầu thiết yếu người Hơn nữa, với khởi điểm doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần tiếp tục tạo nhiều điều kiện thuận lợi để giữ vững hoạt động kinh doanh sản xuất Do vậy, Công ty cổ phần có đủ yếu tố, điều kiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh bạn VIII PHÂN TÍCH CÁC RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Là phận kinh tế, Công ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre chịu tác động rủi ro mà doanh nghiệp toàn kinh tế phải đối mặt biến động kinh tế giới, ảnh hưởng thu nhập, lạm phát kinh tế quốc dân, Những năm vừa qua, bối cảnh chung tình hình kinh tế giới trì trệ hậu từ khủng hoảng tài tồn cầu khủng hoảng nợ công kéo dài nước châu Âu, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm, lạm phát tăng cao, thị trường tài tiền tệ có diễn biến khơng thuận lợi… hoạt động kinh doanh Cơng ty gặp khơng khó khăn Bước sang năm 2014 kinh tế toàn cầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, trải qua thách thức lạm phát tăng cao, biến động tỷ giá, kinh tế nước thu kết đáng khích lệ: GDP 06 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với kỳ (cao mức tăng 4,93% 4,90% kỳ năm 2012, 2013), sản xuất cải thiện, ổn định kinh tế vĩ mô giữ vững, lạm phát kiểm sốt mức 5% Các năm trước Cơng ty ngân sách địa phương (chủ đầu tư) áp dụng phương thức đặt hàng toán theo giá phí quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch Phương án cổ phần hóa Trang 44 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE vụ cơng ích theo quy định nhà nước Trong thời gian tới thực chế việc sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ cơng ích có khả phải thực đấu thầu khả giảm doanh thu lớn Bên cạnh đó, nhu cầu mơi trường xanh- sạch- đẹp, dịch vụ cơng ích đại ln gắn liền với mức độ tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội Sự phục hồi kinh tế điều kiện tốt cho đầu tư phát triển sở hạ tầng, kỹ thuật bao gồm cải tạo môi trường cảnh quan, xây dựng hệ thống chiếu sáng đô thị, hệ thống xanh thành phố…Khi kinh tế dần ổn định tiền đề phát triển cho doanh nghiệp giai đoạn đầu kể từ chuyển đổi sang mơ hình cơng ty cổ phần Rủi ro pháp lý Hệ thống luật pháp Việt Nam giai đoạn hoàn thiện, nên việc vận dụng pháp luật vào thực tế hoạt động kinh doanh khó khăn, khơng kịp thời thiếu quán Thêm vào tồn nhiều quy định phức tạp, chồng chéo vấn đề đất đai nói riêng, hệ thống văn pháp quy nói chung Hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác (Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường,…) Dự kiến sắc luật cần có sửa đổi cho phù hợp Sự thay đổi phần tác động hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với q trình phát triển, Cơng ty tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi môi trường pháp lý Tuy nhiên, thấy với xu hướng phát triển kinh tế, hệ thống pháp lý ngày hoàn thiện hơn, thủ tục hành thơng thống Do đó, hoạt động kinh doanh công ty lĩnh vực cơng ích, bảo vệ mơi trường nói riêng kinh tế nói chung hứa hẹn có hành lang pháp lý vững rõ ràng Rủi ro đặc thù Công ty chủ yếu cung ứng dịch vụ cơng ích thị, chăm sóc hệ thống xanh, cảnh quan thành phố, quản lý hệ thống chiếu sáng điện đường, tu, bảo dưỡng cầu đường đô thị Tuy đảm bảo cơng tác tưới tiêu cho cơng trình xanh, công viên công cộng nhờ vào mạng lưới sông nước chằng chịt mùa lũ nhiều cơng trình bị ngập úng, đẩy nhanh q trình mài mòn triều dâng nước biển xâm thực Nhìn chung, với khí hậu đặc trưng vùng miền, thay đổi đột ngột giữ mùa khơ mùa mưa tàn phá hệ thống xanh hệ thống đèn đường chiếu sáng gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Công ty yếu tố khách quan tránh Phương án cổ phần hóa Trang 45 CƠNG TY TNHH MTV CƠNG TRÌNH ĐƠ THỊ BẾN TRE Rủi ro đợt chào bán Cùng với khởi sắc kinh tế hàng hóa, thị trường Chứng khốn Việt Nam dần ổn định tăng trưởng trở lại vào hai tháng đầu năm 2014 Tuy vậy, thị trường tiềm ẩn lo ngại rút lui dòng tiền đầu khiến khoản thị trường sụt giảm quý II Mặc dù vậy, nhóm cổ phiếu Bluechip dẫn dắt thị trường tăng điểm góp phần đảm bảo thị trường sớm vào quỹ đạo ổn định thời gian tới Do việc chào bán cổ phần công chúng vào thời điểm gặp số khó khăn định Tuy nhiên, phản ứng tích cực kinh tế với sách điều tiết Chính phủ thời gian gần niềm tin nhà đầu tư hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ thị trường chứng khoán thời gian tới Rủi ro khác Bên cạnh rủi ro hệ thống rủi ro cá biệt trên, Công ty đơn vị kinh tế khác, chịu ảnh hưởng bị tổn thất trường hợp xảy rủi ro bất khả kháng như: thiên tai (bão, lụt, động đất,…), hỏa hoạn,… III KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre phù hợp với chủ trương Nhà nước cần thiết để mở rộng quy mô nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Kính trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Cơng trình Đơ thị Bến Tre để Cơng ty triển khai thực bước cổ phần hóa Phương án cổ phần hóa Trang 46 CONG TY TNHH MTV CONG TRINH DO THJ BEN TRE PHANV: TO CHUC THUC HIEN PHUONG AN mroc DUYET Sau phuong an c6 phan hoa cua Cong ty TNHH MTV Cong trinh Do thi B~n Tre duoc phe duyet va co Quyet dinh cua Uy ban Nhan dan tinh B~n Tre v~ viec chuyen Cong ty TNHH MTV Cong trinh Do thi BSn Tre cong ty c6 phan, Cong ty du kien trien khai thuc hien phuong an thea ljch trinh du kien nhu sau: f~;,~~~ , j?',': 1:.~'~ ;-: ": :4?f~,,\h; N9i ding cong;'i~c ';".: - " ~fr" F ThOi gian - TIO/2014 I VBND tinh phe duyet phuong an c6 ph~ hoa T6 chirc ban dAugia e6 phan cho nha d~u tu ben ngoai TII-T1212014 T6 chirc ban c6 phan voi gia uu diii cho CB CNV TII-TI2/2014 Bao cao kSt qua ban c6 phdn voi Ban chi dao c6 phan hoa, t6 chirc ban thea thuan s6 hrong c6 phan khong ban hSt (n~u co) T12/2014 Di~u chinh co cAuv6n di~u l~ (neu co), cir nguoi dai dien phan v6n Nha nmrc va thong qua kS hoach t6 chirc Dai hQi c6 dong l~p T12/2014 T6 clnrc Dai hQi c6 dong l~p thong qua Di~u l~, Phuong an san xuAt kinh doanh va b~u HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat TI2/2014TOl/20I5 HQi d6ng quan tri b6 nhiem Ban T6ng Giam d6c Cong ty c6 phan TI2/2014TOl/2015 Lam thu tuc dang ky kinh doknh va xin cApdau moi cho Cong ty C6 phan, in S6 chirng nhan sa hiru c6 ph~ cho c6 dong TOI/2015 T6 ~huc,ra m~t Cong ty c6 ph~, dang bao thea quy dinh d~ Cong ty co phan ehinh thirc di VaG hoat dong TOl/20I5 10 Thirc hien quyet toan phan v6n Nha mrcc tai thai diem diroc cAp giAy clurng nhan dang ky kinh doanh TOI-T02/2015 11 Ban giao danh sach lao dQng, tai san, v6n va toan bQ s6 sach, tai lieu cho HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan T02/20I5 Bin Tre, ngayA? thang 10 ndm 2014 CONG TY TNHH MTV CONG TRINH DO THI BEN TRE Phuong an ca phfm hoa Trang 47 ... dụng cụ quản lý - - - III Tài sản chờ lý - - - Nhà cửa, vật kiến trúc - - - Máy móc thiết bị - - - Phương tiện vận tải - - - Thiết bị, dụng cụ quản lý - - - Tài sản cố định khác - - - 1.2 Tài sản... dở dang - - - 554.544.005 800.247.296 866.073.409 65.826.113 15.818.711 39.578.237 23.759.526 - - - 1.744.307.412 1.744.307.412 - Bất động sản đầu tư - - - Các khoản đầu tư tài dài hạn - - - Tài... 15.818.711 - - - 1.744.307.412 - 1.744.307.412 II Tài sản không cần dùng 78.591.925 78.591.925 - Nhà cửa, vật kiến trúc 78.591.925 78.591.925 - Máy móc thiết bị - - - Phương tiện vận tải - - - Thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE, PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay