QŨY ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010

34 29 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 15:24

QŨY ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010 Mark Canizares Giám đốc đầu tư cổ phiếu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam Ngày 26 tháng năm 2010 000132 NỘI DUNG TRÌNH BÀY • Tổng quan thị trường chứng khốn • Kết hoạt động MAFPF1 • Triển vọng năm 2010 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Tổng quan thị trường chứng khoán Ngày 26 tháng 03 năm 2010 VN Index tăng 56.7% năm 2009 Ngu n: Bloomberg Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Hiệu gói kích cầu Q Những rủi ro kinh tế vĩ mô từ năm 2008 Lạm phát tăng 14.8% so với kỳ tháng năm 2008 Gói Gói kích kích cầu cầu GDP tăng 3.1% q Gói kích cầu Hỗ trợ lãi suất Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cá nhân Giảm thuế VAT Giá vàng giảm mạnh Ngu n: Bloomberg Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Thị trường tiếp tục tăng Quý số liệu kinh tế khả quan Số liệu kinh tế khả quan Niêm Niêm yết yết BVH, BVH, VCB VCB GDP Quý tăng 3.9% Tăng trưởng tín dụng cao Lãi suất thấp Giá nguyên vật liệu hợp lý Hoàn nhập dự phòng Ngu n: Bloomberg Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Tác động cổ phiếu niêm yêt Những cơng ty niêm yết có tỷ trọng cao BVH VCB giảm sau tuần niêm yết: VCB giảm 23% BVH giảm 30% Thị trường tiếp tục phản ứng tích cực với thơng tin Quý Tăng trưởng kinh tế trì GDP tăng 4.6% đến cuối Quý Tăng trưởng tín dụng cao Thị Thị trường trường kém hấp dẫn hấp dẫn mặt mặt định giá định giá Lãi suất thấp Thị trường hấp dẫn mặt drivers định giá P/Es tăng 20x; P/Bs ngành tài tăng 3x Triển vọng năm 2009 phản ánh hết vào giá cổ phiếu Thiếu tin tích cực dẫn dắt thị trường Ngu n: Bloomberg Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Gói kích cầu kết thúc rủi ro vĩ mô làm thị trường giảm điểm Quý Thị trường điều chỉnh Qúy Ngân hàng nhà nước Việt Nam tăng lãi suất Đồng Việt Nam bị giá Gói kích cầu kết thúc Thị Thị trường trường điều điều chỉnh chỉnh Rủi ro từ tăng trưởng tín dụng cao Lo ngại lạm phát Ngu n: Bloomberg Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Tính khoản tăng 100 triệu USD/ngày Tỉ đồng Giá trị giao dịch/ngày Ngu n: Bloomberg Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Giao dịch nhà đầu tư nước ngồi trì qua chu kỳ thị trường Ngu n: Bloomberg, tính đến 31/12/2009 10 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Các cổ phiếu hàng đầu đóng góp phần lớn vào lợi nhuận Ngu n: Bloomberg, MVFM 20 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Đầu tư vào công ty hoạt động thị trường nội địa Ngu n: Bloomberg, MVFM 21 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Những cổ phiếu niêm yết làm tăng giá trị danh mục đầu tư Ngu n: Bloomberg, MVFM 22 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 MAFPF1 tiếp tục có tỷ lệ lợi tức/rủi ro tốt so với VN Index Lợi tức (%) Risk/Return for Vietnam Biểu đồ lợi tức/rủi ro cácFunds Quỹ niêm yết 60.0 MAFPF1 VN Index VFMVF1 50.0 VFMVF4 40.0 30.0 20.0 PRUBF1 10.0 Rủi ro (%) 0.0 0.0 10.0 Ngu n: Bloomberg, MVFM 23 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 20.0 30.0 40.0 50.0 Báo cáo so sánh tình hình họat động Quỹ đầu tư (Rothschild) Fund Name (Reuters Code) Vietnam Emerging Equity Fund (LCFR03) PXP Vietnam Fund (LCFR03) HLG Vietnam Fund Vietnam Holding (VNHq.L) JF Vietnam Opportunities Fund Vietnam Lotus Fund (LCFR03) Vietnam Emerging Market Fund Manulife Progressive Fund (MAFPF1.HM) Vietnam Azalea Fund Blackhorse Enhanced Vietnam Inc VF4 Vietnam Blue-Chips Fund (VFMVF4.HM) VF1 Vietnam Securities Inv't Fd (VFMVF1.HM) Vietnam Equity Holding (/3MS.DE) FTSE Vietnam Index ETF (XFVT.L) VinaCapital Vietnam Opportunity Fd (VOF.L) Vietnam Enterprise Inv'ts Ltd (LCFR03) Vietnam Growth Fund (LCFR03) Vietnam Dragon Fund (LCFR03) DWS Vietnam Fund (LCFR03) HS-VAM Vietnam Index Linked Fund Prudential Balanced Fund (PRUBF1.HM) Vietnam Infrastructure Ltd (VNIq.L) Indochina Capital Vietnam Holdings (IDCH.L) Ngu n: Báo cáo Rothschild ngày 11/03/2010 24 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 2009 NAV Performance (%) 80.7 74.2 62.0 58.8 56.2 53.4 49.0 48.6 48.6 47.5 43.1 42.6 39.8 36.4 30.1 27.6 27.0 24.9 19.2 15.0 6.8 3.1 1.1 Triển vọng năm 2010 25 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Một kinh tế phát triển nhanh khu vực Đông Nam Á Ngu n: HSBC, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Jan-Feb 2010) 26 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Các lĩnh vực đầu tư năm 2010 dựa mạnh Việt Nam • Đòn bẩy tài Rubber thấp • • Cơng ty tập • trung vào • thị trường • nội địa • Xuất • • 27 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Lãi suất cao Chi phí lãi vay thấp Tỷ suất lợi nhuận doanh thu cao Thị trường nội địa lớn với 86 triệu dân Thu nhập tăng Khả điều chỉnh giá có lạm phát Sự giá đồng Việt Nam Sự phục hồi đối tác kinh doanh Sự gia tăng số lượng hợp đồng xuất Các ngành liên quan xuất thị trường nội địa tiếp tục tăng trưởng • • Ngành tiêu dùng • Thép Cao su 28 Dân số trẻ tăng trưởng Thu nhập bình quân đầu người thấp Doanh số bán lẻ tăng cao • Tăng trưởng kinh tế cao • Nhu cầu phát triển sở hạ tầng • Giá điều chỉnh với lạm phát • • • Ngành công nghiệp ôtô phục hồi Giá cao su thiên nhiên tăng cao Lượng cung thấp Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Hệ số P/E mức hợp lý so với Châu Á Ngu n: Bloomberg ngày 01/03/2010 29 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Và thấp mức P/E trung bình năm gần Ngu n: Bloomberg, MVFM ngày 01/03/2010 30 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Nhiều hội năm 2010 để tạo giá trị tăng thêm cho MAFPF1 Cao su PE = 9x Vận tải PE = 16x Tiêu dùng PE = 10x Thép PE = 7.9x Tiện ích PE = 7.4x Ít triển vọng Ngu n: MVFM ngày 01/03/2010 31 Xây dựng PE = 11x Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Bất động sản PE = 14.9x Thủy sản PE = 8x Ngân hàng PE = 13.8x Dầu khí PE = 12.5x Viễn thông PE = 9x Ổn định Dược PE = 11.4x Triển vọng tốt Tổng kết • 2009 năm lề MAFPF1 tham gia vào phục hồi chung thị trường nhận thức rủi ro • 2010 năm tạo giá trị gia tăng cho quỹ dựa triển vọng tốt kinh tế • Kết kinh doanh tốt nhờ vào lựa chọn cổ phiếu có tiềm tăng trưởng tốt đội ngũ đầu tư giàu kinh nghiệm 32 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Important Disclaimer 33 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 HIDE MAFPF1’s return vs its peers’ Vietnam Funds - Peer Comparison 250 200 150 100 50 Dec Jan Feb Mar Apr May Jun MAFPF1 VN Equity VFMVF1 VN Equity Source: Bloomberg and MVFM 34 Ngày 26 tháng 03 năm 2010 Jul Aug Sep Oct Nov Dec PRUBF1 VN Equity VFMVF4 VN Equity ... Opportunities Fund Vietnam Lotus Fund (LCFR03) Vietnam Emerging Market Fund Manulife Progressive Fund (MAFPF1.HM) Vietnam Azalea Fund Blackhorse Enhanced Vietnam Inc VF4 Vietnam Blue-Chips Fund (VFMVF4.HM)... 40.0 50 .0 Báo cáo so sánh tình hình họat động Quỹ đầu tư (Rothschild) Fund Name (Reuters Code) Vietnam Emerging Equity Fund (LCFR03) PXP Vietnam Fund (LCFR03) HLG Vietnam Fund Vietnam Holding (VNHq.L)... Vietnam Growth Fund (LCFR03) Vietnam Dragon Fund (LCFR03) DWS Vietnam Fund (LCFR03) HS-VAM Vietnam Index Linked Fund Prudential Balanced Fund (PRUBF1.HM) Vietnam Infrastructure Ltd (VNIq.L) Indochina
- Xem thêm -

Xem thêm: QŨY ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010, QŨY ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG MANULIFE (MAFPF1) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay