Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty bóng đèn phích nước rạng đông

102 20 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 13:46

Luận văn Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng Lời nói đầu Để tiến hành hoạt động sản xuất - kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất cần phải có ba yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Nguyên vật liệu đối tượng lao động- ba yếu tố trình sản xuất kinh doanh- thể dạng vật hoá Một sản phẩm để cạnh tranh có chỗ đứng thị trường phải vừa thoả mãn yêu cầu ngày khắt khe người tiêu dùng chất lượng, kiểu dáng công dụng, vừa phải có giá thành hạ Trong q trình sản xuất, nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo nên hình thái vật chất sản phẩm Hơn chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí giá thành sản phẩm Như quản lý tốt nguyên vật liệu nhân tố để thành công nâng cao hiệu hoạt động Kế tốn cơng cụ đắc lực cho nhà quản trị Các doanh nghiệp sản xuất tìm biện pháp để tổ chức tốt cơng tác kế tốn, có kế tốn vật liệu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động, giảm chi phí, giá thành, tăng lợi nhuận đồng thời thoả mãn tốt yêu cầu sản xuất người tiêu dùng Mặc dù đánh giá quan tâm mức song công tác quản lý kế tốn vật liệu tồn cần khắc phục hồn thiện “Tổ chức hạch tốn nguyên vật liệu việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đông” Trong khuôn khổ viết em xin trình bày vấn đề sau: Phần I : Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán nguyên vật liệu việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp sản xuất Phần II : Thực trạng cơng tác hạch tốn ngun vật liệu cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng Phần III :Phương hướng hồn thiện cơng tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng Phần thứ Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I Những vấn đề chung nguyên vật liệu cần thiết cơng tác hạch tốn ngun vật liệu doanh nghiệp sản xuất Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 1.1 Khái niệm Vật liệu đối tượng lao động tham gia vào q trình sản xuất cấu thành thực thể vật chất sản phẩm 1.2 Đặc điểm Là đối tượng lao động- ba yếu tố q trình sản xuất, ngun vật liệu có đặc điểm riêng, khác với yếu tố lao động tư liệu lao động: -Vật liệu tham gia vào chu kỳ sản xuất định -Khi tham gia vào trình sản xuất, tác động lao động, vật liệu bị tiêu hao toàn bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo hình thái vật chất sản phẩm -Giá trị nguyên vật liệu xuất để sử dụng chuyển hết lần vào chi phí -Nguyên vật liệu vừa yếu tố đầu vào, vừa phận hàng tồn kho -Chính đặc điểm định đến nguyên tắc phương pháp hạch tốn ngun vật liệu Vai trò u cầu quản lý nguyên vật liệu 2.1 Vai trò nguyên vật liệu Ngun vật liệu có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất tiêu quan trọng doanh nghiệp: Chi phí loại nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chất lượng vật liệu, giá mua, chi phí thu mua có ảnh hưởng lớn đến sản xuất giá thành sản phẩm Giảm chi phí nguyên vật liệu biện pháp tốt để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả cạnh tranh Như việc quản lý trình thu mua, vận chuyển, bảo quản, dự trữ sử dụng vật liệu tác động trực tiếp đến sản lượng, chất lượng sản phẩm, giá thành, lợi nhuận doanh nghiệp Bên cạnh đó, vật liệu phận hàng tồn kho Việc cung ứng, dự trữ, sử dụng tiết kiệm loại vật liệu tác động đến tính liên tục sản xuất, suất lao động, tình hình tài doanh nghiệp 2.2 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Với vai trò quan trọng trên, nguyên vật liệu cần quản lý chặt chẽ mặt: Về tình hình biến động: tăng giảm nguyên vật liệu cần theo dõi sát từ có kế hoạch bổ sung, dự trữ Kịp thời phát mát, hao hụt để có biện pháp xử lý Về định mức dự trữ: quản lý chặt chẽ định mức hao hụt, dự trữ, sử dụng để bảo đảm nguyên vật liệu dự trữ đầy đủ, sử dụng tiết kiệm, tránh gián đoạn sản xuất ứ đọng vật tư Về chất lượng: nguyên vật liệu cần kiểm tra chất lượng trước nhập kho Phải nắm tính chất cơ, lý, hố vật liệu để có biện pháp bảo quản, sử dụng, hạn chế biến chất nguyên vật liệu Quản lý giá mua chi phí thu mua: tìm kiếm thị trường có giá mua hạ, chất lượng tốt, giảm thiểu chi phí phát sinh khâu thu mua, vận chuyển, bảo quản góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm Để quản lý tốt vật tư, doanh nghiệp cần đáp ứng điều kiện sau: - Có đủ kho tàng để bảo quản nguyên vật liệu Các kho tàng phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo quản, cân, đong, đo, đếm cần thiết phù hợp với loại vật liệu - Có đầy đủ nhân viên bảo quản thủ kho có nghiệp vụ thích hợp có khả thực tốt cơng tác ghi chép ban đầu sổ sách hạch toán kho - Vật liệu kho phải bố trí, xếp theo yêu cầu kỹ thuật bảo quản, thuận tiện cho việc nhập, xuất kiểm tra - Xây dựng định mức dự trữ, xác định lượng dự trữ tối đa, tối thiểu, định mức hao hụt Theo dõi việc thực định mức nhằm hạn chế trường hợp thiếu vật liệu gây gián đoạn sản xuất dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn - Lập sổ danh điểm vật liệu, thực đầy đủ thủ tục lập luân chuyển chứng từ, mở sổ chi tiết tổng hợp theo chế độ quy định - Thường xuyên kiểm tra, kiểm kê, đối chiếu nhằm phát mát, hao hụt Xây dựng chế độ trách nhiệm vật chất quản lý sử dụng vật liệu Nhiệm vụ hạch toán vật liệu Kế toán nói chung kế tốn vật liệu nói riêng cơng cụ đắc lực cung cấp thơng tin hữu ích cho việc quản lý điều hành doanh nghiệp Để thực tốt chức mình, kế tốn vật liệu cần thực đầy đủ nhiệm vụ sau: - Ghi chép, tính tốn, phản ánh xác, trung thực, kịp thời chất lượng, số lượng, giá trị thực tế vật liệu nhập kho - Tập hợp phản ánh đầy đủ, xác số lượng giá trị vật liệu xuất kho, kiểm tra tình hình chấp hành định mức tiêu hao vật liệu - Phân bổ hợp lý giá trị vật liệu sử dụng vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất - kinh doanh - Tính tốn phản ánh xác số lượng giá trị vật liệu tồn kho, kịp thời phát vật liệu thiếu, thừa, ứ đọng, phẩm chất để doanh nghiệp có biện pháp xử lý, hạn chế đến mức thấp thiệt hại xảy II Phân loại, tính giá tổ chức chứng từ nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu Đối với doanh nghiệp sản xuất, vật liệu bao gồm nhiều loại loại có nội dung kinh tế, vai trò cơng dụng khác q trình sản xuất kinh doanh Để quản lý chặt chẽ, hạch toán cách chi tiết loại vật liệu phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, cần thiết phải phân loại vật liệu theo tiêu thức phù hợp Trong thực tế cơng tác hạch tốn quản lý doanh nghiệp, đặc trưng để phân loại phổ biến cơng dụng kinh tế, tức xem xét vai trò tác dụng vật liệu sản xuất - kinh doanh Theo tiêu thức này, vật liệu phân thành loại sau: - Nguyên liệu vật liệu Là nguyên liệu vật liệu sau q trình gia cơng chế biến cấu thành nên hình thái vật chất sản phẩm Nguyên liệu đối tượng lao động chưa qua chế biến công nghiệp sản phẩm ngành nông nghiệp, công nghiệp khai thác vật liệu đối tượng lao động qua chế biến công nghiệp - Vật liệu phụ Đây đối tượng lao động sở vật chất để tạo nên hình thái vật chất chủ yếu sản phẩm mà có tác dụng phụ q trình sản xuất, sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu để hồn thiện, nâng cao tính năng, chất lượng sản phẩm, sử dụng để đảm bảo cho công cụ lao động hoạt động bình thường, phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý - Nhiên liệu Là thứ tạo nhiệt Có hai loại nhiên liệu: + Nhiên liệu trực tiếp cho sản xuất + Nhiên liệu dùng cho máy móc thiết bị Thực chất loại vật liệu phụ việc sản xuất tiêu dùng nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân, có yêu cầu kỹ thật bảo quản hoàn toàn khác so với loại vật liệu phụ thông thường - Phụ tùng thay Là vật tư doanh nghiệp mua sắm, dự trữ, sử dụng cho hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ - Thiết bị vật liệu xây dựng Là vật liệu, thiết bị dùng cho xây dựng bản, tái tạo TSCĐ - Phế liệu thu hồi Là vật liệu thu hồi từ hoạt động sản xuất, lý TSCĐ cơng cụ dụng cụ, sử dụng lại bán Cách phân loại cho biết vai trò, cơng dụng loại vật liệu giúp ta sử dụng tài khoản chi tiết cách hợp lý Tuy nhiên phân chia mang tính tương đối phạm vi doanh nghiệp Ngoài người ta phân loại vật liệu theo nguồn nhập: - Vật liệu mua : Là vật liệu mua thị trường, sử dụng trình sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp - Vật liệu tự sản xuất : Là vật liệu doanh nghiệp tự sản xuất để phục vụ cho hoạt động sản xuất - kinh doanh doanh nghiệp - Vật liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần, vật liệu cấp phát biếu, tặng Cách phân chia cho biết nguồn nhập vật liệu doanh nghiệp sở để tính giá vật liệu nhập Để quản lý tốt vật liệu, sở phân loại, doanh nghiệp cần xây dựng sổ danh điểm vật liệu Sổ dùng để thống tên gọi, quy cách phẩm chất, đơn vị tính, mã số vật liệu Sổ danh điểm vật liệu có tác dụng cơng tác quản lý hạch tốn, đặc biệt điều kiện giới hố cơng tác hạch tốn doanh nghiệp Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu việc dùng tiền để biểu giá trị nguyên vật liệu Đây vấn đề quan trọng việc tổ chức hạch tốn vật liệu Nó đảm bảo cân đối số lượng giá trị vật liệu nghiệp vụ nhập, xuất tồn kho nguyên vật liệu Nguyên tắc hạch toán nguyên vật liệu hạch toán theo giá thực tế 2.1 Giá nhập kho nguyên vật liệu Giá thực tế vật liệu nhập vào xác định theo nguồn nhập vật liệu: - Đối với vật liệu mua : Giá thực tế Chi phí vật liệu Giá mua = ghi Giá mua ghi hoá đơn bao gồm thuế nhập (nếu có) Nếu doanh nghiệp hạch tốn thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giá mua không bao gồm thuế GTGT Ngược lại doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp giá mua bao gồm thuế GTGT Chi phí thu mua bao gồm khoản: - Chi phí vận chuyển bên mua chịu - Chi phí bảo hiểm hàng hố - Chi phí bảo quản, bốc dỡ, thuê kho bãi - Hao hụt định mức - Cơng tác phí người mua hàng - Đối với vật liệu gia công chế biến xong nhập kho: Giá thực tế Giá trị vật liệu = Chi phí vật Chi phí chế biến: Nếu doanh nghiệp tự chế biến chi phí chế biến bao gồm khoản chi thực tế mà doanh nghiệp bỏ để chế biến Nếu doanh nghiệp th ngồi chế biến chi phí chế biến thường tiền th ngồi gia cơng, chi phí vận chuyển, bốc dỡ đến nơi gia công - Vật liệu nhận nhà nước cấp: Là giá trị vật liệu ghi biên bàn giao - Vật liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần: Tính theo giá hội đồng định giá xác định - Vật liệu biếu, tặng: Giá thực tế vật liệu giá trị vật biếu, tặng tham khảo giá thị trường ý nghĩa phương pháp tính giá vật liệu nhập kho xác định giá trị vật liệu nhập kho 2.2 Giá xuất kho Mục đích việc tính giá vật liệu xuất kho nhằm cân đối số lượng giá trị vật liệu Căn vào trình độ kế tốn, đặc điểm ngun vật liệu mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá sau: - Giá thực tế bình quân gia quyền: Khi xuất vật liệu sử dụng, kế toán chưa xác định giá trị mà phải đợi đến cuối kỳ tính đơn giá bình quân gia quyền: Giá thực tế vật Giá thực tế vật + liệu nhập kỳ liệu tồn đầu kỳ Đơn giá bình quân = Số lượng vật liệu Số lượng vật liệu + gia quyền tồn đầu kỳ nhập kỳ Giá thực tế vật liệu lượng Đơn giá xuất sử dụng = Số vật Ưu điểm phương pháp tính giá vật liệu xuất sử dụng kỳ tương đối xác Tuy nhiên hạn chế phương pháp phức tạp công việc dồn vào cuối tháng nên cung cấp thông tin khơng kịp thời Vì phương pháp phù hợp với doanh nghiệp có danh điểm vật liệu, trình độ kế tốn tương đối cao - Giá thực tế bình qn đầu kỳ: Kế tốn dùng giá thực tế bình qn đầu kỳ để tính giá trị vật liệu xuất kho kỳ Phương pháp có ưu điểm đơn giản dễ làm khơng xác - Giá thực tế bình qn sau lần nhập: Sau lần nhập vật liệu, kế toán xác định lại đơn giá vật liệu bình quân sau lần nhập kho đó, để từ xác định giá trị vật liệu xuất kho liệu Đơn liệu bình liên + giá nhập kho quân = hoàn Giá thực tế vật Giá thực tế vật tồn kho trước nhập Giá thực tế Đơn giá vật liệu Số lượng vật liệu Số lượng = vật liệu Ưu điểm: Tính xác giá trị vật liệu xuất kho kỳ, phản ánh kịp thời tình hình biến động vật tư Nhược điểm: Tính tốn phức tạp Phương pháp phù hợp với doanh nghiệp sử dụng loại vật tư, số lần nhập kỳ - Giá thực tế đích danh Vật liệu nhập kho theo giá xuất kho theo giá đó, khơng quan tâm đến thời gian nhập xuất kho Ưu điểm: Độ xác cao Nhược điểm: Đòi hỏi phải hạch tốn chi tiết, tỷ mỉ Phương pháp phù hợp với doanh nghiệp có vật liệu có đặc điểm riêng, giá trị lớn có điều kiện theo dõi riêng lơ vật liệu nhập kho với chế mới, phục hồi sản xuất, tạo chữ tín với khách hàng, chiếm lĩnh thị trường nước vươn thị trường quốc tế Chính cải tiến, hồn thiện cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng nhân tố quan trọng góp phần vào thành cơng cơng ty Hiện nay, máy công ty gọn nhẹ tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất - kinh doanh công ty Tại công ty, kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung Mơ hình hồn tồn phù hợp với doanh nghiệp có quy mơ vừa, hoạt động sản xuất - kinh doanh tập trung Phân cơng lao động kế tốn khoa học Bộ máy kế toán tổ chức vào khối lượng công việc (các phần hành kế tốn) lực lượng lao động kế tốn có cơng ty Điều đảm bảo ngun tắc hiệu quả, tiết kiệm, chun mơn hố hợp tác hố lao động kế tốn Cơng ty sử dụng hình thức sổ NK-CT Đây hình thức sổ khoa học chặt chẽ, hạn chế ghi chép trùng lặp Các sổ sách, biểu bảng kế tốn cơng ty thực tương đối đầy đủ, ghi chép có hệ thống, hạch tốn tương đối xác, tn thủ chế độ kế tốn tài nhà nước quy định Các tài khoản sử dụng cách phù hợp với đặc điểm công ty Hệ thống chứng từ công ty đầy đủ theo mẫu tài phát hành Quy trình lập, kiểm tra, luân chuyển chứng từ tương đối chặt chẽ, khoa học Công ty giới hoá lao động kế toán cách trang bị đầy đủ máy vi tính Điều giúp giảm nhẹ khối lượng cơng việc cho lao động kế tốn việc ghi chép, tính tốn, tổng hợp số liệu, nâng cao suất lao động 2.2Về cơng tác hạch tốn ngun vật liệu -Tổ chức chứng từ Các thủ tục nhập, xuất kho tương đối chặt chẽ Nguyên vật liệu đến kho kiểm tra số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại Nguyên vật liệu xuất kho theo kế hoạch mà phòng tổ chức điều hành phòng quản lý kho xây dựng Nguyên vật liệu cung cấp đầy đủ, kịp thời với giá chất lượng ổn định đảm bảo kế hoạch tiến độ sản xuất Các chứng từ thiết lập đầy đủ, quy trình luân chuyển chặt chẽ, thuận tiện cho việc xuất kho việc ghi chép kế toán Tuy nhiên, lập phiếu nhập kho, phòng quản lý kho ghi đơn giá khơng phải kế tốn vật liệu 88 ghi đơn giá tính thành tiền sau thủ kho làm thủ tục nhập kho ghi thẻ kho Điều tạo kẽ hở quản lý vật liệu - Phân loại Các loại vật liệu phân loại tương đối khoa học hợp lý công ty dừng lại việc phân loại vật liệu thành nhóm mà chưa lập sổ danh điểm vật liệu để thống tên gọi, quy cách phẩm chất, đơn vị tính mã số vật liệu phục vụ cho việc hạch toán chi tiết dẫn đến việc quủan lý nguyên vật liệu phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu - Tính giá vật liệu Giá nhập kho vật liệu xác định theo giá thực tế, tuân thủ nguyên tắc mà chế độ kế tốn ban hành Cơng ty tính giá vật liệu xuất kho theo giá bình qn gia quyền Phương pháp có ưu điểm xác, phù hợp với điều kiện lao động máy có hạn chế cuối tháng kế tốn xác định giá xuất cơng việc thường dồn vào cuối tháng thông tin không kịp thời - Bảo quản vật liệu Hệ thống kho tàng Công ty đảm bảo điều kiện bảo quản trang bị đầy đủ phương tiện đo lường Những vật liệu có tính chất khác bảo quản kho khác Vật liệu kho xếp khoa học, thuận tiện cho việc nhập, xuất kho, kiểm tra Việc kế toán nguyên vật liệu kho thực nghiêm túc thường xuyên kiểm tra, đối chiếu với kế toán vật tư - Phương pháp hạch tốn tổng hợp ngun vật liệu Cơng ty hach toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp phù hợp với đặc điểm ngun vật liệu cơng ty có giá trị lớn Nhưng mặt khác vật liệu phông phú đa dạng, nghiệp vụ nhập, xuất diễn thường xuyên nên khối lượng công việc ghi chép lớn Các sổ tổng hợp hạch toán nguyên vật liệu bao gồm bảng kê, NK-CT sổ TK152 mở chi tiết theo cách phân loại nguyên vật liệu kế toán - Hạch toán chi tiết Để hạch tốn chi tiết ngun vật liệu, Cơng ty sử dụng phương pháp thẻ song song Do nguyên vật liệu Công ty gồm nhiều chủng loại nên phương pháp khơng thích hợp Cơng ty khơng mở sổ chi tiết nguyên vật liệu mà nhập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho vào máy, cuối tháng in bảng kê nhập, 89 bảng kê xuất dẫn đến việc theo dõi chi tiết biến động tăng giảm nguyên vật liệu khơng đầy đủ Qua phân tích ta thấy cơng tác kế tốn ngun vật liệu Cơng ty nhìn chung tổ chức cách chặt chẽ, có hệ thống, lao động kế tốn có nề nếp, tuân thủ chế độ kế toán hành Bên cạnh mặt đạt được, phần hành kế tốn tồn cần khắc phục, hồn thiện nhằm nâng cao hiệu cơng tác kế toán, phù hợp với xu hướng phát triển thời đại Một số kiến nghị để hoàn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn ngun vật liệu Qua việc tìm hiểu thực tế trình thực tập cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng, kết hợp với kiến thức trang bị, em xin mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: Thứ nhất: Xây dựng sổ danh điểm vật liệu Tại cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng, ngun vật liệu đa dạng, phong phú, biến động liên tục, thường xuyên dẫn đến khó khăn quản lý hạch toán Trong điều kiện trang bị máy vi tính, cơng ty nên xây dựng sổ danh điểm vật liệu để thống tên gọi, quy cách, ký hiệu đơn vị tính Sổ danh điểm vật liệu tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian quản lý, ghi sổ kế toán giá trị số lượng loại nguyên vật liệu, dễ dàng đối chiếu thủ kho phòng kế tốn, tìm kiếm thơng tin loại ngun vật liệu Theo cách phân loại nguyên vật liệu cơng ty, sổ danh điểm vật liệu xây dựng sau: Ký hiệu Đơn vị Tên Ngun vật liệu Ghi Nhóm tính Danh điểm N.V.L 1521 Nguyên vật liệu 1521.01 Cát Tấn 1521.01.01 Cát Vân Hải Nt Nt 1521.01.02 Cát Cam Ranh … 1522 Vật liệu phụ Lít 1522.01 A xít Nt 1522.01.01 A xít chanh Nt 1522.01.02 A xít sunfuaric … Thứ hai: Chứng từ vật tư Khi phòng quản lý kho lập Phiếu nhập kho khơng nên ghi đơn kế toán vật liệu ghi đơn giá sau giao nhận chứng từ với thủ kho Công ty nên bổ sung cột thành tiền vào Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho để phản ánh vật giá trị Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho nên thiết kế theo mẫu sau: Công ty BĐPNRĐ PHIếU NHậP KHO Nhập của: Công ty TNHH Nam Hải Stt A Tên vật tư B Hộp xốp 220V40W Hộp phích nhựa 198 Hộp Carton H12697 Cộng Đ.vị C cái Phòng quản lý kho Tại kho An Thắng Số lượng Thực 11.750 11.750 4.860 4.860 330 330 mục vật tư Đơn giá Thành tiền 72,7 854.225 1.349,1 6.556.626 6181,8 2.039.994 9.450.849 Người giao Cty BĐPNRĐ Thủ kho Phiếu xuất kho Số 347 Xuất cho phân xưởng Huỳnh Quang Lĩnh kho Chị Vân Dùng để sản xuất đèn huỳnh quang tháng 1/2000 Stt Tên vật tư Đvị Số lượng Thực xuất Đơn giá Thành tiền A B C Dây tóc 40W Sợi 600000 600000 Dây dẫn huỳnh quang Đôi 600000 600000 Tổng cộng mục vật tư Ngày 15/1/2000 Người nhận Thủ kho Phòng quản lý kho Thủ trưởng đơn vị Thứ ba: Về tổ chức máy kế tốn Cơng ty khơng nên phân cơng việc hạch tốn ngun vật liệu cho hai người: Một người hạch toán nhập vật liệu cơng nợ, người hạch tốn xuất vật liệu mà nên giao việc hạch toán nguyên vật liệu cho người đảm trách phối hợp chặt chẽ phần hành nhập, xuất tồn kho Việc theo dõi tình hình có, biến động nguyên vật liệu thực cách thống nhất, đầy đủ có hệ thống Sự đối chiếu thủ kho phòng kế tốn giảm bớt chặt chẽ Thứ tư: Tính giá nguyên vật liệu: -Giá nhập kho: Tính theo giá thực tế -Giá xuất kho: Do giá mua nguyên vật liệu công ty tương đối ổn định vật liệu phong phú, đa dạng cơng ty sử dụng giá bình qn cuối kỳ trước để tình giá vật liệu xuất kho Phương pháp thể ưu điểm giá bình qn việc hạch tốn cập nhật Thứ năm: Về phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu Vật liệu công ty phong phú, đa dạng, biến động liên tục, thường xuyên nên việc sử dụng phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết không phù hợp việc ghi chép thủ kho phòng kế tốn có trùng lặp Hơn công ty chưa mở sổ chi tiết vật liệu dẫn đến việc hạch toán chi tiết chưa hệ thống Theo em Công ty nên sử dụng phương pháp sổ số dư để hạn chế việc ghi chép trùng lặp cơng việc kế tốn khơng dồn vào cuối tháng Mặc dù phương pháp có hạn chế khó phát sai sót Cơng ty có đội ngũ kế tốn có trình đội chun mơn cao, thủ kho có nghiệp vụ tốt nắm vững nguyên tắc hạch tốn phương pháp hồn tồn phù hợp Sử dụng phương pháp này, trình tự hạch tốn chi tiết nguyên vật liệu tiến hành sau: + Tại kho: Thủ kho ghi thẻ kho bình thường Hàng ngày định kỳ, sau ghi thẻ kho, thủ kho tập hợp toàn chứng từ nhập, xuất kho theo nhóm vật liệu Căn vào kết phân loại chứng từ, thủ kho lập phiếu giao nhận chứng từ ghi rõ số lượng, số hiệu chứng từ loại vật liệu Phiếu giao nhận chứng từ phải lập riêng Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho Phiếu đính kèm với tập phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho để chuyển cho kế toán VD Phiếu giao nhận Phiếu nhập kho: Phiếu giao nhận chứng từ Từ ngày đến 10 tháng năm 2000 Nhóm vật liệu Số lượng chứng Số hiệu chứng từ từ Số tiền Vật liệu P N K 15, 97, 103, 111 1970249150 ………… ……… ………… …………… Ngày 10 tháng năm 2000 Người nhận Người giao Phiếu giao nhận Phiếu xuất kho lập tương tự Cuối tháng, thủ kho vào thẻ kho kế toán kiểm tra, ghi số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng danh điểm vật liệu vào sổ số dư Sổ số dư kế toán mở cho kho, dùng cho năm giao cho thủ kho trước ngày cuối tháng Trong sổ số dư, danh điểm vật liệu in sẵn, xếp theo thứ tự nhóm vật liệu Ghi xong sổ số dư, thủ kho chuyển cho phòng kế tốn để kiểm tra tính thành tiền + Tại phòng kế tốn: Định kỳ, kế toán vật liệu xuống kho để hướng dẫn kiểm tra việc ghi chép thẻ kho thủ kho nhận Chứng từ Khi nhận Chứng từ, kế toán kiểm tra tính giá theo Chứng từ, tổng cộng số tiền ghi vào cột số tiền phiếu giao nhận Chứng từ, đồng thời ghi số tiền vào bảng kê luỹ kế nhập, xuất vật liệu Bảng lập cho kho, ghi chép sở phiếu giao nhận Chứng từ Cuối tháng, vào bảng kê nhập, xuất, kế toán vật liệu lập bảng tổng hợp nhập, xuất tồn kho vật liệu Bảng lập cho kho, ghi sở phiếu giao nhận chứng từ Bảng luỹ kế nhập vật liệu Kho anh Thăng Số danh điểm Tên vật tư Từ 1-10 Từ 11- 21 Từ 2- 31 Cộng Bảng luỹ kế xuất lập theo mẫu tương tự Cuối tháng vào bảng luỹ kế nhập, xuất, kế toán vật liệu lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho vật liệu Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn vật liệu Tháng năm 2000 Danh điểm Tồn đầu tháng Nhập Xuất Tồn cuối tháng Ngày 31 tháng năm 2000 Sổ số dư: (Trang sau) Thứ sáu: Về sổ chi tiết TK331 Phần lớn khoản phải trả người bán bắt nguồn từ việc mua vật liệu Nhìn chung, sổ chi tiết TK331 cơng ty theo dõi phát sinh khoản phải trả người bán tình hình tốn Nhưng với mẫu sổ nay, kế tốn khó xác định số phải trả người bán cụ thể thời điểm Kế tốn nên thiết kế lại sổ chi tiết TK331 theo mẫu trang sau Thứ bảy: Về quy trình hạch tốn tổng hợp Hiện nay, để ghi số tổng phát sinh bên có sổ TK152, kế tốn lấy số liệu từ bảng phân bổ vật liệu từ NK-CT số theo chế độ kế toán Như vậy, có sai sót việc tập hợp số liệu sang bảng kê số 4, số từ bảng kê sang NK-CT số khó phát Cơng ty nên hạch tốn tổng hợp theo quy trình: NKCT liên Chứng từ nhập Sổ chi tiết Báo NKCT số tài chín Bảng ngang12 Bảng ngang13 Thứ tám: Về tài khoản sử dụng Khi hạch tốn nghiệp vụ xuất bán vật liệu, Cơng ty hạch toán từ tài khoản 152 sang tài khoản 511 theo định khoản: Nợ TK 511 Có TK 152 điều khơng với ngun tắc hạch tốn, Cơng ty nên định khoản sau: Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán Có TK 152: Giá vật liệu xuất kho để bán Và sử dụng tài khoản 511 để hạch toán doanh thu Khi xuất vật liệu cho cơng trình xây dựng, cơng ty khơng nên tập hợp chi phí Nguyên vật liệu vào TK138 mà phải sử dụng TK241 theo định khoản: Nợ TK241(2412) Có TK152 II.phương hướng nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 1.Đánh giá chung tình hình sử dụng vốn lưu động Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động Chỉ tiêu Doanh thu (Tr.đồng) Thuế d.thu GTGT (Tr.đồng) Doanh thu thần (Tr.đồng) Lợi nhuận (Tr.đồng) Giá trị tổng sản lượng (Tr.đồng) Vốn lưu động bình quân (Tr.đồng) Dự trữ vật liệu (Tr.đồng) Sức sản xuất (4:5) (lần) Mức sinh lời (3:5) (lần) Số vòng chu chuyển (2:5) (vòng) Số ngày vòng chu chuyển (ngày) Hệ số đảm nhiệm (5:2) 1998 1999 108674 8050 100624 9763 112374 54982 23542 2,04 0,18 1,83 197 0,55 154011 14010 140100 10665 167077 65087 30153 2,57 0,16 2,15 167 0,46 99 so với 98 %  +45337 142 +5960 174 +39476 139 +902 109 +54703 149 +10105 118 +6611 128 +0,53 125 -0,02 91 +0,32 117 -30 85 -0,09 84 Qua bảng ta thấy: Doanh thu lợi nhuận Công ty năm 99 cao so với năm 98 Kết có Cơng ty mở rộng quy mơ sản xuất, đẩy mạnh biện pháp tiêu thụ sản phẩm Dự trữ vật liệu tăng thêm 6611 triệu đồng Điều phù hợp với mục tiêu mở rộng sản xuất, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục có hạn chế làm tăng lượng vốn khâu dự trữ Đây nguyên nhân làm tăng nhu cầu vốn Công ty Sức sản xuất Công ty tăng thêm 0,53 lần tức đồng vốn lưu động mang lại cho Công ty nhiều doanh thu Tuy nhiên mức sinh lợi Công ty giảm cho thấy tốc độ tăng lợi nhuận thấp tốc độ tăng doanh thu Sở dĩ có điều chi phí năm 99 phát sinh nhiều so với năm 98 Công ty cần có biện pháp giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận Số vòng chu chuyển vốn lưu động tăng thêm 0,32 vòng số ngày vòng chu chuyển giảm 30 ngày cho thấy tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty diễn theo chiều hướng tốt Nó giúp Cơng ty tiết kiệm vốn lưu động sản xuất kinh doanh Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động giảm 0,09 tức để có đồng doanh thu Cơng ty cần số vốn lưu động Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động a) Xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn Trong chế thị trường, Doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh diễn trơi chảy điều kiện thiếu vốn Việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn biện pháp tài hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Hiện Công ty áp dụng biện pháp huy động vốn từ người lao động Điều có ý nghĩa lớn ngồi việc đáp ứng nhu cầu vốn, giúp cho người lao động gắn bó có trách nhiệm Công ty Tuy nhiên, để chủ động vốn, Cơng ty cần có biện pháp huy động phong phú Để xây dựng kế hoạch huy động sử dụng vốn cách hữu ích, Công ty cần trọng đến điểm sau: -Xác định cách xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt nhu cầu vốn cho việc thu mua nguyên vật liệu dáp ứng cho trình sản xuất thường xuyên, liên tục, khơng bị gián đoạn Có biện pháp tổ chức huy động nhằm cung ứng kịp thời, đầy đủ, tránh lãng phí vốn thiếu vốn ảnh hưởng xấu tới trình sản xuất kinh doanh Công ty 98 -Trên sở xác định nhu cầu vốn lập theo kế hoạch, Công ty cần xây dựng kế hoạch bao gồm việc lựa chọn nguồn tài trợ tích cực nhất, xác định khả vốn có, số thiếu cần tài trợ đảm bảo đủ vốn với chi phí thấp tạo cho Cơng ty cấu vốn linh hoạt -Có kế hoạch cụ thể việc sử dụng vốn b) Quản lý tốt nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng, chi phí ngun vật liệu chiếm khoảng 70% giá thành sản phẩm Do việc sử dụng tiết kiệm hay lãng phí nguyên vật liệu tác động lớn đến giá thành sản phẩm hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cần xây dựng chế độ trách nhiệm thưởng phạt vật chất khâu thu mua, dự trữ, bảo quản sử dụng Cơng ty cần xây dựng cách xác định mức dự trữ, tiêu hao giám sát chặt chẽ việc thực định mức nhằm đảm bảo nguyên vật liệu dự trữ đầy đủ cho sản xuất không dư thừa gây ứ đọng vốn Hơn Công ty cần chủ động việc đặt hàng, ký kết hợp đồng, tăng cường quan hệ với nhà cung cấp thường xuyên để việc cung cấp thường xuyên, hạn chế dự trữ nhiều nguyên vật liệu c) Tăng tốc độ lưu chuyển vốn lưu động Nhìn chung, tốc độ lưu chuyển vốn lưu động Công ty chyển biến theo hướng tích cực Tuy nhiên, Cơng ty cần tăng cao số vòng chu chuyển giảm bớt số ngày vòng chu chuyển Để thực điều này, việc sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, Cơng ty cần có biện pháp đồng như: Tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, giảm bớt sản phẩm tồn kho Đẩy mạnh việc thu nợ từ khách hàng, nhanh chóng thu hồi vốn đáp ứng cho yêu cầu sản xuất Hạn chế vốn tồn đọng khâu sản xuất, dự trữ Nhằm tăng tốc độ lưu chuyển vốn lưu động, công tác hạch tốn quản lý ngun vật liệu cần: Tìm kiếm nguồn cung cấp ổn định với giá thấp chất lượng tốt Dự báo biến động nhu cầu vật tư thị trường chủ động đối phó với biến động Quản lý chặt chẽ trình cung cấp, dự trữ sử dụng vật liệu 99 K ết luận Qua phần trình bày khẳng định kế tốn vật liệu có tác dụng to lớn việc quản lý kinh tế quản trị doanh nghiệp Thực tế Cơng ty Bóng đèn phích nước Rạng Đơng cho thấy cơng tác tổ chức hạch tốn vật liệu giúp lãnh đạo Cơng ty nắm bắt tình hình sản xuất, phản ánh xác đầy đủ tình hình thu mua, sử dụng dự trữ vật liệu, từ Cơng ty có biện pháp đạo đùng đắn Sau thời gian thực tập Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đơng em thấy với tư cách doanh nghiệp sản xuất lớn ngành công nghiệp Hà Nội, Công ty ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao góp phần thúc đẩy q trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Cùng với đổi cải thiện hệ thống cơng tác tổ chức kế tốn chung Nhà nước ta, công tác tổ chức kế tốn Cơng ty hồn thiện bước Với mục đích em sâu nghiên cứu qua đưa số ý kiến nhằm góp phần nhỏ hồn thiện cơng tác tổ chức hạch toán vật liệu Danh mục tài liệu tham khảo “Kế tốn tài Doanh nghiệp” – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PTS Đặng Thi Loan chủ biên “Tổ chức hạch toán kinh tế” – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PTS Nguyễn Thị Đông chủ biên “Hệ thống kế toán Doanh nghiệp” – Vụ chế độ kế toán “Phân tích hoạt động kinh doanh” - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.PTS Phạm Thị Gái chủ biên Mục lục Trang Lời nói đầu Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I Những vấn đề chung nguyên vật liệu cần thiết cơng tác hạch tốn ngun vật liệu doanh nghiệp sản xuất Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu 2 Vai trò yêu cầu quản lý nguyên vật liệu Nhiệm vụ hạch toán vật liệu II Phân loại, tính giá tổ chức chứng từ nguyên vật liệu Phân loại nguyên vật liệu Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu Tổ chức chứng từ hạch toán nguyên vật liệu 11 III Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 13 Phương pháp thẻ song song 14 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15 Phương pháp sổ số dư 16 IV Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu .18 Các phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 18 Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 19 Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 25 Sổ sách kế toán 28 V Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp sản xuất 31 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động 31 Mối liên hệ tổ chức hạch toán nguyên vật liệu việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 33 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY BĨNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐƠNG 35 I.Đặc điểm chung Cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng 35 Q trình hình thành phát triển Công ty 35 Tổ chức quản lý cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng 37 Cơ cấu tổ chức sản xuất 39 II Tổ chức máy kế tốn cơng tác kế toán 42 Tổ chức máy kế tốn cơng tác kế tốn 42 Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ cách kế toán 43 III Tổ chức hạch tốn ngun vật liệu Cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng 44 Đặc điểm công tác quản lý nguyên vật liệu Cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng 44 Tính giá nguyên vật liệu 46 IV Tổ chức chứng từ hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 47 Nghiệp vụ nhập vật liệu 47 Nghiệp vụ xuất vật liệu 54 V Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu 57 Tài khoản sử dụng 57 Hạch toán nghiệp vụ nhập vật liệu 58 Hạch toán nghiệp vụ xuất vật liệu 66 Ghi sổ tài khoản 152 71 Phần III: Phương hướng hồn thiện cơng tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng 73 I Phương hướng hồn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn ngun vật liệu 73 Sự cần thiết phải hoàn thiện cơng tác hạch tốn ngun vật liệu 73 Đánh giá khái quát máy kế tốn, cơng tác kế tốn nói chung kế tốn vật liệu cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đông 73 Một số kiến nghị để hồn thiện cơng tác tổ chức hạch tốn ngun vật liệu.76 II Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 83 Đánh giá chung tình hình sử dụng vốn lưu động 83 Các biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 84 kết luận ... tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động công ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng Phần thứ Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ VIỆC... Cơ sở lý luận tổ chức hạch toán nguyên vật liệu việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp sản xuất Phần II : Thực trạng cơng tác hạch tốn ngun vật liệu cơng ty bóng đèn phích nước Rạng. .. song công tác quản lý kế tốn vật liệu tồn cần khắc phục hoàn thiện Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu việc nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động cơng ty bóng đèn phích nước Rạng Đơng” Trong khn khổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty bóng đèn phích nước rạng đông , Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty bóng đèn phích nước rạng đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay