Phân tích cấu trúc vốn (bài tốt nghiệp)

101 44 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:56

1 LỜI MỞ ĐẦU Trong nghiệp cơng nghiệp hố- đại hoá đất nước, kinh tế vận động theo chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo cho chỗ đứng vững thị trường uy tín, sức mạnh tài chính, thương hiệu sản phẩm tài ln vấn đề quan trọng có tính chất sống doanh nghiệp Trước biến động môi trường kinh doanh yêu cầu ngày cao xã hội đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm nhiều tài hoạt động tài có mối quan hệ trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tình hình tài doanh nghiệp tốt hay xấu, mạnh hay yếu tác động thúc đẩy hay kìm hãm trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với số vốn sẵn có doanh nghiệp phải làm để đạt hiệu đạt doanh thu cao để tối đa hố lợi nhuận Để có định hiệu nhà quản lý phải hiểu rõ thực trạng tài thu nhập thơng tin, kiểm tra theo dõi xác tình hình kế tốn tài nghiệp Xuất phát từ suy nghĩ với mục đích tìm hiểu cấu trúc vốn Cơng ty Cổ phần Phú Minh để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn cho hợp lý có hiệu cao Tơi chọn chun đề “Phân tích cấu trúc vốn Cơng ty Cổ phần Phú Minh” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN TRONG KINH DOANH: Trong kinh tế thị trường với tác động mạnh mẽ qui luật kinh tế, rủi ro kinh doanh điều khơng thể tránh khỏi, việc đảm bảo an tồn phòng ngừa rủi ro bất trắc vốn trở thành nguyên tắc quan trọng cơng tác quản lý tài doanh nghiệp Thực nguyên tắc này, bên cạnh việc doanh nghiệp lập quỹ dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, mua bảo hiểm đa dạng hố hình thức đầu tư giải pháp vô thiết thực Căn vào định đầu tư doanh nghiệp phải chủ động vốn, việc xác định quy mơ lựa chọn nguồn cung cấp vốn có ý nghĩa quan trọng Song việc lựa chọn nguồn nào, kết hợp thành phần nguồn để doanh nghiệp sinh lợi nhiều nhất, thể gia tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Nói cách khác doanh nghiệp muốn tồn củng cố vị doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu Để đạt điều đó, nhà quản trị doanh nghiệp phải trăn trở tìm hội đầu tư doanh nghiệp Kế đến nhà quản trị phải tìm nguồn tài trợ cho hội đầu tư Kết việc lựa chọn nguồn tài trợ dẫn đến định tài trợ mà đơi gọi định cấu trúc vốn 1.1 Lý luận cấu trúc vốn: 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn: “Cấu trúc vốn doanh nghiệp kết hợp nhiều nguồn vốn, cụ thể nguồn vốn chủ sở hữu nợ dài hạn, nợ ngắn hạn mang tính chất thường xuyên, theo cấu để tài trợ cho định đầu tư Cấu trúc vốn phận cấu trúc tài chính, tiêu biểu cho nguồn thường xuyên tài trợ doanh nghiệp” Hiện có nguồn tài trợ chủ yếu nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn vay 1.1.1.1 Nguồn vốn chủ sở hữu : Xuất phát từ nhiều nguồn ngân sách nhà nước cấp, tự bổ sung, vốn cổ phần, vốn liên doanh, liên kết Trong giai đoạn đầu, nguồn vốn chủ sở hữu thường thể dạng vốn kinh doanh Nó vốn góp nhà đầu tư để thành lập mở rộng doanh nghiệp Trong trình hoạt động nguồn vốn chủ sở hữu bổ sung từ: Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh theo định chủ sở hữu vốn hội đồng quản trị, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ hình thành sản xuất kinh doanh, khoản đóng góp tăng vốn chủ sở hữu 1.1.1.2 Nguồn vốn vay : Nguồn vốn vay nguồn tài trợ từ bên doanh nghiệp nợ vay ngân hàng, nợ vay phát hành trái phiếu, khoản tín dụng doanh nghiệp phải trả khoản chi phí để sử dụng nguồn vốn này, chi phí tài cố định mà doanh nghiệp phải gánh chịu nguyên nhân tạo rủi ro tài cho doanh nghiệp Tuy nhiên phân tích tác động cấu trúc vốn nên nợ cấu trúc vốn phải nợ dài hạn Một doanh nghiệp phân tích định cấu trúc vốn cách thực phân tích EBIT-EPS, tính tốn rủi ro đòn bẩy kinh doanh không thuận lợi mức lượi nhuận hoạt động dự kiến phân tích tỷ số đòn bẩy tài tỷ số trang trải doanh nghiệp khác ngành Một đánh giá thận trọng dự kiện này, với phân tích rủi ro kinh doanh doanh nghiệp giúp đưa định cuối cấu trúc vốn đề xuất có mong muốn hay khơng 1.1.2 Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn : Đối với nhà quản trị tài doanh nghiệp muốn lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý phải dựa vào tỷ số đòn bẩy Tỷ số đòn bẩy đánh giá mức độ mà doanh nghiệp tài trợ cho hoạt động kinh doanh vốn vay Qua tỷ số đòn bẩy, nhà đầu tư thấy rủi ro tài doanh nghiệp từ dẫn đến định đầu tư mình, đồng thời cho thấy việc sử dụng nợ doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2.1 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu : Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu Trong : Nợ dài hạn = Vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn khoản nợ có thời hạn toán năm chẳng hạn vay dài hạn, vay phát hành trái phiếu Vốn chủ sở hữu bao gồm : Vốn cổ phần thu nhập giữ lại Vốn cổ phần = Mệnh giá, cổ phiếu x số phiếu lưu hành Thu nhập giữ lại thu nhập ròng sau chi trả phần cho cổ đông dạng cổ tức Chú ý cách tính tốn vốn cổ phần sử dụng giá trị sổ sách kế toán Trong thực tế doanh nghiệp lập báo cáo tài giá thị trường lúc : Vốn cổ phần = P x N P: Giá thị trường cổ phiếu thời điểm lập báo cáo N: Số cổ phiếu lưu hành Việc tính tốn thực dễ dàng chứng khoán doanh nghiệp đưa giao dịch thị trường chứng khoán 1.1.2.2 Tỷ số nợ tài sản : Tỷ số cho thấy phần trăm tài sản doanh nghiệp tài trợ vốn vay Tỷ số nợ Nợ dài hạn = Tổng tài sản -Nợ dài hạn bao gồm khoản vay hay phát hành trái phiếu dài hạn - Tổng tài sản bao gồm : tài sản lưu động tài sản cố định tổng giá trị toàn kinh phí đầu tư cho sản xuát kinh doanh doanh nghiệp phần bên trái bảng cân đối kế toán 1.1.2.3 Tỷ số tự tài trợ : Vốn chủ sở hữu Tỷ số tự tài trợ = Tổng tài sản Qua tỷ số thấy khả tự tài trợ công ty tài sản (Khả tự chủ tài chính) Trên cở sở xem xét mức độ tỷ số nhà quản trị tài có phương án để tăng hay giảm tỷ số cho phù hợp với tình hình hoạt động vị tài doanh nghiệp 1.1.2.4 Khả toán lãi vay : Lãi vay hàng năm chi phí tài cố định muốn biết doanh nghiệp sẵn sàng trả lãi đến mức Cụ thể muốn biết liệu số vốn vay sử dụng tốt đến mức nào, đem lại lợi nhuận đủ bù đắp lãi vay hay không Tỷ số dùng để đo mức độ mà lợi nhuận phát sinh sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi vay hàng năm Khả toán lãi vay EBIT = Lãi vay 1.1.3 ý nghĩa việc nghiên cứu cấu trúc vốn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp : Cấu trúc vốn vấn đề nhà nghiên cứu kinh tế tài quan tâm dành nhiều thời gian để nghiên cứu Đứng góc độ nhà quản lý tài doanh nghiệp việc nghiên cứu cấu trúc vốn giúp họ tìm lời giải cho câu hỏi “ Hóc búa” sau đây: -Xác định cấu trúc vốn hợp lý có lợi cho doanh nghiệp ? -Nên vay nợ hay không ? -Nếu vay vay hợp lý ? -Với mức vay nợ vậy, doanh nghiệp chịu rủi ro mức độ ? Việc tìm hiểu tường tận cấu trúc vốn nhà quản trị tìm câu trả lời cho câu hỏi , từ đề định tài trợ đắn nhằm tăng hiệu doanh nghiệp: Gia tăng lợi nhuận cho cổ đông hạn chế rủi mức thấp (Theo nghĩa chấp nhận được) 1.1.4 Chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp : 1.1.4.1 Khái niệm chi phí sử dụng vốn: Chi phí sử dụng vốn sở để đánh giá nghệ thuật sử dụng vốn doanh nghiệp, dùng để đánh giá tính hiệu việc đưa định tài trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp có khác hình thức kinh doanh đặc điểm sản xuất có chung đặc điểm việc sử dụng cấu trúc vốn để tài trợ, vấn đề phải sử dụng cấu trúc vốn cho chi phí sử dụng vốn thấp “Chi phí sử dụng vốn giá phải trả cho quyền sử dụng nguồn vốn Đó lãi suất làm cân nguồn vốn sử dụng tổng giá khoản phải trả tương lai như: Trả nợ vay gốc, trả lãi vay, trả lợi tức cổ phần, trả nợ tiền thuê mua tài sản ” Chi phí sử dụng vốn xem liên kết định tài trợ định đầu tư Chi phí sử dụng vốn cầu nối quan trọng định đầu tư doanh nghiệp với việc gia tăng giá trị tài sản chủ sở hữu theo yêu cầu nhà đầu tư thị trường Chi phí sử dụng vốn sở để lựa chọn dự án đầu tư làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, từ đưa định đầu tư đắn Việc xác định chi phí sử dụng vốn có vai trò quan trọng quản trị tài Tuy nhiên, xác định xác chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp việc khó khăn Trước tiên phải tính chi phí nguồn tài trợ khác Trong đó, tính chi phí sử dụng vốn tự có phải đặt giả thiết sách tương lai doanh nghiệp, lợi tức cổ phần Kế đến phải xác định chi phí bình qn nguồn vốn dựa sở giả định cấu vốn doanh nghiệp Chi phí sử dụng vốn bình qn doanh nghiệp chi phí sử dụng nguồn vốn nhân với tỷ trọng thành phần vốn tương ứng tổng vốn doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp cần phải tăng thêm vốn để tài trợ cho vốn đầu tư tiếp tục tính thêm chi phí sử dụng vốn biên tế nhằm làm sở cho việc thẩm định đầu tư 1.1.4.2 Những thuận lợi bất lợi việc sử dụng nợ ngắn hạn: Căn vào thời gian đáo hạn chia nợ thành hai loại nợ ngắn hạn nợ dài hạn: 1.1.4.2.1.Nợ ngắn hạn: Là khoản nợ có thời gian đáo hạn vòng năm, bao gồm thành phần sau: * Vay ngắn hạn ngân hàng tổ chức tín dụng * Khoản phải trả cho người bán * Khoản phải nộp cho nhà nước * Khoản phải trả cho CNV * Khoản người mua trả tiền trước * Khoản phải trả, phải nộp khác 1.1.4.2.2 Những thuận lợi việc sử dụng nợ ngắn hạn: -Tính chất linh hoạt huy động vốn nguồn tài trợ linh động, dễ thay đổi, giúp trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp liên tục -Chi phí sử dụng vốn nguồn tài trợ thường thấp so với nguồn tài trợ khác, hay nói cách khác nợ ngắn hạn thường phát hành với chi phí thấp nợ dài hạn Ngồi nợ ngắn hạn tăng giảm tương ứng với nhu cầu tài trợ thay đổi doanh nghiệp phải gánh chịu chi phí tài trợ thực cần thiết, vay ngắn hạn ngân hàng khoản phải trả người bán, nhà nước khơng tốn chi phí 1.1.4.2.3 Những bất lợi tài trợ nợ ngắn hạn so với nợ dài hạn: Bất lợi tài trợ ngắn hạn so với dài hạn liên quan đến việc khả chi trả gia tăng Trên giác độ người cho vay nợ ngắn hạn có rủi ro thấp nợ dài hạn kỳ trả lãi thời gian đáo hạn nợ vay ngắn Người cho vay nhận lãi thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế bất trắc từ yếu tố thời gian Tuy nhiên người vay tốn chi phí thấp lại gặp rủi ro nhiều Nợ ngắn hạn có thời gian trả lãi thời gian đáo hạn ngắn, từ tạo áp lực lớn doanh nghiệp việc trả lãi việc hoàn trả nợ vay 1.1.4.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng nợ ngắn hạn cấu trúc vốn: Đặc điểm sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, ngành Giai đoạn phát triển doanh nghiệp chu kỳ sống Diễn biến thị trường 1.1.5 Tại sử dụng nợ laị làm giá trị cơng ty cao trường hợp không sử dụng nợ Hay sử dụng nợ làm khuyếch đaị giá trị công ty ? Câu trả lời thực việc sử dụng nợ làm giá trị cơng ty cao trường hợp không sử dụng nợ bỏ qua yếu tố khác có tác động làm giảm lợi điểm việc sử dụng nợ vay tạo chi phí liên quan đến khả phá sản, phản ứng thị trường Về mặt toán học, nhà kinh tế học tính tốn sau: TH1: Cấu trúc vốn không nợ Lãi trước thuế lãi vay : EBIT Thuế thu nhập : EBIT x T Lãi ròng : EBIT x ( 1-T) TH2: Cấu trúc vốn có nợ Thu nhập chịu thuế cơng ty có sử dụng nợ : EBIT - B x rb Thuế thu nhập : ( EBIT - B x rb) x T Lãi ròng : EBIT x ( 1-T)T Khoản tiết kiệm thuế : B x rb xT Cộng : (EBIT - B x rb) (1-T) + B x r b = EBIT x (1-T) + T x B x r b Trong : EBIT : Thu nhập trước thuế lãi vay B : Nợ vay T : Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp rb : Chi phí sử dụng nợ vay trước thuế Như lưu lượng tiền mặt Công ty sử dụng nợ vay lớn Công ty không sử dụng nợ T x B x rb Khoản trội gọi khoản tiết kiệm thuế chiết khấu với tỷ suất rb sở cho rủi ro khoản với rủi ro nợ vay, nên giá trị khoản tiết kiệm thuế TxB VD: Xem xét cấu trúc nguồn vốn khác doanh nghiệp sau: Báo cáo thu nhập EBIT Lãi vay Lợi tức chịu thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi ròng Cấu trúc vốn khơng nợ 100.000 100.000 40.000 60.000 Cấu trúc vốn có nợ với số nợ = 300.000, rb = 10 % 100.000 30.000 70.000 28.000 42.000 Trường hợp cấu trúc vốn khơng có nợ theo bảng cho thấy lãi ròng doanh nghiệp đạt : 60.000 Trường hợp cấu trúc nguồn vốn có tài trợ nợ với số nợ vay 300.000, rb =10% - Luật thuế không cho phép khấu trừ chi phí trả lãi tiền vay vào lợi tức chịu thuế lãi ròng doanh nghiệp đạt 30.000 - Nhưng luật thuế cho phép khấu trừ chi phí trả lãi tiền vay vào lợi tức chịu thuế nên lãi ròng mà doanh nghiệp đạt đước 42.000 Từ cho thấy nhà nước cho phép khấu trừ lãi vay vào lợi tức chịu thuế làm cho doanh nghiệp lợi 12.000 ( 42.000-30.000).Như 30.000 chi phí trả lãi tiền vay mà doanh nghiệp thực bỏ 18.000 Nếu so với vốn vay 300.000 chi phí trả lãi tiền vay thực mà nhà đầu tư bỏ để sử dụng nguồn vốn vay % (18.000/300.000 = 6%) 6% gọi chi phí sử dụng vốn vay sau thuế (r*D) r*D = rD x (1-T) Đến thấy rõ định lựa chọn cấu trúc vốn lại vơ quan trọng, với gia tăng số nợ/vốn chủ sở hữu, cơng ty giảm thấp số thuế phải nộp tăng giá trị cơng ty đến đây, câu hỏi đặt gia tăng giá trị công ty với nợ đẩy công ty tới cấu trúc vốn sử dụng hoàn toàn nợ vay chăng? Trên thực tế, vấn đề khơng Vì xem xét bỏ qua chi phí liên quan đến việc sử dụng nợ mức chi phí cho dấu hiệu khó khăn tài , chi phí khả xảy tình trạng phá sản, giảm sút giá cổ phiếu công ty thị trường nhận biết khó khăn gia tăng doanh nghiệp tất chi phí có tác động ngược chiều với lợi điểm thuế việc sử dụng nợ doanh nghiệp tạo Và tỷ số nợ đạt đến mức chi phí làm triệt tiêu lợi điểm nợ , tiếp tục gia tăng vay nợ giá trị cơng ty giảm theo 1.2 LÝ LUẬN VỀ MỘT CẤU TRÚC VỐN HỢP LÝ : 1.2.1 Có tồn thực cấu trúc vốn hợp lý hay không ? Đây vấn đề gây nhiều tranh cãi lĩnh vực lý thuyết tài doanh nghiệp đại Các nhà kinh tế học cho rằng: Chính tài giỏi việc lựa chọn cấu trúc vốn nhân tố quan trọng lý giải câu hỏi: cơng ty giống mà cơng ty lại có giá trị cao công ty kia? công ty lại có tỷ suất lợi nhuận cao cơng ty kia? Nhìn chung nhà kinh tế thừa nhận doanh nghiệp muốn làm ăn hiệu tối đa hoá thu nhập vốn chủ sở hữu phải vay nợ, đương nhiên khơng có tỷ lệ hợp lý nhất, cấu trúc vốn tối ưu cho tất doanh nghiệp cho giai đoạn phát triển doanh nghiệp 10 tồn cấu trúc vốn lý tưởng cho doanh nghiệp cụ thể lĩnh vực hoạt động, đặc điểm kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Như nói rằng, cấu trúc vốn hợp lý cấu trúc vốn thiết lập với tỷ lệ nợ thích hợp Đó tỷ lệ nợ tối ưu mà với cấu trúc vốn có tỷ lệ nợ làm khuyếch đại giá trị doanh nghiệp lên tới mức tối đa 1.2.2 Ý nghĩa thực tiễn việc xây dựng cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp: Sau nghiên cứu chi phí vốn phân tích số nhân tố, việc thiết lập cấu vốn hợp lý Mục tiêu cấu vốn thay đổi theo thời gian điều kiện thay đổi, thời điểm cho trước, ban quản lý công ty có cấu vốn định định tài trợ riêng lẻ phải thích hợp với mục tiêu Chính sách cấu vốn liên quan đến việc “ trao đổi ” rủi ro lãi suất - Việc tăng sử dụng nợ làm tăng rủi ro luồng tiền thu công ty - Tuy nhiên tỷ lệ nợ cao thường dẫn đến lãi suất mong đợi cao Hoạt động kinh tế thị trường chịu tác động quy luật canh tranh, quy luật giá trị, quy luật tỷ suất lợi nhuận bình quân, doanh nghiệp hoạt động có hiệu đứng vững thương trường, củng cố mở rộng sản xuất Để đạt điều đó, doanh nghiệp phải linh hoạt việc cải tiến cơng nghệ máy móc, tận dụng tiến khoa học kỹ thuật để nhằm làm cho sản phẩm hay dịch vụ có chi phí thấp Thế để làm điều doanh nghiệp cần có vốn , nguồn vốn tự tài trợ có giới hạn khơng phải lúc đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho trình sản xuất kinh doanh, việc vay nợ cần thiết Nhưng vay nợ vừa đủ đảm bảo cho lợi nhuận tối ưu hạn chế rủi ro mức thấp Thực tế từ nước phát triển cho thấy: Việc lựa chọn cấu trúc vốn hợp lý cho doanh nghiệp vấn đề quan trọng nhà quản trị tài quan tâm Tuy nhiên việc áp dụng nghiên cứu mặt lý thuyết vào điều kiện thực tế thoả mãn khơng cơng thức sẵn có cho việc xác định tỷ số nợ vốn chủ sở hữu tối ưu 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc xác lập cấu trúc vốn tối ưu: Có yếu tố cần xét để lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu : 87 Chi phí sử dụng vốn bình quân chịu ảnh hưởng hai nhân tố: chi phí sử dụng vốn tỷ trọng chúng Trong đó, nguốn vốn tự bổ sung có chi phí sử dụng vốn thấp có xu hướng tăng qua năm, khoản vốn chiếm dụng tăng tăng nhanh vào năm 2006 phần làm cho nợ vay giảm Do làm cho chi phí sử dụng vốn bình qn Cơng ty giảm từ 4,78% (năm 2004) 4,24% (năm 2005) tăng nhẹ lên 4,38% (năm 2006) Tuy nhiên ta đánh giá mối quan hệ với nguồn vốn mà phải xét WACC mối quan hệ với tổng nguồn vốn thông qua tỷ suất lợi nhuận nguồn vốn chủ sở hữu BẢNG 39: PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 2004-2006 Đvt: 1.000đ Chỉ tiêu Lợi nhuận giữ lại Chi phí sử dụng vốn Vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận VCSH WACC Năm 2004 3,307,76 551,28 10,069,01 32.8 4.7 Năm 2005 3,703,904 565,573 13,082,985 28.31 4.24 Năm 2006 5,893,48 701,30 16,694,25 35.3 4.3 Qua năm ta thấy chi phí sử dụng vốn tăng, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu giảm năm 2005 tăng vào năm 2006 làm cho mức lợi nhuận ròng Cơng ty tăng năm 2005 năm 2006, năm 2006 tăng mạnh Chứng tỏ mức EBIT thu Công ty việc để bù đắp khoản lãi vay lại mức lợi nhuận tăng đáng kể Do ta nói việc giảm vay nợ Công ty mang lại hiệu Tuy nhiên phân tích đưa khoản vốn khác bao gồm khoản chiếm dụng nguồn vốn tự bổ sung vào kinh doanh đồng thời Cơng ty khoản chi phí hội Chúng xem khoản chi phí sử dụng vốn Cơng ty tính vào WACC* ( chi phí sử dụng vốn bình qn bao gồm chi phí hội) ta có: WACC*2004 = 23,96% x 8,208% + 27,61% x 10,195% + 1,31% x 2,4% + 47,12 % x 2,4% = 5,94 % WACC*2005 = 27,14% x 8,208% + 19,04% x 10,195% + 1,91% x 2,4% + 51,91% x 2,4% = 5,46 % 88 WACC*2006 = 19,56% x 8,208% + 23,08% x 10,195% + 10,92% x 2,4% + 46,43 % x 2,4% = 5,33 % Ta thấy WACC* qua năm giảm lớn WACC ta tính ln chi phí hội vào chi phí sử dụng vốn Cơng ty, có nghĩa Công ty bỏ qua mà phải xem xét đến khoản chi phí hội định đầu tư KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua việc phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm ta thấy: Ba năm 2004-2006, Công ty có cố gắng đáng khích lệ việc khống chế rủi ro có xu hướng giảm thể DTL năm 2004-2006 2,55- 2,45 – 2,29, lợi nhuận giữ lại 2004-2006 tăng đáng kể lên 3.307.760 -3.703.904- 5.893.480 Tuy nhiên Công ty cần cố gắng để khống chế tối đa rủi ro kinh doanh đòn cân định phí tăng làm hạn chế mức tăng EBIT năm Dưới bảng tóm tắt tiêu quan trọng phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh tình hình tài Cơng ty năm 2004-2006 89 BẢNG 40: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY NĂM 2004-2006 Chỉ Tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Bố trí cấu vốn 23,56 Tài sản lưu động tổng tài sản (%) 22,56 19,50 76,44 Tài sản cố định tổng tài sản (%) 77,44 80,50 Khả toán 2,20 Tỷ số toán hành 1,98 2,24 0,11 Tỷ số toán nhanh 0,04 0,08 9,04 Khả toán lãi vay 6,71 7,27 Tỷ số đòn bẩy 0,17 Tỷ số nợ dài hạn tổng tài sản (lần) 0,24 0,15 0,32 Tỷ số nợ dài hạn vốn chủ sở hữu (lần) 0,48 0,27 0,54 Tỷ số tự tài trợ (lần) 0,49 0,55 Tỷ số hiệu hoạt động 16,84 Tỷ suất lợi nhuận DTT (%) 16,54 13,46 19,23 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (%) 16,24 15,69 36,17 Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH (%) 33,78 29,44 Các mức độ đòn bẩy 2,04 DOL 2,17 2,11 1,12 DFL 1,18 1,16 2,29 DTL 2,55 2,45 DTHV 10.786.312 14.476.371 17.805.189 183 TGHV (ngày) 194 189 Nhận xét chung: Những ưu điểm: - Qua phân tích năm ta thấy công ty không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, tài sản lưu động tăng, khoản tiền tăng, hàng tồn kho giảm tỷ trọng làm cho công ty tránh tình trạng ứ đọng vốn Nhìn chung, năm cơng ty có trọng trang bị tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - Trong năm qua, công ty không ngừng tăng doanh thu, bổ sung vốn chủ sở hữu Khả toán hành tốt (bằng mức tối thiểu) Khả toán lãi vay tốt thể số tăng qua năm 90 - Số vòng qua hàng tồn kho co xu hướng tăng qua năm làm cho vốn kinh doanh luân chuyển tốt - Tỷ trọng biến phí cơng ty khơng q cao khẳng định rủi ro kinh doanh công ty không cao - Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn, vốn vay có xu hướng giảm qua năm làm cho rủi ro tài cơng ty thấp thể qua tỷ số nợ giảm dần qua năm - Trong năm qua công ty hoạt động hiệu điều thể qua tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu lớn WACC mức rủi ro tài giảm qua năm cơng ty khống chế rủi ro tài có hiệu Cơng ty sử dụng đòn bẩy có hiệu để khuyếch đại lợi nhuận để tăng hiệu hoạt động - Lợi nhuận giữ lại cơng ty có xu hướng tăng qua năm Đây biểu khả quan chứng tỏ công ty có nổ lực việc kiểm sốt hạn chế rủi ro tài nhằm gia tăng mức lợi nhuận giữ lại Hạn chế nguyên nhân: - Khả toán nhanh (thanh toán tức thời khoản nợ đến hạn) không tốt, mức dự trữ tiền hàng tồn kho giảm làm hạn chế khả tốn nhanh cơng ty gặp khó khăn tiền để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh tốn cơng nợ đến hạn, cần có hướng để tăng tiền khoản đầu tư tài ngắn hạn - Trong biến phí chi phí nguyên vật liệu biến động mạnh, định phí chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí hoạt động, cần có biện pháp giảm định phí, giảm chi phí điện nước, điện thoại, cơng tác phí, văn phòng phẩm, định mức lại chi phí nguyên vật liệu….để giảm tỷ trọng định phí, biến phí đến mức hợp lý kết cấu chi phí hoạt động góp phần tăng EBIT cơng ty năm tới 91 CHƯƠNG III: 3.1 NHẬN XÉT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG RỦI RO ĐẾN DOANH LỢI CỦA CÔNG TY: 3.1.1 NHẬN XÉT VỀ KẾT CẤU TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY: 3.1.1.1 Nhận xét kết cấu tài sản: Qua năm ta thấy Công ty không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, tài sản lưu động tăng năm 2006 giảm năm 2005 Khoản tiền tăng, hàng tồn kho có xu hướng giảm nhẹ làm cho Cơng ty tránh tình trạng ứ đọng vốn Tỷ trọng khoản phải thu có xu hướng tăng chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản biến động khoản phải thu khơng ảnh hưởng nhiều đến biến động tài sản lưu động Đây đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty Trong năm Công ty trọng đầu tư trang thiết bị phục vụ cho sản xuất 3.1.1.2.Nhận xét cấu trúc tài chính: 92 Ta thấy nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn hầu hết tổng nguồn vốn Công ty giảm lần qua năm Nợ ngắn hạn tỷ trọng cao có tốc độ tăng mạnh Khoản phải trả người bán có xu hướng giảm, năm 2005 tăng tỷ trọng lẫn số tuyệt đối Tuy nhiên so sánh với tỷ trọng khoản phải thu khách hàng thời điểm ta thấy khoản phải thu khách hàng chiếm tỷ trọng bé hơn, Cơng ty bị chiếm dụng vốn Trong năm nguồn vốn Công ty tăng dần, chủ yếu khoản vốn chủ sở hữu khoản nợ ngắn hạn Để đảm bảo cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục Công ty phải bỏ vốn tự có đầu tư vay ngân hàng, nguồn tài trợ có ảnh hưởng lớn đến q trình hoạt động tăng trưởng phát triển Công ty Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng điều kiện thường nguồn vốn có chi phí sử dụng vốn cao, việc sử dụng vốn vay để đảm bảo hiệu sản xuất kinh doanh, trả nợ vốn gốc lãi vay cho ngân hàng đồng thời tăng thêm lợi nhuận vấn đề Công ty đặt lên hàng đầu trình quản lý tài 3.1.1.3.Các tỷ số tài chính: BẢNG 41: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2004-2006 Chỉ tiêu Khả toán Tỷ số toán hành Tỷ số toán nhanh Khả tốn lãi vay 2.Số vòng quay hàng tồn kho Tỷ số đòn bẩy Tỷ số nợ tổng tài sản (%) Tỷ số nợ vốn chủ sở hữu (lần) Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 1,98 0,04 6,71 4,23 2,24 0,08 7,27 5,77 2,20 0,11 9,04 5,44 0,51 1,02 0,45 0,80 0,46 0,84 Qua tỷ số tài chính, ta thấy khả tốn hành Công ty tăng nhẹ qua năm tỷ trọng nợ giảm dần Điều chứng tỏ Công ty 93 cố gắng giảm bớt khoản nợ, tăng doanh thu, bổ sung thêm nguồn vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận đồng thời sử dụng tốt nguồn vốn chiếm dụng vào sản xuất kinh doanh làm cho khả tốn Cơng ty khả quan Bên cạnh mức dự trữ hàng tồn kho khoản tiền có xu hướng giảm làm hạn chế khả tốn nhanh Số vòng quay hàng tồn kho có xu hướng tăng qua năm, làm cho vốn kinh doanh luân chuyển tốt Trong năm Công ty sử dụng lượng vốn chủ sở hữu cao vốn vay Như Công ty hàng năm trả lượng tiền lãi vay tương đối thấp Như Cơng ty bị rủi ro tài chi phối thể tỷ số nợ thấp có xu hướng giảm dần 3.2.TÁC ĐỘNG RỦI RO ĐẾN DOANH LỢI CỦA CÔNG TY: 3.2.1 Rủi ro kinh doanh: Ta thấy cấu trúc chi phí Cơng ty biến phí chiếm tỷ trọng lớn từ 56,74% trở lên tổng chi phí khơng q cao khẳng định rủi ro kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên tìm hiểu rủi ro kinh doanh Công ty qua năm qua ta có nhận xét sau biến động mức rủi ro kinh doanh Công ty: Với cấu trúc chi phí Cơng ty cải thiện mức biến phí, cụ thể chi phí nguyên vật liệu trực tiếp EBIT Cơng ty đạt cao nhiều thực chất doanh thu tăng nhanh liên tục qua năm Trong tương lai, công ty thành công với chủ trương mở rộng thị phần, tăng mức độ tín nhiệm ngày cao khách hàng việc gia tăng mức DOL hứa hạn gia tăng lớn EBIT doanh thu tăng 3.2.1 Rủi ro tài chính: Qua phân tích kết cấu nguồn vốn Công ty cho thấy, tỷ trọng nợ phải trả chiếm từ 44,58% trở lên tổng nguồn vốn Cơng ty có xu hướng giảm qua năm Trong năm qua nhìn chung Cơng ty hoạt động có hiệu thể tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu lớn WACC mức rủi ro tài giảm mạnh qua năm, Cơng ty khống chế rủi ro tài có hiệu Khả kiểm sốt rủi ro Cơng ty qua năm sau: Nhìn chung với xu hướng năm qua ta thấy mức lợi nhuận giữ lại Cơng ty có xu hướng tăng qua năm, biểu khả quan chứng tỏ Cơng ty có nổ lực việc kiểm soát hạn chế rủi ro tài 94 nhằm gia tăng mức lợi nhuận giữ lại, thể rõ đòn cân nợ giảm mạnh qua năm; với tỷ số nợ tổng vốn mức cao 45%, Công ty tận dụng nguồn vốn chiếm dụng vào sản xuất kinh doanh góp phần đáng kể việc làm tăng lợi nhuận giữ lại Công ty, EBIT tăng, lợi nhuận giữ lại Công ty tăng Chứng tỏ Công ty hạn chế rủi ro tài Sử dụng đòn bẩy có hiệu để khuyếch đại lợi nhuận tăng hiệu hoạt động Công ty tương lai 3.3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN HỢP LÝ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ MINH: 3.3.1 XÂY DỰNG CẤU TRÚC VỐN HỢP LÝ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ MINH: Phần thực trạng cấu trúc tài Cơng ty cổ phần Phú Minh phân tích ta thấy tỷ số nợ phải trả chiếm tỷ trọng từ 45% trở lên nợ vay chiếm 35% tổng nguồn vốn, Công ty chưa thâm dụng nợ nợ vay ngắn hạn nợ vay dài hạn ngày chiếm tỷ trọng nhỏ góp phần làm tăng lợi nhuận giữ lại đáng kể, EBIT tăng lên Công ty cần phát huy giảm tỷ trọng nợ vay cấu trúc tài để giảm chi phí lãi vay với hy vọng góp phần tăng trưởng EBIT Cơng ty từ khuyếch đại lợi nhuận giữ lại tạo tỷ suất lợi nhuận cao 3.3.1.1 Về doanh thu: Doanh thu tăng kéo theo gia tăng nợ phải trả, công ty Bia Phú Minh doanh thu tăng nợ phải trả không tăng theo mà giảm tỷ trọng * Công ty cần nghiên cứu kỹ thị trường, tránh đầu tư giàn trải vào thị trường cá thể không mang lại hiệu cao để tránh việc vay vốn sử dụng vốn tràn lan không mang lại hiệu thiết thực Dự báo doanh thu năm 2007 cơng ty tăng năm 2006 năm công ty lập kế hoạch tăng số lượng lít bia sản xuất năm năm 2007 lên 12 triệu lít (năm 2006 10,5 triệu lít) 3.3.1.2 Về chi phí hoạt động: a Biến phí: Trong năm qua tốc độ chi phí nguyên vật liệu tăng nhanh, giá nguyên vật liệu trực tiếp biến động tăng nhẹ qua năm, nguyên nhân chủ yếu việc tăng chi phí ngun vật liệu ngồi nguyên nhân tăng theo 95 giá thị trường việc quản lý chưa sát nguyên nhân quan trọng, việc tái định mức chi phí ngun vật liệu cần thiết Ngồi Công ty nên quan hệ với nhiều nhà cung cấp để kiểm soát giá đầu vào thương lượng giá nguyên vật liệu mua với số lượng lớn Từ biện pháp làm cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp quản lý cách hợp lý nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm bán Chi phí nhân cơng trực tiếp bên cạnh việc khuyến khích nâng cao suất lao động, nâng cao đời sống người lao động làm ảnh hưởng giá thành sản phẩm * Cơng ty cần sốt lại khâu trung gian không cần thiết để cắt giảm bớt nhân công, phân công kiêm nhiệm, đầu tư vào khâu trọng yếu, có tính chất định để giảm bớt cồng kềnh máy mà hợp lý đảm bảo hiệu công việc cao; giảm chi phí khác… tất biện pháp nhằm giảm cách hợp lý biến phí cơng ty b Định phí: Mức định phí Cơng ty kiểm soát tiết kiệm tương đối hợp lý từ việc tinh giảm biên chế theo hướng gọn nhẹ, thực tiết kiệm điện nước, chi phí sửa chữa, cơng tác phí, điện thoại, điện sáng, văn phòng phẩm dự kiến mức định phí cơng ty năm 2007 không biến động lớn * Dự kiến EBIT năm 2007 công ty tăng lên đạt mức 12 tỷ đồng Lúc thời gian hồ vốn giảm, DOL, DFL, DTL giảm; khả toán lãi vay cao Khi EBIT công ty đạt 12 tỷ đồng mà lãi vay mức năm 2006 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế khoản 11 tỷ đồng, thuế 28% tương đương 3,08 tỷ đồng (trên tỷ đồng) lợi nhuận giữ lại công ty vào khoản tỷ đồng Trong tất loại vốn phận vốn vay ngân hàng quan trọng cung cấp lượng vốn lớn lãi suất lại cao tỷ lệ vốn vay lớn kinh doanh làm giảm sức cạnh tranh giá trình sản phẩm cao phải gánh chi phí vay vốn, mặt khác Cơng ty sử dụng nguồn vốn chiếm dụng, để giữ uy tín thị trường Cơng ty phải toán hạn khoản nợ phải trả, phương hướng năm 2007 nên quản lý chi phí, tìm chi phí chưa hợp lý để điều chỉnh lại nhằm giảm bớt việc vay nợ sử dụng đồng vốn có hiệu 3.3.1.3 Các tiêu tài chính: 96 Trong năm công ty gia tăng thu nhập giữ lại cao mà kiểm sốt rủi ro mức độ thấp so với năm 2005 Ngoài khả toán lãi vay cải thiện đáng kể, theo đà tăng trưởng năm sau lợi nhuận giữ lại công ty cao Việc rà sốt lại chi phí chưa hợp lý, lập định mức chi phí, tăng suất lao động, nâng cao tinh thần tiết kiệm nhân viên Công ty làm giảm lượng lớn chi phí bất hợp lý từ năm trước Từ thành giúp EBIT Công ty tăng vọt lên từ 5.392.221ngđ (năm 2004) lên 5.964.610 ngđ (năm 2005) lên đến 9.204.044ngđ (năm 2006) Thời gian hoà vốn tiếp tục rút ngắn 183 ngày Từ Cơng ty giảm thiểu rủi ro kinh doanh, số DOL 2,04, bước đệm tốt để khống chế rủi ro tài Tỷ số nợ phải trả tổng tài sản giảm, tỷ số nợ dài hạn tài sản giảm năm 2005 có xu hướng tăng trở lạiơtrong năm 2006 xem biểu khả quan nhằm tiếp tục tăng khuyếch đại lợi nhuận tương lai đòn bẩy tài Cơng ty khống chế rủi ro kinh doanh hiệu làm tăng EBIT giảm thiểu rủi ro tài việc tài trợ nợ gây Mức DFL giảm từ 1,18 (năm 2004) 1,16 (năm 2005) 1,12 (năm 2006), bước đệm tốt để khống chế rủi ro tài Cuối ta thấy tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao nhiều lần so với chi phí sử dụng vốn bình quân, điều chứng tỏ việc vay nợ đạt hiệu làm khuyếch đại lợi nhuận Cơng ty 3.3.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠNG TY: 3.3.2.1 VỀ RỦI RO KINH DOANH: Qua năm Công ty kiểm soát khống chế rủi ro kinh doanh có hiệu phương pháp khác Ở xin đề xuất vài giải pháp để việc kiểm sốt rủi ro kinh doanh có hiệu nhằm đem lại doanh thu EBIT mức cao: Chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao giá thành sản phẩm Trong năm qua tốc độ gia tăng chi phí cao làm ảnh hưởng đến doanh thu đạt Nguyên nhân biến động giá thị trường làm ngun vật liệu tăng, việc sử dụng lãng phí Do Cơng ty cần tiết kiệm loại chi phí cách xây dựng định mức nguyên vật liệu thật chặt chẽ xác 97 có chế độ thưởng phạt cụ thể Ngồi tìm hiểu giá từ nhiều nguồn cung cấp khác để nắm bắt tình hình giá chung nguyên vật liệu Mạnh dạn áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực việc th tài thay mua sắm tài sản cố định phương thức mang lại nhiều lợi ích sử dụng công nghệ đại mà không cần chi tiền để mua sắm mới, giảm lượng tiền đầu tư mua tài sản cố định để đầu tư vào mục đích khác có hiệu cao hơn, dễ dàng tính chi phí th, tốn tiền th linh hoạt; ngồi có cách hạch tốn riêng cho tài sản th, khơng phải ghi vào bên có bảng tổng kết tài sản mà có số tiền thuê tài sản ghi vào chi phí tính lãi lỗ cơng ty; kết thúc hợp đồng bên cho thuê muốn chuyển quyền sở hữu lại tài sản cơng ty mua với giá trị lại thấp; cố gắng tận dụng hết cơng suất tài sản cố định Rà sốt lại định mức, giảm khấu hao thiết bị, xây dựng lại giá thành mang tính chất cạnh tranh cao Tiếp tục cải tiến máy theo hướng tinh gọn nhẹ, động hiệu cao Thực sách thi đua khen thưởng tồn Cơng ty, phát động số phong trào thi đua nghiên cứu sáng chế ứng dụng cơng nghệ nhằm kích thích hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty, nâng cao suất lao động để giảm thiểu chi phí tiền lương 3.3.2.2 VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH: Cơng ty cần phát huy biện pháp giảm thiểu rủi ro tài Với số vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn tổng số vốn, với tiến độ sản xuất kinh doanh ngày phát triển đòi hỏi phải có vốn đầu tư cho sản xuất việc vay nợ giải pháp tình Tuy nhiên, việc vay nợ thường mang lại rủi ro tài Hiệu sử dụng vốn, trước hết định sản xuất kinh doanh Cơng ty có trơi chảy hay không, tức khả sản xuất tiêu thụ sản phẩm Do doanh nghiệp phải quan tâm đến việc huy động nguồn lực vào hoạt động có nhiều thu nhập, nhiều lãi Trong kinh tế thị trường, việc lựa chọn phương án kinh doanh có ý nghĩa lớn Có phương án sản xuất kinh doanh hợp lý khả tiêu thụ sản phẩm cao, tài sản phát huy cơng suất, cơng nhân có việc làm vốn luân chuyển đặn làm cho hiệu suất sử dụng vốn cao 98 Công ty cần phải huy động nguồn vốn bổ sung để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành bình thường có chiều hướng mở rộng Cơng ty nên lựa chọn nguồn vốn bổ sung dựa nguyên tắc có hiệu kinh tế có nghĩa phải sử dụng cấu trúc tài cho chi phí sử dụng vốn mức độ tối thiểu Nếu đầu tư chiều sâu mở rộng quy mô sản xuất trước hết cần huy động nguồn vốn bổ sung từ lợi nhuận, quỹ đầu tư phát triển Đối với vốn lưu động bổ sung trước hết Cơng ty nên tận dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi quỹ chuyên dùng trích lập chưa sử dụng, khoản phải trả chưa đến hạn trả xem xét đến vay ngân hàng Ngồi Cơng ty cần tăng tốc độ vòng quay vốn lưu động cách đưa phương án kinh doanh có lợi bảo tồn vốn cách định kỳ hàng năm, hàng quý tiến hành kiểm kê đánh giá lại toàn vật tư hàng hóa, vơn tiền, vốn tốn để xác định số vốn lưu động có Tăng tốc độ vòng quay hàng tồn kho Cơng ty cần lập dự phòng cho khoản nợ khó đòi để tránh tổn thất bất ngờ làm ảnh hưởng đến tình hình tài chung Cơng ty Đẩy mạnh cơng tác Marketing: Để tăng sức mạnh với đối thủ ngành sản xuất bia, công ty cần nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm mới, sản xuất thêm số loại bia mới: Bia tươi đen, bia nâu…nắm thơng tin, nhu cầu, thị hiếu khách hàng Có sách đào tạo cơng nhân, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên marketing; đồng thời có sách khen thưởng, kỷ luật nghiêm khắc, công người lao động Tổ chức hội chợ triển lãm để giới thiệu sản phẩm, sách trưng bày sản phẩm, mở rộng thị trường tỉnh Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng để phát triển quy mô nhằm mục tiêu phát triển thương hiệu, tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty thời gian đến./ 99 KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua thời gian thực tập tìm hiểu cấu trúc tài chính, cấu trúc chi phí Cơng ty, em thấy năm qua nói chung Cơng ty sử dụng đòn bẩy kinh doanh tương đối Cơng ty sử dụng tốt đòn bẩy tài nên khuyếch đại khoản lợi nhuận Trong cấu trúc chi phí Cơng ty, cần tái định mức chi phí ngun vật liệu biến phí ln chiếm tỷ trọng áp đảo nới rủi ro kinh doanh Công ty thấp Ngược lại hoạt động sản xuất kinh doanh phần lớn tài trợ vốn chủ sở hữu nên rủi ro tài khơng sức ép Công ty, kết hợp với rủi ro kinh doanh khuyếch đại rủi ro Công ty không làm sụt giảm lợi nhuận giữ lại Trên sở nhận định Công ty với việc nghiên cứu hợp lý cấu trúc vốn Công ty em xin đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, đem lại mức lợi nhuận giữ lại tối đa cho Công ty thời gian đến./ 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO -o0o - Hệ thống Báo cáo Tài chính, năm 2004, 2005, 2006 Cơng ty cổ phần Phú Minh - Giáo trình Tài doanh nghiệp năm 2007 Thầy Võ Văn Cần Trường Đại học Nha Trang - Giáo trình tài doanh nghiệp năm 2007 Cô Chu Thị Lê Dung Trường Đại học Nha Trang - Giáo trình Kế tốn Quản trị Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh - Giáo trình Kế toán doanh nghiệp Đại học Nha Trang - Giáo trình Tổ chức Hạch tốn kế tốn Đại học Nha Trang - Tiến sỹ Nguyễn Minh Kiều (2006), Sách Tài doanh nghiệp, Nhà Xuất Thơng kê 101 ... định tài trợ mà đơi gọi định cấu trúc vốn 1.1 Lý luận cấu trúc vốn: 1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn: Cấu trúc vốn doanh nghiệp kết hợp nhiều nguồn vốn, cụ thể nguồn vốn chủ sở hữu nợ dài hạn, nợ... lập cấu trúc vốn riêng tối ưu cho giai đoạn cụ thể để chi phí sử dụng vốn thấp mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp 1.3 TÁI CẤU TRÚC VỐN : 1.3.1 Khái niệm : Tái cấu trúc vốn việc xác lập lại cấu trúc. .. trúc vốn việc xác lập lại cấu trúc vốn từ làm thay đổi tỷ trọng nguồn vốn cấu trúc vốn nhằm đạt đến cấu trúc vốn tối ưu 12 1.3.1 Tại phải thực tái cấu trúc vốn : Ngay nhà chuyên nghiên cứu lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc vốn (bài tốt nghiệp) , Phân tích cấu trúc vốn (bài tốt nghiệp) , CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN TRONG KINH DOANH:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay