Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai

99 21 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:10

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Hồ Nguyễn Anh Tuấn VAI TRỊ CỦA TỊA ÁN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Hồ Nguyễn Anh Tuấn VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS VÕ THỊ KIM OANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Tơi hồn thành tất mơn học toán tất nghĩa vụ tài theo quy định Học viện Khoa học xã hội Vậy viết lời cam kết đề nghị Học viện Khoa học xã hội xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ .7 1.1 Khái niệm vai trò Tòa án thi hành án hình 1.2 Cơ sở quy định vai trò Tòa án thi hành án hình 19 1.3 Quy định pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình .24 Chương 2: THỰC TIỄN VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI 33 2.1 Thực trạng vai trò Tòa án việc định thi hành án; định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình 33 2.2 Thực trạng vai trò Tòa án việc định hỗn, tạm đình chỉ, đình chấp hành án phạt tù; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; kéo dài thời hạn trục xuất; rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo 39 2.3 Thực trạng vai trò Tòa án việc xem xét, giải việc cho nhận tử thi người chấp hành án tử hình .58 2.4 Thực trạng vai trò Tòa án việc gửi án, định thi hành định quy định khoản khoản Điều 20 Luật Thi hành án hình năm 2010, tài liệu có liên quan cho quan, tổ chức, cá nhân theo quy định Luật Thi hành án hình năm 2010 60 2.5 Thực trạng vai trò Tòa án việc thực chế độ thống kê, báo cáo thi hành án hình theo thẩm quyền nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định Luật Thi hành án hình năm 2010 .63 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA TỊA ÁNTRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 65 3.1 Yêu cầu việc nâng cao vai trò Tòa án thi hành án hình 65 3.2 Các giải pháp cụ thể .67 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thi hành án hình khâu chiếm vị trí quan trọng q trình giải vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình người có tội Thi hành án hình hay thực hóa định, án Tòa án có hiệu lực pháp luật thực tế việc lấy lại trật tự công xã hội, mà cụ thể việc bắt buộc người bị kết án phải chịu lên án Nhà nước, xã hội; phải chịu giáo dục, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội Công tác điều tra, truy tố xét xử quan trọng Quyết định hình phạt Tồ án đánh giá, lên án Nhà nước hành vi phạm tội mà bị cáo thực Nếu dừng mức đánh giá, lên án mà không thực biện pháp mang tính cưỡng chế đặc trưng quyền lực nhà nước tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa tính chịu hình phạt hạn chế, chí khơng có tác dụng Chính vậy, pháp luật hình có quy định cụ thể thi hành án hình sự, ngành tư pháp trung ương nói chung Tồ án nhân dân tối cao nói riêng ban hành số Thơng tư liên tịch, Nghị để hướng dẫn số quy định Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình thi hành án hình nhằm đảm bảo việc thi hành nghiêm túc án, định Tồ án có hiệu lực pháp luật chưa có hiệu lực pháp luật thi hành Thẩm quyền tòa án lĩnh vực thi hành án hình sở pháp lý xác định vai trò Tòa án việc thi hành án án có hiệu lực pháp luật nói chung án hình nói riêng, công cụ pháp lý hữu hiệu để cơng dân thực quyền tự bình đẳng chịu trách nhiệm trước pháp luật hành vi mình, ngồi thẩm quyền Tòa án việc thi hành án hình sự phân định quyền hạn Tòa án nhân dân với quan chức khác Nhằm không ngừng nâng cao trách nhiệm quyền hạn hoạt động thi hành án Tòa án ta giai đoạn Bộ luật tố tụng Hình năm 2015và Luật thi hành án hình năm 2010 quy định thẩm quyền nhiệm vụ, trách nhiệm cho Tòa án việc thi hành án hình Tòa án nhân dân cấp, bước phát triển đồng thời qui định cụ thể vai trò Tòa án, việc thi hành quy định pháp luật tố tụng hình trình thi hành án hình thời gian qua đạt hiệu định Tuy nhiên, trình thực đến bộc lộ bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu trình cải cách tư pháp, chất lượng thi hành án chưa cao triệt để, kéo dài, chế điều chỉnh pháp luật nhiều trở ngại Thực tiễn đòi hỏi phải thực hoạt động cải cách tư pháp, có hồn thiện pháp luật tố tụng hình sự, chế áp dụng pháp luật; hoàn thiện pháp luật thẩm quyền Tòa án q trình thi hành án hình Nhận thức đầy đủ, đắn xác quy định pháp luật vai tròcủa Tòa ánđối với việc thi hành án hình có ý nghĩa quan trọng việc xây dựng nhà nước pháp quyền, đổi chế xây dựng thực pháp luật Chính học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài “Vai trò Tòa án thi hành án hình theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” làm đề tài luận văn với mong muốn tìm tiêu chí có sở khoa học có ý nghĩa lý luận thực tiễn giai đoạn nay, với mục tiêu nâng cao lực Tòa án q trình thi hành án hình sự, phòng chống tội phạm, đảm bảo án có hiệu lực pháp luật thi hành cách triệt để, xác mà tạo điều kiện thuận lợi cho công dân giám sát hoạt động áp dụng pháp luật Tòa án trình tố tụng Tình hình nghiên cứu đề tài Trong khoa học pháp lý,vai trò Tòa án trongthi hành án hình quan trọng Tuy nhiên, trình thực áp dụng quy định pháp luật thi hành án hình Tòa án thời gian qua nhiều lúng túng, chưa quan tâm mức Qua tìm hiểu nghiên cứu tác giả nhận thấy có số cơng trình nghiên cứu cơng phu làm rõ khía cạnh pháp lý lĩnh vực thi hành án hình Tòa án nghiên cứu góc độ khác cụ thể như:“ Một số vấn đề lý luận thực tiễn hoãn thi hành án Luật Thi hành án hình Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Văn Sơn), Vai trò Tồ án thi hành án hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp (Tác giả: Nguyễn Minh Thanh), Giảm thời hạn miễn chấp hành hình phạt thi hành án hình Việt Nam (Tác giả: Nguyễn Văn Cảnh), Vai trò Tòa án thi hành án hình từ thực tiễn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (Tác giả Lê Văn Đường),….” Các cơng trình nghiên cứu nghiên cứu số vấn đề liên quan đến vai trò Tòa án thi hành án hình sự, mối quan hệ quan tư pháp, chức nhiệm vụ Tòa án bất cập hạn chế kiến nghị khoa học, tài liệu tham khảo có giá trị, nguồn nhận thức giúp cho tác giả định hướng việc nghiên cứu đề tài mình, nhiên cơng trình nghiên cứu đề cập đến số vấn đề định quy định Bộ luật tố dụng Hình giai đoạn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu luận văn: Trên cở sở làm rõ vai trò Tòa án thi hành án hình quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình năm 2010 thực tiễn thực hiệncủa Tòa án năm qua có số kết cụ thể việc đề cao vai trò trách nhiệm Tòa án việc bảo vệ pháp luật Trong năm qua đặt bối cảnh kinh tế phát triển hội nhập kinh tế giới có bất ổn quy định pháp luật với thực tiễn áp dụng, điều phản ánh xung đột mức độ phát triển kinh tế, nhu cầu điều chỉnh pháp luật vào thực tiễn thi hành áp dụng pháp luật, với tình trạng chứng tỏ quy định pháp luật quy định vai trò Tòa án thi hành án hình sự, chế áp dụng pháp luật thẩm quyền bộc lộ hạn chế định Do nghiên cứu vai trò Tòa án thi hành án hình theo quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình năm 2010, trước hết phải xuất phát từ chất pháp luật, tính tất yếu khách quan quy định trách nhiệm quyền hạn Tòa án thi hành án hình , nhận thức vấn đề từ khía cạnh lý luận đến thực tiễn thực pháp luật, từ nhận thức đầy đủ yêu cầu đặt định hướng việc hoàn thiện pháp luật Luận văn nhằm đạt mục đích sau: Thứ nhất: Những vấn đề lý luận Vai trò Tòa án thi hành án hình Thứ hai: Cơ sở quy định Vai trò Tòa án thi hành án hình Thứ ba: Phân tích quy định pháp luật Vai trò Tòa án thi hành án hình Thứ tư: Đánh giá thực tiễn vai trò Tòa án thi hành án hình tỉnh Đồng Nai Thứ năm: Đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hồn thiện pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình Nhiệm vụ luận văn nhằm giải vấn đề sau: - Hệ thống sở lý luận, quan điểm khoa học nhận thức chung vai trò Tòa án thi hành án hình theo Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình năm 2010 Trọng tâm phân tích khái niệm vai trò Tòa án thi hành án hình sự, quy định trách nhiệm, quyền hạn Tòa án thi hành án hình sự, quy định nhiệm vụ quyền hạn Tòa án - Phân tích, làm rõ nội dung vai trò Tòa án thi hành án hình sự, thực tiễn thi hành pháp luật từ bất cập, hạn chế việc thực thi pháp luật áp dụng pháp luật - Sau phân tích, hệ thống sở lý luận, phân tích thực trạng vai trò Tòa án thi hành án hình để làm rõ vướng mắc bất cập áp dụng pháp luật, đưa số phương hướng nhằm hoàn thiện pháp luật trách nhiệm, quyền hạn Tòa án thi hành án hình tòa án hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn sử dụng quan điểm khoa học, quy định pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình thực tiễn vai trò Tòa án thi hành án hình tỉnh Đồng Nai - Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài: Trong khuôn khổ pháp luật chuyên ngành Luật hình tố tụng hình sự, bối cảnh cải cách tư pháp, luận văn chủ yếu tập trung vào việc xác định Vai trò Tòa án thi hành án hình theo quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình năm 2010 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận đề tài: Với phạm vi nghiên cứu trên, việc nghiên cứu hoàn thành luận văn trước hết dựa quan điểm Chủ nghĩa mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà Nước, Nghị Bộ trị cải cách tư pháp, quan điểm khoa học có giá trị tích cực tiến giới vị trí vai trò hệ thống tư pháp Đồng thời, với đề tài cụ thể người viết sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp: phương pháp sử dụng hầu hết toàn chương luận văn tập trung Chương việc trình bày khái niệm vị trí, vai tròcủa Tòa án thi hành án hình sự, đồng thời người viết sử dụng phương pháp làm sáng tỏ quy định vai trò Tòa án thi hành án hình sự, phân biệt trách nhiệm, quyền hạn Tòa án thi hành án hình thực chức nhiệm vụ - Phương pháp so sánh, liệt kê sử dụng làm sáng tỏ khác biệt vấn đề từ rút ưu điểm, hạn chế, bất cập, phương pháp sử dụng Chương nhằm khái quát hóa thực trạng pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình theo quy định Bộ luật tố tụng Hình sự - Phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn: Được sử dụng việc hoàn thiện pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình sự, phương pháp sử dụng chủ yếu Chương đồng thời phương pháp sử dụng để đề xuất giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thẩm quyền trách nhiệm, quyền hạn Tòa án thi hành án hình sự, chế áp dụng pháp luật nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng bảo vệ tính cơng băng xã hội - Ngoài ra, người viết sử dụng phương pháp phân tích thực tiễn để làm cho việc phân tích đề tài thêm sinh động Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Người viết dự định trình bày lý luận vấn đề pháp lý vai trò Tòa án thi hành án hình theo quy định Bộ luật Hình sự, Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình năm 2010 văn hướng dẫn thi hành, sở trình bày tiến hành đánh giá thực trạng việc thực quy định thực tế tiến hành đánh giá quy định pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình làm sở cho việcđề xuất giải pháp cải cách tư pháp, giải bất cập, vướng mắc thẩm quyền trình tự, thủ tục thi hành án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật Cơng trình nghiên cứu sử dụng làm tài liệu tham khảo việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu sở cho quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự,Bộ luật tố tụng Hình sự, Luật thi hành án hình sự, văn hướng dẫn thi hành… Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: - Chương 1:Những vấn đề lý luận pháp lý vai trò tòa án thi hành án hình - Chương 2: Thực tiễn vai trò tòa án thi hành án hình tỉnh Đồng Nai - Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò tòa án thi hành án hình DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trương Hồ Bình (2002), Hoạt động thi hành án hình - Thực trạng giải pháp hồn thiện, Tạp chí Khoa học pháp luật số 6/2002, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48-NQ/TW ngày 24 tháng năm 2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Bộ Công an (2014), Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 Bộ Công an quy định chi tiết thi hành số điều Luật Cư trú, Hà Nội Bộ Công an (2016), Báo cáo tổng kết thi hành án hình 05 năm (2011 – 2016), Hà Nội Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao (2011), Thơng tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 16/11/2011 Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất, Hà Nội Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2012), Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTCVKSNDTC ngày 14-08-2012 Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách án treo, Hà Nội Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế (2013), Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-BCA-TANDTCVKSNDTC-BQP-BYT ngày 15/5/2013 Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế việc hướng dẫn thi hành quy định tạm đình chấp hành án phạt tù phạm nhân, Hà Nội Bộ Cơng an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYTTANDTC-VKSNDTC ngày 6-6-2013 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành án tử hình thuốc độc, Hà Nội 10 Bộ cơng an, Bộ Quốc phòng, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTCVKSNDTC, ngày 15/5/2013 Bộ cơng an, Bộ Quốc phòng, Tồ án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành quy định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù phạm nhân, Hà Nội 11 Chính phủ(2011), Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 Chính phủ quy định thi hành án tử hình hình thức tiêm thuốc độc, Hà Nội 12 Chính phủ (2013), Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 Chính phủ quy định thi hành án tử hình hình thức tiêm thuốc độc, Hà Nội 13 Chính phủ (2014), Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 Chính phủ, quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Cư trú, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Cừ (2013), Hoàn thiện quy định miễn chấp hành hình phạt, Tạp chí Kiểm sát.- Số 4/2013 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội 15 Lê Văn Đường (2017), Vai trò Tòa án thi hành án hình từ thực tiễn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sĩ Luật học - Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội 16 Quốc hội (1999), Nghị số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 Quốc Hội việc thi hành Bộ luật Hình sự, Hà Nội 17 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình 2003, Nxb Tư pháp, Hà Nội 18 Quốc hội (2009), Bộ luật hình (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Nxb Tư pháp, Hà Nội 19 Quốc hội (2010), Luật Thi hành án hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2013), Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2014), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Nguyễn Văn Sơn (2014), Một số vấn đề lý luận thực tiễn hoãn thi hành án luật thi hành án hình việt nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Luật, Hà Nội 25 Nguyễn Minh Thanh (2014), Vai trò Tòa án thi hành án hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Luận văn Thạc sĩ Luật học - Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Khoa Luật, Hà Nội 26 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2011), Báo cáo tổng kết thi hành án hình năm 2011, Đồng Nai 27 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2012), Báo cáo tổng kết thi hành án hình năm 2012, Đồng Nai 28 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2013), Báo cáo tổng kết thi hành án hình năm 2013, Đồng Nai 29 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2014), Báo cáo tổng kết thi hành án hình năm 2014, Đồng Nai 30 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2015), Báo cáo tổng kết thi hành án hình năm 2015, Đồng Nai 31 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai (2015), Báo cáo tổng kết thi hành án hình 05 năm (2011 – 2015), Đồng Nai 32 Tòa án nhân dân tối cao (2007), Nghị số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc hướng dẫn áp dụng số quy định luật hình thời hiệu thi hành án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt, Hà Nội 33 Tòa án nhân dân tối cao (2007), Nghị số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cáo, hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ năm “Thi hành án định Tòa án” Bộ luật Tố tụng hình sự, Hà Nội 34 Tòa án nhân dân tối cao (2011), Cơng văn số 245/TANDTC-TK ngày 16 tháng 08 năm 2011 Tòa án nhân dân tối cao việc thi hành án tử hình, Hà Nội 35 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ Y tế (2006), Thông tư Liên tịch số 02/2006/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTCVKSNDTC ngày 18/5/2006 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ Y tế hướng dẫn thi hành số số quy định pháp luật tạm đình chấp hành hình phạt tù người chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng, Hà Nội 36 Nguyễn Tú (2016), Một số vướng mắc quy định xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù kiến nghị hoàn thiện, Viện kiểm sát Hà Nam, Hà Nam 37 Viện ngôn ngữ học (2010), Từ điển tiếng việt, Nxb Từ điển Bách Khoa, Hà Nội 38 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Bộ ỉuật tố tụng hình năm 2003 số 11/BC -VKSTC ngày 19 tháng 01 năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hà Nội 39 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Báo cáo tiếp thu, giải trình ỷ kiến đóng góp phủ, bộ, ngành đổi với Dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 40 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Thuyết minh dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 41 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Tài liệu tập huấn Bộ luật Hình năm 2015, Hà Nội 42 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2016), Tài liệu tập huấn nội dung Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Hà Nội 43 Võ Khánh Vinh, Cao Thị Oanh (2013), Luật thi hành án hình (Giáotrình sau đại học), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội ... LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm vai trò Tòa án thi hành án hình 1.1.1.Khái niệm luật thi hành án hình 1.1.1.1 Thi hành án hình luật thi hành án hình. .. sở quy định Vai trò Tòa án thi hành án hình Thứ ba: Phân tích quy định pháp luật Vai trò Tòa án thi hành án hình Thứ tư: Đánh giá thực tiễn vai trò Tòa án thi hành án hình tỉnh Đồng Nai Thứ năm:... quy định vai trò Tòa án thi hành án hình 19 1.3 Quy định pháp luật vai trò Tòa án thi hành án hình .24 Chương 2: THỰC TIỄN VAI TRỊ CỦA TỊA ÁN TRONG THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai , Vai trò của tòa án trong thi hành án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay