Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng

101 15 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 12:09

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÂM VĂN TIẾN NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÂM VĂN TIẾN NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tội phạm học phòng ngừa tội phạm Mã ngành: 638.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI – năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu ghi luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lâm Văn Tiến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 1.1 Nạn nhân tội phạm 1.2 Nạn nhân tình hình tội phạm 13 1.3 Vai trò nạn nhân chế hành vi phạm tội 21 1.4 Nguyên nhân trở thành nạn nhân tình hình tội phạm 25 1.5 Cơ chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tội phạm 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.1 Tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Thực trạng nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 40 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGUY CƠ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM 52 3.1 Hạn chế, loại trừ yếu tố thuộc nguyên nhân chủ quan 52 3.2 Hạn chế yếu tố thuộc nguyên nhân khách quan 58 3.3 Tiếp thu kinh nghiệm bảo vệ nạn nhân số nước 60 KẾT LUẬN 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANTT : An ninh trật tự CAND : Cơng an nhân dân TAND : Tòa án nhân dân TTHS : Tố tụng hình UBND : Ủy ban nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, có gia tăng số lượng hậu nguy hiểm cho xã hội Diễn biến phức tạp tình hình tội phạm xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, khơng loại trừ ngun nhân từ phía nạn nhân tội phạm Một chế thực hành vi phạm tội đầy đủ toàn diện (đối với tội phạm có nạn nhân) tác động qua lại người thực hành vi phạm tội nạn nhân tội phạm; hành vi phạm tội gây thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tinh thần, tài sản quyền lợi ích hợp pháp khác nạn nhân; ngược lại, nạn nhân nhiều trường hợp có ảnh hưởng định tới việc hình thành ý định phạm tội việc thực hành vi phạm tội, nạn nhân làm hạn chế triệt tiêu ý định phạm tội Thực tiễn hoạt động điều tra, truy tố, xét xử cho thấy, nạn nhân (người liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội) mắt xích quan trọng giúp cho trình tiến hành tố tụng thuận lợi, nhanh chóng, xác Thành phố Đà Nẵng trung tâm kinh tế, trị, văn hóa, xã hội khu vực miền Trung – Tây Nguyên, phía Bắc giáp với tỉnh Thừa thiên - Huế, phía Đơng giáp với biển Đơng, phía Tây Nam giáp với tỉnh Quảng Nam Trong phạm vi khu vực quốc tế, thành phố Đà Nẵng cửa ngõ quan trọng biển tỉnh Tây Nguyên, nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma đến nước vùng Đông Bắc Á thông qua hành lang kinh tế Đông – Tây Trong năm qua, với phát triển nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng có bước phát triển đáng kể, đời sống vật chất tinh thần nhân dân nâng cao Chính quyền thành phố đẩy mạnh tốc độ quy hoạch đô thị, mở rộng, phát triển sở hạ tầng, tạo nên diện mạo cho thành phố, điều dẫn đến việc di dời, giải tỏa làm cho dân cư có biến động; số người địa phương khác đến thành phố học tập, tìm việc làm tăng, tạo áp lực việc làm, chỗ ở, gây khơng khó khăn cho cơng tác bảo đảm ANTT Bên cạnh đó, mặt trái kinh tế thị trường có tác động tiêu cực xã hội, tình trạng phân hóa giàu nghèo, nạn thất nghiệp… Đây nguyên nhân làm gia tăng tỉ lệ tội phạm đồng thời ảnh hưởng đến nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Dưới góc độ tội phạm học, để nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng, việc nghiên cứu, phân tích, làm rõ vấn đề nạn nhân tình hình tội phạm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng lý luận lẫn thực tiễn Mặc dù vậy, đến chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tổng thể, toàn diện vấn đề nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng với tư cách đề tài độc lập Bởi lý nêu trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Nạn nhân tình hình tội phạm vấn đề quan trọng, phong phú phức tạp tội phạm học, từ trước đến có số nhà luật học, tội phạm học quan tâm nghiên cứu khía cạnh mức độ khác nhau, cụ thể: - Luận án tiến sĩ “Quyền người bị hại tố tụng hình Việt Nam”, Đinh Thị Mai, năm 2014 - Luận văn thạc sĩ “Nạn nhân học tội phạm học Việt Nam – Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Trần Hữu Tráng, năm 2000 - Đề tài nghiên cứu cấp trường “Cơ chế pháp lý bảo vệ quyền lợi ích nạn nhân tội phạm”, Trần Hữu Tráng, năm 2010 - Bài báo khoa học “Cơ chế quốc tế, khu vực quốc gia bảo vệ quyền người bị hại”, Đinh Thị Mai, năm 2012 - Bài báo khoa học “Nguy trở thành nạn nhân tội phạm”, Trần Hữu Tráng, năm 2011 - Bài báo khoa học “Trợ giúp nạn nhân tội phạm Hoa Kỳ”, Dương Tuyết Miên, năm 2011 - Bài báo khoa học “Trợ giúp nạn nhân tội phạm Hàn Quốc liên hệ với thực tế Việt Nam”, Dương Tuyết Miên, năm 2011 Những cơng trình khoa học nêu chủ yếu tập trung nghiên cứu nạn nhân tội phạm quyền người bị hại tố tụng hình sự, chưa có cơng trình nghiên cứu cách có hệ thống nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng Vì vậy, đề tài luận văn có tính độc lập khơng trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm sáng tỏ vấn đề lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học khảo sát thực tiễn nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng, đề tài luận văn đề giải pháp khắc phục yếu tố đóng vai trò nguy trở thành nạn nhân tội phạm xây dựng chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, đề tài luận văn có nhiệm vụ sau: - Phân tích làm sáng tỏ số vấn đề lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học; phân tích vai trò nạn nhân chế làm phát sinh hành vi phạm - Khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm thực trạng nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Nghiên cứu đề hệ thống giải pháp nhằm phòng ngừa nguy trở thành nạn nhân tội phạm; xây dựng chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tình hình tội phạm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Lý luận nạn nhân tình hình tội phạm góc độ tội phạm học; - Thực tiễn nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài luận văn nghiên cứu nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng - Về địa bàn: Thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: Từ năm 2013 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ quyền bị hại tố tụng hình Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tác giả nghiên cứu nhiều loại tài liệu Thư viện Học viện KHXH, Cơng an, Tòa án Thành phố Đà Nẵng Qua hệ thống hóa vấn đề lý luận, tập hợp số liệu nhằm giải vấn đề đề cập luận văn - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tác giả sử dụng để phân tích tài liệu, số liệu, cơng trình khoa học liên quan đến nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng; qua tổng hợp làm rõ nhận thức lý luận đánh giá thực trạng vấn đề - Phương pháp tổng kết thực tiễn: Tác giả tập trung nghiên cứu viết, báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình nạn nhân tình hình tội phạm, sở rút nhận xét, đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa nguy trở thành nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng tình hình - Phương pháp thống kê, so sánh: Trên sở số liệu thu thực trạng tình hình tội phạm, nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng, tác giả tiến hành thống kê, đối chiếu, so sánh làm sở đánh giá, nhận xét minh chứng làm rõ các vấn đề nghiên cứu luận văn - Phương pháp chuyên gia: Tác giả trọng tranh thủ ý kiến người có trình độ cao, am hiểu sâu lý luận, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử thông qua việc xin ý kiến đánh giá, nhận xét nhà khoa học vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Đây cơng trình cấp độ luận văn thạc sĩ nghiên cứu tồn diện có hệ thống vấn đề nạn nhân tình hình tội phạm Những kết nghiên cứu luận văn có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng sau: Về lý luận: Kết nghiên cứu luận văn đóng góp định vào phát triển khoa học chuyên ngành nạn nhân học Về thực tiễn: Kết nghiên cứu luận văn vận dụng vào thực tiễn phòng ngừa tình hình tội phạm bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng phạm vi nước Ngồi ra, luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo sở nghiên cứu đào tạo chuyên ngành luật nước ta 71 Võ Khánh Vinh (2012), Xã hội học pháp luật, vấn đề bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 72 Võ Khánh Vinh (2017), Tập giảng: Tình hình tội phạm – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Hà Nội 73 Nguyễn Xuân Yêm (2000), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục số 1: BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Phụ lục số 2: THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN ĐÃ XÉT XỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 Tổng số Năm Số vụ Số bị cáo Các vụ án hình Số vụ Số bị cáo Các vụ án kinh Các vụ án ma tế, chức vụ túy Số vụ Số bị cáo Số vụ Số bị cáo Các vụ án khác Số vụ Số bị cáo 2013 679 883 487 652 18 30 88 109 86 92 2014 649 796 463 586 21 28 76 89 89 93 2015 684 912 504 694 25 43 95 108 60 67 2016 668 898 476 597 17 28 79 117 96 156 2017 654 858 458 563 15 32 92 125 89 138 3.334 4.347 2.388 3.092 96 161 430 548 420 546 Tổng cộng (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 3: CƠ SỐ TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 Năm Tổng số bị cáo xét xử Dân số Cơ số tội phạm 2013 883 1.008.154 87,6 2014 796 1.017.843 78,2 2015 912 1.028.838 88,6 2016 898 1.039.812 86,3 2017 858 1.041.473 82,4 (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 4: BIỂU ĐỒ DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 1000 900 800 700 600 Số vụ án 500 Số bị can 400 300 200 100 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 5: CƠ CẤU TỪNG LOẠI TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2017 Tội phạm hình Năm Số tội Tội phạm xâm phạm phạm sở hữu Tội phạm Tội phạm xâm Tội phạm hình kinh tế, Tội phạm Tội phạm phạm TM, SK, khác chức vụ ma túy khác DD & NP CN Số vụ Tỉ lệ Số vụ Tỉ lệ Số vụ Tỉ lệ Số vụ Tỉ lệ Số vụ Tỉ lệ Số vụ Tỉ lệ 2013 679 271 39,9 176 25,9 40 5,9 18 2,7 88 13,0 86 12,7 2014 649 245 37,8 143 22,0 75 11,6 21 3,2 76 11,7 89 13,7 2015 684 305 44,6 172 25,1 27 3,9 25 3,7 95 13,9 60 8,8 2016 668 276 41,3 144 21,6 56 8,4 17 2,5 79 11,8 96 14,4 2017 654 238 36,4 132 20,2 88 13,5 15 2,3 92 14,1 89 13,6 3.334 1.335 39,9 767 23,1 286 8,6 96 2,9 430 12,9 420 12,6 Tổng/tỉ lệ tr.bình (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 6: CƠ CẤU THEO THỜI GIAN GÂY ÁN CỦA TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 Khoảng thời gian gây án Số vụ Tỉ lệ - Từ đến 1.127 33,8% - Từ đến 12 437 13,1% - Từ 12 đến 18 628 18,8% - Từ 18 đến 24 1.142 34,3% 3.334 100% Tổng cộng (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 7: CƠ CẤU THEO ĐỊA ĐIỂM GÂY ÁN CỦA TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 Địa điểm gây án Số vụ Tỉ lệ 958 28,7% 865 25,9% 487 14,6% - Nơi bị cáo nạn nhân 673 20,2% - Địa điểm khác 315 10,6% 3.334 100% - Địa điểm vắng vẻ nương rẫy, cánh đồng, bờ sông… - Địa điểm công cộng chợ, bến xe, công viên… - Địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí Tổng cộng (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 8: CƠ CẤU THEO PHƯƠNG THỨC GÂY ÁN CỦA TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 Phương thức gây án Số vụ Tỉ lệ - Đồng phạm 1.543 46,3% - Tội phạm đơn lẻ 1.791 53,7% Tổng cộng 3.334 100% (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 9: NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 THEO CƠ CẤU VỀ ĐỘ TUỔI, GIỚI TÍNH Tổng số nạn nhân khảo sát: 270 nạn nhân Độ tuổi Giới tính Số nạn nhân Tỉ lệ - Dưới 18 tuổi 65 24,1% - Từ 18 đến 30 tuổi 116 43,0% - Từ 30 đến 45 tuổi 45 16,7% - Từ 45 tuổi trở lên 44 16,2% - Nam 156 57,8% - Nữ 114 42,2% (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 10: NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 THEO CƠ CẤU VỀ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, ĐỊA VỊ XÃ HỘI Tổng số nạn nhân khảo sát: 270 nạn nhân Số nạn nhân Tỉ lệ 3,3% - Từ tiểu học đến trung học 197 73,0% - Trung học phổ thông 46 17,0% - Cao đẳng, Đại học 18 6,7% - Khơng có địa vị xã hội 217 80,4% - Có địa vị xã hội 53 19,6% - Khơng biết chữ Trình độ học vấn Địa vị xã hội sở (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 11: NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 THEO CƠ CẤU VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỊ HÀNH VI PHẠM TỘI XÂM HẠI Tổng số nạn nhân khảo sát: 270 nạn nhân Số nạn nhân Tỉ lệ 59 21,9% 211 78,1% 77 28,5% 70 25,9% 39 14,4% - Tại nơi nạn nhân 54 20,0% - Tại nơi khác 30 11,2% - Ban ngày (từ đến 18 Thời gian giờ) - Ban đêm (từ 18 đến sáng hôm sau) - Địa điểm vắng vẻ nương rẫy, cánh đồng, bờ sông… - Địa điểm công cộng Địa điểm chợ, bến xe, công viên… - Tại tụ điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) Phụ lục số 12: NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 THEO CƠ CẤU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NẠN NHÂN VÀ NGƯỜI PHẠM TỘI Tổng số nạn nhân khảo sát: 270 nạn nhân Quen biết Không quen biết Tổng số Nạn nhân Tỉ lệ - Có mâu thuẫn 86 31,9% - Khơng mâu thuẫn 67 24,8% 117 43,3% 270 100% (Nguồn: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng) ... nạn nhân tình hình tội phạm 25 1.5 Cơ chế bảo vệ, trợ giúp nạn nhân tội phạm 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.1 Tình hình tội. .. tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 33 2.2 Thực trạng nạn nhân tình hình tội phạm địa bàn thành phố Đà Nẵng 40 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA NGUY CƠ TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CỦA TÌNH HÌNH TỘI PHẠM... Nạn nhân tình hình tội phạm 1.2.2.1 Khái niệm Khái niệm nạn nhân tình hình tội phạm xây dựng sở nhận thức nạn nhân tội phạm tình hình tội phạm Từ phân tích nạn nhân tội phạm tình hình tội phạm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng , Nạn nhân của tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay