Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội

79 26 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 11:31

LỜI NÓI ĐẦU Bước sang kỷ mới, Việt Nam hòa nhập vào ASEAN, AFTA, APEC, WTO theo thách thức doanh nghiệp nước nước đặc biệt doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việc đứng vững thích nghi kinh tế thị trường vấn đề nhức nhối mà doanh nghiệp quan tâm Các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo sản phẩm cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường với mục tiêu lợi nhuận Để làm điều doanh nhiệp phải thực giá trị sản phầm, hàng hóa thơng qua hoạt động tiêu thụ Nếu đẩy nhanh trình tiêu thụ đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Chính yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, xác tình hình biến động thành phẩm, hàng hố, q trình tiêu thụ xác định kết cần thiết cho việc định Là doanh nghiệp với phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị doanh nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam - Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội nỗ lực hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung đặc biệt kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Ý thức tầm quan trọng vấn đề này, với hướng dẫn cô Lê Thị Thanh Hương sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động máy quản lý Tổng công ty, tiến hành sâu nghiên cứu đề tài "Kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội" Chuyên đề thực tập gồm phần: Chương I: Tổng quan Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Chương II: Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Chương III: Hồn thiện kế tốn tiêu thụ thành phầm xác định kết tiêu thụ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 1.1.1 Thông tin chung Tổng công ty Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Tên giao dịch tiếng Anh: Ha Noi Alcohol Beverage Company Tên viết tắt: HABECO Trụ sở chính: 183 Đường Hồng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội Điện thoại: (043) 8453 843; (043) 8463 378 Fax: (84.4) 3847 1789 Logo: Slogan Tổng cơng ty: “Bí nhất, truyền thống trăm năm” Website: http://www.habeco.com.vn Email: habeco@vnn.vn Kiểu công ty: Cổ phần Vốn điều lệ công ty thời điểm thành lập: 2,318 tỷ VNĐ Số đăng ký kinh doanh: 113641 – DNNN Số tài khoản: 1500 201 055 412 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn (Hà Nội) Với bí cơng nghệ – truyền thống trăm năm, với hệ thống thiết bị đại, đội ngũ CBCNV lành nghề, có trình độ, tâm huyết, sản phẩm Tổng công ty nhận mến mộ hàng triệu người tiêu dùng nước quốc tế Thương hiệu Bia Hà Nội ngày hôm xây dựng, kết tinh từ nhiều hệ, niềm tin người tiêu dùng, niềm tự hào thương hiệu Việt 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Tổng cơng ty cổ phần Bia - Rượu Nước giải khát Hà Nội Tổng công ty thành lập ngày 16 tháng năm 2003 theo Quyết định số 75/2003/QĐ – BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) sở xếp lại Công ty Bia Hà Nội đơn vị thành viên; thức chuyển sang tổ chức hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty Quyết định số 36/2004/QĐ - BCN ngày 11/05/2004 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Tiền thân Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Tổng công ty Habeco Nhà máy Bia Hommel có quy mơ 30 nhân cơng, người Pháp tên Hommel thành lập năm 1890 với mục đích phục vụ quân viễn chinh Pháp Năm 1954, miền Bắc hồn tồn giải phóng, qn Pháp rút lui, tháo dỡ tồn máy móc để lại nhà máy bia Hommel tình trạng hoang phế Năm 1957, nhà máy bia Hommel khôi phục theo sách phục hồi kinh tế Chính phủ đổi tên thành Nhà máy bia Hà Nội Sau thời gian khôi phục, ngày 15/08/1958, chai bia Hà Nội lần đưa thị trường Công suất ban đầu nhà máy khoảng triệu lít/năm Với truyền thống 100 năm xây dựng phát triển Tổng công ty trải qua giai đoạn sau đây:  Giai đoạn (1958 - 1981) Hoạt động theo hình thức hoạch tốn độc lập với mơ hình nhà máy trực thuộc Bộ Cơng nghiệp nhẹ Sản lượng bia tăng từ triệu lít/năm (1958) lên tới 20 triệu lít/năm (1981)  Giai đoạn (1981 - 1989) Hoạt động theo hình thức hoạch tốn phụ thuộc với mơ hình xí nghiệp liên hiệp Rượu Bia Nước giải khát (I) Trong thời gian này, nhờ giúp đỡ Cộng hòa dân chủ Đức, nhà máy đầu tư xong bước đưa công suất lên 40 triệu lít/năm  Giai đoạn (1989 - 1993) Nhà máy hoạt động hạch toán độc lập theo mơ hình Nhà máy Trong giai đoạn này, nhà máy hoàn thành bước việc đầu tư mua số máy móc thiết bị có cơng suất có giá trị lớn nhờ giúp đỡ Cộng hòa liên bang Đức Do đó, sản lượng ngày nâng cao  Giai đoạn (1993 - 2007) Ngày 14/09/1993 nhà máy Bia Hà Nội đổi tên thành Cơng ty Bia Hà Nội để phù hợp với tính chất quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mình, bắt đầu q trình nâng cơng suất lên 50 triệu lít/năm Từ năm 2001 2003, cơng ty Bia Hà Nội thuộc Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam Đến ngày 01/07/2003, Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam chấm dứt hoạt động theo Quyết định số 102/2003/QĐBCN, Bộ trưởng Bộ Cơng nghiệp Hồng Trung Hải ký ngày 24/06/2003 thành lập riêng Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (thực Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28/01/2003 Thủ Tướng Chính Phủ việc tổ chức lại Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thành hai Tổng công ty Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội) Từ đó, Cơng ty Bia Hà Nội thức trở thành Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Năm 2004, dự án đầu tư chiều sâu đổi thiết bị công nghệ, nâng công suất bia Hà Nội lên 100 triệu lít/năm hồn tất đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng số lượng chất lượng Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế việc Tổng công ty ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn bia Carlberg vào năm 2007  Giai đoạn (2008 - nay): Năm 2008, theo Quyết định số 1863/QĐ-TTG ngày 28/12/2007 Quyết định số 575/QĐ-TTG ngày 16/06/2008 Thủ tướng Chính Phủ việc phê duyệt phương án chuyển Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thành Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Năm 2010, với việc hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia công suất 200 triệu lít/năm Mê Linh, Hà Nội, với hệ thống thiết bị đồng đại bậc Đông nam Á đưa Tổng công ty đạt công suất gần 400 triệu lít bia/năm Habeco trở thành hai Tổng công ty sản xuất bia lớn Việt Nam Hiện tại, Tổng cơng ty có 25 cơng ty thành viên với tốc độ tăng trưởng bình quân năm gần bình quân 20% Doanh thu bình quân tăng năm 30% Nộp ngân sách cho nhà nước bình quân tăng 20% Lợi nhuận tăng bình quân năm 12% Thực Quyết định Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đến năm 2010- 2015, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội xây dựng thành Tổng công ty vững mạnh, giữ vai trò chủ đạo ngành cơng nghiệp sản xuất Bia, Rượu, Nước giải khát, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đóng góp tích cực cho kinh tế đất nước Trong chặng đường hình thành phát triển mình, Tổng cơng ty Chính Phủ quan ban nghành khen tặng nhiều huân chương, cờ thi đua,… hoạt động kinh doanh nhiều hoạt động khác:  Huân chương Lao động hạng Ba (1960 – 1962)  Huân chương Lao động hạng nhì (1960 – 1962)  Huân chương chiến công hạng Ba (1997)  Huân chương Lao động hạng Nhất (2000)  Huân chương Độc lập hạng Ba (2006)  V.v… Ngoài ra, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đón nhận nhiều khen, giấy khen ngành, cấp cho mặt cơng tác sản xuất, kinh doanh, xã hội, quốc phòng, đời sống 1.1.3 Lĩnh vực hoạt động, qui trình sản xuất sản phẩm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 1.1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh Hoạt động kinh doanh Tổng công ty: Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương  Chủ yếu sản xuất, kinh doanh loại: bia, rượu, cồn, nước giải khát; vật tư, nguyên liệu, thiết bị, phụ tùng có liên quan đến nghành bia, rượu, nước giải khát, loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia, rượu, nước giải khát; loại bao bì, nhãn hiệu cho nghành bia, rượu, nước giải khát;  Dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thiết kế, chế tạo, xây, lắp đặt thiết bị cơng trình chun nghành bia, rượu, nước giải khát;  Kinh doanh bất động sản: trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng, nhà cho thuê;  Kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống (không bao gồm kinh doanh qn bar, phòng hát karaoke, vũ trường) 1.1.3.2 Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Quy trình sản xuất cơng ty sản xuất theo quy trình phức tạp, chia làm giai đoạn sau: Giai đoạn xử lý nguyên liệu, Giai đoạn nấu, Giai đoạn lên men, Giai đoạn lọc chiết bia Qua sơ đồ ta thấy loại bia có quy trình sản xuất riêng tạo nên đặc trưng loại Sau sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất bia áp dụng Tổng công ty Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Sơ đồ 1.1 - Quy trình sản xuất bia HABECO (Nguồn Phòng kỹ thuật) Gạo Malt Làm Làm Xay Ngâm Hồ hóa Xay Lắng t0 lạnh Lên men Khí Lọc bão hòa CO2 Tăng áp lực chứa Dịch hóa Đạm hóa Men Chai Lon Keg Rửa chai Rửa lon Rửa Chiết lon Chiết Đun sơi Đường Đường Bã bia Chiết chai Lọc Đóng nút Ghép mí Thanh trùng Thanh trùng Xuất Hoa Đun hoa Đường Bã bia trungtrùng Tách bã Dán nhãn Kiểm tra đầy vơi Lắng Đóng két Đóng hộp Nhập kho Nhập kho Xuất Xuất Hạ nhiệt Khí Men giống Thu hồi Lên men sơ Lên men Lên chínhmen Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương 1.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Tổng cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần Trong Sơ đồ 1.2 - Cơ cấu tổ chức máy quản lí cơng ty mẹ thì: Mối quan hệ tham mưu giúp việc Mối quan hệ trực tuyến Mối quan hệ kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị: Là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước Ban Kiểm Soát: Ban kiểm soát HĐQT lập ra, hoạt động theo quy chế HĐQT phê duyệt, có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, tính xác trung thực quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Tổng công ty, định Chủ tịch HĐQT đơn vị thành viên Tổng cơng ty đầu tư tồn vốn điều lệ Ban Tổng giám đốc gồm có: Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày Tổng công ty theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Tổng giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày Tổng công ty theo mục tiêu, kế hoạch, Điều lệ Tổng công ty nghị quyết, định HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Bốn Phó Tổng giám đốc: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc lĩnh vực kỹ thuật, sản xuất, đầu tư, tài chính, pháp chế Thay mặt Tổng giám đốc Tổng giám đốc ủy quyền Các phòng ban:  Văn phòng: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực văn phòng: cơng tác hành chính, tổng hợp; cơng tác quản trị; công tác thi đua khen thưởng; công tác y tế; công tác an ninh quân sự… Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương  Phòng Tổ chức - Lao động: Đảm nhận chịu trách nhiệm lĩnh vực tổ chứclao động: công tác tổ chức, cán bộ; quản lý lao động…  Phòng Thị trường: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực quảng cáo mở rộng thị trường sản phẩm Tổng công ty  Phòng Kế hoạch - Đầu tư: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực lập kế hoạch kinh doanh lĩnh vực đầu tư  Phòng Tài kế tốn: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực tài - kế tốn Cơng ty mẹ giám sát phần vốn kinh doanh công ty mẹ cơng ty  Phòng Vật tư - Ngun liệu: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực cung cấp vật tư, nguyên liệu, kho tàng, vận chuyển, đáp ứng yêu cầu kinh doanh Tổng công ty  Ban Quản lý dự án Mê Linh: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực quản lý dự án nhà máy bia Hà Nội Mê Linh  Phòng kỹ thuật: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực quản lý kỹ thuật công nghệ, điện Tổng cơng ty  Phòng quản lý chất lượng: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực quản lý hệ thống chất lượng mơi trường  Phòng Marketing: Đảm nhận chịu trách nhiệm trước Tổng công ty lĩnh vực Marketing Tổng công ty mẹ  Viện kĩ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát : Là phòng chịu trách nhiệm quản lý tồn cơng tác nghiên cứu ứng dụng phát triển sản phẩm Tổng công ty Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Trang Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Sơ đồ 1.2- Cơ cấu tổ chức máy quản lí cơng ty mẹ ( Nguồn: Phòng Tổ chức Lao động ) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG PHềNG PHỊNG MARK MARK ETING ETING PHĨ TGĐ PHĨ TGĐ PHÓ TGĐ PHÓ TGĐ KỸ THUẬT & SX ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HCPC VĂN PHỊNG PHỊNG THỊ TRƯỜNG NHÀ MÁY BIA HÀ NỘI – MÊ LINH PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN PHỊNG VẬT TƯ NGUN LIỆU XÍ NGHIỆP THÀNH PHẨM BAN QL DA MÊ LINH PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG VIỆN KỸ THUẬT BIARƯỢUNGK XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆN Trang 10 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Biểu 31: Trích sổ TK 911 Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội 183 Hồng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội Mẫu sổ S03b - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) (TRÍCH) SỔ CÁI Năm 2011 Tên tài khoản: Xác định kết kinh doanh Số hiệu: 911 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Ngày tháng 31/12/11 31/12/11 31/12/11 31/12/11 31/12/11 31/12/11 PKT PKT PKT PKT PKT PKT 31/12/11 31/12/11 31/12/11 31/12/11 31/12/11 31/12/11 Diễn giải Số phát sinh tháng 12/2011 Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển doanh thu Kết chuyển chi phí thuế TNDN Kết chuyển lợi nhuận Cộng phát sinh tháng 12 Kế toán ghi sổ (ký, họ tên) Đơn vị tính: đồng Nhật Số hiệu ký TK đối chung ứng Trang STT số dòng 632 641 642 511 8211 421 Số tiền Nợ Có 163.512.910.000 6.963.485.232 5.923.318.813 217.621.353.900 12.937.643.000 28.283.996.860 217.621.353.900 217.621.353.900 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Kế toán trưởng (ký, họ tên) 65 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương CHƯƠNG III HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Với nỗ lực cố gắng, phấn đấu toàn thể nhân viên cán Tổng công ty, năm vừa qua Tổng cơng ty vượt qua khó khăn thử thách khắc nghiệt biến động kinh tế nước giới Tổng công ty bước khẳng định tồn phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh, vững Là doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ khâu có ý nghĩa quan trọng đến phát triển tồn Tổng công ty Ý thức điều này, Tổng cơng ty ln tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời vấn đề quản trị doanh nghiệp, phận kế tốn coi trọng cơng tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm 3.1 Nhận xét kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Trong thời gian tìm hiểu ngắn tiếp cận thực tế với cơng tác quản lý, cơng tác kế tốn tơi xin có số nhận xét tình hình kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty sau: 3.1.1 Ưu điểm Nhìn chung cơng tác kế tốn Tổng công ty đáp ứng yêu cầu, vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán Nhà Nước Bộ Tài Chính ban hành, phù hợp với điều kiện thực tế Tổng công ty nay, thực đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước Trong năm qua cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty không ngừng hoàn thiện đạt hiệu : - Tổng công ty tiến hành đăng ký ghi sổ theo hình thức nhật kí chung, hình thức có ưu điểm mẫu sổ đơn giản, dễ làm, dễ đối chiếu, kiểm tra, thuận tiện cho phân cơng cơng việc phòng kế tốn đảm bảo cung cấp thông tin trung thực, hợp lý, kịp thời phục vụ cho trình quản lý định - Phòng kế tốn sử dụng phần mềm kế toán riêng phù hợp với đặc điểm hạch tốn Tổng cơng ty Tổ chức máy kế toán chặt chẽ, chứng từ luân chuyển giám sát chặt chẽ nhân viên công ty kiểm tra, giám sát kế tốn trưởng Nhân viên phòng kế tốn làm việc tập trung hiệu cao, biết kết hợp chặt chẽ, hiệu với Đồng thời có phân công lao động rõ ràng, người phụ trách mảng kế toán riêng biệt Bộ máy kế toán chủ động áp dụng kịp thời thực tốt chế độ kế toán mới, hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách áp dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện 66 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương - Bộ phận kế toán tiêu thụ thực tốt nhiệm vụ mình, đảm bảo thống thống với phần hành kế tốn khác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thơng tin cho việc định, đóng góp phần không nhỏ tới kết hoạt động tiêu thụ Tổng cơng ty - Hạch tốn đầy đủ chi tiết tài khoản, thực tốt công tác chứng từ sổ kế tốn, thực tốt sách, chế độ kế toán nhà nước Việc xây dựng hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản công ty vận dụng theo chuẩn mực chế độ kế toán hành Chứng từ tổ chức hợp lý, ghi chép đầy đủ trung thực nghiệp vụ kinh tế phát sinh Sổ sách Tổng công ty tổ chức chặt chẽ, khoa học, thuận tiện cho trình xem xét lập BCTC Hệ thống tài khoản xây dựng phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Các tài khoản chi tiết đến cấp đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán - Tổng cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên giúp cho việc hạch toán đơn giản việc xác định kết thuận tiện - Tổng cơng ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền tháng để tính giá thành phẩm xuất kho hợp lý Phương pháp cho phép tận dụng ưu phần mềm kế toán đồng thời phản ánh chất kịp thời giá trị thành phẩm xuất kho, cung cấp kịp thời báo cáo - Quan hệ tốn Tổng cơng ty đa dạng với nhiều hình thức nên Tổng cơng ty sử dụng Sổ chi tiết tốn với người mua để theo dõi chặt chẽ tình hình toán khách hàng 3.1.2 Nhược điểm Tuy nhiên Tổng cơng ty tồn sau : - Nhược điểm 1: Tuy phòng kế tốn có nhiều nhân viên kế tốn khối lượng cơng việc lớn nên đơi cơng việc ùn tắc Khơng có ln chuyển thường xun phận kế tốn, đơi gặp phải khó khăn trường hợp đột xuất nhân viên bị ốm, tai nạn Kế tốn cơng nợ hoạt động chưa thực có hiệu quả, kế tốn tiền lương đơi có nhầm lẫn hạch tốn tiền lương khối lượng cơng việc nhiều Do có trang bị lớn máy tính nên việc vào sổ giảm nhẹ xác Tuy nhiên số CBCNV chưa tiếp cận hết ứng dụng phần mềm kế tốn nên gặp khó khăn q trình hạch tốn - Nhược điểm 2: Sản phẩm cơng ty tiêu thụ công ty Tổng công ty nên Tổng công ty không theo dõi chi tiết mà mang tính tổng hợp Đến cuối kỳ cơng ty gửi bảng kê, hóa đơn chứng từ cơng ty tiến hành hạch tốn lãi lỗ cho chi nhánh qua xác định kết tiêu thụ Tổng công ty Việc làm làm cho khối lượng cơng việc kế tốn bị dồn nhiều vào cuối tháng, gây khó khăn vất vả cho nhân viên kế tốn, giảm tính xác cập nhật cơng tác kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ 67 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương - Nhược điểm 3: Về sách khuyến khích tiêu thụ: Hiện Tổng cơng ty hạn chế sách khuyến khích tiêu thụ như: Chiết khấu thương mại, chiết khấu tốn khơng áp dụng giảm giá hàng bán Chỉ có mức doanh số định để khách hàng chiết khấu thương mại - Nhược điểm 4: Hệ thống kế toán quản trị chưa quan tâm Tổng cơng ty, chưa có phối hợp kế toán quản trị kế toán tiêu thụ việc định 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Giải pháp 1: - Hiện nay, Tổng cơng ty cổ phần hóa nên việc giảm nhẹ máy nhân viên, tăng cường tính pháp chế trình làm việc cần thiết Điều giúp cho nhân viên có ý thức cơng việc, giải thói quen trì trệ, tăng suất, hiệu làm việc Nên có chế độ lương, thưởng hợp lý đến nhân viên để tạo mơi trường làm việc tích cực Nếu làm điều việc tuyển thêm nhân viên khơng cần thiết khơng khoản chi phí tiền lương, thưởng mà phải dành thời gian đào tạo - Có thể thường xuyên luân chuyển, đối chiếu công việc phận với để nhân viên hiểu rõ nghiệp vụ đảm bảo ổn định, công việc thông suốt trường hợp đặc biệt xảy - Tăng cường cơng tác kế tốn cơng nợ tốn, Tổng cơng ty nên có sách cứng rắn, đôn đốc thu hồi hạn chế thất vốn Việc ứ đọng vốn cơng nợ với khách hàng tốn chậm cần nhanh chóng khắc phục vốn Tổng cơng ty quan trọng Do kế tốn có q nhiều cơng việc phải làm nên việc quản lý cơng nợ gặp phải khó khăn Vì thế, Tổng cơng ty nên nâng cao phối hợp phận nhân viên kế toán, nhân viên tài chính, nhân viên thị trường để đối chiếu quản lý công nợ Trách nhiệm nhiệm vụ phận cần quy định rõ, chia thành công đoạn để dễ dàng đối chiếu - Nên có buổi tập huấn, hướng dẫn nhân viên kế tốn để chủ động sử dụng phần mềm, khắc phục cố xảy Nâng cao trình độ sử dụng hiểu biết máy tính cho nhân viên kế tốn việc cần thiết, giúp cho cơng việc tránh bị trì trệ, nâng cao hiệu kinh doanh đồng thời giảm chi phí thuê chuyên gia máy tính Giải pháp 2: Về việc vừa theo dõi chi tiết máy tính vào sổ chi tiết tay đảm bảo cho hạch tốn chi tiết chặt chẽ xác Tuy nhiên công ty áp dụng kế tốn máy cơng tác kế tốn nên việc mở sổ theo dõi thủ công không thật cần thiết Kế tốn máy cơng cụ góp phần giảm nhẹ cơng tác kế tốn, tăng độ xác, nhanh chóng kịp thời kế tốn thủ cơng nên cơng ty nên tận dụng lợi kế toán máy để giảm nhẹ cơng việc cho kế tốn viên 68 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Giải pháp 3: Tổng công ty nên xem xét áp dụng thường xuyên sách khuyến khích tiêu thụ từ hấp dẫn khách hàng thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng Tổng cơng ty nên có bảng tiêu doanh số Đối với khách hàng có doanh số bán hàng đạt đủ tiêu hưởng doanh số theo tỷ lệ quy định bảng tiêu doanh số Từ thu hút khách hàng việc áp dụng tiêu Bảng tiêu doanh số khách hàng Tính đến 31/12/2011 STT Chỉ tiêu tháng 12 CK cố định % Thưởng Từ 50.000.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng 1,5 Trên 60.000.000.000 đồng đến 70.000.000.000 đồng 2,5 1,5 Trên 70.000.000.000 đồng đến 80.000.000.000 đồng 3,5 1,5 Trên 80.000.000.000 đồng đến 90.000.000.000 đồng 1,5 Đối với việc giảm giá hàng bán : Trong q trình tiêu thụ phát sinh khoản giảm giá hàng bán Do sản phẩm Tổng công ty đạt tiêu chuẩn chất lượng đơi lý nhỏ mà sản phẩm Tổng cơng ty s¶n xt không yêu cầu khách hàng, trờng hợp Tng cụng ty chấp nhận giảm giá Đối với số hợp đồng Tng cụng ty không đảm bảo thời gian giao hàng nguyên nhân lao động, máy móc, nguyên vật liệu để giữ chữ tín quan hệ lâu dài Tng cụng ty chấp nhận giảm giá Việc giảm giá Tng cụng ty ngời mua thoả thuận sau hoá đơn bán hàng viết, số giảm không đợc ghi trừ hoá đơn Ti khon sử dụng: TK 532- Giảm giá hàng bán Trường hợp Tổng công ty xuất bán sản phẩm lập hóa đơn sản phẩm khơng đảm bảo chất lượng phải điều chỉnh giá bán bên mua Tổng công ty lập biên ghi rõ số lượng, quy cách sản phẩm, mức giảm giá theo hóa đơn bán hàng( số ký hiệu, ngày, tháng hóa đơn, thời gian), lý giảm giá Ví dụ: Ngày 19 tháng 03 năm 2011 Cửa hàng A khiếu nại 26680 hộp bia lon chưa tốn khơng thời hạn ghi hợp đồng Tổng công ty kiểm tra chấp nhận giảm giá cho cửa hàng A trừ vào số nợ phải thu theo tỷ lệ 1% 69 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Căn vào biên giảm giá hàng bán, kế toán nhập số liệu vào phần mềm, sau số liệu chuyển sang nhật ký chung, sổ TK 532, sổ TK 511 Biểu 32: Trích sổ nhật ký chung tháng năm 2011 Mẫu sổ S03a- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội 183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội Ngày, tháng ghi sổ (TRÍCH) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2011 Đã Số ghi hiệu Diễn giải Dòng sổ tài khoản Chứng từ Số hiệu 19/03/11 BB Ngày tháng Đơn vị tính:Đồng Số phát sinh Nợ Giảm giá cho cửa 19/03/11 hàng A Có 532 51.492.400 3331 5.149.240 131 56.641.640 Cộng chuyển sang trang sau Người ghi sổ Kế toán trưởng Biểu 33:Trích Sổ TK 532 Tổng Cơng ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội 183 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội Mẫu sổ S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) (TRÍCH) SỔ CÁI Năm 2011 Tên tài khoản :Giảm giá hàng bán Số hiệu: 532 Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu 19/03/11 BB 31/12/11 Người ghi sổ (ký, họ tên) Diễn giải Ngày tháng ………………… Giảm giá cho cửa 19/03/11 hàng A Kết chuyển để xác 31/12/11 định kết Cộng phát sinh Nhật ký chung Trang số Đơn vị tính đồng Số hiệu TK đối Số tiền ứng STT dòng Nợ Có 131 51.492.400 511 51.492.400 Kế toán trưởng (ký, họ tên) 70 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Biểu 34: Trích Sổ TK 511 Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội 183 Hồng Hoa Thám - Ba Đình - Hà Nội Mẫu sổ S03b- DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) (TRÍCH) SỔ CÁI Năm 2011 Tên tài khoản :Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Số hiệu: 511 Đơn vị tính : đồng Ngày, Số hiệu Chứng Nhật ký tháng Diễn giải TK đối Số tiền từ chung ghi sổ ứng Số Ngày Trang STT hiệu tháng số dòng Nợ Có ………………… Kết chuyển giảm 31/12/11 31/12/11 giá hàng bán 532 51.492.400 Cộng phát sinh Người ghi sổ Kế toán trưởng (ký, họ tên) (ký, họ tên) Giải pháp 4: Bộ phận kế toán quản trị lập để phân tích đưa chiến lược quản trị, nâng cao hiệu kinh doanh Tổng cơng ty Vì Tổng cơng ty nên có quan tâm nữa, phân chia rõ ràng chức phận kế toán quản trị kế tốn tài kế tốn tiêu thụ để không dẫn đến chồng chéo không thống phận, tạo điều kiện phối hợp hiệu 71 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương KẾT LUẬN Tiêu thụ sản phẩm khâu cuối quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó nguyên tố chủ đạo định tồn phát triển doanh nghiệp Chính kế tốn tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm phần hành kế tốn khơng thể thiếu Nhận thức vấn đề đó, thời gian qua, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội có nhiều cố gắng, tích cực vươn lên sản xuất kinh doanh có kết đáng ghi nhận cơng tác đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu bán hàng, với cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm quan tâm nhiều hơn, ln cố gắng đổi hồn thiện, đảm bảo cung cấp thơng tin kịp thời xác cho nhà quản lý đưa định Tuy nhiên, trình hoạt động, dù cố gắng hồn thiện cơng tác kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Tổng cơng ty tồn số hạn chế định Sau thời gian thực tập Tổng công ty, em sâu tìm hiểu tình thực trạng kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty Với học hỏi kiến thức thực tế thu nhận được, em có số đề xuất, giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn thành phẩm tiêu thụ thành phẩm phẩm Tổng công ty Mặc dù cố gắng tìm tòi hạn chế định kiến thức thời gian thực tập nên chuyên đề em không tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để chuyên đề em hoàn thiện Qua em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến: Giảng viên hướng dẫn : Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hương Anh Nguyễn Anh Tuấn Phòng Tài kế tốn Tổng cơng ty cổ phần Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội Đặc biệt cô Bùi Thi Thanh - Kế tốn trưởng Tổng cơng ty cổ phần Bia - Rượu Nước giải khát Hà Nội giúp đỡ em hoàn thành báo cáo Em xin chân thành cám ơn Hà Nội, Ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực tập 72 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS.Nghiêm Văn Lợi ( 2009), Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài Chính GS.TS Ngơ Thế Chi (2008) Giáo trình kế tốn tài chính, Nhà xuất Tài Chính Chế độ kế tốn doanh nghiệp, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, nhà xuất Tài Chính năm 2006 Chuẩn mực kế toán Việt Nam thơng tư hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Việt Nam Hệ thống kế toán doanh nghiệp - Hướng dẫn lập Chứng từ kế toán, Hướng dẫn ghi sổ kế tốn, nhà xuất Tài Chính năm 2006 Một số tài liệu thu thập Tổng công ty 7.Website: http://www.habeco.com.vn Website: http://www.webketoan.com/thuvien/ 73 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BB Biên BCTC Báo cáo tài BPBKH Bảng phân bổ khấu hao BPBTL Bảng phân bổ tiền lương BKHĐL Bảng kê hàng đại lý BKTDF Bảng kế tốn dự phòng CBCNV Cán công nhân viên CCDC Công cụ dụng vụ CP Chi phí GTGT Giá trị gia tăng HABECO Tổng công ty cổ phần bia-rượu-nước giải khát Hà Nội HĐSXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT Hội đồng quản trị NGK Nước giải khát PC Phiếu chi PNK Phiếu nhập kho PKT Phiếu kế toán PXK Phiếu xuất kho STT Số thứ tự TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định TTHĐL Thanh toán hàng đại lý TK Tài khoản VNĐ Việt Nam đồng KQKD Kết kinh doanh 74 Báo cáo chuyên đề KPCĐ GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Kinh phí cơng đồn 75 Báo cáo chun đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI .2 1.1.1 Thông tin chung Tổng công ty 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển Tổng công ty cổ phần Bia Rượu - Nước giải khát Hà Nội .2 1.1.3 Lĩnh vực hoạt động, qui trình sản xuất sản phẩm Tổng cơng ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội .4 1.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý tổ chức kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội .7 1.2 ĐẶC ĐIỂM CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 10 1.2.1 Tổ chức máy kế toán Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội .10 1.2.2 Chế độ kế toán áp dụng Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội .11 1.2.3 Hình thức kế tốn, phần mềm kế tốn áp dụng Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội .12 CHƯƠNG II .15 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 15 2.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ ghi sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội .15 2.2 Đặc điểm chung thành phẩm 16 76 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương 2.2.1 Các dòng sản phẩm .16 2.2.2 Tính giá thành phẩm xuất kho .17 2.3 Kế toán doanh thu bán hàng 19 2.3.1 Đặc điểm việc bán hàng 19 2.3.2 Chứng từ, tài khoản, sổ sách sử dụng 22 2.3.3 Kế toán doanh thu bán hàng 23 2.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 35 2.4.1 Kế toán chiết khấu thương mại: 35 2.4.2 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt 36 2.4.3 Kế toán hàng bán bị trả lại .41 2.5 Kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp .48 2.5.1 Kế tốn chi phí bán hàng 48 2.5.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 48 2.5.3 Quy trình nhập liệu kế tốn 49 2.6 Kế toán xác định kết tiêu thụ 56 CHƯƠNG III 59 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 59 3.1 Nhận xét kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 59 3.1.1 Ưu điểm 59 3.1.2 Nhược điểm 60 3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 61 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 67 77 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU A DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình sản xuất bia HABECO .6 Sơ đồ 1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty mẹ Sơ đồ 1.3 Cơ cấu tổ chức máy kế toán HABECO 11 Sơ đồ 1.4 Trình tự ghi sổ kế toán 13 Sơ đồ 1.5 Quy trình cơng tác kế tốn hệ thống kế tốn máy .13 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ 15 Sơ đồ 2.2 Hệ thống phân phối Habeco 20 B DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 1: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý số 260 18 Biểu 2: Phiếu xuất kho số 346 19 Bảng 2.1 Các đại lý hệ thống tiêu thụ Habeco .21 Biểu 3: (trích) Bảng toán hàng đại lý, ký gửi 23 Biểu 4: Hóa đơn GTGT 24 Biểu 5: Hóa đơn GTGT 25 Biểu 6: (Trích) Sổ nhật ký chung 26 Biểu 7: Trích sổ TK 511 27 Biểu 8: Sổ chi tiết bán hàng .28 Biểu 9: (Trích) Sổ nhật ký bán hàng .29 Biểu 10: (Trích) Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho 0003892 31 Biểu 11: (Trích) Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho 32 Biểu 12: Trích sổ nhật ký chung 33 Biểu 13: Trích sổ Tài khoản 632 34 Biểu 14: Trích sổ nhật ký chung 35 Biểu 15: Trích sổ tài khoản 521 36 Biểu 16: (Trích) Sổ TK 3332 38 Biểu 17: Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán chịu thuế tiêu thụ đặc biệt .39 Biểu 18: (Trích) Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 40 Biểu 19: Hóa đơn GTGT số 0001497 42 Biểu 20: Phiếu nhập kho 43 Biểu 21: (Trích) phiếu nhập hàng bị trả lại 44 Biểu 22: (Trích)Sổ nhật ký chung 45 78 Báo cáo chuyên đề GVHD : Ths.Lê Thị Thanh Hương Biểu 23: (Trích) Sổ TK 632 46 Biểu 24: (Trích) sổ TK 531 47 Biểu 25: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 50 Biểu 26: Bảng phân bổ tiền lương BHXH 51 Biểu 27: Trích sổ chi tiết TK 641 .52 Biểu 28: (Trích) sổ chi tiết tài khoản 642 53 Biểu 29: Sổ tổng hợp chữ T tài khoản 54 Biểu 30: Trích tổng hợp chữ T TK 642 55 Biểu 31: Trích sổ TK 911 58 Biểu 32: Trích sổ nhật ký chung tháng năm 2011 .63 Biểu 33: Trích sổ TK 532 63 Biểu 34: Trích sổ TK 511 64 79 ... TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 2.1 Sơ đồ luân chuyển chứng từ ghi sổ kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định. .. Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thành hai Tổng công ty Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội) Từ đó, Cơng ty Bia Hà. .. án chuyển Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội thành Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Năm 2010, với việc hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia công suất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội , Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay