Tìm hiểu sản phẩm cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng việt nam thịnh vượng (VPBank)

29 33 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 11:16

Luận văn Tìm hiểu sản phẩm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) 08/06/2018 Trang PHỤ LỤC 08/06/2018 Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/rui-ro-danh-muc-cho-vay-tai-ngan-hang-thuongmai.1347529.html http://www.doko.vn/luan-van/Rui-ro-cho-vay-trong-hoat-dong-cua-Ngan-hangthuong-mai-62406 http://www.doko.vn/luan-van/Giai-phap-han-che-rui-ro-trong-hoat-dong-chovay-cua-Ngan-hang-cong-thuong-Thanh-Hoa-101860 http://docs.4share.vn/docs/41562/THUC_TRANG_QUAN_LY_RUI_RO_LAI_ SUAT_O_CAC_NGAN_HANG_THUONG_MAI_VIET_NAM_VA_GIAI_PHAP_DE _HAN_CHE_RUI_RO_LAI_SUAT.html GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (2012) THS NGUYỄN THỊ TUYÊN NGÔN ĐH DUY TÂN ĐÀ NẴNG http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-rui-ro-tin-dung-cho-vay-ca-nhantai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-thuong-tin-chi-nhanh-can-tho-2288/ 08/06/2018 Trang Lời mở đầu Ngân hàng thương mại (NHTM) hình thành, tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hóa Sự phát triển hệ thống NHTM tác động lớn quan trọng đến trình phát triển kinh tế hàng hóa, ngược lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao kinh tế thị trường NHTM ngày hoàn thiện trở thành định chế tài khơng thể thiểu được.Chức trung gian tín dụng xem chức quan trọng NHTM Khi thực chức trung gian tín dụng, NHTM đóng vai trò cầu nối người có nhu cầu vốn người thừa vốn, tạo lợi ích cho tất bên tham gia hưởng lợi nhuận phần chênh lệch lãi suất nhận gửi lãi suất cho vay Trong năm qua, hệ thống NHTM Việt Nam ngày khẳng định tầm quan trọng có đóng góp định kinh tế quốc gia, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp, cá nhân hộ gia đình Là ngân hàng thương mại động, đa năng, ngân hàng Việt Nam thịnh vượng ( VPBank) không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ góp phần vào phát triển ngành ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Với slogan “Hành động ước mơ bạn” xây dựng bốn tiêu chí: chuyên nghiệp phong cách làm việc, vận dụng kiến thức kinh nghiệm; tận tụy với khách hàng; ln tìm kiếm khác biệt để mang đến sản phẩm chất lượng, tiện ích cho khách hàng thủ tục đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả.Chiến lược kinh doanh ngân hàng VPBank tập trung vào đối tượng khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân hộ gia đình Mục tiêu mà ngân hàng hướng đến trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế đời sống cá nhân cải thiện đáng kể, nhu cầu cá nhân tăng mạnh, hình thức kinh doanh hộ gia đình ngày phát triền, nhiều loại hình dịch vụ đời Rất nhiều cá nhân, hộ gia đình có chiến lược kinh doanh sáng tạo, tính khả thi cao khả tài có hạn Nắm bắt cầu vốn hộ kinh doanh, ngân hàng VPBank đưa thêm hoạt động cho vay hộ kinh doanh vào hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân năm gần nhằm đáp ứng nhu cầu vốn khách hàng, giúp khách hàng nắm bắt hội kinh doanh làm giàu Hơn nữa, hệ thống ngân hàng Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, có Vpbank nên mức độ cạnh tranh ngành cao, đặc biệt cạnh tranh với ngân hàng quốc doanh.Với hoạt động cho vay hộ kinh doanh hoạt động cho vay xuất năm gần đây, đứng trước thách thức ngân hàng VPBank xây dựng sản phẩm để tạo nên khác biệt, tăng khả cạnh tranh với ngân hàng lớn mạnh khác? Để trả lời cho câu hỏi nhóm em chọn đề tài: “Tìm hiểu sản phẩm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank)” để hiểusản phẩm, cách thức vay, phương thức trả lãi đánh giá khả cạnh tranh ưu điểm hạn chế sản phẩm ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh Đà Nẵng 08/06/2018 Trang ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU SẢN PHẨM CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNVIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG I.LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG: CÁC KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG: 1.1 KHÁI NIỆM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG: Tín dụng hoạt động vay mượn, chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị dạng tiền vật lẫn người cho vay người vay nguyên tắc hoàn trả thời hạn hoàn trả gốc lẫn lãi Ngân hàng tổ chức trung gian tín dụng tiết kiệm đầu tư, người vay cho vay Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn ngân hàng cho khách hàng khoản thời gian định, với khoản chi phí định (lãi) dựa nguyên tắc quy định mang tính pháp lý Ngân hàng Trung ương Theo luật tổ chức tín dụng Việt nam, hoạt động tín dụng bao gồm hoạt động cho vay, chiết khấu, bảo lãnh số hoạt động khác nhà nước quy định Tín dụng ngân hàng bao gồm nội dung sau: Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng Sự chuyển nhượng mang tính tạm thời có thời hạn định Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí hình thức lãi cho vay 1.1.1 Khái niệm cho vay ngân hàng thương mại Cho vay ngân hàng mặt hình thức tín dụng ngân hàng, theo ngân hàng giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời hạn định theo thỏa thuận hoàn trả gốc lãi thời hạn Hoạt đông cho vay chiếm tỉ trọng lớn hoạt động tín dụng ngân hàng nói đến hoạt động cho vay ngân hàng nói đến hoạt động tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại cho vay: Dựa vào mục đính sử dụng vốn vay: Cho vay bất động sản: loại tiền vay liên quan đến hoạt động mua sắm, xây dựng nhà ở, đất đai hay bất động sảnCho vay sản xuất công nghiệp: loại cho vay tổ chức kinh tế nhằm bổ sung vốn lưu động hay đầu tư sản xuất  Cho vay kinh doanh thương mại dịch vụ: loại hình cho vay để bổ sung vốn lưu động trình kinh doanh thương mại dịch vụ chủ thể kinh tế  Cho vay tiêu dùng: loại hình cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cá nhân 08/06/2018 Trang  Cho vay nơng nghiệp: loại hình cho vay để trang trải chi phí sản xuất nơng nghiệp -Dựa vào thời hạn cho vay:  Cho vay ngắn hạng: loại hình cho vay nhằm bổ sung vốn lưu động tổ chức kinh tế hay nhu cầu chi tiêu ngắn hạn (dưới năm)  Cho vay trung dài hạn: loại cho vay có thời hạn vay từ đến năm Mục đích khoản vay đầu tư vào dự án kinh doanh có quy mơ vừa nhỏ, tài sản cố định, mở rộng kinh doanh,…  Cho vay dài hạn: loại cho vay có thời hạn năm Mục đích khoản vay tài trợ đầu tư vào dự án lớn - Dựa vào tính chất đảm bảo:  Cho vay có đảm bảo tài sản: hình thức cho vay dựa sở đảm bảo tiền vay cầm cố, chấp bảo lãnh bên thứ  Cho vay khơng đảm bảo tài sản: hình thức cho vay dựa uy tính người vay để ngân hàng định cho vay - Dựa vào phương thức cho vay:  Cho vay theo vay: hình thức cho vay phát sinh theo nhu cầu khách hàngCho vay hạn mức tín dụng: hình thức cho vay mà khách hàng vay lần, rút hoàn trả nhiều lần giới hạn ngân hàng quy định với thời hạn năm Nếu hết thời hạn cho vay, khách hàng vay hạn mức khách tùy thuộc vào mức độ uy tín quan hệ khách hàng ngân hàng  Thấu chi: hình thức cho vay gắn liền với việc sử dụng tài khoản tiền gửi vãng lai khách hàng thông qua việc sử dụng số dư tài khoản hạn mức cho phép, với thời hạn phí sử dụng ngân hàng quy định - Dựa vào phương pháp hoàn trả:  Cho vay trả góp: loại cho vay mà khách hàng phải hồn trả vốn gốc lãi theo định kì Chủ yếu áp dụng cho vay bất động sản, nhà ở, cho vay tiêu dùng, cho vay người kinh doanh nhỏ, cho vay trang bị kỹ thuật nơng nghiệp  Cho vay phi trả góp: loại cho vay toán lần theo kỳ hạn thỏa thuận -Căn vào xuất xứ tín dụng:  Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàngCho vay gián tiếp: khoản cho vay thực thông qua việc mua lại khế ước chứng từ nợ phát sinh thời hạn toán CÁC NGUYÊN TẮC VÀ QUY TRÌNH CHO VAY: 2.1 CÁC NGUYÊN TẮC CHO VAY: Hoạt động cho vay ngân hàng tuẩn thủ theo nguyên tắc sau: 08/06/2018 Trang  Vay vốn phải có mục đích đảm bảo sử dụng mục đích: giúp ngân hàng quản lý giảm thiểu rủi ro cho vay Ngân hàng cho vay nhằm đáp ứng cầu vốn khách hàng q trình kinh doanh, qua thúc đẩy kinh tết phát triển Ngân hàng cho vay để thực hoạt động kinh doanh trái phép Nếu khách hàng vi phạm nguyên tắc ngân hàng có quyền ngưng cho vay thu hồi khoản vay  Vốn vay phải hoàn trả hạn gốc lẫn lãi: ngân hàng tổ chức kinh doanh tiền tệ nên vốn quay lại ngân hàng phải có giá trị lớn giá trị ban đầu Do đó, người vay phải hồn trả gốc lẫn lãi cho nguồn vốn sử dụng ngân hàng đảm bảo khả toán hoạt động có hiệuVay vốn phải có đảm bảo: nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng q trình kinh doanh, khách hàng khơng có khả trả nợ tài sản đảm bảo nguồn thu hồi nợ ngân hàng Các tài sản dùng làm đảm bảo phải sở hữu hợp pháp bên vay, có giá trị giá trị sử dụng, thị trường chấp nhận 2.1.1 Thời hạn cho vay: Là khoản thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận vốn vay thời điểm hoàn trả nợ gốc lãi thỏa thuận hợp đồng cho vay ngân hàng khách hàng Ngân hàng khách hàng vào chu kì sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn, khả trả nợ khách hàng nguồn vốn vay ngân hàng để thỏa thuận thời hạn cho vay 2.1.2 Quy trình cho vay: Mỗi ngân hàng thiết lập quy trình cho vay riêng nhìn chung, quy trình cho vay ngân hàng thương mại chia thành giai đoạn: Giai đoạn trước cho vay, giai đoạn cho vay, giai đoạn sau cho vay, cụ thể sau: • Giai đoạn trước cho vay: Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cho vay: Khi khách hàng có nhu cầu đến ngân hàng đề nghị vay nhân viên ngân hàng tiến hành lập hồcho vay Lập hồcho vay khâu quan trọng khâu mà cán tín dụng phải thu thập kiểm tra thơng tin khách hàng, làm sở thẩm định, phân tích có nên cho vay hay khơng Các thơng tin cần thu thập; Năng lực pháp lý lực hành vi khách hàng Khả sử dụng hoàn trả vốn khách hàng Thông tin đảm bảo khoản cho vay Để có thơng tin trên, ngân hàng thường yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin sau: Đơn đề nghị vay vốn Các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khách hàng Phương án kinh doanh, kế hoạch trả nợ Báo cáo tài ( khách háng tổ chức kinh tế) Các giấy tờ liên quan đến tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh vay nợ,… 08/06/2018 Trang Các giấy tờ có liên quan khác Bước 2: Phân tích – thẩm định hồvay vốn: - Phân tích hồvay vốn phân tích khả tiềm khách hàng việc sử dụng vốn vay, khả hoàn trả khả thu hồi vốn ngân hàng - Sau nhận hồvay vốn, cán tín dụng tiến hành phân tích hồvay vốn Trong q trình phân tích hồvay vốn, cán tín dụng phải trả lời câu hỏi sau:  Người vay có đáng tin cậy khơng? Dựa vào hồvay vốn, cán tín dụng xem xét đánh giá lực khách hàng, dòng tiền mặt phương án vay, tài sản chấp, môi trường kinh doanh khách hàng,…  Cấu trúc hợp đồng vay có đảm bảo an tồn cho ngân hàng người vay tạo điều kiện cho khách hàng trình sử dụng vốn vay hay khơng?  Ngân hàng có quyền tài sản thu nhập khách hàng trường hợp khoản vay có vấn đề liệu khách hàng thu hồi vốn nhanh chóng với rủi ro chi phí thấp hay khơng? Bước 3: Quyết định cho vay Sau q trình phân tích kết thúc, phận tín dụng chuyển tờ trình đề xuất cho vay biên thẩm định lên cấp có thẩm quyền định cho vay Để định cho vay ngồi thơng tin có giai đoạn trước, ngân hàng cần dựa vào sở sau:  Thơng tin bên ngồi  Thơng tin từ sách tín dụng ngân hàng quy định quản lý hoạt động cho vay từ phía Ngân hàng nhà nước  Các nguồn vốn huy động để thực cho vay khách hàng Trong giai đoạn này, ngân hàng thực phân cấp quyền định, vay nhỏ nhân viên tín dụng định, vay trung bình hội đồng cho vay cấp chi nhánh định, vay lớn hội đồng cho vay ngân hàng mẹ định Kết giai đoạn thể trường hợp sau:  Nếu từ chối cho vay phải có văn thơng báo nêu lý từ chối Đại diện cấp định cho vay phải ghi ý kiến từ chối lên giấy đề nghị vay vốn khách hàng  Nếu chấp thuận cho vay ngân hàng tiến hành ký kết hợp đống tín dụng với khách hàng, thức hình thành quan hệ tín dụng với khách hàng mặt pháp lý Giai đoạn cho vay: Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng Sau định cho khách hàng vay, ngân hàng kí với khách hàng hợp đồng tín dụng Kể từ thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng, ngân hàng thành lập hồcho vay bao gồm giấy tờ hình thành từ giai đoạn trước với hợp đồng 08/06/2018 Trang vừa ký kết Hồ sơ tín dụng bổ sung thường xuyên giai đoạn bảo quản nghiệp ngặt Bước 5: Giải ngân Sau hợp đồng ký kết, ngân hàng tiến hành giải ngân theo số tiền cam kết hợp đồng Các phương thức giải ngân: Giải ngân lần: tiền vay phát cho khách hàng lần vào đầu kỳ hạn vay tiền Áp dụng cho vay nhỏ, thời hạn ngắn Giải ngân nhiều lần: tiền vay theo hạn mức tín dụng phát cho khách hàng chia thành nhiều đợt Áp dụng cho vay lớn, dài hạn Giai đoạn sau cho vay: Bước 6: Giám sát tín dụng Đây khâu nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng vốn mục đích cam kết, kiểm sốt rủi ro cho vay, phát điều chỉnh kịp thời sai phạm ảnh hưởng đến khả thu hồi nợ sau Ngân hàng thực nhiều cách giám sát như: Giám sát trực tiếp: ngân hàng trực tiếp cử người tới sở khách hàng để kiểm tra, thu thạp thông tin khách hàng Giám sát gián tiếp: ngân hàng theo dõi khách hàng thông qua thay đổi tài khoản tiền vay, tiền gửi khách hàng, báo cáo tài định kỳ khách hàng gửi tới, qua phiêu điều tra, vấn nguồn thông tin khác Bước 7: Thu nợ Khách hàng ngân hàng thỏa thuận phương thức trả tiền vay cụ thể quy định hợp đồng Việc trả nợ thực theo nhiều cách trả vào cuối kỳ, trả dần suốt thời gian vay, trả theo tài khoản vãng lai,… Khi khách hàng thực đày đủ nghĩ vụ nợ với ngân hàng ngân hàng tiến hành làm thủ tục hồn trả lại tài sản đảm bảo tiền vay cho khách hàng Nếu khách hàng khơng trả đủ số nợ ngân hàng tiến hành chuyển số nợ qua nợ hạn Trong trường hợp khách hàng không trả nợ hạn nguyên nhân khách quan, ngân háng thấy đáng gia hạn nợ cho khách hàng Bước 8: Xử lý nợ có vấn đề Thanh lý tín dụng Trường hợp nợ hạn, ngân hàng tiến hành đánh giá khả mức độ thu hồi Tùy vào trường hợp cụ thể mà ngân hàng áp dụng biện pháp thu nợ từ mềm dẻo đến khắt khe với mục đích thu nợ mức tối đa Nợ hạn phân chia thành loại Nợ hạn có tài sản đảm bảo Nợ q hạn khơng có tài sản đảm bảo Nợ hạn nợ khó đòi PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY 08/06/2018 Trang Lãi suất cho vay giá khoản vay biểu tỷ lệ phần trăm sơ sở so sánh số lợi tức thu với số tiền cho vay thời gian định 3.1 NHỮNG NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT Những nguyên tắc xác định lãi suất hình thành theo chế thị trường  Căn vào quan hệ cung-cầu tiền vay Cung tiền vay chịu tác động yếu tố: Mức thu nhập : gia tăng thu nhập kinh tế làm tăng khoản tiền dư thừa chi tiêu dẫn đến tăng lêncủa cung tiền vay qua kéo lãi suất hạ xuống Mức lạm phát: gia tăng lạm phát làm cho giá trị thực tế khoản tiền giảm xuống làm cho giá trị khoản tiền thu cho vay giảm,cung tiền giảm , đảy lãi suất tăng lên Mức rủi ro việc cho vay: mức rủi ro cho vay tăng lên,làm giảm bớt việc cho vay,cung tiền vay giảm đẩy lãi suất lên cao Những yếu tố tác động đến cầu tiền vay: Mức lợi tức dự tính hội đầu tư: Khi mức lợi tức tăng làm tăng nhu cầu vốn đầu tư,cầu tiền vay tăng đẩy lãi lên suất lên cao Mức lạm phát: Sự gia tăng lạm phát làm giảm chi phí thực tế việc sử dụng tiền vay,cầu tiền vay tăng đẩy lãi suất lên cao Mức bội chi ngân sách nhà nước: ngân sách nhà nước bội chi làm tăng cầu tiền vay dẫn đến lãi suất tăng Khi cung tiền vay nhỏ cầu tiền vay lãi suất tăng ngược lại.Khi cung tiền vay cầu tiền vay lãi suất ổn định  Căn vào thời hạn cho vay Thời hạn vay : ngắn hạn trung hạn dài hạn  Căn vào chế lãi suất dương Tỷ lệ Lãi suất Lãi suất Tỷ suất lạm phát < huy động < cho vay ≤ lợi nhuận bình quân vốn bình quân bình quân bình quân 3.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐịNH LÃI SUẤT CHO VAY 3.2.1 Phương pháp tổng hợp chi phí LS cv = C f + C + Rd + Pm Cf : chi phí tạo lập quỹ cho vay C0 : tỷ suất chi phí hoạt dộng có liên quan đen khoản vay Rd : tỷ suất rủi ro dự kiến Pm : ỷ suất lợi nhuận dự kiến 3.2.2 Phương pháp dựa lãi suất LS cv = Rb + Rc + Rd + Pm Rb : Lãi suất cho vay 08/06/2018 Trang 10 ngân hàng; Kinh doanh ngoại hối; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu chứng từ có giá khác; Cung cấp dịch vụ giao dịch khách hàng dịch vụ ngân hàng khác theo quy định NHNN Việt Nam Vốn điều lệ ban đầu thành lập 20 tỷ VND Sau đó, nhu cầu phát triển, theo thời gian VPBank nhiều lần tăng vốn điều lệ Đến tháng 8/2006, vốn điều lệ VPBank đạt 500 tỷ đồng Tháng 9/2006, VPBank nhận chấp thuận NHNN cho phép bán 10% vốn cổ phần cho cổ đơng chiến lược nước ngồi Ngân hàng OCBC - Ngân hàng lớn Singapore, theo vốn điều lệ nâng lên 750 tỷ đồng Tiếp theo, đến cuối năm 2006, vốn điều lệ VPBank tăng lên 1.000 tỷ đồng Và vốn điều lệ VPBank tăng lên 1.500 tỷ đồng vào tháng 7/2007, đầu tháng 11/2012, VPBank tăng vốn điều lệ từ 5.050 tỷ đồng lên 5.770 tỷ đồng Trong suốt trình hình thành phát triển, VPBank ý đến việc mở rộng quy mô, tăng cường mạng lưới hoạt động thành phố lớn Cuối năm 1993, Thống đốc NHNN chấp thuận cho VPBank mở Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Tháng 11/1994, VPBank phép mở thêm Chi nhánh Hải Phòng tháng 7/1995, mở thêm Chi nhánh Đà Nẵng Trong năm 2004, NHNN có văn chấp thuận cho VPBank mở thêm Chi nhánh Chi nhánh Hà Nội sở tách phận trực tiếp kinh doanh địa bàn Hà Nội khỏi Hội sở; Chi nhánh Huế; Chi nhánh Sài Gòn Trong năm 2005, VPBank tiếp tục Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho mở thêm số Chi nhánh Chi nhánh Cần Thơ; Chi nhánh Quảng Ninh; Chi nhánh Vĩnh Phúc; Chi nhánh Thanh Xuân; Chi nhánh Thăng Long; Chi nhánh Tân Phú; Chi nhánh Cầu Giấy; Chi nhánh Bắc Giang Cũng năm 2005, NHNN chấp thuận cho VPBank nâng cấp số phòng giao dịch thành chi nhánh Phòng Giao dịch Cát Linh, Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo, Phòng giao dịch Giảng Võ, Phòng giao dịch Hai Bà Trưng, Phòng Giao dịch Chương Dương Trong năm 2006, VPBank tiếp tục NHNN cho mở thêm Phòng Giao dịch Hồ Gươm (đặt Hội sở Ngân hàng) Phòng Giao dịch Vĩ Dạ, phòng giao dịch Đơng Ba (trực thuộc Chi nhánh Huế), Phòng giao dịch Bách Khoa, phòng Giao dịch Tràng An (trực thuộc Chi nhánh Hà Nội), Phòng giao dịch Tân Bình (trực thuộc Chi Nhánh Sài Gòn),phòng giao dịch Cẩm Phả (trực thuộc CN Quảng Ninh), phòng giao dịch Phạm văn Đồng (trực thuộc CN Thăng long), phòng giao dịch Hưng Lợi (trực CN Cần Thơ) Tính đến tháng năm 2006 Công ty trực thuộc -Công ty Quản lý tài sản VPBank (VPBank AMC) -Công ty TNHH Chứng khốn VPBank (VPBS) Hệ thống VPBank có tổng cộng 37 điểm giao dịch gồm có: - Tại Hà Nội: Trụ sở chính, 55 chi nhánh phòng giao dịch - Các tỉnh, thành phố khác thuộc miền Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Hòa Bình, Thái Bình): 26 Chi nhánh Phòng giao dịch 08/06/2018 Trang 15 - Khu vực miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận): 27 Chi nhánh Phòng giao dịch - Khu vực miền Nam (TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang): 35 Chi nhánh Phòng giao dịch - 550 đại lý chi trả Trung tâm chuyển tiền nhanh VPBank - Western Union Hiện VPBank có 160 Chi nhánh Phòng giao dịch hoạt động 34 tỉnh, thành nước Nhân :Ngày 10/9/1993, VPBank thức mở cửa giao dịch 18B Lê Thánh Tông, số lượng CBNV có vỏn vẹn 18 người Cùng với việc phát triển mở rộng quy mô hoạt động, số lượng nhân VPBank tăng lên tương ứng Đến hết 30/06/2011, tổng số nhân viên nghiệp vụ toàn hệ thống VPBank là: 3.000 CBNV, 92% số có độ tuổi 40, khoảng 87% CBNV có trình độ đại học đại học Nhận thức chất lượng đội ngũ nhân viên sức mạnh ngân hàng Chính vậy, năm vừa qua VPBank quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân VPBank thường xuyên tổ chức khố đào tạo ngồi nước nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên 08/06/2018 Trang 16 1.2 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH 62 NGUYỄN THị MINH KHAI ĐÀ NẴNG Ngày 26/12/2011, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chi nhánh Đà Nẵng thức cho khai trương vào hoạt động Tên chi nhánh : VPBank Hải Châu (trực thuộc VPBank Đà Nẵng) Địa : Số 62 Nguyễn Thị Minh Khai, P Thạch Thắng, TP Đà Nẵng ĐT: 0511.3538878 Fax: 0511.3538879 Slogan : Hành động ước mơ bạn Lo go : Thương hiệu VPBank với phương châm "Hành động ước mơ bạn", xây dựng nên từ yếu tố: Chuyên nghiệp, Tận tuỵ, Khác biệt, Đơn giản Trong đó: CHUYÊN NGHIỆP: Vận dụng kiến thức kinh nghiệm, phong cách làm việc chuyên nghiệp, xác, nhanh chóng để cung cấp sản phẩm/dịch vụ ngân hàng đại, đáng tin cậy phù hợp với nhu cầu khách hàng TẬN TỤY: Nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc khách hàng, giúp khách hàng hiểu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng cách rõ ràng cụ thể KHÁC BIỆT: Ln tìm tòi, sáng tạo để tạo khác biệt, mang đến sản phẩm/dịch vụ cao cấp với tính độc đáo nhiều tiện ích cho khách hàng ĐƠN GIẢN: Tập trung xây dựng hệ thống dịch vụ Ngân hàng với thủ tục đơn giản, dễ hiểu thuận tiện, sử dụng công nghệ phục vụ khách hàng nhanh chóng hiệu Biểu tượng hình ảnh cách điệu bơng hoa sen nở, lồi hoa tiêu biểu dân tộc Việt Nam, thể mong muốn VPBank đóng góp vào phát triển bền vững, thịnh vượng trường tồn cho đất nước Việt Nam Hình dáng biểu tượng giống hai đôi bàn tay ấp ủ mầm non vươn lên, tượng trưng cho phát triển lên không ngừng, chỗ dựa vững chắc, đáng tin cậy để đảm bảo cho phát triển thịnh vượng Màu đỏ tươi cánh hoa thể nhiệt huyết, tinh thần làm việc hăng say, tính sáng tạo, thịnh vượng may mắn tinh thần trách nhiệm xã hội, cộng đồng hoạt động VPBank Kiểu chữ thiết kế thoáng đơn giản mang đến nhìn cảm nhận đại, đồng thời thể minh bạch hoạt động Ngân hàng Những đường cong mềm mại thể linh hoạt, phục vụ tận tuỵ thủ tục đơn giản Màu xanh mang lại sức sống tươi với ý nghĩa đem đến thành công vững bền cho 08/06/2018 Trang 17 khách hàng, thành cơng, phát triển Ngân hàng Đặc biệt, nét chữ ‘k' cuối logo tạo thành cánh hoa sen màu đỏ hướng lên trên, thể tâm VPBank muốn đem đến khách hàng sản phẩm/dịch vụ độc đáo, khác biệt với chất lượng tốt nhất, với phong cách đại, chuyên nghiệp đáng tin cậy nhất, với mong muốn giúp khách hàng biến ước mơ thành thực thông qua nỗ lực hành động Cùng với hình ảnh cánh hoa sen, cánh hoa chữ ‘k' đem đến cảm giác quán, kiên định với định hướng phát triển bền vững ngân hàng, xây dựng hình ảnh VPBank đối tác uy tín cho hợp tác bền chặt phát triển với khách hàng CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG BAN CHI NHÁNH VPBANK TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH BỘ PHẬN TÍN DỤNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN GIAO DỊCH KIỂM SOÁT VIÊN NHÂN VIÊN GIAO DỊCH NHÂN VIÊN GIAO DỊCH SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CHI NHÁNH 62 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 1.2.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ - Giám đốc chi nhánh VPbank: Là người chịu trách nhiệm với tổng giám đốc kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Giám đốc chi nhánh chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm hổi đồng quản trị ngân hàng Giám đốc thực nhiệm vụ quyền hạn chức danh theo ủy quyền phép uyer quyền lại phần nhiệm vụ, quyền hạn cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền phải chịu trách nhiệm kết qur thực người ủy nhiệm thực 08/06/2018 Trang 18 - Bộ phận tín dụng có chức quản lý tín dụng, tốn quốc tế , xử lý giao dịch + Quản lý tín dụng : hỗ trợ cơng tác tín dụng, kiểm sốt tín dụng, quản lý nợ, chức khác + Thanh toán quốc tế :xử lý giao dịch toán quốc tế, xử lý giao dịch chuyển tiền quốc tế + Xử lý giao dịch - Bộ phận kế toán giao dịch có chức hướng dẫn hậu kiểm tra việc hạch toán kế toán đơn vị trước thuộc chi nhánh, đảm nhận toán đơn vị đơn vị nội ngân hàng khác, tổng hợp kế hoạch kinh doanh tài tồn chi nhánh, đồng thời quản lý chi phí điều hành, quản lý khoản kho quỹ bảo quản sử dụng khuôn dấu chi nhánh chi nhánh VPbank + Kiểm soát viên chi nhánh VPbank : người đứng đầu phận kế toán thục chức nhiệm vụ phòng kế tốn ngồi kiểm sốt viên giám đốc chi nhánh ủy nhiệm diều hành chi nhánh giám đốc chi nhánh vắng mặt + Nhân viên giao dịch : nhận khoản tiền gửi, cho vay, rút tiền thủ tục giấy tờ; hầu hết giao dịch trực tiếp với khách hàng, Làm cơng tác tín dụng, tốn, đầu tư tài chính, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, Làm công tác tra, giám sát, pháp chế, tham giá quản lý chi nhánh CÁC SẢN PHẨM KINH DOANH CHÍNH CỦA CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 1.3.1 Khách hàng cá nhân  Thẻ Thẻ tín dụng Mastercard MC2 Thẻ tín dụng Mastercard Platinum Thẻ Đồng thương hiệu Vietnam Airlines - VPBank Platinum MasterCard Thẻ Autolink liên kết tài khoản toán T24 Thẻ Đồng thương hiệu Vietnam Airlines - VPBank Platinum Master Card Thẻ ghi nợ quốc tế mc2 Master Card Thẻ ghi nợ quốc tế MasterCard Platinum  Dịch vụ cá nhân Dịch vụ chi trả lương Dịch vụ chuyển tiền nước Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng qua Internet Banking  Vay Cho vay hộ kinh doanh Thấu chi cá nhân tiêu dùng Cho vay Hộ kinh doanh bổ sung vốn lưu động trả góp Tín chấp CBCNV cấp quản lý Tín chấp cá nhân theo dư nợ thực tế 08/06/2018 Trang 19 Cho vay mua nhà cá nhân Cho vay cá nhân xây dựng/sửa chữa nhà Cho vay mua ô tô cá nhân Cho vay cầm cố GTCG VPBank phát hành Cho vay cá nhân tiêu dùng có tài sản bảo đảm Cho vay hỗ trợ tài du học  Tài khoản Tài khoản toán Tài khoản VPSuper  Gửi tiết kiệm Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ Tiết kiệm trả lãi trước Tiết kiệm Kỳ hạn ngày Tiết kiệm tháng linh hoạt Tiết kiệm trực tuyến Tiết kiệm Thả Thịnh Vượng Tiết kiệm Tích lộc  Dịch vụ E-banking Internet Banking Dịch vụ SMS Banking Thanh toán trực tuyến 1.3.2 Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ  Sản phẩm Tiền gửi tốn Tiền gửi khơng kỳ hạn Tiền gửi có kỳ hạn VP Business SME Invest  Sản phẩm Tín dụng Cho vay vốn lưu động trả góp Cho vay VND lãi suất ngoại tệ Cho vay ngắn hạn theo Cho vay theo hạn mức tín dụng ngắn hạn Thấu chi tài khoản doanh nghiệp SME Flex Cho vay trung, dài hạn thông thường Cho vay mua xe tơ (Ơ tơ SME Class-A) Cho vay mua xe tơ (Ơ tơ SME kinh doanh) Cho vay hợp vốn Bảo lãnh  Thanh toán quốc tế Chuyển tiền đến quốc tế 08/06/2018 Trang 20 Nhờ thu xuất L/C xuất (Thông báo, sửa đổi, xác nhận, chuyển nhượng) Chuyển tiền quốc tế Nhờ thu nhập L/C nhập  Tài trợ thương mại Tài trợ XK trước giao hàng Tài trợ XK sau giao hàng Chiết khấu chứng từ XK Tài trợ LC nhập Tài trợ Đại lý /Nhà phân phối  Quản lý dòng tiền Thu hộ lần địa điểm Khách hàng Chuyển tiền nước Chuyển tiền định kỳ Thanh toán hàng loạt (trả lương) Chi hộ quầy giao dịch Dịch vụ séc Chi tiền mặt địa điểm khách hàng Thu địa điểm khách hàng Chuyển tiền đến nước Thu hộ quầy Quản lý tài khoản tập trung (Cash Pooling)  Dịch vụ E-Banking  Sản phẩm dịch vụ khác Hợp đồng mua bán ngoại tệ có kỳ hạn Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao Hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi Hợp đồng mua bán ngoại tệ phái sinh quyền chọn Kiểm đếm tiền mặt Giao dich qua fax Dịch vụ Logistics 1.3.3 Khách hàng doanh nghiệp lớn  Sản phẩm tín dụng Tài trợ vốn lưu động ngắn hạn Cho vay cầm cố giấy tờ có giá tài sản đảm bảo khác Cho vay hợp vốn Cho vay trung dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh  Dịch vụ Tài trợ XNK Dịch vụ Thông báo L/C Dịch vụ xác nhận L/C Dịch vụ chiết khấu L/C xuất 08/06/2018 Trang 21 Nhờ thu chứng từ XK (D/A, D/P) Tài trợ xuất trước giao hàng Tài trợ xuất sau giao hàng Phát hành L/C nhập Cho vay nhập Nhờ thu chứng từ NK (D/A, D/P) Dịch vụ tài khoản Dịch vụ tiền gửi khơng kỳ hạn Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn Dịch vụ chuyển tiền nước Dịch vụ chuyển tiền quốc tế Dịch vụ thu - chi hộ Quản lý tài khoản tập trung Kiểm đếm tiền mặt  Chương trình Chương trình tài trợ Nhà phân phối/ Đại lý Tài trợ dự án trọn gói Sản phẩm tài Sản phẩm Ngoại hối giao Sản phẩm Ngoại hối kỳ hạn Sản phẩm Hoán đổi ngoại tệ Sản phẩm Hoán đổi lãi suất  Bảo lãnh Bảo lãnh thuế Bảo lãnh đối ứng Bảo lãnh nhận hàng Bảo lãnh dự thầu Bảo lãnh thực hợp đồng Phát hành trái phiếu  Ngân hàng trực tuyến Dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (I2B Wholesale) QUY ĐỊNH, ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM KINH DOANH HỘ GIA ĐÌNH Cho vay hộ kinh doanh hình thức cho vay hộ kinh doanh cá thể có phương án kinh doanh hiệu gặp phải vấn đề vốn Cho vay hộ kinh doanh hình thức cho vay vào giá trị tài sản đảm bảo khách hàng người có tài sản đảm bảo 2.1 Đặc điểm Đối tượng : Hộ kinh doanh cá thể có đăng ký kinh doanh, có phương án kinh doanh hiệu Sản phẩm :  Cho vay bổ sung vốn lưu động 08/06/2018 Trang 22  Cho vay bổ sung TSCĐ Hạn mức cho vay:  Đối với cho vay vốn lưu động tối đa 80%  Đối với cho vay đầu tư TSCĐ tối đa 90% Thời gian cho vay:  Đối với cho vay vốn lưu động tối đa 12 tháng  Đối với cho vay đầu tư TSCĐ tối đa 60 tháng Thời gian gia hạn hạn :  Khoản vay bổ sung vốn lưu động tối đa 12 tháng  Khoản vay bổ sung TSCĐ tối đa 60 tháng Loại tiền vay: VND Lãi suất : Cố định : 13%/năm Thả Lãi suất hạn tối đa 150% lãi suất hạn Tài sản đảm bảo : - Tài sản bên vay tải sản bên thứ bảo lãnh gồm  Bất động sản  Động sản(Phương tiện vân tải, tàu thuyền …)  Dây chuyền sản xuất  Hàng hóa tồn kho - Tài sản hình thành từ vốn vay Mức cho vay : Khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn lư động , 20% tổng nhu cầu vốn vay đầu tư TSCĐ Căn tổng nhu cầu vốn khách hàng không vượt hạn mức cho vay giá trị tài sản đảm bảo (không vượt 65% tổng giá tri tài sản đảm bảo) Nếu số tiền hạn mức cho vay lớn 65% giá trị tài sản đảm bảo ngân hàng cho vay tối đa 65% giá trị tài sản đảm bảo, ngược lại ngân hàn cho vay theo hạn mức tín dụng Mức cho vay tối đa tỷ đồng Phương thức trả nợ:thõa thuận  Cho vay theo (lãi trả định kỳ, gốc trả định kỳ/cuối kỳ)  Cho vay theo hạn mức (lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ) Tần suất kiểm tra sau vay : tháng / lần khoản vay tỷ tháng / lần dối với khoản vay từ 500 triệu đến tỷ có q hạn kiểm tra tháng/ lần Mục đích kiểm tra :  Khách hàng có sử dụng mục đích xin vay 08/06/2018 Trang 23  Phát hiên kịp thời vấn đề khó khăn mà khách hàng gặp phải biện pháp phòng ngừa thu hồi vốn  Kiểm sốt dòng vốn ngân hàng Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ Số phí trả trước hạn quy định ghi thỏa thuận hợp đồng : 0.2 % Kênh phân phối Khách hàng lựa chọn kênh phân phối trực tiếp dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) Vpbank 2.2 Lợi ích - Thời gian, thủ tục nhanh chóng, đơn giản - Được tư vấn chuyên nghiệp chuyên viên quan hệ khách hàng phương án kinh doanh - Đáp ứng nguồn vốn kịp thời cho hộ kinh doanh cá thể 2.3 Thủ tục điều kiện đăng ký Hồvay vốn:  Giấy CMND, hộ (KT3) người vay vợ/chồng người vay  Bản Giấy đăng ký kết hôn/ Giấy chứng nhận độc thân Khách hàng  Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu VPBank cung cấp)  Hồ sơ phương án vay vốn ( Hóa đơn, hợp đồng mua hàng…)  Giấy tờ chứng minh khả tài nguồn trả nợ (Hợp đồng lao động, định bổ nhiệm, định lương )  Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp tài sản bảo đảm ( Sổ đỏ, cà vẹt xe…)  Giấy tờ khác (Giấy tờ bên thứ có liên quan có… QUY TRÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH Quy trình sản phẩm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Việt Nam thịnh vượng Bước 1: Tiếp nhận hồvay vốn thu thập thông tin khách hàng Khi khách hàng đến yêu cầu vay nhân viên ngân hàng tiến hành tư vấn sản phẩm vay hướng dẫn lập hồcho vay, tìm hiểu thơng tin khách hàng làm sở thẩm định phân tích có nên cho vay hay không Thu thạp thông tin khách hàng qua: - Đơn đề nghị vay vốn, mục đích vay vốn - Giấy tờ cá nhân - Phương án kinh doanh - Giấy tờ liên quan đến tài sản chấp, cầm cố như: giấy chứng nhận sở hữu tài sản cố định, giấy tờ bất động sản, động sản,… - Các giấy tờ liên quan khác Bước 2: Phân tích lập báo cáo thẩm định ( tờ trình thẩm định) 08/06/2018 Trang 24 - Dựa vào hồvay vốn phận tín dụng đánh giá lực khách hàng, đánh giá tính chân thực thông tin mà khách hàng cung cấp, nhận xét thái độ thiện chí khách hàng - Phân tích phương án kinh doanh kế hoạch trả nợ khách hàng + kiểm tra tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh + kiểm tra tính trung thực số liệu báo cáo kế toán khách hàng cấp - Đánh giá khả tài chính, phân tích tình huống, rủi ro xảy cho khách hàng vay, dự phòng khắc phục rủi ro - Đánh giá, xem xét tính hợp pháp tài sản cầm cố, chấp khách hàng để đảm bảo thu nợ nhiều Bước 3: Ký hợp đồng đảm bảo tiền vay đăng ký giao dịch đảm bảo Khi ngân hàng định cho vay ngân hàng ký với khách hàng hợp đồng đảm bảo tiền vay đăng ký giao dịch đảm bảo để đảm bảo tài sản chấp hợp pháp, việc vay vốn chập tài sản quan nhà nước làm chứng, tránh rủi ro thay đổi chủ sở hữu tài sản đảm bảo thời gian vay vốn Hai hợp đồng lưu vào hồvay vốn Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ Sau hoàn tất thủ tục tài sản đảm bảo, ngân hàng ký với khách hàng hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ (để xác định thời gian trả nợ cho lần nợ), thời hạn khế ước xác định dựa vào chu kỳ kinh doanh khách hàng Bước 5: Giải ngân Sau hợp đồng ký kết, ngân hàng tiến hành giải ngân theo số tiền cam kết hợp đồng Giải ngân lần vay vốn lưu động giải ngân nhiều lần cho vay đầu tư tài sản cố định Bước 6: Kiểm tra sau vay nhắc nợ Tiến hành kiểm tra sau vay nhắc nợ định kỳ tháng lần vay từ 500 triệu đến tỷ có hạn kiểm tra tháng lần, nhằm đảm bảo khách hàng sử dụng tiền vay mục đích kinh doanh, phát dấu hiệu bất thường có có biện pháp thu hồi vốn kịp thời, giảm thiểu rủi ro Bước 7: Thanh lý hợp đồng vay Khi khách hàng thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại tài sản đảm bảo tiền vay cho khách hàng kết thúc hợp đồng tín dụng Nếu khách hàng khơng trả đủ số nợ ngân hàng tiến hành chuyển số nợ sang nợ hạn tiến hành xử lý nợ hạn sau lý hợp đồng vay để kết thúc quan hệ tín dụng ngân hàng khách hàng Các biện pháp xử lý nợ hạn: - Yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo xét thấy khoản vay có biểu bất ổn hay giá trị tài sản đảm bảo thấp giá trị khoản vay - Bán chuyển nhượng, cho thuê tài sản đảm bảo tiền vay III ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN Trong trình hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngân hàng gặp khơng kho khănn đánh giá ưu nhược điểm mà ngân hàng gặp phải thừ nhóm đưa vài ý kiến nhận xét đánh giá sau: ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VPBANK HẢI CHÂU 08/06/2018 Trang 25 1.1 ƯU ĐIỂM - Gần sách hoạt động hệ thống ngân hàng ngày hoạn thiện tạo điều kiện tự chủ cho tổ chức tín dụng nhà nước khuyến khích mở rộng triển khai nghiệp vụ ngân hàng phù hợp với nên kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động - Mạng lưới hoạt động tốt rộng 160 chi nhánh tồn quốc tính đến 11/2012 với lượng lớn khách hàng quen thuộc uy tín kinh nghiệp hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng - Ngân hàng nhận quan tâm đạo quyền địa phương ngân hàng nhà nước thành phố Đà Nẵng - Về lực tài : tính đến 11/2012 vốn điều lệ lên tới 5.770 tỷ đồng đáp ứng quy định an toàn vốn tắng khả đáp ứng nhu cầu đầu tư hệ thống thông tin dịch vụ ngân hàng - Đội ngũ nhân viên :Đến hết 30/06/2011, tổng số nhân viên nghiệp vụ toàn hệ thống VPBank là: 3.000 CBNV, 92% số có độ tuổi 40, khoảng 87% CBNV có trình độ đại học đại học Nhận thức chất lượng đội ngũ nhân viên sức mạnh ngân hàng Chính vậy, năm vừa qua VPBank quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân VPBank thường xun tổ chức khố đào tạo ngồi nước nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên Cán cơng nhân viên trẻn nhiệt tình qua q trình cơng tác làm việc chung tạo nên đồn kết cao, tương trợ cơng tác nghiệp vụ, lề lối tác phong làm việc chuyên nghiệp thành thạo chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, cán lãnh đạo tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng, quản lý chạt chẽ hoạt động phòng ban, quan tâm khíchleej tạo động lực cho nhân viên - Hệ thống công nghệ thông tin : Sử dụng phần mềm Ngân hàng lõi -Corebanking Temenos giúp cho thời gian giao dịch với khách hàng rút ngắn, an toàn, bảo mật Hệ thống thẻ Way4 Open Way, công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV, hệ thống máy ATM đại đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch thẻ khách hàng - Sản phẩm dịch vụ phong phú đa dạng chi nhánh có sách thu hút, hấp dẫn khách hàng theo thời kỳ 1.2 NHƯỢC ĐIỂM - Các sách, quy định pháp lý liên quan đến hoạt động ngân hàng thiếu đồng bộ, quy định chồng chéo, quy định sách tiền tệ chưa đổi kịp thời, chế giám sát nhiều bất cập - Nền kinh tế thành phố đà Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn năm qua, nhiều doanh nghiệp phá sản hay thu hẹp quy mô sản suất làm cho thị trường tiền tệ cân đối cung cầu tiền tệ, biến động giá thị trường loại hàng hóa, bất động sản đóng băng, tý lệ lam phát đáng báo động… - Áp lục trình hội nhập kinh tế : trình hội nhập quốc tế Vpbank chịu nhìu áp lực từ ngân hàng khồng mà ngồi nước, 08/06/2018 Trang 26 ngân hàng có vốn lớn quy mơ, mang lưới rộng khắp sở vật chất hạ tầng quy mô … - Các rủi ro kinh doanhngân hàng gặp phải ngày cao đa dạng, tinh vi hơn, ngân hàng khó nắm bắt lĩnh vực cho vay - Sự cạnh tranh sản phẩm thay thị trường : phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm số kênh huy động vốn nhân tố làm giảm nhu cầu chủ thể thị trường cá sản phẩm dịch vụ ngân hàng ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM CHO VAY HỘ KINH DOANH 2.1 ƯU ĐIỂM: Mức cho vay cao, lên đến 90% Phương thức trả lãi đa dạng Thủ tục đơn giản, nhanh chóng Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ kinh doanh cá thể 2.2 NHƯỢC ĐIỂM: Do sản phẩm cho vay hộ kinh doanh sản phẩm ngân hàng chi nhánh nên kinh nghiệm, lợi khả nắm bắt trường hạn chế Do sản phẩm hướng đến đối tượng khách hàng hộ gia đình nên khơng đáp ứng mong muốn mở rộng thị trưởng ngân hàng chi nhánh Do hộ kinh doanh chưa có nhiều kinh nghiệm hiểu biết lĩnh vực thị trường tài ngân hàng nên nhiều khả rủi ro cao, tỷ lệ thu hồi vốn thấp Trong môi trường cạnh tranh gay gắt giữ ngân hàng VPBank khơng đủ khả cạnh tranh với ngân hàng hình thành sản phần từ lâu ngân hàng có vốn điều lệ cao, có vốn cổ phần nhà nước Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 3.1 VỀ PHÍA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VPBANK HẢI CHÂU - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng tăng vị cạnh tranh - Nâng cao phát triển sản phẩm dịch vụ có tăng cường sản phẩm dịch vụ đpajs ứng nhu cầu thị trường tiền tệ - Tăng cường số luượng chất lượng cán công nhân viên chi nhánh đảm bảo an tồn chất lượng tín dụng, đủ nhân lực để năm bắt nắng lực kinh doanh Ngân hàng cần tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức đến cán tín dụng, chủ ý rnf luyện nâng cao khả ngoại ngữ - Bố trí việc tiếp nhân hồvay của khách hàng theo địa bàn, mà cán tín dụng sinh sống hoạt nắm rõ nhất, tăng tính trách nhiệm cán nhân viên - Mở rộng địa bàn hoạt động cách mở thêm chi nhánh khác địa bàn thành phố Đà Nẵng, thâm nhập sâu vào vùng kinh tế khu vực phát triển chậm, thiếu vốn như, Hòa Quý, Hòa Hải,… 08/06/2018 Trang 27 - Hồn thiên cơng nghệ đổi ngân hàng, thiết lập máy xủa lý cung cấp thông tin, nội sử dụng chung Nhân viên ngân hàng cần nắm bắt nhánh chóng hong tin kinh tế trị xã hội diễn biến thị trường ngồi nước, góp phần cải thiện tiêu chuẩn hóa phương thức chuẩn hóa - Tạo điều kiện làm việc, mơi trương động nhiệt tình cho cán nhân viên chi nhánh, khuyến khích sáng tạo góp ý kiến để hồn thiện máy quản lý sản phẩm dịch vụ ngân hàng mình, có phần thưởng thõa đáng ý kiến đánh gái cao 3.2 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN VỀ SẢN PHẨM Nâng cao chất lượng, kĩ thẩm định đội ngũ phận tín dụng để đánh giá tính khả thi hồvay vốn trự phòng đảm bảo tỷ lệ rủi ro thấp Nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên giao dịch, lịch sự, chuyên nghiệp giao tiếp, hướng dẫn thực thủ tục rõ ràng, cụ thể, gây thiện cảm khách hàng Đa dạng hóa chu đáo cơng tác chăm sóc khách hàng Đặt mục tiêu cụ thể tỷ lệ dư nợ sản phẩm cho vay hộ kinh doanh Tăng cường rút ngăn thời gian thẩm định, giải ngân đảm bảo hạn chế rủi ro Tư vấn tận tình, cung cấp đầy đủ xác thơng tin sản phẩm cho khách hàng, cá thử tục hồ sơ tín dụng Tạo thân thiện gần gũi cách hàng qua việc chăm sóc khác hàng như, thái độ nhân viên 08/06/2018 Trang 28 Phần kết luận Bài tiểu luận kết q trình lao động tìm tòi sáng tạo thành viên nhóm,cũng giúp đỡ tận tình học bổ ích giao trường đại học Duy Tân Kết hướng dẫn góp ý giảo viên hướng dẫn nghiên cứu tìm tòi nhóm tiểu luận hoàn thiện phản ảnh khái quát nội dung vấn đề cho vay cụ thể sản phẩmcho vay hộ kinh doanh” ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Hải Châu thành phố Đà Nẵng Qua tiều luận mà nhóm tìn hiểu chung tơi có nhìn khái quát sản phẩm cho vay, vấn đề tìm hiểu giúp chung tơi bổ sung, tích lũy nhiều kiến thức cho thân Nhóm xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn tần tình dẫn cho nhóm Chung tơi mong muốn tiểu luận làm sản phẩm cho vay hộ kinh doanh ưu nhược điểm ngân hàng Vpbank chi nhánh Đà Nẵng với kiến thức có nhóm chúng tơi đua đề xuất nhằm khắc phục nhược điểm ngân hàng Nhóm chúng tơi mong nhận ý kiến góp ý để nhóm hồn thiện Nhóm xin chân thành cám ơn quý thầy cô xem xét tiều luận Hết 08/06/2018 Trang 29 - ... tài: Tìm hiểu sản phẩm cho vay hộ kinh doanh ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) để hiểu rõ sản phẩm, cách thức vay, phương thức trả lãi đánh giá khả cạnh tranh ưu điểm hạn chế sản phẩm ngân. .. sản phẩm ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) chi nhánh Đà Nẵng 08/06/2018 Trang ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU SẢN PHẨM CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNVIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH... tối thiểu II TIỀM HIỂU SẢN PHẨM CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢN GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu sản phẩm cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng việt nam thịnh vượng (VPBank) , Tìm hiểu sản phẩm cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng việt nam thịnh vượng (VPBank)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay