Khái niệm và chức năng của tài chính

31 20 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 11:06

Bài thu hoạch mơn: LOGO TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CHỦ ĐỀ III: Khái niệm chức tài Nhóm thực hiện: Nhóm Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thanh Hương Trần Đức Giang Lê Thanh Giang Lê Thùy Linh CHỦ ĐỀ III NỘI DUNG KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH www.thmemgallery CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Company Logo KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH Tài q trình phân phối nguồn lực tài nhằm đáp ứng nhu cầu chủ thể kinh tế Hoạt động tài ln gắn liền với vận động độc lập tương đối luồng giá trị hình thái tiền tệ thơng qua việc hình thành sử dụng quỹ tiền tệ kinh tế www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Nói đến chức tài nói đến khả khách quan phát huy tác dụng xã hội Chức tài cụ thể hố chất tài chính, mở nội dung tài vạch rõ tác dụng xã hội tài Chức tài khả bên trong, biểu lộ tác dụng xã hội tác dụng có với tham gia thiết người www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Trong đời sống xã hội, tài vốn có hai chức bản: CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI www.thmemgallery CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chức Đối tượng Nội dung Mục đích Phân phối, giám đốc Đặc điểm Chủ thể www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chủ Đối tượng thể Kết Đặc điểm www.thmemgallery Chức phân phối, giám đốc Company Logo CHỨC CHỨC NĂNG NĂNG CỦA CỦA TÀI TÀI CHÍNH CHÍNH Phân phối Giám đốc Đối tượng www.thmemgallery Chủ thể Kết Đặc điểm Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chức phân phối: a) Phân phối gì? Phân phối khâu trung gian sản xuất tiêu dùng Phân phối sản xuất định, song phân phối không thực cách hữu hiệu sản xuất tiêu dùng bị đình trệ b) Phân phối tài gì? Phân phối tài phân chia nguồn tài chính, chủ yếu tổng sản phẩm quốc dân theo tỷ lệ xu hướng định cho tích lũy tiêu dùng www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH c) Chức phân phối tài Chức phân phối tài chức mà nhờ vào đó, nguồn tài lực đại diện cho phận cải xã hội đưa vào quỹ tiền tệ khác để sử dụng cho mục đích khác nhau, đảm bảo nhu cầu, lợi ích khác đời sống xã hội www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH + Quỹ bù đắp chi phí vật chất bỏ q trình sản xuất, tiến hành dịch vụ Phần hình thành quỹ khấu hao tài sản cố định khôi phục lại vốn lưu động bỏ Quỹ tiền tệ nhằm đảm bảo sản xuất giản đơn vủa trình sản xuất xã hội + Quỹ tích lũy nhằm tái sản xuất mở rộng, đầu tư phát triển kinh tế + Quỹ tiêu dùng, bao gồm tiêu dùng cho cá nhân cho nhà nước www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH => Như vậy, kết phân phối lần đầu nguồn tài xã hội hình thức giá trị tạo khoản thu nhập chủ thể, hình thành khoản thu cho quỹ tiền tệ Dừng lại chưa thể đáp ứng nhu cầu nhiều mặt tồn xã hội Do nảy sinh yêu cầu khách quan xã hội tái phân phối www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH •Phân phối lại: Q trình phân phối lại trình tiếp tục phân phối phần thu nhập bản, quỹ tiền tệ hình thành trình phân phối lần đầu phạm vi rộng hơn, bao gồm lĩnh vực không sản xuất vật chất dịch (các ngành không sản xuất: Quân đội, Giáo dục, Y tế…) www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Phân phối lại thực qua phương pháp: + Huy động tập trung phần thu nhập tổ chức dân cư vào quỹ tiền tệ hình thức thuế khoản vốn nhàn rỗi gửi vào hệ thống tín dụng ngân hàng, mua loại bảo hiểm phí, loại cổ phiếu trái phiếu loại giấy tờ có giá… + Sử dụng quỹ tiền tệ chủ thể xã hội www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Mục đích phân phối lại: + Bổ sung thêm vào Ngân sách Nhà nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho toàn xã hội; + Tạo nguồn thu nhập cho lĩnh vực không sản xuất vật chất người làm việc lĩnh vực đó; + Điều hồ thu nhập ngành, doanh nghiệp tổ chức kinh tế, tầng lớp dân cư; + Điều tiết hoạt động kinh tế phạm vi vĩ mô www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Phân phối lại tiến hành thơng qua ba biện pháp: + Biện pháp tài – tín dụng; + Biện pháp giá cả; + Hoạt động phục vụ Trong đó, biện pháp tài – tín dụng giữ vai trò trung tâm www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Khi vận dụng chức phân phối tài vào thực tiễn để phân phối nguồn tài đòi hỏi phải đáp ứng yêu cầu sau đây: * Trước hết phân phối tài phải xác định quy mơ, tỷ trọng đầu tư tổng sản phẩm quốc dân phù hợp với khả tăng trưởng kinh tế thời kỳ định www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH * Phân phối vốn tài phải đảm bảo giải mối quan hệ tiết kiệm, đầu tư tiêu dùng * Phân phối tài phải giải thỏa đáng quan hệ lợi ích kinh tế chủ thể tham gia phân phối www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chức giám đốc Chức giám đốc tài chức mà nhờ vào việc kiểm tra đồng tiền thực trình phân phối cải xã hội thành quỹ tiền tệ sử dụng chúng theo mục đích định www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Đối tượng giám đốc tài q trình phân phối cải xã hội hình thái tiền tệ - trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ tập trung không tập trung theo mục tiêu định Đặc điểm giám đốc tài - Thứ nhất: Giám đốc tài giám đốc tiền thông qua sử dụng chức thước đo giá trị chức phương tiện toán tiền tệ vận động tiền vốn để tiến hành giám đốc www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH - Thứ hai: Giám đốc tiền tài giám đốc tiền thơng qua phân tích tiêu tài – tiêu phản ánh tổng hợp toàn hoạt động xã hội doanh nghiệp - Thứ ba: Giám đốc tiền tài thực vận động tài nguyên xã hội www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Mục đích giám đốc tài chính: - Bảo đảm cho sở kinh tế toàn kinh tế phát triển theo mục tiêu định hướng Nhà nước - Đảm bảo việc sử dụng nguồn lực khan môt cách có hiệu quả, tiết kiệm tới mức tối đa yếu tố sản xuất xã hội - Bảo đảm sử dụng vốn đạt hiệu cao - Bảo đảm việc chấp hành pháp luật hoạt động sản xuất kinh doanh www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Nội dung Giám đốc tài chính: - Giám đốc tài q trình thành lập thực kế hoạch Ngân sách Nhà nước - Giám đốc tài doanh nghiệp, tổ chức kinh tế dựa sở chế độ hạch toán kinh tế hợp đồng kinh tế - Giám đốc tài q trình cấp phát, cho vay tốn vốn đầu tư XDCB Ngồi ra, Giám đốc tài thực hộ kinh tế dân cư www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Hai chức tài có mối quan hệ hữu cơ, bổ sung cho nhau, việc thực chức phân phối tiền đề để thực chức giám đốc.Và ngược lại việc thực tốt chức giám đốc tạo điều kiện để thực chức phân phối tốt Trên sở nhận thức chất, chức tài chính, hoạt động tài phát huy vai trò kinh tế./ www.thmemgallery Company Logo LOGO ... Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Trong đời sống xã hội, tài vốn có hai chức bản: CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI www.thmemgallery CHỨC NĂNG GIÁM ĐỐC Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chức. .. NỘI DUNG KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH www.thmemgallery CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Company Logo KHÁI NIỆM TÀI CHÍNH Tài q trình phân phối nguồn lực tài nhằm đáp ứng nhu cầu chủ thể kinh tế Hoạt động tài ln... www.thmemgallery Company Logo CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chủ Đối tượng thể Kết Đặc điểm www.thmemgallery Chức phân phối, giám đốc Company Logo CHỨC CHỨC NĂNG NĂNG CỦA CỦA TÀI TÀI CHÍNH CHÍNH Phân phối Giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm và chức năng của tài chính , Khái niệm và chức năng của tài chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay