Vai trò của tòa án trong tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn quận 5, thành phố hồ chí minh

94 14 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 10:15

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Minh Tường VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Minh Tường VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐINH THỊ MAI Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Giám đốc Học viện Khoa học xã hội định giao cho học viên Lê Minh Tường đề tài luận văn thạc sĩ: “Vai trò Tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” Chun ngành: Luật Hình Tố tụng hình sự; Mã số: 60.38.01.04 Đây cơng trình học viên tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng hoàn thành hướng dẫn TS Đinh Thị Mai Học viên thực đề tài xin cam đoan cơng trình nghiên cứu học viên; số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố; nội dung luận văn không chép cơng trình nghiên cứu Học viên xin chịu trách nhiệm tính trung thực luận văn Tác giả luận văn Lê Minh Tường LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực luận văn, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Cơ sở học viện Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa, Phòng, Ban Bộ phận chuyên môn Học viện tạo điều kiện cho tơi tham gia học tập chương trình cao học đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình sự, khóa VI đợt năm 2015 Các thầy, cô giảng viên Học viện tham gia giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu TS Đinh Thị Mai - Giảng viên Khoa Luật Học viện Khoa học xã hội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt thời gian thực luận văn Ban lãnh đạo Thẩm phán Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp số liệu, tài liệu tham khảo, án hình sơ thẩm phúc thẩm, trao đổi kiến thức nghiệp vụ chun mơn, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho tơi suốt q trình thực luận văn Các anh, chị học viên Lớp cao học đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật Hình Tố tụng hình khóa VI đợt năm 2015 đóng góp nhiều ý kiến giúp tơi hồn thành luận văn Gia đình, người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu thực hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Lê Minh Tường MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm tranh tụng vai trò tòa án tranh tụng 1.2 Các chủ thể tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình 1.3 Đặc điểm, ý nghĩa mối quan hệ tòa án với chủ thể khác tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình 10 1.4 Vai trò Tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự12 1.5 Quy định pháp luật Việt Nam vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình 17 Chương 2; THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TRANH TỤNG TỪ THỰC TIỄN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Tình hình xét xử hoạt động tranh tụng Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh Tòa án nhân dân Quận 26 2.2 Thực trạng vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm 31 2.3 Đánh giá việc đảm bảo vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình 47 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ 57 3.1 Yêu cầu việc đảm bảo vai trò tòa án tranh tụng 57 3.2 Một số giải pháp đảm bảo vai trò Tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình 58 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Phân tích số liệu số lượng vụ án giải 29 Bảng 2.2 Phân tích số liệu luật sư bào chữa 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền người hoạt động tư pháp nội dung coi trọng đề cập đạo luật quốc gia Qua lịch sử đấu tranh, tồn phát triển lồi người, quyền ln ln ghi nhận bảo đảm Những nguyên tắc quyền người, có quyền bị cáo hoạt động tư pháp hình ln hồn thiện dần theo thời gian khẳng định văn pháp lý Đạo luật Anh năm 1689 quyền Tuyên ngôn độc lập Mỹ năm 1776 ghi nhận: “Tất người sinh có quyền bình đẳng, tạo hố cho họ quyền khơng xâm phạm được, quyền có quyền sống, quyền tự mưu cầu hạnh phúc” Bản tuyên ngôn nhân quyền Pháp năm 1791 khẳng định: “Người ta sinh tự bình đẳng quyền lợi phải ln ln tự bình đẳng quyền lợi” Ở Việt Nam, Chương V Hiến pháp năm 2013 có quy định “Quyền người, quyền cơng dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng” “Người bị buộc tội coi khơng có tội chứng minh theo trình tự luật định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật” Nghị số 49-NQ/TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 khẳng định: “Đòi hỏi cơng dân xã hội quan tư pháp ngày cao; quan tư pháp phải thật chỗ dựa nhân dân việc bảo vệ công lý, quyền người, đồng thời phải công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu với loại tội phạm vi phạm” Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Đảng tiếp tục đặt nhiệm vụ: “Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh việc thực chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng bảo vệ quyền người” Tranh tụng hoạt động xét xử nội dung bắt buộc mục tiêu hướng tới hệ thống tư pháp nhằm đảm bảo quyền người bị can, bị cáo Để đảm bảo nguyên tắc tranh tụng xét xử, Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 trọng bổ sung thêm quyền cho bị cáo quyền im lặng, quyền đưa chứng cứ, tiếp cận đọc, ghi chép hồ sơ vụ án… để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đặc biệt hoạt động xét xử cấp xét xử sơ thẩm Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 cụ thể hóa nguyên tắc tranh tụng hoạt động xét xử nói chung xét xử sơ thẩm nói riêng Với lí kể trên, mạnh dạn chọn đề tài: “Vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh” cho luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Đối với đề tài lựa chọn nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu xoay quanh quy định vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình Từ góc độ nghiên cứu vậy, nhiều cơng trình nghiên cứu có giá trị tham khảo lý luận thực tiễn như: - Nguyễn Đức Mai (2007), Bàn tranh tụng phiên tồ sơ thẩm hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 17), tr 23-28; - Nguyễn Văn Tuân (2009), Bản chất, nội dung tranh tụng phiên tồ hình vấn đề hồn thiện pháp luật tố tụng hình sự, Tạp chí Dân chủ Pháp luật (số 9), tr 33-41; - Vũ Gia Lâm (2013), Đổi thủ tục phiên tòa hình sơ thẩm theo hướng bảo đảm nguyên tắc tranh tụng, Tạp chí Kiểm sát (số 21), tr 36-42; - Phạm Minh Tuyên (2014), Bàn tranh tụng phiên tòa hình sự, Tạp chí Kiểm sát (số 12), tr 20-26, 64; - Vũ Thành Long (2014), Cần tháo gỡ số vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng Luật sư phiên tòa hình sự, Tạp chí Kiểm sát (số 15), tr 33-36; - Tơn Thiện Phương (2015), Các giải pháp công tác cán Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng kiểm sát viên phiên tòa hình sự, Tạp chí Kiểm sát (số Tân Xuân), tr 28-33; Tuy nhiên, thực tiễn nghiên cứu chưa có ấn phẩm, chưa có tài liệu nghiên cứu bất cập quy định vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích số quy định pháp luật tố tụng hình cụ thể Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, Luật tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 văn liên quan vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, luận văn hướng tới nghiên cứu tính cần thiết xây dựng chế tranh tụng hoàn thiện tổ chức, vận hành phiên tòa sơ thẩm hình để đảm bảo tốt quyền người, quyền công dân bị can, bị cáo hoạt động xét xử Đồng thời, đưa bất cập từ thực tiễn áp dụng pháp luật giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu, hệ thống hoá vấn đề lý luận pháp luật tố tụng hình có liên quan đến đề tài luận văn, tác giả chọn lọc phát triển ý tưởng khoa học, từ đưa luận điểm vấn đề vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình theo quy định Nhiệm vụ nghiên cứu mà luận văn hướng tới cụ thể sau: Một là, phân tích vấn đề lý luận vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình Hai là, phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình để rút vướng mắc, hạn chế pháp luật hành nguyên nhân bất cập thực thi pháp luật liên quan thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Ba là, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng hình luật khác có liên quan Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn xác định đối tượng nghiên cứu khía cạnh pháp lý số quy định pháp luật vai trò tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình Nghiên cứu sử dụng so sánh thực tiễn áp dụng quy định thời điểm trước sau Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 có hiệu lực nhằm đánh giá quy định pháp luật liên quan đưa quan điểm hoàn thiện Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận văn vai trò Tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình từ thực tiễn Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian không 06 năm gần (từ năm 2012 đến hết năm 2017) so với thời điểm triển khai luận văn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn hoàn thành sở vận dụng phương pháp phân tích pháp luật giải thích pháp luật sở phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lê nin quan điểm Đảng 40 Lê Hồng Quang (2018), Rèn luyện, nâng cao đạo đức Thẩm phán để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cơng lý, xây dựng Tóa án nhân dân sạch, vũng mạnh tồn diện, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 3), tr 17-22 41 Nguyễn Văn Quảng (2007), Trách nhiệm Viện kiểm sát hoạt động kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (số 02), tr 24-26 42 Đinh Văn Quế (2004), Vai trò hội đồng xét xử việc tranh tụng phiên tòa, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 7), tr 4-8 43 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận Bộ luật Hình 1999, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 44 Quốc hội (2004), Hiến pháp Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1992, Nxb Lao động xã hội Hà Nội 45 Quốc hội (2013), Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 46 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 47 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 48 Quốc hội (2014), Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Hà Nội 49 Quốc hội (2014), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Hà Nội 50 Huỳnh Sáng (2004), Về việc thực thủ tục xét hỏi kết hợp với tranh tụng phiên tòa, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 2), tr 4-5 51 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2016, 2017), Báo cáo tổng kết cơng tác tòa án hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh 52 Tòa án nhân dân Quận (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 53 Quách Ngọc Thảo Lê Lan Chi (2017), Triết lý tham gia đại diện nhân dân hoạt động xét xử, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 4), tr 36-41 54 Lê Hữu Thể (2005), Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (số 04) tr 13-16 55 Lê Hữu Thể (2005), Thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra, Nxb Tư pháp, Hà Nội 56 Nguyễn Trúc Thiện (2018), Một số vấn đề nội dung chứng minh tố tụng hình giải pháp khắc phục, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 4), tr 35-39 57 Lê Minh Thông (2001), Một số vấn đề hoàn thiện tổ chức hoạt động Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 58 Thủ tướng Chính phủ (2002), Chỉ thị số 10/2002/CT-TTg ngày 19/3/2002 việc triển khai thực Nghị số 08-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội 59 Nguyễn Thị Thanh Trâm (2017), Quyền người tố tụng hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 4), tr 23-26 60 Nguyễn Văn Tuân (2009), Bản chất, nội dung tranh tụng phiên tồ hình vấn đề hồn thiện pháp luật tố tụng hình sự, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (số 9), tr 33-41 61 Nguyễn Minh Tuấn (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội 62 Phạm Minh Tuyên (2014), Bàn tranh tụng phiên tòa hình sự, Tạp chí Kiểm sát, (số 12), tr 20-26, 64 63 Nguyễn Tất Viễn (2002), Hoạt động tư pháp kiểm sát hoạt động tư pháp, Kỷ yếu đề tài cấp Những giải pháp nâng cao thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp 64 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2013), Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Kiểm sát nhân nhân đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9, ngày 12/3 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), Hà Nội 65 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2011), Những vấn đề lý luận thực tiễn đổi thủ tục tố tụng hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Hà Nội 66 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2014), Tranh tụng giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng Kiểm sát viên xét xử hình đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, Báo cáo chuyên đề 67 Võ Khánh Vinh (2011), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 68 Lương Hải Yến (2018), Một số vấn đề hoạt động kiểm tra, đáng giá chứng quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 1), tr 36-38 ... sơ thẩm vụ án hình Chương Thực trạng vai trò Tòa án tranh tụng từ thực tiễn Tòa án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Chương Yêu cầu giải pháp đảm bảo vai trò Tòa án tranh tụng phiên tòa sơ. .. tiết vụ án 1.4 Vai trò Tòa án tranh tụng phiên tòa sơ thẩm vụ án hình 1.4.1 Xét theo giai đoạn phiên tòa sơ thẩm hình Xét theo giai đoạn phiên tòa sơ thẩm hình sự, vai trò tòa án tranh tụng thể... KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Minh Tường VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của tòa án trong tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn quận 5, thành phố hồ chí minh , Vai trò của tòa án trong tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự từ thực tiễn quận 5, thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay