Quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực hồ trung tâm thị trấn sa pa, huyện sa pa, tỉnh lào cai (tt)

24 22 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 10:10

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BÙI ĐỨC MẠNH QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH B GIÁO D C ÀO T O TR B XÂY D NG NG Đ I H C KI N TRÚC HÀ N I Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BÙI ĐỨC MẠNH KHÓA 2016 - 2018 QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI Chun ngành: Quản lý thị cơng trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS KHUẤT TÂN HƯNG Hà Nội - 2018 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này, trước tiên cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới tập thể thầy, cô giáo giảng viên Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu chuyên ngành Quản lý thị & cơng trình suốt thời gian học tập Trường Điều giúp tự tin vững vàng để tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi phát triển nghiệp Đặc biệt, tơi xin gửi lời cám ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới thầy PGS.TS Khuất Tân Hưng tận tình bảo, hướng dẫn cung cấp cho tơi nhiều thơng tin khoa học có giá trị suốt q trình tơi thực luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Xây dựng Lào Cai; Sở Giao thông; Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Kế hoạch Đầu tư Lào Cai; Viện quy hoạch kiến trúc Lào Cai; Phòng Quản lý thị; Phòng Địa – Xây dựng huyện Sa Pa cung cấp cho thơng tin chi tiết, cụ thể để tơi hồn thành luận văn Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn bè đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này.\ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Đức Mạnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Đức Mạnh MỤC LỤC: Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình ảnh MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài * Mục tiêu nghiên cứu * Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Phương pháp nghiên cứu * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài * Những khái niệm khoa học, thuật ngữ dùng luận văn NỘI DUNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 1.1 Giới thiệu chung thị trấn Sa Pa 1.1.1 Vị trí địa lý mối liên hệ vùng 1.1.2 Khái quát lịch sử hình thành phát triển thị trấn Sa Pa - 1.1.3 Điều kiện tự nhiên thị trấn Sa Pa - 1.1.4 Điều kiện văn hóa xã hội - 15 1.2 Thực trạng Kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa 18 1.2.1 Vị trí khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa 18 1.2.2 Thực trạng kiến trúc khu vực Hồ trung tâm 19 1.2.3 Thực trạng công viên xanh khu vực Hồ trung tâm - 21 1.2.4 Thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 22 1.2.5 Đánh giá chung kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm 24 1.3 Thực trạng công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 25 1.3.1 Công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị, quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị liên quan khu vực nghiên cứu 25 1.3.2 Công tác quản lý thực quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa - 27 1.3.4 Cơ cấu máy quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị - 30 1.3.5 Sự tham gia cộng đồng việc quản lý thực quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thi 30 1.4 Những vấn đề tồn công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa 31 1.4.1 Về quy hoạch, kiến trúc cảnh quan - 31 1.4.2 Công tác quản lý thực quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị - 32 1.4.3 Về chế sách - 32 1.4.4 Về tổ chức máy 32 1.4.5 Sự tham gia cộng đồng 33 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 34 2.1 Cơ sở lý luận quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị 34 2.1.1 Lý thuyết hình ảnh thị 34 2.1.2 Hình ảnh đặc trưng bóng dáng đô thị (Siloet) - 35 2.2 Cơ sở pháp lý kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 35 2.2.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật; quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan 35 2.2.2 Định hướng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa theo quy hoạch đô thị phê duyệt 38 2.3 Các yếu tố tác động đến kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 41 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 41 2.3.2.Điều kiện văn hóa xã hội - 42 2.3.3 Điều kiện kinh tế - 44 2.3.4 Qúa trình thị hóa - 45 2.3.5 Yếu tố thụ cảm kiến trúc cảnh quan - 45 2.3.6 Những yếu tố khoa học kỹ thuật - 47 2.3.7 Quy hoạch quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan 48 2.3.8 Cơ chế quản lý, khai thác sử dụng 48 2.3.9 Vai trò cộng đồng 49 2.4 Kinh nghiệm thực tiễn công tác quản lý kiến trúc cảnh quan thành phố giới nước 51 2.4.1 Kinh nghiệm nước - 51 2.4.2 Kinh nghiệm nước - 55 CHƯƠNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 60 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 60 3.1.1 Quan điểm 60 3.1.2 Nguyên tắc - 61 3.2 Giải pháp bổ xung quy hoạch xây dựng đô thị thiết kế đô thị 62 3.2.1 Bổ xung quy hoạch phân khu 62 3.2.2 Bổ xung quy hoạch chi tiết - 62 3.2.3 Bổ xung thiết kế đô thị 63 3.3 Giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan 67 3.3.1 Giaỉ pháp quản lý công viên xanh - 67 3.3.2 Giải pháp sở hạ tầng 68 3.3.3 Giải pháp hệ thống chiếu sáng - 69 3.3.4 Giải pháp quản lý mặt trước nhà khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa. 69 3.3.5 Giải pháp quản lý hoạt động quảng cáo - 70 3.4 Giải pháp tổ chức máy quản lý 70 3.4.1 Đề xuất tổ chức máy quản lý - 70 3.4.2 Các biện pháp để nâng cao lực quản lý đô thị - 72 3.5 Giải pháp chế sách 74 3.5.1 Xây dựng phê duyệt chương trình phát triển đô thị 74 3.5.2 Chính sách thu hút đầu tư huy động nguồn lực - 74 3.5.3 Chính sách hỗ trợ, khuyến khích quản lý kiến trúc cảnh quan gắn với phát triển du lịch - 75 3.6 Giải pháp huy động tham gia cộng đồng trình quản lý 76 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ TP Thành phố QL Quốc lộ QLĐT Quản lý đô thị UBND Uỷ ban nhân dân UBTVQH Uỷ ban thường vụ quốc hội TT- BXD Thơng tư- Bộ xây dựng ND- CP Nghị định- Chính phủ QĐ- BXD Quyết định- Bộ xây dựng QCVN Quy chuẩn Việt Nam DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu Hình 1.1 Nội dung Sơ đồ vị trí huyện Sa Pa vùng phụ cận vùng tỉnh Lào Cai Trang Hình 1.2 Sa Pa qua thời kỳ lịch sử Hình1.3 Tuyết rơi Sa Pa năm 2016 Hình 1.4 Sơ đồ địa hình huyện Sa Pa 10 Hình 1.5 Lễ cấp sắc người Dao 16 Hình 1.6 Lễ hội Gầu Tào người Mơng Sa Pa 17 Hình 1.7 Vị trí khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa 18 Hình 1.8 Nhà đường Điện Biên Phủ 19 Hình 1.9 Hình ảnh khu hành 19 Hình 1.10 Khu vực thể dục thể thao 20 Hình 1.11 Biển quảng cáo phố Ngũ Chỉ Sơn 20 Hình 1.12 Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại chưa ĐTXD Cây xanh đặc trưng Sa Pa 21 Hình 1.13 Cây xanh cơng cộng chưa hiệu 21 Hình 1.14 Các tuyến đường khu vực Hồ trung tâm 23 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan thuộc đồ án Quy hoạch xây dựng Tổ hợp dịch vụ cao cấp Tiểu cảnh khu Quảng trường thuộc đồ án Quy hoạch Hình 1.16 xây dựng Tổ hợp dịch vụ cao cấp Hình ảnh báo cáo quy hoạch có tham gia cộng Hình 1.17 đồng Hình 1.15 41 44 51 Hình 1.18 Hình ảnh thị Đà Lạt 52 Hình 1.19 Hình ảnh Phố cổ Hội An 53 Hình 1.20 Hình ảnh thị Philippin 55 Hình 1.21 Hình ảnh thị Singapore 57 Hình 1.22 Hình ảnh thị Malaysia 57 Hình 1.23 Thiết kế tơn trọng địa hình 65 Hình 1.24 Bảo vệ điểm quan sát 66 Hình 1.25 Kiến trúc cơng trình gắn với văn hóa địa 67 Hình 1.26 Cơng viên khơng gian mở thị trấn Sa Pa 69 MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài Đô thị Sa Pa nằm vùng núi Tây Bắc Việt Nam thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Đơ thị Sa Pa có độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, cách thành phố Lào Cai 38 km 376 km tính từ Hà Nội Tuyến đường từ TP Lào Cai lên Sa Pa QL 4D tiếp tục kết nối huyện với khu vực Phong Thổ tỉnh Lai Châu kết nối với đường QL32 Huổi Ke trở Hà Nội Sa Pa có khí hậu ơn đới cận nhiệt đới, khơng khí mát mẻ quanh năm Thời tiết thị ngày có đủ bốn mùa Sa Pa nơi hoi Việt Nam có tuyết, với đặc điểm vào thập niên 1940, người Pháp quy hoạch, xây dựng Sa Pa thành nơi nghỉ mát, điều dưỡng lý tưởng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Quốc gia Sa Pa tỉnh Lào Cai đến năm 2030 nhằm phát triển khu du lịch Sa Pa trở thành khu du lịch Quốc gia thu hút khoảng 5,2 triệu lượt du khách vào năm 2030 Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đáp ứng tiêu chí cơng nhận Khu du lịch Quốc Gia; Trước năm 2030, Khu du lịch quốc gia Sa Pa trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ Quốc gia, Quốc tế với hệ thống sở vật chất đồng bộ, đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, có thương hiệu khả cạnh tranh với nước khu vực quốc tế Song hành với sức ép thực trạng phát triển du lịch đầu tư xây dựng, thị hóa lan nhanh, mạnh rộng động lực cho phát triển kinh tế xã hội, mang lại diện mạo cho đô thị đồng thời để lại bất cập, có việc tác động tiêu cực, khơng tốt đến cảnh quan thiên nhiên, không gian mặt nước, hệ sinh thái bị phá hủy chưa khai thác đặc thù cảnh quan thiên nhiên, không gian kiến trúc, cảnh quan chưa hài hòa phù hợp Do vậy, việc nghiên cứu đề xuất đồng giải pháp để quản lý kiến trúc cảnh quan cho khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo quy hoạch, nhằm tạo diện mạo đẹp cho không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí nhân dân phát triển du lịch * Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu đề xuất đồng giải pháp để quản lý kiến trúc cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhằm tạo diện mạo đẹp cho không gian kiến trúc, cảnh quan hồ trung tâm Đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, nhu cầu phát triển dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí, nghỉ ngơi người dân khu vực tạo tiền đề cho phát triển bền vững + Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng quan điểm nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Đề xuất mơ hình quản lý kiến trúc cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý kiến trúc, cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Phạm vi nghiên cứu: Là khu vực trung tâm hành hữu, thuộc địa giới hành thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai 3 - Diện tích nghiên cứu khoảng: 26.5 - Ranh giới xác định sau: + Phía Đơng giáp phố Xn Viên + Phía Nam giáp đường Thạch Sơn + Phía Bắc Tây Bắc giáp đường quốc lộ 4D (đường Điện Biên Phủ) * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận hệ thống việc khảo sát, thu thập thông tin, số liệu liên quan đến đề tài - Thống kê xử lý số liệu, kết khảo sát - Nghiên cứu mơ hình tương tự nước quốc tế để rút kinh nghiệm áp dụng cho khu vực Hồ trung tâm thị Trấn Sa Pa - Tổng hợp, đề xuất giải pháp để quản lý, kết luận kiến nghị * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học: Đề xuất đồng hệ thống giải pháp quản lý, đề xuất tổ chức máy quản lý nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị để làm áp dụng vào thực tiễn - Ý nghĩa thực tiễn: Áp dụng hệ thống giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan địa bàn cụ thể khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai qua tham khảo để áp dụng số khu vực khác * Những khái niệm khoa học, thuật ngữ dùng luận văn • Cảnh quan đô thị: Là môi trường nhân tạo hình ảnh người thu nhận qua tiếp xúc với không gian đô thị Cảnh quan đô thị bao gồm: Cảnh quan thiên nhiên, cơng trình xây dựng hoạt động người + Cảnh quan thiên nhiên: Là trạng thái hồn cảnh tự nhiên sẵn có thị núi sơng, mặt nước, địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu đặc trưng hồn cảnh thị chịu ảnh hưởng yếu tố đó.[2] + Cơng trình xây dựng: Là hình ảnh chủ yếu thị, bao gồm kiến trúc cũ đô thị, đường viền thị hình thành quần thể kiến trúc, không gian công cộng tác phẩm nghệ thuật môi trường đô thị.[2] + Hoạt động người: Là phản ánh sống hàng ngày người dân đô thị, thông qua lối sống, phong tục tập quán địa phương.[2] Việc tổ chức tổng hợp vận dụng cách hợp lý ba yếu tố nói có ý nghĩa quan trọng, định đến chất lượng hình ảnh thị mơi trường thị.[21] Sơ đồ (a): Sơ đồ yếu tố tác động đến cảnh quan đô thị Cảnh quan thiên nhiên Cảnh quan đô thị Hoạt động người Sinh hoạt Công trình xây Lao động , sản suất Đi Các loại Cơng lại, cơng trình trình hạ tầng hoạt kiến kỹ động trúc thuật khác • Kiến trúc cảnh quan : Là không gian vật thể đô thị xác định yếu tố cấu thành gồm: Nhà, công trình kỹ thuật, cơng trình nghệ thuật, quảng cáo không gian công cộng Kiến trúc cảnh quan hoạt động định hướng người để tạo lập môi trường cân bằng, tổng hòa thiên nhiên hoạt động người không gian vật thể xây dựng Kiến trúc cảnh quan thực thông qua hai lĩnh vực quy hoạch cảnh quan thiết kế cảnh quan Hai nội dung thực lồng ghép đồ án quy hoạch đô thị.[1] Sơ đồ (b): Sơ đồ yếu tố cấu thành kiến trúc cảnh quan Không gian vật thể Nhà Cơng trình Cơng trình Quảng cáo Khơng kỹ thuật nghệ thuật chiếu sáng gian cơng • Quản lý kiến trúc cảnh quan: Là nội dung công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, góp phần tạo lập hình ảnh cấu trúc khơng gian thị, kết hợp hài hòa cảnh quan thiên nhiên cảnh quan nhân tạo xác lập trật tự đô thị, nhằm nâng cao chất lượng sống THƠNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 82 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đô thị Sa Pa đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, khám phá tầm cỡ quốc gia, quốc tế, mang đậm sắc cảnh quan thiên nhiên, văn hóa địa di sản kiến trúc, trung tâm kinh tế, văn hóa, cầu nối giao thương trọng điểm tỉnh Lào Cai vùng Tây Bắc Việt Nam Để phát huy tiêu chí nội dung giữ gìn phát triển kiến trúc cảnh quan quan trọng, với sắc, văn hóa định tương lai du lịch địa phương Từ vấn đề cần giải quyết, vấn đề nghiên cứu sách, quy định, kinh nghiệm thu thập học hỏi nước làm sở xây dựng hoàn thiện giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa nói riêng khu du lịch Sa Pa nói chung Trên sở quy định chung có tính ngun tắc cần có yếu tố vận dụng để phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo hiệu cao công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị Nghiên cứu chi rõ, để quản lý kiến trúc cảnh quan tốt đạt hiệu cao cần có quyền mạnh, có lực đồng thời phải có tham gia tích cực cộng đồng dân cư du khách Từ nghiên cứu đề xuất giải pháp khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa từ giaỉ pháp tổng thể đến giải pháp cụ thể để có tính ứng dụng cao thực tế Cụ thể gồm giải pháp sau: * Giaỉ pháp quản lý kiến trúc cảnh quan - Giaỉ pháp quản lý cảnh quan công viên xanh - Giaỉ pháp sở hạ tầng - Giaỉ pháp hệ thống chiếu sáng - Giaỉ pháp quản lý hoạt động quảng cáo 83 - Giaỉ pháp quản lý mặt trước nhà phố Ngũ Chỉ Sơn * Giaỉ pháp tổ chức máy quản lý - Thành lập đội kiểm tra quy tắc huyện Sa Pa - Thành lập đội văn minh đô thị trực thuộc UBND thị trấn Sa Pa - Các biện pháp để nâng cao lực quản lý đô thị * Giaỉ pháp chế sách - Chính sách thu hút đầu tư huy động nguồn lực - Chính sách hỗ trợ, khuyến khích quản lý kiến trúc cảnh quan gắn với phát triển du lịch * Giaỉ pháp huy động tham gia cộng đồng trình quản lý - Huy động tham gia cộng đồng công tác quy hoạch - Huy động tham gia cộng đồng quản lý đầu tư, khai thác sử dụng - Huy động tham gia cộng đồng việc kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm - Tuyên truyền để nâng cao nhận thức nhân dân việc gìn giữ phát triển giá trị cảnh quan đô thị du lịch Sa Pa Kiến nghị a) Về mặt nghiên cứu: Cần tiếp tục có điều tra, khảo sát, đánh giá bổ sung đầy đủ thông số liệu để nghiên cứu cách cụ thể, chi tiết giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa b) Đối với cấp quyền - Đối với UBND tỉnh Lào Cai + Ưu tiên nguồn vốn hàng năm cho công tác lập quy hoạch đặc biệt thiết kế đô thị 84 + Thành lập Hội đồng Kiến trúc quy hoạch cấp tỉnh + Cho phép thành lập Đội quy tắc đô thị huyện Đội văn minh đô thị thị trấn để phù hợp với thực tế trình quản lý - Đối với UBND huyện Sa Pa + Tuyên truyền giáo dục người dân tầm quan trọng, giá trị kiến trúc cảnh quan để người bảo vệ, giữ gìn phát huy nét đặc trưng khu vực + Triển khai đề án văn hóa- văn minh thị để phát huy hết vai trò cộng đồng quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đặng Hoàng Anh (2010), Quản lý kiến trúc cảnh quan dọc hai bên bờ sông Nhật Lệ- thành phố Đồng Hới- tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sỹ Quản lý đô thị Hà Nội; Trần Thị Vân Anh (2001), Quy hoạch quản lý không gian kiến trúc cảnh quan hai bên bờ sông Hồng đoạn chảy qua thủ đô Hà Nôi – từ Chèm đến cảng khuyến Lương, Luận văn thạc sỹ Quản lý đô thị Hà Nội; Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, Nhà xuất xây dựng Hà Nội; Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ Lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 Chính phủ Quản lý khơng gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù; Thông tư số 16/TT-BXD ngày 13/5/2013 Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị; 10 Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Bộ Xây dựng việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia quy hoạch xây dựng" 11 Võ Kim Cương (2006), sách thị, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 12 Vũ Duy Cừ (1999), Nghệ thuật tổ chức không gian kiến trúc – Nhà xuất Xây dựng 13 Nguyễn Ngọc Châu (2001), Quản lý đô thị - Nhà xuất Xây dựng 14 Cục thống kê tỉnh Lào Cai (2017), Niên giám thống kê năm 2016, Lào Cai 15.Vũ Cao Đàm (2009), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 16 Khuất Tân Hưng, Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 17 Đỗ Hậu (2008), Quy hoạch xây dựng đô thị với tham gia cộng đồng, Nhà xuất xây dựng Hà Nội 18 Đặng Thái Hoàng (2004), Hợp tuyển thiết kế đô thị, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 19 Nguyễn Tố Lăng, Tài liệu giảng dạy khoa học quản lý, Khoa quản lý đô thị, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 20 Phạm Trọng Mạnh (2005), Quản lý đô thị, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 21 Hàn Tất Ngạn (1999), Kiến trúc cảnh quan, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 22 Kim Quảng Quân –PGS.KTS Đặng Thái Hoàng (dịch) (2000), Thiết kế thị có minh họa – Nhà xuất xây dựng 23 Quốc hội (2009), Luật quy hoạch đô thị, Hà Nội 24 Quốc hội (2014), Luật xây dựng, Hà Nội 25 Quốc hội (2013), Luật đất đai, Hà Nội 26 Quốc hội (2014), Luật Nhà ở, Hà Nội 27 Nguyễn Đăng Sơn (2005), Phương pháp tiếp cận Quy hoạch quản lý đô thị, Nhà xuất xây dựng, Hà Nội 28 Trang thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (Laocai.gov.vn) 29 Trang thông tin điện tử Đà Lạt – Lâm Đồng (dalat.gov.vn) 30 Trang thông tin điện tử thành phố Hội An (hoian.gov.vn) 31.Thủ tướng phủ, Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt – Trung đến năm 2020 – Quyết định số 46/2008/QĐ- TTg 32 Tập thể tác giả GS.TS Nguyễn Thế Bá, TS.KTS Lê Trọng Bình, TS.KTS Trần Trọng Hanh,TS.KTS Nguyễn Tố Lăng (1997), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị – Nhà xuất xây dựng 33 Nguyễn Thị Thanh Thủy (1997), Tổ chức quản lý môi trường cảnh quan đô thị – Nhà xuất xây dựng 34 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2012), Quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai đến năm 2030 35 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2012), Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa 36 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2012), Đề án công nhận thị trấn Sa Pa mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV 37 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2012), Quy chế quản lý đô thị Sa Pa 2012 – Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 28/6/2012 38 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (2012), Quyết định số 47/2012/QĐUBND ngày 10/10/2012 quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Lào Cai 39 UBND tỉnh Lào Cai, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Sa Pa đến năm 2020 – Quyết định số 433/2011/QĐ-UBND ngày 24/2/2011 40 UBND tỉnh Lào Cai, Đề án “Phát triển mạng lưới đô thị địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011- 2015” – Quyết định số 287/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 Tiếng Anh 41 Fracisco Asensio Cerver (1996), Lanscape architecture the world of environmental design, Atrium international 1-2 42.Tom Turner, Landscape Planning, By Centure Hutchinson Ltd, London WC2N, Thames and Hudson 43 Cliff Moughtin (1996), Urban design Green dimensions butter worth, Heinemann 44.Kenvin Lynch (1960), The Image of the City, The MIT PRESS, Masschusets 45.Geoffrey an Susan Jellicoe (1996), The landscape of man, Themes and Hudson, New York ... hình quản lý kiến trúc cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai - Đề xuất giải pháp quản lý kiến trúc cảnh quan Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai *... TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 60 3.1 Quan điểm nguyên tắc quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ trung tâm thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa,. .. HỌC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC CẢNH QUAN KHU VỰC HỒ TRUNG TÂM THỊ TRẤN SA PA, HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI 34 2.1 Cơ sở lý luận quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị 34 2.1.1 Lý thuyết hình ảnh thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực hồ trung tâm thị trấn sa pa, huyện sa pa, tỉnh lào cai (tt) , Quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực hồ trung tâm thị trấn sa pa, huyện sa pa, tỉnh lào cai (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay