Tích hợp giáo dục biển đảo thông qua các hoạt động giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non

60 40 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 10:04

LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, tác giả nhận nhiều giúp đỡ từ Nhà trường, thầy cơ, bạn bè gia đình Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên ThS Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người tận tình hướng dẫn em suốt q trình thực khóa luận này! Xin chân thành cảm ơn Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Quảng Bình dạy dỗ chúng em suốt thời gian ngồi ghế nhà trường Chính nhờ dạy dỗ quý thầy cô mà em nhận kiến thức bổ ích, đặc biệt chuyên ngành để phục vụ cho thân công việc sau Xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Mầm non Bảo Ninh, giáo viên trường cháu tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình làm đề tài khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu song kiến thức hạn chế, thời gian khơng nhiều lí khách quan khác nên khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp hội đồng khoa học để đề tài khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, ngày… tháng… năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Hải LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình Tác giả Nguyễn Thị Hải DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Chữ viết tắt MTXQ Môi trường xung quanh TN Thực nghiệm ĐC Đối chứng MĐ Mức độ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng Bảng 1.1 Phân phối chương trình giáo dục độ tuổi mẫu giáo lớn năm học 2017 - 2018 Bảng 1.2 Dự kiến tổng số hoạt động năm học 2017 - 2018 Bảng 2.1 Nhận thức giáo viên vai trò tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ hoạt động học tập Bảng 2.2 Mức độ thực tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học Bảng 2.3 Nhận thức giáo viên thời điểm tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ Bảng 2.4 Nhận thức giáo viên việc lựa chọn nội dung chủ đề giáo dục biển đảo Bảng 2.5 Nhận thức việc lựa chọn hoạt động để giáo dục biển đảo cho trẻ Bảng 3.1 Kết khảo sát mức độ biểu bảo vệ biển đảo trẻ trước thử nghiệm Bảng 3.2 Mức độ có nhu cầu hứng thú với việc giáo dục biển đảo trẻ Số trang 15 16 17 18 19 19 20 38 40 Bảng 3.3 Mức độ hiểu biết môi trường biển bảo vệ biển đảo 41 Bảng 3.4 Mức độ biểu kĩ bảo vệ biển đảo trẻ 42 Bảng 3.5 Mức độ thể ý thức thái độ giữ gìn, bảo vệ biển đảo trẻ Bảng 3.6 Mức độ biểu bảo vệ biển đảo trẻ sau thử nghiệm 43 44 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Tên hình Hình 3.1.Mức độ biểu giáo dục biển đảo cho trẻ trước thực nghiệm Hình 3.2.Mức độ có nhu cầu hứng thú với việc giáo dục bảo vệ biển đảo trẻ Hình 3.3 Sơ đồ biểu hiểu biết trẻ môi trường biển bảo vệ biển đảo Số trang 39 40 41 Hình 3.4 Mức độ biểu kĩ bảo vệ biển đảo trẻ 42 Hình 3.5 Ý thức, thái độ giữ gìn bảo vệ biển đảo trẻ 43 Hình 3.6.Mức độ biểu bảo vệ biển đảo trẻ sau thực nghiệm 44 MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Các vấn đề biển đảo Việt Nam 1.1.2 Các vấn đề giáo dục tích hợp 1.1.3 Đặc điểm phát triển tâm - sinh - lý trẻ - tuổi 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 15 1.2.1 Nội dung chương trình giáo dục trẻ - tuổi trường Mầm non 15 1.2.2 Thực trạng giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi trường Mầm non Bảo Ninh 16 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO TRẺ - TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON 21 2.1 Lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học cách linh hoạt để tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi 21 2.2 Tích hợp giáo dục biển đảo xây dựng chủ đề 24 2.3 Xây dựng trò chơi học tập có tích hợp giáo dục biển đảo 26 2.4 Tích hợp giáo dục biển đảo xây dựng tình học tập 28 2.5 Tăng cường hoạt động ngoại khóa nhằm tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ 29 CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 31 3.1 Chọn soạn thực nghiệm 31 3.2 Kết thực nghiệm 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 Kết luận 46 Kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Là phận biển Đông, biển hải đảo Việt Nam chứa đựng nguồn lợi sinh vật biển đa dạng, tài nguyên khoáng sản dồi dào, tiềm phát triển du lịch biển lớn Bên cạnh đó, vùng biển Việt Nam phần tuyến đường biển nhộn nhịp bậc giới, nơi có tầm chiến lược quan trọng thường xuyên bị tranh chấp Suốt nhiều kỉ qua, biển đảo yếu tố gắn bó máu thịt với đời sống dân tộc ta Tuy nhiên, tài nguyên môi trường biển bị suy thoái nghiêm trọng, vấn đề chủ quyền quốc gia thường xun bị xâm phạm Do đó, vấn đề vơ cấp thiết cần tìm biện pháp nhằm nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, tăng cường công tác giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam Thời gian gần đây, giáo dục biển đảo bước đầu giảng dạy tích hợp trọng số môn học cấp Tiểu học Việt Nam Tuy nhiên, giáo dục biển đảo nội dung nhỏ giáo dục môi trường Hơn nữa, hoạt động giải pháp tình thế, chưa có hệ thống chưa trở thành nhiệm vụ bắt buộc Nhà trường Do đó, chất lượng, hiệu giáo dục bảo vệ mơi trường nói chung giáo dục biển đảo nói riêng thấp, chưa tương xứng với yêu cầu trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta công đại hóa cơng nghiệp hóa Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục Mầm non mắt xích đầu tiên, quan có vị trí tương đương với bậc học khác Việc đưa giáo dục biển đảo vào trường Mầm non vơ cần thiết điều giúp trẻ tạo phản xạ, thói quen giữ gìn mơi trường sống hình thành ý niệm quyền làm chủ đất nước vùng biển Việt Nam, từ góp phần hình thành nhận thức, ý kiến kĩ cho bậc học sau Tuy nhiên, việc giáo dục biển đảo cho trẻ trường Mầm non chưa thực trọng, biện pháp giáo dục cho trẻ chưa áp dụng thích hợp, đòi hỏi người giáo viên phải biết cách tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ thơng qua hoạt động học tập để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Kế thừa thành người trước xuất phát từ lý trên, tác giả định lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Tích hợp giáo dục biển đảo thơng qua hoạt động giáo dục cho trẻ - tuổi trường Mầm non” Tổng quan tình hình nghiên cứu Vùng biển đảo yếu tố gắn bó máu thịt với đời sống người dân mãi quan trọng dân tộc Việt Nam ta Biển đảo không nơi mưu sinh, mà nơi giao thương tiếp giao văn hóa người Việt với giới bên ngoài, nơi trao đổi hội nhập nhiều văn hóa Biển đảo tạo tiền đề điều kiện thuận lợi để Việt Nam phát triển ngành kinh tế mũi nhọn dầu khí, thủy sản, hàng hải, du lịch Chính thế, biển đảo ln địa bàn chiến lược quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Bởi vậy, nhiều cá nhân, tập thể nước cho cơng trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến tài nguyên, môi trường, hoạt động kinh tế hay vấn đề chủ quyền biển hải đảo Việt Nam Cụ thể sau: Nguyễn Ngọc Sinh, Hứa Chiến Thắng (1998), “Hiện trạng môi trường biển đới bờ Việt Nam” Ban Tuyên giáo Trung ương, Quân chủng Hải quân (2007), “Biển hải đảo Việt Nam” Lê Đức An (2008), “Tiềm kinh tế - xã hội hệ thống đảo Việt Nam” Nguyễn Chu Hồi (2012), “Ơ nhiễm biển quản lý nhiễm biển Việt Nam” Lê Đức An (1995), “Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội, hệ thống đảo ven bờ biển Việt Nam chiến lược phát triển kinh tế xã hội biển”, Báo cáo tổng hợp đề tài KT,03.12, lưu trữ viện địa lý, viện khoa học công nghệ Việt Nam, Hà Nội Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (2000), “Đánh giá trạng dự báo diễn biến môi trường vùng ven bờ biển biển ven bờ Đông Nam Bộ”, lưu trữ tổng cục Môi trường, Hà Nội Nguyễn Bá Diến (2006), “Chính sách pháp luật biển Việt Nam chiến lược phát triển bền vững”, NXB Tư pháp, Hà Nội Nguyễn Văn Long (2007), “Nghiên cứu đặc điểm san hô, cỏ biển số hệ sinh thái khác vịnh Đà Nẵng”, Báo cáo lưu trữ Viện Hải Dương học, Nha Trang Brice M.Claget (2011), “Những yêu sách đối kháng Việt Nam Trung quốc khu vực bãi ngầm Tư Chính Thanh Long biển Đơng”, NXB trị quốc gia thật, Hà Nội Nguyễn Văn Long (2013), “Nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển ven bờ Phú n”, Tạp chí khoa học Cơng nghệ biển, số Hà Nội Nhiều tác giả (2011), “Bằng chứng lịch sử sở pháp lý Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam”, NXB trẻ TP Hồ Chí Minh Khơng có cơng trình nghiên cứu biển đảo Việt Nam, liên quan đến vấn đề nghiên cứu đề tài có số đề tài nghiên cứu dạy học tích hợp trường Mầm non như: Lê Thị Thanh Hà (2004) với tác phẩm“Một số biện pháp giáo dục môi trường cho trẻ - tuổi trường Mầm non” Hoàng Thị Oanh, Nguyễn Thị Xuân (2009) cho đề tài “Phương pháp cho trẻ Mầm non khám phá khoa học môi trường xung quanh” Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2013) nghiên cứu đề tài “Các biện pháp tích hợp giáo dục mơi trường cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động khám phá khoa học môi trường xung quanh” Như vậy, nghiên cứu vấn đề biển đảo giáo dục tích hợp nhiều nhà khoa học quan tâm, nhiên chưa có đề tài sâu nghiên cứu nội dung tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động trường Mầm non Với đề tài này, tác giả tập hợp nghiên cứu biện pháp để tích hợp giáo dục biển đảo để giúp bé hiểu biết sơ đẳng môi trường Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi trường Mầm non, tác giả tiến hành xây dựng biện pháp tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động giáo dục trường Mầm non Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu trên, đề tài cần thực nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn việc đưa giáo dục biển đảo vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo, sở đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng giáo dục vấn đề biển đảo cho trẻ - tuổi trường Mầm non - Trên sở khoa học, đề tài đề xuất số biện pháp tích hợp nhằm nâng cao hiệu giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi trường Mầm non - Ngoài ra, đề tài tiến hành thực nghiệm sư phạm để xác định hiệu biện pháp tích hợp khẳng định tính khả thi đề tài - Mức độ 3: Lớp ĐC: 43,33% lớp TN 40% (lớp ĐC có trung bình cao lớp TN trẻ chiếm 3,3%) Như vậy, trình dạy trẻ hai lớp chúng tơi nhận thấy rằng, nhìn chung trẻ chưa thực tập trung, ý vào hoạt động Đa số trẻ trả lời câu hỏi đơn giản nội dung Ngoài ra, trình quan sát trẻ học hoạt động khác chúng tơi thấy trẻ thờ với mơi trường, khơng quan tâm, chưa có ý thức đơi nhiều trẻ xã rác bừa bãi bãi biển tắm,…Mặc dù kết thực nghiệm cho thấy biểu trung bình mức độ (xếp loại trung bình) lớp ĐC có cao trẻ nhìn chung mức độ nhận thức giáo dục bảo vệ hai lớp tương đương nhau, cho thấy việc chọn mẫu khách quan, điều kiện để tạo nên kết xác tiến hành thực nghiệm tác động Từ bảng ta có biểu đồ sau: 50.000% 43.300% 45.000% 40% 40.000% 33.300% 35.000% 30% 30.000% 26.700% 26.700% 25.000% 20.000% 15.000% 10.000% 5.000% 000% MĐ1 MĐ2 LỚP ĐC MĐ3 LỚP TN Hình 3.1 Mức độ biểu giáo dục biển đảo cho trẻ trước thực nghiệm  Sau thực nghiệm Đối với lớp ĐC dạy trẻ cho khám phá MTXQ theo phương pháp bình thường Đối với lớp TN áp dụng biện pháp (trình bày chương 2) trình thực nghiệm Sau dạy thực nghiệm tác giả thu kết cụ thể sau: 39 - Nhu cầu hứng thú trẻ với việc giáo dục bảo vệ biển đảo Bảng 3.2 Mức độ có nhu cầu hứng thú với việc giáo dục biển đảo trẻ Lớp đối chứng Lớp thử nghiệm Số trẻ Tỷ lệ (%) Số trẻ Tỷ lệ (%) 26.7 23.3 30 30 13 43.3 14 46.7 30 100 30 100 (Nguồn: Số liệu điều tra tác giả) Mức độ Tổng 56.700% 60.000% 50.000% 43.300% 40.000% 30.000% 33.300% 26.700% 30% 20.000% 10% 10.000% 000% MĐ1 MĐ2 LỚP ĐC MĐ3 LỚP TN Hình 3.2: Mức độ có nhu cầu hứng thú với việc giáo dục biển đảo trẻ Qua biểu đồ ta thấy, mức độ có nhu cầu hứng thú với việc giáo dục biển đảo trẻ hai lớp TN ĐC sau dạy thực nghiệm có khác rõ rệt Cụ thể: Nhu cầu hứng thú trẻ lớp TN đạt mức độ cao hẳn so với lớp ĐC (TN: 33,3% ĐC: 2,7%), mức độ cao nhiều (TN: 56,7% ĐC: 30%), mức độ giảm đáng kể (trước TN: 46,7% sau TN lại 10%), lớp ĐC tương đối cao (43.3%) Như vậy, sau thực nghiệm tác giả nhận thấy lớp cháu đông (30 trẻ) trình thực nghiệm trẻ lớp TN hứng thú có nhu cầu tiếp cận với việc giáo dục biển đảo Mặc dù số trẻ chưa tập trung đa số cháu ý, quan sát sơi tham gia hoạt động Có kết nhờ giáo biết cách tác động lên nhu cầu trẻ, trẻ tự khám phá điều lạ mà chúng chưa biết, thể hoạt động nhằm bảo vệ biển đảo cho quê hương 40 Còn trẻ lớp ĐC có nhu cầu khơng hứng thú lắm, có số trẻ ngồi gần cô ảnh hưởng bạn nên trình tiếp thu bị chi phối khơng đạt hiệu tốt Các cháu thờ với vấn đề giáo dục biển đảo chưa quan tâm tới giáo nói - Hiểu biết trẻ môi trường bảo vệ biển đảo Bảng 3.3 Mức độ hiểu biết môi trường biển bảo vệ biển đảo Mức độ Tổng Lớp đối chứng Số trẻ Tỷ lệ (%) 26.7 30 13 43.3 30 Lớp thực nghiệm Số trẻ Tỷ lệ (%) 13 43.3 14 46.7 10 30 (Nguồn: Số liệu điều tra tác giả) Từ bảng ta có: 46.700% 50.000% 43.300% 45.000% 43.300% 40.000% 35.000% 30.000% 26.700% 30% 25.000% 20.000% 15.000% 10% 10.000% 5.000% 000% MĐ1 MĐ2 LỚP ĐC MĐ3 LỚP TN Hình 3.3: Biểu đồ biểu hiểu biết trẻ môi trường biển bảo vệ biển đảo Qua bảng biểu đồ ta thấy, lớp TN số trẻ đạt mức độ tăng lên nhiều chiếm tỷ lệ cao (MĐ1: 43,3%; MĐ2: 46,7%), số trẻ đạt mức độ giảm nhiều so với trước TN (chiếm 10%) Còn lớp ĐC kết trước TN Như vậy, sau thực nghiệm, số trẻ lớp TN hướng dẫn vấn đề giáo dục biển đảo có hiểu biết sâu, rộng trẻ lớp ĐC Đa số trẻ trả lời câu hỏi nội dung kể câu hỏi khó (ví dụ: cháu Lan Anh, Hà Linh, Quang Hải, Gia Nhân…) có số cháu biết chưa mạnh dạn nên cô gợi ý, hướng dẫn cháu trả lời tốt Điều dần chứng tỏ biện pháp mà chúng tơi áp dụng phần có kết 41 - Kĩ bảo vệ biển đảo Bảng 3.4 Mức độ biểu kĩ bảo vệ biển đảo trẻ Mức độ Lớp đối chứng Số trẻ Tỷ lệ (%) 23.3 26.7 15 50 Lớp thực nghiệm Số trẻ 15 (Nguồn: Số liệu điều tra tác giả) Từ bảng ta có biểu đồ thể kĩ bảo vệ biển đảo trẻ sau: 60.000% 50.000% 50.000% 50.000% 43.300% 40.000% 30.000% 23.300% 26.700% 20.000% 6.700% 10.000% 000% MĐ1 MĐ2 LỚP ĐC MĐ3 LỚP TN Hình 3.4: Mức độ biểu kĩ bảo vệ biển đảo trẻ Từ bảng biểu đồ ta thấy, lớp TN số trẻ đạt mức độ chiếm tỷ lệ cao (chiếm 50%) tăng 23,3% so với trước TN, trẻ đạt mức độ tăng 10% so với trước TN (từ 33,3% lên 43,3%), số trẻ đạt mức độ 3, lại trẻ (chiếm 6.7%) chứng tỏ sau áp dụng biện pháp vào việc giáo dục hình thành kĩ cho trẻ vơ có hiệu gần 100% số trẻ có kĩ để bảo vệ Trong đó, tỷ lệ lớp ĐC thấp nhiều, trẻ đạt mức độ chiếm 23.3%, mức độ chiếm 26,7%, mức độ lại cao chiếm đến 50% Trong trình dạy thực nghiệm tác giả nhận thấy trẻ lớp TN biết thực cơng việc góp phần bảo vệ tốt, cháu nhanh nhạy bén tình huống, cơng việc, cháu thích tự vẽ biển quê hương mình, hát hát biển….Thông qua biện pháp mà tác giả áp dụng để giáo dục cho trẻ, trẻ trải nghiệm thể thông qua công việc cụ thể Điều chứng tỏ biện pháp mà tiến hành để tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ có hiệu 42 - Có ý thức, thái độ giữ gìn bảo vệ biển đảo Ý thức thái độ giữ gìn, bảo vệ biển đảo trẻ thể qua bảng sau: Bảng 3.5 Mức độ thể ý thức thái độ giữ gìn, bảo vệ biển đảo trẻ Lớp đối chứng Lớp thử nghiệm Số trẻ Tỷ lệ (%) Số trẻ Tỷ lệ (%) 30 14 46.7 10 33.3 12 40 11 36.7 13.3 30 30 (Nguồn: Số liệu điều tra tác giả) Mức độ Tổng Từ bảng ta có biểu đồ sau: 50.000% 46.700% 45.000% 40.000% 40.000% 35.000% 36.700% 33.300% 30.000% 30.000% 25.000% 20.000% 13.300% 15.000% 10.000% 5.000% 000% MĐ1 MĐ2 LỚP ĐC MĐ3 LỚP TN Hình 3.5: Ý thức, thái độ giữ gìn bảo vệ biển đảo trẻ Qua biểu đồ nhận thấy rằng, lớp TN ý thức thái độ trẻ việc giữ gìn bảo vệ biển đảo thể tốt Cụ thể số trẻ đạt mức độ chiếm 46,7%, số trẻ đạt mức độ chiếm 40% Mặc dù lớp ĐC không dùng biện pháp tác động tỷ lệ trẻ đạt mức độ chiếm cao (30%) thấp so với TN Trong đó, tỷ lệ loại trung bình lại chiếm đến 36,7% Có kết hoạt động khám phá MTXQ giáo viên biết tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua chủ đề gần gũi, quen thuộc với trẻ như: cháu tự vẽ vật sống biển mà trẻ u thích, thích khám phá cua, tơm, cá… thơng qua chủ đề xây dựng tình hướng dẫn trẻ giải tình liên quan đến vấn đề nghiên cứu Từ giúp trẻ có ý thức bảo vệ biển đảo Từ kết chúng tơi có bảng tổng hợp biểu bảo vệ biển đảo trẻ - tuổi thông qua hoạt động khám phá MTXQ sau: 43 Bảng 3.6 Mức độ biểu bảo vệ biển đảo trẻ sau thực nghiệm Mức độ Tiêu chí Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Mức độ Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Trung bình Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 26.7 10 33.3 30 17 56.7 13 43.3 10 26.7 13 43.3 30 14 46.7 13 43.3 10 23.3 15 50 26.7 13 43.3 15 50 6.7 30 14 46.7 10 33.3 12 40 11 36.7 13.3 26.7 13 43.3 30 14 46.7 13 43.3 10 (Nguồn: Số liệu điều tra tác giả) Từ bảng ta có biểu đồ tổng hợp sau: 50.000% 46.700% 43.300% 45.000% 43.300% 40.000% 35.000% 30.000% 30.000% 26.700% 25.000% 20.000% 15.000% 10.000% 10.000% 5.000% 000% MĐ1 MĐ2 LỚP ĐC MĐ3 LỚP TN Hình 3.6: Mức độ biểu bảo vệ biển đảo trẻ sau thực nghiệm Như vậy, qua trình phân tích kết TN cho ta thấy: - Kết học tập trẻ nói chung lớp TN cao hẳn so với lớp đối chứng, điều thể chỗ mức độ nhận thức vấn đề giáo dục biển đảo trẻ lớp TN đạt loại tốt, cao so với lớp ĐC 44 - Kết TN cho ta thấy, lớp TN trình tiếp thu kiến thức đa số trẻ lớp TN hứng thú, sôi nổi, thể hiểu biết vấn đề giáo dục biển đảo tốt Ngoài trẻ biết làm để bảo vệ biển đảo nói chung biển đảo quê hương Bảo Ninh trẻ nói riêng, q trình học, trẻ tích cực hoạt động, trẻ hồn tồn chủ động tìm kiếm, khám phá kiến thức, thể hiểu biết hình thành kĩ cho thân - Thơng qua q trình thực nghiệm bước đầu khẳng định tính khả thi đề tài, biện pháp xây dựng phù hợp với lực nhận thức trẻ Vì góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục trẻ - tuổi trường Mầm non 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Giáo dục biển đảo q trình lâu dài, giáo dục biển đảo cho trẻ lứa tuổi Mầm non khởi đầu quan trọng cho tiếp tục năm học phổ thông sau suốt đời Như A.S Macarenco nói “Những sở việc giáo dục người hình thức trước tuổi Những điều kiện dạy cho trẻ thời kì chiếm 90% tiến trình giáo dục đời Về sau giáo dục tiếp tục lúc hái hoa, nếm quả, nụ hoa vun trồng năm đầu tiên” Qua trình nghiên cứu, đề tài đưa vấn đề lý luận để đề xuất biện pháp giáo dục biển đảo vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo Bên cạnh đó, đề tài tiến hành khảo sát địa bàn nghiên cứu thu thập thơng tin có giá trị thực tiễn Qua kết khảo sát cho thấy phần lớn thầy cô giáo, phụ huynh đặc biệt em học sinh quan tâm nhận thức vấn đề giáo dục biển đảo Dựa sở lý luận thực tiễn, tác giả đề xuất 05 biện pháp để tiến hành giáo dục biển đảo cho trẻ từ - tuổi, là: - Biện pháp 1: Lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học cách linh hoạt để tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi - Biện pháp 2: Tích hợp giáo dục biển đảo xây dựng chủ đề - Biện pháp 3: Xây dựng trò chơi học tập có tích hợp giáo dục biển đảo - Biện pháp 4: Tích hợp giáo dục biển đảo xây dựng tình học tập - Biện pháp 5: Tăng cường hoạt động ngoại khóa nhằm tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ Năm biện pháp phối hợp sử dụng linh hoạt trình giáo dục biển đảo cho trẻ.Thông qua giáo án thực nghiệm sư phạm,đề tài khẳng định tính hiệu biện pháp trình giáo dục biển đảo cho trẻ Kiến nghị Từ kết luận trên, tác giả xin đề xuất số kiến nghị sau: - Cần động viên, khuyến khích giáo Mầm non tạo nhiều chủ đề, trò chơi, tình phù hợp với khả nhận thức trẻ địa phương trình thực nhiệm vụ giáo dục biển đảo Ngồi ra, giáo viên phải phấn đấu 46 trở thành gương bảo vệ biển đảo trẻ Để có điều đó, đòi hỏi giáo viên Mầm non phải thực nỗ lực phấn đấu chuyên môn, yêu nghề mến trẻ - Tạo điều kiện cho trẻ làm quan với mơi trường, tham gia tích cực vào hoạt động thực tiễn với mục đích giáo dục biển đảo - Tăng cường trang bị sở vật chất cho trường, lớp phù hợp với nội dung hình thức giáo dục biển đảo cho trẻ - Cần có phối hợp chặt chẽ trường Mầm non với gia đình việc thực nhiệm vụ giáo dục biển đảo cho trẻ 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê Đức An (1998), “Những nét chung lịch sử địa hình đới ven biển Thuận Hải - Minh Hải”, thông tin khoa học kinh tế, địa chỉ, 11: 18 - 23, Hà Nội [2] Lê Đức An (1995), “Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế xã hội, hệ thống đảo ven bờ biển Việt Nam chiến lược phát triển kinh tế xã hội biển”, Báo cáo tổng hợp đề tài kinh tế 03.12, lưu trữ viện địa lý, viện khoa học công nghệ Việt Nam, Hà Nội [3] Đào Thanh Âm nnk (1995), Giáo dục mầm non (Tập 2,3), NXB Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội [4] Nguyễn Biểu (2001), “Điều tra địa chất tìm kiếm khống sản rắn vùng biển nông ven bờ Việt Nam tỷ lệ 1/500.00”, lưu trữ trung tâm địa chất khoáng sản biển, Hà Nội [5] Bộ Giáo dục & Đào tạo (Hà Nội 12/2001), Dự án đưa nội dung bảo vệ môi trường vào bậc học Mầm non, NXB Giáo dục [6] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2009), Chương trình giáo dục Mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội [7] Bộ Giáo dục & Đào tạo (2008), Kỉ yếu hội thảo giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non, NXB Giáo dục, Hà Nội [8] Nguyễn Thị Hòa (2001), Giáo dục tích hợp bậc Mầm non, NXB Sư phạm, Hà Nội [9] Nguyễn Chu Hồi (2012), “Ơ nhiễm biển quản lý nhiễm biển Việt Nam: kỳ - Tổng quan ô nhiễm biển Việt Nam”, Tạp chí khoa học, cơng nghệ môi trường Công An, số 20 tháng 1/2012, Hà nội [10] Nguyễn Chu Hồi (2912), “Ô nhiễm biển quản lí nhiễm biển Việt Nam kì - Tình hình quản lí nhiễm biển”, Tạp chí khoa học, cơng nghệ mơi trường Cơng An, số 20 tháng 1/2012, Hà nội [11] Vũ Minh Hồng Phan Kim Liên (1990), Làm quen với môi trường xung quanh qua trò chơi - NXB Giáo dục, Hà Nội [12] Lê Thị Thanh Hà (2004), Một số biện pháp giáo dục môi trường cho trẻ tuổi trường Mầm non, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 48 [13] Nguyễn Trọng Hiếu (2015), Địa lý tự nhiên đại cương 1, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội [14] Lê Thị Ninh (2012), Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Giáo dục, Hà Nội [15] Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2013), Các biện pháp tích hợp GDMT cho trẻ tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường xung quanh, Trường Đại Học Quảng Bình [16] Hồng Thị Phương (2015), GDMT cho trẻ Mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội [17] Trung tâm nghiên cứu giáo dục Mầm non (2000), Đề tài “Xây dựng nội dung bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo tuổi trường mầm non” Viện Khoa học giáo dục, Hà Nội [18] Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai Đinh Thị Kim Thoa (1996), “Tâm lý trẻ em trước tuổi học”, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội [19] Nguyễn Ánh Tuyết (2016), “Tâm lý học trẻ em”, Tập 2, NXB Giáo Dục [20] Lê Thị Thanh Vân (2003), “Con người môi trường”, NXB Đại học sư phạm Hà Nội [21] Lê Văn Trưởng Nguyễn Kim Liên (2005), “Giáo dục môi trường”, NXB Giáo dục, Hà Nội [22] Lê Thị Thanh Vân (2003 - 2004), Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ từ tuổi trường Mầm non theo quan điểm tích hợp, Đề tài nghiên cứu cấp Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội [23] Dương Tiến Sỹ (2002), Bài giảng Giáo dục môi trường - Trường Đại học sư phạm Hà Nội [24] Nguyễn Ngọc Sinh Hứa Chiến Thắng (1998), “Hiện trạng môi trường biển đới bờ Việt Nam”, “tuyển tập môi trường biển Việt Nam”, công nghệ môi trường Hà Nội 49 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA Để góp phần nâng cao chất lượng việc tổ chức hoạt động giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học tập, xin vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau: Nếu đồng ý xin chị vui lòng khoanh tròn vào ý kiến trả lời chị cho viết tiếp ý kiến chị vào chỗ chấm Câu 1: Theo chị việc tích hợp giáo dục biển đảo (bao gồm giáo dục tài nguyên tài nguyên cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động học tập có quan trọng khơng? a Rất quan trọng b Quan trọng c Khơng quan trọng Câu 2: Chị có thường tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động học tập không? a Thường xun b Có khơng thường xun c Khơng Câu 3: Theo chị tiến hành giáo dục biển đảo cho trẻ hoạt động tốt nhất? a Làm quen văn học b Hoạt động dạo chơi, tham quan c Hoạt động khám phá MTXQ d Hoạt động góc e Hoạt động tạo hình Ý kiến khác………………………………………………………… Câu 4: Theo chị nên tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ vào thời điểm hoạt động học tập để có hiệu cao nhất? a Vào đầu hoạt động b Vào hoạt động c Vào cuối hoạt động d Từ đầu đến cuối hoạt động e Tùy vào thời điểm Câu 5: Chị thường giáo dục biển đảo cho trẻ theo nội dung nào? a Trường mầm non b Bản thân c Gia đình d Thế giới thực vật đ Thế giới động vật e Giao thông f Nước tượng tự nhiên g Quê hương, Thủ đô, Bác Hồ Trường Tiểu học Câu 6: Trong trình giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học tập chị sử dụng hình thức nào? a Xây dựng thành chủ để riêng biệt b Xây dựng tình tích hợp c Xây dựng kế hoạch giáo dục thông qua hoạt động vui chơi d Phối kết hợp với phụ huynh để GDMT cho trẻ Ý kiến khác………………………………………………………… Câu 7: Chị thường sử dụng biện pháp để tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ hoạt động học tập? a Lựa chọn xây dựng nội dung giáo dục biển đảo thành chủ đề hoạt đơng học tập b Xây dựng tình tích hợp nội dung giáo dục biển đảo cho trẻ c Xây dựng kế hoạch giáo dục biển đảo cho trẻ qua chế độ sinh hoạt ngày d Biện pháp hướng dẫn trẻ biết cách bảo vệ biển đảo e Hình thành ý thức, thái độ, tình cảm trẻ MTXQ f Tạo môi trường cho trẻ trải nghiệm với thiên nhiên g Tổ chức giáo dục môi trường cho trẻ thông qua hoạt động lao động Ý kiến khác……………………………………………………… Câu 8: Trong q trình tích hợp giáo dục biển đảo thông qua hoạt động học tập chị có nhận xét mức độ biểu bảo vệ biển đảo trẻ? a Có nhu cầu hứng thú với việc giáo dục bảo vệ biển đảo b Hiểu biết môi trường giáo dục bảo vệ biển đảo c Có kĩ bảo vệ biển đảo d Có ý thức, thái độ giữ gìn, bảo vệ biển đảo Câu 9: Chị có đánh giá hiệu việc tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học tập trường Mầm non a Rất tốt b Tốt c Trung bình d Yếu Câu 10: Trong trình tổ chức giáo dục biển đảo cho trẻ, chị thấy trẻ thực nào? a Trẻ thực b Trẻ lúng túng phải có dẫn c Ý kiến khác……………………………………………………………… Câu 11: Khi tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học tập, chị gặp thuận lợi khó khăn gì? Ý kiến………………………………………………………………………… Câu 12: Theo chị, yếu tố ảnh hưởng đến hiệu việc tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi thơng qua hoạt động học tập? Vì sao? Ý kiến………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn cô giúp đỡ! Phụ lục DANH SÁCH CÁC CHÁU THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM LỚP ĐỐI CHỨNG LỚP THỰC NGHIỆM Hoàng Thị Lan Anh 30/01/2012 Hoàng Viết Huy 17/2/2012 Lê Hoàng Hà Phương 30/03/2012 Trần Nguyễn Bảo An 5/01/2012 Trần Thị Bảo Hân 16/02/2012 Trần Thị Yến Nhi 27/2/2012 Hoàng Quỳnh Như 07/04/2102 Nguyễn Nhật Kiên 29/5/2102 Đặng Thế Vinh 02/03/2012 Hoàng Quang Bảo Khang 14/7/2012 Lại Ngọc Tấn Khang 31/10/2012 Hoàng Ngọc Minh Anh 18/5/2012 Nguyễn Gia Bảo 28/01/2012 Hoàng Mạnh Quân 10/3/2012 Đào Gia Long 12/06/2012 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2/3/2012 Phan Đào Hà Linh 17/05/2012 Lại Thị Hồng 29/6/2012 10 Hồ Quỳnh Băng 09/06/2012 10 Lê Thị Hải Ân 11/3/2012 11 Nguyễn Thành Trung 14/01/2012 11 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 12/01/2012 12 Nguyễn Mạnh Quân 02/09/2012 12 Đào Gia Huy 8/3/2012 13 Phạm Nguyễn Quang Hải 19/10/2012 13 Hoàng Nhật Ánh 28/2/2012 14 Nguyễn Xuân Tình 23/10/2012 14 Nguyễn Hà Linh 2/11/2012 15 Ngô Thị Thuỳ Linh 20/04/2012 15 Nguyễn Thị Minh Hằng 31/8/2012 16 Hoàng Đỗ Bảo Hân 24/07/2012 16 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/2/2012 17 Phạm Quốc Bảo Hoàng 05/09/2012 17 Phạm Nam Gia bảo 7/10/2012 18 Nguyễn Huỳnh Nhật Lệ 07/10/2012 18 Nguyễn Quốc Pháp 17/01/2012 19 Đào Thị Nhật Linh 25/12/2012 19 Hồng Huy Hùng 30/10/2012 20 Lại Tấn Lộc 18/10//2012 20 Phạm Nguyễn Bảo Long 11/7/2012 21 Phạm Thị Kim Ngân 20/07/2012 21 Võ Vân Nhi 14/8/2012 22 Võ Thị Thanh Tâm 08/09/2012 22 Trần Thị Trâm Anh 22/8/2012 23 Hoàng Viết Đạt 30/07/2012 23 Đào Gia Bảo Trâm 18/01/2012 24 Nguyễn Ngọc Bình Yên 20/10/2012 24 Lại Ngọc Quang 6/2/2012 25 Nguyễn Nhật Huy 07/11/2012 25 Nguyễn Gia Hiếu 3/8/2012 26 Đào Thị Thanh Trang 29/04/2012 26 Trần Ngọc Kiều Giang 17/6/2012 27 Nguyễn Trần Bảo Châu 11/10/2012 27 Nguyễn Ngọc Đăng Dương 9/9/2012 28 Phạm Thị Kiều Trinh 13/04/2012 28 Phan Thị Linh Đan 16/2/2012 29 Hoàng Trà My 21/09/2012 29 Lê Văn Bình An 15/5/2012 30 Đào Anh Tuấn 19/12/2012 30 Phạm Thị Bạch Vân 23/7/2012 ... luận thực tiễn giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi trường Mầm non, tác giả tiến hành xây dựng biện pháp tích hợp giáo dục biển đảo cho trẻ - tuổi thông qua hoạt động giáo dục trường Mầm non Nhiệm vụ... chọn hoạt động để giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học tập Bảng 2 .5 Nhận thức việc lựa chọn hoạt động để giáo dục biển đảo cho trẻ TT Các hoạt động Số lượng (trẻ) Tỷ lệ (%) Hoạt động. .. giáo dục biển đảo vào hoạt động học tập - Các biện pháp mà giáo viên sử dụng để góp phần giáo dục biển đảo cho trẻ thông qua hoạt động học tập - Hiệu việc giáo dục biển cho trẻ - tuổi thông qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Tích hợp giáo dục biển đảo thông qua các hoạt động giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non , Tích hợp giáo dục biển đảo thông qua các hoạt động giáo dục cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay