MỘT số HÌNH THỨC NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG tạo TRONG HOẠT ĐỘNG vẽ TRANG TRÍ đối với TRẺ mẫu GIÁO lớn tại TRƯỜNG mầm NON

97 38 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 10:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON - - NGUYỄN THÚY HẰNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ HÌNH THỨC NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG VẼ TRANG TRÍ ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO LỚN TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGÀNH HỌC: GIÁO DỤC MẦM NON Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: 2014 - 2018 Quảng Bình, 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON - - NGUYỄN THÚY HẰNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP MỘT SỐ HÌNH THỨC NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG VẼ TRANG TRÍ ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO LỚN TẠI TRƯỜNG MẦM NON NGÀNH HỌC: GIÁO DỤC MẦM NON Hệ đào tạo: Chính quy Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: THS: NGUYỄN CHIÊU SINH Quảng Bình, 2018 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn trường Trường Đại học Quảng Bình tồn thể giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, Khoa Âm nhạc - Mỹ thuật truyền đạt kiến thức trực tiếp dẫn thời gian học tập nghiên cứu trường Tôi xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Nguyễn Chiêu Sinh người tân tình hướng dẫn đóng góp nhiều ý kiến q báu suốt thời gian qua học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể cô cháu trường Mầm non Đồng Phú tạo điều kiện thuận lợi thời gian công tác nghiên cứu Mặc dù cố gắng khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cơ, bạn bè để khóa luận hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Đồng Hới, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Thúy Hằng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp Đại học thân thực duới hướng dẫn ThS Nguyễn Chiêu Sinh Các luận điểm, thông tin, liệu, hình ảnh minh họa khóa luận khách quan, khoa học công bố, lưu hành hợp pháp, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Đồng Hới, tháng năm 2018 Người cam đoan Nguyễn Thúy Hằng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu .2 4.2 Khách thể nghiên cứu: Giả thuyết khoa học: Nhiệm vụ nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: 8.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 8.2 Phương pháp quan sát: .3 8.3 Phương pháp điều tra: .4 8.4 Phương pháp trò chuyện 8.5 Phương pháp phân tích .4 8.6 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 8.7 Phương pháp toán thống kê toán học .4 Đóng góp đề tài: 10 Cấu trúc đề tài .4 NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn .7 Lịch sử nghiên cứu khả chủ động sáng tạo trẻ mẫu giáo hoạt động vẽ trang trí .8 3.1.Khái niệm vẽ trang trí 3.2 Nguồn gốc, hình thành phát triển vẽ trang trí 3.3 Vai trò hoạt động vẽ trang trí đến phát triển trẻ 10 3.3.1 Hoạt động vẽ trang trí giúp nâng cao khả quan sát trí tưởng tượng 10 3.3.2 Tạo hứng thú cho trẻ 11 3.3.3 Bồi dưỡng thị hiếu thẩm mĩ cho trẻ .11 3.4 Bồi dưỡng khả sáng tạo cho trẻ 11 3.3.5 Vẽ trang trí thể cảm xúc 12 Giáo dục thông qua vẽ trang trí cho trẻ .12 4.1 Vai trò hoạt động vẽ trang trí việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn 12 4.2 Ý nghĩa hoạt động vẽ trang trí việc nâng cao tính chủ động sáng tạo cho trẻ mẫu giáo lớn 13 Lý luận tính chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí trẻ mẫu giáo .14 5.1 Chủ động .14 5.2 Sáng tạo 14 5.2.1 Khái niệm sáng tạo 14 5.2.2 Đặc điểm sáng tạo trẻ mẫu giáo .15 Đặc điểm chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi16 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG VẼ TRANG TRÍ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ – THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 19 I Vài nét trường mầm non Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới 19 Tình hình nhà trường 19 Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 20 II Thực trạng khả chủ động sáng tạo trẻ hoạt động vẽ trang trí trường mầm non Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới 20 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng .20 1.1 Mục đích khảo sát 20 1.2 Đối tượng thời gian khảo sát 20 1.3 Nội dung khảo sát 20 1.4 Phương pháp nghiên cứu .21 Kết nghiên cứu thực trạng mức độ chủ động sáng tạo trẻ mẫu giáo lớn hoạt động vẽ trang trí 22 Nguyên nhân 29 CHƯƠNG III: MỘT SỐ HÌNH THỨC NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG VẼ TRANG TRÍ ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ- THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 31 I Một số hình thức nâng cao tính chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới 31 Hình thức 1: Tổ chức hoạt động nhằm cung cấp cho trẻ vốn hiểu biết giới xung quanh giúp trẻ cảm nhận đa dạng hình dáng đối tượng cần quan sát thiên nhiên .31 Hình thức 2: Tạo hứng thú, phát triển trẻ xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ tham gia hoạt động vẽ trang trí 35 Hình thức 3: Sử dụng nhiều chất liệu khác nhau, cho trẻ vẽ trang trí theo ý thích 38 Hình thức 4: Tạo mơi trường cho trẻ vẽ trang trí lúc, nơi 39 Hình thức 5: Ứng dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy vẽ trang trí 40 II Thực nghiêm số hình thức nâng cao tính chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn 41 Khái quát tổ chức thực nghiệm .41 1.1 Mục đích thực nghiệm 41 1.2 Đối tượng thời gian thực nghiệm 42 1.3 Nội dung thực nghiệm 43 1.4 Nội dung thực nghiệm 43 1.5 Tổ chức thực nghiệm 43 1.6 Lựa chọn số hình thức để tổ chức hoạt động vẽ trang trí cho trẻ .44 Kết nghiên cứu thực nghiệm .44 2.1.Tiêu chí đánh giá .44 2.2 So sánh mức độ chủ động sáng tạo nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng 45 KẾT LUẬN 50 Kết luận 50 Kiến nghị 50 2.1.Đối với Phòng Giáo dục đào tạo thành phố Đồng Hới .50 2.2 Đối với Ban Giám hiệu trường Mầm non Đồng Phú .51 2.3 Đối với giáo viên mầm non 51 2.4 Đối với gia đình trẻ 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 PHỤ LỤC 56 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN 56 MỘT SỐ GIÁO ÁN SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC NGHIỆM 60 SO SÁNH SẢN PHẨM VẼ TRANG TRÍ CỦA TRẺ TRƯỚC VÀ SAU THỰC NGHIỆM .69 PHỤ LỤC TRANH .76 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết khảo sát mức độ chủ động sáng tạo trẻ hoạt động vẽ trang trí 22 Bảng 2.2: Kết khảo sát mức độ chủ động sáng tạo trẻ qua nội dung 23 Bảng2.3: Đánh giá giáo viên mức độ quan trọng việc nâng cao tính chủ động sáng tạo trẻ hoạt động vẽ trang trí 24 Bảng 2.4: Mức độ thường xuyên tổ chức hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn để nâng cao tính chủ động sáng tạo 24 Bảng2.5: Các cách thức sử tạo hứng thú nhằm nâng cao khả chủ động sáng tạo trẻ hoạt động vẽ trang trí .25 Bảng 2.6: Các biện pháp vận dụng để nâng cao khả chủ động sáng tạo trẻ hoạt độngVTT 27 Bảng 2.7: Đánh giá giáo viên hình thức nâng cao tính chủ động sáng tạo cho trẻ hoạt động VTT 28 Bảng 3.1: Kết khảo sát tổ chức thực hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn trước thực nghiệm 46 Bảng 3.2: Kết khảo sát tổ chức thực hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn sau thực nghiệm .47 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Ý nghĩa đầy đủ Viết tắt GDMN Giáo dục mầm non GV Giáo viên GVMN Giáo viên mầm non HĐTH Hoạt động tạo hình VTT Vẽ trang trí NĐC Nhóm đối chứng NTT Nhóm thực nghiệm Vẽ trang trí bình hoa cháu Minh Hồng - NĐC Vẽ trang trí bình hoa bạn Thu Nguyệt - NTN 73 Vẽ trang trí bình hoa bạn Thu Nguyệt - NTN Vẽ trang trí bình hoa cháu Việt Hằng - NĐC 74 Vẽ trang trí bình hoa cháu Huyền Diệu - NTN Vẽ trang trí bình hoa cháu An Đông - NTN 75 PHỤ LỤC TRANH Trẻ tham quan vườn rau trường Trẻ tham quan vườn hoa trường 76 Trẻ tham quan rừng 77 Trẻ tham quan tượng đài Mẹ Suốt Trẻ tham quan vườn bách thú 78 Trẻ tham quan bảo tàng nghệ thuật 79 Trẻ tham gia vào hoạt động văn nghệ 80 Tổ chức hoạt động lễ hội ẩm thực trường Mầm non 81 Sản phẩm trẻ vẽ trang trí đá 82 Sản phẩm trẻ vẽ trang trí vỏ sò Sản phẩm trẻ vẽ trang trí vỏ trứng 83 Các vật liệu cho trẻ sử dụng vẽ trang trí như: que, rơm, khơ 84 Trẻ vẽ trang trí cát Trẻ vẽ trang trí ngồi trời 85 Góc cho trẻ trưng bày sản phẩm vẽ trang trí 86 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy vẽ trang trí 87 ... chủ động sáng tạo trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) hoạt động vẽ trang trí trường Mầm non - Đề xuất thực số hình thức nâng cao tính chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6... tạo hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn trường mầm non Vì vậy, tơi mạnh dạn tìm hiểu nghiên cứu hình thức nâng cao cao tính chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn. .. TRÍ ĐỐI VỚI TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG PHÚ- THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 31 I Một số hình thức nâng cao tính chủ động sáng tạo hoạt động vẽ trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn trường Mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số HÌNH THỨC NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG tạo TRONG HOẠT ĐỘNG vẽ TRANG TRÍ đối với TRẺ mẫu GIÁO lớn tại TRƯỜNG mầm NON , MỘT số HÌNH THỨC NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG tạo TRONG HOẠT ĐỘNG vẽ TRANG TRÍ đối với TRẺ mẫu GIÁO lớn tại TRƯỜNG mầm NON

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay