Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

51 12 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 17:27

Lời cám ơn ! Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế -Đại học Huế tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt trình học thời gian thực tập vừa qua Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Phan Thị Minh Lý trực tiếp hướng dẫn, bảo suốt q trình nghiên cứu làm đề tài Tơi xin gởi lời trân trọng cảm ơn tới Ban giám đốc tồn thể cán cơng nhân viên Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC tạo điều kiện giúp đỡ nghiên cứu sâu vào thực tế tình hình kế tốn cơng ty Mặc dù có nhiều cố gắng, song với trình độ nghiên cứu thực tiễn hạn chế nên chuyên đề khơng thể tránh khỏi sai sót định Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy bạn để tơi có kiến thức vững vàng cho công tác thực tiễn sau Một lần xin chân thành cảm ơn ! Huế, tháng 06 năm 2007 Sinh viên thực Nguyễn Đại Phúc Mục lục Danh mục bảng, biểu, sơ đồ Danh mục chữ viết tắt Chương : Giới thiệu đề tài nghiên cứu 1.1 Lý nghiên cứu đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Phạm vi đề tài Chương : Cơ sở lý luận thực tiễn kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 2.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương 2.2 Quỹ tiền lương hình thức tiền lương 2.2.1 Quỹ tiền lương 2.2.2 Các hình thức tiền lương 2.2.2.1 Hình thức tiền lương tính theo thời gian 2.2.2.2 Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm 2.3 Nhiệm vụ kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.4 Ý nghĩa cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương 2.5 Cơ sở thực tiễn Chương : Khái quát tình hình hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC 3.1 Giới thiệu sơ lược tình hình hoạt động Công ty TNHH SMC 3.2 Chức nhiệm vụ Công ty TNHH SMC 3.2.1 Chức 3.2.2 Nhiệm vụ 3.2.3 Đặc đỉêm sản xuất kinh doanh 3.3 Phương hướng phát triển Công ty TNHH SMC 3.3.1 Những thuận lợi khó khăn 3.3.1.1 Thuận lợi 3.3.1.2 Khó khăn 3.3.2 Phương hướng mục tiêu 3.4 Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH SMC 3.4.1 Cơ cấu tổ chức máy 3.4.2 Chức nhiệm vụ phận 3.5 Tình hình sử dụng lao động Cơng ty TNHH SMC 3.6 Tình hình tài sản nguồn vốn Cơng ty TNHH SMC 3.7 Đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH SMC 3.8 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty TNHH SMC 3.8.1 Cơ cấu máy kế toán chức nhiệm vụ phận 3.8.1.1 Sơ đồ máy kế tốn Cơng ty TNHH SMC 3.8.1.2 Chức nhiệm vụ phận 3.8.2 Hình thức kế toán hệ thống tài khoản sử dụng Cơng ty TNHH SMC 3.8.2.1 Hình thức kế tốn 3.8.2.2 Hệ thống tài khoản sử dụng Chương : Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn tiền lương khoản 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 21 23 24 25 25 25 26 27 27 29 31 trích theo lương Cơng ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC 4.1 Tình hình quản lý tiền lương Công ty TNHH SMC 4.1.1 Quy định hình thành quỹ lương đơn giá tiền lương Cơng ty TNHH SMC 4.1.2 Tình hình xếp thang bảng lương Công ty TNHH SMC 4.1.3 Các hình thức trả lương Cơng ty TNHH SMC 4.1.3.1 Phương pháp theo dõi thời gian kết lao động làm để tính lương tính thưởng tháng 4.1.3.2 Các hình thức thưởng lương 4.1.4 Quy chế trả lương Công ty TNHH SMC 4.1.5 Phương pháp kế tốn tiền lương Cơng ty TNHH SMC 4.1.5.1 Tổ chức chứng từ kế toán tiền lương hạch tốn ban đầu 4.1.5.2 Trình tự ln chuyển chứng từ 4.1.5.3 Hạch tốn tiền lương Cơng ty TNHH SMC 4.2 Kế tốn khoản phải trích theo lương Cơng ty TNHH SMC 4.2.1 Q trình lập quỹ Công ty TNHH SMC 4.2.2 Hạch tốn khoản trích theo lương Cơng ty TNHH SMC 4.2.2.1 Hạch toán phần Bảo hiểm Xã hội Cơng ty TNHH SMC 4.2.2.2 Hạch tốn phần Bảo hiểm Y tế Cơng ty TNHH SMC 4.2.2.3 Hạch tốn Kinh phí Cơng đồn Cơng ty TNHH SMC 4.3 Đánh giá chung cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 4.3.1 Ưu điểm 4.3.2 Những mặt tồn Chương : Kết luận kiến nghị Kết luận : Đề tài giải vấn đề gì? Đóng góp đề tài gì? Kiến nghị : Hướng nghiên cứu tiếp vấn đề nêu đề tài Phụ lục Danh mục tài liệu tham khảo Đánh giá đơn vị sinh viên đến thực tập 31 31 32 33 33 34 35 36 36 36 38 39 39 39 39 42 43 45 45 46 48 48 49 51 50 52 Danh mục bảng, biểu, sơ đồ Bảng : Tình hình lao động Cơng ty TNHH SMC năm Bảng : Tình hình vốn kinh doanh Công ty TNHH SMC Bảng : Một số tiêu đánh giá kết hoạt động SXKD công ty Bảng : Bảng quy định hệ số lương Công ty TNHH SMC Bảng : Bảng tốn tiền thưởng Cơng ty TNHH SMC Bảng : Bảng tổng hợp toán trợ cấp BHXH Công ty TNHH SMC Sơ đồ : Tổ chức máy quản lý Công ty TNHH SMC Sơ đồ : Tổ chức máy kế toán Cơng ty TNHH SMC Sơ đồ : Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ : Hạch toán tổng hợp tiền lương Sơ đồ : Hạch toán tổng hợp khoản phải trích theo lương Danh mục chữ viết tắt BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm Y tế KPCĐ : Kinh phí Cơng đoàn SXKD : Sản xuất kinh doanh CBCNV : Cán công nhân viên NLĐ : Người lao động TK : Tài khoản Chương : Giới thiệu đề tài nghiên cứu : 1.1 Lý nghiên cứu đề tài : Thừa Thiên Huế vùng đất di sản văn hố du lịch, việc chọn ngành công nghiệp mũi nhọn định hướng phát triển kinh tế khơng nằm ngồi việc bảo tồn di sản cảnh quan môi trường địa phương Công nghệ thông tin du lịch hai ngành kinh tế lãnh đạo tỉnh đặc biệt trọng, nhờ quan tâm đặc biệt mà ngành công nghệ thông tin tỉnh năm gần có bước đột phá đáng kể góp phần vào tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà Ngày nay, công nghệ thông tin phần thiếu tất lĩnh vực xã hội Nó góp phần đáng kể công tác quản lý, điều hành Đảng nhà nước, quản lý điều hành doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy, xúc tiến thương mại Hơn công nghệ thông tin mang tri thức văn minh nhân loại đến với người dân nơi trái đất Hoà nhập chung vào tình hình phát triển giới, đât nước ta bước vào thời ký đổi mới, kinh tế nước ta diễn xếp lại để hướng tới tương lai cấu hợp lý, phát triển toàn diện Một loạt vấn đề đặt doanh nghiệp việc sử dụng phát huy mạnh lực lượng lao động, tiền lương đóng vai trò quan trọng Tiền lương đòn bẩy kinh tế quan trọng thúc đẩy người hăng say lao động với suất hiệu ngày cao Việc xác định vai trò tiền lương có tính chất quan trọng cơng tác quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC Doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân để tự hạch toán kinh doanh theo quy định pháp luật Thực chức sản xuất kinh doanh phục vụ trực tiếp người tiêu dùng nên đòi hỏi đa dạng, phong phú chủng loại hàng hoá, dịch vụ Vì q trình hạch tốn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, vấn đề tiền lương không tránh khỏi Để đảm bảo đời sống cho người lao động, sản xuất kinh doanh không dựa vào sách tiền lương nhà nước, mà trả lương theo đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị mình.Việc áp dụng hình thức trả lương cho gắn liền với đóng góp người lao động vấn đề cần quan tâm Nhận thức tầm quan trọng việc hạch toán tiền lương, kết hợp với kiến thức lý luận trang bị nhà trường, kinh nghiệm thực tiễn thông qua thời gian thực tập, chọn đề tài : " Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC " nhằm so sánh sở lý luận sở thực tiễn công tác hạch tốn tiền lương Từ rút ưu nhược điểm cần phát huy 1.2 Mục đích nghiên cứu : Xác lập sở lý luận thực tiễn cho cơng tác hạch tốn tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn cơng ty Tìm hiểu cụ thể thực tế cơng tác tổ chức quản lý lao động quản lý tiền lương Cơng ty SMC, để từ đưa đánh giá chung cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH SMC 1.3 Đối tượng nghiên cứu : Các thang bậc lương, phụ cấp, lương bản, quy định trả lưong công ty áp dụng cho tất thành viên công ty từ ban giám đốc, cán quản lý phòng ban đến công nhân lao động trực tiếp tất đối tượng khác mà hưỏng lương Các quy định trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bộ Tài mà cơng ty áp dụng 1.4 Phương pháp nghiên cứu : - Phương pháp lý luận logic học - Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu đánh giá - Phương pháp phân tích, so sánh 1.5 Phạm vi nghiên cứu : Do hạn chế thời gian nên phạm vi nghiên cứu đề tài nghiên cứu tình hình cơng ty năm gần (2004 – 2006) mức độ so sánh đánh giá cách chung Chương : Cơ sở lý luận thực tiễn kế toán tiền lương khoản trích theo lương : 2.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương : Trong sản xuất nào, kể sản xuất đại q trình sản xuất ln ln đòi hỏi có tác động qua lại yếu tố : sức lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao động tuân theo nguyên tắc cung cầu, giá thị trường pháp luật hành nhà nước Tiền lương người lao động xác định dựa sở số lượng chất lượng mà người lao động đóng góp cho doanh nghiệp Tiền lương cá nhân doanh nghiệp luôn gắn liền với lợi ích doanh nghiệp nói riêng xã hội nói chung Do tiền lương đòn bẩy kinh tế thúc đẩy việc nâng cao suất lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận Ngoài tiền lương đảm bảo tái sản xuất lao động, sống lâu dài, bảo vệ sức khoẻ đời sống tinh thần cho người lao động Theo chế độ tiền lương hành doanh nghiệp phải tính vào chi phí phận chi phí gồm khoản trích: Bảo hiểm Xã hội(BHXH), Bảo hiểm Y tế(BHYT) Kinh phí Cơng đồn(KPCĐ) • BHXH : Là khoản tiền lương người lao động hưởng trường hợp nghỉ việc ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Để hưởng khoản trợ cấp này, người lao động trình tham gia sản xuất kinh doanh đơn vị phải đóng vào quỹ bảo hiểm theo quy định Mức trợ cấp ốm đau, thai sản vào thời gian đóng bảo hiểm người lao động quy định điều lệ bảo hiểm ban hành theo nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 phủ • BHYT : khoản hàng tháng người lao động người sử dụng lao động đóng cho quan BHYT để đài thọ có nhu cầu khám chữa bệnh BHYT dùng để tài trợ cho việc phòng chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ cho người lao động • KPCĐ : khoản tiền dùng để trì hoạt động tổ chức cơng đồn đơn vị cơng đồn cấp Các tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi nâng cao đời sống người lao động 2.2 Quỹ tiền lương hình thức tiền lương : 2.2.1 Quỹ tiền lương : Quỹ tiền lương toàn số tiền phải trả cho tất lao động mà doanh nghiệp quản lý, sử dụng kể danh sách Theo nghị định số 235/HĐBT ngày 19/9/1985 Hội đơng trưởng ( phủ ), quỹ tiền lương bao gồm khoản : Tiền lương hàng tháng, ngày, theo hệ thống thang bảng lương nhà nước, tiền lương trả theo sản phẩm, tiền công nhật cho lao động biên chế, loại tiền thưởng thường xuyên Quản lý chi tiêu quỹ lương phải đặt mối quan hệ với việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh(SXKD) đơn vị nhằm vừa chi tiêu tiết kiệm hợp lý quỹ tiền lương vừa đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất doanh nghiệp Tiền lương chia làm phận : - Tiền lương : tiền trả cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế sở nhiệm vụ giao như: tiền lương thời gian, tiền lương sản phẩm, khoản phụ cấp mang tính chất thường xuyên - Tiền lương phụ : tiền trả cho người lao động thời gian nghỉ việc theo qui định nhà nước như: phép, lễ, tết,… lý khách quan hỏng máy móc, khơng có ngun vật liệu, điện,… 2.2.2 Các hình thức tiền lương : Hiện việc tính trả lương cho người lao động áp dụng doanh nghiệp chủ yếu theo hai hình thức hình thức trả lương theo thời gian tiền lương theo sản phẩm Mỗi hình thức có mặt tích cực tiêu cực, đòi hỏi doanh nghiệp phải kết hợp hình thức để trả lương cho cơng nhân viên cho phù hợp với đặc điểm tạo cơng phân phối thu nhập 2.2.2.1 Hình thức tiền lương tính theo thời gian : Tiền lương tính theo thời gian tiền lương tính trả cho người lao động theo thời gian làm việc, cấp bậc công việc thang lương người lao động Tiền lương tính theo thời gian thực tính theo tháng, ngày làm việc người lao động tùy thuộc theo yêu cầu trình độ quản lý thời gian lao động doanh nghiệp Tiền lương thời gian thực tính theo thời gian giản đơn hay tính theo thời gian có thưởng Cơng thức tính lương theo thời gian + Mức lương tháng = Mức lương tối thiểu x Hệ số lương + hệ số phụ cấp Mức lương tháng + Mức lương tuần = x số ngày làm việc tuần 26 Mức lương tháng + Mức lương ngày = 26 + Tiền lương tính theo = Tiền lương ngày 8h làm việc x Số làm việc thực tế - Ưu điểm : đơn giản, dễ tính - Nhược điểm : chưa ý đến chất lượng lao động, chưa gắn bó với kết cuối cùng, chưa có khả kích thích người lao động tăng suất người lao động Hình thức thích hợp với cơng việc chưa định mức được, cơng việc tự động hóa đòi hỏi chất lượng cao 2.2.2.2 Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm : 10 tốn trưởng duyệt, trình giám đốc cơng ty ký duyệt phiếu chi, sau chuyển sang thủ quỹ để thủ quỹ tiến hành chi lương 4.1.5.3 Hạch tốn tiền lương Cơng ty TNHH SMC : Quỹ lương tháng 10/2006 công ty TNHH SMC 26.586.000 đồng * Tiền lương phải trả cho CBCNV : Nợ TK 622 10.800.000 Nợ TK 641 9.045.000 Nợ TK 642 6.741.000 Có TK 334 26.586.000 * Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định : Nợ TK 622 2.052.000 Nợ TK 641 1.718.550 Nợ TK 642 1.280.790 Có TK 338 5.051.340 3382 ( % ) 531.720 3383 ( 15 % ) 3.987.900 3384 ( % ) 531.720 * BHXH, BHYT công nhân viên phải nộp trừ lương : Nợ TK 334 1.595.160 Có TK 338 1.595.160 3383 ( % ) 1.329.300 3384 ( % ) 265.860 * Trả lương cho CBCNV sau khấu trừ BHXH, BHYT : Nợ TK 334 20.471.220 Có TK 111 20.471.220 * Nộp 50% KPCĐ cho ban tài LĐLĐ thành phố tiền gửi ngân hàng Nợ TK 3382 265.860 Có TK 1121 265.860 * Chuyển qua quỹ cơng đồn cơng ty 50% KPCĐ để chi phí : Nợ TK 3382 265.860 37 Có TK 1111 265.860 * Nộp tiền trích BHXH cho quan BHXH tiền gửi ngân hàng : Nợ TK 3383 6.114.780 Có TK 1121 6.114.780 4.2 Kế tốn khoản phải trích theo lương Cơng ty TNHH SMC : 4.2.1 Q trình trích lập quỹ Cơng ty TNHH SMC : Tại công ty việc chi trả chế độ BHXH, BHYT, KPCĐ phải tập trung phòng kế tốn Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ hình thành từ khoản đóng góp người sử dụng lao động người lao động Công ty quy định tỷ lệ trích nộp sau : - Trích nộp 20 % quỹ lương cho quỹ BHXH khách sạn, đó: + Người sử dụng lao động trích nộp 15% quỹ lương hàng tháng + Người lao động đóng % lương hàng tháng Khoản trích BHXH nộp cho quan BHXH quản lý hàng tháng khách sạn chi trợ cấp BHXH cho cán công nhân viên, đồng thời gửi báo cáo số BHXH chi cho quan BHXH cấp - Trích nộp % BHYT tổng quỹ lương cho quan BHYT, đó: + Người sử dụng lao động trích nộp % tổng quỹ lương + Người lao động đóng % lương Khoản trích BHYTnộp cho quan BHYT để chi trả chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp + Trích nộp % KPCĐ từ quỹ lương thực tế chi cho người sử dụng lao động khoản trích này, % nộp cho cơng đồn cấp trên, % nộp cho cơng đồn khách sạn 4.2.2 Hạch tốn khoản trích theo lương Cơng ty TNHH SMC : 4.2.2.1 Hạch tốn Bảo hiểm xã hội Cơng ty TNHH SMC : Hạch toán ban đầu luân chuyển chứng từ Căn vào chứng từ : 38 - Bảng đối chiếu phải nộp bảo hiểm xã hội - Bảng toán trợ cấp BHXH ( để toán với đơn vị cấp ) - Danh sách lao động quỹ tiền lương trích nộp BHXH - Bảng tổng hợp ngày nghỉ trợ cấp BHXH - Phiếu nghỉ hưởng BHXH Vào đầu năm phòng kế tốn, vào danh sách cán công nhân viên ký hợp đồng dài hạn với công ty, lập " danh sách lao động quỹ tiền lương trích nộp BHXH " Khi tham gia BHXH công nhân viên hưởng chế độ trợ cấp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, trợ cấp việc, hưu trí, tử tuất chứng từ sở để tính trợ cấp BHXH, phiếu nghỉ hưởng BHXH: + Đối với phiếu nghỉ ốm đau, đến cuối tháng thống kê, tập hợp lại cập nhật vào bảng tính lương tốn ( Cơng ty tốn trợ cấp ốm đau theo lương, xem phụ lục bảng số trang 51 ) + Đối với trường hợp nghỉ việc sinh đẻ, hưởng trợ cấp chế độ thai sản Kế toán vào số ngày nghỉ hưởng BHXH phiếu xác nhận cán y tế để tính mức trợ cấp mặt sau phiếu Cuối hàng tháng, phòng kế tốn kiểm tra lại việc chấp hành chế độ BHXH, hệ số lương trợ cấp, tên, tuổi, số sổ bảo hiểm, thời gian nghỉ hưởng trợ cấp theo mẫu tốn thai sản cơng ty (Xem phụ lục bảng số trang 51) Sau thực tốn phiếu Như chế độ ốm đau, thai sản cơng ty SMC thực việc chi hộ cho quan BHXH Hàng tháng vào khoảng ngày 25, cơng ty tiến hành trích nộp BHXH cho quan BHXH theo quy định * Phần Bảo hiểm xã hội doanh nghiệp chịu 15% tính vào chi phí có liên quan Nợ TK 622 1.620.000 Nợ TK 641 1.356.750 Nợ TK 642 1.011.150 Có TK 3393 3.987.900 * Phần cán công nhân viên chịu 5% tính trừ vào thu nhập 39 Nợ TK 334 1.329.300 Có TK 3383 1.392.300 Tình hình sử dụng quỹ Bảo hiểm Xã hội * Nộp quỹ Bảo hiểm xã hội cho quan quản lý Bảo hiểm xã hội cấp trên(20% x tổng quỹ lương) Nợ TK 3383 5.317.200 Có TK 112 5.317.200 * Khi tính Bảo hiểm xã hội phải trả cho cán công nhân viên Nợ TK 3383 21.268.800 Có 21.268.800 Hàng tháng vào phiếu toán BHXH kế toán lập bảng tổng hợp toán BHXH ( theo mẫu số 03/BHXH ) trình tự hạch tốn : Bảng 6: Bảng tổng hợp hợp toán trợ cấp BHXH(Tháng 10/2006) (ĐVT : 1.000 đồng ) Thời gian Lương CBCNV Tạm ứng Các khoản khấu trừ 3383 3384 Tổng (5%) 1%) cộng Số tiền thực lĩnh Tháng 10/2006 TK 622 10.800.000 540.000 108.000 648.000 10.152.000 TK 641 9.045.000 452.250 90.450 542.700 8.502.300 TK 642 6.741.000 337.050 67.410 404.460 6.336.540 TỔNG 26.586.000 1.329.300 265.860 1.595.160 24.990.840 CỘNG ( Bằng chữ : Hai mươi bốn triệu chín trăm chín mươi nghìn tám trăm bốn mươi đồng ) TRƯỞNG BAN BHXH KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN BHXH 4.2.2.2 Hạch toán phần Bảo hiểm Y tế Cơng ty TNHH SMC : Hạch tốn ban đầu luân chuyển chứng từ Tương tự Bảo hiểm xã hội, đầu năm phòng Kế tốn lập " danh sách lao động quỹ lương trích nộp Bảo hiểm y tế " sau duyệt danh sách, quan Bảo 40 hiểm y tế cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cán cơng nhân viên có danh sách công ty Cán công nhân viên có thẻ Bảo hiểm Y tế có quyền khám chữa bệnh cấp thuốc theo đơn thuốc cán y tế đơn vị y tế đơn vị Bảo hiểm Y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, quyền lợi trách nhiệm bên tuân theo quy định Bảo hiểm Y tế Việt Nam Mức trích nộp dựa vào danh sách Bảo hiểm Y tế công ty, việc nộp Bảo hiểm Y tế lên quan quản lý kịp thời đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho ngưòi lao động nhằm phục vụ chăm sóc sức khoẻ tốt Tính đến ngày 30/06/2006 - Tổng số CBCNV công ty SMC : 22 người - Mức lương tháng : 26.586.000 Phòng kế tốn bảng tốn tiền lương để trích lập Bảo hiểm Y tế theo tỷ lệ quy định 2% : Nợ TK 622 216.000 Nợ TK 641 180.900 Nợ TK 642 134.820 Có Tk 3384 531.720 * Chuyển tiền mua BHYT cho quan BHYT Nợ TK 3384 797.580 Có TK 112 797.580 * Bảo hiểm Y tế phải trừ vào lương cán công nhân viên Nợ TK 334 265.860 Nợ TK 3384 265.860 4.2.2.3 Hạch toán kinh phí cơng đồn Cơng ty TNHH SMC Hạch tốn ban đầu luân chuyển chứng từ Theo chế độ quy định, cơng ty SMC phải đóng % tổng số tiền lương thực chi để nộp cho công đoàn cấp sau : 41 - Nộp cho liên đoàn lao động thành phố : % - Nộp cho cơng đồn cơng ty SMC : % Hàng tháng kế toán vào bảng lương tốn tiền lương để tính trích Kinh phí Cơng đồn theo quy định Tính đến ngày 30/06/2006 - Tổng số CBCNV công ty SMC : 22 người - Mức lương tháng : 26.586.000 • Trích % tổng quỹ lương cho kinh phí cơng đồn Nợ TK 622 216.000 Nợ TK 641 180.900 Nợ TK 642 138.820 Có TK 3384 531.720 • Chuyển cho Liên đồn Lao động thành phố % kinh phí : Nợ TK 3382 265.860 Có TK 112 265.860 • Chuyển sang quỹ cơng đồn % để chi phí : Nợ TK 3382 265.860 Có TK 111 TK 111 265.860 TK 344 Tổng lương phải trả cho CNV 42 TK 622 (Chi phí nhân cơng) TK 333 TK 641 Tính thuế thu nhập LĐ có thu nhập cao (nếu có) (Chi phí bán hàng) TK 642 ( Chi phí quản lý) TK 338 TK3383 (6% BHXH, BHYT, KPCĐ) BHXH phải trả cho CBCNV TK 141, 138 TK 431 Các khoản phát sinh khác Các khoản trích quỹ khen thưởng Sơ đồ : Hạch toán tổng hợp tiền lương TK 111,112 TK 338 43 TK 622,641,642 Trích BHXH,BHYT,KPCĐ theo qui định Hạch tốn BHXH,BHYT, KPCĐ tính vào chi phí Chi tiêu KPCĐ BHXH cty Nộp (50%) KPCĐ TK 334 TK 334 Tính khoản phải CNV Trích BHXH,BHYT trừ lương CBCNV tháng TK 111,112 Nhận kinh phí từ quan BHXH để tốn trợ cấp BHXH Sơ đồ : Sơ đồ hạch toán tổng hợp khoản phải trích theo lương 4.3 Đánh giá chung công tác kế hoạch tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty TNHH thương mại Kỹ thuật SMC Sau thời gian tìm hiểu tiếp xúc thực tế sâu nghiên cứu công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH thương mại Kỹ thuật SMC, rút nhận xét mong muốn góp số ý kiến nhỏ nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khác khoản trích theo lương khách sạn sau : 4.3.1 Ưu điểm * Về cấu tổ chức máy quản lý : Phù hợp với quy mô công ty, công ty phân quyền hợp lý để dễ dàng quản lý hoạt động * Về cấu tổ chức kế tốn : Với hình thức kế tốn tập trung có ưu điểm tồn cơng việc kế toán trưởng lãnh đạo trực tiếp, đội ngũ nhân viên làm việc nhiệt tình đầy tính động 44 * Về sổ sách chứng từ : Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty chấp hành tương đối tốt, phần hành kế toán phân công mở sổ chi tiết loại hình dịch vụ, từ phân bổ cho khoản mục , khoản trích, nộp BHXH, BHYT theo chế độ quy định Bộ tài * Về phương pháp hạch tốn : Cơng ty sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán phù hợp * Về thơng tin kế tốn phục vụ cho quản trị Doanh nghiệp hàng quý, kế toán tổng hợp kịp thời lập báo cáo tài chính, tình hình hoạt động cơng ty cung cấp cho hội đồng thành viên ban giám đốc nhằm đưa định phù hợp việc đao kinh doanh * Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC thành lập gần năm, công ty đạt bước tiến đáng kể Doanh thu năm sau tăng so với năm trước, vị công ty nâng cao thị trường tỉnh Thừa Thien Huế số tỉnh lân cận Điều khẳng định nổ lực hội đồng thành viên, ban giám đốc tồn thể nhân viên cơng ty * Các đối tác công ty ngày tăng thêm có số đối tác trở thành chiến lược Các hãng máy tính lớn giới không ngừng đặt quan hệ với công ty, công ty trở thành đại lý thức hãng tiếng IBM, COMPAQ, CANON, HP, LG, …… 4.3.2 Những mặt tồn * Là doanh nghiệp non trẻ lại kinh doanh hoạt động lĩnh vực cơng nghệ cao nên đòi hỏi ban lãnh đạo cơng ty phải có tầm hiểu biết rộng rãi bắt kịp với phát triển ngày công nghệ thơng tin giới Đó mặt hạn chế bước phát triển chung công ty * Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho công tác lắp ráp thiết bị hay chạy thử thiết bị chưa đạt tiêu chuẩnt quốc tế Phương tiện vận chuyển hàng hoá(đặc biệt đến vùng xa) thiếu * Số nhân viên có tay nghề cao chưa nhiều chủ yếu không dược đào tạo cách chuyên nghiệp từ đầu Các sở đào tạo ta yếu kém, chủ yếu đào tạo lý thuyết 45 * Còn thiếu phương tiện phục vụ cho cơng tác kế tốn dẫn đên chậm trễ, đơi khơng xác việc tính tốn * Việc phân phối tiền lương cho CBCNV mang tính bình qn khơng phản ánh xác thực trạng mức độ trách nhiệm, mức độ cống hiến thực tế phức tạp chức danh công việc Công ty chưa đưa định mức đơn giá cho phận dẫn đến khơng có kích thích, kỳ vọng người lao động nâng cao hiệu công tác Chương : Kết luận kiến nghị : Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC doanh nghiệp non trẻ hoạt động lĩnh vực cơng nghệ thơng tin nhiều mẻ nước ta Do dòi 46 hỏi ban lãnh đạo cơng ty với cán công nhân viên phải không ngừng học hỏi, tiếp thu nắm bắt công nghệ giới Trong thời gian hoạt động gần năm công ty SMC dần khẳng định doanh nghiệp có triển vọng, góp phần đóng khơng nhỏ cho phất triển cơng nghệ thơng tin tỉnh nhà Minh chứng cho điều công ty SMC trở thành công ty đứng đầu lĩnh vực CNTT tỉnh Thừa Thiến Huế số tỉnh lân cận, doanh thu tăng trưởng năm đạt mức gần 20% tạo thêm nhiều việc làm cho em tỉnh Thời gian thực tập tháng công ty khoảng thời gian qua ngắn ngủi để nắm bắt hết cơng tác kế tốn nói chung cơng tác hạch tốn tiền lương nói riêng cơng ty TNHH SMC Do chun đề thực tập vể cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty TNHH Thương mại Kỹ thuật SMC dừng lại mức độ ghi chép phản ánh mà Tuy nhiên chuyên đề nêu thực trạng công tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty, đề tài nêu ưu điểm, nhược điểm mặt tồn vấn đề trả lương cho cán công nhân viên công ty Đề tài phản ánh công tác tiền lương doanh nghiệp ngẫu nhiên mà tơi chọn để thực tập, phạm vi hạn hẹp Nó khơng phản ánh thực trạng công tác tổ chức tiền lương doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp nhà nước cổ phần háo địa bàn tỉnh Tuy nhiên đề tài cho ta nhìn cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương tổng thể cơng tác kế tốn doanh nghiệp Cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng tác quan doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến cán cơng nhân viên công ty người trực tiếp sản xuất kinh doanhc doanh nghiệp Từ đề tài mở rộng hướng nghiên cứu sâu, đưa giải pháp kiến nghị cho doanh nghiệp để góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty Nếu có điều kiện tìm hiểu thêm cơng tác tiền lương số doanh nghiệp khác địa bàn tỉnh, từ ta phản ánh chung đúc rút thực trang tổ cơng tác kế tốn tiền lương 47 số doanh nghiệp địa bàn tỉnh Từ đưa giải pháp chung giúp cho cơng ty tổ chức tốt cơng tác hạch tốn tiền lương khảon trích theo lương doanh nghiệp mình./ Tài liệu tham khảo NGƯT Phan Đình Ngân, ″Lý Thuyết Kế Tốn″ NGƯT Phan Đình Ngân, TS.Phan Thị Minh Lý, ″Kế toán Doanh nghiệp″ 48 Phạm Huyền, ″Kế toán Doanh nghiệp I,II″, NXB Thống Kê, Hà Nội, 1995 NGUT Nguyễn Ngọc Thâm, ″Phân Tích Kinh Doanh″ Nguyễn Tài Phúc, Lê Văn Thành, ″Lý thuyết Quản Trị Kinh Doanh″ Các Văn Bản Hướng Dẫn Thực Hiện Nghị Định 28/Cp ( Ngày 28/3/1997 Chính phủ đổi quản lý tiền lương, thu nhập kinh doanh nhà nước ) Các Văn Bản Quy Định Chế Độ Tiền Lương Mới Tập IV Bộ Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội Giáo Trình Quản Trị Nhân Sự - Hành Chính - Trường Đại Học Kinh Tế Chi Phí Tiền Lương Trong Các DNNN Trong Nền Kinh Tế Thị Trường - GS PTS Bùi Tiến Quý 10 Các Tài Liệu Liên Quan Khác 11 Bảng Phụ lục quy định hệ số lương, mức phụ cấp quan nhà nước Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ Phụ lục Bảng : Mã số : 01- BHXH PHIẾU NGHỈ ỐM THAI SẢN 49 Họ tên : Nguyễn Thị Diệu Hằng Tuổi : 30 Tên quan y tế Ngày, tháng, năm A B Bệnh viện 2/10/04 TW Huế Bảng 2: Lý C Viêm phế quản Số ngày nghỉ Tổng Từ Đến số 19 2/10/04 21/10/04 Y, bác sĩ ký tên số ngày nghỉ thực tế 17 xác nhận đơn vị PHIẾU TÍNH HƯỞNG LƯƠNG BẢO HIỂM XÃ HỘI Số ngày nghỉ tính Lương bình qn % mức lương BHXH BHXH 17 20.000 75 (Bằng chữ : Hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn) TRƯỞNG BAN BHXH PHỤ TRÁCH LĐTL Thành tiền 4=1*2*3 255.000 KẾ TOÁN BHXH ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 50 Huế, ngày … tháng … năm 2007 TM.CÔNG TY TNHH TM – KT SMC Giám đốc 51 ... thực tiễn kế toán tiền lương khoản trích theo lương 2.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương 2.2 Quỹ tiền lương hình thức tiền lương 2.2.1 Quỹ tiền lương 2.2.2 Các hình thức tiền lương 2.2.2.1... thức tiền lương tính theo thời gian 2.2.2.2 Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm 2.3 Nhiệm vụ kế tốn tiền lương khoản trích theo lương 2.4 Ý nghĩa cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo. .. 2006) mức độ so sánh đánh giá cách chung Chương : Cơ sở lý luận thực tiễn kế toán tiền lương khoản trích theo lương : 2.1 Khái niệm tiền lương khoản trích theo lương : Trong sản xuất nào, kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương , Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay