Kinh te quoc te

60 23 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 17:20

Lời mở đầu Thị trường chứng khoán (TTCK) yếu tố kinh tế thị trường đại Đến hầu hết quốc gia có kinh tế phát triển có TTCK TTCK trở thành định chế tài khơng thể thiếu đời sống kinh tế nước theo chế thị trường Cho đến có 160 TTCK lớn nhỏ hoạt động khắp châu lục Một số TTCK lâu đời quan trọng TTCK New York (1972), TTCK Tokyo(1878), TTCK London(1793), TTCK Frankfurt(1595), TTCK Zurich(1876)… TTCK cung ứng phần lớn nhu cầu vốn đầu tư dài hạn, góp phần tạo đà phát triển cho kinh tế nước Ở Việt Nam, sau 10 năm (từ 1986) thực đường lối đổi Đảng, kinh tế Việt Nam đạt tiến quan trọng sở ổn định kinh tế xã hội, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lạm phát kiềm chế, đời sống nhân dân nâng cao, kinh tế bắt đầu có tích lũy cho đầu tư phát triển Tuy nhiên, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, cầu nguồn vốn phục vụ cho đầu tư phát triển vấn đề thiết xã hội Để giải vấn đề này, phải hướng vào giải mối quan hệ có tính nhân tiết kiệm – đầu tư – tăng trưởng Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam hình thành bối cảnh cải cách kinh tế toàn diện xu hướng hội nhập nhằm đáp ứng đòi hỏi xúc từ nhu cầu nguồn vốn trung dài hạn cho tăng trưởng kinh tế, khắc phục nguy tụt hậu so với nước khu vực giới Chúng ta cần phải có sách huy động tối đa nguồn lực tài nước, biến nguồn vốn nhàn rỗi thành nguồn vốn đầu tư sinh lời thu hút vốn nước ngồi với nhiều hình thức như: phát hành cổ phiếu, trái phiếu, mở rộng quỹ đầu tư… nói, TTCK nơi tập trung nguồn lực tài cách hiệu nhất, vừa giải vấn đề vốn vừa tạo tính linh hoạt cho thị trường nước, bước hội nhập với thị trường quốc tế Từ thực tế khách quan đó, hình thành phát triển TTCK Việt Nam điều kiện hội nhập vấn đề cấp thiết để thúc đẩy kinh tế phát triển hội nhập Nhận thấy vai trò quan trọng TTCK kinh tế, nên em chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển TTCK Việt Nam điều kiện hội nhập” Việc nghiên cứu đề tài trang bị cho em sở lí luận, thực trạng từ đề xuất số kiến nghị nhằm thúc đẩy TTCK phát triển Đề án em gồm phần chính: Chương 1: Thị trường chứng khoán kinh tế đại Chương 2: Thực trạng phát triển TTCK Việt Nam điều kiện hội nhập Chương 3: Giải pháp phát triển TTCK Việt Nam điều kiện hội nhập Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn – Thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Mai nhiệt tình giúp em hồn thành đề án Chương 1: Thị trường chứng khoán kinh tế đại 1.1 Vài nét thị trường chứng khoán ( TTCK ) 1.1.1 Khái niệm TTCK TTCK nơi chứng khoán phát hành trao đổi TTCK phận thị trường vốn đặc tính chứng khoán việc huy động vốn dài hạn Hàng hóa giao dịch TTCK cổ phiếu, trái phiếu số cơng cụ tài khác có thời hạn năm TTCK có đặc điểm chủ yếu như: ● TTCK đặc trưng hình thức tài trực tiếp ● TTCK thị trường gần với thị trường cạnh tranh hoàn hảo ● TTCK thị trường liên tục 1.1.2 Cơ cấu tổ chức TTCK ♦ Thị trường sơ cấp thị trường mua bán chứng khoán lần đầu phát hành ♦ Thị trường thứ cấp nơi giao dịch chứng khoán phát hành thị trường sơ cấp Theo tính chất tổ chức thị trường phân chia thị trường thứ cấp thành thị trường chứng khoán tập trung thị trường chứng khoán phi tập trung 1.1.3 Phân loại TTCK - Căn vào tính chất chứng khoán đợc giao dịch, TTCK đợc chia thành: Thị trờng cổ phiếu Thị trờng trái phiếu Thị trờng sản phẩm phái sinh - Cn c vo s luõn chuyển nguồn vốn ♦ Thị trường sơ cấp ♦ Thị trường thứ cấp 1.1.4 Chủ thể tham gia 1.1.4.1 Chủ thể phát hành Nhà phát hành tổ chức cần vốn thực huy động vốn thông qua TTCK Nhà phát hành người cung cấp chứng khốn – hàng hóa TTCK Thơng thường nhà phát hành bao gồm: - Chính phủ quyền địa phương - Doanh nghiệp - Các tổ chức tài 1.1.4.2 Chủ thể đầu tư Nhà đầu tư người bỏ tiền đầu tư vào chứng khoán nhằm mục đích thu lời Nhà đầu tư chia làm hai loại: ♦ Các nhà đầu tư cá nhân: cá nhân tham gia mua bán chứng khốn TTCK với mục đích kiếm lợi nhuận ♦ Nhà đầu tư chuyên nghiệp ( hay gọi tổ chức đầu tư) tổ chức thường xuyên mua bán chứng khoán với số lượng lớn thị trường Nhìn chung có số nhà đầu tư chuyên nghiệp như: - Các quỹ tín thác đầu tư - Các công ty bảo hiểm - Các quỹ hưu trí quỹ bảo hiểm xã hội khác - Cơng ty tài 1.1.4.3 Các tổ chức liên quan đến TTCK ♦ Cơ quan quản lý nhà nước TTCK: Sự quản lý nhà nước TTCK nhân tố quan trọng để đảm bảo cho thị trường hoạt động trật tự, công bằng, pháp luật Tuy nhiên, mơ hình quan quản lý nhà nước TTCK nước có điểm khác Nhìn nhận khái qt thấy có hai loại mơ hình quan quản lý nhà nước TTCK: - Một số nước giao trách nhiệm chủ yếu quản lý nhà nước TTCK Bộ Tài Nhật Bản, Hàn Quốc… - Một số nước thành lập quan độc lập trực thuộc phủ Mỹ có Ủy ban chứng khoán giao dịch Ở Việt Nam, Ủy ban chứng khoán nhà nước thành lập theo nghị định Chính phủ số 75-CP ngày 28/11/1996 UBCKNN quan thuộc phủ thực chức tổ chức quản lý nhà nước chứng khốn TTCK, có tư cách pháp nhân ♦ Sở giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch có tổ chức để giao dịch chứng khoán niêm yết Sở giao dịch chứng khốn thực vận hành thị trường thơng qua máy tổ chức bao gồm nhiều phận khác phục vụ hoạt động thị trường sở giao dịch ♦ Hiệp hội nhà kinh doanh chứng khoán Là tổ chức nhận lưu giữ bảo quản chứng khoán khách hàng tiến hành nghiệp vụ toán bù trừ cho giao dịch chứng khốn ♦ Cơng ty đánh giá hệ số tín nhiệm Là công ty chuyên thực công việc đánh giá tình hình triển vọng hoạt động doanh nghiệp dạng hệ số tín nhiệm Các nhà đầu tư dựa vào hệ số tín nhiệm cơng ty đánh giá hệ số tín nhiệm cung cấp để cân nhắc đưa định đầu tư 1.2 Kinh nghiƯm ph¸t triĨn TTCK ë mét sè níc vµ bµi häc cho ViƯt Nam 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng phát triển TTCK Hàn Quốc: ♦ Giai đoạn 1(1956 – 1962): Đây giai đoạn sơ khai thị trường chứng khốn Cơng ty cổ phần thành lập vào năm 1893 cơng ty chứng khốn thành lập vào năm 1905 tới năm 1956 Sở giao dịch chứng khốn (SGDCK) Deahan thức thành lập Sự chậm trễ phần phù hợp với kinh tế chủ yếu nông nghiệp phát triển Hàn Quốc lúc Do công nghiệp chưa phát triển nên hàng hóa SGDCK giai đoạn đầu chủ yếu công trái nhà nước phát hành lần vào năm 1948 SGDCK giai đoạn thuộc sở hữu công ty tài chính, cơng ty bảo hiểm số ngân hàng lớn lại chịu can thiệp quản lí hành sâu sắc Bộ Tài Hàn Quốc nên xuất xung đột lợi ích công ty sở hữu với mục tiêu điều hành nhà nước ♦ Giai đoạn (1962 – cuối năm 70): Điểm mốc việc ban hành luật chứng khoán giao dịch chứng khoán năm 1962 việc chuyển mơ hình tổ chức SGDCK sang hình thức cơng ty cổ phần Mặc dù luật 1962 bước đầu đưa việc phát hành chứng khoán giao dịch chứng khoán vào qui củ nội dung luật trọng vào tạo khung pháp lý cho hoạt động phát hành mà chưa bao quát nguyên tắc bảo vệ người đầu tư dẫn đến tượng số cơng ty khả tốn gây lòng tin cơng chúng Mặt khác mơ hình công ty cổ phần chủ yếu để khắc phục tình trạng trì trệ hoạt động cơng ty chứng khốn đồng thời cho phép phủ Hàn Quốc điều kiện tiềm lực kinh tế hạn chế tham gia điều tiết TTCK cách bơm hút loại chứng khoán vào thị trường theo chiều hướng có lợi cho kinh tế chung Tuy nhiên, mục tiêu không đạt cổ đông SGDCK nhiều trường hợp hành động lợi nhuận siêu ngạch họ bất chấp lợi ích nhà đầu tư kinh tế gây nhiều vụ lộn xộn Trong luật 1962 phủ khó lòng giám sát, kiểm soát hoạt động SGD theo hướng bảo vệ lợi ích nhà đầu tư Chính yêu cầu bách đặt phải cải cách TTCK phương thức tổ chức quan tự quản lý nhà nước TTCK Cuối năm 1963 phủ Hàn Quốc trình quốc hội sửa đổi luật TTCK Điểm việc sửa đổi chuyển mơ hình SGDCK từ cơng ty cổ phần sang mơ hình tổ chức kinh tế thuộc sở hữu nhà nước với tỉ lệ nhà nước 63%, ngân hàng 4,7%, nhà đầu tư 25% người khác Sự chuyển đổi cấu lại thành viên SGDCK nhằm cương loại bỏ thành viên yếu không đủ tiêu chuẩn, qui định lại tiêu chuẩn giới hạn số lượng thành viên… Hoạt động bước đầu tăng cường khả quản lý kiểm soát nhà nước TTCK, khôi phục lại uy tín cho SGD bước củng cố lòng tin quần chúng đầu tư Cùng với hoạt động cải cách SGDCK nhà nước Hàn Quốc đẩy mạnh trình xây dựng hồn thiện khung pháp lí cho vận hành TTCK Năm 1968 Luật thúc đẩy thị trường vốn đời có tác dụng khuyến khích mạnh mẽ công ty phát hành công khai khuyến khích nhà đầu tư tham gia TTCK với sách như: cho phép sử dụng chứng khốn công ty niêm yết làm phương tiện đặt cọc hay bảo lãnh tốn giao dịch với phủ với doanh nghiệp thuộc sở hữu phủ nhằm làm tăng tính khoản mở rộng TTCK cho chứng khốn cơng ty; nhấn mạnh tính minh bạch công khai thông tin tăng cường chế định chống giao dịch nội gián làm cho TTCK trở nên trung thực khách quan Năm 1972 luật khuyến khích phát hành cơng khai đời với chủ trương đẩy mạnh tư nhân hóa số doanh nghiệp nhà nước cú hích thứ hai đẩy TTCK Hàn Quốc tiến nhanh phía trước Theo luật Bộ Tài Hàn Quốc có quyền buộc số cơng ty phải phát hành cổ phiếu công chúng cách thi hành chế độ phân biệt thuế Nếu công ty không chịu phát hành cổ phiếu công chúng theo u cầu phủ phải chịu thuế nặng nề, chẳng hạn tăng thêm 20% thuế công ty…Năm 1976 luật chứng khoán giao dịch chứng khoán lại lần sửa đổi nhằm mục tiêu giám sát có hiệu từ phía nhà nước Kết lần sửa đổi đời Ủy ban chứng khoán giao dịch chứng khoán ( SEC) với cấu thành viên, có chức cố vấn tài việc liên quan đến TTCK, kiểm tra việc phát hành doanh nghiệp, giám sát qui trình giao dịch nhằm trì thị trường trạng thái trung thực, công hiệu quả, hướng dẫn, kiểm tra cơng ty chứng khốn ♦ Giai đoạn (bắt đầu từ thập kỉ 80): Giai đoạn đánh dấu việc bắt đầu mở cửa TTCK Hàn Quốc cho người nước ngồi Năm 1981 phủ Hàn Quốc thơng báo kế hoạch dài hạn nhằm mở cửa TTCK cho nhà đầu tư nước Nội dung kế hoạch bao gồm: - Nới lỏng qui chế tăng dần sở hữu nhà đầu tư nước tham gia vào TTCK Hàn Quốc Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước vào vốn cổ phần công ty Hàn Quốc không ngừng mở rộng qua năm từ 10% vào năm 1981 đến 15% vào năm 1995, 23%-1997 xóa bỏ hồn tồn giới hạn vào 5/1998 - Cho phép công ty Hàn Quốc phép tiếp cận với thị trường vốn bên ngoài, kể việc niêm yết SGDCK nước ngồi - Cho phép cơng ty chứng khốn Hàn Quốc liên doanh mở chi nhánh nước Kết thực thi kế hoạch mở cửa TTCK Hàn Quốc thâm nhập nhanh cơng ty chứng khốn nước ngồi, tổ chức tài quốc tế vào thị trường nội địa Hàn Quốc Tính đến thời điểm 2001 có 14 chi nhánh 23 văn phòng đại diện cơng ty chứng khốn nước ngồi đặt Hàn Quốc Giao dịch vốn nước TTCK Hàn Quốc lớn Về phía cơng ty Hàn Quốc có tiếp cận mở rộng quan hệ TTCK quốc tế, qua hình thức quĩ đầu tư nước khuyến khích phát triển Hiện Hàn Quốc có quĩ đầu tư hoạt động theo mơ hình hợp đồng ủy thác phát triển Ngoài đặc trưng bật quốc tế hóa TTCK, giai đoạn này, Hàn Quốc tiếp tục thực thi nhiều sách phát triển TTCK nước Năm 1987, thị trường giao dịch chứng khoán phi tập trung Hàn Quốc thức đời Đây biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ không đủ điều kiện niêm yết có mơi trường lưu hành cổ phiếu trái phiếu Mơ hình SGDCK có thay đổi Năm 1998 phủ Hàn Quốc mở rộng chương trình tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước SGDCK Hàn Quốc chuyển từ mơ hình sở hữu đồng 25 cơng ty chứng khốn Hàn Quốc Nhờ cải tổ trình vận hành SGDCK tự chủ theo chế thu nạp, loại bỏ thành viên dễ dàng, chế độ đăng kí bị bãi bỏ, tiêu chuẩn thành viên dễ dãi cho phép cơng ty chứng khốn cấp phép dễ dàng trở thành thành viên SGDCK Đi với việc thiết lập ổn định vĩ mô, tỉ lệ lạm phát giảm xuống 2-3%, ngân sách tài khoản vãng lai khơng thâm hụt, tự lãi suất… q trình giải qui chế kiểm soát TTCK tạo phát triển bùng phát thị trường tài Hàn Quốc nói chung, TTCK nói riêng Tốc độ phát triển nhanh thị trường tài ngành cơng nghiệp chứng khốn đóng vai trò to lơn phát triển vượt bậc Hàn Quốc vào cuối thập kỉ 80 nửa đầu thập kỉ 90 Tuy nhiên đến giai đoạn nửa cuối năm 90 TTCK Hàn Quốc bắt đầu bộc lộ điểm yếu hậu số sách kinh tế khơng phù hợp Điểm yếu TTCK Hàn Quốc dựa vào tập đoàn kinh tế lớn Điều thể qua phương thức phát hành thị trường sơ cấp Mặc dù phủ Hàn Quốc thi hành nhiều sách khuyến khích doanh nghiệp phát hành dân chúng thực tế phương thức phát hành công chúng Hàn Quốc bị tập 10 tạo cạnh tranh lành mạnh hướng đến hiệu quả, không lực lượng kinh tế, mà loại thị trường tài với Hết sức tránh can thiệp cưỡng làm méo mó quan hệ thị trường, đồng thời tránh buông lỏng quản lý, buông lỏng pháp luật, để mặc chủ thể kinh tế tự xoay sở quan hệ tự định với 3.2.2 Cải thiện môi trường vĩ mô, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế ♦ Chiến lược đầu tư chuyển dịch cấu tối ưu Về mặt lý thuyết có ba mơ hình tổng qt chi phối chiến lược đầu tư chuyển dịch cấu kinh tế nước phát triển: 1) Mơ hình kinh tế thay nhập khẩu; 2) Mơ hình kinh tế hướng xuất ; 3) Mơ hình hỗn hợp vừa hướng xuất vừa phát triển thị trường nước Tùy theo điều kiện nước mà có lựa chọn chiến lược trên, nhiên, ngày nay, hai biện pháp đầu bộc lộ nhiều hạn chế việc phát triển lâu dài tăng trưởng kinh tế quốc gia Do đó, ngày nay, mơ hình thứ ba nhà kinh tế cổ vũ nhiều Trên thực tế, từ cải cách, đổi mới, Việt Nam áp dụng mơ hình cách linh hoạt phù hợp với điều kiện lợi so sánh Chiến lược đầu tư thể chủ trương cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp ưu đãi xuất Tuy nhiên hoạt động chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng chậm, ngành xuất tinh, mũi nhọn chưa xuất hiện, ngành kinh tế chủlực đêt đất nước thị trường giới cất cánh chưa thể rõ Do đó, cần phải đầu tư cho cơng tác kế hoạch hóa, đặc biệt cơng tác soạn thảo chiến lược dài hạn, nhằm tìm ưu tiên cho hướng đầu tư có tính cải biến cách mạng cấu kinh tế, tạo lực tăng trưởng nhanh năm tới ♦ Cải tiến hệ thống sách điều tiết vĩ mơ kinh tế 46 Sự tồn phát triển TTCK đòi hỏi kinh tế tăng trưởng phải có xu hướng ổn định Các khủng hoảng, lạm phát, bấp bênh tỷ giá hối đoái yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến xu hướng vận động qui mơ TTCK Có nhiều quan điểm xử lý khác lạm phát ổn định vĩ mô Một số ý kiến cực đoan cho lạm phát ảnh hưởng xấu đến TTCK, cần loại trừ chí hạn chế mức thấp Trên thực tế khơng thể bắt buộc phủ kiềm chế lạm phát để trì TTCK Mục tiêu ưu tiên phải tăng trưởng, trì mức lạm phát lành mạnh để kích thích sản xuất đầu tư Với mức lạm phát lành mạnh kinh tế bền vững TTCK tự tìm chế khử lạm phát, thích nghi với lạm phát Tuy nhiên, lạm phát đến mức TTCK khơng thể thích nghi tức lạm phát triệt tiêu hết lợi nhuận có được, TTCK hoạt động khó khăn, có nguy bị thu hẹp quy mơ chí sụp đổ Do vậy, kiểm sốt trì mức lạm phát hợp lý đòi hỏi TTCK quan điều tiết lưu thông tiền tệ yêu cầu phù hợp với yêu cầu tăng trưởng bền vững Ngồi điều tiết lạm phát, sách tỷ giá ảnh hưởng đến TTCK khơng từ phía vốn nước mà với vốn nước Trong kinh tế mở, hoạt động xuất nhập chiếm tỷ trọng lớn kinh tế khơng người đầu tư nước ngồi mà người đầu tư nước có ý thức bảo hiểm giá trị tài sản tài thơng qua sức mua quốc tế Tuy nhiên sách tỷ giá phụ thuộc vào hoạt động xuất nhập khẩu, mức độ tự hóa thị trường tài nước Đối với TTCK, tốt nên áp dụng sách tỷ giá linh hoạt có điều chỉnh kèm với việc mở rộng công cụ bảo hiểm người đầu tư quyền chọn, hợp đồng tương lai mua – bán chứng khoán chuyển đổi 47 Song, giao dịch phức tạp, thời kỳ đầu phát triển TTCK nên áp dụng cách thận trọng Chính sách tỷ giá phải tạo điều kiện để mở cửa TTCK với giới nguyên tắc xây dựng sở để hội nhập có kiểm sốt thị trường tài nói chung TTCK nói riêng 3.2.3 Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp khuyến khích doanh nghiệp tham gia TTCK a, Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước có tác dụng hai mặt TTCK: 1) Về lâu dài, doanh nghiệp sau cổ phần hóa tổ chức phát hành tiềm mạnh TTCK Bởi lẽ nay, hệ thống doanh nghiệp nhà nước xương sống bao trùm lên lĩnh vực kinh tế, đặc biệt lĩnh vực có khả cung cấp nhiều chứng khốn như: công nghiệp, xây dựng, vận tải, dịch vụ tài ngân hàng…;2)Q trình cổ phần hóa tổ chức tốt cung cấp lượng cổ phiếu phát hành lần đầu lớn cho TTCK nhằm mở rộng nhanh chóng quy mơ giao dịch thứ cấp Để thực nhanh cổ phần hóa, cung cấp cổ phiếu cho TTCK, cần áp dụng giải pháp sau: Thứ nhất, mở rộng đối tượng cổ phần hóa đến tất doanh nghiệp nhà nước không cần thiết trì 100% vốn sở hữu Nhà nước, khơng phụ thuộc vào thực trạng sản xuất – kinh doanh, sở quy hoạch tổng thể gắn kinh tế Trung ương với kinh tế địa phương Thứ hai, đổi chế quản lý tài doanh nghiệp nhà nước kinh doanh theo hướng tạo môi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp nhà nước cơng ty cổ phần Trước hết, cần xóa bỏ chế độ bao cấp 48 qua ưu đãi tài chính, tín dụng doanh nghiệp nhà nước kinh doanh Tín dụng Nhà nước hoạt động độc lập theo Luật khuyến khích đầu tư, khơng phân biệt thành phần kinh tế Thứ ba, đối phương thức xác định giá trị doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường, có tận dụng định chế tài trung gian phương thức phát hành trực tiếp trung tâm giao dịch chứng khốn Thứ tư, có phương án tháo gỡ cho doanh nghiệp trước sau cổ phần hóa giải linh hoạt ưu đãi cho người lao động, mở rộng đối tượng giới hạn mua cổ phiếu doanh nghiệp cổ phần hóa, hỗ trợ doanh nghiệp giải nợ nần lao động dôi dư…Đặc biệt sách hỗ trợ nhà nước phải thiết kế mang tính khuyến khích cơng ty cổ phần Năm là, Nhà nước chủ động thực cổ phần hóa sở chương trình cổ phần hóa soạn thảo khoa học với mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình giải pháp cân nhắc cẩn trọng có tính khả thi b, Cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi khuyến khích doanh nghiệp niêm yết TTCK Thực chất việc cho phép doanh nghiệp có vốn ĐTNN phát hành chứng khoán TTCK nước tức phần cho phép vốn nước thay vốn nước Những giải pháp cần thực thi để tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn ĐTNN : - Nhà nước có định hướng rõ ràng việc xử lý vấn đề như: ưu đãi mua cổ phiếu người lao động doanh nghiệp; chế chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần chế chi phối vốn đối tác nước doanh nghiệp sau cổ phần hóa; tỷ lệ khống chế sở hữu vốn nước TTCK… 49 - Xây dựng chế quản lý thích hợp với doanh nghiệp có vốn ĐTNN hậu cổ phần hóa vấn đề thuê đất, vấn đề niêm yết cơng ty có vốn nước ngoài, vấn đề chuyển vốn lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phiếu nước ngoài… - Ban hành văn lưu hành cổ phiếu doanh nghiệp nước TTCK Việt Nam Bổ sung văn chuyển đổi bình thường dạng công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần để doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi tiến hành thủ tục dễ dàng 3.2.5 Hoàn thiện khung pháp lý Ban hành đồng hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động TTCK theo hướng bao quát, toàn diện phù hợp với thực tiễn thị trường Luật chứng khốn Quốc hội thơng qua ngày 23/6/2006 dài gần 100 trang gồm 11 chương 136 điều có phạm vi điều chỉnh rộng tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống cho hoạt động TTCK Luật chứng khoán khắc phục điểm hạn chế lớn Nghị định 144 điều chỉnh hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán tập trung (các trung tâm giao dịch chứng khoán) với thị trường giao dịch chứng khốn khơng Tuy nhiên, trình triển khai thực luật chứng khoán chắn phát sinh vấn đề bất cập, chưa hợp lý so với thực tế Chính phủ cần ban hành bổ sung nhằm hồn thiện Luật chứng khốn Khn khổ pháp lý TTCK cần quán triệt nguyên tắc quản lý thị trường mà Tổ chức quốc tế Ủy ban chứng khoán (IOSCO) khuyến nghị đồng thời phải phù hợp với đặc điểm tình hình Việt Nam theo xu hướng phát triển hội nhập 50 Để TTCK Việt Nam phát triển đáp ứng tiêu chuẩn TTCK quốc tế hệ thống luật pháp dành cho TTCK nước ta cần ban hành theo nguyên tắc: ♦ Luật quy định nguyên tắc việc phát hành chứng khoán, việc cấp phép hoạt động cho công ty việc giám sát Ủy ban chứng khoán Nhà nước TTCK ♦ Luật phải có tính cạnh tranh thu hút tham gia công ty chứng khốn nước ngồi vào TTCK Việt Nam ♦ Các điều khoản cụ thể hoạt động giám sát nên để Ủy ban chứng khoán nhà nước Trung tâm giao dịch chứng khốn đưa hồn thiện dần trình phát triển thị trường ♦ Trong thời gian tới, ngồi việc ban hành Luật chứng khốn, Chính phủ nên điều chỉnh xây dựng số luật khác liên quan đến TTCK như: Luật Hình sự, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng, Luật Tín thác… ♦ Việc hồn thiện khung pháp lý cho TTCK Việt Nam giúp ngành chứng khoán đạt ổn định hiệu hoạt động ♦ Hoạt động TTCK chắn làm phát sinh số tội danh chưa quy định luật hình đó, để việc quản lý giám sát Ủy ban chứng khoán nhà nước Trung tâm giao dịch chứng khốn đạt hiệu tối đa cần phải bổ sung vào luật hình số tội danh sau: ● Tội mua bán nội gián ● Tội lũng đoạn thị trường 3.2.6 Xây dựng hệ thống nhà tạo lập thị trường 51 Nhiều chuyên gia cho rằng, để TTCK hoạt động ổn định cần đến nhà tạo lập thị trường Thực chất việc tạo lập thị trường nằm nhiệm vụ công ty chứng khốn nhằm điều hòa hai khả xẩy ra, có người mua mà khơng bán cơng ty chứng khoán bán chứng khoán để tạo cung cho cho thị trường có người bán mà khơng mua cơng ty mua vào Ngồi việc tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu TTCK nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho nhà tạo lập thị trường, cần phải nâng cao lực hoạt động cơng ty chứng khốn Trên thực tế, lực hoạt động công ty chứng khoán cần xây dựng hai phương diện: lực tài lực hoạt động, trọng nâng cao chất lượng đội ngũ hành nghề chứng khoán mặt kiến thức kỹ chuyên môn Đặc biệt cần nâng cao nhận thức hội nhập cho nhà tạo lập thị trường nhà đầu tư, giúp họ có chuẩn bị chiến lược lâu dài cho hoạt động kinh doanh TTCK 3.2.7 Khuyến khích Việt Kiều tham gia TTCK Việt Nam Trong năm qua Việt kiều góp phần khơng nhỏ cho q trình phát triển kinh tế đất nước thông qua lượng kiều hối gửi ( năm từ 4-5 tỷ đô) Tuy nhiên tham gia Việt Kiều vào TTCK VN khơng đáng kể so với tiềm lực Chính Chính phủ cần có sách, biện pháp cụ thể nhằm huy động Việt kiều tham gia trực tiếp hay gián tiếp xây dựng, phát triển TTCK VN thơng qua khả tài kiến thức Việt Kiều Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (nhất doanh nghiệp nhỏ vừa) phù hợp với doanh nghiệp Việt kiều Bởi doanh nghiệp Việt kiều ln quan tâm tới doanh nghiệp ngành nghề kinh 52 doanh để đầu tư Đối với doanh nghiệp nhỏ vừa vốn đầu tư ít, phù hợp, đầu tư để nắm quyền điều hành công ty sau Việc mua lại công ty ngành nghề giúp doanh nghiệp Việt kiều phát huy lợi sau cổ phần hoá Các lợi có thị trường tiêu thụ sẵn có nước sở tại, thương hiệu kinh doanh, kinh nghiệm tổ chức quản lý, phát triển thương hiệu, tiếp thị, tận dụng nguyên liệu, vật tư, kỹ thuật từ hai phía, sử dụng lao động từ họ hàng, địa phương Việt Nam Mặt khác tham gia q trình cổ phần hố, doanh nhân Việt kiều có lợi xây dựng liên kết với công ty nước đại lý, đại diện cơng ty nước ngồi Đối với q trình tham gia mua cổ phiếu công ty niêm yết hay sàn giao dịch, Chính phủ nên có sách biện pháp cụ thể để Việt kiều hiểu biết TTCK VN tìm kiếm hội đầu tư Việt Nam Do việc tổ chức hệ thống pháp luật nhằm công khai, minh bạch thông tin, cải tiến kỹ thuật giao dịch, tổ chức cung cấp thông tin kịp thời xây dựng hệ thống dịch vụ giao dịch điều kiện ban đầu để Việt kiều hiểu biết tham gia vào TTCK VN Trong thời gian tới góp phần cho q trình cổ phần hố, xây dựng phát triển TTCK VN thu hút nhóm nhà đầu tư Việt kiều bao gồm: Nhóm I: Người đầu tư cá nhân, mua bán cổ phiếu trái phiếu TTTGDCK Đối với nhóm phải có biện pháp tuyên truyền, cố vấn, cung cấp thông tin đầy đủ thường xuyên Sau thu hút người đầu tư, cần khuyến khích họ trở thành nhà đầu tư lâu dài, người tham gia TTCK thời gian tư nhân hóa Hiện có Việt Kiều tham gia TTCK Việt Nam với tư cách nhà đầu tư cá nhân Tuy họ phần lớn người có kiến thức hiểu biết cao, song thiếu tổ 53 chức đại lý TTCK Việt Nam nơi sinh sống, họ thường đầu tư qua người họ hàng, bạn bè Việt Nam Phương thức đầu tư phổ biến cộng đồng Việt Kiều Để thu hút nhà đầu tư này, cơng ty chứng khốn nên hợp tác trực tiếp với doanh nghiệp Việt Kiều nước để lập đại diện đại lý Các đại lý có trách nhiệm cung cấp thơng tin quảng cáo thông qua chiến dịch quảng bá, trang web, tờ báo Việt Kiều Họ trung gian cơng ty chứng khốn việc lập tài khoản đầu tư hỗ trợ khách hàng việc giao dịch chứng khoán Bên cạnh việc cải tiến kỹ thuật giao dịch, cơng ty chứng khốn cần tập trung xây dựng hệ thống giao dịch nhanh chóng qua internet hệ thống trao đổi thông tin đại lý Việt Nam đại lý nước ngồi Hơn đại lý thường có kiến thức thị trường nơi sinh sống, song họ cần hỗ trợ cơng ty chứng khốn đào tạo tăng hiểu biết TTCK VN Nhóm II: nhà đầu tư doanh nghiệp, cá nhân có khả tham gia q trình cổ phần hố Họ đấu thầu sàn để mua công ty nhỏ nhà nước Những nhà đầu tư đem lại lợi ích lớn cho kinh tế Việt Nam Họ đầu tư vào công ty Việt Nam hoạt động nghành mà họ thành công nước sơ Vì họ đem kiến thức, vốn hiểu biết tích luỹ nước ngồi hoạt động Việt Nam Để thu hút nhà đầu tư cần phải thiết lập hệ thống thông tin công ty cổ phần hoá, điều kiện hội kinh doanh Việt Nam thành công doanh nhân Việt kiều Việt Nam Các doanh nghiệp Việt kiều có uy tín hay có tiềm tài lập quỹ đầu tư chứng khốn có vốn 54 Việt Kiều tổ chức đầu tư nước ngồi Khi Việt kiều có nhiều ưu cho hai phía Việt Nam tổ chức tài nước ngồi Trong việc khuyến khích thu hút nhà đầu tư lớn, cần phải có hợp tác chặt chẽ với thương vụ VN nước tổ chức doanh nghiệp Việt Kiều nhằm cung cấp đầy đủ thông tin, cố vấn thủ tục điều kiện pháp luật Các quan chức Việt Nam sử dụng phương thức tuyên truyền VTV4 hợp tác với tổ chức doanh nghiệp Việt Kiều xây dựng hệ thống tuyên truyền riêng (các tờ báo chung, trang web ) Theo kinh nghiệm phủ Ba Lan nhà doanh nghiệp Ba Lan Kiều, quan chức Việt Nam nên thành lập danh sách cá nhân tích cực, bật (bao gồm doanh nghiệp, trí thức) cộng đồng Việt Kiều nước lĩnh vực kinh doanh khoa học Danh sách có tác dụng việc cung cấp thơng tin trực tiếp cho nhà doanh nghiệp có khả đầu tư, việc hợp tác với Việt kiều có kiến thức hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam Thêm yếu tố khuyến khích Việt Kiều đầu tư Việt Nam hỗ trợ Chính Phủ dựa quy định điều kiện thuế dành riêng cho nhà đầu tư tổ chức cá nhân Việt Kiều Từ kinh nghiệm nước, có sách phù hợp góp phần tích cực để Việt kiều lập tổ chức đầu tư từ doanh nghiệp Việt kiều hay hợp tác với đối tác nước ngồi tham gia TTCK VN Nhờ vậy, họ khơng trở thành nhà đầu tư, mà đứng làm mơi giới việc tìm kiếm đối tác có khả tham gia cơng cổ phần hóa xây dựng TTCK VN Mặt khác để TTCK VN có tham gia đơng đảo tổ chức, doanh nghiệp cá nhân Việt Kiều, cần có hội thảo, hội nghị, tiếp xúc 55 quan chức Việt Nam với nhà đầu tư, trí thức Việt kiều lĩnh vực Các hội thảo, trao đổi giúp hai bên hiểu biết tìm biện pháp cụ thể phát triển TTCK VN, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam 2.3.8 Giải pháp phát triển hệ thống thông tin thị trường Trong giai đoạn này, yêu cầu quan trọng thông tin thị trường phải cập nhật liên tục, tức thời xác Các thông tin thuộc dạng tức thời hiển thị hình cơng ty chứng khoán thành viên bảng điện tử đặt sàn giao dịch Những thông tin thông tin lệnh cơng ty chứng khốn báo giá tốt loại chứng khoán giao dịch thị trường, bao gồm mức giá, khối lượng đặt lệnh mức giá đó, loại lệnh (lệnh giới hạn hay lệnh thị trường) Bên cạnh đó, thơng tin công bố định kỳ phải xử lý phân loại cách hệ thống hơn, người đầu tư cần phải nhận nhiều thông tin Các thông tin giai đoạn bao gồm: - Thông tin loại số biến động số - Thông tin số tổng hợp theo tuần, tháng, quý, năm - Thông tin giao dịch hàng ngày 20-30 loại chứng khoán động (chứng khoán có giá biến động nhiều nhất) - Thơng tin 20-30 loại chứng khốn có khối lượng giao dịch cao Ngồi việc trì tiếp tục tận dụng kênh thông tin đại chúng giai đoạn trước báo chí, đài phát thanh, truyền hình… Sở giao dịch chứng khốn khai thác kênh truyền hình quan trọng hữu hiệu hoạt động công ty môi giới thông tin Do thị trường phát triển, thông tin thị trường tách rời hoạt động đầu tư 56 chứng khốn, nên cơng ty mơi giới thơng tin chủ thể tham gia thị trường tích cực giai đoạn Để hoạt động cơng ty có hiệu quả, Sở giao dịch chứng khốn tạo dựng kênh đường truyền nối kết từ hệ thống công bố thông tin Sở với công ty, cho phép công ty nhận sử dụng số thông tin thị trường Sở cung cấp để cung cấp lại cho đối tượng khác có nhu cầu Sở giao dịch mở rộng số kênh thơng tin quan trọng khác thiết kế trang web riêng mạng Internet, lắp đặt hệ thống điện thoại tự động trả lời, in ấn phẩm kỷ yếu Sở giao dịch… Có thể thấy giai đoạn phương tiện công bố thông tin Sở giao dịch là: - Máy tính nối mạng trực tuyến từ cơng ty chứng khốn đến Sở giao dịch; - Bảng điện tử; - Các công ty môi giới thông tin; - Điện thoại tự động trả lời; - Internet; - Phương tiện thông tin đại chúng; - Báo cáo giao dịch hàng ngày ấn phẩm khác… Kết luận Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế Việt Nam thực bước tiến mạnh mẽ trình hội nhập vào khu vực giới Điều thể hiệp định thương mại Việt – Mỹ hay hiệp định EU – ASEAN…Điều giúp cho doanh nghiệp Việt 57 Nam mở mang hội làm ăn với quốc tế Như vậy, kinh tế Việt Nam có gắn kết lớn với kinh tế nước Đây vận hội thách thức kinh tế nước ta TTCK Việt Nam nằm quy luật Trong tương lai khơng xa có nhiều công ty với hoạt động thương mại xuyên quốc gia tiến hành niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Do vậy, hoạt động kinh doanh cơng ty phụ thuộc nhiều vào tình hình hoạt động kinh tế nước Ngược lại, điều làm cho TTCK Việt Nam phải chịu tác động đáng kể thị trường khác khơng có đảm bảo cho tránh phản ứng dây chuyền xẩy với thị trường Châu Á khác TTCK Việt Nam sau năm hoạt động có thành cơng định việc tiếp nhận xu hội nhập chung, có nhiều cơng ty lớn niêm yết TTCK với giá trị giao dịch lớn công ty REE, SAM, …Tuy nhiên năm hoạt động tồn nhiều hạn chế: nhà đầu tư chưa chuyên nghiệp, đầu tư họ chủ yếu theo xu hướng ngắn hạn, quy mô thị trường chưa tương xứng với tiềm doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khốn… Chính điều kiện nay, TTCK Việt Nam phải có chiến lược phát triển ngắn hạn lâu dài chuẩn bị cho công hội nhập với kinh tế giới nói chung TTCK giới nói riêng Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình thị trường chứng khốn – trường đại học tài Hà Nội Giáo trình thị trường chứng khoán – trường đại học kinh tế quốc dân Tạp chí đầu tư chứng khốn 58 Tiếp cận thị trường kinh doanh chứng khoán – Phạm Minh – NXB Tài 2004 Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán – Trần Minh Kiệt – NXB Lao động 2004 Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam – UBCK Nhà nước 2002 Phát triển thị trường dịch vụ tài Việt Nam tiến trình hội nhập – PGS.TS Thái Bá Cẩn – NXB Tài 2004 Cổ phhiếu thị trường – Hà Hưng Quốc – NXB Thống Kê 2003 Tài quốc tế - PGS.TS Lê Văn Tư & TS Nguyễn Quốc Khanh – NXB Lao động 2004 10 Thị trường chứng khoán – PGS.TS Đinh Văn Sơn – NXB Thống Kê 2005 11 Thị trường chứng khốn Việt Nam – năm hình thành phát triển – Bộ tài UBCK Nhà nước 2005 12 Các tạp chí Ngân hàng, chứng khốn 13 Thị trường chứng khoán điều kiện kinh tế xã hội hình thành phát triển thị trường chứng khốn Việt Nam – NXB Chính trị quốc gia – TS Trần Thị Minh Châu 2003 14 Một số trang web: - www.vnexpress.net - www.vneconomy.com.vn - www.stockmarket.vnn.vn 59 - www.bsc.com.vn - www.ssc.gov.vn - www.hastc.org.vn 60 ... chế lưu chuyển vốn kinh tế thị trường nên phụ thuộc sâu sắc vào mức độ phát triển trạng thái kinh tế nước phát triển, khơng thể phó mặc hình thành TTCK vào yếu tố tự phát kinh tế Để xây dựng... phải ♦ Ngoài kinh nghiệm phát triển TTCK nước nhà nước dù có vai trò quan trọng TTCK thực thể kinh tế thị 16 trường khách quan, tác động nhà nước trường hợp can thiệp sâu vào định kinh tế chủ... cho phép phủ Hàn Quốc điều kiện tiềm lực kinh tế hạn chế tham gia điều tiết TTCK cách bơm hút loại chứng khoán vào thị trường theo chiều hướng có lợi cho kinh tế chung Tuy nhiên, mục tiêu không
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh te quoc te , Kinh te quoc te

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay