khái niệm hạch toán kế toán, phân tích các nguyên tắc của hạch toán kế toán

22 58 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 12:15

Đề tài TL: khái niệm hạch toán kế toán, phân tích nguyên tắc HTKT Đề Cương Thảo luận A, Lời Mở Đầu ( Dũng ) Sản xuất cải vật chất sở tồn phát triển xã hội loài người Ngay từ thời xa xưa, với công cụ lao động thô sơ, người tiến hành hoạt động sản xuất việc hái lượm hoa quả, săn bắn để nuôi sống thân cộng đồng Hoạt động sản xuất hoạt động tự giác, có ý thức có mục đích người Cho nên tiến hành hoạt động sản xuất, người quan tâm đến hao phí bỏ kết đạt Chính quan tâm đặt nhu cầu tất yếu phải thực quản lý hoạt động sản xuất Xã hội loài người phát triển mức độ quan tâm người đến hoạt động sản xuất tăng đó, yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất nâng lên Để quản lý, điều hành hoạt động sản xuất nêu mà ngày gọi hoạt động kinh tế cần phải có thơng tin q trình hoạt động kinh tế Thơng tin đóng vai trò định việc xác định mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra, kiểm soát trình kinh tế Để có thơng tin đòi hỏi phải thực việc quan sát, đo lường, ghi chép cung cấp thông tin hoạt động kinh tế cho người quản lý Kế toán công cụ cung cấp thông tin hoạt động kinh tế phục vụ cho công tác quản lý q trình kinh tế B Phân tích liên hệ Khái Niệm ( Dương H + Đô ) 1.1 Định nghĩa Hạch toán hệ thống quan sát,đo lường , tính tốn, ghi chép hoạt động kinh tế người, nhằm thực chức thông tin kiểm tra hoạt động kinh tế trình tái sản xuất xã hội Hạch 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Hạch toán Sơ đồ 1.1: Qui trình kế tốn đơn vị kế tốn Xử lý Quan sát Đo lường Tính tốn ghi chép Thông tin Các nghiệp vụ kinh tế Xác định giá trị đối tượng kế toán Ghi chép Phân loại Thống Tổng hợp Báo cáo kế toán Phân tích giải trình số liệu Để quản lí hoạt động kinh tế trình tái sản xuất, cần phải có thơng tin hữu ích-được thu thập, xử lí kiểm tra thơng qua q trình thực việc quan sát , đo lường, tính tốn ghi chép hoạt động - Quan sát: tượng trình kinh tế hoạt động q trình quản lí nhằm định hướng , phản ánh, giám đốc trình tái sản xuất - Đo lường: việc biểu hao phí q trình sản xuất cải vật chất sản xuất loại thước đo thích hợp Có loại thước đo sử dụng để đo lường đối tượng trình sản xuất là: thước đo vật, thước đo giá trị , thước đo lao động Thước đo vật: sử dung đơn vị đo lường vật lý tùy thuộc vào tính tự nhiên đối tượng tính tốn như: trọng lượng , diện tích, độ dài, thể tích • Thước đo vật: cho phép hạch tốn đo lường xác đối tượng riêng biệt, khơng thể sử dụng để xử lý thông tin ban đầu thành thông tin tổng hợp nhiều tượng • Thước đo lao động: sử dụng đơn vị thời gian ngày công, cơng để đo lường đối tượng hạch tốn Thước đo thời gian lao động thường sử dụng để đo lường hao phí lao động sống , tính toán chi tiêu suất lao động trương doanh nghệp, tổ chức thước đo thời gian lao động giúp xác định suất lao động cơng nhân, làm tính lương phải trả cho công nhân Thước đo thời gian lao động thương sử dụng với thước đo vật để giám sát số lượng sản phẩm công nhân sản xuất • Thước đo giá trị (thước đo tiền tệ): thước đo sử dụng rộng rãi công tác quản lý Thước đo tiền tệ sử dụng đơn vị tiền tệ để đon lường tiêu kinh tế , loại tài sản, hàng hóa vật tư đơn vị thước đo giá trị có ưu điểm giúp hạch tốn tổng hợp thông tinban đầu đối tượng riêng biêt Mỗi thước đo có ưu điểm riêng Để có thơng tin đầy đủ xác, kịp thời, phải kết hợp loại thước đo trên, phản ánh giám đốc toàn diện tiêu sản phẩm, chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị - Tính tốn: việc sử dụng phương pháp tính tốn, tổng hợp, phân tích để tính tốn tiêu kinh tế cần thiết.Qua đánh giá mức độ thực hiệu hoạt động kinh tế - Ghi chép: q trình thu nhận, xử lí ghi lại tình hình kết hoạt động kinh tế thực theo trình tự phương định Từ mà thực chức thơng tin kiểm tra trình kinh tế thời gian, địa điểm phát sinh suốt thời kì 1.2.2 phân loại hạch tốn Hệ thống hạch tốn khơng ngừng hồn thiện phát triển nội dung, phương pháp hình thức tổ chức phân thành loại hạch toán sau: - Hạch toán nghiệp vụ: quan sát,phản ánh kiểm tra nghiệp vụ kinh tế,từng trình kinh tế cụ thể, nhằm thu thập cung cấp thông tin để thực đạo thường xuyên,kịp thời nghiệp vụ trình kinh tế - Hạch tốn thống kê: (gọi tắt thống kê) Hạch tốn thống mơn khoa học nghiên cứu mặt lượng mối liên hệ mật thiết với mặt chất tượng kinh tế xã hội số lớn điều kiện thời gian,không gian cụ thể nhằm rút chất tính quy luật phát triển tượng - Hạch toán kế toán (gọi tắt kế toán) Xét góc độ khoa học, Kế tốn mơn khoa học thu nhận, xử lí cung cấp tồn thơng tin tình hình tài sản vận động tài sản đơn vị sản xuất kinh doanh,tổ chức nghiệp quan nhằm kiểm tra , giám sát toàn tài sản hoạt động kinh tế tài đơn vị Xét góc độ pháp luật , Kế tốn việc thu thập ,xử lí, kiểm tra, phân tích cung cấp thơng tin kinh tế tài hình thức giá trị, vật thời gian lao động Thơng tin hạch tốn kế tốn có đặc điểm bật sau: - Là thông tin động tuần hoàn đối tượng kế toán, từ khâu cung cấp vật tư cho sản xuất, qua khâu sản xuất đến khâu cuối tiêu thụ phản ánh thật đầy đủ sinh động qua thơng tin kế tốn - Thơng tin hạch tốn kế tốn ln thơng tin hai mặt tượng, trình: tài sản (assets) nguồn vốn (capital), tăng giảm, chi phí kết 1.2.3 Các phương pháp hạch toán kế toán Hầu hết doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp kế toán làm tảng cho hệ thống kế toán: Kế toán dồn tích (Accrual basis) Kế tốn dựa dòng tiền (Cash basis) Chế độ kế toán Việt Nam quy định doanh nghiệp phải hạch toán kế toán dựa phương pháp kế tốn dồn tích nhằm đảm bảo tính Phù hợp doanh thu chi phí • Kế tốn dồn tích Accrual basis, từ ngun gốc theo tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt theo Chuẩn mực kế tốn Việt Nam Kế tốn dồn tích Tuy nhiên, hiểu cách đơn giản, Accrual basis phương pháp kế toán dựa sở Dự thu - Dự chi Theo định nghĩa Chuẩn mực kế toán chung (VAS 01), “mọi nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực tế thu thực tế chi tiền tương đương tiền.” Một ví dụ điển hình phương pháp Kế tốn dồn tích hoạt động bán chịu Doanh thu ghi nhận vào sổ kế toán phát hành hoá đơn, giao hàng thay vào thời điểm thu tiền Tương tự, khoản chi phí phát sinh ghi nhận hàng đặt mua chấm cơng cho cơng nhân thay thời điểm tốn tiền Do đó, điểm yếu phương pháp Kế tốn dồn tích cơng ty phải trả thuế thu nhập trước thực nhận tiền từ doanh thu bán hàng hố dịch vụ • Kế tốn dựa dòng tiền Cash basis, từ ngun gốc theo tiếng Anh, nhiều hiểu dịch sai thành “Cơ sở tiền mặt” Thực chất, cash basis phương pháp kế toán dựa sở Thực thu - Thực chi tiền Phương pháp kế toán dựa dòng tiền phương pháp đơn giản Theo phương pháp thu nhập chi phí ghi nhận thực nhận tiền thực chi tiền Các Nguyên tắc Chung 2.1 Sự cần thiết nguyên tắc cần thiết nghiên cứu HTKT ( Bình ) Kế tốn mơn khoa học thu nhận, xử lí cung cấp thơng tin tài sản, vận động tài sản đơn vị nhằm kiểm tra, giám sát toàn tài sản hoạt động kinh tế tài đơn vị Thơng tin kế tốn cần cho nhiều đồi tượng khác nhau, mặt khác đối tượng cần thơng tin kế tốn nhiều đơn vị khác –thơng tin kế tốn phải đảm bảo vai trò ”ngơn ngữ kinh doanh” Do đó, để đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn có chung cách đánh giá thơng tin báo cáo tài đơn vị kế tốn cần phải đặt ngun tắc hướng dẫn thực hành việc ghi chép, xử lí trình bày thơng tin báo cáo tài chính… Theo Libby & cs (2003), nguyên tắc kế toán quy ước, dẫn, hướng dẫn xuyên suốt trình thực cơng việc kế tốn nhiều người cơng nhận thời điểm Nó xuất phát từ trí rộng rãi nhiều người am hiểu lý thuyết thực hành kế toán thời điểm Như cần lưu ý ngun tắc kế tốn khơng phải bất biến mà ngược lại thay đổi hồn thiện mơi trường thay đổi, nhà kế tốn đơn vị kinh doanh đưa để đáp ứng nhu cầu người làm định Chính lý mà thấy sách viết thời điểm khác khơng hồn tồn qn với Vì cần ý thức kế tốn mơn học ln phát triển theo hướng ngày hồn thiện Các nguyên tắc kế toán đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn tổ chức quản lí cơng tác kế toán, hoạt động người thực cơng tác kế tốn kết hợp với nghiên cứu quan chức năng, chuyên gia kế tốn Do đó, ngun tắc kế tốn thừa nhận tuyên bố chung chuấn mực, mực thước hướng dẫn để phục vụ cho việc lập báo cáo tài đạt mục tiêu đầy đủ, đễ hiểu, đáng tin cậy dễ so sánh Mục đích nguyên tắc yêu cầu kế toán quy định hướng dẫn nguyên tắc yêu cầu kế toán bản, yếu tố ghi nhận yếu tố báo cáo tài doanh nghiệp, nhằm: a/ Làm sở xây dựng hoàn thiện chuẩn mực kế toán chế độ kế toán cụ thể theo khuôn mẫu thống nhất; b/ Giúp cho doanh nghiệp ghi chép kế tốn lập báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán ban hành cách thống xử lý vấn đề chưa quy định cụ thể nhằm đảm bảo cho thông tin báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý; c/ Giúp cho kiểm toán viên người kiểm tra kế toán đưa ý kiến phù hợp báo cáo tài với chuẩn mực kế tốn chế độ kế toán; d/ Giúp cho người sử dụng báo cáo tài hiểu đánh giá thơng tin tài lập phù hợp với chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán yếu tố báo cáo tài quy định cụ thể chuẩn mực kế toán, phải áp dụng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phạm vi nước 2.2 Nguyên tắc Các nguyên tắc kế toán quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam - chuẩn mực số 01 xác định sở pháp lý việc tổ chức thực kế toán cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phạm vi nước 2.2.1 Ngun tắc Cơ sở dồn tích ( Bình) - Khái niệm: Accrual basis, từ nguyên gốc theo tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Kế tốn dồn tích Tuy nhiên, hiểu cách đơn giản, Accrual basis phương pháp kế toán dựa sở Dự thu – Dự chi Theo định nghĩa Chuẩn mực kế toán chung (VAS 01): “ Cơ sở dồn tích: nghiệp vụ kinh tế, tài doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải ghi sổ kế tốn vào thời điểm phát sinh, khơng vào thời điểm thực tế thu hay thực tế chi tiền tương đương tiền (vàng, bạc, đá quý, chứng khoán ngắn hạn…)” Báo cáo tài lập sở dồn tích phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai - cần thiết : Đây nguyên tắc xuyên suốt q trình kế tốn doanh nghiệp Chỉ tn thủ ngun tắc sở dồn tích báo cáo tài phản ánh tình hình tài doanh nghiệp khứ, tương lai Nguyên tắc sở dồn tích đối lập với nguyên tắc sở tiền mặt Cơ sở dồn tích quan tâm đặc biệt cho hầu hết doanh nghiệp có khối lượng doanh thu cao, khơng phân biệt bán chịu hay bán thu tiền ngay, có kết cấu phức tạp Thêm vào đó, doanh nghiệp q trình hoạt động có liên quan đến Hàng hoá tồn kho phải áp dụng phương pháp này; việc áp dụng Kế tốn dồn tích thực cần thiết doanh nghiệp phát sinh hoạt động bán chịu, đảm bảo tính Phù hợp doanh thu chi phí phát sinh kỳ kế toán định - Ví dụ: Nhập kho NVL trị giá 77 triệu đồng ( bao gồm thuế GTGT) chưa trả tiền người bán A Trong nghiệp vụ kinh tế dù đơn vị chưa xuất tiền mặt để toán cho người bán A phải ghi vào sổ kế toán 2.2.2 Nguyên tắc hoạt động liên tục ( Chi ) - Khái niệm: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Báo cáo tài phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường tương lai gần, nghĩa doanh nghiệp ý định khơng buộc phải ngừng hoạt động phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục báo cáo tài phải lập sở khác giải thích sở sử dụng để lập báo cáo tài - cần thiết Phải tuân thủ nguyên tắc có khác định giá tài sản sử dụng đơn vị DN hoạt động lien tục không hoạt động lien tục Nếu DN hoạt động lien tục, báo cáo tài lập ghi nhận tài sản , chi phí, … theo giá gốc Ngược lại, DN có nguy phá sản thu hẹp quy mô đáng kể tài sản định giá theo giá bán thị trường Mặt khác, phản ánh tài sản theo giá thực tế, báo cáo tài đơn vị phản ánh tình hình tài doang nghiệp thời điểm mà Ngồi ra, ngun tắc làm sở cho phương pháp tính hao mòn để phân chia giá trị tài sản cố định vào chi phí hoạt động doanh nghiệp theo thời gian hoạt động Tuy nhiên, doanh nghiệp chuẩn bị bán, sát nhập, giải thể, … nguyên tắc hoạt động liên tục không vận dụng vào việc lập báo cáo tài Trong trường hợp này, tài sản doanh nghiệp phải phản ánh theo giá thị trường - Ví dụ: Ngân hàng Cơng thương Việt Nam Vietinbank hoạt đông liên tục từ năm 1988 nay, báo cáo tài ngân hàng lập sở hoạt động liên tục Trường hợp cơng ty M có liên quan tới vụ việc kiện tụng, kinh doanh trái phép, gây ô nhiễm môi trường … Mà bắt buộc phải ngừng hoạt động tương lai gần, báo cáo tài trường hơp phải lập sở khác, sở hoạt động liên tục, lập sở giá thị trường doanh nghiệp nguyên nhân việc tương lai gần công ty M không tiếp tục hoạt động, thời gian dự kiến phải ngừng hoạt động phải thuyết minh báo cáo tài 2.2.3 Nguyên tắc giá gốc ( Chi ) - Khái niệm: Tài sản phải ghi nhận theo giá gốc Giá gốc tài sản tính theo số tiền khoản tương đương tiền trả, phải trả tính theo giá trị hợp lí tài sản vào thời điểm tài sản ghi nhận Giá gốc tài sản không thay đổi trừ có quy định khác chuẩn mực kế tốn cụ thể Cơ sở giá gốc có đặc trưng: - Qui định tảng nguyên tắc hoạt động liên tục - Thông qua đo lường giá trị tiền tôn trọng trao đổi ngang giá - Sự hi sinh lợi ích (chi phí mua tài sản) xem chắn gắn liền với lợi ích tương lai (khả sinh lợi tài sản) - Có đủ minh chứng việc thực (chứng từ mua) để đảm bảo tính pháp lý đáng tin cậy phù hợp thông tin tài sản - Sự cần thiết: Có lí để giá gốc ngun tắc kế tốn: - Để đảm bảo tính khách quan số liệu kế tốn ( kiểm chứng, so sánh giá sổ kế tốn với hóa đơn bán hàng) - Xác định kết kinh doanh( cách lấy giá bán trừ giá gốc) - Đơn giản việc ghi chép, thuận lợi cho công tác quản lý( giá gốc khơng biến động theo thị trường) - Ví dụ: Cơng ty A mua dây chuyền sản xuất với gía 500 triệu đồng (đã tính thuế), chi phí vận chuyển triệu đồng, chi phí chạy thử 15 triệu đồng Giá trị dây chuyền sản xuất hạch toán vào sổ kế toán theo giá gốc: 500/1 + 5/1 + 15/1 = 520 triệu đồng 2.2.4 Nguyên Tắc phù hợp ( Cúc ) - Khái niệm: Nguyên tắc phù hợp quy định, việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Khi ghi nhận khoản doanh thu, phải ghi nhận khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo doanh thu Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm: Chi phí kỳ tạo doanh thu, chi phí thực tế phát sinh kỳ liên quan đến việc tạo doanh thu kỳ Chi phí kỳ trước chi phí phải trả liên quan đến doanh thu kỳ Như chi phí ghi nhận kỳ toàn khoản chi phí liên quan đến việc tạo doanh thu thu nhập kỳ đó, khơng phụ thuộc chi phí chi kỳ - Sự cần thiết: Nguyên tắc cho biết việc ghi nhận doanh thu chi phí phải phù hợp với Vì sở nguyên tắc dựa vào kỳ kế toán nên hạch tốn chi phí phải vào thời gian đem lại lợi ích cho doanh nghiệp Điều cần thiết cho doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến lợi ích họ Việc xác định khoản chi phí hợp lý kỳ tương ứng với phần doanh thu giúp doanh nghiệp tính tốn xác thu nhập chịu thuế TNDN, làm để tính thuế TNDN phải nộp nhà nước Ngồi ra, quy định hạch tốn phù hợp doanh thu chi phí nhằm xác định đánh giá kết hoạt động kinh doanh kỳ kế tốn, giúp cho nhà quản trị có định kinh doanh đắn có hiệu - Ví dụ: Vào đầu tháng 6/2010, cơng ty mua lô hàng trị giá 10 triệu đồng mang nhập kho trả tiền mặt Nếu tháng 6/2010, lơ hàng chưa bán chúng coi tài sản công ty nằm kho, khơng xem chi phí tháng 6/2010 Đến tháng 7/2010, ba phần tư ( ¾ ) lô hàng bán với giá 12 triệu đồng lúc kế toán ghi nhận doanh thu tháng 7/2010 12 triệu đồng đồng thời ghi nhận chi phí ( chi phí hàng bán gọi giá vốn hàng bán) 7,5 triệu đồng cho tháng 7/2010 để phù hợp với doanh thu kỳ Như vậy: lãi gộp (= doanh thu – chi phí ): 4,5 triệu=( 12 – 7,5 triệu) Tháng 6/2010, công ty chi tiêu 10 triệu đồng để mua hàng hóa khơng phí tháng Cho đến tháng 7, 10 triệu mua hàng có 7,5 triệu đồng trở thành chi phí tháng Một phần tư ( ¼ ) lại 2,5 triệu đồng hàng tồn kho tài sản, chưa trở thành chi phí kỳ 2.2.5.Nguyên tắc quán ( Cúc) - Khái niệm: Theo nguyên tắc quán, sách, phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng quán từ kỳ sang kỳ khác Chỉ nên thay đổi sách phương pháp có lý đặc biệt phải chờ đến hết kỳ kế tốn năm Trường hợp có thay đổi sách phương pháp kế tốn chọn, phải giải trình lý cơng bố đầy đủ ảnh hưởng thay đổi giá trị báo cáo tài - Sự cần thiết: Thơng tin đơn vị kế toán Báo cáo tài sở quan trọng để đối tượng sử dụng thơng tin nhận thức tình hình tài làm sở để định kinh doanh Do thơng tin phải mang tính ổn định so sánh kỳ với nhau, kế hoạch, dự toán với thực hiện… Ngoài phải thực nguyên tắc quán lợi ích người sử dụng báo cáo tài chính, giúp họ khơng bị nhầm lẫn, phân tích báo cáo tài thời kỳ phải sát với tình hình thực tế đơn vị kế tốn Nguyên tắc quán đảm bảo cho thông tin kế tốn có tính chất - Ví dụ: Hầu hết doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp kế toán làm tảng cho hệ thống kế tốn: Kế tốn dồn tích (Accrual basis) Kế tốn dựa dòng tiền (Cash basis) Chế độ kế toán Việt Nam quy định doanh nghiệp phải hạch toán kế toán dựa phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính Phù hợp doanh thu chi phí Nhưng lý đặc biệt cơng ty A có thay đổi phương pháp kế toán, thay đổi phương pháp đến hết kỳ kế toán kế toán phải trình bày lý thay đổi rõ ràng báo cáo tài cơng ty A 2.2.6 Ngun tắc thận trọng ( Chung ) - Khái niệm: Thận trọng việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập ước tính kế tốn điều kiện không chắn , Nguyên Tắc Thận Trọng nguyên tắc xử lý kế toán dựa cách nhìn, đánh giá cách thận trọng vấn đề có chứa nguy tiềm tàng gây ảnh hưởng xấu đến tài doanh nghiệp tương lai Nguyên tắc thận trọng yêu cầu việc ghi tăng vốn chủ sở hữu thực có chứng chắn, việc ghi giảm vốn chủ sở hữu phải ghi nhận có chứng khả xảy Cụ thể nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: - Phải lập khoản dự phòng khơng lập q lớn - Không đánh giá cao giá trị tài sản khoản thu nhập; - Không đánh giá thấp giá trị khoản nợ phải trả chi phí; - Doanh thu thu nhập ghi nhận có chứng chắn khả thu lợi ích kinh tế, chi phí phải ghi nhận có chứng khả phát sinh chi phí - Sự cần thiết: Trong Kinh Tế thị trường Cạnh Tranh liên tục yếu tố sống để doanh nghiệp phát triển khơng ngừng nghỉ Do đó, để doanh nghiệp phát triển liên tục, bền vững khơng việc nắm bắt tình hình tài cách xác thời điểm quan trọng mà việc nắm bắt, phản ánh rủi ro xảy tương lai, từ đưa sách hợp lý giảm thiểu tối đa bất lợi tương lai Mặt khác tuân thủ nguyên tắc thận trọng giúp cho doanh nghiệp bảo toàn nguồn vốn, hạn chế rủi ro đảm bảo khả hoạt động liên tục.Vì vậy, mặt nghiệp vụ xử lý kế tốn theo Nguyên Tắc Thận Trọng cần thiết, nguyên tắc công nhận nguyên tắc xử lý kế toán hợp lý, đắn - Ví dụ: Trong trường hợp người mua X chưa trả khoản nợ phải thu khách hàng hạn Ta cân nhắc xem khoản lỗ, xem chi phí 2.2.7 Nguyên tắc trọng yếu ( Chung ) - Khái niệm: Nguyên tắc trọng yếu rõ kế toán phải thu thập, xử lí cung cấp đầy đủ thơng tin có tính chất trọng yếu, thong tin khơng trọng yếu, có tác dụng có ảnh hưởng khơng đáng kể tới định người sử dụng thông tin bỏ qua Thơng tin coi trọng yếu trường hợp thiếu thông tin thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng báo cáo tài Tính trọng yếu phụ thuộc vào độ lớn tính chất thơng tin sai sót đánh giá hồn cảnh cụ thể Tính trọng yếu thơng tin phải xem xét phương diện định lượng định tính - Sự cần thiết: Vận dụng nguyên tắc này, khoản mục có nội dung, chất kinh tế khơng phụ thuộc vào quy mơ gộp lại thành khoản mục trình bày báo cáo tài Tuy nhiên, có khoản mục, quy mơ nhỏ lại có nội dung, chất kinh tế riêng biệt mang tính trọng yếu phải trình bày riêng biệt báo cáo tài Khi có khả làm ảnh hưởng xấu đến tình hình tài cơng ty Ngun Tắc Thận Trọng việc xử lý kế toán phải áp dụng để bảo tồn tính đắn xác kế tốn - Ví dụ: Lợi nhuận sau thuế công ty A tỷ VND, thông tin Báo Cáo tài nhơ sau: TH1: 950 triệu VND Sai lệch ít, khơng làm ảnh hưởng tới định người sử dụng Báo cáo tài chính, khơng mang tính chất trọng yếu, có gian lận xem mang tính chất trọng yếu gian lận làm lòng tin khó lấy lại TH2: 500 triệu VND Số tiền sai lệch tương đối nên mang tính trọng yếu 2.3 Yêu Cầu 2.3.1 Đầy đủ ( Cương ) - Khái niệm: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải phản ánh đầy đủ, không bị bỏ sót vào chứng từ kế tốn, sổ kế tốn báo cáo tài - Sự cần thiết: Trong trình hoạt động đơn vị, loại tài sản thường xuyên biến động (tăng, giảm) Sự biến động phát sinh không ngừng tác động đến hầu hết loại tài sản đơn vị Như rõ ràng loại tài sản biến động sở hoạt động đơn vị Cho nên để theo dõi, kiểm tra đánh giá tình hình kết hoạt động, tình hình sử dụng vốn loại đơn vị cần phải nắm tình hình tài sản biến động tài sản trình hoạt động đơn vị Nếu thơng tin kế tốn cung cấp khơng đầy đủ dẫn đến nhận thức sai lệch, phân tích đánh giá khơng đắn hoạt động đơn vị, từ đưa định không phù hợp, không đem lại hiệu cho đơn vị xã hội - Ví dụ: Công ty A hoạt động kinh doanh thị trường Sau kết thúc kỳ kế toán, phận kế tốn cơng ty A tiến hành kiểm tài sản, dòng thu chi, vận động đối tượng kế tốn, sau lập báo cáo đầy đủ xác đưa lên ban lãnh đạo cơng ty Từ báo cáo kế tốn mà cơng ty có định, chiến lược phù hợp với hoạt động đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh 2.3.2 Kịp thời ( Cương ) - Khái niệm: thơng tin số liệu kế tốn phải ghi chép báo cáo kịp thời, trước thời hạn quy định không chậm trễ - Sự cần thiết: Các loại tài sản thường xuyên vận động, thay đổi trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc cung cấp thông tin đầy đủ, xác kịp thời số có vận động loại tài sản nêu nội dung công việc kế tốn Có thể thấy thời kỳ kinh tế thị trường phát triển không ngừng nghỉ nay, doanh nghiệp không nhận thức nguồn lực có chậm việc nắm bắt hội qua bị thị trường đào thải cách khốc liệt, thơng tin số liệu kế tốn ln nhà quản trị trọng quan tâm đòi hỏi xác đầy đủ kịp thời phục vụ cho mục đích quản trị đơn vị, doanh nghiệp Ngoài cơng việc kế tốn kịp thời giúp cho cơng tác quản lý phát tồn yếu để tìm biện pháp khắc phục, phát huy mạnh nhằm nâng cao hiệu hoạt động - Ví dụ: Bộ phận kế tốn cơng ty A ban lãnh đạo yêu cầu lập báo cáo thông tình hình bán hàng xuất nhập kho cơng ty A yêu cầu phải nộp báo cáo trước ngày 11/11/N Nhưng đến tận 21/11/N ban lãnh đạo nhận báo cáo phận kế toán, khoảng thời gian ngày chắn công ty bỏ lỡ hội nhập thêm đợt hàng với giá rẻ chuẩn bị cho đợt kiện cuối năm tới cuối năm cơng ty, từ ảnh hưởng tới doanh thu, chi phí cơng ty 2.3.3 Rõ ràng dễ hiểu xác ( P.H Dương) - Khái niệm: Thơng tin số liệu kế tốn trình bày báo cáo tài phải thơng tin xác, có sở pháp lý chắn phải rõ ràng, dễ hiểu người sử dụng người sử dụng hiểu người có hiểu biết kinh doanh, kinh tế, kế tốn tài mức độ trung bình Thơng tin vấn đề phức tạp báo cáo tài phải giải trình phần thuyết minh báo cáo tài Kế tốn cần thu thập, phân tích, xử lí thơng tin cung cấp thơng tin cho số đối tượng cụ thể, đối tượng có hiểu biết kinh doanh, kinh tế, kế tốn tài mức độ cao trung bình Bởi nhằm mục đích làm cho đối tượng hiểu hết nắm bắt thơng tin xác, thơng tin kế tốn phải rõ ràng, dễ hiểu xác - Ví dụ: Hợp tác xã X chủ yếu sản xuất mặt hàng nông sản Chủ nhiệm hợp tác xã ông A , trình độ kế tốn ơng mức trung bình bỏi ơng chưa qua khóa đào tạo kế toán Nhân viên kế toán hợp tác xã làm cơng tác kế tốn phải đưa thơng tin cho ơng A hiểu nắm bắt đc xác thơng tin Như hạn chế sử dụng từ ngữ hay ký hiệu nghiệp vụ, có phải kèm theo giải thích Chỉ có ơng A quản lí đc vụ mùa, hỗ trợ cho nông dân việc sản xuất tiêu thụ mặt hàng cách hiệu 2.3.4 Trung thực ( P.H Dương ) - Khái niệm: Các thông tin số liệu kế toán phải phản ánh trung thực, thực tế trạng, chất việc, nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế, tài - Sự cần thiết: Các thơng tin kế tốn nhằm giúp doanh nghiệp, đơn vị sản xuất… nắm bắt đc tồn thơng tin tài sản vận động tài sản, từ đưa giải pháp, kế hoạch, hành động nhằm giúp doanh nghiệp, đơn vị sản xuất… hoạt động cách hiệu mong muốn Bởi thông tin số liệu đưa phải phản ánh trung thực, thực tế trạng, chất việc, nội dung giá trị nghiệp vụ kinh tế, tài Chỉ cần có sai xót nhỏ ảnh hưởng ko tốt đến hoạt động khác doanh nghiệp, đơn vị sản xuất… - Ví dụ: Nhân viên kế tốn cơng ty A, nhập số liệu số tiền công ty chi cho hoạt động quảng cáo nhập nhầm từ mục VND sang mục AUD thay đổi mặt giá trị lớn Nó làm sai lệch số vốn công ty làm sai lệch tính tốn nhà quản trị gây ảnh hưởng khơng nhỏ đến công ty 2.3.5 Liên tục ( Duy ) - Khái niệm: Các thơng tin, số liệu kế tốn phải phản ánh liên tục từ phát sinh đến kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, từ thành lập đến chấm dứt hoạt động đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ phải theo số liệu kế tốn kỳ trước - Sự cần thiết: Thơng tin, số liệu kế toán phản ánh liên tục từ phát sinh đến kết thúc hoạt động kinh tế giúp đáp ứng kịp thời cho công tác quản lý, phản ánh thơng tin nhanh chóng giúp cho người sử dụng thơng tin nắm bắt tình hình kinh doanh, tài cơng ty để từ kịp thời xử lý Số liệu kế toán kỳ theo số liệu kế tốn kỳ trước giúp cho cơng tác hoạch toán kế toán xuyên suốt kỳ với nhau, tránh gây thiếu sót số liệu dẫn đến việc sai sót q trình hoạt động đơn vị kế tốn Ngược lại, thơng tin, số liệu kế tốn khơng phản ánh liên tục, số liệu kế tốn phản ánh kỳ khơng số liệu kế tốn kỳ trước dẫn đến việc tính tốn kỳ có sai lệch khiến cho hoạt động kế tốn thiếu xác gây ảnh hưởng đến hoạt động cơng ty - Ví dụ: Một doanh nghiệp A, tính tổng chi phí sản xuất tập hợp kỳ phí sản xuất dở dang cuối kỳ trước chuyển sang cộng với chi phí sản xuất phát sinh kỳ Và tính tổng giá thành sản phẩm sản xuất hồn thành kỳ, ta lấy tổng chi phí sản xuất tập hợp kỳ (vừa tính trên) trừ chi phí sản xuất dở sang cuối kỳ chuyển sang kỳ sau 2.3.6 Khoa học so sánh ( Duy ) - Khái niệm: Các thơng tin, số liệu kế tốn phân loại, xếp theo trình tự, có hệ thống so sánh thời kỳ doanh nghiệp khác - Đảm bảo tính thống nội dung phương pháp tính tốn kỳ kế toán Thống tài liệu kỳ với tài liệu kỳ trước, bảo đảm cho việc so sánh, phân tích nhận biết xu biến động tiêu kinh tế - Đảm bảo thống số liệu thực với kế hoạch, đảm bảo cho việc thực kiểm tra, giám sát tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch - Thống tài liệu thực tế đơn vị với tài liệu đơn vị ngành, lĩnh vực hoạt động, đảm bảo cho việc tổng hợp số liệu theo ngành toàn kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh kết đơn vị - Sự cần thiết: Thơng tin, số liệu kế tốn phải phân loại, phản ánh trình bày theo phương pháp kế tốn đáp ứng u cầu kịp thời phục vụ cho công tác quản lý yêu cầu rõ ràng, dễ hiểu người sử dụng thông tin Mặt khác, để giúp người sử dụng thơng tin, số liệu kế tốn đánh giá hiệu hoạt động đơn vị kế toán làm sở đưa định kinh tế đắn thơng tin, số liệu kế tốn phải đảm bảo tính so sánh Các thơng tin số liệu kế toán kỳ kế toán doanh nghiệp doanh nghiệp phải tính tốn trình bày qn để so sánh cần thiết Trong trường hợp tính tốn trình bày khơng quán phải giải trình phần thuyết minh để người sử dụng báo cáo nắm thơng tin kỳ, doanh nghiệp số liệu thực với số liệu kế hoạch hay dự tốn - Ví dụ: Trong doanh nghiệp, khoản chi phí sản xuất, tiền mua nguyên vật liệu, thuê kho bãi, trả lương quản lý, nhân viên kỳ phải kế tốn viên trình bày cách khoa học, quán để so sánh kỳ, doanh nghiệp số liệu thực với số liệu kế hoạch hay dự toán Sau kỳ kế toán kiểm đưa so sánh kỳ từ nhà quản trị dễ dàng việc đưa định quản trị C Kết Luận ( Dũng ) Việt Nam tham gia sân chơi sôi động kinh tế giới với nhiều lĩnh vực thuộc nhiều khía cạnh có hoạt động kế tốn tài Trong điều kiện hội nhập kế tốn Việt Nam phải tn theo thơng lệ chung kế tốn quốc tế Trên sở kế tốn Việt nam dần hồn thiện với hệ thống chuẩn mực kế toán xây dựng để phù hợp với yêu cầu hội nhập Các chuẩn mực quy định hướng dẫn cụ thể nguyên tắc yêu cầu kế toán giúp cho việc ghi chép kế toán theo chuẩn mực chế độ kế toán ban hành, đảm bảo thơng tin kế tốn trung thực hợp lý Và kế tốn cơng cụ khơng thể thiếu công tác quản lý đơn vị việc thực công tác kế tốn có tốt hay khơng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu công tác quản lý Để thực cơng tác kế tốn vấn đề việc quan trọng tn thủ nguyên tắc chung kế toán quy định theo Luật kế toán vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi, bổ sung theo Nghị số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.Qua việc quy định cụ thể chi tiết khoản mục chi phí để doanh nghiệp tiến hành áp dụng ngun tắc chung hạch tốn đảm bảo tính xác thơng tin phản ánh báo cáo tài Ngun tắc kế tốn tun bố chung chuẩn mực hướng dẫn để phục vụ cho việc lập báo cáo tài đạt mục tiêu dễ hiểu, đáng tin cậy, dễ so sánh thơng tin kế tốn Những ngun tắc rút từ kinh nghiệm thực tiễn người làm cơng tác kế tốn kết hợp với trình nghiên cứu quan chức thừa nhận có tính pháp lệnh triển khai áp dụng thống phạm vi nước cho tất đơn vị kinh tế Thứ : Đây đề cương tổng hợp theo ý kiến chủ quan t, có đóng góp liên hệ vs t thanks Thứ : ng xem cho ý kiến đóng góp, t mong ng cố gắng đọc hết phần phân cơng cho ý kiến đóng góp chỉnh xửa theo word doc để t tổng hợp xây dựng Thứ 3: sau chỉnh xửa có lẽ ng tự đánh giá dc điểm đánh giá nên mong ng cố gắng thêm Thứ 4: sau thống ý kiến cho chung nhất, có mong muốn lực để cống hiến thêm cho nhóm vấn đề làm slide thuyết trình liên hệ vs Mr.Zun cảm Ơn ng :D  Tiêu chuẩn đánh giá điểm: TC( thời gian nộp bài, chất lượng bài,quá trình tham gia XD TL tiền hành TL lớp)  Loại A: - thời gian: hạn cuối ngày 30 tháng 10 - chất lượng bài: nội dung đầy đủ, có chọn lọc - Tích cực đóng góp vào TL, tham gia phát biểu TL lớp - Có đóng góp xây dựng  Loại B: - thời gian: hạn cuối ngày tháng 11 - chất lượng bài: nội dung đầy đủ - Có đóng góp xây dựng  Loại C: - thời gian: hạn cuối ngày 15 tháng 11 - chất lượng bài: nội dung đầy đủ Các bạn làm xong gửi cho tớ theo địa Email Chú ý: Nếu q thời gian mà khơng nộp phần cơng việc người kết chuyển cho người khác làm khơng có điểm TL nhóm người làm thay cộng điểm lấy từ số điểm người khơng hồn thành cơng việc giao Mỗi người lấy câu hỏi để phản biện nhóm khác Có vấn đề liên lạc với tớ theo: Email: vietdung.vcu@gmail.com or 0984.897.730 ... mực kế toán chế độ kế toán Các nguyên tắc, yêu cầu kế toán yếu tố báo cáo tài quy định cụ thể chuẩn mực kế toán, phải áp dụng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phạm vi nước 2.2 Nguyên tắc Các. .. Chế độ kế toán Việt Nam quy định doanh nghiệp phải hạch toán kế toán dựa phương pháp kế toán dồn tích nhằm đảm bảo tính Phù hợp doanh thu chi phí • Kế tốn dồn tích Accrual basis, từ nguyên gốc... tăng giảm, chi phí kết 1.2.3 Các phương pháp hạch toán kế toán Hầu hết doanh nghiệp sử dụng hai phương pháp kế toán làm tảng cho hệ thống kế tốn: Kế tốn dồn tích (Accrual basis) Kế tốn dựa dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: khái niệm hạch toán kế toán, phân tích các nguyên tắc của hạch toán kế toán , khái niệm hạch toán kế toán, phân tích các nguyên tắc của hạch toán kế toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay