Hình thành và củng cố quy trình dạy học giải một số dạng toán điển hình ở các lớp cuối bậc tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức

69 23 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 10:45

LỜI CẢM ƠN Trước hết xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu nhà trường, khoa sư phạm Tiểu học – Mầm non toàn thể q thầy giáo trường Đại học Quảng Bình, tạo điều kiện giúp đỡ suốt bốn năm học tập rèn luyện trường, đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Ths.GVC Nguyễn Kế Tam, người quan tâm giúp đỡ nhiệt tình hướng dẫn tơi thực khóa luận tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh song hạn chế kiến thức kinh nghiệm, nên tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, để khóa luận hồn chỉnh Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, thầy ln ln giúp đỡ, động viên khích lệ vật chất tinh thần Cuối cùng, lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ động viên quý báu Tơi xin kính chúc q thầy giáo sức khỏe công tác tốt Tôi xin trân trọng cảm ơn ! Quảng Bình, tháng năm 2018 Sinh viên Phan Thị Hồi Lan i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu khóa luận trung thực, khách quan, nghiêm túc chưa công bố cơng trình khác Những tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Quảng Bình, tháng năm 2018 Sinh viên Phan Thị Hoài Lan ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii BẢNG VIẾT TẮT vi A PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Khách thể đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu 5.2 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 7.2 Phương pháp điều tra 7.3 Phương pháp quan sát 7.4 Phương pháp thực nghiệm 7.5 Phương pháp thống kê-phân loại-so sánh Đóng góp đề tài 8.1 Đóng góp đề tài 8.2 Các vấn đề đưa bảo vệ Cấu trúc đề tài B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh cuối bậc Tiểu học liên quan đến việc dạy học giải toán 1.1.2 Cơ sở Triết học vật biện chứng hoạt động nhận thức Toán học 1.1.2.1 Quy luật chung hoạt động nhận thức 1.1.2.2 Vai trò hoạt động nhận thức Tốn học trường phổ thông iii 1.1.3 Cơ sở khoa học sư phạm dạy học theo quy trình 1.1.3.1 Sự cần thiết phải xây dựng quy trình dạy học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 1.1.3.2 Quy trình dạy học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 1.1.4 Phương pháp tích cực dạy học 1.1.4.1 Khái niệm phương pháp tích cực dạy học 1.1.4.2 Một số nguyên tắc dạy học phát huy tính tích cực nhận thức học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 1.2.1.Tình hình thực tế việc dạy học giải toán trường Tiểu học 10 1.2.1.1 Về phía giáo viên 10 1.2.1.2 Về phía học sinh 10 1.2.2 Những định hướng đổi phương pháp theo xu hướng tích cực 11 1.2.3 Vị trí, mục đích, yêu cầu việc dạy học giải toán bậc Tiểu học 12 1.2.4 Một số dạng tốn điển hình sách giáo khoa Tốn lớp 4-5 12 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH VÀ CỦNG CỐ QUY TRÌNH DẠY HỌC GIẢI MỘT SỐ DẠNG TỐN ĐIỂN HÌNH Ở CÁC LỚP CUỐI BẬC TIỂU HỌC THEO XU HƯỚNG TÍCH CỰC HĨA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC 14 2.1 Giai đoạn dạy học chuẩn bị cho việc xây dựng quy trình dạy học giải dạng tốn điển hình 14 2.1.1 Mục đích yêu cầu 14 2.1.2 Giai đoạn dạy học chuẩn bị cho việc xây dựng quy trình dạy học giải dạng tốn điển hình 14 2.2 Hình thành quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 14 2.2.1 Quy trình dạy học vai trò chúng q trình dạy học 14 2.2.2 Các quan điểm đạo 15 2.2.3 Các nguyên tắc định hướng việc hình thành quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 15 iv 2.2.4 Hình thành quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 15 2.3 Hình thức tổ chức dạy học giải tập số dạng tốn điển hình để củng cố quy trình dạy học 19 2.3.1 Ý nghĩa việc luyện tập giải toán 19 2.3.2 Hình thức tổ chức dạy học giải tập số dạng tốn điển hình để củng cố quy trình dạy học 19 2.3.3 Các bước cần tiến hành giải số dạng tốn điển hình 20 2.3.4 Luyện tập giải toán tìm số trung bình cộng 21 2.3.5 Luyện tập giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số 25 2.3.6 Luyện tập giải tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số 30 2.3.7.Luyện tập giải tốn tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số 35 2.3.8.Luyện tập giải toán tương quan tỉ lệ 38 2.3.9 Luyện tập giải toán chuyển động thẳng 42 CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 49 3.1 Mục đích, yêu cầu thực nghiệm 49 3.2 Đối tượng địa bàn thực nghiệm 49 3.3 Kế hoạch thực nghiệm 49 3.3.1 Tiến trình thực nghiệm 49 3.3.2 Nội dung thực nghiệm 49 3.4 Tổ chức thực nghiệm 50 3.5 Thời gian thực nghiệm 50 3.6 Đánh giá kết thực nghiệm 50 3.6.1 Về nội dung 50 3.6.2 Về phương pháp 50 3.6.3.Kết kiểm tra 50 3.6.4 Kết luận thực nghiệm 51 C KẾT LUẬN 52 PHỤ LỤC 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 v BẢNG VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA GV Giáo viên HS Học sinh HDH Hướng dẫn học PPDH Phương pháp dạy học vi A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với xu hướng phát triển thời đại, giáo dục ngày quan tâm phát triển mạnh mẽ Trong năm qua, bậc Tiểu học không ngừng thực thay đổi trình dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đất nước hội nhập vào phát triển toàn cầu Trong đó, Tốn, Tiếng Việt Anh văn mơn học đầu tư đáng kể Tốn học mơn học chủ yếu hỗ trợ phát triển tư logic mơn Tốn Tiểu học góp phần quan trọng rèn luyện phương pháp nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề, cách suy nghĩ độc lập, sáng tạo; góp phần vào việc hình thành phẩm chất cần thiết quan trọng người lao động Trong mơn Tốn, việc giải thành thạo tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học có vị trí quan trọng Nó giúp học sinh nắm vững kiến thức số học, đại lượng bản, yếu tố đại số, yếu tố hình học rèn luyện kĩ thực hành giải tốn, vận dụng kiến thức, kỹ vào việc giải vấn đề thực tiễn gần gũi sống hàng ngày Qua đó, học sinh biết làm việc có kế hoạch, có cứ, phát triển tư tích cực, độc lập, sáng tạo Muốn vậy, việc giáo viên nắm vững quy trình dạy học giải toán điều cần thiết để giúp học sinh thực hoạt động giải tốn có hiệu Qua thực tế sư phạm cho thấy, việc dạy học giải tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học rập khn, máy móc, chưa tn thủ theo quy trình khoa học, chưa huy động kiến thức khả tham gia hoạt động học sinh Dẫn đến việc học sinh nắm cách giải tốn cách mơ hồ, máy móc theo kiểu bắt chước, rập khuôn , chưa nhận thức rõ ràng dạng toán chưa phân biệt rõ ràng dạng toán với dạng toán khác, giải toán phạm phải nhiều sai lầm khơng đáng có Trong tình hình mới, cơng nghệ thơng tin phát triển đòi hỏi học sinh nhanh chóng tiếp cận mới, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo để chiếm lĩnh tri thức Vì vậy, việc nắm vững thuật toán lại đặc biệt quan trọng để giúp học sinh làm việc khoa học, xét đốn có cứ, có óc độc lập suy nghĩ, tự vạch kế hoạch cụ thể cho toán sở học sinh nắm vững thuật tốn, từ biết tự kiểm tra cơng việc kết làm, biết rút kết luận cần thiết Hơn nữa, học sinh có dịp nhìn nhận tồn diện loại toán, thấy phát triển chúng từ đơn giản đến phức tạp Trong năm gần đây, nhiều nghiên cứu dạy học giải toán bậc Tiểu học quan tâm đến vấn đề thuật toán, vấn đề phát triển tư cho học sinh Tuy nhiên, việc kết hợp dạy học theo quy trình phát triển tư tích cực cho học sinh chưa quan tâm sát Chính điều trên, tơi chọn đề tài “Hình thành củng cố quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức” nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tốn Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu khái niệm quy trình dạy học khái niệm tích cực hóa hoạt động học sinh Từ đó, tổ chức, hướng dẫn học sinh giải số dạng tốn điển hình sở tốn gốc Học sinh phải tự khái qt hóa để đưa thuật toán vận dụng thuật toán cách linh hoạt vào việc giải số dạng tốn điển hình Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, đề tài có nhiệm vụ trả lời câu hỏi sau: a) Đặc điểm hoạt động nhận thức phát triển tư học sinh Tiểu học liên quan đến việc học giải tốn nào? b) Quy trình dạy học gì? Phương pháp tích cực dạy học nào? Tại cần phải xây dựng quy trình dạy học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức? c) Các dạng tốn điển hình sách giáo khoa lớp 4,5 trình bày nào? Đặc điểm cấu trúc nội dung chúng sao? d) Việc hình thành củng cố quy trình dạy học dạng tốn điển để phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh? e) Đã tiến hành thực nghiệm nào? Nội dung hình thức thực nghiệm, kết thực nghiệm sao? Rút kết luận qua việc thực nghiệm? Giả thuyết khoa học Nếu giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh giải dạng tốn điển hình theo quy trình, huy động kiến thức kĩ toán học, tích cực tham gia hoạt động giúp học sinh lĩnh hội tri thức cách khoa học để tự tìm thuật tốn vận dụng vào việc giải tốn điển hình Từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học nội dung Bởi vì, lực hình thành phát triển hoạt động cách tích cực, quy trình khoa học Khách thể đối tượng nghiên cứu 5.1 Khách thể nghiên cứu Quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học 5.2 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp hình thành củng cố quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình lớp cuối bậc Tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức Phạm vi nghiên cứu Do thời gian hạn chế nên tập trung điều tra, khảo sát thực nghiệm trường Tiểu học Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình mơn Tốn lớp Phương pháp nghiên cứu Để giải vấn đề đặt đề tài, sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận Tôi tham khảo số tài liệu đặc điểm tâm lý lứa tuổi Tiểu học liên quan đến việc dạy học Toán, sở triết học vật biện chứng hoạt động nhận thức toán học, phương pháp dạy học toán, lý luận dạy học toán, 7.2 Phương pháp điều tra Phương pháp sử dụng trình tìm hiểu nhận thức giáo viên xung quanh vấn đề hình thành củng cố quy trình dạy học giải số dạng tốn điển hình theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức 7.3 Phương pháp quan sát Phương pháp sử dụng tiết dự giờ, quan sát giáo viên học sinh hoạt động để đánh giá tích cực hóa hoạt động nhận thức 7.4 Phương pháp thực nghiệm Phương pháp sử dụng giáo viên áp dụng quy trình đưa vào thực tế dạy học để kiểm tra tính khả thi đề tài 7.5 Phương pháp thống kê-phân loại-so sánh Phương pháp sử dụng đối chứng kết thực nghiệm Đóng góp đề tài 8.1 Đóng góp đề tài *Về mặt lý luận: + Làm sáng tỏ khái niệm quy trình dạy học, sở Triết học vật biện chứng hoạt động nhận thức tốn học phương pháp tích cực với vai trò việc dạy học Toán bậc Tiểu học + Hệ thống đươc số nguyên tắc dạy học nêu biện pháp tương ứng với nguyên tắc nhằm phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh + Phân tích đặc điểm cấu trúc nội dung số dạng tốn điển hình sách giáo khoa lớp 4,5 *Về mặt thực tiễn: + Xây dựng quy trình dạy học số dạng tốn điển hình theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức + Xây dựng hệ thống tập số dạng tốn điển hình với mức độ từ đơn giản đến phức tạp để khuyến khích hoạt động học tập học sinh CHƯƠNG III THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích, yêu cầu thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi tính hiệu phương án đề xuất Thực nghiệm sư phạm khâu quan trọng nghiên cứu đề tài; khâu kiểm nghiệm, đánh giá tính khả thi kết giả thuyết khoa học mà đề tài đề xuất Đồng thời tạo hướng đắn, thích hợp hiệu để vận dụng biện pháp rèn luyện phát triển kỹ giải tốn điển hình mơn Tốn cuối bậc Tiểu học Trong q trình thực nghiệm, đề nhiệm vụ xác định kết biện pháp dạy học theo tinh thần đổi tuân thủ yêu cầu chung thực nghiệm sư phạm Đồng thời ý đến đặc trung riêng vấn đề nghiên cứu để có đánh giá, nhìn nhận cách khách quan, trung thực, biện chứng kết thu 3.2 Đối tượng địa bàn thực nghiệm Vì thời gian địa bàn hạn chế nên tiến hành thực nghiệm trường Tiểu học Hải Thành, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình dạy thực nghiệm cho học sinh lớp 3.3 Kế hoạch thực nghiệm 3.3.1 Tiến trình thực nghiệm Thời gian thực nghiệm tháng năm 2018 đến tháng năm 2018, chia thành giai đoạn sau: + Giai đoạn 1: Chọn lớp thực nghiệm + Giai đoạn 2: Kiểm tra đối tượng HS + Giai đoạn 3: Tổ chức dạy thực nghiệm + Giai đoạn 4: Kiểm tra kết thực nghiệm 3.3.2 Nội dung thực nghiệm +Dạy tiết lý thuyết 90 “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó”(tiết 1) 49 +Dạy tiết luyện tập 90 “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó”(tiết 2) +Tiến hành kiểm tra tiết (gồm toán: tập vận dụng thuật toán, tập mở rộng, tập nâng cao) 3.4 Tổ chức thực nghiệm Tiến hành thực nghiệm lớp khác giáo viên giảng dạy Lớp 41 GV Trần Thị Hạ giảng dạy Lớp 42 GV Trương Thị Vĩnh Lan giảng dạy Cả hai lớp thực theo giáo án thiết kế mẫu 3.5 Thời gian thực nghiệm Ngày 19/03/2018, dạy 90 “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó” (tiết 1) Ngày 21/03/2018, dạy 90 “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó”(tiết 2) Ngày 22/03/2018, kiểm tra tiết 3.6 Đánh giá kết thực nghiệm 3.6.1 Về nội dung Nội dung thưc nghiệm phù hợp với nội dung chương trình nhận thức học sinh 3.6.2 Về phương pháp Giáo viên sử dụng hiệu quả, hợp lý phương pháp dạy học, thể tốt khả sư phạm Học sinh tích cực tham gia, hứng thú suốt trình học tập 3.6.3.Kết kiểm tra Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình thành và củng cố quy trình dạy học giải một số dạng toán điển hình ở các lớp cuối bậc tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức , Hình thành và củng cố quy trình dạy học giải một số dạng toán điển hình ở các lớp cuối bậc tiểu học theo xu hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay