Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018

4 49 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 16:27

Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018 PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG MN MỸ NƯNG Số: 120/KH-MNMH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mỹ Hưng, ngày 06 tháng năm 2017 KẾ HOẠCH Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh Năm học 2017 - 2018 Thực Kế hoạch số /KH-PGD&ĐT Thanh Oai ngày tháng năm 2017 phòng Giáo dục Đào tạo Thanh Oai kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên ngành GD&ĐT năm học 2017-2018; Căn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 thực tiễn giáo dục nhà trường địa bàn xã Trường mầm non Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh ngành GD&ĐT năm học 2017 - 2018 sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Đề cao trách nhiệm công tác quản lý giáo dục; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; quan tâm giáo dục học sinh niềm tự hào, tự tôn dân tộc; biết tôn trọng phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa cha ơng; từ thực hiệu có ý nghĩa đạo lý uống nước nhớ nguồn nhà trường; Thực nghiêm túc, đồng nhiệm vụ gắn với việc giảng dạy hiệu Bộ tài liệu Giáo dục nếp sống văn minh - lịch cho CB,GV,NV cháu; lựa chọn nội dung hình thức tổ chức chuyên đề tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với thực tiễn nhà trường có tham gia quyền địa phương II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Tập trung tuyên truyền, giáo dục nhà trường Tiêp tục thực hiệu tuyên truyền vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”; "Xây dựng Nhà trường văn hoá - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh lịch"; “Xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội văn minh, lịch” phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Phối hợp với ban, ngành liên quan, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quan báo chí, tổ chức trị xã hội đưa nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, cháu, gia đình học sinh cộng đồng 1.1 Nội dung tuyên truyền, giáo dục Tiếp tục sâu nhằm tạo nếp HS trọng tâm sau: - Có lòng yêu nước, tự hào dân tộc chủ quyền biển đảo; - Giá trị truyền thống văn hoá Người Hà Nội; - Tiêu chí đánh giá: Văn hố giao thông; kỹ giao tiếp, ứng xử; kỹ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai - Ý thức thực pháp luật, tham gia có hiệu hoạt động: Bảo vệ mơi trường, đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội… 1.2 Hình thức tuyên truyền, giáo dục - Tổ chức truyền thông, tọa đàm, giao lưu, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, nói chuyện chun đề, sinh thi tìm hiểu…; - Sử dụng hệ thống thông tin đại chúng nhà trường: Đài phát thanh, tập san, bảng tin…; - Tiến hành hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (panô, băng zôn, cờ phướn, hiệu…) - Tuyên dương, khen thưởng gương học sinh tiêu biểu học tập, rèn luyện công tác xã hội Nâng cao hiệu giáo dục pháp luật cho HS Tổ chức thực hiệu triển khai thực Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhà trường” Trong trọng yêu cầu kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với vận động, phong trào thi đua hoạt động kỷ niệm lớn năm Thực nghiêm túc Chương trình lồng ghép giáo dục pháp luật hoạt động trẻ theo quy định Bộ GD&ĐT; tích hợp có hiệu hoạt động nội dung giáo dục pháp luật biển đảo, môi trường, giao thông, phòng chống matuý, HIV/AIDS tệ nạn xã hội…; đẩy mạnh công tác giáo dục cho HS thực hiệu pháp luật đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, pháp luật bảo vệ môi trường, kiến thức pháp luật phòng, tránh bạo lực học đường, bước đầu giúp cho cháu có nhận thức đắn mối quan hệ cá nhân với cộng đồng xã hội, người với thiên nhiên Nâng cao hiệu giáo dục truyền thống đạo đức cho HS Chỉ đạo lồng ghép giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc văn hoá người Hà Nội cho cháu hoạt động giáo dục; khắc sâu khơi dậy cho cháu từ lứa tuổi MN ý thức kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc Thủ đô; giúp cho cháu biết trân trọng sắc dân tộc mặt đời sống trị, kinh tế, văn hố, xã hội; niềm tự hào, tự tơn dân tộc; Duy trì phát huy hiệu chuyên đề, giao lưu tìm hiểu giá trị truyền thống, sắc văn hố Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng; đặc biệt quan tâm cơng tác tìm hiểu chủ quyền biển đảo, tìm hiểu giá trị di tích lịch sử đất nước, Thủ đô ngành GD&ĐT Thủ đô nhằm tạo dựng tình u, niềm tự hào tự tơn dân tộc cho cháu Phát huy hiệu đạt công tác giáo dục truyền thống ngành GD&ĐT Thủ đô nhà trường Tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục học sinh Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ HS nhằm nâng cao hiệu việc: xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa mới, tạo mơi trường giáo dục tốt cho học sinh; tổ chức để cha mẹ cháu ký cam kết thực đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục tạo mơi trường giáo dục tốt góp phần hướng dẫn, quản lý em học tập rèn luyện Giáo dục hiệu kỹ văn hoá giao tiếp, ứng xử cho HS Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề, để cháu hiểu vận dụng theo tiêu chuẩn “Nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan” Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trang bị cho cháu khơng có kiến thức văn hố mà có kiến thức sống xã hội Tập trung giáo dục cho cháu kỹ sống, kỹ ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng - chống thiên tai, kỹ giao tiếp gia đình, nhà trường nơi cơng cộng Chú trọng, nâng cao giáo dục cháu văn hoá giao tiếp, ứng xử với người xung quanh, với thiên nhiên, mơi trường; hành vi biết chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường, thực văn hố giao thơng, nói lời cám ơn, xin lỗi, biết thông cảm sẻ chia… cần giáo dục thường xuyên, đánh giá cụ thể theo tiêu chí giáo dục để khen, chê rõ ràng đạt hiệu giáo dục cao III KINH PHÍ THỰC HIỆN Sử dụng kinh phí thực kế hoạch nguồn ngân sách hàng năm cấp cho hoạt động giáo dục đào tạo theo phân cấp quản lý nhà nước hành; huy động từ đóng góp tự nguyện tổ chức, cá nhân nước theo quy định pháp luật IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Căn kế hoạch Phòng GD&ĐT tình hình thực tiễn địa phương, Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; sơ kết, tổng kết công tác kịp thời tuyên dương khen thưởng tổ, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tổng hợp kết báo cáo gửi Phòng Giáo dục Đào tạo thời gian quy định * Tiến độ thực hiện: - Từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 xây dựng Kế hoạch triển khai thực Kế hoạch; - Kết thúc học kì I năm học, nhà trường tiến hành báo cáo kết công tác triển khai kế hoạch Phòng GD&ĐT qua email: pgd-thanhoai@hanoiedu.vn (Tiêu đề ghi rõ: Báo cáo kết thực Kế hoạch Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho hoc sinh năm học 2017-2018) Trên Kế hoạch Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh trường MN Mỹ Hưng năm học 2017 - 2018; đề nghị CB,GV,NV trường thực nghiêm túc, đạt hiệu giáo dục cao./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để b/c); - Trường MNMH (để t/h); - Lưu: VT./ Nhữ Thị Thủy ... Báo cáo kết thực Kế hoạch Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho hoc sinh năm học 2017-2018) Trên Kế hoạch Giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh trường MN Mỹ Hưng năm học 2017... hiện: - Từ tháng năm 2017 đến tháng năm 2018 xây dựng Kế hoạch triển khai thực Kế hoạch; - Kết thúc học kì I năm học, nhà trường tiến hành báo cáo kết cơng tác triển khai kế hoạch Phòng GD&ĐT... vụ chăm sóc, giáo dục tạo mơi trường giáo dục tốt góp phần hướng dẫn, quản lý em học tập rèn luyện Giáo dục hiệu kỹ văn hoá giao tiếp, ứng xử cho HS Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018, Kế hoạch giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho học sinh năm học 20172018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay