Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC

54 45 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:58

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, phép sử dụng chưa công bố cơng trình khác Sinh viên thực Trần Mạnh Đình i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xác nhận giảng viên hướng dẫn (ký ghi rõ họ tên) ii Lời cảm ơn Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo ThS Lê Minh Thắng, người định hướng đề tài, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên tơi suốt q trình nghiên cứu, học tập hồn thành khóa luận Trân trọng cảm ơn q thầy, cô Khoa Kỹ thuật - Công nghệ thông tin, Ban Giám hiệu Trường Đại học Quảng Bình, tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu khóa luận Xin cảm ơn Trung tâm học liệu Trường Đại học Quảng Bình, thư viện tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận, khai thác nguồn liệu phục vụ học tập nghiên cứu Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng hành, động viên, chia sẻ hỗ trợ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành khóa luận Quảng Bình, tháng năm 2018 Tác giả Khóa Luận Trần Mạnh Đình iii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu .1 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử .3 1.1.2 Động lực thúc đẩy thương mại điện tử phát triển 1.1.3 Các hình thức hoạt động chủ yếu thương mại điện tử 1.1.4 Các đặc trưng thương mại điện tử 1.1.5 Lợi ích thương mại điện tử 1.2 Cơ Joomla ứng dụng 1.2.1 Khái niệm .6 1.2.2 Kiến trúc Joomla 1.2.3 Các đặc điểm Joomla 1.2.4 Các ứng dụng Joomla 1.2.5 Một số khái niệm Joomla 1.2.6 Cài đặt Joomla 11 1.2.6.3 Cài đặt template 13 1.3 Tính ứng dụng VirtueMart 13 1.3.1 Sơ lược VirtueMart 13 1.3.2 Các tính VirtueMart 13 1.3.3 Cài đặt VirtueMart .14 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSITE 15 2.1 Khảo sát trạng hệ thống bán hàng công ty điện tử ITC 15 2.2 Giới thiệu toán 15 2.2.1 Mơ tả tốn 15 2.2.2 Phân tích yêu cầu 15 2.2.3 Các thông tin đầu vào, đầu .17 2.3 Xác định tác nhân tham gia hệ thống 17 2.4 Biểu đồ Use Case tổng quát 18 iv 2.5 Biểu đồ Use Case chi tiết 19 2.6 Đặc tả số UC (Use Case) 20 2.6.1 UC đăng ký 20 2.6.2 UC Đăng nhập 21 2.6.3 UC Cập nhật tài khoản 22 2.6.4 UC Tìm kiếm hàng .22 2.6.5 UC Xem mặt hàng 22 2.6.6 UC Thêm hàng vào giỏ hàng .23 2.6.7 UC Cập nhật số lượng hàng giỏ 23 2.6.8 UC Xóa mặt hàng khỏi giỏ hàng .23 2.6.9 UC Đặt mua hàng 24 2.6.10 UC Quản lý mặt hàng .24 2.6.11 UC Quản lý đơn hàng 25 2.6.12 UC Quản lý khách hàng .25 2.6.13 UC Quản lý góp ý 25 2.6.14 UC Quản lý người dùng .26 2.6.15 UC Quản lý viết 26 2.7 Biểu đồ biểu đồ cộng tác 27 2.7.1 Phần giao diện người dùng 27 2.7.2 Phần quản trị hệ thống 35 2.8 Cơ sở liệu hệ thống 38 CHƯƠNG CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 40 3.1 Công cụ cài đặt 40 3.1.1 Ngơn ngữ lập trình PHP .40 3.1.2 Hệ quản trị sở liệu MySQL 41 3.2 Xây dựng demo Website 42 3.2.1 Giao diện người dùng 42 3.2.2 Giao diện quản trị 43 3.2.3 Các bảng để quản lý cửa hàng VirtueMart 44 3.3 Đưa WebSite từ Localhost lên Web Host 45 PHẦN 3: KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Kiến trúc Joomla Hình 1.2: Cài đặt cấu hình cho website 12 Hình 1.3: Thiết lập thông số kết nối tới sở liệu 12 Hình 1.4: Cài đặt tổng quan 12 Hình 2.1: Biểu đồ UC tổng quát 18 Hình 2.2: Biểu đồ UC Quản lý giỏ hàng 19 Hình 2.3: Biểu đồ UC Quản lý mặt hàng 19 Hình 2.4: Biểu đồ UC Quản lý đơn hàng 20 Hình 2.5: Biểu đồ UC Quản lý người dùng 20 Hình 2.6: Biểu đồ UC Đăng ký 27 Hình 2.7: Biểu đồ cộng tác UC Đăng ký 27 Hình 2.8: Biểu đồ UC Đăng nhập 28 Hình 2.9: Biểu đồ cộng tác UC Đăng nhập 28 Hình 2.10: Biểu đồ UC Tìm kiếm hàng 29 Hình 2.11: Biểu đồ cộng tác UC Tìm kiếm hàng 29 Hình 2.12: Biểu đồ UC Xem thông tin hàng 30 Hình 2.13: Biểu đồ cộng tác UC Xem thông tin hàng 30 Hình 2.14: Biểu đồ UC Thêm hàng vào giỏ 31 Hình 2.15: Biểu đồ cộng tác UC Thêm hàng vào giỏ 31 Hình 2.16: Biểu đồ UC Cập nhật hàng giỏ 32 Hình 2.17: Biểu đồ cộng tác UC Cập nhật hàng giỏ 32 Hình 2.18: Biểu đồ UC Đặt mua hàng 33 Hình 2.19: Biểu đồ cộng tác UC Đặt mua hàng 33 Hình 2.20: Biểu đồ UC Góp ý kiến 34 Hình 2.21: Biểu đồ cộng tác UC Góp ý kiến 34 Hình 2.22: Biểu đồ UC Thêm loại hàng 35 Hình 2.23: Biểu đồ cộng tác UC Thêm loại hàng 35 Hình 2.24: Biểu đồ UC Cập nhật đơn hàng 36 Hình 2.25: Biểu đồ cộng tác UC Cập nhật đơn hàng 36 Hình 2.26: Biểu đồ UC Thêm viết 37 Hình 2.27: Biểu đồ cộng tác UC Thêm viết 37 Hình 3.1 Trang chủ 42 Hình 3.2: Trang sản phẩm 42 Hình 3.3: Trang liên hệ 43 Hình 3.4: Trang thông tin giỏ hàng 43 Hình 3.5: Trang quản trị 43 Hình 3.6: Bảng điều khiển cửa hàng trực tuyến 44 vi PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong thời đại bùng nổ thông tin, quan hệ hợp tác toàn cầu phát triển mạnh mẽ, đặc biệt thương mại điện tử, lĩnh vực phổ biến Một ứng dụng thương mại điện tử, có vai trò định đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp website bán hàng trực tuyến Nằm xu trên, cơng ty điện tử ITC cần có website bán hàng trực tuyến để khẳng định thương hiệu nâng cao chất lượng kinh doanh Đó lí đề tài: “Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC” Mục đích nghiên cứu - Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty - Nhằm nâng cao kiến thức kỹ ứng dụng Joomla xây dựng website thương mại điện tử - Cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho quan tâm đến Joomla việc xây dựng website thương mại điện tử Joomla tích hợp VirtueMart Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla kiến thức liên quan đến thương mại điện tử - Hệ thống bán hàng cơng ty máy tính điện tử ITC 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tìm hiểu hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla với thành phần mở rộng VirtueMart, cài đặt ứng dụng tạo website bán hàng trực tuyến cho công ty điện tử ITC Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: + Tìm hiểu lý thuyết liên quan đến thương mại điện tử, hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Joomla + Tham khảo website thương mại điện tử khác - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát trạng hệ thống bán hàng công ty điện tử ITC rút yêu cầu để phân tích thiết kế hệ thống website bán hàng trực tuyến cho công ty Tiến hành cài đặt Joomla VirtueMart, ứng dụng cài đặt hệ thống website bán hàng trực tuyến cho công ty điện tử ITC Nội dung nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết: sở lý thuyết thương mại điện tử, công cụ xây dựng website thương mại điện tử – Joomla VirtueMart - Phân tích thiết kế hệ thống website - Cài đặt hệ thống PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan thương mại điện tử 1.1.1 Khái niệm thương mại điện tử Thương mại điện tử hình thức mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ thơng qua mạng máy tính tồn cầu Thương mại điện tử theo nghĩa rộng định nghĩa Luật mẫu thương mại điện tử Ủy ban Liên Hợp quốc Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL): “Thuật ngữ Thương mại cần diễn giải theo nghĩa rộng để bao quát vấn đề phát sinh từ quan hệ mang tính chất thương mại dù có hay khơng có hợp đồng Các quan hệ mang tính thương mại bao gồm giao dịch sau đây: giao dịch thương mại cung cấp trao đổi hàng hóa dịch vụ, thỏa thuận phân phối, đại diện đại lý thương mại, ủy thác hoa hồng, cho thuê dài hạn, xây dựng cơng trình, vấn, kỹ thuật cơng trình, đầu tư, cấp vốn, ngân hàng, bảo hiểm, thoả thuận khai thác tơ nhượng, liên doanh hình thức khác hợp tác công nghiệp kinh doanh, chuyên chở hàng hố hay hành khách đường biển, đường khơng, đường sắt đường bộ.” Như vậy, thấy phạm vi thương mại điện tử rộng, bao quát hầu hết lĩnh vực hoạt động kinh tế, việc mua bán hàng hoá dịch vụ hàng ngàn lĩnh vực áp dụng thương mại điện tử Theo nghĩa hẹp, thương mại điện tử gồm hoạt động thương mại tiến hành mạng máy tính mở Internet Trên thực tế, hoạt động thương mại thơng qua mạng Internet làm phát sinh thuật ngữ thương mại điện tử 1.1.2 Động lực thúc đẩy thương mại điện tử phát triển - Động lực kinh tế: lợi ích thương mại điện tử tính hiệu kinh tế đạt từ việc giảm chi phí truyền thống, hạ tầng cơng nghệ chi phí thấp, tốc độ cao giao dịch điện tử kinh tế với nhà cung cấp, chi phí chia sẻ thơng tin toàn cầu quảng cáo thấp hơn, lựa chọn dịch vụ khách hàng rẻ Sự hội nhập kinh tế bên bên Sự hội nhập bên liên quan tới mạng lưới kinh tế tổng cơng ty, tập đồn, nhà cung cấp, khách hàng nhà thầu độc lập vào cộng đồng truyền đạt tới môi trường ảo (với Internet phương tiện) Việc tích hợp Internet, mặt khác mạng lưới nhiều ban công ty hoạt động kinh doanh chu trình Điều cho phép thơng tin kinh doanh quan trọng lưu giữ dạng số lấy truyền tải điện tử Việc hội nhập bên với minh họa tốt mạng nội công ty (Internet) Các cơng ty có mạng nội hiệu Procter and Gamble, IBM, Nestle Intel - Động lực thị trường: Các tổ hợp cơng ty khuyến khích sử dụng thương mại điện tử tiếp thị xúc tiến sản phẩm nhằm nắm bắt thị trường quốc tế lớn nhỏ Tương tự, Internet sử dụng phương tiện cho tăng cường dịch vụ hỗ trợ khách hàng Điều dễ nhiều cho công ty nhằm cung cấp cho người tiêu dùng với chi tiết sản phẩm thông tin dịch vụ qua việc sử dụng Internet - Động lực công nghệ: Sự phát triển Công nghệ - Thông tin - Truyền thông (ICT – Information and Communications Technology) nhân tố tăng trưởng thương mại điện tử 1.1.3 Các hình thức hoạt động chủ yếu thương mại điện tử  Thư điện tử Các doanh nghiệp, quan Nhà nước, cá nhân, tổ chức, … sử dụng thư điện tử để gửi thư cho cách “trực tuyến” thông qua mạng, gọi thư điện tử (electronic mail, viết tắt e – mail) Thông tin thư điện tử tuân theo cấu trúc định trước  Thanh toán điện tử Thanh toán điện tử việc tốn tiền thơng qua phương tiện điện tử, ví dụ, trả lương cách chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản, trả tiền mua hàng thẻ mua hàng, thẻ tín dụng v v thực chất dạng toán điện tử  Trao đổi liệu điện tử Trao đổi liệu điện tử (Electronic Data Interchange – EDI) việc trao đổi liệu dạng “có cấu trúc”, từ máy tính điện tử sang máy tính điện tử khác, công ty đơn vị thoả thuận buôn bán với Công việc trao đổi EDI thương mại điện tử thường gồm nội dung sau: - Giao dịch kết nối - Đặt hàng - Giao dịch gửi hàng - Thanh toán  Truyền liệu Dữ liệu nội dung hàng hóa số, giá trị khơng phải vật mang tin mà nằm thân nội dung Hàng hố số giao qua mạng  Mua bán hàng hố hữu hình Đến nay, danh sách hàng hố bán lẻ qua mạng mở rộng, xuất loại hoạt động gọi “mua hàng điện tử”, hay “mua hàng mạng”; số nước, Internet bắt đầu trở thành công cụ để cạnh tranh bán lẻ hàng hố hữu hình Tận dụng tính đa phương tiện môi trường Web, người bán xây dựng mạng “cửa hàng ảo”, gọi ảo vì, cửa hàng có thật ta xem tồn  Biểu đồ biểu đồ cộng tác UC Góp ý kiến Hình 2.20: Biểu đồ UC Góp ý kiến Hình 2.21: Biểu đồ cộng tác UC Góp ý kiến 34 2.7.2 Phần quản trị hệ thống  Biểu đồ biểu đồ cộng tác UC Thêm loại hàng Hình 2.22: Biểu đồ UC Thêm loại hàng Hình 2.23: Biểu đồ cộng tác UC Thêm loại hàng 35  Biểu đồ biểu đồ cộng tác UC Cập nhật đơn hàng Hình 2.24: Biểu đồ UC Cập nhật đơn hàng Hình 2.25: Biểu đồ cộng tác UC Cập nhật đơn hàng 36  Biểu đồ biểu đồ cộng tác UC Thêm viết Hình 2.26: Biểu đồ UC Thêm viết Hình 2.27: Biểu đồ cộng tác UC Thêm viết 37 2.8 Cơ sở liệu hệ thống Trong Joomla, sở liệu thiết kế sẵn với chức thiết kế tích hợp trường bảng liệu Và tùy theo chức Website mà bảng liệu thiết kế với trường chứa thuộc tính khác  Bảng Product: Bảng Product bảng mà bạn tạo hệ thống tập trung vào việc hiển thị bán sản phẩm  Bảng Category: Bảng bảng đơn giản, với vài trường Vì bảng biết đến bảng tra cứu Nó chứa thông tin danh mục sản phẩm cách quản lý ID sản phẩm Category-id: Trường Category-id dùng để chứa thông tin nhận dạng bảng đóng vai trò khóa Kiểu liệu int không cho phép chứa giá trị null Vendor-id: Trường chứa thông tin kho hàng cung cấp sản phẩm Khơng có giá trị null kiểu liệu smallint Product-per-row: Cho phép hiển thị số sản phẩm hàng danh mục sản phẩm  Bảng Order: Bảng phần sở liệu Nó chứa tất thông tin ghi khách hàng dự định mua hàng Order-id: Trường Order-id đóng vai trò khóa có thuộc tính autoincrement với kiểu int, không chứa giá trị null User-id: Trường User-id đơn giản cung cấp khóa ngồi nhận dạng người dùng đăng ký tài khoản với công ty cung cấp thông tin liên lạc họ Id nằm bảng User, mà thảo luận sau Bảng User Trường có kiểu liệu int khơng cho phép chứa giá trị null Vendor-id: Trường vendor-id đơn giản cung cấp khóa ngồi nhận dạng kho cung cấp sản phẩm Order-number: Trường chứa số hóa đơn hóa dơn lập Nó khơng có gíá trị null Kiểu liệu varchar Order-total: Trường order-total thể tổng tiền hóa đơn Không cho phép chứa giá trị null kiểu liệu decimal Order-tax: Trường Order-tax cho biết chi tiết thuế sản phẩm hóa đơn Khơng cho phép chứa giá trị null kiểu liệu decimal  Bảng User: 38 Bảng User có thơng tin liên quan đến người dùng tương tác hệ thống Những người sử dụng bao gồm từ quản trị viên khách hàng Tất thông tin chứa bảng Id: Trường ID khóa có thuộc tính autoincrement ID cho người dùng sở liệu Name: Trường name chứa tên người dùng Có kiểu liệu varchar không chứa giá trị null Username: Trường chứa tên đăng nhập người dùng Kiểu liệu trường varchar không null E-mail: Trường e-mail chứa tên email người dùng Kiểu liệu varchar khơng có giá trị rỗng Password: Trường Password chứa mật người dùng để truy cập tài khoản sử dụng hệ thống Dữ liệu trường mã hóa để cung cấp chế bảo mật Kiểu liệu varchar không chứa giá trị null SendEmail: Trường sendEmail lưu giá trị Giá trị thiết lập khách hàng đăng ký tài khoản Tùy thuộc giá trị mà tài khoản có thêm dịch vụ nhận tin từ nhà quản trị hay không  Bảng Cart: Bảng lưu tất thông tin từ khách hàng xem qua sản phẩm sau chọn sản phẩm cụ thể trước định mua hàng Cart-id: Trường Cart-id khóa có thuộc tính autoincrement Có kiểu liệu int khơng có giá trị rỗng 39 CHƯƠNG CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 3.1 Công cụ cài đặt 3.1.1 Ngôn ngữ lập trình PHP 3.1.1.1 Khái niệm PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") ngôn ngữ lập trình kịch hay loại mã lệnh chủ yếu dùng để phát triển ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng qt Nó thích hợp với web dễ dàng nhúng vào trang HTML Do tối ưu hóa cho ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C Java, dễ học thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn so với ngôn ngữ khác nên PHP nhanh chóng trở thành ngơn ngữ lập trình web phổ biến giới 3.1.1.2 Ngơn ngữ lập trình Ngơn ngữ lập trình loại ngơn ngữ đặc biệt thiết kế để giúp lập trình viên dễ dàng tạo phần mềm (hay ứng dụng) máy tính Ngơn ngữ lập trình bao gồm quy tắc mà lập trình viên cần tuân theo viết mã lệnh (source code) Ví dụ số quy tắc có ngơn ngữ PHP: - Mã lệnh chương trình cần đặt cặp thẻ - Sử dụng dấu hai chấm ; để kết thúc câu lệnh - Văn cần đặt cặp dấu nháy đơn ' ' cặp dấu nháy kép " " Việc học ngôn ngữ lập trình việc tìm hiểu quy tắc viết mã lệnh có ngơn ngữ lập trình 3.1.1.3 Mã lệnh (Source Code) Mã lệnh (source code) tập hợp hướng dẫn (hay thị) viết để yêu cầu máy tính thực số tác vụ định Mã lệnh viết dạng văn tuý người đọc 3.1.1.4 Ngôn ngữ kịch PHP ngôn ngữ kịch (scripting language) Ngôn ngữ kịch nhánh ngơn ngữ lập trình Tập tin chứa mã lệnh viết ngơn ngữ kịch (như PHP) chạy (hay thực thi) trực tiếp máy mà không cần phải chuyển sang định dạng khác Đối với ngơn ngữ C hay Pascal tập tin chứa mã lệnh (source code) cần phải chuyển sang định dạng khác chứa machine code để máy tính chạy 3.1.1.5 Mã nguồn mở 40 PHP ngơn ngữ lập trình mã nguồn mở điều có nghĩa bạn sử dụng PHP hồn tồn miễn phí PHP chạy nhiều tảng hệ điều hành khác Windows, Mac OS Linux Ngơn ngữ lập trình PHP sử dụng nhiều hệ điều hành khác bao gồm Windows, Mac OS Linux (Ubuntu, Linux Mint ) Phiên PHP viết Rasmus Lerdorf cho mắt vào năm 1994 Hiện nay, PHP ngôn ngữ phổ biến hàng đầu dùng lập trình web 3.1.2 Hệ quản trị sở liệu MySQL 3.1.2.1 Khái niệm MySQL hệ quản trị sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí, tích hợp sử dụng chung với apache, PHP MySQL quản lý liệu thông qua sở liệu, sở liệu có nhiều bảng quan hệ chứa liệu MySQL có chế phân quyền người sử dụng riêng, người dùng quản lý nhiều sở liệu khác nhau, người dùng có tên truy cập (user name) mật tương ứng để truy xuất đến sở liệu Khi ta truy vấn tới sở liệu MySQL, ta phải cung cấp tên truy cập mật tài khoản có quyền sử dụng sở liệu Nếu khơng, khơng làm 3.1.2.2 Ưu điểm MySQL Tốc độ: MySQL nhanh Những nhà phát triển cho MySQL sở liệu nhanh mà bạn có Dễ sử dụng: MySQL có tính cao thực hệ thống sở liệu đơn giản phức tạp cài đặt quản trị hệ thống lớn Giá thành: MySQL miễn phí cho hầu hết việc sử dụng tổ chức Hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn: MySQL hiểu SQL, ngôn ngữ chọn lựa cho tất hệ thống sở liệu đại Bạn truy cập MySQL cách sử dụng ứng dụng mà hỗ trợ ODC (Open Database Connectivity - giao thức giao tiếp sở liệu phát triển Microsoft) Năng lực: Nhiều client truy cập đến server thời gian Các client sử dụng nhiều sở liệu cách đồng thời Bạn truy cập MySQL tương tác với sử dụng vài giao diện để bạn đưa vào truy vấn xem kết quả: dòng yêu cầu khách hàng, trình duyệt Web… Kết nối bảo mật: MySQL nối mạng cách đầy đủ, sở liệu truy cập từ nơi Internet bạn chia sẻ liệu 41 bạn với ai, nơi Nhưng MySQL kiểm soát quyền truy cập người mà khơng nên nhìn thấy liệu bạn khơng thể nhìn Tính linh động: MySQL chạy nhiều hệ thống UNIX UNIX chẳng hạn Windows MySQL chạy với phần cứng từ máy PC nhà máy server Sự phân phối rộng: MySQL dễ dàng đạt được, cần sử dụng trình duyệt web bạn Nếu bạn khơng hiểu làm mà làm việc hay tò mò thuật tốn, bạn lấy mã nguồn tìm tòi Nếu bạn khơng thích vài cái, bạn thay đổi Sự hỗ trợ: Bạn tìm thấy tài ngun có sẵn mà MySQL hỗ trợ Cộng đồng MySQL có trách nhiệm Họ trả lời câu hỏi mailing list thường vài phút Khi lỗi phát hiện, nhà phát triển đưa cách khắc phục vài ngày, chí có vài cách khắc phục có sẵn Internet 3.2 Xây dựng demo Website 3.2.1 Giao diện người dùng  Giao diện trang chủ Hình 3.1 Trang chủ  Trang sản phẩm Hình 3.2: Trang sản phẩm 42  Trang liên hệ Hình 3.3: Trang liên hệ  Trang thơng tin giỏ hàng Hình 3.4: Trang thơng tin giỏ hàng 3.2.2 Giao diện quản trị Hình 3.5: Trang quản trị 43 Hình 3.6: Bảng điều khiển cửa hàng trực tuyến 3.2.3 Các bảng để quản lý cửa hàng VirtueMart  Danh sách sản phẩm (Product List): bảng quản lý danh sách sản phẩm có cửa hàng Để thêm sản phẩm nhấn nút Thêm (New) để tạo sản phẩm Các thông số cần lưu ý: - Trong Thông tin sản phẩm (Product Information) -> Các nhóm sản phẩm (Catalogies): Chọn nhóm chứa sản phẩm, chọn nhiều nhóm cách giữ phím Ctrl nhấn chuột vào tên nhóm - Trong Trạng thái sản phẩm (Product Status) -> Đặc biệt: Đánh dấu sản phẩm đặc biệt (khuyến mãi, giảm giá,…) - Trong Ảnh sản phẩm (Product Image): Chọn ảnh đại diện cho sản phẩm, nhấn Browse để chọn ảnh nhập địa ảnh mục URL - Những sản phẩm liên quan (Related Product): Chọn sản phẩm liên quan để giới thiệu kèm theo với sản phẩm này, chọn nhiều sản phẩm cách giữ phím Ctrl nhấn chuột vào tên sản phẩm  Cây nhóm sản phẩm (Catalogies Tree) hay Danh mục sản phẩm: Danh sách nhóm sản phẩm loại, nhấn nút Thêm để tạo nhóm chứa sản phẩm loại Các thơng số cần lưu ý: - Nhóm cấp trên: Chọn Top Level để tạo nhóm chọn tên nhóm để tạo nhóm phụ nhóm - Category Browse Page: Chọn dạng hiển thị cho nhóm sản phẩm cách nhập tên dạng hiển thị có sẵn VM: browse_1, browse_2, browse_3, browse_4 - Show x products perrow: Số sản phẩm hiển thị hàng ngang - Trong phần Ảnh: Chọn ảnh đại diện cho nhóm sản phẩm cách chọn 44 Browse để chọn ảnh nhập địa ảnh mục URL  Hóa đơn (Orders List): danh sách hóa đơn giao dịch với khách hàng Để thêm hóa đơn nhấn nút Thêm (New) để tạo hóa đơn  Các phương thức toán (List Payment Methods): Muốn chọn phương thức toán giao nhận hàng chọn kiểu tốn Danh sách phương thức tốn (hình đây), tạo thêm phương thức khác tùy ý cách dùng chức Thêm phương thức toán  Đại lý (vendor): Danh sách nhà cung cấp Là bảng giúp cho quản trị viên thiết lập, sửa đổi thông tin nhà cung cấp sản phẩm Để thêm nhà cung cấp, bấm chọn Thêm (New)  Khách hàng (Shopper): Danh sách khách hàng Là bảng giúp cho quản trị viên thiết lập, sửa đổi thông tin khách hàng Để thêm khách hàng, bấm chọn Thêm 3.3 Đưa WebSite từ Localhost lên Web Host Sau cài đặt thiết lập cấu hình cho Website Joomla! hoạt động tốt Localhost (máy tính cá nhân), cơng việc đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động hệ thống mạng toàn cầu Do cấu hình Host khác nên thay đổi Host phải thay đổi lại thông số cho phù hợp với Host  Tạo Database Host: - Đăng nhập vào phần quản lý Host (Cpanel) chọn MySQL Database - Trong phần Create New Database nhập tên cho Database muốn tạo sau nhấn Create Database - Trong phần MySQL Users nhập tên người dùng vào Username mật vào Password Đây tên mật dùng để truy cập Database, đặt tùy ý Nhập mật giống vào Password (Again) thêm lần nhấn Create User Có thể tạo thêm nhiều tên người dùng khác muốn - Nếu làm bước phần Current Database có tên Database tên người dùng phép truy cập Database tương ứng Lưu ý phải nhớ tên Database, tên người dùng (Username) mật (Password) để khai báo cài đặt Joomla! muốn truy cập Database  Cài đặt, đưa WebSite lên Host: Cách 1: - Copy cài đặt Joomla! lên thư mục gốc (Web Root) Host, thư mục thường có tên htdocs, publish_html, www, Dùng chương trình quản lý File (File manager) Host để giải nén Tiến hành cài đặt bình thường Localhost Sử dụng tên Database, tên người dùng mật tạo phần 45 - Copy File Folder Web Site cài đặt từ Localhost lên Host để thay (OverWrite) File Folder vừa cài đặt, ngoại trừ File configuaration.php (giữ lại File này) - Export liệu Database từ Localhost File sau Import File vào Database Host Import liệu vào Database cách sử dụng phpMyAdmin phần quản lý Host (Cpanel) - Login vào Admin tiếp tục chỉnh sửa thông số khác (tên Web Site, từ khóa, ) phần Global Configuration Lưu ý tên mật truy cập Admin khai báo giống lúc cài đặt bên Cách 2: - Copy toàn Web Site cài đặt từ Localhost lên thư mục gốc (Web Root) Host, thư mục thường có tên htdocs, publish_html, www, Có thể để nguyên Web Site copy lên Host thơng qua chương trình FTP chương trình quản lý File (File Manager) Host Hoặc nén tập tin (File) thư mục (Folder) Web Site dạng ZIP copy lên Host sau dùng chương trình quản lý File Host để giải nén Lưu ý Copy lên thư mục gốc (Web Root) Host tạo thêm thư mục khác thư mục gốc copy vào - Export liệu Database từ Localhost File sau Import File vào Database Host Import liệu vào Database cách sử dụng phpMyAdmin phần quản lý Host (Cpanel) - Mở File configuaration.php Joomla! Host, tìm sửa lại thơng số sau cho phù hợp với Host: var $ftp_host = ''; var $ftp_user = ''; var $host = ''; var $user = ''; Tên để truy cập Database tạo var $db = ''; Tên Database var $password = ''; Mật dùng để truy cập Database - Mở File virtuemart.cfg.php, sửa thông số sau cho phù hợp: define( 'URL', '' ); define( 'SECUREURL', '' ); 46 PHẦN 3: KẾT LUẬN Sau hoàn thành đề tài này, em nhận thấy tiết kiệm nhiều chi phí thời gian, đơn giản nhiều cho việc thiết kế website bán hàng trực tuyến với công cụ Joomla tích hợp VirtueMart  Kết đạt được: Đề tài xây dựng hoàn thành website bán hàng trực tuyến cho công ty điện tử ITC Website thực chức đáp ứng yêu cầu kinh doanh trực tuyến sau: - Giới thiệu quảng bá thông tin công ty sản phầm, dịch vụ công ty với khách hàng - Xây dựng gian hàng trực tuyến: cho phép khách hàng thuận lợi việc tìm kiếm, lựa chọn, tính tốn giá thành mua hàng qua mạng - Tạo lập hệ thống quản trị cho phép người quản trị dễ dàng đưa thơng tin sản phẩm, dịch vụ thông tin hữu ích khác lên mạng Đặc biệt, người quản trị quản lý cửa hàng trực tuyến, thông tin khách hàng chức hỗ trợ khác đăng tin, giao dịch với khách hàng, thông báo sản phẩm mới, sản phẩm đặc biệt, quảng cáo sản phẩm… cách dễ dàng với chức tuyệt vời VirtueMart  Hướng phát triển: Nếu có điều kiện, em phát triển hoàn thiện thêm số tính cho website như: - Hỗ trợ đa ngơn ngữ đa tiền tệ - Thêm hình thức toán đa dạng, kết hợp với nhiều ngân hàng để hỗ trợ toán trực tuyến - Xây dựng chức thống kê - Tăng cường bảo mật Tuy có nhiều cố gắng thời gian kiến thức hạn chế nên đề tài tồn thiếu sót, mong nhận thơng cảm góp ý thầy bạn để đề tài hoàn thiện 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trường Sinh, Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động, Nhà Xuất Thống Kê, năm 2008 [2] Phạm Nguyễn Cương – Nguyễn Trần Minh Thư – Hồ Bảo Quốc, Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin theo hướng đối tượng, Nhà Xuất Khoa học Kỹ thuật, năm 2017 [3] ThS Lê Minh Thắng, Bài giảng Cơng nghệ phần mềm, Trường Đại học Quảng Bình, năm 2015 [4] Các Website: - http://www.buaxua.vn - https://downloads.joomla.org - https:// www.joomla.org - https://virtuemart.net/downloads - http://www.joomlaviet.com 48 ... hàng trực tuyến để khẳng định thương hiệu nâng cao chất lượng kinh doanh Đó lí đề tài: Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC Mục đích nghiên cứu - Xây dựng website bán hàng trực. .. KẾ HỆ THỐNG WEBSITE 2.1 Khảo sát trạng hệ thống bán hàng công ty điện tử ITC Công ty điện tử ITC chuyên kinh doanh mặt hàng máy tính, thiết bị văn phòng Hiện hệ thống bán hàng công ty hoạt động... mại điện tử, lĩnh vực phổ biến Một ứng dụng thương mại điện tử, có vai trò định đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp website bán hàng trực tuyến Nằm xu trên, công ty điện tử ITC cần có website bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC , Xây dựng website bán hàng trực tuyến công ty điện tử ITC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay