skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động NGLL góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường TH cẩm bình 3 2

25 49 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:34

MỤC LỤC NỘI DUNG Trang I MỞ ĐẦU Lí chọ đề tài 01 Mục đích nghiên cứu 02 Đối tượng nghiên cứu 02 Phương pháp nghiên cứu 02 Thời gian nghiên cứu 03 NỘI DUNG SÁNG KIẾN Cơ sở lí luận 03 Thực trạng vấn đề 04 Các biện pháp sử dụng để giải vấn đề 06 Hiệu sáng kiến 16 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 17 I MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài: Như biết, mục tiêu giáo dục Tiểu học quy định khoản điều 27 Luật giáo dục năm 2007 là: "Mục tiêu Giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học Trung học sở." Để đạt mục tiêu trên, bậc tiểu học cần phải tiến hành thực đồng thời hai hoạt động bản: Hoạt động dạy học lớp hoạt động giáo dục lên lớp (HĐGDNGLL) Tại điều 26 Điều lệ trường Tiểu học quy định rõ: “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động giáo dục lớp hoạt động giáo dục lên lớp nhằm rèn luyện đaọ đức, phát triển lực, bồi dưỡng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém, phù hợp đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học Hoạt động giáo dục lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao luư văn hố, hoạt động bảo vệ mơi trường, lao động cơng ích hoạt động xã hội khác” Hoạt động dạy học lớp giúp người học lĩnh hội tri thức khoa học cách hệ thống mà nhằm hình thành nhân cách tồn diện thơng qua mơn học cụ thể chương trình, đồng thời tạo sở cho tồn trình giáo dục đạt hiệu Hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức giúp cho người học nắm vững nội dung, hệ thống tri thức, thái độ kĩ năng, hành vi ứng xử thói quen hành vi thể sống cộng đồng xã hội Từ hình thành người học mặt tâm lí, thể chất, cách ứng xử đắn thông qua mối quan hệ tập thể, nhóm, hoạt động học tập, lao động, vui chơi, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội… Vì hoạt động giáo dục lên lớp (HĐNGLL) hoạt động nối tiếp thống hữu với hoạt động giáo dục lớp Hoạt động giáo dục lên lớp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức học qua môn học lớp, phát triển hiểu biết học sinh lĩnh vực khác đời sống xã hội, từ làm phong phú thêm vốn tri thức học sinh, làm sở giúp học sinh tự so sánh thân với người khác, hình thành phát triển học sinh kĩ ban đầu, bản, cần thiết, phù hợp với phát triển tư em (kĩ giao tiếp, kĩ tham gia hoạt động tập thể, kĩ nhận thức…).Giúp học sinh hình thành phát huy tính chủ thể tính tích cực tự giác việc tham gia hoạt động xã hội Trên sở bồi dưỡng cho em thái độ đắn với tợng tự nhiên xã hội, có trách nhiệm cơng việc chung Điều chứng tỏ HĐGDNGLL cầu nối hoạt động giảng dạy học tập lớp với giáo dục học sinh lớp thông qua hoạt động: Lao động, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động xã hội khác Hay nói cụ thể chuyển hóa giáo dục với tự giáo dục, chuyển hóa yêu cầu chuẩn mực hành vi quy định thành hành vi thói quen tương ứng Muốn cho chuyển hóa diễn phải thơng qua hoạt động học tập, lao động, sinh hoạt tập thể, xã hội, vui chơi giải trí giao lưu với bạn bè, với thầy cô giáo, với cha mẹ người xung quanh Có thể nói việc tổ chức HĐGDNGLL xây dựng cho em mối quan hệ đa dạng phong phú cách có mục đích, có khoa học có nội dùng phương pháp định, gắn với giáo dục cộng đồng tạo nên thân thiện tình Đặc biệt giai đoạn giáo dục nớc nhà dang tích cực hưởng ứng phong trào " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo phát động Nội dung phong trào quy định thị số 40/2008/CTBGD&ĐT ngày 22/7/2008 Bộ GD&ĐT, việc tổ chức hoạt động tập thể nội dung phong trào, việc tổ chức HĐGDNGLL góp phần tích cực vào thực phong trào, thông qua họat động rèn luyện kĩ sống cho học sinh: rèn luyện kĩ ứng xử hợp lí với tình sống, thói quen kĩ làm việc, sinh hoạt theo nhóm, rèn luyện bảo vệ sức khỏe, kĩ phòng chống tai nạn thơng tích, rèn kĩ ứng xử văn hóa, phòng ngừa bạo lực tện nạn xã hội; việc tổ chức HĐGDNGLL góp phần tích cực việc phát triển trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí nhà trường Tổ chức tốt HĐGDNGLL giúp học sinh tự tin giao tiếp, gần gũi thân thiện với thầy cô bạn bè, trường lớp, thân thiện với môi trường, để em thấy "Mỗi ngày đến trường ngày vui" Thực tế cho thấy, nhà trường nay, hoạt động giáo dục lên lớp chưa quan tâm trọng từ đội ngũ cán quản lý đến giáo viên, nội dung hoạt động chưa phong phú, chất lượng, hiệu hoạt động chưa cao, chưa thu hút học sinh tham gia, chưa huy động tham gia từ phía phụ huynh lực lượng giáo dục khác Làm để nâng cao chất lượng hoạt động NGLL nhà trường, góp phần giáo dục kỹ sống cho học sinh điều băn khoăn, trăn trở thân năm qua Vì tơi chọn vấn đề: "Một số biện pháp quản lý đạo hoạt động lên lớp góp phần giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Cẩm Bình 3" vấn đề nghiên cứu năm học 2017 -2018 2.Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng từ có biện pháp cụ thể, thích hợp cơng tác quản lý, đạo Hoạt động lên lớp trường Tiểu học Cẩm Bình 3 Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý, đạo HĐNGLL trường Tiểu học Cẩm Bình Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu - Phân tích tổng hợp - Điều tra, thống kê, đánh giá 5.Thời gian nghiên cứu: Năm học: 2016 -2017; 2017-2018 II NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Cơ sở lí luận: 1.1 Khái niệm: Hoạt động lên lớp hiểu: Đó hoạt động giáo dục tổ chức thực thời gian học tập khóa lớp Đó hoạt động: Thể dục thể thao, tham quan du lịch, lao động cơng ích, sinh hoạt câu lạc bộ, hoạt động theo chủ điểm nhằm lôi đông đảo học sinh tham gia nhằm mở rộng tầm hiểu biết, tạo khơng khí vui tươi, lành mạnh, tạo hội cho học sinh rèn luyện kỹ sống, phát huy tối đa lực, sở thích cá nhân 1.2 Vị trí, vai trò hoạt động GDNGLL: Hoạt động GDNGLL hoạt động tiếp nối hoạt động dạy học lớp, nhằm củng cố kiến thức học, gắn lý thuyết với thực tiễn, nhận thức hành động, khép kín quy trìn dạy chữ - dạy người Rèn luyện kỹ sống, phát huy tính tích cực chủ động học sinh, thu hút phát huy tiềm lực lượng giáo dục 1.3 Nhiệm vụ Hoạt động GDNGLL: Hoạt động GDNGLL bao gồm có nhiệm vụ sau: - Nhiệm vụ nhận thức: Hoạt động NGLL giúp học sinh củng cố, bổ sung hoàn thiện nội dung kiến thức học lớp, đồng thời vận dụng kiến thức học vào hoạt động thực tế sống hàng ngày, biết điều chỉnh hành vi đạo đức phù hợp, qua làm giàu thêm kiến thức thực tế, xã hội cho em Mặt khác, hoạt động NGLL giúp học sinh có hiểu biết bản, ban đầu vấn đề có tính thời như: Bảo vệ mơi trường, phòng chống tai, tệ nạn xã hội gần gũi, quen thuộc với em - Nhiệm vụ giáo dục thái độ: Bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm, định hướng nghề nghiệp, hình thành thái độ động, tích cực cho học sinh - Rèn luyện kỹ sống: Hoạt động NGLL nhằm rèn luyện cho học sinh số kỹ như: Kỹ giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kỹ tự quản, kỹ tổ chức thực hoạt động tập thể, kỹ tự đánh giá đánh giá kết hoạt động .[1] 1.4 Các hình thức tổ chức hoạt động GDNGLL: Hoạt động NGLL trường Tiểu học đa dạng, phong phú, song theo quy định nhiệm vụ năm học hàng năm BGD&ĐT HĐNGLL trường Tiểu học có hình thức , là: - Tiết chào cờ đầu tuần - Tiết hoạt động NGLL hàng tuần : 1tiết/ tuần ( buổi/tháng) - Tiết hoạt động tập thể cuối tuần ( sinh hoạt lớp) - Hoạt động Giáo dục theo chủ điểm hàng tháng - Hoạt động câu lạc Trong có hình thức: Tiết chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt lớp cuối tuần tiết HĐNGLL hàng tuần đưa vào chương trình khóa thời khóa biểu Còn hoạt động Giáo dục NGLL theo chủ điểm hàng tháng nhà trường xây dựng phù hợp với học sinh, với tình hình địa phương nhà trường Xuất phát từ vị trí, vai trò nhiệm vụ quan trọng hoạt động GDNGLL thấy việc tổ chức HĐGDNGLL thực cần thiết phận thiếu trình giáo dục, học sinh tiểu học lứa tuổi ngây thơ, hồn nhiên, sống tình cảm Vì hoạt động NGLL giúp trẻ làm quen với hoạt động, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn sống, đồng thời HĐGDNGLL đáp ứng nhu cầu, quyền lợi trẻ đường để giúp trẻ hình thành phát triển tồn diện nhân cách, giúp cho chủ nhân tương lai có tinh thần dám nghĩ dám làm, động sáng tạo đáp ứng cho nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, hội nhập với phát triển kinh tế khu vực quốc tế Thực trạng vấn đề: a.Vài nét địa phương nhà trường: * Địa phương: Cẩm Bình xã thuộc vùng núi thấp huyện Cẩm Thủy địa bàn rộng, đông dân cư, kinh tế nhân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đơn vị trường đóng gồm có học sinh thơn: Bình Sơn, Tơ 1, Tơ 2, thơn Xanh, thơn Chợ, nhiều gia đình bố mẹ bỏ làm ăn xa nhà với ông bà người thân nên đời sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn tình cảm, quan tâm chăm sóc Vì ngồi việc đến trường học sinh phải giúp gia đình làm việc nhà nên thời gian để em tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí ít, mơi trường giao tiếp khả giao tiếp em hạn hẹp * Nhà trường: - Đội ngũ giáo viên: TS 14 Nữ 10 Trình độ chun mơn Xếp loại chun mơn Độ tuổi ĐH CĐ TC 30-40 41-50 50 G K 5 TB Y Nhìn vào bảng thống kê thấy rằng, đội ngũ giáo viên nhà trường có độ tuổi bình qn cao, trình độ chun mơn tương đối đồng đều, tỉ lệ giáo viên có trình độ chuẩn cao, lực chuyên môn vững vàng, đa số giáo viên nhà trường nhiệt tình, nổ hoạt động nhà trường Đây thuận lợi cho nhà trường việc tổ chức hoạt động giáo dục - Học sinh: Năm học 2017 -2018 nhà trường có 236 học sinh biên chế thành 10 lớp, học tập trung khu Các em hầu hết ngoan ngỗn, thích tham gia hoạt động tập thể, em rụt rè nhút nhát, thiếu tự tin học tập giao tiếp b Thực trạng công tác quản lí, đạo, tổ chức HĐGDNGLL nhà trường: Trong năm gần HĐGDNGLL nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt BGD&ĐT phát động phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" việc đầu tư cho hoạt động quan tâm trọng Đó là: Thực văn đạo cấp nhiệm vụ năm học, có nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL, nhà trường tổ chức triển khai đến toàn thể giáo viên, thành lập ban đạo, phân công nhiệm vụ cho thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động NGLL theo năm học, hàng tháng theo chủ điểm phù hợp với tình hình thực tế nhà trường; tạo điều kiện nguồn lực cho việc tổ chức hoạt động NGLL Tuy nhiên trình quản lý đạo thực bộc lộ tồn hạn chế định, chưa thực đáp ứng nhu cầu Đó là: * Nhận thức giáo viên phụ huynh học sinh vị trí, vai trò hoạt động GDNGLL có hạn chế định Khi khảo sát thăm dò ý kiến 14 giáo viên 40 phụ huynh học sinh khối 4,5 vị trí vai trò hoạt động GDNGLL thu kết sau: Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng SL TL SL TL SL TL Giáo viên 28,5 43,0 28,5 Phụ huynh 23,3 10 33,3 13 43,4 Qua thống kê cho thấy: - Đối với giáo viên: + Giáo viên nhận thức chiếm tỷ lệ thấp 28,5 %, ý kiến cho tổ chức hoạt động NGLL giúp học sinh thư giãn sau học, tăng thêm vốn hiểu biết hiểu biết, trải nghiệm điều học vào thực tế, quan trọng em rèn kỹ sống: giao tiếp, giải vấn đê, tổ chức hoạt động tập thể, đặc biệt em tự tin khắc phục tính rụt rè, nhút nhát + 43% giáo viên cho quan tâm đến việc dạy chữ, làm toán cho học sinh, tập trung thời gian nâng cao chất lượng văn hóa cho học sinh đảm bảo yêu cầu tiêu kế hoạch giao + 28,5 % cho thực theo kế hoạch nhà trường - Đối với phụ huynh học sinh: + Có 23,3 % số phụ huynh hỏi cho HĐNGLL quan trọng, mong muốn nhà trường tổ chức để em tham gia giúp học sinh mạnh dạn, tự tin, phát triển khiếu, hoạt bát, động hơn, gần gũi với thầy cô, bạn bè + Có 33,3% số phụ huynh cho tham gia HĐNGLL không cần thiết mà dành thời gian cho học sinh học tập mơn văn hóa + Có 43,3% số phụ huynh cho cho em tham gia theo chương trình nhà trường, khơng tham gia khơng Có thể thấy giáo viên phụ huynh chưa nhận thức đắn vị trí, tầm quan trọng Hoạt động GDNGLL việc giáo dục học sinh, phối hợp nhà trường phụ huynh chưa đồng bộ, chặt chẽ Dẫn đến việc tổ chức hoạt động GDNGLL chưa có hiệu cao * Ban giám hiệu nhà trường cơng tác đạo chung chung, xây dựng kế hoạch chưa có tính khả thi cao, cơng tác kiểm tra đánh giá thực kế hoạch chưa quan tâm mức Khi đánh giá chất lượng giáo dục thiên đánh giá chất lượng mơn văn hóa, xem nhẹ đánh giá chất lượng hoạt động GDNGLL *.Tổng phụ trách đội, nhân vật việc tổ chức HĐNGLL nhà trường làm công tác kiêm nhiệm chưa đào tạo Vì kĩ kinh nghiệm tổ chức HĐGDNGLL hạn chế * Nội dung, hình thức chưa phong phú, đa dạng, hấp dẫn,thiếu sáng tạo,chưa thu hút tham gia phụ huynh, học sinh lực lượng giáo dục khác * Kinh phí dành cho hoạt động GDNGLL hạn hẹp chưa đầu tư thích đáng, trang thiết bị, sở vật chất để tổ chức hoạt động NGLL thiếu thốn Các biện pháp tổ chức thực hiện: 3.1 Quán triệt nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh học sinh: Thực tế cho thấy việc nâng cao nhận thức quan trọng, lẽ nhận thức đóng vai trò xác định hành động cá nhân Với nhận thức dắn vai trò HĐNGLL hoạt động tham gia đóng góp ủng hộ thành viên nhà trường, đồng thời xây dựng cộng đồng trách nhiệm phụ huynh học sinh, tầng lớp nhân dân việc tạo môi trường giáo dục lành mạnh an tồn, thân thiện, học sinh tích cực Vì vậy, cần tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức đội ngũ cán quản lý, giáo viên, phụ huynh học sinh nhà trường Nội dung cần quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa hoạt động lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn luyện kỹ sống cho học sinh, thực mục tiêu giáo dục nhà trường, thu hút học sinh đến lớp, đồng thời giúp trẻ tự tin mạnh dạn sống Qua tham gia hoạt động em biết tự giáo dục tự rèn luyện để hồn thiện Bên cạnh cần tổ chức học tập, triển khai đầy đủ văn bản, thị, kế hoạch hoạt động GDNGLL cấp đặc biệt công văn hướng dẫn số1490 /SGDĐT- GDTH V/v: Hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL Tiểu học; Triển khai kế hoạch nhà trường đến toàn thể đội ngũ cán giáo viên thông qua hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học từ đầu năm học Đối với học sinh thơng qua buổi chào cờ, buổi sinh hoạt đội, qua test thăm dò ý kiến học sinh HĐNGLL tổ chức Đối với phụ huynh thơng qua buổi họp phụ huynh định kỳ thơng qua hoạt động NGLL có tham gia phụ huynh Qua việc tuyên truyền làm thay đổi nhận thức giáo viên học sinh phụ huynh: Các tiết HĐNGLL giáo viên thực nghiêm túc theo phân phối chương trình, hoạt động tập thể thu hút giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh tham gia cách tích cực 3.2 Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức HĐNGLL: Đây biện pháp quan trọng định chất lượng hiệu việc tổ chức HĐNGLL Xây dựng kế hoạch bước chu trình quản lý Kế hoạch xây dựng chi tiết cụ thể chu đáo bước thực hiệu Trên sở phân tích thực trạng nhà trường, từ đầu năm học, Hiệu trưởng đạo cho phận chuyên môn Tổng phụ trách đội văn hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học, đặc biệt nhiệm vụ giáo dục HĐNGLL để xây dựng kế hoạch Kế hoạch cần xây dựng cách có hệ thống cơng việc dự định định làm thời gian định, phải có bàn bạc, nghiên cứu thống ban giám hiệu, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, TPT Đội không xuất phát từ ý kiến chủ quan Hiệu trưởng Bên cạnh kế hoạch hoạt động nhà trường cần bám sát nội dung kế hoạch theo công văn hướng dẫn số 1490 ngày 11/8/2015 Sở Giáo dục Đào tạo, điều chỉnh, bổ sung nội dung hoạt động cho phù hợp với thời gian điều kiện cụ thể nhà trường Kế hoạch cần thể rõ thời gian thực hiện, nội dung công việc cần làm, thành phần tham gia Ví dụ: Khung kế hoạch HĐNGLL tháng 11 Chủ điểm: Biết ơn thầy cô giáo Chủ đề: Giáo dục lòng kính trọng biết ơn thầy giáo Nội dung Hình thức tổ Thời gian Thành phần tham chức - Tìm hiểu ngày Nhà giáo - Đọc sách, Việt Nam 20/11 tài liệu thư viện - Thực tốt chuyên hiệu gia -Tuần 1,2 - Phụ trách thư viện - Thể dục giờ, múa hát - Hoạt động tập thể sân trường Định kỳ hàng tuần - Giáo viên chủ nhiệm, anh chị phụ trách - GD Kĩ sống (chủ đề 3) - Hoạt động theo nội - GD an toàn giao thông dung học (Chủ đề 3) - Theo phân - Giáo viên dạy phối chương HĐNGLL trình - Sinh hoạt câu lạc - Hoạt động theo kế hoạch - Sáng thứ - GV phụ trách câu 6, chiều thứ lạc hàng tuần - Tổ chức hội thi " Múa hát sân trường" chủ điểm "Thầy cô" - Tổ chức hội - Chiều 18/11 thi "Chăm học" - Sơ kết thi đua, tổng kết, rút kinh nghiệm - Sau 20/11 - TPT Đội, Giáo viên, phụ huynh toàn trường - Ban thi đua Đối với nội dung giáo dục cần lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp để đem lại hiệu cao Cụ thể: *Đối với tiết sinh hoạt tập thể cờ: Đây hoạt động tổ chức thường xuyên vào tuần, vào tuần tháng bên cạnh nhiệm vụ đánh giá hoạt động tuần trước, đưa kế hoạch hoạt động tuần, Hệu trưởng cần thống nhất, phối hợp với TPT đội dành thời gian để tổ chức tuyên truyền chủ đề tháng, phát động thi đua tháng, mời tổ chức đồn thể, trị địa phương: Hội cựu chiến binh, đồn niên, hội phụ nữ tham gia tuyên truyền Ví dụ: Chủ điểm tháng 12: Uống nước nhớ nguồn: Có thể mời hội cựu chiến binh nói chuyện truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, học sinh, giáo viên tham gia giao lưu tiết mục: Thơ, hát, múa, vẽ chủ đề nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, giáo dục lòng tự hào biết ơn người ngã xuống độc lập tự Tổ quốc Giáo viên tham gia giao lưu chủ điểm 22/12 * Đối với tiết sinh hoạt 10 phút đầu sinh hoạt lớp cuối tuần: Hiệu trưởng đạo cho giáo viên chủ nhiệm tiến hành thường xuyên nghiêm túc nhiều hình thức: Sinh hoạt văn nghệ, truy bài, tổ chức trò chơi, đố vui, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức sinh nhật cho học sinh tạo khơng khí vui vẻ, hứng thú cho học sinh, tạo hội cho học sinh quan tâm, giúp đỡ học tập sinh hoạt Từ hình thành giáo dục cho học sinh kỹ tổ chức hoạt động tập thể Tổ chức sinh nhật cho học sinh( Kỹ tổ chức) * Đối với tiết HĐNGLL hàng tuần: Thực nghiêm túc theo phân phối chương trình, kế hoạch dạy học Ngồi chủ đề giáo dục có chủ đề giáo dục kỹ sống, giáo dục an tồn giao thơng Chỉ đạo giáo viên thực mềm dẻo hình thức dạy học, nội dung phương pháp tổ chức để gây hứng thú, tránh nhàm chán cho học sinh Có thể tổ chức cho học sinh biểu diễn văn nghệ, vẽ tranh, hùng biện từ hoạt động trải nghiệm thực tế hình thành giáo dục cho em kỹ sống cần thiết: tự giải vấn đề, hợp tác, chia sẻ nhóm, kỹ trình bày ý kiến, kỹ tham gia giao thơng an tồn Học sinh hồn thành sản phẩm nhóm chủ đề "Bảo vệ mơi trường" từ vật liệu tiết HĐNGLL ( Kỹ hợp tác nhóm) * Đối với hoạt động tập thể: Hiệu trưởng cần đạo xây dựng kế hoạch, nội dung hình thức tổ chức hoạt động NGLL theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng năm học Sở giáo dục Đào tạo quy định Kế hoạch cần đảm bảo tính khoa học, thực tiễn tính khả thi Nội dung hoạt động đề phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu giáo dục NGLL Tiểu học, phù hợp với điều kiện sở vật chất nhà trường, với trình độ sức khỏe học sinh, tạo điều kiện cho đa số học sinh tham gia hoạt động Nội dung hoạt động NGLL phải đảm bảo thông tin cập nhật lĩnh vực khác đời sống xã hội phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ môn học nhận thức học sinh Mặt khác, hình thức tổ chức cần phong phú sáng tạo: Biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, thi vẽ tranh theo chủ đề, viết thư quốc tế UPU, hoạt động xã hội, lao động cơng ích, tổ chức trò chơi dân gian để tạo hứng thú, hấp dẫn cho học sinh Những hoạt động mang tính tập thể lớn rèn luyện cho học sinh số kỹ năng: Kỹ tổ chức hoạt động tập thể, kỹ tự đánh giá; đánh giá kết hoạt động; tham gia đánh giá bạn 10 Hình ảnh hội thi " Múa hát sân trường" chào mừng 20/11 Hình ảnh học sinh tham gia trò chơi dân gian Sau xây dựng kế hoạch, cần phổ biến đến tất giáo viên nhà trường, giáo viên chủ nhiệm GV môn xây dựng kế hoạch cá nhân để thực nội dung(Đối với tiết chương trình) đơn đốc hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động lớn GV tổng phụ trách Đội có vai trò quan trọng xây dựng kế hoạch thực kế hoạch HĐNGLL kế hoạch tổng phụ trách Đội cần bám theo định hướng kế hoạch nhà trường, linh hoạt lồng ghép chương trình vào buổi sinh hoạt Sao, Đội, chào cờ đầu tuần tổ chức hội thi, hoạt động mang tính tập thể lớn 11 * Đối với hoạt động câu lạc bộ: Câu lạc hình thức HĐNGLL, thành lập sở nhóm học sinh có sở thích, nhu cầu, khiếu,… định hướng giáo viên nhằm tạo môi trường giao lưu thân thiện, tích cực học sinh với học sinh với thầy cô giáo, với cha mẹ học sinh Hoạt động CLB tạo hội để học sinh chia sẻ kiến thức, hiểu biết lĩnh vực mà em quan tâm, qua phát triển kĩ học sinh như: kĩ giao tiếp, kĩ lắng nghe biểu đạt ý kiến, kĩ trình bày suy nghĩ, ý tưởng, kĩ viết bài, kĩ hợp tác, làm việc nhóm, kĩ định giải vấn đề,…Trên sở hoạt động câu lạc bộ, giáo viên nắm bắt quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng đáng học sinh Hoạt động câu lạc tổ chức với nhiều lĩnh vực khác như: CLB thể dục thể thao; CLB Toán, Tiếng Việt; CLB võ thuật; CLB trò chơi dân gian, CLB nét chữ nết người Học sinh câu lạc TDTT tham gia thi AEROBIC cấp huyện Năm học 2017 -2018, thực theo hướng dẫn số 24 ngày 4/10/2018 Phòng GD&ĐT Cẩm Thủy hướng dẫn việc thành lập tổ chức hoạt động câu lạc nhà trường, nhà trường tổ chức cho học sinh đăng ký tham gia vào câu lạc theo sở trường, nhu cầu, nguyện vọng sở thích em Các câu lạc bộ: Toán, Tiếng Việt, thể dục thể thao thành lập vào hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, thống nhất, sinh hoạt định kì theo lịch đề Hàng tháng tổ chức cho học sinh giao lưu lớp khối, khối nhà trường, hoạt động thực thu hút đông đảo học sinh tham gia mang lại hiệu thiết thực góp phần rèn luyện kỹ sống cho học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường 12 Giao lưu câu lạc Toán Tiếng Việt cấp trường 3.3 Lựa chọn nhân cho việc tổ chức hoạt động lớn mang tính tập thể: Lựa chọn nhân cho việc tổ chức hoạt động ngồi lên lớp đóng vai trò khơng nhỏ thành cơng chương trình, lẽ khơng phải giáo viên có khả xây dựng chương trình làm tốt vai trò MC hoạt động mang tính tập thể Bởi với hoạt động tập thể cần thành lập ban tổ chức phân công nhiệm vụ cho thành viên Cụ thể: Trưởng ban tổ chức: Hiệu trưởng phó hiệu tưởng Phó ban: Tổng phụ trách Đội (Nhân vật tổ chức hoạt động) Thành viên: Gồm tổ trưởng chun mơn, giáo viên có khiếu, GV âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục Trưởng ban tổ chức đạo phân công nhiệm vụ cho thành viên quản lý chung, phó ban chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức, thành viên chia nhóm chuyên trách nội dung, tổ chức chương trình, khánh tiết, tài chính, cơng tác tổ chức học sinh… Thực tế cho thấy với chương trình ban tổ chức thành lập, việc phân công nhiệm vụ cho thành viên rõ ràng thành viên phối hợp khâu tổ chức nhẹ nhàng hiệu đạt thành công hoạt động 3.4 Tăng cường tổ chức hoạt động tập thể mang tính xã hội hướng cộng đồng : Đây loại hình hoạt động NGLL Tiểu học nhằm hình thành cho học sinh kỹ tham gia hoạt động tập thể, giáo dục học sinh ý thức 13 trách nhiệm cộng đồng, xã hội, sở có hành động thiết thực chung tay xây dựng cộng đồng, xã hội ngày tốt đẹp - Giáo dục lao động cho học sinh: Đây loại hình đặc trưng HĐNGLL, có ý nghĩa thiết thực giúp em có thêm hiểu biết cơng việc người lao động, biết trân trọng sức lao động thành lao động Đối với nhà trường hoạt động tổ chức hình thức: Dọn vệ sinh sân trường, lớp học hàng ngày, hàng tuần, chăm sóc bồn hoa, cảnh, vườn thuốc nam Qua giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên, say mê làm đẹp trường, lớp; rèn kỹ lao động giúp em dần thích nghi với sống xung quanh Học sinh trồng chăm sóc hoa khn viên - Các hoạt động mang tính xã hội: Tổ chức hoạt động bước đầu giúp em tiếp cận vào hoạt động xã hội, nâng cao hiểu biết người, đất nước xã hội Hoạt động mang ý nghĩa vô to lớn là: em bồi dưỡng thêm nhân cách, đặc biệt tình người, với truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm rách" Hoạt động tổ chức thường xuyên năm học qua phong trào "Tuần lễ vàng" giúp bạn đến trường tổ chức vào đầu năm học; phong trào "Tết bạn nghèo" Tết cổ truyền, hình thức gây quỹ Số tiền vận động mua quà tặng cho em học sinh có hồn cảnh khó khăn theo nhu cầu học sinh: tặng sách, vở, cặp, đồ dùng học tập cho bạn nghèo năm học tặng gạo, quà tết, quần áo cho bạn học sinh nghèo vào dịp Tết Nguyên đán 14 Tổng kết phong trào "Tuần lễ vàng", trao quà cho học sinh đầu năm học 3.5 Phối hợp lực lượng giáo dục nhà trường: Các đoàn thể nhà trường có vai trò quan trọng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp Hiệu trưởng hồn thành nhiệm vụ trị đơn vị Vì Hiệu trưởng cần chủ động thực công tác phối hợp, đặc biệt chủ động hoạt động bề nổi, hoạt động mang tính tập thể lớn nhà trường Thực kế hoạch phối hợp liên ngành nhà trường với ban ngành đoàn thể địa phương với Đoàn xã tổ chức hoạt động Đội, hoạt động văn nghệ, TDTT, sinh hoạt hè cho học sinh - Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh việc đóng góp giải pháp tích cực, cơng sức kinh phí vào hoạt động Huy động phụ huynh trực tiếp tham gia vào hoạt động NGLL nhà trường Phụ huynh tham gia hoạt động NGLLvới nhà trường 15 3.6 Kiểm tra đánh giá rút học kinh nghiệm, khen thưởng: Kiểm tra đánh giá khâu cuối chu trình quản lý đồng thời vừa điểm mở đầu cho kế hoạch Bởi thông qua kiểm tra đánh giá nhằm điều chỉnh kịp thời chỗ chưa hợp lý kế hoạch đặt Vì kiểm tra đánh giá có ý nghĩa quan trọng khơng giúp nhà quản lý thu nhận thơng tin mà biện pháp để thúc đẩy điều chỉnh hoạt động theo mục tiêu kế hoạch đề Vì sau hoạt động Hiệu trưởng, ban đạo cần đánh giá nhìn nhận nghiêm túc trình thực đánh giá mặt làm mặt hạn chế rút học kinh nghiệm để tổ chức chương trình Kết hợp đồng thời đánh giá chất lượng hoạt động lên lớp HĐNGLL giáo viên học sinh, lấy làm tiêu chí đánh giá thi đua Bên cạnh đó, cần coi trọng cơng tác thi đua khen thưởng, khen thưởng, động viên kịp thời cá nhân, tập thể xuất sắc tham gia có hiệu hoạt động Có thúc đẩy tích cực tham gia giáo viên, học sinh 3.7 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho HĐNGLL: Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục điều kiện thiếu việc tổ chức HĐNGLL: Sân chơi sẽ, thoáng mát, đảm bảo diện tích cho học sinh vui chơi Các trang thiết bị khác: Tăng âm loa đài, sách, báo tài liệu, dụng cụ khác phục vụ cho trò chơi dân gian, hoạt động thể dục thể thao cần nguồn kinh phí lớn Vì Hiệu trưởng cần có kế hoạch huy động kinh phí từ nguồn lực khác nhau: Một phần từ ngân sách nhà trường, huy động hội cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Qua việc áp dụng biện pháp nêu trên, chất lượng HĐNGLL đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực thu kết khả quan Đó là: 4.1 Làm thay đổi nhận thức giáo viên, phụ huynh học sinh nhà trường vị trí vai trò HĐNGLL việc nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện việc hình thành kỹ sống, rèn luyện lực, phẩm chất cho học sinh theo tinh thần TT 22 Bộ Giáo dục Đào tạo đánh giá học sinh 4.2 Thông qua HĐNGLL, kỹ sống học sinh hình thành phát triển: Học sinh mạnh dạn tự tin giao tiếp, biết cách giao tiếp phù hợp có văn hóa đối tượng: Bố mẹ, thầy cô, bạn bè, người lớn tuổi Thân thiện cư xử với bạn bè, có trách nhiệm với thân gia đình, cộng đồng, tích cực lao động, làm đẹp trường lớp 4.3 Đội ngũ giáo viên có ý thức trách nhiệm hơn, nhiệt tình việc thiết kế tổ chức HĐNGLL Phụ huynh đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đồng thời đóng góp kinh phí nhà trường tổ chức tốt HĐNGLL Năm học 2017 - 2018 huy động từ cha mẹ học sinh nhà tài trợ 16.450.000 mua sắm tăng âm loa đài phục vụ cho hoạt động tập thể nhà trường 16 4.4.Tỷ lệ học sinh tham gia HĐNGLL đạt tỷ lệ cao từ 95-100%, chất lượng hoạt động Đội, Sao nâng lên rõ rệt: Năm học 2016 -2017 Liên đội liên ngành cấp huyện tặng giấy khen; Năm học 2017- 2018 đạt giải nhì thi phụ trách giỏi Phong trào TDTT, văn hoá văn nghệ tổ chức đạt hiệu cao: Năm học 2017 -2018, câu lạc thể dục thể thao tham gia thi cấp huyện đạt giải nhất, giải nhì 15 giải 4.5 Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng công tác PCGD tiểu học củng cố trì,duy trì sĩ số đạt 100%, huy động lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh hoàn thành hồn thành tốt chương trình lớp học, cấp học đạt 98,3% 4.6 Tổng phụ trách đội tích cực tự học tự bồi dưỡng tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch tổ chức HĐNGLL Vì mang lại hiệu thiết thực 4.7 Cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường bổ sung, nâng cấp: Khu sân chơi, bãi tập quy hoạch rộng rãi, phẳng hơn, có nhiều xanh bóng mát, bồn hoa cảnh tơn tạo thường xun chăm sóc, trường học đảm bảo mơi trường xanh, sạch, đẹp, an tồn, thân thiện III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Việc tổ chức HĐNGLL trường Tiểu học nhằm mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục kỹ sống cho học sinh nhằm đạt mục tiêu bậc học Vì vậy: Mỗi cán quản lý đặc biệt hiệu trưởng cần có nhận thức đắn vị trí, tầm quan trọng HĐNGLL để có biện pháp quản lý đạo đạt hiệu Quán triệt đầy đủ văn liên quan đến HĐNGLL Đội ngũ giáo viên, đặc biệt Tổng phụ trách đội cần có trách nhiệm cao với công việc, sáng tạo đề xuất, tham mưu kịp thời với hiệu trưởng việc tổ chức hoạt động Cần tổ chức HĐNGLL cách thường xuyên, gắn với thực nhiệm vụ năm học, phù hợp với nội dung dạy học, với chủ đề, chủ điểm, với hoạt động tổ chức đội thiếu niên, cần phải xem hoạt động song song với hoạt động dạy học lên lớp Làm tốt công tác tuyên truyền, huy động tham gia lực lượng nhà trường, đặc biệt hội cha mẹ học sinh Kiến nghị: - Các cấp quản lý giáo dục cần biên soạn, cung cấp tài liệu nội dung, hình thức tổ chức HĐNGLL để trường nghiên cứu tham khảo - Tổ chức lớp tập huấn kỹ tổ chức HĐNGLL cho giáo viên hàng năm Với thời gian có hạn, lực thân nhiều hạn chế tơi thận trọng nghiên cứu vấn đề đề xuất số biện pháp quản lý đạo tổ chức HĐNGLL Còn nhiều biện pháp khác tổ chức hoạt động cho HS giao 17 lưu với cộng đồng, hoạt động trải nghiệm chưa có điều kiện đề cập tới sáng kiến định hướng nghiên cứu thân năm học Rất mong nhận đóng góp ý kiến chia sẻ đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ PHÓ HIỆU TRƯỞNG Cẩm Bình, ngày 20 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết khơng chép nội dung người khác Người viết Bùi Minh Thanh Trần Thị Quỳnh 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng chuyên đề Hoạt động giáo dục lên lớp - Tiến sĩ Trần Thanh Nguyện - Trường CBQLGD TPHCM) MoDule 37 - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên- Những vấn đề chung tổ chức hoạt động giáo dục NGLL trường Tiểu học - Trần Thị Tố Oanh MoDule 38 - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên- Nội dung hình thức tổ chức hoạt động giáo dục NGLL trường Tiểu học - Trần Thị Tố Oanh Luật giáo dục 2007 – Nhà xuất trị Quốc gia Tài hiệu bồi dưỡng cán quản lý trường phổ thơng - TTGDTX Tỉnh Thanh Hóa - Chun đề Quản lý hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp 19 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN ( Dành cho giáo viên phụ huynh) Ông ( bà) cho biết: Trong nhà trường hoạt động NGLL có vị trí vai trò ? ( Đánh dấu x vào trống mà chọn, giải thích lý do) Rất quan trọng Lý do: Quan trọng Lý do: Không quan trọng Lý do: Xin cảm ơn ông (bà) 20 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trần Thị Quỳnh Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng – Trường Tiểu học Cẩm Bình TT Tên đề tài SKKN Kết Cấp đánh đánh giá giá xếp loại xếp loại (Phòng, Sở, (A, B, Tỉnh ) C) Năm học đánh giá xếp loại Dạy học nêu vấn đề Phòng Giáo dục Đào tạo Cẩm Thủy C 1996 -1997 Cơng tác xã hội hóa giáo dục Sở Giáo dục góp phần xây dựng trường Đào tạo chuẩn Quốc gia trường Tiểu Thanh Hóa học cẩm Châu B 2011-2012 Một số biện pháp đạo nâng cao hiệu công tác viết sáng kiến kinh nghiệm trường TH cẩm Châu C 2014 -2015 Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa 21 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD&ĐT 22 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SỞ GD&ĐT 23 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ LÊN LỚP GĨP PHẦN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM BÌNH Người thực hiện: Trần Thị Quỳnh Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Cẩm Bình Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA NĂM 2018 24 ... 23 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT CẨM TH Y SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP GÓP PHẦN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG... lượng hoạt động NGLL nhà trường, góp phần giáo dục kỹ sống cho học sinh điều băn khoăn, trăn trở th n năm qua Vì tơi chọn vấn đề: "Một số biện pháp quản lý đạo hoạt động ngồi lên lớp góp phần giáo. .. Giáo viên 28 ,5 43, 0 28 ,5 Phụ huynh 23 , 3 10 33 ,3 13 43, 4 Qua th ng kê cho th y: - Đối với giáo viên: + Giáo viên nhận th c chiếm tỷ lệ th p 28 ,5 %, ý kiến cho tổ chức hoạt động NGLL giúp học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động NGLL góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường TH cẩm bình 3 2 , skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo hoạt động NGLL góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường TH cẩm bình 3 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay