skkn QUẢN lý CÔNG tác xã hội hóa GIÁO dục ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA

21 17 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:34

MỤC LỤC Mục lục Đặt vấn đề 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu Trang 2 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng SKKN 2.3 Các giải pháp thực 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 4 17 Kết luận 18 Kết luận Kiến nghị, đề xuất 18 19 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Muốn xã hội phát triển phải phát triển Giáo dục Đào tạo - phát triển người Để Giáo dục (GD) góp phần phát triển xã hội có nhiều giải pháp động lực khác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) giải pháp có ý nghĩa, tác dụng nhiều phương diện Bởi công tác quản lý xã hội hóa giáo dục trường tiểu học đóng vai trò quan trọng việc nhân rộng nhận thức cho toàn dân phát triển người - Phát triển nguồn lực xã hội Đảng Nhà nước đề chủ trương, thị, nghị giáo dục, huy động toàn xã hội vào Đại hội X Đảng khẳng định: “Thực XHHGD, huy động nguồn lực vật chất trí tuệ xã hội tham gia chăm lo nghiệp GD Phối hợp chặt chẽ ngành GD với ban, ngành, tổ chức trị - xã hội, nghề nghiệp…để mở mang GD, tạo điều kiện học tập cho thành viên xã hội” Thực Nghị Trung ương Đảng, phương hướng phát triển GD&ĐT đến năm 2020 lại lần khẳng định: “Đẩy mạnh việc thực XHHGD; Nhà nước có sách huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho phát triển GD&ĐT, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, thành phần kinh tế tích cực tham gia hoạt động phát triển GD Xây dựng chế quản lý, giám sát nguồn đầu tư xã hội cho GD Thanh Hóa, mảnh đất coi “Địa linh nhân kiệt”, vốn có truyền thống “hiếu học tôn sư trọng đạo, khuyến học, khuyến tài”, công tác XHH nghiệp GD thực từ lâu Đảng tỉnh Thanh Hóa ln coi trọng XHHGD Chính từ làm cho cấp ủy Đảng, quyền, đồn thể, tổ chức xã hội đại phận nhân dân nhận thức rõ vai trò trách nhiệm cơng XHHGD, quan tâm, chăm lo đầu tư cho GD, thu hút nguồn đầu tư cho GD đầu tư cho huyện miền núi Từ trước đến nay, số địa phương tỉnh Thanh Hóa xây dựng quản lý tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhân tố tích cực thúc đẩy giáo dục địa phương phát triển, điểm sáng cơng tác xã hội hóa giáo dục nước nói chung TP Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa, huyện Quảng Xương Tuy nhiên, dư luận xã hội gần dấy lên lo ngại tiêu cực giáo dục Nhiều người cho rằng hệ lụy tiến trình xã hội hóa giáo dục diễn nhiều năm làm biến dạng mối quan hệ vốn tốt đẹp thầy trò Đờng tiền thương mại hóa nghiệp trờng người Quản lý cơng tác XHHGD trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, cần phải có hướng giải Cuộc sống người dân q khó khăn, làm để vận động xã hội hóa giáo dục? Làm quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục mang lại hiệu cao mang lại niềm tin cho người dân? Là quản lý trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, việc nghiên cứu để đề xuất giải pháp quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục tiểu học vấn đề có tính cấp thiết Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nhóm phương pháp nhằm thu thập thông tin lý luận để xây dựng sở lý luận đề tài Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận có phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu; - Phương pháp khái quát hóa nhận định độc lập 4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nhóm phương pháp nhằm thu thập thông tin thực tiễn để xây dựng sở thực tiễn đề tài Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn có phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp điều tra; - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục; - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động; - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; - Phương pháp thống kê Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Năm 2018, đánh dấu 30 năm đổi hội nhập quốc tế, Việt Nam đạt thành tựu nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội, hoàn thành phần lớn mục tiêu thiên niên kỷ cam kết trước cộng đồng quốc tế Hầu hết mục tiêu Liên hợp quốc đặt cho năm 2015, Việt Nam đạt vượt vào năm 2008 Đó nhờ có cơng tác xã hội hóa, đặc biệt cơng tác xã hội hóa giáo dục Xã hội hóa giáo dục “Là huy động xã hội làm công tác GD, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng GD quốc dân quản lý Nhà nước” [4] Đây bước cụ thể hóa đường lối lãnh đạo Đảng: “Các vấn đề sách xã hội giải theo tinh thần XHH Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, đờng thời động viên người dân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân tổ chức người nước tham gia giải vấn đề xã hội” Thể đường lối vận động quần chúng, huy động sức mạnh toàn xã hội vào việc thực nhiệm vụ mà từ Đại hội VII (tháng 6/1991) Đảng xác định “GD quốc sách hàng đầu” Như XHHGD không đơn huy động sức mạnh tổng hợp ngành, cấp vào phát triển nghiệp GD mà có chiều ngược lại Xã hội muốn phát triển, khoa học kỹ thuật muốn phát triển, kinh tế xã hội muốn phát triển ngành, lĩnh vực hoạt động xã hội phải hướng đến GD Đầu tư cho GD đầu tư cho phát triển GD tạo nguồn nhân lực đáp ứng số lượng chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội thời kỳ Quản lý XHHGD phận quản lý GD, quản lý xã hội Cũng công tác QLGD nói chung, việc quản lý người trọng tâm quản lý GD Trình độ, lực người cán quản lý GD trước hết thể khả làm việc với người, biết đánh giá, bồi dưỡng phát huy khả người, động viên người làm việc tự giác, tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao Trong suốt thời kỳ đổi nay, XHHGD đề tài nhiều nhà khoa học, nhà quản lý GD bàn luận, nghiên cứu Trong "Xã hội hóa cơng tác giáo dục" xuất năm 1997 Giáo sư - Viện sĩ Phạm Minh Hạc chủ biên, khẳng định: "XHH công tác GD tư tưởng chiến lược, phận đường lối GD, đường phát triển GD nước ta" [2] "Đề án xã hội hóa giáo dục" Bộ GD&ĐT đánh giá thực trạng đưa giải pháp XHHGD tầm vĩ mô, nhằm tạo chuyển biến GD&ĐT [1] Chuyên khảo "Xã hội hóa giáo dục" viện Khoa học giáo dục xuất (2001) Phó Giáo sư Võ Tấn Quang chủ biên lần đề cập đến đặc trưng XHHGD cấp học, bậc học địa bàn nông thôn, vấn đề quản lý nhà nước việc thực XHHGD để có định hướng đắn hoạt động XHHGD nhà trường địa phương [3] Trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa từ trước tới kinh phí nhà nước đầu tư, đến xuống cấp hạng mục cơng trình Hàng năm cần phải sửa chữa lớn nhỏ, kinh phí nhà nước phải đầu tư trọng điểm, khơng đảm bảo để nâng cấp sửa chữa sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cần thiết tối thiểu, nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển giáo dục chăm lo cho hệ tương lai đất nước Vậy làm để xây dựng sở vật chất trường ngày khang trang Phải tìm cách dựa vào phụ huynh, mạnh thường quân để cải tạo sở vật chất, phải nắm phương châm Dựa vào nhân dân lời Bác Hồ dạy : " Dễ trăm lần khơng dân chịu Khó vạn lần dân liệu xong" Nhìn giới, gần nước Singapore, Thái Lan, nước làm tốt cơng tác XHH giáo dục, nhờ có xã hội hóa mà mặt trường học nước cải thiện khang trang, hơn, lớp học rộng rãi, thoáng mát hơn, chất lượng học tập cao Đặc biệt điều kiện kinh tế xã hội phát triển việc trang bị máy điều hòa, tivi, máy chiếu …nhằm tạo cho học sinh có mơi trường học tập đại, thống mát thực việc làm đáng hoan nghênh, tất dựa tinh thần tự nguyện Các trường học họ phân chia học sinh thành lớp dựa vào trình độ để giúp giáo viên thuận lợi việc giảng dạy theo sát trẻ Việc làm tạo môi trường tranh đua lành mạnh để trẻ vươn lên học tập đạt kết tốt Như vậy, xét cho nhờ có xã hội hóa mà mơi trường chất lượng học tập học sinh có đổi thay theo chiều hướng tốt Thực tế số trường học bước tiến gần với chuẩn mực giáo dục nước tiên tiến vùng Singapore, Thái Lan Đó mơ hình xã hội hóa giáo dục đáng học tập 2.2 Thực trạng quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hố Trong nhiều năm qua, cấp uỷ Đảng, quyền đờng bào dân tộc Thị Trấn Quan Hóa phát huy truyền thống đồn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt kết quan trọng phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh trị trật tự an tồn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân Đối với nhà trường chưa bị coi gánh nặng lực lượng tham gia XHHGD Mục đích xã hội hóa huy động ng̀n lực xã hội cho phát triển giáo dục, tạo hội điều kiện cho em học tập môi trường tốt hơn, đáp ứng nhu cầu phụ huynh Theo ý kiến nhiều phụ huynh, Mức XHH mức đóng phù hợp, khơng q cao, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh mặt bằng chung vùng Thực tế xây dựng kế hoạch quản lý công tác XHHGD trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa từ trước đến naychưa thực phù hợp với tính dài hạn, với điều kiện kinh tế địa phương Việc thực thu giám sát chưa cụ thể, minh bạch với phụ huynh Việc xã hội hóa lý thuyết phải theo tinh thần tự nguyện hầu hết lớp đưa “mức sàn” phù hợp Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn khoản đóng góp, giáo viên cảm thấy áp lực “bị giao tiêu” Ở tiếp xúc hội đờng, có nhiều ý kiến kiến nghị bỏ xã hội hóa, quay trở thu tiền xây dựng trước để đảm bảo công bằng hiệu Bản chất công tác XHHGD tiểu học tốt đẹp Nếu dừng lại đó, hẳn bậc phụ huynh yên lòng chất lượng giáo dục xã hội chung tay góp sức lo cho em Tuy nhiên thực tế, Xã hội hóa giáo dục số nơi bị biến tướng thành mặc trả giá số “thợ dạy” phụ huynh thích thành tích ảo Đờng tiền thương mại hóa nghiệp trờng người bằng thỏa thuận ngã giá “nếu ” người lớn với Hậu việc làm cho đời hệ hậu duệ thứ “hàng hóa chất lượng” nghĩa Mấu chốt vấn đề người làm cơng tác giáo dục có chấp nhận “bán mình” với giá đưa hay không Trước quy trách nhiệm cho phụ huynh cần nhìn lại người giáo viên khơng giữ trước ma lực đờng tiền Vì nhiều lý khác nhau, để đẹp lòng “nhà tài trợ” có đóng góp cho trường, phận người quản lý giáo dục "thợ dạy" nhắm mắt "sản xuất theo đơn đặt hàng" "sản phẩm" gắn mác "hàng hiệu" chất lượng khơng đảm bảo Xét cho cha mẹ thầy hủy hoại tương lai em mình, làm cho chúng sống ảo tưởng lực thực thân Chính thế, vơ hình chung hệ lụy việc xã hội hóa gây nên nạn “chạy trường, chạy lớp” mà hậu vượt xa tầm kiểm soát ngành giáo dục Đến thời điểm này, mà mặt trái tranh xã hội hóa phơi bày khiến xã hội ngày coi thường người làm công tác giáo dục từ lòng tin vào giáo dục Xét mặt đạo đức, phận “thợ dạy rởm" làm băng hoại tinh thần “tôn sư trọng đạo”, làm cho mối quan hệ vốn tốt đẹp thầy trò ngày mai xuống cấp trầm trọng Kiểm tra , đánh giá quản lý tốt cơng tác xã hội hóa hơm chung tay toàn xã hội nhằm loại bỏ khỏi môi trường học đường “thợ dạy” có tài thiếu tâm thiếu hai Chính “thợ dạy” dần làm hư hỏng hệ trẻ, trụ cột tương lai đất nước Xây dựng quy chế tham gia quản lý loại quỹ XHHGD: Việc thể chế hoá quản lý nguồn quỹ huy động từ XHHGD nội dung đặc biệt quan trọng Đây ng̀n quỹ ngồi ngân sách Nhà nước đóng góp tự nguyện nhân dân, PHHS, tổ chức… nên hoàn toàn khơng dự trù, khơng định mức chí người đóng góp khơng u cầu phải có chứng từ Nếu khơng có biện pháp quản lý tốt dẫn đến tượng tiêu cực Xuất phát từ đặc thù trên, ngành GD Quan Hóa nói chung GD xã vùng khó khăn nói riêng cần chủ động xây dựng quy chế quản lý tài chính, tài sản từ nguồn thu XHHGD Tuy làm chưa phổ biến rộng rãi chưa cụ thể đến toàn dân mặt sau: - Thực cơng khai khoản đóng góp: Cơng khai kết đóng góp cơng khai việc chi tiêu, sử dụng Các tập thể, cá nhân đóng góp trực tiếp đầu tư xây dựng, mua sắm lắp đặt theo yêu cầu chuyên môn nhà trường Nhà trường đơn vị tiếp nhận, thụ hưởng, sử dụng bảo quản - Thể chế hoá kể pháp lý qua việc cấp định cho phép thành lập loại quỹ XHHGD, thoả thuận hằng năm qua Đại hội, Hội nghị GD nhà trường CMHS thống qua quy chế có tính ràng buộc, pháp lý khoản phí nhà trường Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu thực tiễn chủ trương XHHGD trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm gần đây, việc thực chủ trương XHHGD năm học 2016 - 2017 Kết thăm dò qua phiếu cho thấy đối tượng, khách thể khảo sát nhận thức rõ tầm quan trọng XHHGD Trong đó, 80% cán QLGD GV; 55% cán lãnh đạo địa phương có 11,7% PHHS nhận thức chủ trương XHHGD quan trọng Số đối tượng lại đánh giá phần lớn mức độ quan trọng Một phận khơng nhỏ cho rằng quan trọng không quan trọng, sâu vào nghiên cứu đối tượng thấy đa phần PHHS (37,5%) số cán lãnh đạo địa phương (15%), họ cho rằng chưa hiểu nhiều, mơ hờ XHHGD Tuy nhiên, mặt tổng quan, vấn đề XHHGD có vị trí định ý thức CMHS, người làm công tác GD lực lượng xã hội vùng khó khăn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa * Kết khảo sát thể qua bảng sau: Mức độ Cán Cán lãnh PHHS QLGD đạo địa (n = 120) GV phương (n = 20) (n = 20) Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ người (%) người (%) người (%) N = 160 Số người Tỷ lệ (%) Rất quan trọng 14 11.7 16 80 11 55 41 25.6 Quan trọng 61 50.8 20 25 70 43.7 Ít quan trọng 32 26.7 0 20 36 22.5 Không quan trọng 13 10.8 0 0 13 8.1 Mặt khác, tìm hiểu nhiệm vụ công tác XXHGD thấy đại đa số cán QLGD - GV; PHHS cán địa phương Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nhận thức đắn ý nghĩa, mục tiêu vai trò cơng tác XHHGD giai đoạn Bên cạnh đó, có số mơ hờ, hiểu sai ý nghĩa mục tiêu công tác Họ cho rằng “XHHGD huy động tiền sở vật chất cho GD” Do vậy, nhà GD cần nâng cao nhận thức công tác XHHGD cho cán nhân dân địa bàn huyện, cần có giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu công tác XHHGD Góp phần nâng cao chất lượng GD - ĐT, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế trị địa phương * Kết khảo sát nhiệm vụ công tác XHHGD: Nhiệm vụ (N=160) Rất Ít quan Khơng Quan trọng quan trọng trọng quan trọng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) lượng (%) Đóng góp tiền cho 46 GD Góp ý kiến xây dựng 120 với nhà trường xã hội Tham gia hoạt 72 động GD tuỳ khả Thường xuyên GD 141 gia đình Bản thân tự GD, tự 82 hoàn thiện 28.8 93 58.1 13 8.1 75 25 15.6 5.6 3.7 45 78 48.8 3.7 2.5 88.1 14 8.8 3.1 0 51.2 55 34.4 18 9.3 3.1 Như bảng ta thấy nhiệm vụ “thường xuyên GD gia đình” có số lượng người đánh giá mức độ “rất quan trọng” nhiều (chiếm 88,%) Tiếp theo nhiệm vụ “Góp ý kiến xây dựng nhà trường xã hội”, với 120 người - chiếm 75% Điều cho thấy người hỏi đánh giá vai trò nhiệm vụ XHHGD Công tác XHHGD không việc huy động tiền cho nhà trường, mà lắng nghe ý kiến xây dựng nhà trường, chương trình phương pháp GD bậc PHHS, hệ cán nhà trường địa phương Nhiệm vụ đương nhiên cơng tác XHHGD “Đóng góp tiền cho GD”, khơng phải nhiệm vụ quan trọng Bên cạnh GD gia đình, nhà trường xã hội, tự GD học sinh quan trọng Hoạt động em giữ vai trò định việc hình thành phát triển nhân cách thân Nhưng so với nhiệm vụ khác công tác XHHGD khơng phải nhiệm vụ chủ yếu Điều nói lên nhận thức đắn người hỏi vai trò nhiệm vụ công tác XHHGD Với kết khảo sát cho thấy nội dung thực XHHGD trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nét đặc thù riêng, nhiều điểm hạn chế cần khắc phục Do vậy, việc đạo quản lý thực chủ trương XHHGD nhà trường, với vai trò người cán QLGD cần phải tích cực để đạo quản lý tốt công tác XHHGD nhà trường địa bàn 2.3 Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Trấn Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2.3.1 Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, quyền cần thiết phải quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục tiểu học vùng khó khăn huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa a) Mục tiêu giải pháp Nhà trường xác định muốn thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục trước tiên phải làm tốt cơng tác tham mưu: cần trình bày giải thích để quyền địa phương, ban ngành đồn thể, đặc biệt cha mẹ học sinh hiểu nội dung yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc giáo dục nhà trường để từ có đờng thuận ủng hộ tích cực; cụ thể trang thiết bị sửa chữa bổ sung kịp thời tạo điều kiện cho đội ngũ thực tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt Vì cần mời quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, bậc phụ huynh tham quan thực tế trường lớp: thấy thiếu thiết bị, đồ dùng dạy học, khơng có quạt điện, lớp học thiếu sáng bị chiếu sáng, bị nắng nóng hoạt khác có sử dụng điện khơng hoạt động được, khơng có xanh bóng mát làm ảnh hưởng đến hoạt động ngồi trời cảnh quan mơi trường, thêm vào giáo viên lao động vất vả hơn, thời gian dài ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, qua quat sát thực tế quyền địa phương, cha mẹ cháu thống chủ trương đồng ý cho tiến hành bổ sung sở vật chất thiếu Kinh phí đầu tư ban đại diện cha mẹ trẻ em đảm trách b) Cách thức tổ chức thực giải pháp Phối hợp với quyền địa phương triển khai đến tận cán giáo viên nhà trường cán ban ngành đoàn thể học tập thị Nghị Quyết Đảng, nhà nước công tác đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục mà cụ thể xã hội hóa giáo dục Tiểu học, bậc học móng Đội ngũ cốt cán tuyên truyền viên chuyên gia, nhà xã hội 10 học, giảng viên trường đại học bồi dưỡng, cung cấp kiến thức, kỹ cần thiết để làm nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức địa phương Phát huy đội ngũ tuyên truyền nhà trường, truyền xã hoạt động hội thi, lễ hội, phong trào nhà trường, tuyên truyền nêu gương tốt cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh có thành tích tốt phong trào xã hội hóa giáo dục Tiểu học Tại nhà trường, trọng phối hợp với phụ huynh chủ động tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức như: Tổ chức hội thi, giao lưu, Tổ chức buổi truyền thông qua hoạt động như: Khai giảng năm học mới, tết trung thu, sơ kết, tổng kết góp phần tạo chuyển biến trách nhiệm nhân dân, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục 2.3.2 Kế hoạch hóa cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa a) Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho người dù vị trí nào, cơng việc ý thức XHHGD nghiệp Đảng, Nhà nước, toàn dân Muốn cho toàn xã hội nhận thức ý nghĩa tính cấp thiết việc thực XHHGD cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền GD đến tận người dân Các cấp uỷ Đảng, quyền, đồn thể tổ chức xã hội phải thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn Đảng toàn dân để ai hiểu qn triệt vai trò vị trí GD, chủ trương XHHGD Đảng Nhà nước Tuỳ vào chức nhiệm vụ, vị trí tổ chức mà có kế hoạch tuyên truyền để có hiệu tốt Muốn phát triển GD nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bời dưỡng nhân tài điều kiện (cơ chế thị trường, CNH, HĐH với quy mô, tốc độ nhanh) vừa phải đảm bảo số lượng, vừa đảm bảo chất lượng, đồng thời phải thực tốt sách xã hội, cơng bằng xã hội GD thiết phải theo đường XHHGD Muốn XHHGD hướng, trước hết cấp uỷ Đảng, quyền phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm cơng tác GD, động viên nhân dân, tổ chức lực lượng xã hội tham gia thực yêu cầu xây dựng phát triển GD Mặt khác nhân dân, lực lượng, tổ chức xã hội phải hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm lợi ích trực tiếp, gián 11 tiếp nghiệp phát triển GD Sự tham gia đóng góp nhân dân, xã hội vật chất tinh thần cho hoạt động GD vừa tiền đề vừa điều kiện giúp cho GD gắn bó với chuyển biến sâu sắc đời sống tinh thần vật chất, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển tiến xã hội Ở xét chiều sâu (khơi dậy truyền thống hiếu học, truyền thống GD tốt đẹp quê hương dân tộc đất nước ) lẫn chiều rộng (kết hợp rộng rãi huy động lực lượng, tổ chức xã hội thực nhiệm vụ GD) làm cho XHHGD thành phong trào quần chúng mạnh mẽ, khắc phục khó khăn đảm bảo cho GD phát triển lành mạnh, hướng Xây dựng kế hoạch lịch tuyên truyền xuyên suốt có đầu tư số thời điểm, tận dụng triệt để hội họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, buổi tổ chức lễ hội Các cấp, ngành cần chủ động lập kế hoạch, trích phần ngân sách hoạt động đơn vị, đóng góp kinh phí, ngày cơng lao động để tham gia hoạt động tuyên truyền XHH GDTH Cần có lộ trình, có thống kê, kiểm kê hằng năm cụ thể sở vật chất hạng mục đầu tư xây dựng sở vật chất rõ ràng thời kì, giai đoạn cụ thể, có đầu tư chăm lo toàn xã hội xây dựng sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động nhà trường Xây dựng sở vật chất, xây dựng mơi trường phải có đồng bộ, thường xuyên tiếp cận cập nhật với mới, đại đáp ứng yêu cầu thời đại Đây khâu có ý nghĩa định đến việc nâng cao nhận thức XHHGD cho người Trên sở nội dung, hình thức tuyên truyền GD xác định, phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể: b) Cách thức tổ chức thực - Chọn thời điểm thích hợp địa phương - Bố trí nơi tuyên truyền phù hợp (thống mát, sẽ, đủ ánh sáng, có nước uống, khơng khí tươi vui, có đủ ghế ngời…) - Có đủ tài liệu XHHGD - Có lãnh đạo địa phương tham dự nghiêm túc - Trình bày nội dung thuyết phục (phải chọn người có lực, thơng thạo hiểu sâu XHHGD) Biết gắn lợi ích GD với đời sống thường ngày, làm cho người thấy giá trị học, hiểu không để lấy bằng cấp, lên đại học mà thiết thực với đời sống thường ngày (trong văn hoá ứng xử, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ, vận dụng ứng dụng vào lao động sản 12 xuất, kinh doanh, xây dựng tình cảm gia đình, dòng họ, làng xóm, quê hương đất nước để huy động tinh thần tham gia GD, xây dựng môi trường GD) - Đưa nội dung XHHGD vào sinh hoạt tổ chức đồn thể, tiêu chí thi đua Mỗi tổ chức hội cần phải giúp cho hội viên thấy rõ ý nghĩa phương pháp XHHGD - Xây dựng chuyên mục “XHHGD” phương tiện thông tin đại chúng - Hàng năm tổ chức tốt ngày hội GD phát triển đơn vị 2.3.3 Tổ chức, đạo cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa a) Mục tiêu giải pháp Cơng tác XHHGD trách nhiệm lực lượng xã hội, chất lượng GD lại định sở trường học Muốn cho lực lượng xã hội chăm lo đến GD nhà trường phải chứng tỏ chất lượng GD, tự khẳng định bằng cách nâng cao chất lượng GD - ĐT, có người tin tưởng chăm lo cho GD Đây vận động nội nhà trường khơng phải hồn toàn dựa vào hỗ trợ từ bên Bản chất XHHGD người làm GD để GD phục vụ cho người Trách nhiệm ngành GD - ĐT, nhà trường phổ thông phải cho người thấy rõ vai trò, lợi ích GD cộng đờng, trước GD đòi hỏi xã hội thể trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng GD Với tình hình tổ chức GD vùng khó khăn huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, để thực chủ trương XHHGD, nhà trường phổ thơng cần thể vai trò, tác dụng nòng cốt cơng tác XHHGD địa bàn Để GD phát triển yếu tố sở vật chất quan trọng, cần phải mở rộng ng̀n đầu tư, khai thác tiềm nhân lực, vật lực xã hội, kể từ nước ngoài, phát huy sử dụng có hiệu ng̀n lực này, từ ngân sách nhà nước, từ nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội b) Cách thức tổ chức thực giải pháp 13 Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp cận ngang bằng với chuẩn kiến thức chương trình GD phổ thơng Việt Nam vận động nội nhà trường cần phải giải triệt để điều kiện sau: - Khen thưởng GV giỏi, GV tận tâm hết lòng học sinh - Nhà trường tổ chức chương trình sinh hoạt học đường lành mạnh để giải trí cho học sinh, hỗ trợ tích cực cho việc dạy học GD - Huy động tham gia đóng góp CMHS, mạnh thường quân vào việc mua sắm trang thiết bị, phương tiện dạy học đại phù hợp với việc cải cách GD - Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực GD, tạo điều kiện cho người học tham gia vào nhiều hình thức học tập, nâng cao trình độ - Có chế độ khuyến học học sinh có hồn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó - Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trường học quan GD thực hạt nhân lãnh đạo tồn diện, tuyệt đối nhiệm vụ trị đơn vị Các cấp uỷ Đảng phải chủ động lãnh đạo công tác XHHGD nhiều phương diện, đặc biệt việc định hướng chủ trương lớn, tổ chức đại hội GD cấp để rút học kinh nghiệm thực tiễn qua tiếp tục phân cơng trách nhiệm cho hệ thống trị thời gian - Hội khuyến học: chủ động việc huy động cán bộ, hội viên lực lượng nòng cốt liên kết phối hợp tồn dân tham gia XHH nghiệp GD, trước hết Hội thường xuyên chăm lo công tác tuyên truyền chủ trương XHHGD, góp phần xã hội nâng cao chất lượng đào tạo, tôn vinh nghề dạy học tôn trọng tài năng, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hố, mơi trường GD lành mạnh phấn đấu cho công bằng xã hội GD Xây dựng, phát triển hệ thống Hội khuyến học từ tỉnh đến huyện, đến tất xã, thơn, dòng họ; trì ng̀n quỹ khuyến học, quỹ học bổng, tổ chức tuyên dương, tôn vinh người dạy, người học; tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học, gặp mặt học sinh giỏi - Ban đại diện CMHS, chủ động phối hợp với HĐGD trường để thường xuyên nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện em mình, làm cầu nối để kịp thời động viên, uốn nắn, rèn luyện cho học sinh ba mơi trường: nhà trường, gia đình xã hội Hội phải hạt nhân tích cực chăm lo 14 điều kiên sở vật chất, trang thiết bị dạy học động viên đời sống tinh thần, vật chất đến đội ngũ thầy cô giáo công nhân viên chức trường học - Hội Cựu chiến binh: tổ chức nói chuyện truyền thống, nêu gương bà mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sĩ quân đội anh hùng…góp phần GD đạo đức tình cảm cách mạng cho học sinh, sinh viên XHHGD chủ trương đắn, tổ chức thực để có hiệu thách thức lớn nhà quản lý, người có trách nhiệm đạo việc tổ chức thực XHHGD khơng có nghĩa bng lỏng lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, mà phải thể rõ lãnh đạo tập trung quản lý thống quyền, phát huy tính động, sáng tạo ngành GD, tổ chức phối hợp chặt chẽ lực lượng chế điều hành khoa học nhịp nhàng mang lại ý nghĩa sâu sắc, đắn công tác XHH Mục tiêu là: Xây dựng vận dụng chế tổ chức, quản lý dựa sở Luật GD văn pháp quy (dưới luật) để xây dựng kế hoạch, chương trình cơng tác XHHGD, phân định trách nhiệm ngành, cấp rõ ràng, điều hành tham gia lực lượng xã hội làm GD theo nguyên tắc “dân chủ - tập trung” cho có hiệu Vì cần tập trung xây dựng vấn đề sau đây: - Xây dựng chế XHHGD: XHHGD chủ trương Đảng Nhà nước, thiết phải vận dụng phương thức quản lý tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước Nhưng XHHGD lại vận động quần chúng, phải vận dụng phương thức quản lý theo kiểu phong trào Vì vậy, coi XHHGD vừa có tính chất Nhà nước, vừa có tính chất xã hội (phong trào quần chúng) Đó vấn đề chế quản lý XHHGD Cơ chế thể chế hóa gắn liền với thống với mục đích Mục đích chế, thể chế nhằm nâng cao hiệu quản lý việc huy động, khuyến khích tổ chức tham gia xã hội vào công tác GD; làm cho tham gia có nề nếp, đờng bộ, ổn định đạt hiệu cao Đi trái mục đích tạo sai lầm, khuyết điểm, ảnh hưởng đến vận động hậu gánh chịu nhiều nhà trường GD Thể chế khơng cụ thể, khơng đầy đủ, khơng kín kẽ, khơng kịp thời dẫn đến huy động sai sử dụng sai, dẫn đến phản ứng 15 Nội dung thể chế phải làm cho tham gia xã hội vào công tác GD thực theo quy định, luật lệ, chế định, phép tắc ổn định mang tính pháp lý, có sách chế độ rõ ràng, dân chủ công bằng Người hiệu trưởng phải quán triệt sâu sắc vận dụng đắn chủ trương XHHGD, thực công tác quản lý, đạo nghiêm túc bằng uy tín nhân cách, phẩm chất đạo đức lực chuyên môn Mặt khác, đội ngũ giáo viên nhân tố định lớn đến hiệu phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội Từng bước thiết lập kỷ cương, đảm bảo an ninh trật tự địa phương Nghiêm cấm tai tệ nạn xã hội…xây dựng xã hội lành mạnh an toàn, ổn định Thực tế chứng minh, địa phương có tai tệ nạn xã hội, có nhiều phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học…thì địa phương chất lượng giáo dục đảm bảo, tỉ lệ học sinh bỏ học thấp, trường lớp khang trang, thân thiện… 2.3.4 Thường xuyên kiểm tra, đánh giá cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa a) Mục tiêu giải pháp - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác XHH GDTH đem lại kết tốt, đem đến niền tin cho nhân dân Mỗi ban, ngành, đoàn thể lực lượng xã hội có chức năng, nhiệm vụ, vai trò tiềm khác Đặc biệt, để phát huy sức mạnh tổng hợp đạo, phối hợp phải chặt chẽ, khoa học phù hợp thực tế - Tổng kết đánh giá tình hình phát triển GD địa phương, kết đạt đề phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cho nhiệm kỳ đại hội - Kiểm điểm vai trò trách nhiệm biện pháp góp phần xây dựng nghiệp GD cấp ủy Đảng, quyền, ban ngành, đoàn thể huy động đóng góp thành phần kinh tế, lực lượng xã hội ngồi nước tăng thêm ng̀n vốn đầu tư phát triển GD b) Cách thức thực giải pháp - Thường xuyên thực công tác kiểm tra theo quy chế nghiêm túc - Thực tốt việc công khai chất lượng đào tạo, điều kiện sở vật chất thu chi tài 16 - Thường xuyên kiểm tra việc phân bổ sử dụng ngân sách GD- ĐT; việc thu sử dụng học phí; khoản đóng góp nhân dân việc thực kiên cố hoá trường lớp - Thực tốt công tác tra, kiểm tra Những hoạt động góp phần cho cơng tác XHHGD nhà trường phổ thông hướng - Các địa phương cần chủ động tham mưu cho cấp uỷ, quyền ngồi quy định tỉnh cần có thêm hình thức động viên GV giỏi - Vận động địa phương, trường học vùng thuận lợi kết nghĩa, giao lưu văn hoá, văn nghệ, giúp đỡ sở vật chất thiết thực để vùng khó khăn phấn đấu vươn lên - Có biện pháp nêu gương, biểu dương, khen thưởng kịp thời gia đình có hồn cảnh khó khăn nuôi học giỏi, đỗ đạt - Tổ chức huy động nguồn vốn, nguồn lực địa phương để hỗ trợ kinh tế học sinh có hồn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục nhà trường Năm học 2017 - 2018, Sau q trình tích cực sử dụng giải nêu trên, trường Tiểu học thu kết định: - Được quan tâm mạnh mẽ từ Đảng ủy, quyền ban ngành địa phương hỗ trợ cho sửa chữa lại cổng trường, tơn tạo bờn hoa, cảnh Chính quyền địa phương nhà trường đề xuất lên huyện xin kinh phí sửa chữa lớn lát tồn sân trường bằng gạch đỏ với 1500 m2 Từ chứng tỏ nhận thức XXHGD nâng lên đáng kể - Nhà trường nhận ủng hộ nhiệt tình tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm tinh thần vật chất xây dựng mua sắm trang thiết bị cho phòng học Tiếng Anh (23 triệu đồng) đảm bảo chuẩn hứng thú cho học sinh học tập.Tất ủng hộ ghi nhận vào "sổ vàng" nhà trường, niêm yết công khai nên nhận tin tưởng "mạnh thường quân" - Phụ huynh đờng tình ủng hộ, ln phối hợp với nhà trường giáo dục, động viên, khuyến khích em học tập, với nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại thăm viếng lăng Bác, Văn Miếu - Quốc tử Giám cho học sinh đạt thành tích tốt giao lưu, văn hóa, thể thao, công tác đội 17 - Và quan trọng đội ngũ giáo viên tham gia tích cực, chất lượng giáo dục nâng lên đáng kể thể qua kì giao lưu cấp huyện, tạo lòng tin cấp lãnh đạo, gây dựng uy tín bậc phụ huynh Các giải pháp nêu thật cần thiết tính khả thi cao, cần áp dụng thực tế để tạo chuyển biến chất việc thực XHHGD nhằm nâng cao chất lượng GD, góp phần đưa GD đáp ứng yêu cầu đổi GD Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận 3.1.1 Xã hội hoá giáo dục điều kiện quan trọng để thực chuẩn hoá, đại hố, sở đạt tới chất lượng hiệu giáo dục trình độ cao hơn, phù hợp xu hướng tồn cầu hóa Nghiên cứu XHH GD làm rõ quan điểm: Sự nghiệp giáo dục riêng nhà nước, riêng ngành GD&ĐT mà nghiệp Đảng, Nhà nước tồn xã hội Mọi người có nhiệm vụ chăm lo phát triển giáo dục mặt, tạo điều kiện hội để người học tập phù hợp với điều kiện, hồn cảnh cụ thể mình, học tập suốt đời, tiến tới xây dựng nước thành xã hội học tập Tuy nhiên, trình vận động phát triển phải tuỳ thuộc vào nhận thức hành động cụ thể cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, thân ngành GD&ĐT điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh 3.1.2 Thực tiễn XHHGD trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho thấy, XHHGD chủ trương đắn mang tầm chiến lược quan trọng xu hội nhập tồn cầu hố nước ta Qua trình thực XHHGD trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm qua cho thấy ảnh hưởng tích cực XHH đến phong trào giáo dục có chuyển biến định, song bước đầu, phong trào XHHGD hưởng ứng chưa tích cực, vần hạn chế bề rộng lẫn chiều sâu Nhận thức XHHGD hạn chế, cơng tác quản lý, đạo chưa kịp thời, giải pháp thực thiếu đồng bộ, trình độ dân trí điều kiện kinh tế nhân dân địa phương gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu công tác XHHGD Tiểu học 3.1.3 Việc tăng cường quản lý công tác XHHGD Ở trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tối đa 18 nguồn lực xã hội cho giáo dục Trên sở tiếp cận quan điểm giáo dục học, tâm lý học, nghiên cứu lý luận, thực trạng công tác XHHGD trường Tiểu học Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đề cập tới giải pháp cụ thể Các biện pháp đề cập nội dung, phương pháp tác động từ nhiều phía để đẩy mạnh XHH GDTH, biện pháp nhóm biện pháp thể thống liên quan mật thiết với nhau, thực tốt nhóm biện pháp sở, tiền đề để biện pháp khác phát huy mạnh mẽ tác dụng, hiệu quả, tổ chức đơn phương giải pháp không tạo sức mạnh tổng hợp XHH GDTH Các giải pháp khảo sát cần thiết tính khả thi đem lại sở ban đầu đáng khích lệ, mở cách làm tích cực để QL công tác XHH GDTH thời gian 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa tích cực tham mưu, đề xuất với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương triển khai thực đồng giải pháp xã hội hoá giáo dục Tiểu học Chủ động việc tăng cường phối hợp với ngành, lực lượng xã hội địa phương để huy động tối đa nguồn lực cho nhà trường Từng bước nâng cao vai trò, diện mạo "trường chuẩn quốc gia'' Xây dựng mơ hình trường học thân thiện, học sinh tích cực; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện 3.2.2 Phòng GD&ĐT quan hóa, UBND cấp huyện, cần tổ chức tổng kết, sơ kết hoạt động XHHGD định kì để rút học kinh nghiệm Trên sở đề mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ giải pháp đạo công tác XHHGD đến 2025 năm 3.2.3 Sở giáo dục Đào tạo cần tham mưu với UBND tỉnh: Có chế đãi ngộ nhiều với người dân vùng miền núi khó khăn, quan tâm đội ngũ cán GV công tác huyện miền núi cao XÁC NHẬN CỦA HỢI ĐỜNG Quan Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2018 KHOA HỌC TRƯỜNG Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Đỗ Huy Cường DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 19 Bộ GD&ĐT, Đề án XXHGD Phạm Minh Hạc (1997), XHH công tác GD Võ Tấn Quang, Nguyễn Thanh Bình (1996), Xã hội học giáo dục - Tài liệu dùng cho học viên Cao học Giáo dục học Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ Nghị số 90/CP ngày 21/8/1997 phương hướng chủ trương XHH hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa DANH MỤC 20 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINHNGHIỆM NHÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁCCẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Đỗ Huy Cường Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Quan Hóa TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu, mơn Tốn khối Một số biện pháp đạo sinh hoạt chun mơn vùng khó khăn huyện Quan Hóa Cơng tác đạo giáo viên phụ đạo học sinh yếu Một số trò chơi dựa tích truyện dân gian giúp học sinh lớp học tốt phân môn Luyện từ câu Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại Cấp huyện A 2000-2001 Cấp huyện A 2008-2009 Cấp tỉnh C 2011-2012 Cấp huyện B 2015-2016 21 ... quản lý công tác xã hội hóa giáo dục tiểu học vấn đề có tính cấp thiết Từ lý trên, chọn đề tài nghiên cứu Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ... mực giáo dục nước tiên tiến vùng Singapore, Thái Lan Đó mơ hình xã hội hóa giáo dục đáng học tập 2.2 Thực trạng quản lý cơng tác xã hội hóa giáo dục trường Tiểu học Thị Trấn Quan Hóa, tỉnh Thanh. .. nhờ có cơng tác xã hội hóa, đặc biệt cơng tác xã hội hóa giáo dục Xã hội hóa giáo dục “Là huy động xã hội làm công tác GD, động viên tầng lớp nhân dân góp sức xây dựng GD quốc dân quản lý Nhà nước”
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn QUẢN lý CÔNG tác xã hội hóa GIÁO dục ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA , skkn QUẢN lý CÔNG tác xã hội hóa GIÁO dục ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay