skkn một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên trường tiểu học quang chiểu 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

16 36 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:34

PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Hiện thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế, Đảng Nhà nước ta khẳng định quan điểm coi người trung tâm phát triển, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có khả suy nghĩ độc lập đáp ứng nhu cầu xã hội ngày tăng Nâng cao lực chuyên mơn giáo viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Thực Nghị 29-NQ/TƯ đổi toàn diện giáo dục đào tạo, sau Quốc hội thông qua Đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng, Bộ GD&ĐT tiếp tục đạo sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ giáo viên(GV) đáp ứng mục tiêu đổi Mặt khác chương trình giáo dục phổ thơng (GDPT) dự kiến triển khai từ năm học 2019-2020 Một yếu tố định thành cơng chương trình GDPT đội ngũ GV Để thực mục tiêu phát triển lực người học theo chương trình mới, GV phải tiếp cận quan điểm giáo dục đại, đào tào lại bồi dưỡng để nâng cao lực chuyên môn Bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nhà giáo mối quan tâm tồn ngành giáo dục (GD) nói chung, GV có trách nhiệm với nghề nói riêng Những năm gần đây, Bộ GD&ĐT triển khai nhiều chương trình hợp tác với nước nhằm xây dựng dự án phát triển GV Bên cạnh đó, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh, sở GD chuyên nghiệp triển khai nhiều chuyên đề bồi dưỡng nhằm phát triển chất lượng nhà giáo Tuy nhiên, biện pháp áp dụng tập trung vào đổi nội dung phương pháp dạy học bồi dưỡng, cách thức đào tạo bồi dưỡng GV chủ yếu mang tính tập trung đại trà Gần đây, tài liệu bồi dưỡng thiết kế thành module (mỗi module tổ hợp công cụ gồm nhiều phương tiện, loại văn in ấn, băng hình, băng tiếng…) Module bồi dưỡng đơn vị kiến thức có thời lượng theo quy định có khả tổ hợp với nhau, phục vụ chương trình học tập, thiết kế theo thời lượng nội dung trọn vẹn lĩnh vực cần bồi dưỡng cho GV cho cán quản lý trường học Nội dung module thường tập trung kiến thức trọng tâm, khó, mà GV gặp nhiều khó khăn giải q trình giảng dạy Đồng thời rèn cho GV kĩ sư phạm (chủ yếu vận dụng phương pháp dạy học tích cực giảng dạy) Tuy nhiên, thực tế, việc nâng cao lực chuyên môn nhà giáo nhiều bất cập Một nguyên nhân chủ yếu chưa tận dụng triệt để thời gian làm việc giáo viên nhà trường phổ thơng Do đó, phải nâng cao vai trò giáo viên nhằm phát huy lực chuyên môn nhà giáo cách toàn diện Đối với việc bồi dưỡng giáo viên thuộc trường tiểu học huyện Mường Lát, lâu thực theo kế hoạch chung Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT thường tập trung trung tâm huyện, tỉnh để tập huấn bồi dưỡng Các chương trình bồi dưỡng mang nặng lý thuyết, giáo viên khơng có điều kiện thực hành kỹ nghiệp vụ đối tượng giáo dục hàng ngày Đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Mường Lát nói chung, giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu nói riêng có trình độ đào tạo ban đầu không cao Nhiều giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đào tạo lại nhằm nâng cao lực chuyên môn nâng chuẩn trình độ đào tạo Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan mà hiệu hoạt động bồi dưỡng chưa đáp ứng mục tiêu đề Vì lý trên, tơi đưa số kinh nghiệm để bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên nhà trường: “Kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục” Mục đích nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích đề xuất thử nghiệm số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đối tượng nghiên cứu: Kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu Phương pháp nghiên cứu: 4.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: nhằm nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu; khái niệm liên quan 4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: quan sát, tổng kết kinh nghiệm, điều tra;…nhằm khảo sát thực trạng bồi dưỡng GV tiểu học 4.3 Phương pháp thống kê toán học: nhằm xử lý số liệu thu thập trình nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm: 1.1 Những u cầu có tính pháp lí giáo viên tiểu học: - Điều 15 chương I - Luật giáo dục nói rõ “ Nhà giáo giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học Nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, có sách đảm bảo điều kiện cần thiết vật chất tinh thần để nhà giáo thực nhiệm vụ mình…” - Về nhiệm vụ nhà giáo, điều 70, Luật giáo dục yêu cầu nhà giáo phải có nhiều tiêu chuẩn, có tiêu chuẩn “Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ” - Điều 29, chương IV, mục Điều lệ trường tiểu học nêu rõ “Giáo viên có nhiệm vụ rèn luyện đạo đức, học tập văn hố, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hiệu giảng dạy giáo dục ” - Điều 3, chương IV qui định trình độ chuẩn giáo viên theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT Ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo kí ngày tháng năm 2007 + Điều 5: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống + Điều 6: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức + Điều 7: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ sư phạm 1.2 Vị trí, tầm quan trọng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục: Trường Tiểu học sở giáo dục tảng hệ thống giáo dục phổ thông Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học lực lượng chủ yếu giữ vai trò quan trọng việc thực mục tiêu kế hoạch đào tạo, có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục Trong tập thể sư phạm nhà trường, giáo viên nguồn lực quan trọng đặc biệt, họ người khẳng định thương hiệu nhà trường Vai trò GV ảnh hưởng trực tiếp đến thay đổi nhà trường, tham gia vào xây dựng thực kế hoạch chiến lược phát triển định sứ mệnh nhà trường Đảng nhà nước ta đánh giá “Nghề thầy giáo nghề cao quý nghề cao quý, nghề sáng tạo nghề sáng tạo ” họ xã hội tôn vinh lực lượng giữ vai trò chủ động hoạt động, biết thơng qua giảng dạy để giáo dục học sinh lòng nhân ái, bao dung Hồ nhập văn hố mang đậm đà sắc người Việt nam: Yêu quê hương đất nước, cơng bằng, bác ái, có ý thức bổn phận người thân, bạn bè, cộng đồng xã hội… Thực hiến pháp, pháp luật nhà nước, qui định nhà trường, địa phương Ngoài giảng dạy, người GV cần có lực tổ chức cho HS tham gia hoạt động xã hội, đoàn thể 1.3 Vai trò, trách nhiệm Hiệu trưởng cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đơn vị lãnh đạo, quản lý: Người Hiệu trưởng có vai trò định vấn đề xây dựng phát triển đội ngũ quản lí Người Hiệu trưởng phải lập kế hoạch, tổ chức, đạo, kiểm tra đánh giá hình thức nội dung bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường Để đạt điều đó, hiệu trưởng phải người có chun mơn, nghiệp vụ vững vàng, có tầm nhận thức, có tư chiến lược dự báo xu phát triển địa phương trường mình, động sáng tạo có nghệ thuật giao tiếp, quan hệ rộng rãi với tổ chức, cá nhân, liên hệ mật thiết với cấp, ngành, tạo nguồn lực cho nhà trường phát triển Bên cạnh đó, người hiệu trưởng phải nắm vững kiến thức môn học cấp học quản lý, nghệ thuật quản lí giáo dục, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh giáo viên quản lí Có xây dựng tập thể đồn kết, trí cao hoạt động Xuất phát từ sở trên, để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu đổi toàn diện giáo dục đào tạo trong, việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ sở giáo dục trường Tiểu học Quang Chiểu – Mường Lát đòi hỏi thiết thực cấp bách Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên: Thời điểm năm học 2015-2016 + Về số lượng: Trường Tiểu học Quang Chiểu có 21 CBGV, NV Trong đó: Quản lý: 2; giáo viên: 17(giáo viên văn hóa 13, giáo viên Mỹ thuật 1, GV Hát nhạc 1, GV thể dục 1, giáo viên ngoại ngữ 1); nhân viên 2(Thiết bị - Thư viện 1, kế tốn 1) + Trình độ đào tạo: Trình độ đào tạo Tổng số Năm học Nữ CBGV ĐH CĐ Trung cấp THSP 9+3 2015 – 2016 17 10 + Chất lượng đội ngũ: Chất lượng đội ngũ đánh giá thông qua thao giảng chuyên môn hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện Bảng 1: Xếp loại chun mơn giáo viên Loại Trung bình Yếu Tổng số Loại giỏi Năm học giáo viên SL % SL % SL % SL % 2015 - 2016 17 12% 35% 41% 12% Bảng 2: Đánh giá thành tích đạt Giỏi Tổng số Giỏi cấp trường Giỏi cấp huyện cấp tỉnh Năm học giáo viên SL % SL % SL % 2015 - 2016 17 12% 0 0 Bảng 3: Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp GVTH Loại Trung bình Yếu Tổng số Loại XS Năm học giáo viên SL % SL % SL % SL % 2015 - 2016 17 0 57% 41% 12% 2.2 Đánh giá chung thực trạng: *) Mặt mạnh: - Đội ngũ giáo viên nhà trường đoàn kết, nghiêm túc thực nội quy, quy chế nhà trường, ngành - Đội ngũ có nhiều giáo viên người địa phương gắn bó với nhà trường, n tâm cơng tác, mong muốn đưa nhà trường phát triển *) Mặt tồn tại, hạn chế: - Về phẩm chất đạo đức, tư tưởng trị: + Phẩm chất đạo đức, tư tưởng đa số giáo viên phụ thuộc nhiều từ thực tế khách quan tác động Điều kiện công tác nhà trường nhiều khó khăn Một số giáo viên người huyện khác đến công tác có mong muốn luân chuyển nên lập trường tư tưởng không vững vàng, chưa yên tâm công tác, chưa thể hết tận tụy với nghề nhiệt huyết cơng việc + Chưa có tinh thần tự giác cơng việc tham gia học tập, tìm hiểu chủ trương, đường lối, nghị Đảng; sách Nhà nước Chính việc chấp hành chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước, quy định địa phương mang tính chất bắt buộc + Ý thức việc phấn đấu tự học để nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống hoàn cảnh chưa cao Chưa mạnh dạn thái độ phê bình tự phê bình - Về trình độ chun mơn, kỹ sư phạm: + Trình độ đào tạo ban đầu đa số giáo viên nhà trường chưa cao chủ yếu trung cấp THSP 9+3 Nhiều giáo viên không nắm vững kiến thức môn học bậc Tiểu học + Kiến thức tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, lý luận dạy học môn giáo viên nhiều hạn chế + Năng lực chun mơn khơng đồng đều, giáo viên thiếu tích cực việc tự học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ + Giáo viên chưa nắm số kỹ sư phạm người giáo viên Tiểu học như: kỹ phân tích chương trình xây dựng kế hoạch dạy học cho đối tượng học sinh tiết học, mơn học; Kỹ phân tích sách giáo khoa thiết kế dạy, kỹ vận dụng hình thức tổ chức dạy học; Kỹ giáo dục học sinh phù hợp với đối tượng…vv - Năng lực vận dụng phương pháp dạy - học tích cực vào dạy học: + Trong dạy học ngày “Dạy học lấy học sinh làm trung tâm” phương pháp dạy học tích cực có vai trò quan trọng việc hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức Nhưng thực tế giáo viên nhà trường chưa nắm vững nội dung hình thức tổ chức dạy học phương pháp dạy học tích cực, dẫn đến vận dụng phương pháp vào trình dạy học giáo viên hạn chế không hiệu + Nhiều giáo viên không nắm phương pháp dạy học cho tiết học, môn học Tổ chức dạy học chủ yếu xử dụng phương pháp dạy học cũ, chưa nhạy bén thích ứng với thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa - Năng lực sử dụng đồ dùng dạy học(ĐDDH) ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) vào dạy học: + Nhiều giáo viên chưa nhận thức đắn tầm quan trọng ĐDDH ứng dụng CNTT vào trình dạy học, chủ yếu dạy chay, học chay + Năng lực sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT giáo viên nhiều hạn chế, khả sử dụng máy tính với yêu cầu chưa thục 2.3 Thực trạng công tác bồi dưỡng nâng cao lục giáo viên: - Bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo: Loại hình bồi dưỡng thường tập trung sở giáo dục Đại học, giáo dục thường xun theo hình thức liên thơng quy, chức vừa học vừa làm Phần lớn GV tham gia loại hình bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu cấp học, mục đích khác tham gia bồi dưỡng để chuyển đổi cấp áp ngạch bậc lương Dẫn đến chất lượng giáo viên nhà trường chưa tương xứng với cấp đào tạo, chưa theo kịp yêu cầu đổi giáo dục Tỷ lệ giáo viên nhà trường đạt băng cấp đào tạo cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học - Bồi dưỡng thường xuyên: vào kế hoạch, hướng dẫn thực công tác Bồi dưỡng thường xuyên Phòng GD&ĐT Nhà trường xây dựng kế hoạch, đạo giáo viên thực Tuy nhiên, hướng dẫn cấp cách thực nhiệm vụ nhà trường lại bộc lộ nhiều hạn chế Chất lượng bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mang tính hình thức, đối phó khơng hiệu Cơng tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên chưa xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng, kết đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tình hình thực tiễn địa phương, nên chưa xác định rõ nhiệm vụ giải pháp phù hợp để triển khai thực Chưa xác định rõ nhiệm vụ nội dung phải bồi dưỡng - Bồi dưỡng giáo viên dạy theo chương trình, sách giáo khoa mới: Từ năm học 2013-2014 đến nhà trường tổ chức thực dạy học theo chương trình VNEN Vì giáo viên tham gia bồi dưỡng để thực dạy học theo chương trình sách giáo khoa Vnen Tuy nhiên hình thức bồi dưỡng cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng cấp tỉnh sau triển khai lại cho giáo viên tồn trường Q trình tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên từ cấp tỉnh đến trường chưa chu đáo cắt xén thời gian nội dung, dẫn đến không đạt hiệu mong muốn, phận giáo viên ln gặp khó khăn cách tổ chức dạy học thực giảng dạy theo chương trình VNEN - Bồi dường theo chuyên đề Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức: Đây hình thức bồi dưỡng cập nhật kiến thức điều chỉnh thay đổi trình tổ chức thực nội dung chương trình Tuy nhiên cơng tác tổ chức triển khai từ cấp chưa đáp ứng mục đích, u cầu Do trơng đợi nhiều vào tính tự giác, ý thức kỷ luật giáo viên dẫn đến tình trạng tập huấn bồi dưỡng cho đủ người không nghĩ đến việc tiếp thu lĩnh hội nội dung - Bồi dưỡng trường thông qua sinh hoạt chuyên môn, tổ chức thao giảng, hội thi cấp trường, dự thăm lớp rút kinh nghiệm: công tác bồi dường nhà trường tổ chức thực thường xuyên, gắn liền với việc thực nhiệm vụ năm học Tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần/tuần; thao giảng lần/năm; thi giáo viên giỏi cấp trường lần/năm Tuy nhiên trình bồi dưỡng chưa đạt hiệu cao, biểu cụ thể: + Xây dựng nội dung bồi dưỡng chưa sát thực với yêu cầu hạn chế giáo viên nhà trường + Tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chuyên môn mang nặng hình thức, sức ì giáo viên lớn, giáo viên khơng tích cực đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp làm việc tập thể + Việc kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng chưa sát sao, chưa đánh giá xác kết mang lại - Tự học, tự bồi dưỡng: có vai trò quan trọng việc nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên Giáo viên người hiểu rõ thân hạn chế, yếu mặt nào, từ có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để khắp phục hạn chế yếu Nhưng thực tế đội ngũ giáo viên nhà trường chưa trọng hình thức bồi dưỡng này, nhiều giáo viên dành thời gian rãnh rỗi cho công việc nương rẫy, ruộng vườn, bán hàng online, vào mạng facebook, zalo…Giáo viên chưa xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, khơng có ý chí tự học vươn lên, ngại thay đổi trước mới, có tâm lý tự thỏa mãn với điều có Một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo viên trường Tiểu học Quang Chiểu (sáng kiến thực năm học 2016-2017 tiếp tục thực năm học 2017-2018) 3.1 Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lòng nhân sư phạm: Trong q trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng, phẩm chất đạo đức người giáo viên phải coi trọng, nhà trường xây dựng tiêu chí đánh giá giáo viên cần đưa lĩnh vực thuộc nội dng phẩm chất đạo đức lòng nhân sư phạm vào tiêu chí Yêu cầu giáo viên thực hiện, cụ thể là: - Trong hồn cảnh thầy, giáo phải gương mẫu, xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo Thể qua thái độ công việc cách ứng xử trước vấn đề, tình quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, với học sinh - Giáo viên phải có tác phong mẫu mực, tơn trọng cơng đối xử với học sinh, phải xây dựng uy tín trước học sinh, nhân dân xã hội Khơng làm hoen ố danh dự người giáo viên Phải xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương, nề nếp, lương tâm, trách nhiệm, gắn bó với nghề, với trường để tạo động lực phát triển nhà trường - Mỗi giáo viên nêu cao tinh thần “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Việc học tập thực cách nghiêm túc có thu hoạch tổ chức đánh giá sơ kết hàng năm - Bồi dưỡng lòng nhân sư phạm nội dung quan trọng cơng tác bồi dưỡng chất lượng giáo viên Lòng nhân - tình yêu thương người gốc đạo lý làm người Người giáo viên phái xác định tình yêu thương cốt lõi, cội nguồn sâu xa lý tưởng nhân văn, đặc trưng giáo dục Tình thương yêu học sinh điểm xuất phát sáng tạo sư phạm làm cho giáo viên có trách nhiệm cao với cơng việc Tình u thương học sinh thể hoạt động dạy học giáo dục, điểm xuất phát tình yêu nghề nghiệp - Ý thức, thái độ tình yêu nghề nghiệp thể việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành gương sáng, niềm tin đạo đức trước học sinh nhân dân - Trong tâm đến trường làm việc người giáo viên phải xác định “Mỗi ngày đến trường ngày vui’ thấm nhuần hiệu "Tất học sinh than u” 3.2 Bồi dưỡng thơng qua việc tổ chức có hiệu buổi tập huấn chuyên đề; sinh hoạt chuyên môn; thao giảng; dự thăm lớp: - Tổ chức buổi tập huấn chuyên đề: Sinh hoạt chuyên đề hoạt động cần thiết tập thể, mối cá nhân giáo viên để ln tiếp cận đề Từ thực tốt giáo dục tồn diện Vì tổ chức sinh hoạt chuyên đề hiệu trưởng cần phải: + Chọn cử giáo viên giỏi, có tâm huyết dự đầy đủ lớp chuyên đề phòng, sở giáo dục mở Sau thống lại nội dung với ban giám hiệu, chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể triển khai cho giáo viên toàn trường Chỉ đạo chuyên môn thảo luận, cử giáo viên tổ thiết kế dạy mẫu Toàn trường dự rút kinh nghiệm để triển khai đến giáo viên thực + Không cắt xén thời gian nội dung tập huấn, mà phải tăng thêm thời gian khả tiếp thu giáo viên chậm Xác định nội dung trọng tâm chuyên đề, phân tích, trao đổi làm cho tất giáo viên nắm vững nội dung + Sau chuyên đề có tổng kết, đánh giá ưu nhược điểm để khắc phục Hiệu trưởng nhà trường phải thường xun theo dõi, nắm bắt tình hình có biện pháp điều chỉnh thích hợp - Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: Sinh hoạt chuyên môn hoạt động trọng tâm việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn lực sư phạm cho giáo viên, đặc biệt việc đổi công tác dạy học Vì hiệu trưởng nhà trường phải đặc biệt quan tâm tâm đạo sâu sắc nề nếp chất lượng, hiệu sinh hoạt chuyên môn đạo đổi cách tổ chức sinh hoạt chuyên môn Trình tự tiến hành sau: + Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ theo tháng, phó hiệu trưởng phụ trách cơng tác chun môn nhà trường duyệt theo dõi, giám sát điều chỉnh kế hoạch tổ cho phù hợp với kế hoạch công tác nhà trường + Yêu cầu tổ trưởng chuyên môn phải chuẩn bị nội dung sinh hoạt tập trung vào lĩnh vực nhằm mục đích bổ trợ kiến thức, nâng cao lực tổ chức dạy học cho giáo viên, cụ thể như: kiến thức tiết học tuần học kế tiếp, hình thức tổ chức dạy học phương pháp đặc trưng cho mơn học, tìm cách giải tốn khó, trao đổi xử lí tình huống, nghệ thuật sư phạm + Kế hoạch nội dung sinh hoạt chuyên môn hàng tuần gửi trước đến giáo viên tổ qua gmail cá nhân để họ tìm hiểu trước nội dung sinh hoạt Lên danh mục đồ dùng đề xuất cán thư viện nhà trường chuẩn bị đầy đủ tài liệu sách giáo khoa, sách tham khảo, sách giáo viên, văn hướng dẫn + Phân công thành viên BGH nhà trường dự tham gia sinh hoạt chuyên môn với tổ chuyên môn để theo dõi, kiểm tra nắm tình hình hoạt động tổ sâu sát, thống đạo thực tổ chuyên môn giải đáp vướng mắc giáo viên + Cuối buổi sinh hoạt chuyên môn phải tổ nhận xét đánh giá ưu điểm, hạn chế, giải pháp khắp phục, ý kiến đạo đại diện BGH nhà trường; thông qua nội dung phân công giáo viên chuẩn bị đồ cho buổi sinh hoạt tuần kết tiếp *) Yêu cầu tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: Nội dung chuẩn bị cho buổi sinh hoạt phải có tính gợi mở, thiết thực trọng tâm Nội dung phải đề cập đến hạn chế, vướng mắc mà nhều giáo viên gặp phải trình tổ chức dạy học Giáo viên tổ tham gia trao đổi, thảo luận nhiệt tình sơi nổi, thẳng thắn tập trung để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng phương pháp đắn, khả thi Khâu tổ chức phải nghiêm túc khơng mang tính thủ tục, tránh nhàm chán, lãng phí thời gian công sức Đặc biệt buổi sinh hoạt chuyên môn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải có chuẩn bị kiến thức, phương hướng để giải đáp thắc mắc mà giáo viên tổ đề xuất - Tổ chức thao giảng trường: Thông thường trường học tổ chức thảo giảng lần/năm học, trường Tiểu học Quang Chiểu tổ chức thao giảng lần/năm học cho học kỳ Ấn định thời gian tổ chức lần vào tháng 11, lần vào tháng Trước tiến hành tổ chức cán phụ trách công tác chuyên môn nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện, đạo thực kiểm tra đánh giá sau đợt tổ chức Đưa nội dung tổ chức thao giảng vào phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày lễ năm học Kết đạt việc thao giảng gắn liền với tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá chuyên môn giáo viên cuối năm học - Bồi dưỡng giáo viên thông qua thăm lớp: Dự thăm lớp hoạt động thường xuyên nhà trường giúp ban giám hiệu theo dõi, giám sát, kiểm tra nắm vững tình hình thực kế hoạch giảng dạy, chất lượng giảng dạy giáo viên, tình hình học tập học sinh mặt, đặc biệt việc đổi phương pháp, đa dạng hố hình thức tổ chức dạy học, trì sĩ số, sử dụng đồ dùng học tập, điểm mạnh, điểm yếu giáo viên học sinh công tác chủ nhiệm lớp mặt giáo dục + Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch dự thăm lớp giáo viên theo qui định Bộ GD&ĐT tháng dự tiết, dành nhiều tiết dự giáo viên hạn chế lực Tiến hành dự báo trước khơng báo trước Khi dự có đại diện ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn tiến hành kiểm tra toàn diện mặt giáo viên Sau dự tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm, ưu nhược điểm giúp GV tiến Hiệu trưởng thông qua việc kiểm tra sổ dự giờ, kế hoạch dự hàng tuần để giúp GV lựa chọn việc dự thăm lớp cho phù hợp Mặt khác hiệu trưởng cần dựa vào tổ, khối đoàn thể tiến hành dự giờ, bồi dưỡng cho tiến Việc kiểm tra cần tiến hành đồng để lấy làm tiêu chuẩn xếp loại giáo viên + Xây dựng kế hoạch dự đồng nghiệp cho giáo viên theo khu trường, đảm bảo giáo viên dự đồng nghiệp 35 tiết/năm học Các tiết dự đồng nghiệp xếp vào buổi học lồng ghép vào buổi sinh hoạt chuyên môn Khi dự đồng nghiệp tất giáo viên khu, tổ dự nhận xét góp ý, rút kinh nghiệm 3.3 Xây dựng kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng giáo viên: Công tác tự học, tự bồi dưỡng có tính chất định đến việc nâng cao trình độ, lực giáo viên Chính đổi cơng tác bồi dưỡng cho giáo viên, hiệu trưởng cần phải xây dựng kế hoạch chung cụ thể hóa yêu cầu cần bồi dưỡng để giáo viên có định hướng - Tuyên truyền để giáo viên nhận thức vị trí,vai trò, trách nhiệm tự học, tự bồi dưỡng Chỉ nhận thức thân giáo viên chuyển hóa nhu cầu, đòi hỏi xã hội thành động mục đích cá nhân, từ chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi dưỡng - Ngay từ đầu năm học, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu giáo viên cần xây dựng cho kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng Trong kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, thời gian tự học, tự bồi dưỡng Khi xây dựng kế hoạch giáo viên phải thể rõ nét phẩm chất, nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cần hoàn thiện Những kiến thức, kĩ sư phạm, phương pháp dạy học, …cần bổ sung Để xây dựng kế hoạch khoa học, giáo viên cần dựa kế hoạch trường Từ giáo viên lựa chọn, thống kê phần công việc cần làm, yêu cầu cụ thể cần đạt được, mốc thời gian mức độ hoàn thành phù hợp với điều kiện lực thân Sau lập kế hoạch giáo viên phải có tâm, có ý thức trách nhiệm, có tinh thần chủ động, kiên trì vượt qua khó khăn để hồn thành mục tiêu đặt - Sắp xếp thời gian tự học, tự bồi dưỡng cho phù hợp với đặc trưng cơng việc Thời gian tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường hạn chế(vì dạy học buổi/ngày) giáo viên cần xếp thời gian tự học qua sinh hoạt chuyên mơn tổ, nhóm, qua dự thăm lớp, qua tham dự buổi chuyên đề, tập huấn… Ngoài người giáo viên cần tham gia tự học, tự bồi dưỡng vào ngày nghỉ, nghỉ - Xác định nội dung tự học, tự bồi dưỡng phù hợp Tự học, tự bồi dưỡng không bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ mà bồi dưỡng đạo đức, tác phong, kĩ sư phạm Trong trình bồi dưỡng đạo đức, 10 tác phong, kĩ sư phạm giáo viên cần học tập nơi, lúc sống công việc Học tập, bồi dưỡng thông qua mối quan hệ với đồng nghiệp, với phụ huynh, với học sinh, với xã hội Từ hồn thiện nhân cách người GV Khi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ GV cần biết lựa chọn tài liệu, nghiên cứu thu thập thơng tin cách có chọn lọc phù hợp với u cầu thực tiễn GV tìm tài liệu bồi dưỡng qua sách báo, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet, qua sinh hoạt chuyên môn…Giáo viên cần bổ sung kịp thời kiến thức tin học, ngoại ngữ, đổi phương pháp, trang bị cho kiến thức văn hóa, xã hội, hiểu biết pháp luật - Trong trình tự học, tự bồi dưỡng người GV phải biết tự kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng Hoạt động giúp GV nhìn nhận lại việc làm chưa làm trình tự học, tự bồi dưỡng, từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch nhằm đạt mục tiêu bồi dưỡng 3.4 Bồi dưỡng đổi phương pháp dạy học(PPDH) cho giáo viên: Đổi PPDH yêu cầu tất yếu công tác đổi giáo dục nhà trường, khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục Đổi PPDH theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Bồi dưỡng đổi PPDH cho giáo viên cần tập trung vào nội dung sau: - Nâng cao nhận thức cho giáo viên tầm quan trọng việc đổi PPDH nhà trường + GV phải tăng cường trao đổi, thảo luận nhóm, tổ chun mơn vận dụng giải vấn đề theo yêu cầu đổi phương pháp dạy học nhà trường + Tổ chức đợt học tập xen kẽ, lồng ghép vào buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần đợt thao giảng, kỳ thi GV giỏi + Triển khai kế hoach nội dung cần bồi dưỡng đến tổ chuyên môn, đến hội đồng sư phạm nhà trường Kết hợp bồi dưỡng chung nhà trường, tổ chuyên môn với việc tự bồi dưỡng GV - Xây dựng thực tốt kế hoạch đổi PPDH nhà trường: + Hiệu trưởng vào thực trạng đội ngũ trường để lập kế hoạch triển khai đổi PPDH tới tồn trường trọng đến việc xây dựng văn bản, nghị đổi PPDH nhà trường Lập kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường giai đoạn tháng/kỳ/năm; tổ chức chuyên đề đổi PPDH nhằm củng cố nhận thức cho giáo viên trình đổi PPDH; yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch để GV tích cực soạn giảng theo định hướng đổi phương pháp + Tổ chức thực kế hoạch đổi PPDH, cụ thể là: Phân công nhiệm vụ đến tổ chun mơn xem xét GV có đầy đủ phẩm chất lực phù hợp với nhiệm vụ trình thực hiện; Tổ chức chuyên đề đổi PPDH phát động phong trào “Đổi sáng tạo Dạy – Học”; chọn số lớp để tiến hành giảng dạy theo phương pháp làm mẫu thực nghiệm 11 + Kiểm tra, giám sát, điều chỉnh trình đổi PPDH công việc cụ thể: Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, giám sát trình đổi để đánh giá trình giảng dạy GV chất lượng học tập học sinh; thực đánh giá định kỳ theo kỳ, năm học; rút kinh nghiệm hoạt động đổi để điều chỉnh uốn nắn kịp thời mặt tồn q trình đổi mói PPDH để chuẩn bị cho giai đoạn - Phát huy vai trò nòng cốt tổ chun mơn việc đổi PPDH: + Lập kế hoạch, xây dựng quy định nội tổ chuyên môn nhằm đổi PPDH: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn dựa vào kế hoạch quy định cụ thể Trên sở kế hoạch chung nhà trường đổi PPDH, hiệu trưởng yêu cầu tổ chuyên mơn dựa vào đặc điểm tình hình tổ để xác định mục tiêu, nhiệm vụ đề kế hoạch cụ thể nhằm thực đổi PPDH Kế hoạch phải xác định biện pháp thực hiện, nêu rõ tiêu phấn đấu, tiêu giáo viên dạy giỏi, tiêu thao giảng…Phân công trách nhiệm cho cá nhân xây dựng danh hiệu thi đua cá nhân tổ, hiệu trưởng phê duyệt +Tổ chức, đạo hoạt động đổi PPDH tổ chuyên môn: Tổ chức phân công giảng dạy cho giáo viên tổ, phải có giáo viên cốt cán thực tốt việc đổi PPDH khối lớp Tổ chức, đạo soạn trao đổi theo nhóm cách thức thiết kế hệ thống câu hỏi, hệ thống hoạt động theo PPDH hướng vào người học Tổ chức, đạo vận dụng đổi PPDH vào hoạt động dạy học thao giảng, hội thi giáo viên giỏi, tiết dạy có đồng nhiệp ban giám hiệu nhà trường dự Chỉ đạo đưa hoạt động đổi PPDH tổ chuyên môn vào nề nếp, phát huy việc thực tốt, khắp phục hoạt động tồn tại, hạn chế + Tạo động lực cho hoạt động tổ chuyên môn: cách giao quyền rộng rãi cho tổ trưởng, hướng dẫn họ việc tổ chức, đạo, kiểm tra thành viên tổ thực nhiệm vụ Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho tổ hoạt động; khen thưởng cá nhân điển hình tích cực hồn thành xuất sắc nhiệm vụ 3.5 Bồi dưỡng nâng cao lực sử dụng đồ dùng dạy học(ĐDDH) ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT): Sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT vào q trình dạy học có vai trò quan trọng vệc nâng cao chất lượng dạy học Trong dạy học Tiểu học, để sử dụng PPDH trực quan, không sử dụng ĐDDH Sử dụng máy tính biết khai thác thơng tin phục vụ giảng, người giáo viên tạo học nhẹ nhàng, hấp dẫn học sinh tiếp thu tri thức Để việc bồi dưỡng nâng cao lực sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT đạt hiệu quả, hiệu trưởng cần phải đạo: - Nâng cao nhận thức giáo viên vai trò tầm quan trọng ĐDDH ứng dụng CNTT vào trình dạy học nhà trường 12 + Giáo viên cần nhận thức nguyên tắc sử dụng ĐDDH theo định hướng đổi PPDH nhà trường ĐDDH phải sử dụng phù hợp với mục tiêu, nội dung học, phải công cụ hữu hiệu để giáo viên tổ chức hoạt động học cho học sinh Giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh trực tiếp làm việc với loại đồ dùng học tập tranh ảnh, mẫu vật, đồ, sơ đồ, phiếu học tập…để em chiếm lĩnh kiến thức học từ hoạt động mình, khơng nên sử dụng ĐDDH để minh họa cho lời giảng giáo viên + ĐDDH cần sử dụng lúc, chỗ, có chừng mực, tránh lạm dụng, phải đảm bảo tính thẩm mỹ, tính trực quan + Hiệu trưởng quán triệt, nâng cao nhận thức trách nhiệm GV, làm cho giáo viên hiểu rõ cần thiết phải sử dụng ĐDDH tác dụng việc ứng dụng CNTT vào tiết học Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT, tránh dạy chay học chay Lấy việc sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT vào tiết học phải tiêu chí đánh giá hiệu qủa tiết dạy giáo viên - Bồi dưỡng kiến thức, kỹ sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT cho giáo viên thông qua tiết dạy mẫu, tiết dạy thao giảng, tổ chức thi cấp trường Đặc trọng đến việc sử dụng ĐDDH tiết dạy ứng dụng CNTT thiết kế theo giáo án Paboi - Tăng cường đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị để nâng cao hiệu sử dụng ĐDDH ứng dụng CNTT vào dạy học nhà trường - Đẩy mạnh phong trào tự làm ĐDDH đội ngũ giáo viên Hiệu SKKN hoạt động giáo dục nhà trường Từ thực trạng đội ngũ nhà trường, đặt nhiều khó khăn, thách thức cơng tác lãnh đạo quản lý nhà trường thân năm qua Nhất từ nhà trường Phòng GD&ĐT huyện Mường Lát lựa chọn thực giảng dạy theo chương trình mơ hình dạy học Việt Nam, chương trình VNEN Đến thời điểm cảm nhận hiệu mà sáng kiến mang lại hoạt động dạy học trường rõ riệt, thể hiện: - Giúp cho công tác quản lý hoạt động dạy học giáo viên hoạt động học tập học sinh nhà trường ngày tốt Thuận lợi việc phân công giáo viên đứng lớp - Làm thay đổi công tác bồi dưỡng giáo viên nhà trường, hoạt động bồi dưỡng trở nên thường xuyên, có nề nếp, giáo viên tham gia tích cực - Đội ngũ giáo viên đủ lực để thực giảng dạy có hiệu chương trình dạy học VNEN đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn - Chất lượng học sinh nhà trường năm học gần nâng lên rõ rệt Thể rõ thông qua kết khảo sát chất lượng cuối năm Phòng GD&ĐT huyện chất lượng học sinh nhà trường ln đứng tốp đầu huyện 13 - Kết đạt trình chuyển biến mạnh mẽ trình độ đào tạo, chất lượng đội ngũ thể qua thống kê bảng sau: kết thống kê tổng kết năm học 2016-2017 + Trình độ đào tạo: Trình độ đào tạo Tổng số Năm học Nữ giáo viên ĐH CĐ Trung cấp THSP 9+3 2016 – 2017 17 6 10 + Chất lượng đội ngũ: chất lượng đội ngũ đánh giá thông qua thao giảng chuyên môn hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện; thông qua dự BGH nhà trường Bảng 1: Xếp loại chun mơn giáo viên Loại Trung bình Yếu Tổng số Loại giỏi Năm học giáo viên SL % SL % SL % SL % 2016–2017 17 30% 11 64% 6% Bảng 2: Thành tích đạt Loại Trung bình Yếu Tổng số Loại giỏi Năm học giáo viên SL % SL % SL % SL % 2016–2017 17 30% 11 64% 6% Bảng 3: Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Loại Trung bình Yếu Tổng số Loại giỏi Năm học giáo viên SL % SL % SL % SL % 2016–2017 17 30% 11 64% 6% - Trình độ chun mơn đội ngũ 100% đạt chuẩn chuẩn Trong chuẩn 94% Nếu theo lộ trình Bộ GD&ĐT đến năm 2020 trình độ chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học từ Cao đẳng trở lên đội ngũ giáo viên nhà trường đáp ứng yêu cầu PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhiệm vụ quan trọng hàng đầu chiến lược phát triển giáo dục nhà trường Vì có tầm quan trọng đặc biệt nên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, việc làm thường xuyên liên tục lâu dài nhà trường Đây hướng đắn phù hợp với điều kiện khách quan chủ quan cần thiết tình hình đổi giáo dục hịên Nó giúp cho giáo viên ln ln có đủ lực chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu đổi nghiệp giáo dục Từ xu chung Giáo dục & Đào tạo, từ vai trò quan trọng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, từ thực trạng giáo dục tiểu học xã Quang Chiểu, qua nghiên cứu, khảo sát, phân tích tổng hợp thực trạng đội ngũ giáo viên công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học 14 Quang Chiểu năm qua, mạnh dạnh đưa số kinh nghiệm(đã thể phần trên) nhằm góp phần cao chất lượng đội ngũ giáo viên đơn vị Trong trình nghiên cứu viết sáng kiến tơi có tham khảo số tài liệu nhằm mục đích chắt lọc câu từ, không copy nội dung Sáng kiến kinh nghiệm tơi giải pháp có tính chủ động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường nên không tránh khỏi hạn chế, mong bạn đọc hội dồng đánh giá góp ý bổ sung Kiến nghị Xuất phát từ kết nghiên cứu đề tài, đề công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đạt hiệu hơn, xin mạnh dạn đề xuất số ý kiến sau: + UBND huyện, Phòng Giáo dục & Đào tạo: - Cần thường xuyên tổ chức chuyên đề đổi phương pháp dạy học đến sở - Tuyển dụng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục + Đối với giáo viên: phải coi trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng, ln có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ, lực chuyên mơn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 18 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác (Ký ghi rõ họ tên) Phạm Đăng Dung 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiến sĩ: Hồ Quang Hòa (2016), Nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên từ phương pháp hoạt động nhà trường phổ thông, Kỷ yếu Hội thảo nâng cao lực sư phạm cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, ĐHSP Huế 1/2016 PGS.TS: Phạm Minh Hùng (2015), Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cán quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên cán quản lý giáo dục, Đại học Vinh 9/2015 16 ... chuyên môn giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đối tượng nghiên cứu: Kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu. .. động bồi dưỡng chưa đáp ứng mục tiêu đề Vì lý trên, tơi đưa số kinh nghiệm để bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho giáo viên nhà trường: Kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn giáo. .. giáo viên Trường Tiểu học Quang Chiểu đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Mục đích nghiên cứu Sáng kiến kinh nghiệm nhằm mục đích đề xuất thử nghiệm số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao lực chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên trường tiểu học quang chiểu 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , skkn một số kinh nghiệm tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên trường tiểu học quang chiểu 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay