skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường tiểu học thị trấn cẩm thuỷ

24 35 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:34

GIÁO ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤCSỞ VÀ ĐÀODỤC TẠOVÀ THANH HỐTHANH HĨA PHỊNG GD&ĐT CẨM THỦY PHỊNG GD&ĐT CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HỌC VẦN CHO HỌC SINH LỚP ĐẠT KẾT QUẢ CAO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN HUYỆN CẨM THỦY MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẨM THUỶ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy Ngườithuộc thực mơn: hiện: Tiếng Trần Thị SKKN ViệtHà Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HỐ NĂM 2017 THANH HĨA NĂM 2018 MỤC LỤC MỤC LỤC TT Nội dung Trang 1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận 2.2 Thực trạng 2.3 Các giải pháp sử dụng 10 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 15 11 Kết luận, kiến nghị 16 12 3.1 Kết luận 16 13 3.2 Kiến nghị 16 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: "Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bước đầu xây dựng tư cách trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học trung học sở." [1] Trong bối cảnh đất nước ta bước vào đường hội nhập quốc tế, giáo dục cho học sinh đầy đủ yếu tố: Đức, Trí, Thể, Mỹ yêu cầu cần thiết mà trường Tiểu học cần quan tâm trọng Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Giáo dục phổ thông đổi mạnh mẽ, với mục tiêu từ chủ yếu trang bị kiến thức, sang trang bị lực cần thiết cho em học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, cấp học, tinh thần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo Rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn Đây năm nội dung phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ Giáo dục Đào tạo phát động Bên cạnh tri thức truyền đạt, tiếp thu lớp, hoạt động lên lớp phương thức giáo dục cho học sinh kĩ sống, kĩ ứng dụng vào thực tiễn kiến thức học, phát triển khiếu, hình thành cho em thói quen tìm hiểu, khám phá điều mẻ sống Như vậy, hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có ý nghĩa lớn trình học tập học sinh, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy lớp góp phần phát triển hồn thiện nhân cách, bồi dưỡng khiếu tài sáng tạo học sinh Trong thực tế vấn đề tổ chức đạo hoạt động lên lớp nhà trường quan tâm đạo thực song nhiều trường chưa có quan tâm mức, chưa thực hiểu thấu đáo vị trí, vai trò hoạt động giáo dục ngồi lên lớp (HĐGDNGLL) Việc xác định mục tiêu, phương hướng, nội dung chưa sát với tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch đạo mang tính chất chung chung dẫn đến chất lượng việc tổ chức HĐGDNGLL chưa hiệu có chiều sâu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện học sinh Nhận thức rõ vị trí, vai trò HĐGDNGLL Làm để tổ chức đạo có hiệu HĐGDNGLL, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực mục tiêu giáo dục nhà trường Tôi quan tâm nghiên cứu vấn đề “Một số biện pháp quản lý, đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy" 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn hoạt động giáo dục lên lớp để giáo dục học sinh Tiểu học nói chung học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy nói riêng Đề xuất số biện pháp quản lý, đạo nâng cao chất lượng HĐGDNGLL 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý, đạo HĐGDNGLL trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Điều tra - Quan sát thu thập thông tin - Kiểm tra đánh giá 2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động giáo dục bản, thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi trình đào tạo nhân cách học sinh đáp ứng nhu cầu đa dạng đời sống xã hội.[2] Hoạt động nhà trường quản lý, tiến hành ngồi dạy học lớp theo chương trình kế hoạch dạy học Nó tiến hành xen kẽ tiếp nối chương trình dạy học phạm vi nhà trường, đời sống xã hội nhà trường đạo, diễn suốt năm học thời gian nghỉ hè để khép kín trình giáo dục, làm cho q trình có thêr thực lúc, nơi.[2] Hiện HĐGDNGLL coi nội dung học tập trường tiểu học, có chương trình thức có tài liệu hướng dẫn dạy học HĐGDNGLL cầu nối tạo mối quan hệ hai chiều nhà trường với xã hội, dạy lớp HĐGDNGLL; nơi thể nghiệm, vận dụng củng cố tri thức lớp; dịp, hội để học sinh tự bộc lộ nhân cách tồn vẹn, từ khẳng định vị trí mình; mơi trường ni dưỡng phát triển tính chủ thể cho học sinh: chủ động, tích cực, độc lập sáng tạo; dịp tốt để thu hút ba lực lượng giáo dục tham gia giáo dục.[2] HĐGDNGLL giúp học sinh củng cố khắc sâu kiến thức môn học, mở rộng nâng cao hiểu biết cho học sinh lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể học sinh Rèn luyện cho học sinh kĩ phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học như: Kỹ tổ chức quản lý, kỹ giao tiếp ứng xử có văn hóa tham gia hoạt động tập thể với tư cách chủ thể hoạt động, kỹ tự đánh giá kết học tập, rèn luyện củng cố phát triển thói quen tốt học tập, lao động công tác xã hội Bồi dưỡng thái độ tự giác, tích cực tham gia hoạt động tập thể hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin sáng với sống, với quê hương đất nước, có thái độ đắn với tượng tự nhiên xã hội.[2] Vì việc tổ chức HĐGDNGLL thực cần thiết phận khơng thể thiếu q trình giáo dục trường tiểu học 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm - Đối với cán quản lý: Ban giám hiệu nhà trường xác định vị trí, tầm quan trọng hoạt động giáo dục ngồi lên lớp cần thiết góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Nhà trường xây dựng kế hoạch HĐNGLL cụ thể, triển khai thực kịp thời Tuy nhiên việc kiểm tra giám sát quản lý HĐNGLL ban giám hiệu có thời điểm chưa chặt chẽ sát sao, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với tổ chức, đoàn thể ngồi nhà trường để tổ chức có hiệu HĐGDNGLL cho học sinh - Đối với giáo viên: Nhìn chung giáo viên phụ trách lớp nhận thức vị trí tầm quan trọng hoạt động giáo dục ngồi lên lớp song số giáo viên quan tâm, chưa có phối hợp chặt chẽ chủ động tham gia tích cực hoạt động giáo dục lên lớp Một số giáo viên có kinh nghiệm, kỹ tổ chức, chưa thực coi trọng HĐGDNGLL nên chưa đầu tư nghiên cứu, học hỏi để vận dụng sáng tạo, linh hoạt hình thức HĐGDNGLL Khi tổ chức HĐGDNGLL lúng túng nội dung hình thức tổ chức dẫn đến HĐGDNGLL thường hiệu quả, chưa lôi cuốn, tạo hứng thú cho em,; chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh Kĩ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp số giáo viên hạn chế Giáo viên chọn cử làm tổng phụ trách đội giảng dạy HĐGDNGLL người có lực tổ chức hoạt động, tham gia đầy đủ lớp tập huấn, chuyên đề HĐGDNGLL, có lòng nhiệt tình, u nghề, mến trẻ Tuy nhiên thực tế nhà trường giáo viên tổng phụ trách Đội vừa trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh vừa làm tổng phụ trách, lại phải dạy liên trường nên thời gian dành cho công tác HĐGDNGLL có lúc, có thời điểm bất cập thời gian, chồng chéo công việc dẫn đến việc tổ chức HĐGDNGLL nhà trường gặp nhiều khó khăn, chất lượng hoạt động chưa thực mong muốn - Đối với học sinh: Đa số em học sinh nhà trường có ý thức việc tham gia hoạt động giáo dục lên lớp Các em chủ động tham gia hoạt động lớp, chi đội, Liên đội, nhà trường tổ chức Song khơng học sinh chưa nhận thức rõ mục đích ý nghĩa hoạt động mà tham gia tham gia hoạt động cách chưa tự giác, gượng ép Một số em rụt rè, nhút nhát chưa bạo dạn trước tập thể; thiếu linh hoạt, hòa đồng, tham gia, có em tham gia hoạt động cách miễn cưỡng, thiếu tự tin khó khăn cho nhà trường việc tổ chức HĐGDNGLL 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: 2.3.1 Công tác quản lý, đạo ban giám hiệu: - Ban giám hiệu nhà trường nghiên cứu, thống quán triệt, triển khai nghiêm túc đầy đủ nội dung văn hướng dẫn, đạo việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên, bậc cha mẹ học sinh toàn trường từ đầu năm học để nâng cao nhận thức cho cán giáo viên, nhân viên học sinh vị trí tầm quan trọng HĐGDNGLL, tạo nên hưởng ứng, cộng đồng trách nhiệm với nhà trường việc tổ chức HĐNGLL để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh - Thành lập Ban đạo HĐGDNGLL, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Lựa chọn, phân công giáo viên trẻ, động, sáng tạo có lực điều hành tổ chức, hoạt động làm tổng phụ trách Đội - Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL cụ thể chi tiết cho thời điểm, triển khai thực nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh đến toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân viên, phụ huynh, học sinh Kế hoạch tổ chức hoạt động đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trọng tâm năm học nhiệm vụ trị địa phương Để HĐGDNGLL thực cách có hiệu Ban lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch năm, tháng theo chủ đề, chủ điểm cách cụ thể phân công người phụ trách theo lực, sở trường nhiệm vụ công tác - Chỉ đạo đổi sinh hoạt tổ chuyên môn nhà trường tập trung thảo luận đổi phương pháp, hình thức hoạt động, nâng cao lực tổ chức HĐGDNGLL cho phù hợp yêu cầu, đối tượng học sinh, thu hút học sinh tích cực, tự giác, chủ động tham gia đạt hiệu cao - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm sát công tác đạo, tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ tổng phụ trách Đội giáo viên chủ nhiệm thông qua kế hoạch cá nhân, cụ thể hóa chương trình hoạt động đáp ứng đảm bảo phù hợp với kế hoạch nhà trường chương trình HĐGDNGLL Bộ quy định, văn đạo, hướng dẫn tổ chức HĐGDNGLL theo năm học cấp học Giám sát điều hành công tác giáo viên chủ nhiệm việc tổ chức HĐGDNGLL 15 phút đầu giờ, sinh hoạt cuối tuần, ngày cao điểm tháng Giám sát hoạt động giáo dục đạo đức thông qua môn học Xây dựng chuẩn mực đánh giá chung cho việc thực chủ điểm, đặc biệt ngày cao điểm tháng chuẩn mực đánh giá riêng cho hoạt động Trong hoạt động tập thể chào cờ đầu tuần nội dung đánh giá nhận xét cách cụ thể tập thể lớp, cá nhân tiêu biểu động viên khích lệ kịp thời, để em tự tin có ý thức rèn luyện kỹ cần thiết, tạo thành thói quen thực cách có nề nếp - Chỉ đạo việc xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức sân chơi, hội thi, phong trào thi đua, nội dung hoạt động lên lớp sinh động, hấp dẫn phù hợp với lứa tuổi, khối lớp Từ thu hút em tham gia vào HĐGDNGLL cách tự giác tích cực 2.3.2 Cơng tác phối hợp, tun truyền HĐGDNGLL nhà trường Đối với lực lượng nhà trường: Chỉ đạo giáo viên tổng phụ trách đội chủ động phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, ban chấp hành Đoàn niên việc triển khai kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL Đối với lực lượng bên nhà trường: Nhà trường chủ động phối hợp với địa phương để tổ chức nội dung hoạt động phong phú mang rõ ý nghĩa xã hội, gắn với xã hội, với địa phương Trong phối hợp đặc biệt nêu cao vai trò Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Ngồi ra, việc phối hợp với địa phương khai thác tiềm giáo dục địa phương, thực xã hội hóa giáo dục, coi giáo dục nghiệp quần chúng Ban giám hiệu nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, tranh thủ giúp đỡ Ban đại diện cha mẹ học sinh việc phối hợp tổ chức có hiệu HĐGDNGLL nhà trường Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Đoàn niên thị trấn Cẩm Thuỷ chi đoàn tổ dân phố tổ chức hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, hoạt động cơng ích, sinh hoạt vui chơi giải trí lành mạnh thực tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm gia đình, xã hội việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh kỳ nghỉ hè Các em có sân chơi lành mạnh dịp hè, rèn luyện sức khỏe, tinh thần, nâng cao ý thức hoạt xã hội Học sinh tham gia hội thi văn nghệ “ Mùa hè yêu thương” Phối hợp với Huyện đoàn phát động xây dựng Mơ hình " Cổng trường an tồn giao thơng xanh- - đẹp", mắt đội tự quản, đội cờ đỏ xung kích tham gia đảm bảo trật tự an tồn giao thơng vệ sinh mơi trường Thơng qua hoạt động để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự, an tồn giao thơng Nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa giao thơng, văn hóa ứng xử tham gia giao thơng ý thức giữ gìn bảo vệ cảnh quan mơi trường bên bên ngồi nhà trường cho em thiếu nhi Liên đội Thời gian hoạt động trước vào học 15 phút trước tan học phút tất ngày học tuần Lễ mắt đội tự quản, đội Cờ đỏ xung kích Phối hợp với Hội Cựu chiến binh kể chuyện anh đội cụ Hồ ôn lại truyền thống vẻ vang Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm khơi dậy niềm tự hào, tự tơn dân tộc giáo dục lòng u nước cho em học sinh, cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện, tiếp tục nối bước cha anh tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tuyên truyền truyền thống anh bồ đội cụ Hồ Phối hợp với Công an huyện tổ chức phát học đường theo chủ đề: phòng chống ma túy, an tồn giao thông tuyên truyền cho học sinh đấu tranh phát ngăn ngừa hoạt động tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, giáo dục pháp luật An tồn giao thơng, … Tun truyền An tồn giao thơng cho học sinh Học sinh dự lễ phát động phòng chống ma tuý – HIV/AIDS Phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức đồn thể khác tổ chức hoạt động ngoại khóa vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh, … 2.3.3 Quản lý đạo thực tốt nội dung HĐGDNGLL - Hoạt động xã hội: Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động từ thiện, quỹ nhi đồng, đóng góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, làm vệ sinh làm đẹp môi trường…Thường nhà trường tổ chức theo đợt phát động Nhà trường chủ động xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc tinh thần cách mạng cách hiệu cho học sinh, phối với hợp với quyền, đồn thể nhân dân địa phương làm tốt cơng tác giáo dục truyền thống dân tộc, cách mạng; truyền thống văn hoá lịch sử địa phương cho học sinh Giữ gìn sắc văn hố dân tộc thông qua công tác tuyên truyền, hoạt động nguồn, kỉ niệm ngày lễ, kiện trọng đại đất nước Chỉ đạo Liên đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát động học sinh sưu tầm bổ sung tư liệu di tích, danh lam thắng cảnh địa phương để giới thiệu phổ biến nhà trường Học sinh tích cực, tự giác việc tham gia hoạt động xã hội địa phương, thường xuyên tham gia lao động vệ sinh thơn xóm; giúp đỡ chăm sóc gia đình có cơng với cách mạng địa phương Thơng qua hoạt động em chia sẻ suy nghĩ, tình cảm giá trị vật chất với cộng đồng, giúp em biết quan tâm đến người xung quanh, từ giáo dục giá trị sống tốt đẹp cho học sinh tinh thần tiết kiệm, biết tôn trọng, chia sẻ, cảm thơng, u thương sống có trách nhiệm Học sinh thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Duy trì nhân rộng phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức cho em thăm hỏi, tặng q giúp đỡ gia đình sách, gia đình thương binh, liệt sĩ; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, để em tỏ lòng biết ơn anh hùng, liệt sĩ, người có cơng với cách mạng phát huy vai trò trách nhiệm mình, biết đóng góp cơng sức vào việc chăm sóc, tơn tạo di tích lịch sử phù hợp với khả Đồng thời học sinh nhận thức cần phải làm để tỏ lòng biết ơn người hy sinh cho độc lập nước nhà em phấn đấu học tập tốt hơn, rèn luyện tích cực để hồn thiện thân Tổ chức thăm hỏi học sinh có hồn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, thăm hỏi tặng quà gia đình học sinh bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt, … Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà trường tổ chức tốt việc phát động ủng hộ Tết bạn nghèo, thương binh, bệnh binh, hộ nghèo nhận ủng hộ nhiệt tình cán bộ, giáo viên, nhân viên, bậc phụ huynh học sinh toàn trường Đây hoạt động có ý nghĩa vơ to lớn thể nét đẹp truyền thống dân tộc Giáo dục em tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn Những q khơng có ý nghĩa vật chất mà quan tâm động viên, sẻ chia tinh thần chứa đựng tình cảm thân thương nhất, tiếp thêm cho em nghị lực vượt khó vươn lên để đạt thành tích học tập tu dưỡng đạo đức để trở thành ngoan, trò giỏi đáp ứng lòng mong đợi thầy giáo cha mẹ em Lễ trao quà Tết cho học sinh nghèo, thương binh, bệnh binh - Hoạt động phục vụ học tập, tìm hiểu khoa học: Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm: Góp phần thực dạy học theo định hướng phát triển lực, tạo hội cho học sinh phát huy khả sáng tạo, biết vận dụng kiến thức học vào thực tế, đồng thời biết chia sẻ quan tâm tới người xung quanh Nhà trường đẩy mạnh hoạt động hướng biển đảo quê hương thiếu nhi thông qua triển khai phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam” Tổ 10 chức cho giáo viên em học sinh thăm quan triển lãm tư liệu “ Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam - Những chứng lịch sử ” Học sinh thăm quan triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam - Những chứng lịch sử” Phối hợp với Liên đội nhà trường tổ chức hoạt động vui Tết trung thu cho em học sinh Được trải nghiệm bày mâm ngũ quả, với đôi bàn tay khéo léo em tạo nhiều loại với hình dáng vật ngộ nghĩnh, đáng yêu khiến mâm ngũ trung thu trở nên sinh động nhiều, giúp em thấy Tết trung thu phong tục có ý nghĩa cần phải giữ gìn nét văn hố cổ truyền từ bao đời cha ông ta Học sinh phấn khởi tham gia thi bày mâm ngũ dịp Tết trung thu Nhà trường đạo xây dựng kế hoạch thành lập câu lạc bộ, đạo lựa chọn nội dung hình thức sinh hoạt câu lạc việc huy động 11 sử dụng nguồn kinh phí hoạt động câu lạc Phối hợp gia đình tổ chức đồn thể nhà trường việc tổ chức câu lạc Sau khảo sát nhu cầu, nguyện vọng học sinh tham gia vào câu lạc bộ, nhà trường tổ chức họp phụ huynh để triển khai bàn bạc thống kế hoạch thành lập, trì hoạt động câu lạc nhận đồng tình ủng hộ, giúp đỡ vật chất tinh thần thể cộng đồng trách nhiệm, đồng hành nhà trường việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tổ chức hoạt động trải nghiệm, HĐGDNGLL đạt hiệu Đến nay, hoạt động câu lạc trì, tổ chức sinh hoạt đặn vào nề nếp, lồng ghép tổ chức hoạt động câu lạc thông qua HĐGDNGLL, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thông qua sinh hoạt lớp, buổi chào cờ đầu tuần, hàng tuần thông báo nội dung sinh hoạt câu lạc Toán Tiếng Việt bảng tin nhà trường, khuyến khích em có làm đúng, có cách giải viết hay, sáng tạo bước đầu học sinh tích cực hưởng ứng nhiệt tình tham gia Từ phát thành viên tích cực câu lạc Hoạt động câu lạc nhà trường thực tạo hội để học sinh chia sẻ kiến thức, hiểu biết lĩnh vực mà em quan tâm qua em phát triển kỹ giao tiếp, kỹ lắng nghe, kỹ trình bày suy nghĩ, kỹ hợp tác, Tổ chức thành công giao lưu Câu lạc cấp trường năm học 2017 - 2018 Hình ảnh giao lưu Câu lạc cấp trường năm học 2017 – 2018 - Hoạt động văn hóa nghệ thuật: Đây loại hình hoạt động quan trọng thiếu sinh hoạt tập thể em, lứa tuổi học sinh tiểu học Hoạt động văn nghệ nhà trường tổ chức xuyên suốt theo kế hoạch hàng năm, từ lớp học, tạo điều kiện phát triển khiếu cho em Chỉ đạo xây dựng đội văn nghệ nòng cốt em hạt nhân nhiệt tình, trách nhiệm tham gia hoạt động văn nghệ nhà trường hội thi, hội diễn cấp Việc xây dựng phát triển phong trào văn hóa văn nghệ nhà trường khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo nghệ thuật học sinh, tạo đồn kết, gắn bó để xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh học đường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 12 Văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018 - Hoạt động lao động cơng ích: Chỉ đạo học sinh lớp làm trực nhật hàng ngày, vào thứ sáu hàng tuần tổ chức lao động tổng vệ sinh tồn trường Phân cơng cụ thể cho lớp chăm sóc cơng trình măng non: Tưới cây, nhổ cỏ, trồng hoa tạo cảnh quan xanh- - đẹp khuôn viên nhà trường Việc tổ chức tốt hoạt động góp phần lớn việc tổ chức thực phong trào thi đua xây dựng " Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" Qua đó, giáo dục học sinh ý thức tự giác giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường học tập, bảo vệ sức khỏe, có tinh thần hợp tác làm việc Hình ảnh học sinh chăm sóc bồn hoa dọn vệ sinh sân trường - Hoạt động vui chơi giải trí thể dục thể thao: Đây hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn, giúp em thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng, tạo cho học sinh hứng thú thúc đẩy kết học tập, em tự tin hơn, có tinh thần tập thể, ý thức chấp hành kỉ luật; biết sống thân thiện, đồn kết, gần gũi, hòa đồng với bạn bè thầy cô giáo Tổ chức hướng dẫn cho học sinh tham gia trò chơi dân gian vào chơi, sinh hoạt Đội, hoạt động ngoại khóa nhà trường Trong dịp tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, kỉ niệm thành lập Đội TNTPHCM, … 13 Học sinh chơi trò chơi dân gian Song song với vui chơi giải trí hoạt động thể dục thể thao có vai trò quan trọng với học sinh Nhà trường đạo Liên đội tổ chức trì đặn việc tập thể dục múa hát sân trường cho học sinh vào buổi học tuần từ thứ hai đến thứ năm giúp em rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực, phát triển thể chất tinh thần Thông qua hoạt động thể dục thể thao rèn cho học sinh ý thức tổ chức, kỉ luật; thói quen tự giác, tính tích cực, chủ động, sáng tạo tập luyện, hình thành kĩ vận động bản, rèn luyện tự tin tập luyện, góp phần hình thành phát triển tồn diện nhân cách cho học sinh Hình ảnh học sinh tham gia múa hát sân trường 2.4 Hiệu SKKN : 14 Sau nghiên cứu thực áp dụng số biện pháp quản lý đạo nâng cao chất lượng HĐGDNGLL nhà trường, thấy cán giáo viên có chuyển biến tích cực nhận thức việc làm, nắm vững vai trò nhiệm vụ HĐGDNGLL yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh Việc tổ chức đổi đa dạng hóa hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu hứng thú học sinh thu hút nhiều học sinh tham gia Các em tham gia hoạt động cách tự giác, chủ động sáng tạo, nhận thức ý nghĩa hoạt động tham gia; thể nghiệm, vận dụng củng cố tri thức lớp, nâng cao hiểu biết lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn kiến thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể học sinh Đến nay, việc tham gia HĐGDNGLL nhu cầu cần thiết thiếu em, em thấy thực " Mỗi ngày đến trường ngày vui" Vì việc tổ chức có hiệu HĐGDNGLL nhà trường hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy lớp góp phần phát triển hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng khiếu tài sáng tạo học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện, thực điểm sáng ngành giáo dục huyện Cẩm Thủy, niềm tin yêu cấp ủy Đảng, quyền địa phương Kết bật năm học 2017 - 2018: - Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đạo thực nghiêm túc hiệu kế hoạch HĐGDNGLL - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhận thức đắn vị trí tầm quan trọng HĐGDNGLL - Do làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền HĐGDNGLL nhà trường, nên nhà trường nhận quan tâm, hỗ trợ tích lượng ngồi nhà trường, thể cộng đồng trách nhiệm, đồng hành nhà trường việc tốt chức tốt HĐGDNGLL góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh - Quản lý đạo thực tốt nội dung HĐGDNGLL thu hút nhiều học sinh tích cực tham gia Nổi bật tham gia hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động tìm hiểu khoa học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo Phong trào văn hoá văn nghệ, vui chơi giải trí TDTT, hoạt động lao động cơng ích trì đặn trở thành nhu cầu khơng thể thiếu em học sinh - Nhà trường phòng Giáo dục Đào tạo chọn đơn vị điểm tổ chức giao lưu Câu lạc để trường huyện dự, học tập rút kinh nghiệm - Học sinh tham gia phong trào, hội thi đạt kết cao dẫn đầu trường huyện với 56 giải cấp huyện 17 giải cấp tỉnh hội thi học sinh giỏi Thể dục thể thao viết thư Quốc tế UPU( Trong có 16 giải cấp tỉnh TDTT giải KK cấp tỉnh thi viết thư Quốc tế UPU ) Đạt giải Ba Hội thi “ Chỉ huy Đội – Phụ trách Sao giỏi” cấp huyện KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 15 3.1 Kết luận: Để quản lý đạo HĐGDNGLL trường Tiểu học đạt hiệu cần thực tốt số nội dung sau: Cần phải xác định vị trí, chức vai trò người quản lý nhà trường HĐGDNGLL Nhận thức rõ việc tổ chức HĐGDNGLL thực cần thiết phận khơng thể thiếu q trình giáo dục trường Tiểu học Việc xây dựng kế hoạch phải phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường Phải chọn lọc hoạt động trọng tâm, phù hợp với yêu cầu hoạt động trị địa phương Cần quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ban đạo HĐGDNGLL, nắm vững vai trò nhiệm vụ HĐGDNGLL yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh Trong quản lý đạo HĐGDNGLL cần làm tốt công tác phối hợp, tuyên truyền giáo dục lên lớp nhà trường Đổi đa dạng hóa hình thức hoạt động phù hợp với nhu cầu hứng thú học sinh để thu hút nhiều học sinh tham gia Cùng với hoạt động dạy học lớp hoạt động khác, HĐGDNGLL giúp học sinh mở rộng nâng cao hiểu biết lĩnh vực đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, làm quen với hoạt động tích lũy dần kinh nghiệm sống, đường giúp em hình thành phát triển nhân cách Ban giám hiệu nhà trường phải thực quan tâm sát công tác đạo, tổ chức thực HĐGDNGLL Có HĐGDNGLL đạt hiệu có chiều sâu chất lượng, cầu nối tạo mối quan hệ hai chiều nhà trường với xã hội, dạy lớp HĐGDNGLL góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, thực mục tiêu giáo dục nhà trường 3.2 Kiến nghị * Đối với Phòng GD&ĐT: vào nội dung chương trình HĐGDNGLL Bộ GD&ĐT quy định cần hướng dẫn chi tiết, cụ thể tổ chức HĐGDNGLL cho nhà trường phù hợp với điều kiện thực tế toàn huyện Cần sâu kiểm tra công tác quản lý đạo HĐGDNGLL nhà trường * Đối với trường: - Nhận thức đắn vị trí, vai trò, nhiệm vụ HĐGDNGLL phát triển toàn diện học sinh Thực công tác quản lý, đạo cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường 16 - Tăng cường công tác tuyên truyền đến lực lượng nhà trường nhận thức đắn HĐGDNGLL để có phối kết hợp chặt chẽ việc tổ chức HĐGDNGLL - Tổ chức giao lưu trường để tăng cường học tập rút kinh nghiệm công tác quản lý HĐGDNGLL ngày chất lượng hiệu Trên số kinh nghiệm mà thân tơi đúc rút q trình quản lý Mặc dù kết đạt khả quan, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận trao đổi, góp ý Hội đồng khoa học cấp để đề tài hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thị Trấn, ngày 15 tháng năm 2018 XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Nguyễn Thị Chung Trần Thị Hà 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật giáo dục 1998 Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý Tiểu học năm 2010 Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tỉnh Thanh Hóa 18 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 19 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 20 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 21 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 22 ... đề Một số biện pháp quản lý, đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy" 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu sở lí luận thực tiễn hoạt động. .. thực tiễn hoạt động giáo dục lên lớp để giáo dục học sinh Tiểu học nói chung học sinh Trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy nói riêng Đề xuất số biện pháp quản lý, đạo nâng cao chất lượng HĐGDNGLL 1.3... với học sinh: Đa số em học sinh nhà trường có ý thức việc tham gia hoạt động giáo dục lên lớp Các em chủ động tham gia hoạt động lớp, chi đội, Liên đội, nhà trường tổ chức Song khơng học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường tiểu học thị trấn cẩm thuỷ , skkn một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường tiểu học thị trấn cẩm thuỷ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay