skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại trường tiểu học lương ngoại huyện bá thước tỉnh thanh hóa

27 34 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:33

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÁ THƯỚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG NGOẠI – HUYỆN BÁ THƯỚC – TỈNH THANH HÓA Người thực hiện: Nguyễn Văn Tuấn Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lương Ngoại SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA NĂM 2018 MỤC LỤC TT NỘI DUNG TRANG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng trường Tiểu học Lương Ngoại 2.2.1 Đặc điểm địa phương 2.2.2 Đặc điểm nhà trường Thực trạng việc đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Một số biện pháp đạo nâng cao chất lương giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên rèn kỹ sống cho học sinh Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh Chỉ đạo lồng ghép giáo dục kỹ sống vào môn học khóa Tăng cường đạo việc giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động lên lớp Phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục kỹ sống cho học sinh 10 Huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục 16 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 6 11 15 kỹ cho học sinh 2.4 Hiệu 17 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 19 3.1 Kết luận 19 3.2 Kiến nghị 19 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế nhu cầu phát triển người học, giáo dục phổ thông đổi mạnh mẽ theo bốn trụ cột giáo dục kỉ XXI, mà thực chất cách tiếp cận kĩ sống; là: Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định học để chung sống Luật Giáo dục năm 2005, Điều xác định: Mục tiêu giáo dục phổ thông đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Như vậy, mục tiêu giáo dục phổ thông chuyển từ chủ yếu trang bị kiến thức cho học sinh sang trang bị lực cần thiết cho em đặc biệt lực hành động, lực thực tiễn Phương pháp giáo dục đổi theo hướng “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên.” [1] Phương pháp giáo dục phổ thơng đổi theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học, phù hợp với đặc điểm lớp học, tăng cường khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Nội dung giáo dục kĩ sống tích hợp vào số mơn học hoạt động giáo dục thực tiễn nhà trường; việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thực thơng qua nhiều chương trình, dự án như: Giáo dục bảo vệ môi trường; Giáo dục phòng chống HIV/AIDS; Giáo dục phòng chống ma tuý; Giáo dục phòng tránh tai nạn, thương tích…Đặc biệt, rèn kĩ sống cho học sinh xác định nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực” nhà trường phổ thông, giai đoạn 2008 – 2013 Bộ Giáo dục đào tạo đạo Giáo dục kĩ sống cho học sinh, với chất hình thành phát triển cho em khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống rõ ràng phù hợp với mục tiêu giáo dục phổ thông Dạy trẻ kĩ sống điều cần thiết đặc biệt với trẻ tiểu học, bắt đầu học lúc trẻ bắt đầu tiếp xúc với xã hội cần hoàn thiện phát triển kĩ sống cho riêng Chính kĩ sống em tiếp nhận năm học theo em suốt sống sau Ngay từ Tiểu học em có kĩ tốt, sống sau rộng mở với em Nếu ngược lại, sau em khó khăn để sửa chữa kĩ sống khơng tốt gặp nhiều khó khăn sống Điều II luật phổ cập Giáo dục nêu: “ Giáo dục Tiểu học bậc học tảng hệ thống Giáo dục Quốc dân…” Tiểu học, bậc học hệ thống Giáo dục, bậc học đào tạo sở ban đầu bền vững cho trẻ tiếp tục học lên bậc học trên, giúp trẻ hình thành sở ban đầu, đường nét nhân cách Do vậy, giáo dục bậc Tiểu học có tính chất đặc biệt, có sắc riêng, với tính sư phạm đặc trưng.[2] Trong thực tế, học sinh Tiểu học đến trường thầy cô giáo nhồi nhét kiến thức nhiều giáo dục kỹ sống cho học sinh Đại đa số học sinh có kỹ sống sơ giản Chính vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm thức đưa giáo dục kỹ sống vào dạy lồng ghép vào môn học nhà trường Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình , cộng đồng Tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hoà lành mạnh Nhận thức rõ tầm quan trọng cần thiết việc đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh phổ thơng nói chung, học sinh Tiểu học nói riêng, q trình đạo thực nhiệm vụ năm học, mạnh dạn sâu nghiên cứu: “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” Áp dụng vào q trình đạo hoạt động dạy học giáo dục trường Tiểu học Lương Ngoại năm học 2016-2017, 2017-2018 mang lại hiệu định 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp đạo rèn kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, nhằm giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường phát triển cách toàn diện, trang bị cho em có vốn sống cần thiết để em có kỹ sống học tập rèn luyện tốt 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra, kiểm tra, đánh giá - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp 2 NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận: Kĩ sống bao gồm loạt kĩ cụ thể, cần thiết cho sống hàng ngày người Bản chất kĩ sống kĩ tự quản lí thân kĩ xã hội cần thiết để cá nhân tự lực sống, học tập làm việc hiệu Nói cách khác kĩ sống khả làm chủ thân người, khả ứng xử phù hợp với người khác với xã hội, khả ứng phó tích cực trước tình sống Có thể nói kĩ sống nhịp cầu giúp người biến kiến thức thành thái độ, hành vi thói quen tích cực, lành mạnh Người có kĩ sống phù hợp ln vững vàng trước khó khăn, thử thách; biết ứng xử, giải vấn dề cách tích cực phù hợp; họ thường thành cơng sống, yêu đời làm chủ sống Ngược lại, người thiếu kĩ sống thường bị vấp váp, dễ bị thất bại sống Hoặc người khơng có kĩ giao tiếp khó khăn việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người xung quanh, khó khăn hợp tác làm việc, giải nhiệm vụ chung, Không thúc đẩy phát triển cá nhân, kĩ sống góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, giúp ngăn ngừa vấn đề xã hội bảo vệ quyền người Việc giáo dục kĩ sống thúc đẩy hành vi mang tính xã hội tích cực, giúp nâng cao chất lượng sống xã hội giảm vấn đề xã hội Giáo dục kĩ sống giải cách tích cực nhu cầu quyền người, quyền công dân ghi luật pháp Việt Nam quốc tế Giáo dục kĩ sống trở nên cấp thiết hệ trẻ, vì: Các em chủ nhân tương lai đất nước, người định phát triển đất nước năm tới Nếu khơng có kĩ sống, em thực tốt trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng đất nước Lứa tuổi học sinh lứa tuổi hình thành giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song thiếu hiểu biết sâu sắc xã hội, thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lơi kéo, kích động Đặc biệt bối cảnh hội nhập quốc tế chế thị trường nay, hệ trẻ thường xuyên chịu tác động đan xen yếu tố tích cực tiêu cực, ln đặt vào hồn cảnh phải lựa chọn giá trị, phải đương đầu với khó khăn, thách thức, áp lực tiêu cực Nếu không giáo dục kĩ sống, thiếu kĩ sống, em dễ bị lôi kéo vào hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, lai căng, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc Vì vậy, việc giáo dục kĩ sống cho hệ trẻ cần thiết, giúp em rèn luyện hành vi có trách nhiệm thân, gia đình, cộng đồng tổ quốc; giúp em có khả ứng phó tích cực trước tình sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bàn bè người, sống tích cực, chủ động, an tồn, hài hồ lành mạnh Ngày 22 tháng năm 2008, Bộ Giáo dục Đào tạo có thị sơ 40/2008/CT-BGDĐT việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phố thông giai đoạn 20082013.[3] Căn vào nhiệm vụ ngành năm học 2016-2017; năm học 2017-2018 vào tình hình thực tế trường Tiểu học Lương Ngoại có nội dung rèn luyện kỹ sống cho học sinh Giáo dục đạo đức, kĩ sống cho học sinh thông qua môn học, hoạt động giáo dục xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình cộng đồng tham gia chăm sóc giáo dục đạo đức kĩ sống cho học sinh Thực Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ GD&ĐT tăng cường nâng cao hiệu số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên sở giáo dục, đào tạo.[4]; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống hoạt động giáo dục khóa.[5]; Thơng tư số 17/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 Quy định hoạt động chữ thập đỏ trường học; Công văn số 1490/SGDĐT-GDTH ngày 11/8/2015 việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tiểu học [6] 2.2 Thực trạng trường Tiểu học Lương Ngoại 2.2.1 Đặc điểm địa phương Lương Ngoại xã vùng sâu thuộc vùng 30a có diện tích 3.033,95 , tồn xã có 892 hộ với 3.645 khẩu, xã có 299 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo xã 33,52% Cận nghèo 66 hộ tỷ lệ 7,39% Trong xã có dân tộc, Mường,Thái, Kinh Chủ yếu dân tộc Mường Tồn xã có thơn thơn văn hóa, địa bàn rộng lại gặp nhiều khó khăn, xã có điện lưới quốc gia phủ kín đến tất thơn Chính quyền địa phương vững mạnh, xã có trung tâm học tập cộng đồng phát triển mạnh 2.2.2 Đặc điểm nhà trường Nhà trường thành lập tháng năm 1997, phân bố làm khu:1 khu khu lẻ Tồn trường gồm có 12 phòng học, cán giáo viên, nhân viên có 20 đồng chí (trong có giáo viên hợp đồng) Tổng số lớp:13 lớp (có lớp ghép) với 255 học sinh a Thuận lợi: Trường Tiểu học Lương Ngoại đóng chân địa bàn thôn Ngọc Sinh Xã Lương Ngoại Nhà trường quan tâm cấp ủy Đảng quyền, dần đầu tư sở vật chất, nhà trường Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa cấp công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào ngày 25 tháng 12 năm 2014 Học sinh chăm ngoan hiếu học, chất lượng dạy học ngày nâng lên, phụ huynh đại đa số quan tâm đến việc học tập em sát cánh nhà trường xây dựng sở vật chất, khuôn viên ngày khang trang Công tác lãnh đạo Chi hiệu quả, quan tâm, dành nhiểu kinh phí thời gian cho hoạt động đặc biệt việc giáo dục kỹ sống cho học thông qua hoạt động ngồi lên lớp b Khó khăn: - Các thiết bị phục vụ cho dạy học thiếu, phận phụ huynh chưa quan tâm đến học hành Học sinh nhà nghèo cận nghèo 108 em chiếm 42,5% Cha mẹ làm ăn xa để lại cho ông bà, anh chị nên việc giáo dục cho học sinh hạn chế - Một số giáo viên chưa tực nổ, chưa chủ động hoạt động, việc lồng ghép giáo dục kỹ sống trình giảng dạy giáo dục học sinh đơi xem nhẹ sơ sài nội dung, đơn điệu hình thức, dành nhiều thời gian dạy kiến thức mơn học 2.2.3.Thực trạng việc đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Cùng với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục kỹ sống Bộ giáo dục yêu cầu cao nhà trường năm gần Nhưng thực tế, việc giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường nói chung trường tiểu học Lương Ngoại nói riêng hạn chế nhiều mặt - Về nhà trường: Hàng năm có nhiều cố gắng đầu tư CSVC, trang thiết bị dạy học để đáp ứng theo quy định trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Tuy nhiên, kinh phí hạn hẹp nên chưa đủ điều kiện đầu tư trang thiết bị đại phục vụ hoạt động giảng dạy, giáo dục Cảnh quan nhà trường khang trang trước chưa đảm bảo để học sinh học tập, vui chơi tốt Tài liệu giáo dục kỹ sồng môn học định hướng nên việc lựa chọn nội dung, phương pháp kĩ thuật dạy học giáo viên gặp nhiều khó khăn - Đối với giáo viên: Một số giáo viên tuổi đời ít, kinh nghiệm giáo dục kỹ sống cho học sinh hạn chế Một phận giáo viên cho giáo dục kỹ sống khơng phải trọng tâm q trình dạy học nên chưa trọng đầu tư cho nội dung Một số giáo viên tuổi cao, lực hạn chế, nên khó tiếp cận đổi phương pháp, dạy học trọng dạy kiến thức, quan tâm đến việc giáo dục kĩ sống dẫn đến phận học sinh thiếu hụt hiểu biết môi trường xung quanh cách ứng xử cần thiết sống… - Về học sinh: Học sinh trường tiểu học Lương Ngoại 90% em nông nghiệp, tham gia hoạt động văn hố xã hội, chưa ý thức giá trị thân việc làm; chưa có thói quen ứng xử văn hoá, chưa mạnh dạn, thiếu tự tin giao tiếp, chưa biết thể chia sẻ, cảm thông quan tâm gần gũi với người cần giúp đỡ, chưa biết yêu lao động quý sản phảm lao động làm Tình trạng học sinh đánh nhau, vô lễ với thầy giáo, xưng hô với bạn bè chưa phù hợp, hỏi em trả lời chưa mạnh dạn, nói chưa đủ câu, kĩ hợp tác với bạn hạn chế, tượng học sinh khơng hứng thú học tập phổ biến Nguyên nhân em thiếu hụt kĩ sống Để xác minh điều đó, dự giờ, tơi tiến hành khảo sát số kỹ học sinh toàn trường từ khối đến khối vào tháng 10 năm 2016 thu kết sau: Tổng số học sinh kháo sá : 224 em (Năm học 2016-2017) Mức độ đạt Kỹ sống Đạt yêu Chưa đạt Tốt Khá cầu yêu cầu SL % SL % SL % SL % Kĩ giao tiếp 15 6,7 31 13,8 56 25 122 54,5 Kĩnăng làm việc sinh 10 4,5 28 12,5 52 23,2 134 59,8 hoạt nhóm Kĩ xử lý tình 11 4,9 27 12 64 28,5 122 54,6 Kĩ thể tự tin 10 4,5 33 14,7 61 27,2 120 53,6 Qua thống kê khảo sát cho thấy số học sinh có kỹ sống mức độ tốt chiếm tỷ lệ thấp, số học sinh có kỹ sống trung bình yếu chiếm tỷ lệ cao Tóm lại: Cơng tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trường TH Lương Ngoại năm qua gặp khó khăn nhiều mặt, đòi hỏi nhà trường phải có biện pháp bước thích hợp cơng tác đạo, quản lý điều hành hoạt động giáo dục để giáo dục kỹ sống cho học sinh phát huy hiệu tốt 2.3 Một số biện pháp đạo nâng cao chất lương giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 2.3.1 Tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên Tiếp tục nâng cao nhận thức đội ngũ để giáo viên xác định giáo dục kĩ sống nội dung chủ yếu phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực.” - Triển khai đầy đủ văn bản, hướng dẫn phòng Giáo dục có nội dung tích hợp giáo dục kĩ sống Chú trọng nội dung chuyên đề hướng dẫn giáo dục kĩ sống phòng giáo dục triển khai - Thông qua sinh hoạt chuyên môn nhấn mạnh tầm quan trọng việc giáo dục kĩ sống cho học sinh thể nội dung sau : + Kĩ sống thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội + Giáo dục kĩ sống yêu cầu cấp thiết hệ trẻ + Giáo dục kĩ sống nhằm thực yêu cầu đổi giáo dục phổ thông + Đội ngũ giáo viên phận thiếu trình giáo dục rèn luyện kĩ sống cho học sinh Tóm lại: Giáo dục kĩ sống thật có hiệu người thầy có tâm huyết, kiên nhẫn phải có thời gian Nhận thức điều đó, giáo viên bước không ý nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ mà thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư, tình cảm học sinh 2.3.2 Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên rèn kỹ sống cho học sinh: Đội ngũ giáo viên việc giáo dục kỹ sống cho học sinh nhân Thời gian Chủ điểm Tháng Em yêu trường em Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Tháng Tháng Tháng Nội dung hình thức - Nghe nói chuyện ý nghĩa tên trường - Tổ chức hội thi “ Tìm hiểu luật An tồn giao thơng đường bộ” - Phát động phong trào quyên góp “ Quà tết tặng học sinh ghèo”, quyên - Giáo dục góp sách tặng cho bạn có truyền thống hồn cảnh khó khăn nhà trường - Tổ chức hội thi chào mừng ngày 20/10 - Phát động phong trào Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam -Làm báo ảnh chủ đề thầy cơ, Kính u mái trường thầy cô giáo - Sinh hoạt tập thể kỉ niệm ngày 20/11 -Tổ chức hội thi văn nghệ : Tiếng hát mừng thầy - Tìm hiểu truyền thống qn đội, nghe nói chuyện anh đội Cụ Uống nước Hồ nhớ nguồn - Tập hát hát anh đội - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu Giáo truyền thống địa phương dụctruyền - Sinh hoạt tập thể kỷ niệm ngày 3/2, thống dân nghe nói chuyện truyền thống quê tộc hương, đất nước, Đảng Kính u mẹ Hòa bình hữu nghị - Thi kể chuyện bà, mẹ, vị nữ anh hùng dân tộc - Thi vẽ chủ đề ngày 8/3 - Giao lưu văn nghệ- trò chơi dân gian - Tổ chức hội thi: “Nét đẹp tuổi hoa” - Tổ chức thi sưu tầm tranh ảnh, tư liệu sống thiếu nhi nước giới -Tổ chức hội thi: “Nhà sử học nhỏ tuổi” Chủ đề GD KNS - Kỹ lắng nghe tích cực - Kỹ đảm nhận trách nhiệm - Kĩ hoạt động đội, nhóm - Kĩ hợp tác -Kỹ thể cảm thông - Kĩ làm chủ thân -Kỹ thể tự tin - Kỹ đảm nhận trách nhiệm - Kĩ hoạt động đội, nhóm - Kĩ hợp tác - Kĩ văn nghệ - Kỹ lắng nghe tích cực - Kĩ văn nghệ -Kỹ lắng nghe tích cực -Kỹ giao tiếp - Kỹ điều khiển hoạt động tập thể - Kĩ xác định giá trị - Kỹ sáng tạo -Kĩ văn nghệ, vui chơi -Kỹnăng giải vấn đề -Kĩ xác định giá trị -Kỹ thể tự tin Tháng - Sinh hoạt tập thể kỷ niệm ngày sinh nhật Bác: Nghe kể chuyện Kính Bác Hồ Tìm hiểu Bác Hồ với yêu thiếu nhi Việt Nam Bác Hồ - Tổ chức hội thi: “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” - Kỹ lắng nghe tích cực - Kỹ thể tự tin Ví dụ : Trong tháng 9, thân đạo nội dung hoạt động tìm hiểu an tồn giao thơng, u cầu giáo viên chuẩn bị chu đáo khâu xây dựng kế hoạch, nội dung hình thức tổ chức Qua hoat động, giáo dục cho học sinh kỹ xe an toàn, biết biện báo giao thông, biết tham gia giao thông luật Từ đó, biết tun truyền cho gia đình, bạn bè tham gia thực giao thơng an tồn, hiệu 2.3.4 Chỉ đạo lồng ghép giáo dục kỹ sống vào mơn học khóa Việc lồng ghép giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua môn học cần thiết, giáo dục cho học sinh có kỹ làm việc trí óc, trẻ có kỹ phát triền tính tốn, phát triển nghe, nói, đọc, viết; kỹ khoa học, tự nhiên, kỹ thuyết trình, kỹ giao tiếp, kỹ tổ chức học nhóm tổ, kỹ tổ chức buổi sinh hoạt lớp, kỹ làm cán lớp, làm chủ tịch hội đồng tự quản Để giáo dục kĩ sống cho học sinh có hiệu , đạo cho giáo viên vận dụng vào môn học, tiết học, môn như: Tiếng Việt; Đạo đức; TNXH, Khoa học; An toàn giao thông để học cho em làm để học, trải nghiệm sống thực Đối với môn Tiếng Việt: Thông qua môn Tiếng Việt học sinh hình thành: nghe, nói, đọc, viết Các kỹ hình thành, phát triển dần, từ kỹ đơn lẻ đến kỹ tổng hợp, biết đọc to, rõ ràng, biết cảm nhận văn nghệ thuật, biết viết câu văn hay Đối với môn Đạo đức: Bước đầu trang bị cho học sinh kỹ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi, hình thành cho HS hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ hành vi, thói quen tiêu cực, phát triển khả tư sáng tạo học sinh, rèn cho học sinh biết cách tự phục vụ thân vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh mơi trường, bảo vệ môi trường, rèn cho học sinh biết cách giao tiếp ứng xử phù hợp linh hoạt sống hàng ngày, biết sống tích cực, chủ động, tạo hội thuận lợi để HS thực tốt quyền, bổn phận phát triển tồn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức Để chuẩn mực đạo đức, pháp luật xã hội trở thành tình cảm, niềm tin, hành vi thói quen học sinh, cần sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực , học sinh tạo hội để thực hành, trải nghiệm nhiều kĩ sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi Đó lối sống lành mạnh, hành vi ứng xử phù hợp với văn minh xã hội Lối sống, hành vi : gọn gàng, 10 ngăn nắp, nói lời hay, chăm sóc ơng bà, cha mẹ, biết hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ với bạn… Đối với môn Khoa học: Chương “Con người sức khỏe”- Chương trình Khoa học lớp 5, bài: “Con người cần để sống? Vai trò chất dinh dưỡng có thức ăn; Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng; phòng bệnh béo phì; phòng tránh tai nạn đuối nước ” giáo dục em hiểu ăn uống đủ chất hợp lí giúp cho khoẻ mạnh, biết phòng tránh số bệnh lây qua đường tiêu hóa, biết việc nên làm khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, có ý thức tự giác làm vệ sinh cá nhân ngày, tự giác thực nếp sống vệ sinh, khắc phục hành vi có hại cho sức khoẻ Biết tham gia hoạt động nghỉ ngơi cách hợp lí để có sức khoẻ tốt - Giáo dục kỹ sống phải đạt hiệu tiết học, học, môn học, hoạt động học sinh nhà trường Nhà trường cần coi học sinh trung tâm trình học, học sinh hướng dẫn tự học, tự khẳng định, tham gia học tập nhằm chiếm lĩnh kiến thức, kỹ sống xã hội đại, mơi trường an tồn cởi mở,chứ không đơn giản thi cử, lên lớp hay cấp giấy chứng nhận hồn thành chương trình Vì người quản lý phải đạo nội dung tích hợp, lồng ghép thiết thực để đưa vào giáo dục cho phù hợp Thường thường lần kiểm tra nhà trường câu hỏi kiểm tra lực phẩm chất học sinh Qua việc kiểm tra, vấn thường xuyên, học sinh thực trả lời tốt, 100% học sinh trình bầy viết đầy đủ chi tiết học sinh bỏ ngỏ, để giấy trắng Như vây, việc lồng ghép giáo dục kỹ sống mơn học nhà trường phải nói thành công 2.3.5 Tăng cường đạo việc giáo dục kỹ sống cho học sinh thơng qua hoạt động ngồi lên lớp Giáo dục lên lớp hội để bổ sung hoạt động nhằm giáo dục học sinh kỹ sống Tuy nhiên, chưa có chương trình cụ thể cho hoạt động cấp Tiểu học Trong tình hình đó, tơi ln chủ động đưa nội dung phương pháp giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động ngồi lên lớp nhà trường Muốn làm tốt hoạt động người quản lý phải chủ động lên kế hoạch hoạt động lên lớp năm học cho phù hợp với đặc điểm trường mình, phong phú nơi dung, đa dạng hình thức, thể qua chủ đề hoạt động giáo dục lên lớp.Việc thiết kế chủ đề giáo dục kỹ sống phù hợp với chủ đề hoạt động giáo dục lên lớp thân đạo thực qua bước sau: + Chỉ đạo giáo viên phụ trách xây dựng chương trình, phân phối chương trình, đưa hoạt động giáo dục lên lớp khối lớp, đặc biệt khối lớp trực tiếpgiảng dạy để thực hoạt động giáo dục lên lớp + Chỉ đạo giáo viên xây dựng nội dung giáo dục kỹ sống bản, cần thiết cho học sinh nhà trường cách cụ thể khoa học 11 + Phân tích chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp để xác định chủ đề chương trình thiết kế chủ đề giáo dục kỹ sống Tôi tiÕp tôc o triển khai có hiệu phong trào Nói lời hay, làm việc tốt nhằm giáo dục cho học sinh đức khiêm tốn, tính thật thà, lòng dũng cảm, biết chia sẻ khó khăn, giúp bạn nghèo vt khó; quan tâm giúp đỡ bạn chậm tiến, bạn có hoàn cảnh khó khăn Các chi đội lớp nhi đồng nuôi heo đất nhằm giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn vơn lên học tập Nhân dịp Tết Nguyên Đán inh Du 2017, Liên đội phối hợp với tổ chức đoàn thể nhà trờng tổ chức quyên góp Quà Tết tặng học sinh nghèo với số tiền triệu đồng vµ vật Năm Mậu Tuất 2018, nhà trường tổ chức đồn thể nhà trường qun góp số tiền 4,5 triệu đồng vật có giá trị khác Bên cạnh giáo dục kỹ sống ATGT, tình yêu thương đồng loại, thân quan tâm đạo giáo dục cho học sinh biết tham gia vào phong trào văn hóa văn nghệ, thể dụ thể thao, vui chơi, giải trí nhu cầu thiết yếu trẻ, đồng thời quyền lợi em Nó loại hoạt động có ý nghĩa giáo dục to lớn học sinh trường Tiểu học Hoạt động giúp cho tinh thần cho trẻ thêm phấn chấn sau học căng thẳng, góp phần rèn luyện số phẩm chất: tính tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đồn kết, lòng nhân ái… Nói hoạt động này, nhà trường tổ chức thực có hiệu đạt mục tiêu đề Tổ chức tốt hoạt động câu lạc nhà trường, thường xuyên giao lưu với trường bạn cụm trường thuộc dự án SEQAP 12 Giao lưu trường dự án SEQAP 13 14 Hoạt động văn nghệ TDTT trường Tiểu học Lương Ngoại Ngồi việc thi thể dục thể thao, thân ln quan tâm đạo cho giáo viên chủ nhiệm thúc đẩy học sinh có ý thức tham gia hoạt động tập thể như: múa hát sân trường, Ngoài giáo dục cho học sinh lòng say mê nghệ thuật văn nghệ, múa hát nhà trường Ngồi tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhà trường giáo dục cho học sinh biết chia với cộng đồng dân cư Đây loại hình đặc trưng hoạt động giáo dục ngồi lên lớp Thơng qua lao động, góp phần làm cho em hiểu thêm giá trị lao động Từ đó, giúp em có ý thức lao động lành mạnh, vận dụng kiến thức vào đời sống như: Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường, làm đẹp bồn hoa, cảnh cho đẹp trường, đẹp lớp Đây hoạt động thật cần thiết, giúp em thích nghi với sống xung quanh Sau này, dù có rơi vào hồn cảnh khắc nghiệt em tồn Thơng qua hoạt động,giáo dục em biết yêu lao động, biết cống hiến sức làm sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm gia đình em Hoạt động nhà trường tiến hành thường xuyên liên tục năm học Trong nhà trường hoạt động Đội góp phần lớn đến phát triển nhân cách, kỹ sống cho học sinh Người quản lý đừng xem nhẹ hoạt động Đội TNTPHCM, phải hoạt động Đội vào chiều sâu Qua hoạt động Đội em hình thành kỹ cần thiết; biết sinh hoạt, biết tự tổ chức cho em nhi đồng hoạt động, biết dẫn chương trình buổi chào cờ, biết thực chuyên mục “Điểm tin giúp bạn” trước buổi chào cờ sáng thứ hai Chương trình giúp em trang bị kỹ trình bày , giao tiếp Bên cạnh đó, giúp em rèn kỹ nghe chắt lọc thơng tin Muốn hoạt động có kết quả, người quản lý phải đạo cho Tổng phụ trách đội lên kế hoạch tổ chức tâp huấn cho Ban huy liên đội Trong tuần, Ban huy Liên đội phải bám sát lồng ghép nội dung yêu cầu đội viên, hát truyền thống Đội ngũ cốt cán chịu trách nhiệm truyền đạt lại cho chi đội, cho lớp Nhi đồng, vào tiết hoạt động ngồi lên lớp, chủ động lên kế hoạch bồi dưỡng phụ trách sao, trọng chương 15 trình dự đội viên, bồi dưỡng nhi đồng tiêu biểu để em có chí hướng phấn đấu kết nạp Đội TNTPHCM vào dịp 26/3 19/5 hàng năm Ngoài việc giáo dục kỹ sống nhà trường, nhà trường thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức cho học sinh tham quan, học tập danh lam thắng cảnh di tích lich sử ngồi tỉnh Qua đó, dấy lên tình yêu quê hương đất nước, tinh thần uống nước nhớ nguồn đặc biệt có ý chí phấn đấu học tập rèn luyện Qua chuyến tham quan, học sinh hình thành kỹ làm việc như; chuẩn bị đồ dùng, chuẩn bị quần áo, bàn chải, thuốc đánh răng, tham gia sinh hoạt giờ, biết tái kiến thức vào viết văn đặc biệt học sinh khối 4&5 2.3.6 Phối kết hợp với phụ huynh để giáo dục kỹ sống cho học sinh Có thể khẳng định, vai trò gia đình giáo dục kỹ sống cho học sinh quan trọng gia đình nơi đời trẻ trải nghiệm hình thành kỹ sống Giáo dục kỹ sống cho học sinh không trách nhiệm nhà trường, mà trách nhiệm toàn xã hội Trẻ tự làm lấy công việc tự phục vụ thân như; đánh răng, rửa mặt, xúc cơm, giày, mặc quần áo, tắm rửa, cha mẹ không nên làm hộ mà hướng dẫn kiểm tra Nhà trường thực nhiệm vụ giáo dục nghiệp vụ sư phạm Ngay từ đầu, gia đình nhà trường phải thống nhất, nghiêm khắc đưa em vào khn phép mới, hòa nhập vào quan hệ xã hội mới, từ thay đổi cách xưng hô việc phải tuân thủ quy tắc, luật lệ chung phải làm theo yêu cầu thầy cơ, khơng trật tự, khơng nói tự lớp, muốn nó, muốn vào lớp phải giơ tay xin phép Ở trường, trẻ học cách tư tức cách cư xử Nhà trường giáo dục em lĩnh vực: Lý trí, tình cảm, ý chí Vì vậy, lúc vai trò gia đình thể rõ như: kỹ tự phục vụ, kỹ tự làm việc gia đình.Do vậy, việc phối hợp với gia đình đề giáo dục học sinh cần thiết Nên, đạo cho giáo viên chủ nhiệm làm tốt công việc sau: - Mỗi kỳ họp phụ huynh hội tốt để trao đổi, phối hợp để giáo dục học sinh biết chia sẻ với người khác, biết quan tâm, biết tổ chức sinh nhật, biết chăm sóc ơng bà, cha mẹ ốm đau, biết nấu cơm, làm việc nhà - Đề nghị gia đình khơng làm hộ việc mà trẻ tự làm, để học sinh tự thích ứng, tự trải nghiệm Gia đình bên cạnh theo dõi để động viên , khích lệ trẻ Tơn ý kiến đề xuất, biết lắng nghe nghe người khác góp ý để tiến Gia đình nên dành nhiều thời gian cho trẻ, gần trẻ, giáo dục cho trẻ biết sinh hoạt sẽ, biết giúp đỡ cha mẹ, biết tự phục vụ chia sẻ người khác Cha mẹ thường xuyên giáo dục trẻ lúc trẻ cần tuổi dậy thì, biết phòng chống bệnh thơng thường, biết tự chăm sóc thân., Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh để giúp em phát triển cách cách tồn diện việc phối hợp với gia đình học sinh điều quan trọng Nhà trường ,gia đình ln đồng hành song song việc giáo dục có hiệu 16 Nhà trường hội cha mẹ học sinh bàn GD kỹ sống học sinh 2.3.7 Huy động lực lượng xã hội tham gia giáo dục kỹ cho học sinh Việc giáo dục kỹ sống khơng nhà trường, gia đình đủ mà phải cần xã hội đồng hành quan tâm Bởi lẽ, thời gian học sinh hoạt động với xã hội chiếm quỹ thời gian ít, thời gian đến trường học sinh vui chơi, giải trí tháng hè, học sinh địa phương để hoạt động Nếu nhà trường khơng phối hợp với đồn thể việc giáo dục học sinh gặp nhiều khó khăn Vậy nên, hàng năm vào cuối năm học nhà trường ln có chương trình bàn giao danh sách học sinh địa phương sinh hoạt, đồng thời đại diện cho quyền địa phương nhận danh sách bàn giao có yêu cầu quán triệt tới em học sinh địa phương sinh hoạt hè Ngoài ra, nhà trường quan tâm đến việc nhỏ kỹ cần thiết mà em phải thực hàng ngày để ăn uống sạch, hợp vệ sinh Nhà trường phối hợp với Hội phụ nữ xã liên kết với nhãn hàng Lifebuoy, PS để tuyên truyền hướng dẫn cho học sinh thực tốt bước rửa tay với xà phòng, đánh thường xuyên Qua hoạt động giúp em có kỹ tốt vệ sinh thường xuyên trước ăn sau vệ sinh Bản thân đạo cho giáo viên, phối hợp với Hội LHPN xã để giáo dục học sinh thông qua buổi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm giáo dục cái, biện pháp giáo dục, cách quản lý con, kỹ vệ sinh trẻ em gái vị thành niên, Ngoài ra, nhà trường thường xuyên phối hợp với trạm y tế để tuyên truyền giáo dục cho học sinh phòng tránh bệnh thường gặp, bệnh theo mùa, cảm cúm, tiêu chảy Nhằm giúp trang bị cho em có nhiều kinh nghiệm sống Người quản lý phải phối hợp nhịp nhàng biện pháp tăng cường hoạt động nội, ngoại khóa, tổ chức tốt cho em tham gia đầy đủ hiệu Qua hoạt động, học sinh hình thành kỹ cách tự nhiên 17 khắc sâu kỹ sống đời thường em cách tốt 2.4 Hiệu quả: Qua hai năm học kiểm nghiệm sáng kiến “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” thu kết phấn khởi Về kết hoạt động giáo dục cụ thể sau: Thời điểm khảo sát tháng 4/2018( Với 255 học sinh) Kỹ sống Kĩ giao tiếp Kĩ làm việc sinh hoạt nhóm Kĩ xử lý tình Kĩ thể tự tin Mức độ đạt Đạt yêu Tốt Khá cầu SL % SL % SL % 61 23,9 64 25 112 43,1 55 21,5 61 23,9 120 46,2 Chưa đạt yêu cầu SL % 18 19 8,4 57 22,3 71 27,8 21 16 60 82 23,5 117 32,1 86 46 33,7 8,2 6,4 Năm học 2016-2017: Trong khu«n khỉ thi hoạt động đội cấp huyện nhà trường đạt giải ba múa hát sân trường Trong năm học 2017-2018: Trong HKPĐ cấp huyện nhà trường đạt giải bật xa nam khối Tiểu học Trong thi giao lưu câu lạc cụm số nhà trường đạt giải nhì giải môn giao lưu cụm So sánh kết cuối năm học 2017-2018 với kết đầu năm học 20162017 cho thấy trình đạo, thực giáo dục kĩ sống cho học sinh mang lại hiệu rõ rệt Đạt kết trình đạo chặt chẽ, kiểm tra theo dõi chấn chỉnh kịp thời Ban giám hiệu, đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình đội ngũ giáo viên Sự kết hợp chặt chẽ nhà trường gia đình tổ chức đồn thể suốt hai năm học 2016-2017, 2017-2018 nhà trường 18 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Thông qua hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh, giúp em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi, có kỹ sống cần thiết phục vụ cho thân, biết sáng tạo nghệ thuật, thực thể dục, trò chơi, hành vi ứng xử người gia đình, nhà trường xã hội Bước đầu có ý thức tự chủ, tự tin, chủ động giao tiếp với người, hình thành kỹ năng, hành vi, rèn luyện kỹ xảo, thói quen đạo đức bền vững tự quản sinh hoạt tập thể Từ thực tiễn tổ chức hoạt động giáo dục nhằm" Giáo dục kỹ sống cho học sinh " trường Tiểu học Lương Ngoại rút số kết luận sau đây: Thứ nhấ Giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động, để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua hành vi từ hình thành kỹ năng; thực phối hợp nhà trường làm tốt cơng tác xã hội hố việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Thứ hai Giáo dục kỹ sống trường học góp phần rèn luyện, hình thành cho học sinh sống có trách nhiệm biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng phó sức ép, thách thức sống; thúc đẩy hành vi mang tính xã hội, giảm bớt tỷ lệ phạm pháp 19 Thứ ba Giáo dục kỹ sống tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở thầy, trò, tạo hứng thú, tự tin, chủ động sáng tạo học tập, nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Học sinh giáo dục kỹ sống xác định bổn phận nghĩa vụ thân, gia đình xã hội Thứ tư Giáo dục kỹ sống cần đến vốn sống, tình thương nhân cách người thầy Học sinh học kiến thức thầy trước hết gương sống người thầy Vì vậy, để học sinh khơng thất vọng thầy trước hết “mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” mà ngành Giáo dục vận động Thứ năm Giáo dục kỹ sống hành trang cần cho suốt đời luôn bổ sung, nâng cấp để phù hợp với thay đổi, sống biến động sống Người trưởng thành cần học kỹ sống Thứ sáu Giáo dục kỹ sống cho học sinh công việc “một sớm, chiều” mà q trình đòi hỏi phải kiên nhẫn, tâm huyết hết lòng học sinh thân u Thứ bảy Giáo dục kỹ sống công việc giáo viên, nhà trường mà xã hội, cộng đồng, có mong đào tạo hệ trẻ phát triển toàn diện 3.2 Kiến nghị: Để việc giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường có hiệu hơn, mong Phòng giáo dục thường xuyên tổ chức sân chơi cho học sinh, để học sinh nhà trường giao lưu học hỏi lẫn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, hình thành kỹ sống cho học sinh Trên số kinh nghiệm rút từ thực tiễn qua trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện, thành công công tác đạo Với sáng kiến “Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa” chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến, xây dựng bổ sung thêm anh, chị em đồng nghiệp để sáng kiến hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Xác nhận thủ trưởng đơn vị Lương Ngoại, ngày tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Nguyễn Văn Tuấn 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật giáo dục năm 2005 Luật phổ cập Giáo dục Chỉ thị sô 40/2008/CT-BGDĐT việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phố thơng giai đoạn 2008- 2013 Chỉ thị 1537/CT-BGDĐT ngày 05/5/2014 Bộ GD&ĐT tăng cường nâng cao hiệu số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên sở giáo dục, đào tạo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định quản lí hoạt động giáo dục kĩ sống hoạt động giáo dục ngồi khóa Cơng văn số 1490/SGDĐT-GDTH ngày 11/8/2015 việc Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp tiểu học DANH MỤC 21 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SKKN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn Văn Tuấn Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Ngoại TT Tên đề tài, SKKN Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lương Ngoại Biện pháp quản lý hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường Tiểu học Lương Ngoại Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại Cấp đánh giá xếp loại Kết đánh giá xếp loại Năm học đánh giá xếp loại Cấp huyện C 2007-2008 Cấp huyện C 2009-2010 Cấp huyện C 2014-2015 22 ... kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Một số biện pháp đạo nâng cao chất lương giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, ... có kỹ sống học tập rèn luyện tốt 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa 1.4... sáng kiến Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục kĩ sống cho học sinh trường Tiểu học Lương Ngoại, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa thu kết phấn khởi Về kết hoạt động giáo dục cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại trường tiểu học lương ngoại huyện bá thước tỉnh thanh hóa , skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tại trường tiểu học lương ngoại huyện bá thước tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay