skkn một số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy và học ở TRƯỜNG TIỂU học PHÚ THANH, HUYỆN QUAN hóa, TỈNH THANH hóa

18 38 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:33

1 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài Giáo dục Tiểu học cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng Giáo viên tiểu học người góp phần định việc thực hoạt động dạy học có chất lượng, thực phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục lên lớp, nhằm đào tạo hệ trẻ thành người phát triển toàn diện Trong năm gần nghiệp Giáo dục - Đào tạo Việt Nam Đảng, Nhà nước xã hội đặc biệt quan tâm Bàn vị trí vai trò người thầy giáo nghiệp giáo dục, nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói: “Thầy giáo nhân vật trung tâm nhà trường, người định đào tạo nên người xã hội chủ nghĩa Vấn đề lớn giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trở thành đội quân đủ lực, đủ tư cách làm tròn sứ mạng Chất lượng giáo dục trước mắt tương lai tuỳ thuộc vào đội ngũ Cho nên lo cho phát triển giáo dục khâu quan trọng bậc lo cho chất lượng đội ngũ giáo viên.” Hiện tiến hành đổi giáo dục phổ thơng, có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế giới, hồ vào xu tồn cầu hố, vấn để nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ giáo viên trở nên cấp bách Một nhà trường mà giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng giáo dục nâng cao theo kịp xu hướng giáo dục thời đại Quá trình đòi hỏi đội ngũ phải thể lĩnh lực Vì vậy, cơng tác bồi dưỡng giáo viên cần thiết Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức nâng cao tư tưởng, trị, đạo đức chun mơn nghiệp vụ Tạo đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu tồn diện, ln bổ sung nhằm hồn thiện nghệ thuật sư phạm Tính đa dạng, phức tạp hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ cho giáo viên Là cán quản lý nhà trường, xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mắt xích chủ yếu quan trọng hệ thống công tác quản lý Công tác cải tiến đẩy mạnh có tác dụng định tạo nên chuyển biến cao chất lượng dạy học giáo dục nhà trường Vấn đề đặt làm để giữ vững phát huy thành tích dạy học đạt thời gian qua, làm để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, để giáo viên thấy vị trí xã hội, thân họ non yếu vấn để Để từ tích cực bồi dưỡng tự bồi dưỡng để có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng phấn đấu thực tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” hướng tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia bước đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục tồn xã hội Với suy nghĩ đó, tơi chọn đề tài "Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học” 1.2 Mục đích nghiên cứu Vấn đề bồi dưỡng đội ngũ ngành giáo dục nói chung , việc tự học, tự rèn thầy cô giáo để nâng cao trình độ lý luận trị chun mơn nghiệp vụ nói riêng khơng phải vấn đề nảy sinh nay, năm học mà việc làm thường xuyên cấp quản lý giáo dục trường học Việc tìm bất cập đội ngũ đơn vị biện pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vấn đề cấp bách thiết thực cần nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu Cán giáo viên trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát Phương pháp điều tra Phương pháp khảo sát thực tế Phương pháp thu thập thơng tin Phương pháp thống kê, phân tích, xử lý số liệu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Kế thừa, cụ thể hoá phát triển tư tưởng Đại hội XI, Văn kiện Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm: Giáo dục, đào tạo với khoa học, công nghệ quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo khoa học, công nghệ đầu tư cho phát triển, đồng thời đặc biệt trọng giải pháp, nhiệm vụ gắn kết lĩnh vực Với xu đổi hội nhập công nghệ thông tin sinh học phát triển vũ bão, với xu tồn cầu hố cơng cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Yêu cầu đổi giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải bồi dưỡng thường xuyên mặt để đáp ứng thực tiễn Theo đường lối đắn Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục Đào tạo triển khai đổi chương trình giáo dục bậc học, cấp học, có cấp tiểu học để tiến kịp xu phát triển nước khu vực giới Theo đó, cơng tác giáo dục, đào tạo cần gắn với tiến khoa học công nghệ, với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học, học đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn Trước hết, đổi giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao tiềm năng, kỹ sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ người Khoa học, công nghệ phải gắn bó thơng qua nguồn nhân lực đào tạo để thâm nhập sâu vào sản xuất, kinh doanh đời sống xã hội Hướng đích đổi giáo dục, đào tạo phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ thiết thực nghiệp cơng nghiệp hố-hiện đại hố, hội nhập quốc tế, trước hết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Trong đó, giáo dục, đào tạo hướng vào xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước nói chung cho ngành, lĩnh vực nói riêng, với giải pháp đồng Trong tập trung cho giải pháp đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực nhà trường trình sản xuất, kinh doanh Quy hoạch lại mạng lưới sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học gắn với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Tăng cường quản lý nhà nước nguồn nhân lực, gắn kết cung-cầu, thúc đẩy chuyển dịch cấu lao động, tạo điều kiện hỗ trợ dịch chuyển lao động phân bố lao động hợp lý, hiệu Khuyến khích thành lập viện, trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khoa học, công nghệ nhà trường; thí điểm chuyển mơ hình trường cơng lập sang sở giáo dục cộng đồng, doanh nghiệp quản lý, đầu tư Đổi nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục, trọng giáo dục hướng nghiệp, kỹ thực hành, tác phong công nghiệp Trước yêu cầu đổi chương trìn.h sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm vững vàng Vì vậy, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Tiểu học cơng tác thiết thực, cấp bách Điều góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác giáo dục nhà trường * Mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhà trường: Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng vững chất lượng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trường * Vai trò vị trí đội ngũ giáo viên trường tiểu học: Giáo viên lực lượng quan trọng nhà trường, cầu nối học sinh với lực lượng xã hội Giáo viên lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng định chất lượng hoạt động giáo dục nhà trường Chất lượng đội ngũ giáo viên định trình dạy học: Thầy giỏi có trò giỏi, để đáp ứng u cầu giảng dạy thay sách giáo khoa tiểu học đòi hỏi người giáo viên phải khơng ngừng nâng cao trình độ chuẩn mặt, đặc biệt tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy Người giáo viên phải người biết tổ chức dạy, kiểm soát tất đối tượng học sinh, xếp loại học sinh cho đạt hiệu cao Do công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần quan tâm thích đáng, thực thường xuyên, có kế hoạch Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày tháng năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” Theo điều 63 định: “Mục đích ban hành Chuẩn”: Làm sở để xây dựng, đổi nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá lực nghề nghiệp, từ xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chun môn, nghiệp vụ Làm sở để đánh giá giáo viên tiểu học năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học Làm sở để đề xuất chế độ, sách giáo viên tiểu học đánh giá tốt lực nghề nghiệp chưa đáp ứng điều kiện văn ngạch mức cao Đây xem thước đo giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện phấn đấu đời làm giáo dục Do việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên… làm để tự người giáo viên tiểu học thấy nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 2.2 Thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa 2.2.1 Giới thiệu khái quát trường Tiểu học Phú Thanh - Điều kiện kinh tế xã hội: Trường Tiểu học Phú Thanh đóng địa bàn xã Phú Thanh xã nghèo thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn tiếp giáp với huyện Mai Châu-Hòa Bình, có nhiều dân tộc sinh sống, người dân chủ yếu sống nghề nơng lâm nghiệp, trình độ dân trí thấp, nơi ngõ thơng thương bn bán nên tệ nạn xã hội ma túy, bạc, lơ đề nhiều Trường có điểm, điểm trường cách xa nhau, đường xá lại khó khăn, qua sông, hiểm trở - Đặc điểm bật nhà trường: Đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình cơng việc, đồn kết, ln giúp đỡ công tác Điều kiện sở vật chất: Cơ sở vật chất nhà trường thiếu nhiều,chưa có phòng chức năng, nhà cơng vụ thiếu, phòng học, nhà cơng vụ xuống cấp, thiết bị đồ dùng dạy học chất lượng nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy học nhà trường Học sinh: Chủ yếu người dân tộc thiểu số, em chăm ngoan, đoàn kết, kỹ giao tiếp hạn chế, nhiều em khả tiếp thu chậm Phụ huynh học sinh: Chưa thực quan tâm đến em, đa số trình độ hạn chế nên khó khăn việc giáo dục em 2.2.2 Thực trạng cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhìn chung đội ngũ giáo viên nhà trường chủ yếu người địa phương nên ổn định, có sức khỏe, đạo đức tốt, có uy tín với học sinh phụ huynh, nhiêt tình cơng việc Hoạt động chuyên môn nhà trường nhiều năm qua có nếp, chất lượng dạy học ngày nâng cao Mặt khác đội ngũ giáo viên ln có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm với cơng tác chun mơn, tích cực nổ, nhiệt tình tham gia vào hoạt động học tập bồi dưỡng nâng cao chuyên môn để thực tốt công tác dạy học Đồng thời Ban giám hiệu nhận thức rõ vấn đề nên có nhiều biện pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ CB-GV sau: Trình đợ Trung cấp Cao đẳng Đại học Số lượng 11 Tỷ lệ 42,3% 23% 27% Số lượng -Tỷ lệ Năm học 2017-2018 đủ biên chế cán quản lý, giáo viên văn hóa 8GV/9 lớp, khơng có nhân viên (nhà trường phải hợp đồng thêm 02 giáo viên) Số giáo viên đạt chuẩn chuẩn chiếm tỷ lệ cao so với trường toàn huyện + Về độ tuổi: 50 : 01 người 41-45: 02 người 35 - 40: 09 người 25 - 30: 02 người Trong năm qua nhà trường ln xác định mục tiêu cơng tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức, tư tưởng trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ nhằm thực tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học Nhà trường triển khai hoạt động để giáo viên thực tốt yêu cầu đổi chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, đổi kiểm tra đánh giá, đẩy mạnh giáo dục toàn diện, trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục hướng nghiệp giáo dục pháp luật Nhà trường tổ chức cho giáo viên học tập quán triệt sâu sắc nghị đại hội Đảng nghị ban chấp hành trung ương khóa XII, triển khai thực việc “học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm chuyển biến nâng cao nhận thức, hành động đội ngũ cán giáo viên Tiếp tục quán triệt thực nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện, coi trọng thực tốt nhiệm vụ giáo dục Kết trường Tiểu học Phú Thanh có đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu giáo dục đất nước giai đoạn 2.3 Một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa 2.3.1 Bồi dưỡng tư tưởng trị, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán giáo viên thân người quản lý Triển khai đến toàn thể CB, GV, NV văn hướng dẫn đạo ngành, Chỉ thị, Nghị Đảng, tập trung triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ năm học nhà trường Phòng GD&ĐT phê duyệt; Kế hoạch 593/KH-UBND UBND huyện việc thực Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013- 2020”; Nghị số 08- NQ/HU ngày 23/3/2017 Ban Chấp hành Đảng huyện Quan Hóa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động thực Nghị 29-NQ/TW Đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Tiếp tục thực Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vận động thầy, cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo, vận động "Hai không" với nội dung Không ngừng tự học, tự bồi dưỡng bồi dưỡng đội ngũ CBGV theo chương trình, mục tiêu cấp học 2.3.2 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho tổ trưởng: Ngay từ đầu năm, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch định hướng cho tổ trưởng chuyên mơn kế hoạch chung nhà trường, từ dựa đặc điểm tình hình giáo viên, tình hình học sinh tổ phối hợp với kế hoạch năm học phận chuyên môn, tổ trưởng chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho khối Kế hoach tổ cần tập trung vào biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên thông qua buổi chuyên đề, thao giảng giáo viên tự chọn vào tình hình thực tế tổ 2.3.3 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề Ban giám hiệu nhà trường tích cực tham gia bồi dưỡng chuyên môn, buổi sinh hoạt chuyên môn cụm, huyện Tiếp cận công nghệ đại trường học, quản lý nhà trường theo hướng đại hóa Ban giám hiệu, tổ chun mơn có kế hoạch tuần, tháng cụ thể, tập trung xây dựng thực hiên tốt chuyên đề năm học Quản lý chặt chẽ việc thực chương trình, soạn, giảng, chấm trả Tổ chức cho giáo viên nghiên cứu lại quy chế xếp loại giáo viên đánh giá xếp loại học sinh, bàn biện pháp cụ thể để tiến tới giáo dục đạt hiệu thực chất Chú trọng đến việc đề phải đảm bảo tính khách quan, công bằng, đề kiểm tra phải duyệt tổ chuyên môn, đề phải phù hợp với yêu cầu đổi mới, phù hợp với đối tượng học sinh Đề cao việc xem thi, kiểm tra nghiêm túc, quy chế Tuyên truyền học sinh tích cực hưởng ứng phong trào chống tiêu cực kiểm tra thi Kiểm tra toàn diện 100% giáo viên đứng lớp, kiểm tra tồn diện tổ chun mơn Kết hợp hình thức kiểm tra, cơng khai đánh giá Phát huy đội ngũ cốt cán chuyên môn, tra chuyên môn, giáo viên giỏi cấp hoạt động chun mơn Sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu, phần mềm quản lý học sinh, quản lý giáo viên phần mềm khác hỗ trợ cho công tác quản lý nhà trường Phân công giáo viên dạy chun mơn, đảm bảo có giáo viên giỏi nhóm kèm cặp, giúp đỡ giáo viên vào nghề, thực nghiêm túc quy định dạy học Phổ biến đến cán giáo viên nắm thị, nhiệm vụ năm học Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, tranh thủ đóng góp giúp đỡ tổ chức cá nhân việc xây dựng sở vật chất trang thiết bị dạy học Động viên, khuyến khích giáo viên tích cực làm sử dụng đồ dùng dạy học lên lớp, coi tiêu chí xếp loại thi đua giáo viên cuối năm Quản lý thực nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy học, không cắt xén, không dồn ép chương trình Dạy đủ số tiết theo quy định, theo hướng dẫn cấp nội dung giáo dục địa phương, thực nghiêm túc việc dạy môn tự chọn, có thời khóa biểu Đề cao vai trò cơng tác chun mơn, đặc biệt giao khốn tiêu đến đồng chí cán giáo viên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên người sức phấn đấu hoàn thành tốt tiêu nhà trường đề Tăng cường phối kết hợp tổ chức đoàn thể nhà trường Làm tốt công tác điều tra phân loại học sinh từ đầu năm học để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp, người, đảm bảo cho phát triển lớp, trường Thường xuyên dự rút kinh nghiệm, phân loại tay nghề giáo viên, phân công người, việc, giao cơng việc trọng trách cho giáo viên có lực, trọng công tác phát triển đội ngũ chỗ, giao tiêu cho giáo viên có kinh nghiệm kèm cặp giúp đỡ giáo viên hạn chế tay nghề Tổ chức hội giảng, hội thi giáo viên giỏi, dạy nhóm, dạy tổ, bồi dưỡng tay nghề Tạo điều kiện để giáo viên phát huy khả mình, hồnh thành tốt nhiệm vụ giao Triển khai kế hoạch học tập, bồi dưỡng chuyên môn thể qua chuyên đề đổi phương pháp giáo dục tổ chuyên môn hai tuần buổi, tăng cường chất lượng sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm, cụm Tích cực bồi dưỡng chun mơn theo nhiều hình thức: tự học, tự bồi dưỡng qua phương tiện thơng tin Sinh hoạt nhóm theo quy trình: Bàn xây dựng dạy- thống nội dung- cử đại diện thể hiện- rút kinh nghiệm- triển khai dạy đại trà lớp Qua sinh hoạt chuyên môn thống phương pháp chung cho kiểu bài, dạng Coi trọng việc tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên, khôi phục phát huy phong cách người giáo viên với phong trào “Tự học- Tự rèn”; Tổ chức chun đề Tốn-Tiếng Việt để giáo viên ơn luyện nắm bắt cấu trúc nội dung chương trình Triển khai cơng nghệ thơng tin dạy học Rà sốt, phân loại trình độ giáo viên tin học, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để nâng cao trình độ tin học theo mức độ: Từ biết sử dụng thành sử dụng thành thạo; từ chưa biết sử dụng thành biết sử dụng Khuyến khích giáo viên tích cực sử dụng vào dạy học thơng qua việc soạn giảng giáo án điện tử, áp dụng phần mềm, tập huấn sử dụng đồ tư dạy học để phát huy tính tích cực tự học học sinh, xây dựng kho liệu thông tin điện tử, kiểm tra, xây dựng ngân hàng đề thi môn học Hướng dẫn cách thức xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ, nhóm, nâng cao hiệu sinh hoạt chuyên môn theo tổ, nhóm Chủ động tổ chức tập huấn cho cán giáo viên viết đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng 2.3.4 Bồi dưỡng thiết kế dạy Muốn tiết dạy thành cơng trước hết phải có cơng tác chuẩn bị, chuẩn bị giáo viên lập kế hoạch dạy Lập kế hoạch dạy sở định hướng đạo Bộ giáo dục Đào tạo theo tinh thần trường học VNEN: Nhật kí dạy cần ngắn gọn có nhiều thông tin thể rõ phần sau: Nêu mục tiêu học, gắn với yêu cầu cần đạt kiến thức, kĩ thái độ quy định chương trình Tiểu học Bộ Giáo dục ban hành Nêu yêu cầu cần chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học giáo viên học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp với nhóm đối tượng học sinh, đưa phương án cần thay đổi, điều chỉnh so với sách hướng dẫn học Xác định nội dung, phương pháp giảng dạy giáo viên, yêu cầu cần học đối tượng học sinh, kể học sinh cá biệt, học sinh khuyết tật hòa nhập, ngiêm túc thực bước lên dạy-học theo chương trình VNEN Căn vào định hướng giáo viên lập nhật kí dạy cách hợp lý Qúa trình thực tiếp sức thành viên hội đồng bồi dưỡng năm qua việc soạn giáo viên bảo đảm yêu cầu đề 2.3.5 Bồi dưỡng giáo viên thông qua dự Ngay từ đầu năm học BGH trường đạo cho giáo viên dự tiết tuần giáo viên trẻ dự tiết/ tuần Sau tiết dự phải có trao đổi, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm dạy theo chuẩn đánh giá dạy Các vấn đề cần trao đổi là: Tính xác, khoa học, qua tiết học học sinh đạt mục đích gì? Về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ, phương pháp giảng dạy giáo viên có giúp cho học sinh đạt mục tiêu đề hay không? Việc sử dụng đồ dùng giảng dạy nào? Cách tổ chức lớp giáo viên có phát huy tính tích cực học sinh khơng? Có quan tâm đến đối tượng học sinh khơng từ rút ưu khuyết điểm nguyên nhân thân giáo viên dự giáo viên khác tiếp thu Ngồi ra, qua tiết dự giờ, tơi khơng trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay mà ý nhiều vào được, chưa được, để góp ý cho giáo viên Có tiết dạy tơi bấm thời gian xem giáo viên nói bao lâu, học sinh nói, thời gian yên lặng từ rút kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian cho việc tự học học sinh Để tạo điều kiện cho giáo viên dự đầy đủ, chủ động, kế hoạch dự báo trước Ngoài tiết dự theo kế hoạch tổ chun mơn giáo viên dự thường xun giáo viên có kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn Ban giám hiệu dự thường xuyên, đột xuất tiết khác thấy cần thiết Số tiết dự năm học 2017-2018 85 tiết đó: Xếp loại giỏi: 15 tiết Xếp loại khá: 37 tiết Đạt yêu cầu: 33 tiết 2.3.6 Bồi dưỡng cho giáo viên văn hoá, tin học Mọi cán giáo viên cần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật làm tốt cơng tác giảng dạy giáo dục có hiệu BGH cần khuyến khích giáo viên, tích cực trau dồi học tập, nâng cao trình độ tin học, ƯDCNTT giảng dạy Trong năm học BGH tạo điều kiện để 100% giáo viên tham gia học tập, tham dự lớp tập huấn, buổi chuyên đề trường, ngành tổ chức Ngay từ đần năm học BGH xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin tháng, kỳ yêu cầu: 100% giáo viên phải sử dụng máy vi tính, ứng dụng tốt cơng nghệ thông tin giảng dạy Công nghệ thông tin áp dụng ngày rộng rãi trình dạy học Nếu khơng muốn tụt hậu cần sớm tìm hiểu nắm vững tin học, sở ứng dụng công nghệ thông tin học 2.3.7 Bồi dưỡng giáo viên thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn Khi xây dựng kế hoạch năm học đạo tăng cường sinh hoạt tổ khối chuyên môn Sinh hoạt tổ chuyên môn 2tuần/1 lần Nội dung sinh hoạt chuyên môn triển khai kế hoạch tháng, bàn bạc thống vấn đề liên quan tổ, khối việc dạy học, biện pháp nâng cao chất lượng, trao đổi hướng tìm cách dạy khó tuần, dự giờ, làm đồ dùng dạy học, kiểm tra hồ sơ chéo, kiểm tra sổ đánh giá học sinh, thống nội dung chương trình theo chuẩn kiến thức hướng dẫn điều chỉnh dạy học, công tác chủ nhiệm lớp, xếp loại thi đua, chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm, báo cáo chất lượng, sĩ số hàng tháng, trao đổi kiến thức ƯDCNTT, Người tổ trưởng chịu trách nhiệm quản lý tổ viên đôn đốc, nhắc nhở tổ viên thực tốt nhiệm vụ tổ Ban giám hiệu thường xuyên dự họp tổ, từ đánh giá chất lượng sinh hoạt tổ điều chỉnh bổ sung, thống nội dung họp Tôi cho rằng, muốn nâng cao chất lượng dạy học tốt phải trọng đến cơng tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn 10 nghiệp vụ, công việc phần trách nhiệm người quản lý, riêng nhân Bởi vì, người vạch kế hoạch, định hướng công việc đội ngũ tham gia, kế hoạch đề phải tiến hành thường xuyên nhiều phương thức bồi dưỡng khác để nâng cao lực đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ Trong năm học nhà trường thường tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng chuyên môn như: Đầu năm học, tháng năm học Ở đợt bồi dưỡng BGH lập kế hoạch cụ thể phân công trách nhiệm cho thành viên để họ có thời gian nghiên cứu kỹ vấn đề phân công triển khai Kế hoạch bồi dưỡng dựa thực trạng đội ngũ giáo viên trường, dựa vướng mắc, khó khăn mà giáo viên phải giảng dạy, giáo dục Trong buổi sinh hoạt chuyên mơn tập trung bồi dưỡng về: chương trình sách giáo khoa Chuẩn kiến thức kỹ năng, hướng dẫn nội dung giảm tải 896/BGD giúp cho đội ngũ hiểu biết thêm mặt lĩnh vực kiến thức lĩnh vực kỹ sư phạm tiêu chí đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng cách ghi nhật kí dạy theo hướng đổi mới, tổ chức dạy học theo nhóm đối tượng, phương pháp dạy học, cách sử dụng phương pháp, cách thức tổ chức dạy học, đặc biệt xây dựng kế hoạch bồi dưỡng ƯDCNTT giảng dạy, Qua giáo viên thấy rõ khơng có phương pháp vạn mà phải biết lựa chọn, phối hợp phù hợp với nội dung kiến thức cần truyền đạt 2.3.8 Bồi dưỡng đội ngũ thông qua tổ chức chuyên đề Đây hình thức bồi dưỡng có tính tập trung, qua tổ chức chuyên đề thống định hướng đạo phương pháp dạy học môn, phân môn khối lớp Việc tổ chức chun đề có hai hình thức: Sinh hoạt chuyên môn hội thảo, tập huấn Phòng Giáo dục Sở Giáo dục tổ chức Đây dịp tốt để toàn thể cán bộ, giáo viên có điều kiện nắm bắt định hướng đạo đổi phương pháp dạy học Phòng Giáo dục thống đạo Tổ chức chuyên đề trường thông qua sinh hoạt chuyên đề tháng, năm, thao giảng: Hình thức giúp cho giáo viên học tập kinh nghiệm đồng thời dịp để thể chuyên đề triển khai Phòng phát dạy tốt Từ có hướng động viên kịp thời, tạo điều kiện, móng làm nòng cốt vững lĩnh vực chuyên môn Trong buổi bồi dưỡng tập trung tổ chức cho giáo viên xem tiết dạy minh họa băng đĩa, tiết dạy giỏi giáo viên trường, qua rút kinh nghiệm thấy điều hay, hạn chế tiết dạy thấy vấn đề áp dụng đơn vị, lựa chọn phương pháp khác cho phù hợp đem lại hiệu cao 2.3.9 Bồi dưỡng kiểm tra chất lượng học sinh 11 Khảo sát chất lượng mơn tốn, tích hợp khảo sát chất lượng chữ viết: Chuẩn bị tốt đề, đáp án khảo sát mơn tốn Phần trình bày học sinh yêu cầu ghi đầy đủ họ tên, trường, lớp; giáo viên đọc để học sinh ghi đề tốn có lời văn Kiểm tra chất lượng đọc, kết hợp kiểm tra khả nghe, nói học sinh, tạo tạo cho học sinh thoải mái, tự tin, thể khả giao tiếp, khả áp dụng kiến thức thực tế đời sống: Chuẩn bị đọc: Dựa chuẩn kiến thức, kỹ cần đạt khối lớp để chuẩn bị kiểm tra đọc cho học sinh Bài đọc có nội dung gần gũi, thực tế sống hàng ngày học sinh 2.3.10 Bồi dưỡng lực công tác khác Năng lực kỹ tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ nhận thức giải tình dạy học - giáo dục Năng lực công tác giáo viên có sở q trình rèn luyện, học tập rút kinh nghiệm không ngừng thân đồng nghiệp Mặt khác, Ban giám hiệu tạo điều kiện cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, q trình Ban giám hiệu theo dõi động viên giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm đóng góp ý kiến cho họ Bồi dưỡng theo chương trình BDTX Bộ GD&ĐT 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp và nhà trường 2.4.1 Kết thực Năm học 2017 - 2018, tác động biện pháp chất lượng đội ngũ chất lượng tập học học sinh nâng lên cách rõ rệt: + Về tư tưởng trị: Giáo viên phấn khởi tâm huyết, say sưa với nghề Trong công việc, người có ý thức tự giác thực nghiêm túc chủ trương sách Đảng, pháp luật nhà nước, quy định ngành, trường Tích cực tham gia hoạt động công việc đạt hiệu cao + Về chuyên môn: Do tổ chức đạo tốt hoạt động tổ chuyên môn mà thu số kết sau: Các đợt khảo sát chất lượng: đầu năm, GKI, GKII sử dụng đề thống chung cho toàn khối Các tiết dạy sử dụng thiết bị dạy học trực quan đẩy mạnh ƯDCNTT vào giảng dạy Tổng số tiết dạy ƯDCNTT năm 184 tiết Đảm bảo đủ tiết thực hành chuyên đề phân môn Cụ thể: 12 Tổ chức chuyên đề tháng đó: chuyên đề khối 1; chuyên đề khối 2; chuyên đề khối 3; chuyên đề khối 4; chuyên đề khối Các chuyên đề giáo viên từ tổ đề xuất Tổ chức đợt thao giảng năm học Kết đạt sau: Tổng GV số Xếp loại giỏi Xếp khá 12 loại Xếp loại bình trung Xếp loại yếu 34, 8% 50% 15, 2% Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học toàn trường, tổ chức thi đồ dùng dạy học cấp trường Tổ chức trưng bày sản phẩm chữ đẹp cấp trường, cấp huyện; tham gia giao lưu câu lạc cấp huyện Làm tôt công tác thi đua khen thưởng trong đợt thi đua Cho dù giá trị vật chất không đáng bao động viên giáo viên kịp thời, khích lệ phong trào ngày hiệu Thông qua phong trào thi đua giáo viên có thêm nhiều kinh nghiệm công tác giảng dạy Qua kiểm tra, dự thăm lớp, qua đợt khảo sát chất lượng, đánh giá xếp loại học sinh học kỳ 2, cho thấy chất lượng chuyên môn, chất lượng giáo dục bước nâng lên thể sau: Biểu 1: Biểu chất lượng đội ngũ năm gần đây: Năm SL Số học GV lớp Xếp loại Xếp loại Xếp loại phẩm chất trị Năng lực chuyên môn chủ nhiệm Tốt Giỏi Tôt Khá Khá Khá SL % SL % SL % SL % SL % SL % 15-16 11 67 36 18 64 55 45 16-17 11 73 27 27 64 78 22 17-18 11 11 100 0 45 55 100 0 13 Biểu 2: Kết xếp loại giáo viên dạy giỏi năm gần đây: Năm học Giáo viên dạy giỏi 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Giáo viên dạy giỏi cấp trường Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Biểu 2: Biểu chất lượng học tập học sinh: Năm Số Số Xếp loại Xếp loại Xếp loại học lớp HS Năng lực Phẩm chất Học tập T SL Đ % T SL % 122 97.6 SL Đ % HTT SL % 125 100 SL HS Chuyển lớp HT % SL % 97.6 122 97.6 SL % 122 15-16 125 16-17 122 45 36.8 75 61.5 53 43.4 69 56.5 39 31.9 81 66.4 120 98.3 17-18 139 56 40.2 83 59.8 62 44.6 77 55.4 56 40.2 83 59.8 138 100 Kết giáo dục cuối năm 2017-2018 * Mơn Tiếng Việt: Hồn thành tốt: tỉ lệ: 60/139 ; đạt 43.1%; (tăng 11.2% so với năm học trước) Hoàn thành: tỉ lệ: 79/139; đạt: 56.9% , (giảm 9.5% so với năm học trước) Chưa hoàn thành: tỉ lệ: 0/139; chiểm: 0%; đạt: %, (giảm 1.6% so với năm học trước) * Mơn Tốn: Hồn thành tốt: tỉ lệ: 56/139 ; đạt 40.2%; (tăng 8.3% so với năm học trước) Hoàn thành: tỉ lệ: 83/139; đạt: 53.8% , (giảm 6.6% so với năm học trước) Chưa hoàn thành: tỉ lệ: 0/139; chiểm: 0%; đạt: %, (giảm 1.6% so với năm học trước) Qua biểu thống kê cho thấy chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục có chuyển biến rõ nét Tỷ lệ học sinh xếp loại lực, phẩm chất, học lực ngày tăng, số học sinh chuyển lớp học sinh Hồn thành chương trình bậc tiểu học tăng đáng kể Đặc biệt tỷ lệ học sinh chưa hoàn thành giảm mạnh Đây thắng lợi bước đầu mà thân tơi thiết nghĩ cần phải có biện pháp, kinh nghiệm có giá trị để đạo bồi dưỡng 14 chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy nhà trường ngày nâng cao 2.4.2 Bài học kinh nghiệm Để hoạt động bồi dưỡng giáo viên đạt hiệu cao trước hết thân nhà quản lý phải: + Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác bồi dưỡng giáo viên, từ nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên bồi dưỡng tự bồi dưỡng + Lựa chọn đối tượng cần bồi dưỡng phù hợp với phương pháp bồi dưỡng Có cơng tác bồi dưỡng đạt hiệu tốt + Ban giám hiệu cần phối hợp với lực lượng nhà trường xây dựng chương trình bồi dưỡng ngồi phương pháp nêu áp dụng phương pháp khác như: Tham quan học tập, động viên giáo viên tham gia học lớp chuẩn, lớp lý luận trị, tin học + Để thực công tác bồi dưỡng giáo viên qua sinh hoạt tổ chuyên môn đạt hiệu cao, từ đầu năm Ban giám hiệu phải kết hợp với tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch chi tiết, triển khai cụ thể cho thành viên nắm để thực + Ban giám hiệu cần có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phải đưa vào kế hoạch nhà trường thông qua họp hội đồng sư phạm đầu năm đưa vào nghị hội nghị cán bộ, viên chức Phân cơng người có trình độ chun mơn vững vàng kèm cặp giáo viên có lực giảng dạy hạn chế Đặc biệt cần quan tâm, nâng cao trình độ chuẩn đào tạo cho giáo viên trẻ, có lực chun mơn, hình thức cử học đại học, cao đẳng + Ban giám hiệu cần phải đổi cách quản lý, vận dụng linh hoạt, sáng tạo với điều kiện thực tế địa phương, tận tâm với công tác chuyên môn, tăng cường cập nhật thông tin, tự học tập, tự rèn luyện thân để nâng cao trình độ chun mơn công tác quản lý Sẵn sàng giúp đỡ đồng, chí đồng nghiệp họ cần giúp đỡ + Xây dựng mối đồn kết trí cao từ Ban giám hiệu đến giáo viên, nhân viên nhà trường + Cải tiến hình thức sinh hoạt tổ chun mơn, tổ chức dự thăm lớp, góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học + Kết hợp chặt chẽ với tổ chức đồn thể nhà trường: Cơng đồn, Chi đồn để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng giáo viên để bố trí xếp lớp, phân cơng chun môn cho người, việc + Chỉ đạo quán, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực quy chế chuyên môn: Soạn - giảng- chấm - chữa hoạt động ngoại khoá 15 khác, đặc biệt người quản lý phải thường xuyên dự giáo viên để kịp thời góp ý rút kinh nghiệm + Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ cần thực công khai, dân chủ, không thành kiến việc đánh giá xếp loại giáo viên Khen chê người, việc để kịp thời động viên giúp đỡ họ nỗ lực phấn đấu đạt kết cao Để đạt mục tiêu giáo dục nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng; đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình sách giáo khoa việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên quan trọng phảI quan tâm hàng đầu chất lượng đội ngũ định tồn uy tín nhà trường Với nhận thức vậy, thân người quản lý đạo sát sao, liệt, thường xuyên để khắc phục yếu năm trước, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt tới "chuẩn" với nghĩa đích thực Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Qua thực đề tài trên, thấy để thực tốt các: “Biện pháp đạo chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học” Thì người quản lý cần phải làm tốt số nội dung sau: - Người quản lý thực người đầu tầu, có lập trường tư tưởng vững vàng phải có tâm, tầm, hết lòng học sinh, coi trường nhà Ln trăn trở tìm giải pháp tối ưu, phát huy mặt mạnh tập thể tranh thủ ủng hộ cấp - Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, trị đội ngũ CBGV nhà trường toàn xã hội để tạo đồng thuận, trí cao việc thực nhiệm vụ trị nhà trường - Thực đổi công tác xây dựng kế hoạch đạo nhà trường, tổ khối chuyên môn phận cách khoa học lô gic: Đồng hình thức, đầy đủ nội dung, cụ thể giải pháp tiêu thực - Có giải pháp, biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục học sinh; Chú trọng chất lượng giáo dục đại trà chất lượng mũi nhọn nhà trường - Chỉ đạo thực kế hoạch: “Đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” phong trào thi đua xây dựng: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cơng tác: “Duy trì Trường chuẩn quốc gia” “Cơng tác tự đánh giá kiểm định chất lượng” đồng bộ, khoa học trình thực mục tiêu chung nhà trường năm học - Làm tốt công tác kiểm tra nội nhà trường; Công tác thi đua khen thưởng để nhân rộng gương điển hình tiên tiến nhà trường 16 3.2 Những kiến nghị đề xuất: 3.2.1 Đối với sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa - Tổ chức thường xuyên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán quản lý lớp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên - Tổ chức hội nghị chuyên đề năm công tác chuyên môn Tổng kết thực tiễn, phát bồi dưỡng, nhân rộng nhân tố có tính sáng tạo đổi cơng tác quản lý chun mơn 2.2.2 Đối với phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa - Thường xun tổ chức bời dưỡng đợi ngũ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá nhà trường, để giúp nhà trường kịp thời điều chỉnh bất cập công tác quản lý chuyên môn XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 20 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung ngườkhác NGƯỜI VIẾT Đỗ Tuấn Anh 17 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Điều lệ trường tiểu học Chỉ thị số 40-CT/TW ban Bí thư trung ương Đảng Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý giáo dục Kế hoạch 593/KH-UBND UBND huyện việc thực Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013- 2020”; Luật giáo dục năm 2005 Nghị 40/2000/QH10, ngày 9/12/2000 Quốc Hội khóa X Nghị số 08- NQ/HU ngày 23/3/2017 Ban Chấp hành Đảng huyện Quan Hóa nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 hội nghị trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 10 Quyết dịnh số 27/2001/QQĐ-BGD ĐT, ngày 5/7/2001 quy chế công nhận trường chuẩn 18 ... giáo dục em 2.2.2 Thực trạng cơng tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường Tiểu học Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa Nhìn chung đội ngũ giáo viên nhà trường. .. tầm quan trọng công tác bồi dưỡng giáo viên, từ nâng cao nhận thức đội ngũ giáo viên bồi dưỡng tự bồi dưỡng + Lựa chọn đối tượng cần bồi dưỡng phù hợp với phương pháp bồi dưỡng Có cơng tác bồi dưỡng. .. trìn.h sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chun mơn nghiệp vụ sư phạm vững vàng Vì vậy, bồi dưỡng chun mơn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trường Tiểu học công
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy và học ở TRƯỜNG TIỂU học PHÚ THANH, HUYỆN QUAN hóa, TỈNH THANH hóa , skkn một số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG dạy và học ở TRƯỜNG TIỂU học PHÚ THANH, HUYỆN QUAN hóa, TỈNH THANH hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay