skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trường mầm non triệu lộc

27 20 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:17

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Chúng ta hiểu mơi trường xung quanh bao gồm yếu tố tự nhiên vật chất nhân tạo bao quanh người Mơi trường có tầm quan trọng đặc biệt đời sống người phát triển kinh tế văn hoá đất nước, nhân loại Bảo vệ môi trường hoạt động người giữ cho môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu mà người hay thiên nhiên gây cho môi trường cách trực tiếp hay gián tiếp Ngày phạm vi tồn cầu, mơi trường sinh thái bị nhiễm trầm trọng Đó vấn đề tồn cầu giới nay; có tác động trực tiếp đến quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt nước phát triển có Việt Nam Ơ nhiễm mơi trường vấn đề cấp bách, len lỏi bao trùm gây xúc gia đình, thơn xóm, xã, phường, thành phố, quốc gia cộng đồng quốc tế Tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái hoạt động sản xuất sinh hoạt người gây ngày trầm trọng, đe dọa đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tồn tại, phát triển hệ tại, tương lai đặc biệt sức khỏe trước mắt toàn nhân loại Vấn đề ô nhiễm môi trường diễn gia hàng ngày tất nước giới, gây ảnh hưởng tới sức khỏe toàn cầu cụ thể tình trạng nhiễm mặt đất, khơng khí, nguồn nước Với môi trường ô nhiễm nặng nề dẫn đến hậu không lường hạn hán lũ lụt xảy liên tục việt nam tỉ lệ người ung thư, hô hấp ngày cao, gần sóng thần sảy Nhật Bản, Trung Quốc trả giá cho tình trạng nhiễm làm ảnh hưởng tới sức khoẻ người Nhân tố người yếu tố làm cho tình trạng nhiễm gia tăng trầm trọng người nhân tố bảo vệ môi trường cải thiện môi trường sống Vấn đề môi trường bị ô nhiễm hiểm họa tương lai phát triển tất tả quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Đây vấn đề vơ rộng rãi phức tạp đòi hỏi phải giải nhanh chóng với phối hợp chặt chẽ, đồng thường xuyên cá nhân, cộng đồng, quốc gia toàn thể nhân loại tất hoạt động lĩnh vực đời sống người Vì giới ngày mai nói chung, tương lai Việt Nam xanh - - đẹp nói riêng sống hệ mai sau, người, nhà quan xí nghiệp tập thể nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ mơi trường người nhân tố quan trọng định cho tồn vinh nhân loại Nhận thức tầm quan trọng công tác giáo dục bảo vệ môi trường, Đảng, Nhà nước Bộ giáo dục đào tạo ban hành nhiều văn bản, tạo điều kiện cho công tác giáo dục bảo vệ môi trường hệ thống giáo dục quốc dân nói chung giáo dục mầm non nói riêng Giáo dục bảo vệ mơi trường nhằm giúp cho giáo viên có kiến thức mơi trường, ô nhiễm môi trường Giáo viên phải người làm gương cho trẻ, ln có ý thức hướng dẫn nhắc nhở trẻ kiên trì thực việc làm hàng ngày có ý nghĩa bảo vệ mơi trường giáo dục trẻ biết yêu quý gần gũi với mơi trường Trên sở giúp trẻ hiểu biết mơi trường, giúp trẻ có hành vi, thái độ ứng xử phù hợp với mơi trường để gìn giữ bảo vệ mơi trường, biết sống hòa nhập với mơi trường nhằm đảm bảo phát triển lành mạnh Trẻ biết mơi trường xung quanh trẻ bao gồm gì? Trẻ biết phân biệt môi trường xung quanh trẻ, việc làm tốt - xấu môi trường làm để bảo vệ mơi trường? Hay giáo dục trẻ cách chăm sóc giữ gìn sức khỏe cho thân trẻ, biết chăm sóc bảo vệ cối, bảo vệ vật nơi Từ hình thành cho trẻ kỹ thói quen tốt, biết xếp đồ dùng đồ chơi lớp trời gọn gàng ngăn nắp, biết bỏ rác nơi quy định, biết chăm sóc xanh chăm sóc vật ni Hình thành cho trẻ thái độ thiện cảm bảo vệ môi trường, đồng thời có phản ứng hành vi xấu như: Vứt rác bừa bãi nơi cộng đồng, dẫm đạp xanh Bên cạnh giúp cho bậc cha mẹ cộng đồng có kiến thức giáo dục bảo vệ mơi trường tích cực tham gia hoạt động Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo cung cấp cho trẻ kiến thức sơ đẳng môi trường phù hợp với khả nhận thức trẻ nhằm tạo thái độ, hành vi trẻ môi trường xung quanh Việc khám phá quy luật tự nhiên nhằm mục đích giáo dục ý thức bảo vệ mơi trường lứa tuổi mầm non từ góp phần phát triển tồn diện nhân cách cho trẻ bước sang bậc học Xuất phát từ lý ý nghĩa vai trò quan trọng định lựa chọn giành nhiều thời gian tâm huyết để nghiên cứu, tìm “Một số biện pháp đạo nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Triệu Lộc” 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm “Một số biện pháp đạo nâng cao hiệu giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Triệu Lộc” 1.3 Đối tượng nghiên cứu Đội ngũ giáo viên học sinh khối mẫu giáo trường mầm non Triệu Lộc 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nhóm phương pháp lý luận: Tìm nguyên nhân cách giải quyết, chứng minh đạt kết - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Là phương pháp nghiên cứu từ thực tiễn tìm kết - Nhóm phương pháp tốn học: Là dùng số tốn học để thực q trình nghiên cứu - Phương pháp điều tra: Là thu thập thông tin, chứng để nghiên cứu đề tài - Phương pháp kiểm tra, đánh giá: Thu lại kết sau thực nhiệm vụ - Phương pháp nêu gương khen thưởng: Tìm điển hình tiên tiến 2 NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận: Là người Việt Nam nhận thức việc gìn giữ bảo vệ môi trường cho quê hương ngày đẹp Điều khơng để có vẻ đẹp thiên nhiên, cối, quang cảnh mà sức khỏe thật tốt Mỗi nhận thấy tầm quan trọng sức khỏe thân, khơng có sức khỏe người sống đâu ý nghĩa người ta thường nói “Có sức khỏe có tất cả” Nhưng vấn đề đặt làm để có sức khỏe tốt, yếu tố dinh dưỡng, thể dục thể thao, tinh thần thoải mái mơi trường sống đóng vai trò vơ quan trọng Vậy mơi trường sống gì? Làm để có mơi trường sống sạch? Mỗi đóng góp mơi trường ngày hơn? Điều hồn tồn phụ thuộc vào ý thức cá nhân đặc biệt hệ trẻ mầm non tương lai đất nước Hiện tầm quan trọng mơi trường xã hội mơi trường trường học nói chung trường học mầm non ăn bán trú nói riêng vấn đề cần quan tâm trọng đặt lên hàng đầu Vì để đảm bảo cho trẻ có mơi trường phát triển lành mạnh việc giáo dục trẻ bảo vệ mơi trường khơng nhiệm vụ mà trách nhiệm nhà trường mầm non, người quản lý giáo dục nhà trường mầm non, giáo dục hệ tương lai đất nước, nhận điều quan trọng cơng việc cần phải tìm biện pháp tốt để giúp cho chị em giáo viên tích hợp lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ từ bậc học mầm non cách hiệu Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non cần hình thành rèn luyện từ sớm, từ lứa tuổi mầm non giúp trẻ có khái niệm ban đầu môi trường sống thân nói riêng người nói chung cần thiết Môi trường trường mầm non bao gồm khối phòng nhóm lớp theo độ tuổi, phòng chức năng, sân chơi, xanh, vật, nguồn nước hệ thống nước Giáo viên tổ chức hoạt động tích hợp giáo dục trẻ kĩ tự phục vụ thân tự rửa tay, tự cất đồ dùng đồ chơi vào nơi quy định, vứt rác vào thùng rác cách nhẹ nhàng mà lại phù hợp với tình hình thực tế Từ trẻ biết cách sống tích cực với mơi trường nhằm đảm bảo phát triển toàn diện cho trẻ thể trí tuệ Tuy nhiên nội dung đưa vào thực tế lồng ghép giáo dục cho trẻ chưa thật đạt hiệu đơi giáo viên chưa trọng đến vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ, chưa xây dựng biện pháp kế hoạch cụ thể để lồng ghép giáo dục trẻ chí thân giáo viên khơng biết cần phải giáo dục cho trẻ gì? Giáo dục nào? dẫn đến kết khơng mong muốn Đây có lẽ thực trạng trường mầm non địa bàn nói chung trường mầm non Triệu Lộc chúng tơi nói riêng 2.2 Thực trạng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi - Trường mầm non Triệu Lộc quan tâm lãnh đạo địa phương đạo sát phòng giáo dục huyện Hậu Lộc - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, khuôn viên trường lớp khang trang Năm học 2017 - 2018 nhà trường đầu tư đầy đủ phương tiện như: máy tính, máy in, lắp mạng intenet phục vụ cho giáo viên soạn tham khảo chun mơn - Trường hồn thiện hạng mục đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I vào tháng 11 năm 2017, có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chuẩn, nhiều cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện nhiều năm liền - Khn viên trường, lớp rộng rãi thống mát thân thiện gần gũi với hoạt động trẻ hàng ngày - Một số giáo viên trẻ trường tốt nghiệp loại khá, có khả nắm bắt tiếp cận nhanh với mới, nhiệt tình, linh hoạt hoạt động - Trẻ xếp lớp theo độ tuổi, có khả nhận thức phù hợp Có đầy đủ tài liệu, sách hướng dẫn thực chương trình - Đầu năm học nhà trường mở lớp học chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên bảo vệ môi trường cho cán giáo viên nhân viên học tập, tiếp thu kiến thức, vận dụng để giáo dục trẻ, thông qua hoạt động ngày BVMT theo hướng tích hợp có chất lượng Ảnh 1: Trường mầm non Triệu Lộc * Khó khăn Bên cạnh thuận lợi nêu trường mầm non Triệu Lộc nơi tơi cơng tác gặp khơng khó khăn - Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm việc xây dựng kế hoạch chuyên môn đạo thực chun mơn thiếu linh hoạt sáng tạo - Sự tham mưu phối kết hợp với cấp đơi chưa chặt chẽ Chưa có kinh nghiệm cơng tác kiểm tra, đánh giá - Trong trình soạn giảng chưa ý đến việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động giáo dục - Đa số giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ vào hoạt động ngày - Đa số trẻ trường nơng thơn ham chơi, chưa có ý thức bảo vệ môi trường sân trường, lớp học nhiều trẻ vứt rác bừa bãi, chí bẻ cành cây, bẻ hoa vườn trường, vệ sinh, rửa tay chưa biết khố vòi nước lại - Phụ huynh đa số làm nghề nơng nên quan tâm đến em đặc biệt vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường hầu hết bậc phụ huynh không quan tâm đến Đây khó khăn vấn đề tuyên truyền phối kết hợp với bậc phụ huynh - Phương tiện phục vụ cho việc giáo dục trẻ như: máy chiếu, dụng cụ đồ dùng sử dụng để giáo dục môi trường chưa đầu tư nhiều như: Thùng rác chưa có đủ quy cách, tủ giá kệ đựng đồ chơi hỏng Qua khảo sát thực trạng kỹ lồng ghép giáo dục BVMT giáo viên ý thức, hành vi bảo vệ môi trường trường lớp trẻ khối mẫu giáo nhà trường đầu năm học kết sau: * Kết quả khảo sát thực trạng Bảng 1A: Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trường mầm non Triệu Lộc Tổng số giáo viên Trình độ ĐH CĐ Phẩm chất chính trị TC Đạo đức nghề nghiệp Chuyên môn nghiệp vụ Năng lực sư phạm T K TB Y T K TB Y T K TB Y T K TB Y 0 16 0 7 50 37.5 12,5 43,7 43,7 12,5 16 16 16 Tỷ lệ 100 100 100 Bảng 1B: + Kết quả giáo viên bảo vệ môi trường Nội dung khảo sát giáo viên Hiểu biết tầm quan trọng vấn đề BVMT gương mẫu Tổng số giáo viên Kỹ lồng ghép giáo dục BVMT cho trẻ phù hợp sáng tạo Tuyên truyền, phối KH phụ huynh GDBVMT cho trẻ T K TB Y T K TB Y T K TB Y T K TB Y 4 4 4 5 25 25 25 25 31,3 18,7 25 25 25 31,3 16 Tỷ lệ% Nắm vững được nội dung, kiến thức chuyên đề giáo dục BVMT cho trẻ 31,3 18,7 31,3 18,7 25 18,7 + Kết quả khảo sát trẻ Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo Biết chăm sóc Biết giữ gìn bảo vệ (tưới nước, nhổ cỏ Độ TS tuổi trẻ không bẻ cành…) Biết cất dọn đồ Phân biệt trật tự vệ sinh dùng đồ chơi được người lớn công cộng, vệ nơi quy hành động không được xả sinh trường định đúng, hành rác bừa bãi lớp, biết tiết động sai với kiệm nước KĐ Đạt Cộng % 77 100 108 285 TB T K TB K Đ Đạt T K 22 30 33 85 22 30 34 86 11 28 22 30 34 86 24 30 33 87 22 29 33 84 11 28 22 30 34 86 22 29 33 84 24 30 33 87 11 28 22 30 33 85 22 29 34 85 30,1 29,8 30,1 10 30,1 30,5 29,4 10 30,1 29,4 30,5 10 29,8 29,8 30,5 TB K Đạt 24 29 33 86 K T môi trường K Đ T B 24 30 33 87 T tuổi tuổi tuổi Đạt Nhắc nhở K Đ K Đ Đạt T K 11 28 22 30 33 85 22 29 34 85 24 30 33 87 11 28 29,8 29,8 30,5 10 10 TB Qua kết khảo sát nêu trên, thân tìm hiểu, nghiên cứu tìm số ngun nhân cụ thể là: * Trình độ: - 100% đồng chí giáo viên có trình độ đại học đồng chí ln tâm huyết với nghề nghiệp, cố gắng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có kiến thức cao để tiếp cận tốt với khoa học, kỹ thuật, bước tiến mới, phát minh giáo dục, nhằm đưa kiến thức tối ưu đến với trẻ giúp trẻ phát triển cách toàn diện * Tư tưởng trị: - Có lòng u nước, trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa - Chấp hành tốt chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, ngành * Đạo đức lối sống: - Yêu thương, tôn trọng gần gũi với trẻ, yêu nghề, tận tụy với công việc, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ giao - Trung thực, giản dị, có lối sống lành mạnh, sáng - Quan hệ tốt với đồng nghiệp, cộng đồng cha mẹ học sinh - Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tham gia cải tiến, đổi phương pháp dạy học, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường * Chuyên môn nghiệp vụ: - Hiểu biết sâu kiến thức ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ nội dung chương trình mầm non - Nắm phương pháp dạy học trường mầm non vấn đề liên quan đến nghiệp vụ sư phạm q trình giảng dạy - Có hiểu biết tâm sinh lý lứa tuổi mầm non - Có hiểu biết chủ trương đường lối Đảng sách pháp luật bậc học mầm non - Có hiểu biết phong tục tập quán, ngôn ngữ điều kiện sống cộng đồng dân cư nơi địa bàn trường đóng * Về kỹ sư phạm : - Có kỹ phân tích chương trình xây dựng kế hoạch dạy học - Có kỹ thiết kế hoạt động cho phù hợp với điều kiện địa phương tình hình thực tế nhà trường - Có kỹ vận dụng trang thiết bị dạy học, phương tiện dạy học - Có kỹ tích hợp nội dung GDBVMT thơng qua chủ đề phù hợp - Có kỹ xử lý tình giáo dục - Có kỹ tổ chức, quản lý lớp học - Có kỹ giao tiếp, ứng xử với người - Có kỹ kiểm tra, đánh giá kết học tập trẻ - Có kỹ tích hợp nội dung GDBVMT vào hoạt động CS – ND – GD trẻ - Có kỹ tuyên truyền với phụ huynh kiến thức GDBVMT Về chuyên môn nghiệp vụ kỹ sư phạm số đồng chí làm tốt song bên cạnh có đồng chí đạt mức khá, trung bình tuổi nghề đồng chí ít, kinh nghiệm chưa nhiều, hiểu biết phong tục, tập quán, ngôn ngữ điều kiện sống nhân dân địa bàn chưa sâu rộng, hiểu biết tâm sinh lý trẻ chưa nhiều, phương pháp dạy học sử dụng đồ dùng lúng túng chưa khoa học, lực tổ chức, quản lý lớp học lỏng lẻo Những kiến thức bảo vệ môi trường, kỹ lồng ghép hiểu biết tầm quan trọng khả tuyên truyền giáo viên với phụ huynh BVMT kết thấp số giáo viên chưa nắm vững kiến thức chưa có khả lồng ghép, tích hợp BVMT vào hoạt động ít, kỹ tuyên truyền phổ biến kiến thức với phụ huynh hạn chế, chưa thường xuyên liên tục Nội dung giáo dục BVMT cho trẻ mẫu giáo kết chưa cao nguyên nhân lượng kiến thức BVMT trẻ nghèo nàn, trẻ chưa phụ huynh thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích nội dung giáo dục BVMT gia đình chưa nhiều Từ kết khảo sát thực trạng nguyên nhân trên, quản lý chuyên môn thiết muốn nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường việc phải giáo dục cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường Từ tạo cho trẻ mơi trường hoạt động lành mạnh làm tảng cho trẻ phát triển toàn diện nhân cách người Đây điều khiến tơi ln suy nghĩ trăn trở xem phải làm làm để với đồng chí giáo viên nâng cao kết giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ đồng thời nhắc nhở phụ huynh, đánh thức họ ý thức Vì tơi xin mạnh dạn đưa số biện pháp thực sau để đạo giáo viên tổ chức lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ khối mẫu giáo đạt hiệu 2.3 Các biện pháp thực * Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch chuyên đề giáo dục bảo vệ mơi trường Thực cơng văn hướng dẫn phòng giáo dục đào tạo việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề hè cho CBQL giáo viên Năm học 2017 - 2018 tiếp tục thực chủ đề “Đổi công tác quản lý, nâng cao chất lượng toàn diện” thực tốt chuyên đề bảo vệ môi trường số chuyên đề trọng tâm khác Ngay từ đầu năm học xây dựng kế hoạch chun đề bảo vệ mơi trường trình với Hiệu trưởng tham mưu với hiệu trưởng việc tổ chức triển khai nội dung chuyên đề bảo vệ mơi trường đến tồn thể CBGV Đặc biệt đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực lồng ghép phù hợp chuyên đề trọng tâm năm học vào nội dung CS - ND - GD trẻ theo chủ đề phù hợp với độ tuổi Đặc biệt năm học nhà trường triển khai thực chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chun đề bảo vệ mơi trường nội dung mà nhà trường quan tâm trọng - Tham mưu Hiệu trưởng hỗ trợ kinh phí, tài liệu, điều kiện sở vật chất, học liệu thời gian để tổ chức thực chuyên đề - Triển khai chuyên đề trường đến giáo viên Sau học chuyên đề lý thuyết BGH đạo xây dựng lớp điểm lớp khối 5- tuổi, lớp khối - tuổi, lớp khối 3- tuổi nhận thấy giáo viên áp dụng chuyên đề vào thực tiễn, hướng dẫn, giáo dục tổ chức cho cháu thực hành bảo vệ môi trường Kết đa số cháu biết giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm lớp, không vứt rác bừa bãi, bỏ rác vào thùng rác nơi quy định, biết chăm sóc (tưới nước, bắt sâu, không ngắt hoa, lá, cành) Biết bảo vệ mơi trường Xanh - Sạch - Đẹp Góp phần nâng cao hiệu bảo vệ môi trường trường mầm non Ảnh 2: Giáo viên học chuyên đê * Biện pháp 2: Phân công giáo viên thực - Giao việc phân công công việc cho cá nhân tập thể, để lôi đồng chí giáo viên vào hoạt động cách tự giác, chủ động từ hình thành kĩ hoạt động hành vi, thói quen có văn hóa khác - Sau học chun đề tơi phân cơng nhiệm vụ cụ thể đến đồng chí giáo viên phụ trách khối lớp việc lồng ghép chuyên đề bảo vệ môi trường vào hoạt động cụ thể là: - Chỉ đạo xây dựng lớp điểm xây dựng góc chuyên đề phù hợp, xây dựng tiết mẫu Gồm đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phan Thị Anh Bình, Hà Thị Hải, Hoàng Thị Tươi, Nguyễn Thị Len - Chỉ đạo giáo viên trang trí lớp theo nội dung chuyên đề Gồm đồng chí Vũ Thị Phương, Phan Thị Việt Hà, Lương Thị Nhàn, Hoàng Thị Oanh - Tổ chức hội thi làm đồ dùng, đồ chơi Tất khối lớp - Tổ chức thao giảng, dự giờ, thi giáo viên giỏi cấp có lồng ghép tích hợp chun đề vào hoạt động Tất nhóm lớp - Tham mưu với ban giám hiệu, cơng đồn tổ chức hội thi "Bé yêu môi trường" hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” * Biện pháp 3: Chỉ đạo giáo viên bám sát kế hoạch nội dung chuyên đề năm học, gương mẫu việc bảo vệ môi trường Xây dựng kế hoạch đạo chuyền đề năm học Triển khai đầy đủ chuyên đề tiếp tục đạo thực lồng ghép chuyên đề bảo vệ môi trường tiết kiện lượng, chuyên đề phát triển vận động chuyên đề giáo dục kỹ sống, chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm đến với toàn thể cán giáo viên nhà trường Định hướng cho giáo viên bám sát kế hoạch đạo chuyên môn để xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung chuyên đề vào kế hoạch giáo dục trẻ, vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trẻ mẫu giáo đặc biệt mẫu giáo lớn nội dung quan trọng lồng ghép tất hoạt động ngày trẻ Bên cạnh giáo viên phải ln người nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường, linh hoạt xếp gọn gàng khoa học tạo môi trường hoạt động cho trẻ gương hành động, thái độ, hành vi việc bảo môi trường trẻ học hỏi noi theo Bởi lẽ độ tuổi với trẻ cô giáo thần tượng trẻ, làm trẻ học bắt chước làm theo cơ.Từ khẳng định việc làm hình tượng giáo có vai trò lớn việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Hàng năm nhà trường tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên vật liệu phế thải Hội thi thể tính sáng tạo khéo léo giáo viên để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học Ảnh 3: ĐDĐC làm từ nguyên vật liệu phế thải Song ý nghĩa mục đích quan trọng hội thi tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cán giáo viên, nhân viên nhà trường thông qua việc gom nhặt vật liệu phế thải làm đồ dùng đồ chơi có giá trị sử dụng để giáo dục trẻ Đây phương châm người ta thường nói “Ích nước lợi nhà” vừa tiết kiệm, vừa bảo vệ môi trường Xanh - Sạch - Đẹp * Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên ứng dụng công nghệ thơng tin, sưu tầm hình ảnh, trò chơi, câu chuyện bảo vệ môi trường giáo dục trẻ Như biết xã hội ngày phát triển phần phụ thuộc vào công nghệ thông tin Vì nay, việc ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin phổ biến ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực công tác giảng dạy vô quan trọng, lẽ sử dụng công nghệ thông tin giúp giáo viên động truyền tải đến trẻ kiến thức qua tư liệu hình ảnh thật sinh động qua trình chiếu Baboy, xem video Từ hình thành cho trẻ có tư trực tiếp để phát huy tính tích cực trẻ, trẻ hứng thú kết đạt lớn nhiêu Nếu lựa chọn đề tài để dạy trẻ tiết học mà có tranh ảnh khơng trẻ dễ bị nhàm chán, chất lượng trẻ chắn khơng cao Vì nhà trường ln trọng đến vấn đề tạo điều kiện giúp giáo viên tiếp cận với tin học, nhà trường có máy tính cài đặt mạng Intenet cho giáo viên truy cập mạng soạn Hiện nhà trường có máy chiếu thuận lợi cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin giáo viên vào việc dạy trẻ Vì tơi định hướng cho giáo viên tận dụng truy cập mạng để sưu tầm trò chơi hình ảnh - sai mơi trường, tài liệu nói mơi trường giáo viên sử dụng đĩa hình đưa vào máy vi tính cá nhân, ti vi vào đón, trả trẻ tơi thường mở máy vi tính, ti vi cho trẻ xem hình ảnh Ảnh 4: Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin Tệ nạn chặt phá rừng, lũ lụt, thiên tai, dịch cúm gia cầm, đốt rừng lấy củi Rồi hình ảnh trẻ em tắm nước bẩn, phóng uế bừa bãi, tắm với trâu…,bên cạnh tơi sưu tầm hình ảnh mang tính giáo dục treo góc tun truyền : Trẻ tích cực diệt ruồi muỗi, rửa tay vòi nước sạch, rửa mặt hình ảnh bé tắt quạt, ti vi để tiết kiệm điện, quét rác đổ vào thùng, bé tưới xanh cô, bé ngồi xe máy bịt trang đội mũ bảo hiểm qua hình ảnh tơi tiến hành ứng dụng dạy trẻ tiết học hoạt động để khắc sâu kiến thức giáo dục môi trường cho trẻ Định hướng cho giáo viên xây dựng xen kẽ tuần nội dung “Ngày mơi trường bé”, “bé yêu xanh” trẻ làm, chơi, xem tranh, nghe câu chuyện, nội dung bảo vệ mơi trường Qua hoạt động giáo dục cho trẻ tính đồn kết chung tay bảo vệ mơi trường Xanh - Sạch Đẹp * Biện pháp 5: Giáo viên hướng dẫn trẻ mẫu giáo tự làm số đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu phế thải Bên cạnh biện pháp vừa kể trao đổi định hướng giáo viên suy nghĩ, tìm kiếm, lựa chọn mẫu đồ dùng, đồ chơi đơn giản tận dụng từ nguyên vật liệu phế thải để hướng dẫn trẻ thực Sưu tầm thêm mẫu đồ chơi mạng internet, sách báo, tạp chí giáo dục mầm non để làm phong phú ngân hàng đồ chơi lớp cho trẻ Cô hướng dẫn trẻ làm số đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên vật liệu qua sử dụng Ví dụ: - Đối với trẻ 3- tuổi cô hướng dẫn trẻ lấy chuối, dừa bện vật, bện kèn - Trẻ 4-5 tuổi trẻ nhặt hoa cỏ dại tập gói hoa tặng cơ, tặng mẹ - Trẻ 5- tuổi lấy hột hạt, vỏ hến, sỏi để xếp hoa, quả, vật, đồ vật Thơng qua giáo dục trẻ ý thức tiết kiệm ý thức lao động sáng tạo Quá trình trẻ tự tay làm đồ chơi, vật, đồ vật mà trẻ thích từ cây, hộp giấy nguyên vật liệu rác thải môi trường giúp trẻ phát triển kỹ khám phá hứng thú với môi trường xung quanh, kỹ khéo léo sáng tạo Từ hình thành cho trẻ ý thức tự lập, tự giác tinh thần đồn kết bảo vệ mơi trường Đây hoạt động có hiệu đưa kết việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ nâng cao Ảnh 5: Trẻ làm đồ dùng đồ chơi cô * Biện pháp 6: Định hướng cho giáo viên xây dựng kế hoạch thực Tích hợp, lồng ghép nội dung GDBVMT hoạt động theo chủ đề Thực tế năm học định hướng cho giáo viên xây dựng kế hoạch tích hợp lồng ghép nội dung GDBVMT cho trẻ hoạt động theo chủ đề học trẻ năm học gồm chủ đề: trường mầm non, thân, gia đình, giới thực vật, giới động vật, giao thơng,…Từ tạo cho trẻ hội tham gia nhiều vào hoạt động khác nhau: phát triển thể chất, khám phá khoa học, âm nhạc, làm quen tác phẩm văn học, tạo hình hoạt động có đặc trưng riêng có ưu khác như: trẻ quan sát, đàm thoại, thực hành trải nghiệm, thí nghiệm, chơi trò chơi với trẻ để trẻ nhận việc làm tốt, không tốt, hành động - hành động không kích thích trẻ suy nghĩ, bộc lộ tình cảm, có thái độ phù hợp với mơi trường lớp học lồng ghép qua hoạt động hàng ngày trẻ giúp trẻ “Học mà chơi, chơi mà học” Ví dụ: Trong chủ đề: Chủ đề Trường mầm non - Hoạt động chính: Giáo viên tạo hội cho trẻ tham gia nhiều vào hoạt động khác nhau: Phát triển thể chất, khám phá khoa học, âm nhạc, làm 10 phú, đa dạng biết lồng ghép tích hợp để giúp trẻ có kiến thức hiểu biết chăm sóc cho thân, môi trường xung quanh gần gũi với thân, biết sử dụng giữ gìn đồ dùng ln gọn gàng, ngăn nắp biết sống mơi trường, bảo vệ giữ gìn mơi trường, có thái độ với mơi trường cách tích cực hiệu * Biện pháp 7: Chỉ đạo lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua hoạt động lúc nơi - Thông qua tổ chức ăn, ngủ cho trẻ: Đây hoạt động nhằm hình thành nề nếp thói quen sinh hoạt, đáp ứng sinh lí, trẻ vui vẻ thoải mái : Cô giáo thường xuyên nhắc trẻ phải biết kê bàn ngắn, biết lấy khay (đựng cơm thừa, cơm rơi vãi khay để khăn ướt lau miệng) Sau xếp hàng rửa tay xà phòng theo qui trình bước (cơ bao quát nhắc nhở trẻ thực hiện) Trong ăn cô nhắc trẻ ăn ngon miệng, nhai kỹ, ăn hết xuất, ho phải lấy tay che miệng, khơng nói chuyện ăn tạo thói quen văn minh lịch ăn Ăn xong biết xếp bát, thìa vào nơi quy định cách gọn gàng, sau trẻ đánh răng, lau miệng, nhắc nhở trẻ tiết kiệm nước cách lấy cốc hứng nước, không vặn vòi nước chảy liên tục đánh Ảnh : Giáo dục trẻ hoạt động vệ sinh Ảnh 7: Giáo dục trẻ qua ăn Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng, nhóm sẽ, vệ sinh phải nơi quy định, xong để dép lên giá xếp ngắn theo tổ, sau biết lấy gối ngủ, biết gấp quần áo để nơi quy định Từ trẻ có ý thức gọn gàng, ngăn nắp có ý thức xây dựng bảo vệ môi trường chung - Thông qua hoạt động dạo chơi, thăm quan Trẻ quan sát trực tiếp với môi trường tự nhiên, địa danh xung quanh trường, lớp để trẻ cảm nhận vẻ đẹp mơi trường quanh trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ Cô cho trẻ thăm quan môi trường lớp học lớp học khác, khu vực quanh trường thăm quan nghĩa trang liệt sĩ, uỷ ban nhân dân (UBND) xã Triệu Lộc Yêu cầu trẻ nhận xét vệ sinh môi trường nơi tìm cách khắc phục bảo vệ môi trường Ví dụ: Trong buổi thăm quan Trẻ phải biết khu vực không chăm sóc, người khơng quan tâm nên có cỏ dại mọc lên Từ tơi tổ chức cho trẻ nhổ cỏ, tưới nước cho cây, lau chùi bia mộ làm cho môi trường nghĩa trang thêm khang trang Cô cho trẻ quan sát hoạt động lao động người lớn trồng chăm sóc cối, vật, làm mơi trường xung quanh Điều tạo hứng thú cho trẻ có việc làm thiết thực với môi trường - Thông qua hoạt động lao động - Giáo viên phân nhóm trẻ, giao nhiệm vụ cho nhóm tìm kiếm sưu 13 tầm đồ dùng, nguyên liệu để làm tác phẩm tập thể Biện pháp giúp trẻ tăng cường hoạt động có ý thức làm việc theo - Khi tổ chức hoạt động cô giáo cho trẻ trải nghiệm, trao đổi với Sau tơi lắng nghe ý kiến trẻ, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ thực ý tưởng Ví dụ: giáo tổ chức cho trẻ tuần buổi lao động nhổ cỏ cho vườn rau bé, vườn hoa sân trường Qua giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ thiên nhiên góp phần vào bảo vệ mơi trường xanh - - đẹp - Vào sinh hoạt chiều giáo viên tận dụng thời gian để giáo dục trẻ thói quen trực nhật cuối ngày theo nhóm, chăm sóc góc thiên nhiên lớp, xếp, lau dọn kệ đồ chơi, nhắc nhở bạn thực - Với biện pháp giúp trẻ có tinh thần làm việc tập thể, đua làm, bạn muốn góp cơng sức vào cơng việc nhóm Thường vào buổi chiều thứ cuối tuần giáo viên cho trẻ lao động vệ sinh môi trường xunh quanh trường lớp : - Tổ 1: Quét dọn lớp học - Tổ 2: Thu gom rác xung quanh trường (nhặt giấy vụn, vỏ bim bim, vỏ hộp sữa, thu gom bỏ vào thùng rác) - Tổ 3: Lau đồ dùng, đồ chơi, giá để đồ chơi lớp - Tổ 4: Sắp xếp đồ chơi nơi quy định Bên cạnh giáo đưa kế hoạch trực nhật lịch phân công trực nhật để giúp trẻ biết cơng việc ngày Nhìn vào bảng trẻ biết hơm phân cơng làm vừa tạo điều kiện cho trẻ thực hành lao động vừa kết hợp củng cố nhận biết số, thứ tuần số lượng bạn trực nhật - Thông qua hoạt động nêu gương Giáo viên thông qua hoạt động nêu gương hoạt động để giáo viên thực nhiệm vụ GDBVMT cho trẻ cách có chiều sâu, giúp cho trẻ có ý thức bảo vệ mơi trường cách hiệu nhất.Vào buổi nêu gương cô cho trẻ nêu kể việc làm tốt giúp cô giáo bạn như: biết kê bàn ăn, biết gấp khăn, biết đổ khay thức ăn thừa vào nồi, biết nhặt rác để vào thùng, xếp ghế, có kỹ sống biết chào hỏi, mắc lỗi với cô bạn biết xin lỗi, có người khác giúp đỡ hay cho quà biết cảm ơn Trong buổi nêu gương giúp trẻ làm tốt công việc hàng ngày trẻ lao động giúp Cơ giáo tun dương trẻ, khích lệ trẻ kịp thời cho trẻ cắm cờ Vào buổi nêu gương thường xuyên cho trẻ kể việc làm tốt mà trẻ làm ngày cắm cờ, trú trọng đến vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường cách tuyên dương, khen ngợi trẻ làm giúp cô nhặt rụng, quét lớp, trải thảm, cất gối, tiết kiệm nước rửa tay, rửa chân Trẻ hứng thú say mê tích cực rõ rệt với việc BVMT - Thông qua hoạt động lễ hội giáo dục lúc nơi Hoạt động lễ hội có vị trí quan trọng việc giáo dục trẻ bảo vệ 14 môi trường Thông qua việc tổ chức lễ hội, hình thành trẻ kỹ năng, thái độ, hành vi tích cực địa danh mơi trường, biết bảo vệ, giữ gìn mơi trường địa danh nơi diễn lễ hội Nội dung tích hợp hoạt động giáo dục nhiều hình thức theo ý thích trẻ thời gian dạo chơi trời hay thăm quan Ví dụ: ngày lễ, ngày tết Nguyên Đán cô phát động phong trào “Tết trồng cây”,“Bé yêu xanh”, cô trẻ sưu tầm xanh, cảnh trồng tổ chức tưới chăm sóc Ngồi giáo viên cần vận dụng lúc nơi để giáo dục trẻ: Giờ đón - trả trẻ, ngủ dạy, chơi tự do, chí lúc trẻ vệ sinh hướng dẫn trẻ biết cất đồ dùng nơi quy định, trẻ biết cách rửa tay, rửa mặt chải tóc * Biện pháp 8: Tuyên truyền phối hợp phụ huynh, công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường Như biết sau thành công kết gặt hái nhà trường vai trò ban chấp hành hội phụ huynh lớn, hội cha mẹ đóng góp nhiều tài lực, vật lực Trong khó khăn năm học ban chấp hành phụ huynh nguồn động viên khích lệ ln sát cánh bên nhà trường chúng tơi khơng phụ huynh rèn nề nếp cho trẻ mà tun truyền sâu rộng đến phụ huynh khác ý thức để bảo vệ mơi trường nhiệt tình ủng hộ phong trào trường lớp Trong năm học tham mưu với hiệu trưởng nhà trường, phối kết hợp với phụ huynh tổ chức buổi lao động theo tháng, quý phụ huynh với giáo viên nhà trường lao động tạo khuôn viên như: tạo dàn dây leo, vườn rau xanh xây dựng môi trường xanh - - đẹp cho trẻ Bên cạnh thực lời kêu gọi bác Hồ “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” trường phát động phong trào “Ngày mơi trường”, “Bé u xanh” phụ huynh hỗ trợ xanh loại trồng ghi tên trẻ vào đầu năm để cô hướng dẫn cho trẻ nhổ cỏ, tưới nước cho hàng ngày Ảnh 8: Giáo viên với phụ huynh lao động BVMT Bên cạnh đạo cho giáo viên tuyên truyền với phụ huynh lớp ô nhiễm môi trường địa phương cách: - Trưng bày góc chơi, sản phẩm trẻ để giới thiệu với phụ huynh - Qua buổi đón trả trẻ nhắc nhở phụ huynh thường xuyên giáo dục trẻ bảo vệ môi trường Nhắc nhở phụ huynh để xe khu vực - Lồng vào buổi họp phụ huynh trao đổi tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ mơi trường - Tun truyền góc tranh ảnh ngồi cửa lớp học khu nhiễm môi trường, khu rác thải chưa xử lý, Đặc biệt năm học vừa qua nhà trường tổ chức phát động “Ngày mơi trường” kêu gọi phụ huynh ủng hộ ngày công để cắt cỏ, lau chùi cửa, lan can, dọn rác xung quanh khu vực trường lớp kết hợp giáo viên trồng rau, trồng hoa cho khu vực vườn trường, nhiều phụ huynh ủng hộ rau giống, ủng hộ cát, đá trắng để 15 làm bể cát cho trẻ thực hành chơi với cát, nước - Làm tốt công tác vận động hỗ trợ phụ huynh nguồn nguyên vật liệu thải bỏ để giáo viên tận dụng, hướng dẫn phụ huynh làm đồ chơi phục vụ cho hoạt động chơi học cho trẻ như: lốp xe hỏng làm cầu bập bênh, làm đu dây cho trẻ chơi sân vận động Thông qua công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ phía nhà trường mà gia đình Điều khẳng định cơng tác phối kết hợp gia đình nhà trường có đồng thuận đạt kết cao Ngồi nhà trường ln kết hợp tham mưu với quyền địa phương, ban ngành đồn thể để có đầy đủ thùng đựng rác hệ thống thoát nước, nước thải phục vụ cho hoạt động hàng ngày trẻ Từ vận động tuyên truyền chung tay xây dựng bảo vệ môi trường xanh - - đẹp để giáo dục cho trẻ nhà trường, gia đình xã hội * Biện pháp Kiểm tra đánh giá Khâu kiểm tra đánh giá việc làm thường xuyên liên tục, chức quan trọng người cán quản lý Kiểm tra hoạt động khoa học nên cần có kế hoạch, có mục đích rõ ràng cho nội dung cụ thể Trong công tác kiểm tra cần phối hợp nhiều hình thức kiểm tra kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp, kiểm tra theo định kì, kiểm tra đột xuất, kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề (Một mặt) để phát huy mặt mạnh đồng thời tìm hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục, hình thức kiểm tra giúp cho cơng tác kiểm tra đạt hiệu cao nhất, xác nhất, khách quan Từ giúp cho người quản lý ngăn ngừa kịp thời thiếu sót, sai phạm Có tạo niềm tin hiệu việc nâng cao hiệu giáo dục bảo vệ môi trường cho đội ngũ giáo viên nhà trường * Biện pháp 10: Nêu gương khen thưởng - Phương pháp nêu gương khen thưởng phương pháp hay thường xun áp dụng có tác dụng tích cực việc rèn luyện thúc đẩy gương điển hình gương người tốt, việc tốt gương tốt có tác động lớn học có giá trị cho người Qua đợt phát động phong trào thi đua nhà trường như: - Phong trào đạo lớp điểm - Phong trào trang trí lớp - Thao giảng dự - Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi - Hội thi “Bé yêu môi trường” - Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm - Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” 16 Tơi tìm đồng chí giáo viên giỏi có lực đạt kết cao đợt phát động, hội thi, từ tơi nêu gương biểu dương kịp thời gương điển hình nhà trường cho tập thể giáo viên học tập noi theo Động viên, khuyến khích, khích lệ đồng chí chưa đạt kết cao phong trào này, hội thi cố gắng, nỗ lực phong trào sau, hội thi sau Từ cách quản lý dùng phương pháp nêu gương khen thưởng mà đưa chất lượng giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường nâng lên rõ rệt 2.4 Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm: Qua việc áp dụng số biện pháp đạo thân cho giáo viên vào việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ kết thu được: - 100% đồng chí có lực quản lý lớp học - Đa số giáo viên biết lựa chọn phương pháp dạy học tích cực, sử dụng phương pháp dạy học khoa học - 100% đồng chí nắm bắt, hiểu tâm lý trẻ, am hiểu phong tục tập quán, ngôn ngữ địa phương - Đa số giáo viên hiểu tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ - Phần lớn giáo viên có kỹ việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ - 100% trẻ mở rộng kiến thức có thêm nhiều hiểu biết môi trường xung quanh trẻ - Trẻ biết làm số việc nhỏ để tham gia vào bảo vệ môi trường cho trẻ - Trẻ phân biệt hành động - sai môi trường * Kết quả sau áp dụng giải pháp biện pháp Bảng1A: Khảo sát thực trạng đội ngũ giáo viên trường Mầm Non Triệu Lộc Tổng Trình độ Phẩm chất Đạo đức nghề Chuyên môn Năng lực sư chính trị nghiệp nghiệp vụ phạm số giáo viên ĐH CĐ TC T K TB Y T K TB Y T 16 16 16 0 Tỷ lệ 100 100 0 16 100 0 K TB Y T K TB Y 11 31,3 12 68, 5 Bảng B: + Kết quả khảo sát giáo viên: Nội dung khảo sát giáo viên Tổng 17 số giáo viên 16 Hiểu biết tầm Nắm vững Kỹ lồng ghép quan trọng nội dung, kiến thức giáo dục BVMT cho vấn đề BVMT chuyên đề giáo dục trẻ phù hợp gương mẫu BVMT cho trẻ sáng tạo Kỹ tuyên truyền, phối kết hợp phụ huynh GDBVMT cho trẻ T K TB Y T K TB Y T K TB Y T K TB Y 10 11 10 10 31,2 6,3 68,7 25,0 6,3 62,5 31,2 6,3 62,5 31,2 6,3 Tỷ lệ 62,5 % + Bảng kết quả khảo sát trẻ Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo Độ tuổi TS trẻ Biết chăm sóc bảo vệ (tưới nước, nhổ cỏ, không bẻ cành…) K Đ Đạt tuổi tuổi tuổi Cộng % 77 100 108 285 Biết giữ gìn trật tự vệ sinh cơng cộng, vệ sinh trường lớp, biết tiết kiệm nước T K T B 30 30 40 100 27 39 37 103 20 31 31 82 35,1 36,1 28,8 Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi nơi quy định K Đ Đạt Tốt K TB 0 0 30 39 40 109 27 30 37 94 20 31 31 82 38,2 33 28,8 Đạt T K 0 27 36 37 100 35 Phân biệt được hành động đúng, hành động sai với môi trường K Đ 30 34 38 102 T B 20 30 33 83 35,8 29,2 Nhắc nhở người lớn không được xả rác bừa bãi K Đ Đạt T K 0 0 28 36 38 102 27 34 37 98 T B 22 30 33 85 35,8 34,4 29.8 0 0 K Đ Đạt T K 28 34 38 100 T B 20 30 33 83 29 36 37 102 0 0 35,8 35 29,2 Qua kết cho thấy việc áp dụng biện pháp thân công tác đạo giáo viên lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo nhà trường đem lại kết thực khả quan Hy vọng biện pháp kết giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo ngành học mầm non nói chung trẻ mẫu giáo trường mầm non Triệu Lộc nói riêng khơng dừng lại kết mà đạt kết cao KẾT LUẬN, KIẾN NGHI 3.1 Kết luận Trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, tương lại đất nước Để giúp trẻ có kiến thức kỹ thực hành bảo vệ môi trường phù hợp với khả trẻ, điều quan trọng giáo viên phải gương mẫu cho trẻ làm theo, ln có ý thức hướng dẫn trẻ cách kiên trì, khơng bỏ qua giai đoạn Trên sở giáo dục trẻ biết yêu quý, gần gũi môi trường đánh 18 giá hành vi tốt, xấu người việc chăm sóc bảo vệ môi trường Đặc biệt qua giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ để nhắc nhở người lớn đánh thức họ biết bảo vệ môi trường sống cho trẻ em bảo vệ cho môi trường sống an toàn, sẽ, lành mạnh phong phú Vì giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ vấn đề quan trọng vô cần thiết - Tuy nhiên làm để lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ đạt hiệu trước hết người cán quản lý phải có động, sáng tạo, có trình độ chun mơn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống, chủ động công tác đạo chuyên môn, chất lượng giáo dục nhà trường - Xây dựng kế hoạch đạo tốt việc thực chuyên đề - Xây dựng kế hoạch cách khoa học đạo thực lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo - Tham mưu tích cực với cấp lãnh đạo để mua sắm, bổ sung xây dựng hệ thống sử lý rác thải, chất thải nhà trường đặc biệt thùng chứa rác để vị trí hợp lý, sử dụng cho phụ huynh trẻ việc bảo vệ môi trường - Chỉ đạo thực chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định độ tuổi phù hợp với chủ đề thời điểm - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo nhà trường Ngành học mầm non tảng ngành giáo dục, việc lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo yếu tố quan trọng việc hình thành phát triển tồn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ Hình thành nhân cách người XHCN Đặc biệt góp phần tạo nên giới Xanh - Sạch - Đẹp ngày mai Hãy mang đến cho hệ măng non hình ảnh giới đẹp tương lai, trẻ thơ nở nụ cười hạnh phúc môi 3.2 Kiến nghị * Đối với giáo viên - Giáo viên phải có trách nhiệm tuyên truyền phối kết hợp bậc phụ huynh nhân dân có ý thức bảo vệ mơi trường - Giáo viên cần tăng cường sưu tầm tranh ảnh, tài liệu cho trẻ trải nghiệm khám phá - Thường xuyên giáo viên phải vệ sinh cống rãnh, vệ sinh gốc cây, mái hiên, trần nhà ban giám hiệu giao bố trí lớp học khoa học, gọn gàng phù hợp với chủ đề * Đối với nhà trường - Xây dựng biện pháp, hình thức tuyên truyền với phụ huynh cách có hiệu như: tổ chức buổi lao động tập thể, dùng tin, thông báo để cung cấp kiến thức cho họ - Đầu tư nâng cấp loại trang thiết bị sở vật chất, thùng đựng rác - Xử lý tốt nguồn nước thải, nhà vệ sinh 19 - Phát động phong trào BVMT, thực trồng vườn rau giúp bé tìm hiểu loại rau, củ, quả, đồng thời cung cấp thực phẩm tươi, cho nhà bếp * Đối với địa phương - Quan tâm sâu sát đến ngành học mầm non - Tuyên truyền thông tin đại chúng, buổi họp giao ban với trưởng ban ngành đồn thể tìm giải pháp tốt tránh tình trạng gây nhiễm mơi trường đồng thời có biện pháp xử lý phân loại rác thải kịp thời *Đối với ngành giáo dục - Mở lớp tập huấn, chuyên đề cho giáo viên rèn luyện thêm kỹ giáo dục bảo vệ mơi trường - Đầu tư thêm kinh phí cho ngành học mầm non hỗ trợ thêm trang thiết bị có nội dung giáo dục bảo vệ mơi trường như: Máy chiếu, Đĩa DVD, tập san nạn phá rừng, sóng thần, rác thải, khí thải, khói bụi Để sử dụng cho việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ Trên biện pháp mà thực tế thực thành công Nhưng khơng thể tránh khỏi thiếu sót nên mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện đạt kết cao Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA HĐKH NGÀNH Hậu Lộc, ngày 14 tháng 05 năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết khơng chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Lê Thị Quyên 20 Ảnh 1: Trường mầm non Triệu Lộc Ảnh 2: Giáo viên học chuyên đê 21 Ảnh 3: ĐDĐC Làm từ nguyên vật liệu phế thải Ảnh 4: Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin 22 Ảnh 5: Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi cô Ảnh 6: Giáo dục trẻ hoạt động vệ sinh 23 Ảnh 7: Giáo dục trẻ qua ăn Ảnh 8: Giáo viên với phụ huynh lao động BVMT 24 MỤC LỤC NỘI DUNG MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các biện pháp thực 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN , KIẾN NGHI 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TRANG 2 2 3 17 19 19 20 PHỤ LỤC 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật bảo vệ môi trường năm 2017 Tài liệu bảo vệ môi trường, trường mầm non Tham khảo mạng intenrnet Tham khảo tập san, sách báo Chuyên đề bảo vệ mơi trường hè 2007 - 2008 ( Phòng giáo dục mở ) THÀNH TÍCH 26 Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” Được HĐKH ngành đánh giá xếp loại C cấp tỉnh : Năm học 2012 - 2013 Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp quản lý đạo chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục trẻ mẫu giáo ở trường mầm non” Được HĐKH ngành đánh giá xếp loại C cấp huyện : Năm học 2014 - 2015 Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên trường mầm non Triệu Lộc” Được HĐKH ngành đánh giá xếp loại B cấp huyện : Năm học 2015 - 2016 27 ... Một số biện pháp đạo nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trường mầm non Triệu Lộc 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm Một số biện pháp đạo nâng cao hiệu giáo dục bảo vệ. .. giá chất lượng giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo nhà trường Ngành học mầm non tảng ngành giáo dục, việc lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo yếu tố quan... phải tìm biện pháp tốt để giúp cho chị em giáo viên tích hợp lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ từ bậc học mầm non cách hiệu Giáo dục bảo vệ mơi trường cho trẻ mầm non cần hình
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trường mầm non triệu lộc , skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo trường mầm non triệu lộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay