skkn một số kinh nghiệm tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ i tại trường MN cẩm ngọc

26 41 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:17

MỤC LỤC TT Nội dung Trang I MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 10 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 14 11 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 18 12 Kết luận 18 13 Kiến nghị 20 I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Trường mầm non đảm nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ từ tháng đến tuổi, sở tảng cho trình phát triển trẻ thơ hình thành sở ban đầu nhân cách người XHCN chuẩn bị tâm cần thiết trẻ vào lớp 1, sở xây dựng đội ngũ cán giáo viên có lực, có trình độ tâm huyết với nghề Một số hệ thống trường lớp trang bị sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ theo tiêu chí đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non Là điều kiện quan trọng góp phần định chất lượng giáo dục,chất lượng nuôi dưỡng nhà trường Trên thực tiễn giáo dục nước giới nước ta cho thấy đào tạo người phát triển toàn diện theo yêu cầu phát triển xã hội khơng có sở vật chất trang thiết bị dạy học,đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu đổi giáo dục mầm non.Chất lượng chăm sóc giáo dục,chất lượng chăm sóc ni dưỡng trẻ phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên điều kiện sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác giáo dục trẻ.Chúng ta khẳng định sở vật chất ,trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, điều kiện cần thiết trình nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục,chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đồng nghĩa với nội dung để tiêu chí trường mầm non chuẩn Quốc gia mức độ I Trong thời kỳ đổi đất nước, có đổi giáo dục, nhận thức tầm quan trọng đặc biệt giáo dục đào tạo chiến lược phát triển người, nguồn nhân lực mới, bên cạnh việc đổi chương trình giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị trường học điều kiện kiên chiến lược đổi toàn diện giáo dục Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhiệm vụ quan trọng chiến lược phát triển giáo dục Đảng nhà nước ta Đây yếu tố quan trọng để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Trong tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn sở vật chất tiêu chuẩn khó khăn Đây vấn đề không đặt cho cấp lãnh đạo quyền mà đặt cho người quản lý giáo dục, Hiệu trưởng gánh vác trách nhiệm nặng nề.Để thực nhiệm vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia để góp phần vào tiêu chí xây dựng nơng thơn mới.Với kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất , mua sắm trang thiết bị nhà trường thời gian qua cho thấy tham mưu xin kinh phí xây dựng sở vật chất để hoàn thiện tiêu chí trường chuẩn Quốc gia qua trình chuẩn bị kỹ lưỡng mặt người cán quản lý phải có tâm, có nhìn tổng qt,có kế hoạch cho giai đoạn, nhanh nhẹn, sáng tạo, thông minh, biết nắm bắt hội tranh thủ cá nguồn vốn, biết cách tham mưu lúc chỗ thời cơ,đặc biệt phải có nỗ lực tâm cao cấp lãnh đạo, ban nghành đồn thể, hỗ trợ tích cực xã hội, đạo sát lãnh đạo phòng giáo dục&đào tạo Trường Mầm non Cẩm Ngọc thành lập ngày 05 tháng 09 năm 1995 đóng địa bàn xã vùng núi thấp, dân cư phân bố không tập trung, đường xá lại không thuận lợi, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khan tỉ lệ hộ nghèo cao Những năm trước trường mầm non Cẩm Ngọc gồm 16 nhóm lớp nằm rải rác thôn, chủ yếu học nhờ trụ sở thôn nhà dân Phòng nhóm lớp chật hẹp trang thiết bị thiếu so với quy định ngành học mầm non Vì khơng đáp ứng nhu cầu dạy học trẻ Trước tình trạng sở vật chất nhà trường Hiệu trưởng nhà trường trăn trở, suy nghĩ, tham khảo tài liệu,đi thực tiễn học kinh nghiệm trường bạn, tìm biện pháp, phương pháp,cách thức làm để xây dựng sở vật chất cách đồng bộ, đạt chuẩn để đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kỳ hội nhập Quốc tế, để đảm bảo đầy đủ điều kiện thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục chăm sóc ni dưỡng cách để xây dựng trường khang trang đẹp có đầy đủ trang thiết bị cho trẻ hoạt động trải nghiệm trẻ vui chơi ăn ngủ trường, thể trẻ phát triển hài hoà cân đối khoẻ mạnh trường mầm non Cẩm Ngọc mục đích đưa chất lượng giáo viên học sinh đạt tỷ lệ cao giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống 5% sở vật chất trang thiết bị đảm bảo theo qui định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016- 2020 Và lý tơi chon đề tài: “Một số kinh nghiệm tham mưu xây dựng sở vật chất trang thiết bị hồn thành tiêu chí trường chuẩn Quốc gia” Thời gian hoàn thành năm học 2017 – 2018 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận số tiêu chuẩn xây dựng sở vật chất trang thiết bị dạy học,hoàn thiện tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I, thực trạng nhà trường mầm non Cẩm ngọc để từ đề xuất biện pháp tham mưu xây dựng sở vật chất đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia Rút học kinh nghiệm công tác tham mưu mưu xây dựng sở vật chất trang thiết bị hoàn thiện tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ I Đối trượng nghiên cứu : Đề tài tập trung nghiên cứu tổng kết số vấn đề biện pháp đạo thực công tác tham mưu xây dựng sở vật chất – trang thiết bị dạy học hồn thiện tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia trường mầm non Cẩm Ngọc góp phần vào tiêu chí đích nơng thơn UBND xã Cẩm Ngọc năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin Phương pháp thống kê ,sử dụng số liệu, nghiên cứu tài liệu Phương pháp quan sát ,trao đổi, đánh giá, so sánh Phương pháp tham mưu (Trực tiếp, văn bản, minh chứng ,thuyết phục) Phương pháp lý luận, tuyên truyền, vận động, kêu gọi, nắm bắt hội II: NỘI DUNG Cơ sở lý luận : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng định đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nhằm mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh vững bước lên CNXH Muốn tiến hành cơng nghiệp hố, đại hố thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục - Đào tạo, phát huy nguồn lực người yếu tố phát triển nhanh bền vững Để thực nghị đại hôi VIII, Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương định, định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nhiệm vụ đến năm 2020 “Giáo dục- Đào tạo quốc sách hàng đầu Nhà nước xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài” Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996), khẳng định đường lên CNXH nước ta nêu phương hướng, mục tiêu đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp Muốn phải đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nghị TW II khóa VIII khẳng định: “Muốn tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục đào tạo, phát huy nguồn lực người yếu tố phát triển nhanh bền vững” Sự phát triển quốc gia kỷ XXI phụ thuộc lớn vào tiềm năng, tri thức dân tộc Vì coi đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Tạo điều kiện cho giáo dục phát triển bước để đón đầu phát triển kinh tế xã hội đất nước vào trào lưu hội nhập giới Song để giáo dục đào tạo thật phát triển tốt sở vật chất trang thiết bị trường học chất lượng đội ngũ nhà giáo nói hai yếu tố có tính định Cơ sở vật chất, trang thiết bị yếu tố tiền đề cho phát triển nhà trường Cấp học Mầm Non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân Nhiệm vụ trường mầm non : “Tổ chức thực hiện, chăm sóc giáo dục nuôi dưỡng trẻ từ tháng đến tuổi” Yêu cầu phải đảm bảo đủ sở vật chất, đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo thông tư 02 Bộ GD & ĐT Đề án xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016- 2020 trường Mầm non Cẩm Ngọc phù hợp với thời điểm mà nhà nước có chiến lược xây dựng đầu tư sở vật chất theo chương trình kiên cố hóa trường học để tạo điều kiện sở trang thiết bị trường học có đầy đủ theo quy định ngành học Mầm Non phục vụ cho công tác dạy học trẻ đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện trẻ trường mầm non.Đồng thời gắn liền mục tiêu chương trình Quốc gia xây dựng nơng thơn Đảng xã Cẩm Ngọc năm 2017 Thực trạng vấn đề: Trong phần mở đầu đề tài trình bày sở vật chất trường mầm non yếu tố tác động trực tiếp góp phần định việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục chăm sóc ni dưỡng trẻ theo mục tiêu Bộ GD & ĐT Vì để đảm bảo chất lượng chăm sóc ni dưỡng trẻ chất lượng mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi sở vật chất, phương tiện thiết bị dạy học tổ chức bán trú cho trẻ trường phải đảm bảo đầy đủ mơi trường ngồi lớp phải đảm bảo an toàn xanh, sạch, đẹp hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi mầm non Căn vào tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia theo tiêu chuẩn nhà trường đạt tiêu chuẩn ,trong năm học 2016 – 2017 Về sở vật chất trang thiết bị nhà trường thiếu thốn phòng học phải mượn nhờ nhà van hóa thơn, phòng chức chưa có, nhà hiệu chưa có, nhà xe, nhà bếp, nhà vệ sinh tạm bợ, đồ dùng đồ chơi ngồi lớp Chính cần có vào phòng giáo dục đào tạo huyện Cẩm Thuỷ, quan chun mơn, quyền địa phương tổ chức đoàn thể, ban ngành Sự động sáng tạo, đoàn kết BGH đặc biệt đồng thuận cán giáo viên phụ huynh học sinh nhà trường đặc biệt đầu tư nguồn vốn nhà nước, nguồn ngân sách huyện nhà trường thực mục tiêu xây dựng sở vật chất để đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia mức độ I 2.1 Thuận lợi: Trường mầm non Cẩm Ngọc trường công lập, tổng số cán giáo viên, nhân viên 29 đồng chí biên chế 79,3% Trình độ chun mơn chuẩn 100% chuẩn 86,2%: 22 đồng chí đảng viên Trường có đội ngũ cán giáo viên nhân viên trẻ khỏe, động, sáng tạo, đoàn kết giúp đỡ nhauỉtong hoạt động, thái độ ân cần,thân thiện, cởi mở với người, nhiệt tình có trách nhiệm với cơng việc Ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Ban giám hiệu đoàn kết, thống đồng thuận lĩnh vực hoạt động nhà trường Đặc biệt năm học 2016 – 2017; 2017 – 2018 Đảng ủy, HĐND- UBND quan tâm tạo điều kiện đầu tư kinh phí cho xây sở vật chất hồn thiên tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I Huy động nguồn vốn tập trung mua sắm trang thiết bị xây phòng học khu trung tâm tu bổ khu II nhà trường đưa vào nghị hội đồng nhân dân để thực theo hạng mục xây dựng trường chuẩn Quốc gia Đa số phụ huynh đồng tình ủng hộ xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I hộ dân tự nguyện trả đất thầu ngày công để xây dựng khu trung tâm thơn Ngán Vải với diện tích 5.000m2 Lễ động thổ khu trung tâm thơn Ngán Vải Diện tích đất khu trung tâm thôn Ngán Vãi với diện tích 5000m2 2.2 Khó khăn : Bên cạnh thuận lợi nêu nhà trường gặp khó khăn nan giải mơ hình trường lớp có nhiều khu lẻ nên ảnh hưởng tới việc huy động trẻ tới trường đặc biệt chăm sóc giáo dục ni dưỡng trẻ Khu trung tâm Trường mầm non đặt sau khu UBND xã quỹ đất có 1.500m2 Nhà trường có khu lẻ 100% trẻ ăn bán trú phòng học trang thiết bị đồ dùng đồ chơi ngồi lớp thiếu nhiều so với Thơng tư 02/2010/TT-BGD&ĐT ngày 11tháng 02 năm 2010 Bộ giáo dục đào tạo ban hành danh mục đồ dùng đồ chơi, bếp ăn chưa đảm bảo theo qui trình chiều./ Cụ thể : Khu : Làng sành mượn nhà văn thôn bếp nấu bếp tạm, Khu hai : Thôn Song Nga bếp ăn tạm đồ dùng đồ chơi thiếu Khu ba : Khu trung tâm làng Sống : Phòng học tạm kho mượn nhà văn hố thơn bên cạnh cho cháu học Diện tích đất 1.500m2 khơng đảm bảo cho trẻ hoạt động vui chơi,cảnh quan mơi trường xanh khơng có, nhà bếp nấu tạm bán bình chật hẹp BGH làm việc chung phòng kho diên tích 12 m2./ 2.3 Kết khảo sát - Cách tiến hành *Về qui mơ nhóm lớp : Trường mầm Non Cẩm Ngọc thành lập từ năm 1995 Các nhóm lớp nằm rải rác theo thơn,còn nhiều điểm lẻ khơng tập trung khó khăn việc quản lý, huy động trẻ đến trường tổ chức ăn bán trú,không nâng cao chất lượng mũi nhọn nhà trường Cụ thể : Tỷ lệ huy động đến trường từ 3-5 tuổi dạt 85% : Riêng trẻ nhà trẻ đạt 12% Chất lượng chăm sóc giáo dục tỷ lệ tốt = 65% : TB = 20% : Chưa đạt = 15% Chất lượng chăm nuôi dưỡng tỷ lệ KBT = 85% : Kênh SD = 15% Chất lượng học sinh qua kỳ thi cấp huyện khơng có giải cao,đạt khun khích TT Năm học Nhà trẻ Mẫu giáo Tổng cộng 2013-2014 55 10 250 305 2014-2015 55 10 267 322 2015-2016 67 11 298 365 2016-2017 71 12 327 398 2017- 2018 67 13 333 400 * Cơ sở vật chất : Trường mầm non Cẩm Ngọc thành lập sở vật chưa có gì, khu trung tâm chật hẹp sát nách nhà dân, nhóm lớp khu lẻ học nhờ, hội trường thôn, nhà kho chủ yếu Song nhà trường năm gần quan tâm Đảng, nhà nước sách kiên cố hóa trường học chế độ cho cháu theo QĐ số 239 đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ em tuổi Điều kiện kinh tế nhân dân tương đối ổn định, nhận thức số bậc phụ huynh ngành học tương đối đầy đủ, bên cạnh số phận phụ huynh coi trường mầm non nơi trẻ, nên phó mặc việc chăm sóc giáo dục, nuôi dưỡng cho cô giáo mầm non Về sở vật chất trang thiết bị cấp ngành quan tâm tạo điều kiện, phụ huynh phó mặc trơng chờ vào nhà nước Chính sở nhà trường thành lập vô thiếu, cụ thể là: TT Năm học Phòng học tạm Phòng học mượn Phòng Phòng Bếp học học chiều cấp 4A kiên cố 2013- 2014 11 0 2014- 2015 11 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 Sân chơi Sân có đồ chơi 0 0 0 02 05 0 02 05 01 01 01 0 18 2 Ảnh học nhờ nhà Văn hóa thơn làng sành Ảnh học phòng tạm kho Cuốn khu làng sống Khu trung tâm trường Mầm non thôn làng sống sát nhà dân chật hẹp * Tình hình đội ngũ: Tổng số giáo viên, nhân viên 29 đó: 23 giáo viên biên chế, giáo viên hợp đồng Song bên cạnh có số cán giáo viên, nhân viên tuổi đời cao việc tiếp cận chương trình giáo dục mầm non nhiều hạn chế, tiếp cận công nghệ thông tin chậm ảnh hưởng đến công tác giáo dục – nuôi dưỡng trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ chuẩn TT Năm học Số lượng 2013- 2014 2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 - 2018 26 27 27 27 29 Đại học 17 18 18 20 22 Trình độ Cao Trung đẳng cấp 07 07 07 05 Sơ cấp 0 0 Các biện pháp tiến hành: Biện pháp 1: Đánh giá thực trạng yêu cầu sở vật chất trang thiết bị nhà trường: Căn vào QĐ số 02/ 2014/TT BGD &ĐT Ngày 08 tháng 02năm 2014 TT Ban hành qui chế công nhận trường chuẩn quốc gia Có tiêu chuẩn Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý Tiêu chuẩn 2: Đội ngũ giáo viên nhân viên Tiêu chuẩn 3: Chất lượng chăm sóc giáo dục Tiêu chuẩn 4: Quy mô trường lớp- sở vật chất, trang thiết bị Tiêu chuẩn 5: Xã hội hóa giáo dục Năm tiêu chuẩn phải có mối kết hợp với chặt chẽ, hỗ trợ cho để xây dựng phát triển nhà trường, công tác đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia khơng thể thiếu năm tiêu chuẩn trên.Nhà trường tự khảo sát đánh giá hoạt động nhà trường theo năm tiêu chuẩn QĐ số 02/2014/BGD&ĐT ngày 08tháng 02 năm 2014 Về việc ban hành qui chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực chuyên môn, nhà trường cam kết hứa với lãnh đạo phòng giáo dục lãnh đạo địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc tiêu chuẩn nhà trường Cán giáo viên nhà trường cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao: Nhấn mạnh trọng tâm tiêu chuẩn 04 quy mô trường lớp, sở vật chất trang thiết bị nhà trường Hiệu trưởng làm tờ trình báo cáo cụ thể tiêu chuẩn 04 sở vật chất trang thiết bị hạng mục cần làm hoàn thiện thời gian mà kế hoạch xây dựng để đề xuất nhu cầu cần thiết cấp bách năm học để hoàn thành để án xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I để lãnh đạo cấp xem xét bàn bạc thống đầu tư mua sắm trang thiết bị cho nhà trường Năm học 2016- 2017 khn viên khu nhà trường có 1.500m2 khơng đủ diện tích 12m2/01 trẻ, khu trường sát nhà dân nên ảnh hưởng tới hoạt động nhà trường không đảm bảo khuôn viên cho trẻ vui chơi, phòng học, nhà bếp chưa đảm bảo Trước tình hình tơi làm tờ trình, trình Đảng ủyHĐND-UBND đề án xin khu sang khu đất đất ruộng nhân dân làm công tác tuyên truyền mưa rầm thấm lâu nhân dân trả đất thầu lâu năm Đề án chấp nhận khu trung tâm đặt thơn Ngán vải với diện tích 5.000m2, có đủ diện tích bố trí phòng học, phòng chức năng, văn phòng, nhà bếp, cơng trình vệ sinh, sân chơi vườn cổ tích, sân giao thơng, khu chơi vận động, góc thiên nhiên, vườn rau vườn ăn Đảm bảo diện tích hoạt động vui chơi ngồi trời, học tập cô trẻ Đảm bảo theo quy định nghành đề ra, đáp ứng nhu cầu học tập ăn ngủ trường cháu Từ năm 2016- 2017 năm học 2017- 2018 : Quy mô lớp học 02 năm tổng phòng học riêng 18 phòng học kiên cố, 11 phòng vệ sinh khép kín, phòng vệ sinh tự hoại cho giáo viên, phòng chức năng, văn phòng nhà bảo vệ nhà xe giáo viên 02 bếp nấu chiều Tổng kinh phí đầu tư 02 khu vực trường 11 tỷ đồng Trong kinh phí kiên cố hóa trường học phủ, nguồn kinh phí huyện địa phương đặc biệt đóng góp nhân dân Ảnh cơng trình xây dựng Ảnh cơng trình hoàn thiện Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch làm tốt cơng tác tham mưu: Để làm tốt có hiệu công tác tham mưu sở vật chất trang thiết bị hoàn thành tiêu tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Tôi phải dùng nhiều hình thức tham mưu, tham mưu trực tiếp( Bằng lời) Tham mưu (văn bản) ngắn gọn dễ hiểu trọng tâm nội dung tham mưu qua hội nghị, tham luận họp hội đồng nhân dân xã qua hoạt động ngoại khóa hội thi hoạt động khác Chọn thời điểm thích hợp kiên trì, bền bỉ mang hiệu cao cho nhà trường trước tiên phải lên kế hoạch cụ thể xây dựng sở vật chất trước ban giám hiệu, bàn bạc thống đưa hội đồng giáo viên, kế hoạch tham mưu với phòng giáo dục địa phương để tổ chức hội nghị 03 bên (Lãnh đạo phòng – Lãnh đạo địa phương nhà trường) Kế hoạch tham mưu vào thời điểm cho giai đoạn ngày 20 tháng năm 2016, nhà trường làm tờ trình, trình PGD phòng chun mơn huyện, sau có kết ngày tháng 08 năm 2016, làm văn trình Đảng ủy HĐND – UBND xã Ngày 10 tháng 08 năm 2016, kế hoạch tổ chức thực làm việc cam kết bên tiến hành văn phòng UBND xã Cẩm Ngọc (Lãnh đạo PGD, lãnh đạo địa phương, BGH nhà trường) Ký kết nghị thực theo tiêu chuẩn quy định xây dựng trường chuẩn quốc gia kế hoach xây dựng hạng mục nhà trường theo giai đoạn, năm học biết cách tranh thủ dự án vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng kiên cố hóa trường học Đảng nhà nước, nguồn ngân sách huyện địa phương xã, đặc biệt đồng thuận đóng góp nhân dân Tham mưu lúc, nơi nhiều hình thức văn trực tiếp, qua hội nghị hoạt động ngoại khóa Phối hợp ban nghành đồn thể, làm tốt cơng tác XHH giáo dục, linh hoạt khéo léo, động, mềm mỏng, nhẹ nhàng Nhưng có thời điểm phải táo bạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm người quản lý Đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân nắm bắt hội, thời để tham mưu hiệu 10 Để thực tốt công tác tham xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho nhà trường có hiệu quả, thân người hiệu trưởng phải nắm vững kế hoạch tổng thể nhà trường, cách tham mưu, cách báo cáo Nó đòi hỏi người hiệu trưởng phải có tố chất kiên định, lòng kiên trì, nhẫn nại, tế nhị, khéo léo, quan sát, nhận định, đánh giá, chọn thời hành lang pháp lý để biến nội dung tham mưu đề xuất thành thực Qua công tác tham mưu cho thấy vấn đề dù đúng, dù quan trọng song không chon lúc để tham mưu đề xuất cững khơng ủng hộ, cần phải làm cho cán lãnh đạo chủ trốt địa phương thấy Việc trường việc họ Và cần lưu ý đặt vấn đề cần ý tính khả thi, mà yếu tố quan trọng mang tính định nguồn kinh phí đầu tư cho xây dựng Đặc biệt tham mưu cần quan tâm cấp lãnh đạo cấp Ví dụ: Khi cần đặt vấn đề đầu tư kinh phí xây dựng trường chuẩn quốc gia, qua họp giao ban, qua tờ trình UBND, qua hội nghị chưa đủ Chính sau bàn bạc phát biểu kỳ họp UBND xã: Vấn đề xin kinh phí xây dựng trường chuẩn quốc gia với số tiền 11 tỷ đưa vào nghị quyết, biểu thực Từ đưa vào kế hoạch HĐND -UBND xã tính pháp lý vấn đề xác định Ngay đầu năm học tham mưu xin ý kiến lãnh đạo phòng mời lãnh đạo địa phương thăm quan mơ hình trường mầm non Thị trấn Ngọc lặc, bố trí ban giám hiệu giáo viên cốt cán thăm mơ hình trường mầm non Cẩm Tâm, trường Cẩm tú Thăm cảnh quan môi trường thân thiện trường mầm non Tân sơn Tham quan học hỏi mơi trường bên ngồi trường mầm non tỉnh, trường đưa BGH bàn bạc, thống làm tờ trình xin lãnh đạo cho vẽ sân giao thông, vẽ tranh tường, ốp gạch tường,làm khu vui chơi vận động, vườn cổ tích phù hợp với khuôn viên trường, tạo môi trường xanh, đẹp, thân thiện, giúp trẻ hứng thú, vui tươi, yêu trường, yêu lớp thích đến trường để tham gia hoạt động Biện pháp 3: Thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục mầm non Mục tiêu XHHGD tác động tới phụ huynh tổ chức ban ngành đoàn thể bồi dưỡng cho cán giáo viên số kiến thức kinh nghiệm công tác tuyên truyền nguồn lực trực tiếp tuyên truyền tới phụ huynh hàng ngày gặp trao đổi đón trẻ trả trẻ để làm tốt cơng tác XHHGD việc làm vô cừng cần thiết công tác xây dựng sổ vật chất trang thiết bị đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia nhà trường Nếu dựa vào đóng góp nhân dân nguồn kinh phí ngân sách xã khơng thể xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục ni dưỡng trẻ thời kỳ nay, tạo nên môi trường lớp để trẻ ăn ngủ trường, tham gia hoạt động vui chơi Nỗi lo trăn trở tơi muốn làm điều phải có sức mạnh cộng đồng xã hội Chính tranh thủ vốn đầu tư doanh nghiệp xây 12 dựng huyện, nhà hảo tâm, nhân dân sống địa bàn xã, kinh phí xin tơi làm tờ trình báo cáo lãnh đạo xã biết để có ý kiến đạo vốn đối ứng để đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị cho nhà trường năm học 2016 – 2017 – 2017- 2018, huy động nguồn vốn 150 triệu đồng (Xây vườn cổ tích, làm khu vận động, khu vườn thiên nhiên, vẽ tranh chợ quê,tranh thiếu nhi,vẽ trần mây) tạo cho nhà trường có khn viên cảnh quan mơi trường sư phạm an tồn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp phục vụ tốt cho nhiệm vụ dạy học hoạt động vui chơi Cụ thể với nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình sau: Ảnh trẻ chơi vườn cổ tích khu trung tâm Ảnh trẻ chơi khu vận độngkhu trung tâm Biện pháp 4: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh, Vào đầu tháng năm học Tôi xây dựng kế hoạch cụ thể khoa học, có tính thuyết phục bám sát vào tình hình thực tế bậc phụ huynh học sinh, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú hấp dẫn hình thức trực tiếp, bang zơn hiệu, đài phát xã, hiệu đưa thôn bản, qua hội thi qua họp thôn xã, ban ngành đoàn thể lúc, nơi Tuyên truyền cá nhân, tập thể, xóm, thơn Tun truyền phổ biến với tồn thể cán giáo viên, nhân viên nhà trường Yêu cầu nhóm lớp tuyên truyền tới bậc phụ huynh Tơi tận dụng tranh thủ buổi họp phụ huynh toàn trường, họp ban đại diện phụ huynh, chí buổi phụ huynh lao động cho nhà trường Để tuyên truyền tầm quan trọng ngành học mầm non, đay bước đầu cho trẻ hoàn thành nhân cách, tuyên truyền phổ biến nuôi theo khoa học vệ sinh chăm sóc, ni dưỡng trẻ Và nhu cầu cần thiết cho trẻ chất dinh dưỡng quyền lợi trẻ em sống, học tập vui chơi, ăn trường, tham gia phong trào văn nghệ, thể dục nhịp điệu, an tồn giao thơng, bé làm nội trợ thi bé khỏe bé thơng minh, bé khéo tay mà trẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, da dẻ hồng hào trở thành tài tương lai đất nước Chính muốn cho có mơi trường vui chơi, 13 học tập lành mạnh cần phải có sở vật chất trang thiết bị dạy học trẻ, đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non Từ tơi vận động phụ huynh, sư thầy hỗ trợ kinh phí, trao tặng vật trang thiết bị trang thiết bị dạy học lớp lớp cho cháu Mua tặng nhà trường 20 tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ, 16 kệ góc, mâm quay giống, 08 ti vi 42 in đầu đĩa 400 đôi dép nhà cho trẻ,400 miếng xốp, 10 ghế đá, 04 gương múa phòng âm nhạc, 02 máy lọc nước, 01 nồi nấu cơm điện.10 quạt công nghiệp, dù tre Tổng giá trị 200 triệu đồng, đồ dùng cho lớp học tuổi theo tiêu chí xã đạt nơng thơn trị giá 117 triệu đồng Biện pháp 5: Tăng cường công tác nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán giáo viên nhân viên./ Để nâng cao chất lượng dạy học trường mầm non Cẩm Ngọc đòi hỏi cán giáo viên, nhân viên nhà trường phải tự học, tự có kế hoạch thân, bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn cho thân Bản thân người quản lý nhà trường phải lên kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên theo giai đoạn, phân công giáo viên, nhân viên học, phải trọng quan tâm đến điều kiện lực cán giáo viên để tạo điều kiện tốt cho chị em học nâng cao trình độ chun mơn chuẩn Đảm bảo có hiệu cầ phải vào trường đào tạo Năm học 2017 – 2018 nhà trường có 29/29 giáo viên đạt 100% chuẩn, chuẩn 86,2% Tôi lên kế hoạch cụ thể cho tháng, tuần, đạo cho hiệu phó, tổ trưởng chun mơn xây dựng tiết mẫu thực hành lồng ghép chuyên đề hè, học năm để giáo viên dự giờ, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, đưa tiết mẫu dạy powerpoint Ứng dụng công nghệ thông tin soạn giảng máy vi tính, thiết kế giảng giáo án điện tử cho chị em đến trường bạn thăm lớp, dự giờ, học hỏi kinh nghiệm trường bạn như: Trường mầm non Cẩm Tân, mầm non Cẩm Long, mầm non Phúc Do vv Tổ chức cho chị em hội thảo, thảo luận đưa ý kiến tranh luận mục đích nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt chất lượng mũi nhọn nhà trường nâng lên rõ rệt Từ biện pháp, kế hoạch, việc làm cụ thể làm cho chất lượng chăm sóc giáo dục ni dưỡng đạt kết cao Thi làm đồ dùng, đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiên vật liệu phế thải qua sử lý Có đạt giải nhì cấp huyện, giáo viên giỏi cấp huyện 6, chiến sĩ thi đua cấp sở 3.tham gia hội thi xây dựng lấy trẻ làm trung tâm đạt giải cấp Huyện Hàng năm khảo sát trẻ tuổi vào lớp đạt tốt 100%, khơng có trẻ trung bình Trường mầm non Cẩm Ngọc địa tin cậy cho địa phương nhân dân tin tưởng chất lượng giáo dục nâng cao, tỉ lệ suy dinh dưỡng giảm % Đội ngũ cán giáo viên yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình động Biện pháp 6: Tổ chức tốt tham mưu hội thi cô trẻ Hoạt động vui chơi trẻ mầm non đóng vai trò chủ đạo, thơng qua hoạt động vui chơi, góc trẻ trải nghiệm kiến thức truyền thụ cô giáo trẻ lĩnh hội nhanh, qua trò chơi, hội thi trẻ tái tạo lại việc xung quanh nhanh sinh động 14 Môi trường mầm non cháu ăn ngày cô giáo bạn bè, yêu quý thân thiện, cởi mở mang tính chất trường học nhà thứ hai trẻ, cô giáo yêu trẻ đẻ mình, trường mầm non mà BGD & ĐT ban hành nội dung không thiếu xây dựng mơi trường giáo dục lấy trẻ trung tâm, để trẻ trải nghiệm,tổ chức vui chơi lành mạnh, có ích, cho cháu hội thi, tất trẻ thể hiện, tham gia thể dục, thể thao cách tích cực hào hứng sơi Qua thúc đẩy hoạt động tập thể, gây khơng khí náo nức cho trẻ tham gia “Biểu diễn” thi tài tập thể lớp cho bạn xem.Trong trình hoạt động hội thi phát triển trẻ tính linh hoạt, mạnh dạn, tự ti hơn, tinh thần tập thể để lại ấn tượng cảm xúc vui vẻ, phấn khởi tạo tính chủ động cho trẻ, sáng tạo độc lập việc thực kỹ năng, kỹ sảo, vận động trẻ phấn, hưởng ứng tham gia tích cực hội thi nhà trường PGD & ĐT tổ chức Từ hội thi trẻ: VD “ Hội khoẻ bé Mầm non”, “ Bé khỏe bé thông minh”cấp trường năm học 2016 – 2017: có 13 đội tham gia gồm 130 cháu dự thi, chọn cháu tham gia thi cấp huyện, đạt giải cấp huyện, tổ chức năm học, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ Thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trùng tâm giải cấp Huyện Thi giáo viên giỏi, thi cán quản lý đạt giải cao Qua cấp lãnh đạo, ban ngành đồn thể, bậc phụ huynh tổ chức tầm nhìn thấy kết học tập trẻ, kết hội thi cô trẻ, nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh, sáng tạo, tự tin, bền bỉ vượt qua khó khăn cố gắng đạt thành tích tốt hội thi làm cho phụ huynh có nhìn vào tương lai em Qua ủng hộ kinh phí xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho trẻ ngày nhiều, với đội ngũ giáo viên nhà trường xây dựng móng vững mà cháu viên gạch hồng xây nên nhà tri thức xã hội để hội nhập quốc tế Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: * Kết nghiên cứu : Qua năm học 2016- 2017 ; 2017- 2018 Tôi thực biện pháp tham mưu xây dựng sở vật chất trang thiết bị hoàn thành tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia mức độ I trường mầm non Cẩm Ngọc đem lại kết tốt cụ thể từ năm học 2017 – 2018 Nhà trường xây dựng 10 phòng học kiên cố, 10 phòng vệ sinh khép kín, phòng vệ sinh tự hoại cho giáo viên, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ, nhà xe giáo viên, 02 nhà bếp chiều, trị giá 11 tỉ đồng, huy động nguồn vốn nhà nước địa phương.Cơng tác xã hội hóa giáo dục phụ huynh nhà hảo tâm, công ty doanh nghiệp địa bàn Xây dựng hạng mục vườn cổ tích khu vân động,vè tranh chợ quê,tranh thiếu nhi,trần mây trị giá 150 triệu đồng, tặng vật cho nhà trường 20 tủ đựng đồ dùng cá nhân trẻ, 16 kệ góc lớp, mâm quay giống, 08 ti vi 42 in đầu đĩa 400 đôi dép nhà cho trẻ , 400 miếng xốp cho trẻ lót để hoạt động, 10 ghế đá, 04 gương múa phòng âm 15 nhạc, 02 máy lọc nước, 01 nồi nấu cơm điện.10 quạt công nghiệp, dù tre cho trẻ.Tổng giá trị 200 triệu đồng, đồ dùng cho lớp tuổi theo tiêu chí mục đích nơng thơn trị giá 117 triệu đồng Để làm tốt công tác tham mưu sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhà trường thân nắm vững thực trạng sở vật chất nhà trường, điều kiện kinh tế địa phương, quan điểm đạo cán địa phương Nắm vững quy định quy chế xây dựng trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 04 quy mô trường lớp sở vật chất, trang thiết bị nhà trường Lập quy hoạch tổng thể sở vật chất , trang thiết bị nhà trường tổng thể thống nhất, hợp lý, khoa học Sự phân bố khối cơng trình, khơng gian, sân chơi, vườn cổ tích, khu vệ sinh, khu vườn ăn phù hợp với điều kiện địa phương có quy hoạch xây theo hạng mục cơng trình cho hợp lý, đảm bảo yêu cầu theo điều lệ trường mầm non Tham mưu có hiệu quả, thân tơi phải có tố chất tư tưởng kiên trì, tính nhẫn nại, tế nhị, khéo léo, quan sát, nhận định, chọn thời cơ, chon hành lang pháp lý để biến nội dung tham mưu vấn đề tham mưu thành thực, thân phải động sáng tạo, tình để đạt kết cao Về hạng mục xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị với 11 tỷ đồng với 02 khu trường Kết cơng tác xã hội hóa giáo dục phụ huynh nhà hảo tâm, sư thầy chùa Thắng Nghiêm công ty doanh nghiệp địa bàn.Tặng vật cho nhà trường 20 tủ đựng đồ dùng cá nhân, 16 kệ góc, mâm quay giống, 08 ti vi 42 in đầu đĩa 400 đôi dép nhà cho trẻ , 400 miếng xốp cho trẻ lót để hoạt động, 10 ghế đá, 04 gương múa phòng âm nhạc, 02 máy lọc nước, 01 nồi nấu cơm điện.10 quạt công nghiệp, dù tre cho trẻ Tổng giá trị 200 triệu đồng, đồ dùng cho lớp tuổi theo tiêu chí mục đích nơng thôn trị giá 117 triệu đồng *Về quy mô trường lớp: STT Năm học 2017 - 2018 Nhà trẻ Mẫu giáo Số nhóm Số trẻ Số lớp Số trẻ 67 13 333 Tổng số 400 Tỷ lệ huy động đến trường từ 3-5 tuổi dạt 98% : Trẻ tuổi đạt 100% Trẻ nhà trẻ nhà trẻ đạt 26,2% Chất lượng chăm sóc giáo dục tỷ lệ tốt = 75% :TB = 20% :chưa đạt= 5% Chất lượng chăm nuôi dưỡng tỷ lệ KBT = 95,7% : Kênh SD = 4,3% 16 Két hội thi xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm giải cấp huyện * Về đội ngũ: TT Năm học Số lượng 2017- 2018 29 Trình độ Đại học CĐ TC Sơ cấp 22 * Cơ sở vật chất phòng học: - Năm học 2017 – 2018 gồm có khu trường với 18 phòng học kiên cố; Phòng hiệu trưởng: 01 phòng; Phòng hiệu phó: 01 phòng; Văn phòng: 01 phòng; Phòng chức năng: 01 phòng; Phòng y tế: 01 phòng; Phòng kho: 01 phòng; Bếp chiều: 01 phòng; Nhà bảo vệ: 01 phòng; Phòng kế tốn: 01 phòng; Nhà vệ sinh: 01 phòng; Nhà xe giáo viên: 01 nhà Ảnh lớp học khu –Song Nga Ảnh toàn cảnh khu –Song Nga Ảnh nhà Hiệu khu trung tâm Ảnh phòng học khu trung tâm 17 Ảnh Tồn cảnh nhà trường khu trung tâm thôn Ngán Vải “Nhà trường công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ ngày11 tháng 10 năm 2017” *Nhóm biện pháp tham mưu Để làm tốt công tác tham mưu sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nhà trường thân nắm vững thực trạng sở vật chất nhà trường, điều kiện kinh tế địa phương, quan điểm đạo lãnh đạo địa phương Nắm vững quy định,quy chế xây dựng trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 04 quy mô trường lớp sở vật chất, trang thiết bị nhà trường Lập quy hoạch tổng thể sở vật chất , trang thiết bị nhà trường tổng thể thống nhất, hợp lý, khoa học Sự phân bố khối cơng trình, khơng gian, sân chơi, vườn cổ tích, khu vệ sinh, khu vườn ăn phù hợp với điều kiện địa phương có quy hoạch xây theo hạng mục cơng trình cho hợp lý, đảm bảo u cầu theo điều lệ trường mầm non Tham mưu có hiệu quả, thân tơi phải có tố chất kiên trì, tính nhẫn nại, tế nhị, khéo léo, quan sát, nhận định, chọn thời cơ, chon hành lang pháp lý để biến nội dung tham mưu vấn đề tham mưu thành thực, thân phải động sáng tạo, tình để đạt kết cao Về hạng mục xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị với 11 tỷ đồng với 02 khu trường *Nhóm cơng tác xã hội hố giáo dục Chính tơi tranh thủ vốn đầu tư của, doanh nghiệp xây dựng huyện, nhà hảo tâm, nhân dân sống địa bàn xã, kinh phí xin tơi làm tờ trình báo cáo lãnh đạo xã biết để có ý kiến đạo vốn đối ứng để đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị cho nhà trường năm học 2016 – 2017 – 2017- 2018, huy động nguồn vốn 150 triệu đồng (Xây vườn cổ tích, làm khu vận động, khu vườn thiên nhiên, vẽ tranh chợ quê,tranh thiếu nhi,vẽ trần mây) 18 *Nhóm tuyên truyền vận động phụ huynh Kết cơng tác xã hội hóa giáo dục phụ huynh nhà hảo tâm, công ty doanh nghiệp địa bàn Mua tặng nhà trường 20 tủ đựng đồ dùng cá nhân, 16 kệ góc, mâm quay giống, 08 ti vi 42 in đầu đĩa 400 đôi dép nhà cho trẻ , 400 miếng xốp cho trẻ lót để hoạt động, 10 ghế đá, 04 gương múa phòng âm nhạc, 02 máy lọc nước, 01 nồi nấu cơm điện.10 quạt công nghiệp, dù tre cho trẻ.Tổng giá trị 200 triệu đồng./ III: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình tham mưu sở vật chất trang thiết nhà trường hoàn thành hạng mục sở vật chất, trang thiết bị hoàn thành theo tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn Quốc gia.Từ trườnghọc khơng có đủ phòng học phải mượm nhà dân nhà văn hố thơn thời gian dài có lúc tơi muốn bng xi cảm thấy mệt mỏi , kinh phí địa phương khó khăn phải tập trung kinh phí cho hạng mục xây dựng nông thôn Nhưng muốn thành công công tác tham mưu xây dựng trường chuẩn nhà trường việc làm thiếu người cán quản lý Đòi hỏi người quản lý ln động, sáng tạo, kiên trì đưa vấn đề tham mưu nội dung, tham mưu cho lãnh đạo cấp chấp nhận trở thành chủ trương nghị quyết, kế hoạch địa phương tham mưu khéo léo với yêu cầu nhà trường thực đảm bảo chất lượng tạo điều kiện cho tham mưu chứng tỏ công tác tham mưu trường tham mưu tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục đạt hiệu cao Tóm lại muốn đạt mục tiêu giáo dục mầm non giai đoạn phát trieenrt đổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hố điện đại hố đất nước Đòi hỏi người làm công tác quản lý phải day dứt phấn đấu cách để tham mưu vận động, huy động lực lượng xã hội tham gia xây dựng chăm lo cho nghiệp giáo dục mà quan trọng trước phải tốt công tác xây dựng sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục nuôi dưỡng đạt kết cao xã vùng núi thấp cần phải kiên trì, bền bỉ, khéo léo để đạt kết tốt môi trường xanh, thân thiện, khang trang, đầy đủ, tiêu chuẩn an toàn, thân thiện, xanh, đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh cho trẻ vui chơi, học tập ăn trường Bản thân ủy viên ban chấp hành Đảng xã Bí thư chi Hiệu trưởng nhà trường Tơi phải có lĩnh phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp, lực quản lý, lực lãnh đạo nhà trường vững vàng tình Đặc biệt cơng tác tham mưu, nắm vững thực theo chủ trương, đường lối sách Đảng,pháp luật nhà nước, ngành học mầm non, địa phương nơi sinh sống, có khả lý luận, thuyết phục, nắm bắt hơi, sáng tạo, đốn, mềm dẻo, xử mực công tác tham mưu chon thời thích hợp, nói ngắn gọn, nội dung tham mưu Có đón nhận quan tâm cấp ủy Đảng, 19 quyền, địa phương, đặc biệt đồng thuận cán giáo viên nhà trường, phụ huynh học sinh Trước hết người hiệu trưởng cần nắm vững vấn đề chung quản lý phát triển sở vật chất nhà trường, nắm vững nội dung quản lý sở vật chất, trang thiết bị trường học, nắm vững thực trạng sở vật chất trường mình, điều kiện kinh tế địa phương, quan điểm đạo lãnh đạo địa phương phòng giáo dục tranh thủ ủng hộ dự án, tổ chức cá nhân phát huy vai trò nhân dân đặc biệt cha mẹ trẻ Điều giúp hiệu trưởng có thêm kiến thức, hiểu rõ yêu cầu tác dụng sở vật chất trang thiết bị công tác dạy học thời kỳ đổi hội nhập quốc tế Nắm vững qui định sở vật chất trường học mầm non BGD & ĐT Ban hành đặc biệt thực kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ I Từ có kế hoạch quy mô tổng thể lâu dài hạn, ngắn hạn phải có quy hoạch tổng thể Quy hoạch phải hàm chứa toàn sở vật chất nhà trường tổng thể thống nhất, hợp lý, khoa học Sự phân bố khối cơng trình, bố trí khơng gian, sân chơi, bãi tập, khu vệ sinh, khuôn viên phù hợp với điều kiện thực tế diện tích, địa hình xung quanh Có quy hoạch tổng thể giúp cho xây mới, phá cũ mà khơng lộn xộn, không manh mún, chắp vá Quy hoạch phải theo khối cơng trình hợp lý, khoa học Qua công tác tham mưu cho thấy, vấn đề dù đúng, dù quan trọng xong không chọn lúc để tham mưu, đề xuất khơng ủng hộ Cần làm cho lãnh đạo chủ chốt địa phương thấy việc trường việc họ lưu ý đặt vấn đề cần ý tới tính khả thi mà yếu tố quan trọng mang tính chất định nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, vấn đề tham mưu cần gắn liền với chủ trương, sách đầu tư cho giáo dục cần tác động lãnh đạo cấp trên,phối hợp tay nhà trường, gia đình xã hội làm tốt cơng tác XHHGD huy động nguồn lực đầu tư cho công tác tham mưu xin kinh phí xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhà trường Từ tạo nên sức mạnh cho ngành học mầm non nói chung trường mầm non Cẩm Ngọc, nói riêng, để đáp ứng nâng cao chất lượng giáo dục ni dưỡng, phát triển cách tồn diện, trẻ khỏe, thơng minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm để bước vào bậc học tiếp theo, đáp ứng nhu cầu bậc học củaâax hội quy mô ngành đề phù hợp với hoạt động trẻ trường mầm non Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên nhân viên Bản thân phải có kế hoạch cụ thể cho giai đoạn cho việc thực bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuẩn chuẩn, tạo điều kiện tốt thời gian kinh phí cho cán giáo viên nhân viên tham gia bồi dưỡng nâng cao chun mơn mình, tạo khơng khí quan phấn khởi, hang say công tác tốt, nhiệt huyếtt, động, sáng tạo hoạt động phát khả năng, khiếu giáo viên để khai thác cho cơng tác giảng dạy quản lý nhóm lớp học sinh Tăng cường cơng tác tiếp cận công nghệ thông tin soạn giảng giáo án điện tử tạo nên đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, yêu nghề, mến trẻ đẻ mình, tạo nên khối đoàn kết thống 20 quan, thân thiện cởi mở với học sinh đồng nghiệp, ln ln phấn đấu hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Là người quản lý phải có tố chất, có tâm huyết với nghề ln coi trường nhà bám sát trường lớp, ln trăn trở, suy nghĩ để tìm cách tham mưu hồn thiện sở vật chất trang thiết bị trường học Đó tâm người quản lý, thân người hiệu trưởng phải thực tâm huyết, có trách nhiệm ln đặt lợi ích tập thể lên lợi ích cá nhân, tạo đồng thuận thành khối thống đoàn kết tập thể nhà trường địa phương Để lãnh đạo địa phương ban ngành đòan thể, nhân dân tin tưởng ủng hộ, tạo điều kiện tạo điều kiện tốt cho việc tham mưu sở vật chất, trang thiết bị công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia Có hiệu trưởng hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Kiến nghị : Đối với cấp lãnh đạo: Cần quan tâm tới sở vật chất , trang thiết bị dạy học cách đồng đồ chơi ngồi trời, phòng chức khu lẻ Biên chế nhân viên y tế học đường, nhân viên bảo vệ, nhân viên thư viện 2.Đối vớ Phòng giáo dục: Hàng năm tổ chức cho cán giáo viên thăm quan mơ hình trường học Tỉnh 3.Đối với giáo viên : Phải tiếp cận công nghệ thông tin vào giảng, sáng tạo công tác giảng dạy làm đồ dùng đồ chơi, tham gia bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ Đối với phụ huynh Cần quan tâm tới việc đưa trẻ đến trường độ tuổi ( đặc biệt trẻ nhà trẻ), ủng hộ ngày công, trao tặng vật Cẩm Ngọc ngày 20 tháng 03 năm 2018 XÁC NHẬN Tôi xin cam đoan SKKN viết CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ,khơng chép nội dung người khác Người viết Dương Thị Lợi Nguyễn Thị Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 Chiến lược phát triển GDMN từ 1998 – 2020 Nhà xuất Hà Nội 2.Một số văn giáo dục MM thời kỳ đổi Nhà xuất GD Những quy định điều lệ trường Mn Nhà xuất lao động hà Nội năm 2017 Điều lệ trường mầm non Chương trình GDMN GD&ĐT ban hành phương hướng nhiệm vụ năm học 2011- 2012 bậc học mầm non 6.Sổ tay hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, vệ sinh trẻ em lứa tuổi mầm non bảo vệ quyền trẻ em Nhà XB ĐHSP Cẩm nang y tế học đường quy định dành cho lãnh đạo trường học Nhà xuất Đông đô Cẩm nang nhà trẻ, mẫu giáo BGD & ĐT Nhà xuất lao động 9.Tài liệu chuyên đề hè năm học 10 Các loại tập san giáo dục mầm non 11 Quy chế công nhận trường chuẩn Quốc gia Văn kiện hội nghị lần thứ BCHTW khóa VIII Chính trị quốc gia Hà Nội 1997 12 Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý, công chức nhà nước ngành giáo dục đào tào(BGD& ĐT) 13 Quản lý giáo dục quản lý trường mầm non chuyên đề chuyên biệt ( BGD& ĐT) 14 Tài liệu bồi dưỡng hè cho CBQL giáo viên mầm non năm học 15 Cẩm nang dành cho hiệu trưởng trường mầm non Nguyễn Thị Kim Thanh ( NXBGD) 16.GDMN 60 năm GDMN Việt nam DANH MỤC 22 CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Thảo Chức vụ đơn vị công tác: Hiệu trưởng trường Mầm Non Cẩm Ngọc Cẩm Thuỷ TT Tên đề tài SKKN Một số kinh nghiệm đạo bồi dưỡng học sinh tuổi bước vào lớp Một số kinh nghiệm đạo thực chuyên đề “ Giáo dục dinh dưỡngvệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non vùng cao- Cẩm Long Cẩm Thuỷ” Một số biện pháp tham mưu sở vật chất xây dựng trường MN đạt chuẩn QG mức độ Một số kinh nghiệm đạo thực giáo dục vệ sinh – An toàn thực phẩm đạt hiệu cao Một số biện pháp đạo xây dựng trường tiên tiến cấp Tỉnh Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Cấp huyện C 2008- 2009 Cấp Tỉnh C 2011- 2012 Cấp Tỉnh B 2013- 2014 Cấp Huyện B 2015- 2016 Cấp Tỉnh C 2016- 2017 ĐÁNH GIÁ,XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 23 24 ĐÁNH GIÁ,XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP HUYỆN 25 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM THỦY TRƯỜNG MẦM NON CẨM NGỌC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM THAM MƯU XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ HỒN THÀNH TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Người thực hiện: Nguyễn Thị Thảo Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Cẩm Ngọc SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý CẨM THỦY, NĂM 2018 26 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM THỦY TRƯỜNG MẦM NON CẨM NGỌC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM THAM MƯU XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ HỒN THÀNH TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA Ngư i. .. trang thiết bị đảm bảo theo qui định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016- 2020 Và lý t i chon đề t i: Một số kinh nghiệm tham mưu xây dựng sở vật chất trang thiết bị hồn thành tiêu chí. .. trường chuẩn Quốc gia Th i gian hoàn thành năm học 2017 – 2018 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận số tiêu chuẩn xây dựng sở vật chất trang thiết bị dạy học ,hoàn thiện tiêu chí xây
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ i tại trường MN cẩm ngọc , skkn một số kinh nghiệm tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ i tại trường MN cẩm ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay