skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác XHHGD mua sắm đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo danh mục thông tư 022010 cho trẻ tại trường m

20 26 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:17

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Giáo dục quốc sách hàng đầu việc khẳng đinh đất nước thịnh hay suy việc nhìn vào chất lượng giáo dục mạnh hay yếu Bởi vậy: Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta coi giáo dục Quốc sách hàng đầu; nhiều dự án tập trung để đầu tư cho giáo dục, làm cho sở vật chất ngành giáo dục ngày thay đổi, nhiều trường tranh tre nứa thay phòng học khang trang, giúp học sinh ham thích đến trường Tuy nhiên, nguồn lực Nhà nước đầu tư cho giáo dục hạn hẹp việc huy động nguồn lực nhân dân, toàn xã hội để đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục cần thiết Để làm tốt cơng việc này, cần có chung tay góp sức địa phương, ngành cộng đồng, giúp nhà trường có điều kiện xây dựng sở vật chất làm thay đổi mặt nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, giúp uy tín trường nâng lên Song, để có biện pháp tuyên truyền huy động phụ huynh học sinh tổ chức xã hội hướng nhà trường tâm huyết lòng tự nguyện, để đẩy mạnh cơng tác xã hội hố giáo dục nhà trường điều trăn trở[1] Như biết: Giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân Nhiệm vụ Giáo dục Mầm non nuôi dưỡng, chăm sóc Giáo dục trẻ từ tháng tuổi đến tuổi Mục tiêu Giáo dục Mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, làm tiền đề chuẩn bị cho trẻ vào lớp Phương pháp Giáo dục mầm non chủ yếu thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi để giúp trẻ phát triển toàn diện Vui chơi hoạt động chủ đạo trường mầm non Để thực hoạt động vui chơi phải có đồ dùng đồ chơi Đồ dùng đồ chơi có tác dụng lớn đến việc hình thành phát triển nhân cách trẻ Chính đồ chơi giúp trẻ thao tác, hoạt động, trải nghiệm, thể nhu cầu cá nhân, phát triển cân đối hài hòa, từ giúp trẻ phát triển tồn diện Trong trẻ nhỏ cần nhiều hội để học tập khám phá thông qua việc chúng chơi hàng ngày Chơi cách học phù hợp muốn trẻ tìm tòi khám phá cho thân chúng, qua chơi trẻ phát triển hiểu biết, kỹ nhiều tình khác Đồ chơi yếu tố thúc đẩy trẻ em thực nhiều hành động thao tác khác nhau, có tác dụng rèn luyện thể lực cho trẻ [2] Đối với trẻ em, đồ chơi giống cuốc cày người nông dân, máy móc người cơng nhân, phòng thí nghiệm nhà khoa học hay nói cách khác đồ chơi ví “Cơm ăn, áo mặc” hàng ngày trẻ Đồ chơi, đồ dùng cần thiết trẻ, có tác dụng ý nghĩa thật to lớn, thật sâu sắc trẻ độ tuổi mầm non, trẻ em có nhu cầu chơi u q đồ chơi, chúng sống hành động với đồ chơi Đồ chơi giúp trẻ em tìm hiểu, khám phá giới xung quanh, giúp em làm quen với đặc điểm, tính chất nhiều đồ vật, biết công dụng chúng sinh hoạt lao động người Đồ chơi phương tiện giúp trẻ phát mối quan hệ người với người xã hội, điều khiến trẻ biết hòa nhập vào mối quan hệ Hoạt động với đồ chơi vừa làm thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vừa giúp cho đôi bàn tay khéo léo, đôi chân dẻo dai thể mềm mại, hình dáng phát triển cân đối hài hòa, vừa chuẩn bị hành trang cho trẻ vào học tiểu học vừa tham gia tốt vào sống xã hội sau Đồ dùng, đồ chơi sở Giáo dục mầm non quan trọng Song thực tiễn nhiều trường vùng nông thơn, miền núi khó khăn đồ dùng đồ chơi nghèo nàn, đơn điệu, giáo viên đa số dạy chay, vv… Chính mà chất lượng giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu.[3] Sau Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho Giáo dục mầm non ngày 11/2/2010 Danh mục đưa quy định tối thiểu số lượng đồ dùng, đồ chơi, sách, tài liệu…cho lứa tuổi, từ lứa tuổi nhà trẻ đến 12 tháng tuổi đến lớp mẫu giáo lớn - tuổi Tuy nhiên thực tế vận dụng danh mục trường mầm non nông thôn, vấn đề sở vật chất trang bị sử dụng đồ dùng, đồ chơi, thiết bị nhiều hạn chế số lượng chất lượng Việc vào quy định mang tính pháp quy danh mục đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non khơng nhằm triển khai cách có hiệu thực tiễn mà cần để đánh giá đối chiếu với thực tiễn giáo dục xem đơn vị sở làm gì, chưa làm để từ có kế hoạch sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho phù hợp[4] Danh mục đồ dùng đồ chơi ban hành từ năm 2010 Song để có đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02, cụ thể danh mục quy định vấn đề nan giải cho trường mầm non nói chung trường mầm non Ái Thượng nói riêng Vậy làm để khắc phục dần khó khăn nan giải đó? Đây việc làm cần thiết cấp bách khiến thân tơi băn khoăn trăn trở Từ tơi nghiên cứu thực trạng đơn vị, áp dụng, tìm giải pháp phối hợp thực để đạt kế hoạch đề cho cơng tác xã hội hố giáo dục trường Mầm non Ái Thượng chọn đề tài:“ Một số kinh nghiệm nâng cao hiệu cơng tác xã hội hóa giáo dục việc mua sắm đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo Thông tư 02/ 2010 Tại Trường Mầm non Ái Thượng” làm đề tài nghiên cứu cho với hy vọng tìm tòi, nghiên cứu đề xuất biện pháp phù hợp có tính khả thi nhằm góp phần nâng cao hiệu cơng tác xã hội hóa, tăng cường sở vật chất thiết bị đồ dùng đồ chơi nhà trường năm học 2017–2018 1.2 Mục đích nghiên cứu + Tìm số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng tác xã hội hóa giáo dục để mua sắm trang thiết bị theo Thông tư 02/2010 cho trẻ trường Mầm non Ái Thượng + Hướng dẫn giáo viên kỹ tuyên truyền công tác xã hội hóa giáo dục để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ theo Thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành 1.3 Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu cơng tác xã hội hóa giáo dục việc mua sắm đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo Thông tư 02/ 2010 Tại Trường Mầm non Ái Thượng 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu thân sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Bằng tài liệu, văn bản, thị cấp nghiên cứu để hiểu rõ mục đích, ý nghĩa việc làm sử dụng đồ dùng đồ chơi đồng thời nghiên cứu qua báo trí internet để áp dụng vào thực tế trường Mầm non Ái Thượng - Phương pháp điều tra thực tế, thu thập thông tin: Với lý thuyết khơng chưa đủ, tơi tiến hành điều tra thực tế để nắm bắt tình hình cụ thể trường, lớp đồ dùng đồ chơi, thiết bị theo TT 02/2010 - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Sau điều tra, thu thập thông tin tiến hành khảo sát thực tế có số liệu cụ thể, từ đối chiếu với danh mục tối thiểu để có biện pháp bổ sung, mua sắm đồ dùng đồ chơi thiết bị phù hợp với độ tuổi NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận Thiết bị dạy học tất phương tiện vật chất huy động vào việc giảng dạy học tập hoạt động mang tính giáo dục để đạt mục đích giáo dục Thiết bị dạy học bao gồm thiết bị dùng chung, thiết bị trực quan, nghe nhìn… Thiết bị dạy học có vai trò quan trọng q trình dạy học, phận nội dung phương pháp dạy học Đảm bảo tính trực quan dạy học, đảm bảo chất lượng kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh thực hành rèn luyện kỹ Thực tế nhà trường nay, thiết bị dạy học thiếu số lượng, khơng đảm bảo chất lượng, không đồng cấu, số thiết bị cũ, hỏng, nguồn kinh phí nhà nước cấp, mua sắm thiết bị hạn hẹp Xã hội hố giáo dục q trình tương tác, lan toả chuẩn mực, giá trị, khung hình mẫu, hành vi xã hội cá thể nhóm cá thể lĩnh vực giáo dục, làm cho người hiểu giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, tạo phong trào đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội, đất nước, đồng thời người có trách nhiệm tham gia giáo dục làm cho giáo dục phát triển.[3] Xã hội hoá giáo dục hiểu: Giáo dục nghiệp toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội Do người, nhà, tổ chức xã hội phải chăm sóc, giáo dục trẻ em; Sự phát triển trẻ em độ tuổi mầm non đặc biệt, tốc độ tăng trưởng vô lớn đặt tiền đề cho phát triển nhân cách sau Mọi khởi đầu lệch lạc nhân cách độ tuổi mầm non phải sửa lại vơ khó khăn lứa tuổi Vì đòi hỏi người, nhà, bậc cha mẹ, cô giáo, sở giáo dục mầm non nói chung tồn xã hội phải nhận trách nhiệm chăm sóc, giáo dục trẻ thơ từ bước ban đầu sức khoẻ đến trí tuệ gây dựng nhân cách thật đắn Vì khơng bỏ lỡ thời phát triển trẻ, đòi hỏi từ gia đình đến nhà trường toàn xã hội phải giúp trẻ phát triển mầm mống ban đầu nhân cách toàn diện, tạo tiền đề cho giai đoạn lứa tuổi tiếp theo.[4] 2.2 Thực trạng cơng tác xã hội hố giáo dục Trường Mầm non Ái Thượng Trường Mầm non Ái Thượng thành lập từ năm 1996 với 12 thơn điểm trường Một số lớp phòng học tạm sở vật chất thiếu thốn Trong năm học qua công tác xã hội hoá giáo dục thực kết chưa cao, việc kêu gọi đầu tư cho phát triển nghiệp giáo dục hạn chế Thực cơng tác xã hội hóa giáo dục việc làm vơ quan trọng, nhiên Ban giám hiệu làm chưa đủ mà phải có đội ngũ cán giáo viên quan tâm lãnh đạo địa phương, ủng hộ nhà hảo tâm tham gia thực hiệu cao Để xây dựng, bổ sung sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trường theo danh mục Thông tư 02 ban hành Bộ Giáo dục & Đào tạo thân nghiên cứu thực trạng công tác xã hội hóa giáo dục trường , tơi nhận thấy có thuận lợi khó khăn sau: 2.2.1 Thuận lợi: Cơng tác xã hội hố giáo dục Đảng, quyền địa phương quan tâm, sở vật chất đầu tư phần đa hư hỏng cũ số loại dùng tạm như: Số lượng đồ dùng mua: Giá phơi khăn 2/13 lớp, giá đựng cốc 2/13 lớp, tủ đựng đồ cá nhân 3/13 lớp, tủ đựng chăn gối 2/13 lớp, phản nằm 4/13 lớp, tranh truyện bộ/ 13 nhóm lớp, thơ có bộ/ 13 nhóm lớp, tranh theo chủ đề có bộ/ 13 nhóm lớp; số lượng đồ dùng cấp từ dự án đầu tư cho trẻ tuổi đồ dung dạy tốn có bộ/ lớp tuổi, đồ dùng học tốn cho trẻ có 50 bộ/ 131 trẻ tuổi, đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi ngồi trời có bộ/ 328 trẻ/ khu vv Đội ngũ cán giáo viên có trình độ chun mơn đào tạo chuẩn 100%, Đặc biệt đội ngũ giáo viên, nhân viên đồn kết, tận tâm, tận tụy với cơng việc giao Cùng với việc đầu tư xây dựng sở vật chất, nhà trường vận động trẻ em độ tuổi mẫu giáo lớp đạt 100%, đội ngũ giáo viên không ngừng phát triển số lượng chất lượng Tỉ lệ giáo viên mẫu giáo đạt chuẩn 100%, chuẩn 76%, có nhiều đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến, giáo viên giỏi cấp huyện, số cán đạt chiến sỹ thi đua cấp sở 2.2.2 Khó khăn: Ái Thượng xã tương đối rộng, có 98% hộ gia đình dân tộc thiểu số, nhân dân chủ yếu sống nghề nơng, nhận thức mặt sống xã hội đặc biệt giáo dục nhiều hạn chế Hơn nữa, nhiều gia đình làm ăn xa, gửi cho ông, bà nên việc phối kết hợp gia đình nhà trường gặp nhiều khó khăn Cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Trang thiết bị chưa đồng đại, đồ chơi ngồi trời q ít, đặc biệt đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02 thiếu nhiều Cơng tác tun truyền giáo viên với phụ huynh hạn chế, nội dung chưa cụ thể, rõ ràng chưa mang tính thuyết phục cao, kỹ triển khai chưa tốt nên nhà trường phải hỗ trợ tuyên truyền, vận động để tăng cường sở vật chất, bổ sung trang thiết bị theo đạo Phòng giáo dục Đào tạo, đặc biệt mua sắm bổ sung trang thiết bị theo thông tư 02 cho trẻ Công tác xây dựng kế hoạch chưa cụ thể, rõ ràng, chưa động viên, khích lệ giáo viên tích cực tham gia làm đồ dùng dạy học đồ chơi để bổ sung thêm cho cháu học tập vui chơi Kỹ tuyên truyền giáo viên để giúp phụ huynh hiểu tầm quan trọng đồ dùng, đồ chơi phát triển tồn diện em hạn chế Mặt khác giáo viên chưa biết vận động, phối kết hợp với bậc phụ huynh việc sưu tầm nguyên vật liệu phế thải địa phương để phụ huynh tham gia làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho việc học tập, vui chơi em Số phụ huynh tham gia làm đồ dùng đồ chơi giáo viên chưa có Để thực cơng tác xã hội hóa giáo dục tiến hành khảo sát thực trạng đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02 tất lớp trường Mầm non Ái Thượng sau: * Khảo sát thực trạng : Thời gian từ 20/8/2017 đến 30/8/2017 Tổng điều tra N M T G 76 313 Tổng huy động trẻ đến trường Số lớp khảo sát TB ĐDĐC Số chá u % Số lớp % 328 84,3 13 100 Số lớp đủ TBĐD ĐC TT02 Số lớp có phụ huynh tham gia làm ĐDĐC Số Số % lớ % lớp p 15 0 Kết chăm sóc, giáo dục trẻ Kênh BT Kênh SDD Trẻ đạt Chưa đạt Số chá u Số Số Số % chá % % chá % cháu u u 268 82 60 18 226 69 102 31 Kết khảo sát so với yêu cầu nhà trường phải phấn đấu nhiều, đặc biệt chất lượng giáo dục chưa cao, vấn đề đầu tư thiết bị đại, đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư số 02/BGD&ĐT thiếu nhiều, có tới 85 % số nhóm, lớp thiếu Việc sử dụng ĐDĐC, số trẻ đạt 69 %, số trẻ chưa đạt chiếm 31 % Bản thân Hiệu trưởng nhà trường, chủ động bàn bạc với Ban giám hiệu tập thể giáo viên để chị em thấy tầm quan trọng việc mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02, việc làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho công tác dạy học nhằm đáp ứng lòng mong mỏi nhân dân, đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu đào tạo Sau khảo sát thực tế nhà trường, nhóm, lớp, tơi mạnh dạn đưa số biện pháp sau: 2.3 Các biện pháp thực 2.3.1: Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng đồ chơi theo thông tư 02/2010 Bộ giáo dục, đạo giáo viên làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục vui chơi trẻ Căn vào danh mục theo thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu cụ thể cho độ tuổi trường mầm non Ngay từ đầu năm học nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn giáo viên vào tình hình đồ dùng đồ chơi lớp để xây dựng kế hoạch mua sắm cho phù hợp với điều kiện kinh tế phụ huynh Giáo viên nắm kế hoạch nhà trường để có biện pháp tuyên truyền với phụ huynh giúp phụ huynh hiểu cần thiết đồ dùng, đồ chơi trẻ mầm non theo danh mục đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho trẻ mầm non theo thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục & Đào tạo Ngoài danh mục mua sắm nhà trường đưa tiêu chí thi đua cho giáo viên đăng ký , có tiêu chí “Làm đồ dùng, đồ chơi”, tơi phối hợp với Ban chấp hành cơng đồn phát động phong trào “làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ hoạt động giáo dục” để chào mừng ngày lễ lớn năm Để việc “Làm đồ dùng, đồ chơi” đạt hiệu cao đạo giáo viên phối kết hợp phụ huynh cô giáo để mua sắm sưu tầm nguyên vật liệu phế thải sẵn có đảm bảo vệ sinh có tính thẫm mĩ, nghiên cứu làm đồ dùng đồ chơi có giá trị để giảng dạy học tập Với cách giáo viên thu hút số phụ phuynh tham gia làm đồ dùng giáo viên chủ nhiệm chiếm tỷ 2/3 số lớp có phụ huynh tham gia Ngồi nhà trường đầu tư phần kinh phí để mua nguyên liệu cần thiết cho giáo viên làm kết hợp với nguyên liệu phế thải để làm đồ dùng đồ chơi; Tổ chức cho giáo viên tham quan học tập thực tế cách làm đồ dùng đồ chơi trường bạn Sau đợt phát động phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học nhà trường tổ chức cho tổ chuyên môn chấm đồ dùng dạy học, xếp loại thi đua theo phong trào, cuối học kỳ I có sơ kết, cuối năm có tổng kết phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học đồng thời có thưởng để khuyến khích động viên giáo viên phấn đấu tốt thời gian tới Nhà trường tổ chức chấm thi đồ dùng dạy học cấp trường kết quả: Loại A: 8/13 lớp Loại B: 5/13 lớp Loại C: lớp; Sau chấm thi đồ dùng dạy học cấp trường lại đạo cho giáo viên tiếp tục bổ sung đồ dùng dạy học để tham dự hội thi: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện, thân giáo viên với tinh thần tận tụy, đam mê, kết hợp với lòng nhiệt tình chúng tơi khơng ngừng tìm tòi, học hỏi qua mạng internet, tập san qua chuyên đề để nắm cách xây dựng mơi trường ngồi lớp học mà làm sản phẩm bền đẹp để dạy học Hình ảnh hội thi đồ dùng đồ chơi ( Mơi trường bên trong, bên ngồi lớp học hội thi: Xây dựng MTGD lấy trẻ làm trung tâm cấp huyện Năm học 2017 – 2018.) Đây góc Nghệ thuật, góc phân vai bé, góc thiên nhiên bé Hình ảnh vận động ngồi trời bé 10 2.3.2: Biện pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền Xã hội hoá giáo dục trình vận động tổ chức tham gia rộng rãi nhân dân, người làm giáo dục để giáo dục phục vụ cho người Trách nhiệm ngành giáo dục nhà trường mầm non phải làm cho người thấy rõ vai trò, lợi ích giáo dục đời sống cộng đồng.Vì vậy, phải tăng cường cơng tác tun truyền, vận động cung cấp thông tin cách đầy đủ đường lối, mục đích, chủ trương, yêu cầu, thuận lợi, khó khăn nhằm làm chuyển biến nhận thức cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, tổchức xã hội, quần chúng nhân dân theo hướng tích cực vị trí hàng đầu giáo dục,để quần chúng có hiểu biết, chủ động tham gia vào giáo dục Nâng cao nhận thức xã hội hoá giáo dục cho người có nhiều đường, nhiều hình thức tổng hợp Để làm điều này, quan tâm tới vấn đề sau: + Trước hết tham mưu tới đồng chí cấp uỷ Đảng, quyền địa phương ban ngành đồn thể ,quán triệt tới cán giáo viên trường sau đến tồn dân Tổ chức, qn triệt văn bản, nghị quyết, thị có liên quan đến giáo dục xã hội hoá nghiệp giáo dục để cán giáo viên người nắm vững chủ trương, đường lối, sách vận dụng vào thực tiễn đặc biêt với thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục & Đào tạo Đồng thời in cho giáo viên chủ nhiệm người phù hợp với độ tuổi để giáo viên nghiên cứu, kiểm kê, đối chiếu với đồ dùng lớp có gì, thiếu 11 gì? Từ tơi đạo hiệu phó nhà trường để tổng hợp lập kế hoạch bổ sung, sữa chữa mua sắm; + Chỉ đạo giáo viên Xây dựng góc tuyên truyền lớp: lớp làm góc tuyên truyền cho bậc cha mẹ học sinh Tại đó, chúng tơi đạo cho giáo viên sưu tâm tài liệu, tranh ảnh với nôị dung thiết thực tổ chức nuôi dạy con, yêu cầu mà bậc cha mẹ, cộng đồng cần phối hợp với nhà trường, tuyên truyền điển hình tham gia đóng góp xây dựng giáo dục với thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục & Đào tạo Nội dung tài liệu trưng bày cần biên soạn ngắn gọn, thiết thực, thay đổi, cập nhật thơng tin, hình thức hấp dẫn để người dễ xem, dễ ghi nhớ Công tác phối kết hợp với phụ huynh đóng góp tặng đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu qua sử dụng để tái chế làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ trường Ngồi tun truyền tới bậc phụ huynh lớp tham gia làm đồ dùng đồ chơi với giáo viên lớp Tuyên truyền vận động đến toàn thể nhân dân, tổ chức trị xã hội, quyền địa phương tầm quan trọng việc bé sử dụng đồ dùng đồ chơi để từ hỗ trợ nhà trường làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục BGH có mối quan hệ mật thiết với doanh nghiệp đóng địa bàn, nhà hảo tâm từ miền đất nước để vận động nhà hảo tâm giúp đỡ kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng theo thông tư 02 + Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng: Phối hợp với đài truyền xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thiết thực nhân dân cha mẹ học sinh thông qua hệ thống phát hàng ngày nhằm tạo chuyển biến nhận thức hành động nhân dân cơng tác tham gia xã hội hố giáo dục Những việc làm nhiều thơng tin góp phần nâng cao nhận thức đông đảo quần chúng nhân dân giáo dục Nhưng phủ nhận kết mà nhận từ biện pháp tiến hành Trong năm qua, môi trường giáo dục trường Ái Thượng có thay đổi 12 Từ tham mưu, tuyên truyền tích cực vậy, cấp uỷ Đảng phương, có chủ trương cơng tác xã hội hố giáo dục, họ hiểu xã hội hoá giáo dục trách nhiệm cấp uỷ Đảng quyền địa phương trước nhân dân Từ phát huy vai trò lãnh đạo, đạo thực cơng tác xã hội hoá giáo dục *Phối hợp với phụ huynh tổ chức tốt Hội thi, ngày Hội, ngày Lễ Nhà trường tổ chức Hội thi “ xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” long trọng, chu đáo phù hợp với tình hình nhà trường Tổ chức ngày hội, ngày lễ năm “Ngày hội đến trường bé”, ngày “ Tết Trung thu”; Nhà giáo Việt nam; Ngày Quốc tế phụ nữ, ngày tổng kết năm học v.v Ngoài nhà trường đạo cho tổ chuyên môn xây dựng dạy mẫu có sử dụng đồ dùng trực quan đại ti vi với đồ dùng học tập khác phù hợp Những ngày nhà trường tổ chức thật long trọng mời ban chấp hành phụ huynh học sinh đến dự Từ bậc phụ huynh hiểu tầm quan trọng giáo dục Mầm non, có sở giáo dục Mầm non nôi để nuôi dưỡng giáo dục trẻ cách tốt Song song với ý nghĩ họ nhận cần thiết phải đầu tư cho giáo dục Mầm non Hình ảnh ngày hội, ngày lễ hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Ngày khai giảng năm học mới Trung thu be 13 Ngaỳ tổng kết năm học 2.3.3: Biện pháp 3: Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên định chất lượng giáo dục nhà trường, có cơng tác xã hội hóa Để làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục trước hết nhận thức Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà trường phải hiểu rõ vai trò trách nhiệm cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, từ làm cho phụ huynh hiểu tin tưởng tín nhiệm việc làm cụ thể Vì cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu phải có tài có tâm, mặt khác nhà trường thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kiến thức giáo dục, mở chuyên đề, thao giảng, dự giờ, học tập kinh nghiệm đơn vị bạn, tổ chức buổi bồi dưỡng chuyên môn, triển khai công văn, 14 thị, định pháp luật liên quan đến xã hội hóa giáo dục cho giáo viên, bồi dưỡng cho giáo viên kỹ tuyên truyền, tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, đánh giá thi đua kết giáo dục, tín nhiệm phụ huynh học sinh…Ngoài cần đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt ” Thực nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo, gắn với nội dung vận động “ Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm ” với thực chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lương tâm nghề nghiệp, thực tốt vận động xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động “ Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo” Giờ dạy mẫu: Phát triển thẩm mỹ cho trẻ 2.3.4: Biện pháp 4: Nâng cao chất lượng chăm sóc ni dạy trẻ Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục tiền đề quan trọng để tạo niềm tin cho phụ huynh, sức mạnh lan tỏa đến cộng đồng xã hội …Tích cực thực biện pháp giáo dục, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày giúp trẻ khỏe mạnh, phát triển tồn diện, cân đối, hài hòa Hàng năm nhà trường làm tốt công tác phối kết hợp với trạm y tế xã để khám sức khỏe định kỳ cho cháu Đồng thời đạo hiệu phó phụ trách chăm sóc – Ni dưỡng thực nghiêm túc kế hoạch theo dõi sức khỏe cho trẻ biểu đồ tăng trưởng, mời phụ huynh dự ăn trẻ, kết hợp với việc tuyên truyền giáo dục theo 15 chủ đề, buổi học chuyên đề, ngày hội, ngày lễ có phụ huynh tham gia, phụ huynh ủng hộ khen thưởng qua hội thi, sơ kết, tổng kết… 2.3.5: Biện pháp 5: Thu hút cộng đồng xã hội ủng hộ kinh phí cho việc mua sắm đồ dùng theo Thông tư 02 Đầu năm học với Ban giám hiệu phối hợp với Ban chấp hành cơng đồn họp bàn, sau thống nhà trường đưa hội nghị công chức viên chức để bàn bạc thống mua ? số tiền ? Sau tất cán công chức viên chức đơn vị thống nhà trường lập kế hoạch kiểm kê đồ dùng lớp xem thiếu danh mục theo TT 02 để có kế hoạch mua sắm mới, sửa chữa đồ dùng dùng được, đồ dùng mà giáo viên làm bàn tay khéo léo tơi trực tiếp đạo cho giáo viên làm: Ví dụ: Vòng thể dục làm từ ống nước; Bập bênh làm từ lốp xe ô tô cũ, chui qua cổng làm từ lốp ô tô cũ, tranh ảnh loại, đồ dùng dạy toán như: Các vật, hoa, quả, rau, phương tiện giao thông, đồ dùng gia đình, tranh lơ tơ loại, tranh truyện, tranh thơ, đồ dùng phục vụ góc vận động cho trẻ chơi ngồi trời v.v…Còn lại đồ dùng đại Ti vi hình rộng, giá góc, Giá phơi khăn, chăn đệm, bàn ghế, chiếu, giá phơi khăn, v.v… nhà trường với vận động phụ huynh, nhà hảo tâm, UB nhân dân xã hỗ trợ để mua sắm Kết năm nhà trường mua sắm được: + Phản, bàn ghế trị giá 50.500.000 đồng + Đồ dùng phục vụ phát triển vận động: 25.000.000đ + Đồ dùng đồ chơi theo TT 02 cho trẻ: 60.225.000đ + Tổng tiền mua sắm : 135.725.000đ Trong : Phụ huynh đóng góp : 110.725.000đ UBND xã : 5.000.000đ Các nhà hảo tâm : 6.000.000đ Như cần nhận thức làm tốt xã hội hóa 16 giáo dục đáp ứng đầy đủ yêu cầu gia đình, xã hội, nhằm mục đích xây dựng người phục vụ công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Trên sở mục tiêu giáo dục, quan, đoàn thể, cá nhân cộng đồng tham gia vào số việc định phù hợp với khả điều kiện mình, để góp phần thiết thực vào cơng tác xã hội hóa giáo dục địa phương sinh sống 2.4 Hiệu qua sáng kiến kinh nghiệm: Qua việc áp dụng số biện pháp thấy mang đến cho giáo viên học sinh đồ dùng đồ chơi thiết thực từ mang lại kết khả quan, chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục nhà trường tăng lên rõ rệt, kết thể bảng khảo sát lần sau: Thời gian khảo sát lần vào ngày 10 tháng năm 2018 Tổng điều tra N T Tổng huy động trẻ đến trường M Số G ch áu % 76 313 328 84,3 Số lớp khảo sát TB ĐDĐC Số lớp đủ TBĐDĐ C Số lớ p Số % lớp % TT02 13 100 8/13 62 Số phụ huynh tham gia làm ĐDĐC Kết chăm sóc, giáo dục trẻ Kênh BT Kênh SDD Trẻ đạt Chưa đạt Số ch áu % Số ch áu % 311 95 17 Số Số Số lớ % chá % chá % p u u 10 77 302 92 26 Như nhìn vảo bảng khảo sát lần thấy - Số lớp đủ đồ dùng đồ chơi theo Thông tư 02 lớp, tăng lớp - Số lớp có phụ huynh tham gia làm đồ dùng đồ chơi - Số trẻ kênh bình thường đạt 92 % tăng 10 % - Đặc biệt chất lượng giáo dục: Số trẻ đạt 95 % tốt 74 % trung bình 21 % - Số trẻ chưa đạt %, giảm 26 % so với khảo sát đầu năm Có kết trên, trước hết phải nói đến lòng nhiệt tình, tâm huyết, 17 động sáng tạo tinh thần trách nhiệm cao người cán quản lý nhà trường KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận : Cơng tác xã hội hố giáo dục từ lâu xem cơng tác quan trọng, đường để phát triển giáo dục nói chung, phát triển giáo dục Mầm non nói riêng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non Trong năm qua công tác xã hội hoá giáo dục ngành, cấp thực hiện, tạo nhiều quan hệ tốt, thiết thực hỗ trợ học sinh, nhà trường đạt mục tiêu nhiệm vụ giáo dục Bản thân nhận thấy rằng: Là người quản lý nhà trường, việc lãnh đạo hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ giáo dục điều tất yếu vấn đề đặt cần phải làm ngay, làm tốt cơng tác xã hội hố giáo dục để toàn cộng đồng xã hội quan tâm xây dựng, ủng hộ tăng cường sở vật chất, thiết bị điều kiện tốt cho cháu hoạt động môi trường thuận tiện, giúp cháu phát triển tồn diện, làm móng cho trẻ bước vào trường tiểu học cách vững * Bài học kinh nghiệm: Muốn làm tốt cơng tác xã hội hố giáo dục trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền ngành học để người nhận thấy công tác giáo dục nhiệm vụ chung người riêng Cần tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, vai trò, ý thức, trách nhiệm cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, đồn thể, gia đình, cá nhân tồn xã hội cơng tác xã hội hố giáo dục Công tác tham mưu phải chọn thời cơ, tranh thủ lúc, nơi, đối tượng để người có nhận thức có sức thuyết phục cao, có tình cảm với cơng tác xã hội hố giáo dục Phải hiểu xã hội hoá giáo dục phương hướng lớn, có tính chiến lược lâu dài Đảng 18 Trong giai đoạn nay, theo yêu cầu chất lượng bậc học Mầm non trở thành cấp bách với yêu cầu trường chuẩn Quốc gia, trách nhiệm người làm công tác quản lý nặng nề, để thực trọng trách người làm cơng tác quản lý cần có ý thức đầy đủ, có tâm làm tròn trọng trách mình, xây dựng kế hoạch thống cao thực thi kế hoạch đảm bảo hiệu lực quản lý đạo hoạt động trường Mầm non Với ý chí tâm tinh thần chủ động sáng tạo với hỗ trợ tập thể giáo viên, người cán quản lý phải nổ, nhiệt tình lĩnh vực công tác, đưa ngành học lên bước dài vững góp phần vào nghiệp giáo dục chung xã nhà nói riêng, ngành giáo dục huyện nhà nói chung 3.2 Kiến nghị Hỗ trợ kinh phí từ chương trình mục tiêu để trường có điều kiện mua sắm loại đồ dùng đồ chơi lớp trời phục vụ cho việc dạy học Đối với xã: Dành ưu tiên khoản kinh phí với ngân sách xã hỗ trợ cho trường mầm non tăng cường sở vật chất trường lớp, bước hoàn thiện chuẩn sở vật chất để tiến đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm gần Trên kinh nghiệm nhỏ thân q trình thực cơng tác xã hội hố giáo dục để mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi theo TT 02 trường Mầm non Ái Thượng Trong q trình nghiên cứu đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong góp ý HĐKH cấp, bạn đồng nghiệp để tơi hồn thiện q trình tổ chức quản lý nhà trường tốt hơn, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non nay./ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ PHT Khương Thị Lý Ái Thượng, ngày 10 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT SKKN Lê Thị hương 19 20 ... thiết đồ dùng, đồ chơi trẻ m m non theo danh m c đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho trẻ m m non theo thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục & Đào tạo Ngoài danh m c mua s m nhà trường đưa tiêu chí thi đua cho. .. xem đơn vị sở l m gì, chưa l m để từ có kế hoạch sửa chữa, mua s m trang thiết bị cho phù hợp[4] Danh m c đồ dùng đồ chơi ban hành từ n m 2010 Song để có đầy đủ đồ dùng đồ chơi theo Thông tư. .. dục vui chơi trẻ Căn vào danh m c theo thông tư 02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định danh m c đồ dùng đồ chơi tối thiểu cụ thể cho độ tuổi trường m m non Ngay từ đầu n m học nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác XHHGD mua sắm đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo danh mục thông tư 022010 cho trẻ tại trường m , skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác XHHGD mua sắm đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo danh mục thông tư 022010 cho trẻ tại trường m

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay