skkn một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non

20 39 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:16

MỤC LỤC Tên mục lục Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng * Thuận lợi * Khó khăn 2.3 Các biện pháp 2.4 Hiệu sáng kiến Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang 1 2 3 4 5 13 13 13 15 1 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Trường mầm non đảm nhận chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ em từ tháng đến sáu tuổi Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành phát triển yếu tố nhân cách người xã hội chủ nghĩa chuẩn bị điều kiện cần thiết cho trẻ vào trường Tiểu học Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (1) Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29-NQ/TW) với nội dung Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế (2) Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở Giáo dục - Đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong công đổi Đảng, nhà nước toàn xã hội, đã, quan tâm đến công tác Giáo dục Đào tạo nói chung giáo dục mầm non nói riêng Có thể nói trẻ em gửi gắm vào trường mầm non sống mơi trường có sở vật chất khang trang, phương tiện đồ dùng dạy học, đồ chơi đầy đủ, môi trường sư phạm lành mạnh, yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc chu đáo, chắn trẻ em phát triển hồn thiện thể chất lẫn tinh thần ngược lại Bởi muốn tạo điều kiện cho giáo viên thực tốt chương trình chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ theo độ tuổi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, nhà trường cần có kế hoạch tham mưu với địa phương để xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường ngày tốt đáp ứng với công đổi "Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa" Một hệ thống trường lớp trang bị sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, khang trang đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm mon Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Chúng ta khẳng định sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi trường mầm non điều kiện cần thiết trình nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ mầm non Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ tiền đề quan trọng để trường mầm non quảng bá thương hiệu với cộng đồng Chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ nhà trường có đảm bảo, trẻ đến trường có khỏe mạnh phát triển tốt vai trò nhà trường phụ huynh cộng đồng thừa nhận Vì đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trường mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ vấn đề quan trọng hàng đầu sở giáo dục mầm non nói chung trường mầm non Thọ minh, huyện Thọ Xuân nói riêng giai đoạn Bản thân giao nhiệm vụ làm Hiệu trưởng trường mầm non Thọ Minh Tôi nhận thấy để làm tốt nhiệm vụ nhà trường, việc đáp ứng sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi trường mầm non theo Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 khơng dễ Chính lý đó, thân tơi trăn trở tìm biện pháp phù hợp để làm tốt công tác tham mưu xây dựng sở vật chất, mạnh dạn chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường mầm non Thọ Minh, huyện Thọ Xuân” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu Tìm phương pháp, biện pháp cơng tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường học Rút học kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường mầm non 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu có liên quan; tài liệu xây dựng sở vật chất trang thiết bị bậc học mầm non; - Tham mưu trực tiếp với cán lãnh đạo địa phương; - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin, xử lý thông tin Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận Xuất phát từ chủ trương Đảng Nhà nước nghiệp Giáo dục Đào tạo mà Nghị Trung ương Đảng lần 2, khoá VIII Đảng ta khẳng định: “Giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển nguồn lực người phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước” (1) Đồng thời xuất phát từ mục tiêu chung giáo dục “Hình thành phát triển phẩm chất lực công dân Việt Nam tự chủ, động, sáng tạo, có kiến thức văn hố, có sức khoẻ, có tinh thần yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội” Xuất phát từ vị trí giáo dục Mầm non mắt xích hệ thống giáo dục Quốc dân Mục tiêu giáo dục đến năm 2020 “ Xây dựng hoàn chỉnh phát triển bậc học mầm non cho hầu hết trẻ em độ tuổi Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho gia đình Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển toàn diện thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lý, lực phẩm chất mang tính tảng, kỹ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi Khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt móng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời Giáo dục mầm non phải đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức, tính liên thơng độ tuổi, thống nội dung giáo dục với sống thực, chuẩn bị cho trẻ bước hòa nhập vào sống Với đặc điểm việc tạo môi trường vật chất đầy đủ khang trang cho trẻ hoạt động điều cần thiết nhằm giúp cho trẻ sống, học tập, vui chơi, sinh hoạt khơng khí lành, trường lớp đẹp để giúp trẻ phát triển toàn diện giai đoạn đầu đời, làm tảng cho phát triển sau trẻ Để xây dựng sở vật chất tốt phải làm tốt cơng tác tham mưu với quyền địa phương Huy động nguồn lực cộng đồng, mạnh thường quân chung tay góp phần xây dựng sở vật chất, chăm lo nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an tồn để trẻ chăm sóc giáo dục ni dưỡng mơi trường có đầy đủ sở vật chất trang thiết bị tốt 2 Thực trạng Trường Mầm non Thọ Minh thành lập từ năm 1995 đến nhà trường nhận quan tâm đạo sát phòng Giáo dục Đào tạo, ủng hộ cấp Ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đồn thể, tổ chức xã hội, bậc cha mẹ học sinh cơng tác chăm lo chăm sóc giáo dục trẻ Từ năm 1995 đến năm 2008 sở vật chất nhà trường gặp nhiều khó khăn, lớp học không tập trung khu mà nằm rải rác thôn địa bàn xã phải sử dụng nhà kho trẻ học, điều kiện sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ vơ nghèo nàn thiếu thốn khơng có gì, với điều kiện ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ Năm 2009 ban giám hiệu nhà trường tham mưu với cấp uỷ đảng, với quyền địa phương xây dựng tập trung thành khu với phòng học phòng ban giám hiệu Mặc dù trường xây dựng tập trung thành khu, phòng học rộng, thống mát sở vật chất nhà trường chưa đảm bảo theo quy định Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào (3) Để tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã trúng tiến hành khảo sát sở vật chất nhà trường Để đáp ứng cho việc chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trường mầm non sở vật chất nhà trường đầy đủ đảm bảo điều kiện cần thiết góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non cách tồn diện – Hiệu Tuy nhiện q trình tham mưu xây dựng sở vaath chất cho nhà trường tơi gặp lợi, khó khăn sau: * Thuận lợi: Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình cơng tác, có trình độ chun mơn đạt chuẩn 100%, chuẩn có 80% Cảnh quan mơi trường xanh - - đẹp - an toàn, rộng rãi thoáng mát, thân thiện Trẻ đến trường học theo độ tuổi, chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non Sự phối hợp chặt chẽ tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, Hội khuyến học xã đặc biệt Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh cơng tác vận động xã hội hóa giáo dục Trường nhận quan tâm, đạo kịp thời UBND huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo Ban đại diện cha mẹ học sinh, bậc phụ huynh nhân dân địa phương ln tích cực ủng hộ nhà trường trình xây dựng phát triển nhà trường *Khó khăn: Cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn, đồ chơi ngồi trời ít, khn viên quy hoạch chưa phù hợp, cơng trình vệ sinh nhà trường xuống cấp - Trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ thiếu thốn Nhận thức phụ huynh giáo dục mầm non hạn chế Phụ huynh cho trẻ mầm non học mà không học quan niệm cho học sở vật chất trường mầm non có nhà nước đầu tư Kinh phí nhà nước đầu tư sở vật chất cho giáo dục hạn chế, chủ yếu dựa vào địa phương, phụ huynh nhà hảo tâm Để nâng cao hiệu việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho trường mầm non giải khó khăn sở vật chất thực tế nhà trường Xuất phát từ trách nhiệm người làm công tác quản lý, với lương tâm nghề nghiệp sâu nghiên cứu tìm cho trường hướng số biện pháp cụ thể sau: 2.3 Các biện pháp Sau thời gian thực đúc rút kinh nghiệm đưa số biện pháp để làm tốt cơng tác tham mưu xây dựng sở vật chất nhà trường sau *Biện pháp 1: Công tác xây dựng kế hoạch Trên sở thực trạng nhà trường xác định rõ vai trò người đứng đầu, tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể mang tính khả thi, mang tính chiến lược lâu dài “Đề án phát triển nhà trường giai đoạn 20152020”; “kế hoạch cải tạo, bổ sung, xây dựng hạng mục sở vật chất” mà cụ thể năm học 2017-2018 nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển năm học từ kế hoạch tiếp tục lập kế hoạch cụ thể, xác số liệu trình Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã để lập kế hoạch mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi phụ huynh tự mua sắm; kế hoạch sửa chữa trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, bán trú; kế hoạch huy động phụ huynh tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí mua bổ sung đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú: Ví dụ: Tơi xây dựng kế hoạch huy động phụ huynh tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí mua bổ sung đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú: Mua để thay đồ dùng cũ như: Nồi cơm ga bếp ga, tủ úp bát inốc, chảo xào to, toàn xoong đựng lớp, máy xay thịt, hệ thống biểu bảng nhà bếp… Trước hết tơi đồng chí kế tốn nhà trường tham khảo giá vài nơi lên dự toán chi tiết số tiền cần phải có Với tổng kinh phí dự kiến khoảng 120 triệu đồng Khi dự kiến kinh phí ln ý đến chất lượng sản phẩm, đồ dùng đồ chơi phải bền, đẹp, theo tiêu chuẩn chất lượng đồ dùng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Sau xây dựng xong kế hoạch xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hội nghị để họp bàn kế hoạch; trước hết họp Cấp ủy chi bộ, Ban giám hiệu, họp chi bộ, hội đồng trường nội dung kế hoạch đưa phần lớn hội đồng nhà trường ủng hộ thống với phương châm “Nhà nước nhân dân làm” Sau xin ý kiến đồng ý lãnh đạo cấp đưa vào họp hội phụ huynh học sinh, với giáo viên tuyên truyền vận động đón trả trẻ để phụ huynh tham gia ủng hộ nhà trường để có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Trong hai năm học cha mẹ cháu ủng hộ nhà trường 120.000.000đ để mua bổ sung trang thiết bị đồ dùng phục vụ bếp ăn bán trú như: tủ úp bát, biểu bảng nhà bếp, xoong đựng cơm, canh lớp, tủ cơm ga mua sắm số đồ dùng trang thiết bị phục vụ cơng tác dạy học ví dụ như: Tivi, giá góc, bàn ghế, xây dựng góc thiên nhiên Đây kết phấn khởi trường vùng nông thôn * Biện pháp 2: Làm tốt công tác tham mưu với ủy ban nhân dân huyện, với Phòng Giáo dục với lãnh đạo địa phương: Đảng ta xác định “Giáo dục đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước nhân dân”, “Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển”, Muốn phát triển giáo dục phải đầu tư xây dựng hệ thống trường học chuẩn mực giáo dục, có đầy đủ điều kiện sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội giai đoạn Bản thân xác định vai trò lãnh đạo Đảng, quyền địa phương quan trọng việc định đầu tư CSVC cho nhà trường tạo chế cho công tác giáo dục địa phương phát triển thuận lợi Chính tơi ln tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo cấp công tác xây dựng sở vật chất cho nhà trường sở Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo văn trực tiếp gặp gỡ trao đổi với xu phát triển xã hội định hướng lâu dài Việc tham mưu phải nghiên cứu kỹ văn quy định trường vào tình hình thực tế đơn vị, phải có kế hoạch cụ thể, khả thi, việc tham mưu trọng tâm trình bày đảm bảo tính thuyết phục nội dung phải vừa hợp ý Đảng vừa hợp lòng dân thể qua Nghị cấp ủy, chi bộ, văn nhà trường có biện pháp thực sáng tạo hữu hiệu Khi tham mưu phải có lòng kiên trì, tham mưu lần chưa hai lần, ba lần nhiều lần Bên cạnh tham mưu quy hoạch hệ thống trường lớp, xây dựng phòng học mới, phòng làm việc nhà trường cần phải có tính tốn cân nhắc kỹ vừa có tính ổn định vừa đảm bảo tính lâu dài, tránh tình trạng bất hợp lý xây lại phá, phá lại xây, phải đảm bảo theo hướng chuẩn hóa đặc biệt quan tâm đến khuôn viên trường lớp, sân chơi, cách bố trí xanh, bồn hoa cảnh… cách khoa học hợp lý Từ việc tích cực tham mưu lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm, ủng hộ đầu tư xây dựng sở vật chất cho nhà trường từ chỗ thiếu phòng học khơng có phòng chức đến nhà trường xây dựng thên phòng học phòng chức với tổng kinh phí đầu tư 1.621.356.000 đồng mở rộng diện tích khn viên nhà trường từ 2.500 m2 Bên cạnh thân tơi tích cực tham mưu cho lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo trang bị thiết bị dạy học, đồ chơi trời….Cụ thể Ủy ban nhân dân huyện đầu tư cho trường bàn ghế, ti vi tổng giá trị 200.000.000 đồng, Phòng Giáo dục Đào tạo đầu tư trang thiết bị phục vụ cho dạy - học đồ chơi trời tổng trị giá 100.000.000 đồng Tóm lại: Cơng tác tham mưu thành cơng phải thường xun tìm hội để tham mưu cho đúng, cho trúng Tạo đồng thuận từ cấp lãnh đạo đến nhân dân địa phương Việc tham mưu tích cực giúp cho lãnh đạo cấp có quan tâm hơn, đạo sát tạo điều kiện thuận lơi *Biện pháp 3: Thực tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng mối quan hệ nhà trường, gia đình tồn xã hội tham gia xây dựng sở vật chất trường học: Như Bác Hồ nói: “Dễ trăm lần khơng dân chịu Khó vạn lần dân liệu xong” Muốn đẩy mạnh công tác xây dựng sở vật chất cho nhà trường, điều kiện thiếu phải làm tốt cơng tác huy động lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục mầm non Trong điều kiện nay, muốn có sở vật chất trường mầm non tốt, khơng trơng chờ vào đầu tư Nhà nước, mà phải cần huy động nguồn lực đóng góp ban ngành đồn thể, nhân dân toàn xã hội Vậy xuất phát từ đâu mà cơng việc khó khó mà tồn thể nhân dân lo lắng, chung sức cơng việc trơi chảy hồn thành Đó đồng tâm, đồng lòng, tin tưởng vào quyền địa phương vào nhà trường Đối với nhà trường muốn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để tầng lớp người tham gia vào việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị, nhà trường phải thực tốt cơng tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ đạt chất lượng tốt Qua để người ngành, người thấy cần thiết công tác đầu tư để xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường Đối với phụ huynh nhà trường tranh thủ vào vào buổi họp phụ huynh, buổi họp phụ huynh đầu năm, nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh thấy quan tâm đầu tư cấp ủy Đảng quyền địa phương em Tun truyền giải thích cho phụ huynh hiểu trách gia đình việc mua sắm đồ dùng đồ dùng, đồ chơi cho trẻ học tập, sinh hoạt bán trú trường Việc có đầy đủ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, có tác dụng lớn đến việc học tập, vui chơi trẻ, từ giúp trẻ phát triển tồn diện Sau hiểu bậc học mầm non, phụ huynh nhiệt tình ủng hộ mua đồ dùng, đồ chơi phục vụ học tập cho em đồ dùng phục vụ bán trú, phụ huynh có điều kiện tặng nhà trường đồ chơi, cảnh, Đối với đoàn thể xã nhà trường xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với tổ chức đoàn thể xã hội; Hội phụ nữ; đoàn niên; hội nông dân; hội cựu chiến binh… ) Đây lực lượng đông đảo sức mạnh tổng hợp cho nhà trường Thông qua hội nghị trao đổi, có ý kiến khó khăn thiếu thốn sở vật chất trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, dẫn đến khó khăn cho nhà trường tổ chức hoạt độngchăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ, khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học cô giáo học sinh trường mầm non Vì lứa tuổi mầm non trẻ hoạt động thông qua hoạt động “Học mà chơi, chơi mà học”, qua phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành phát triển yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ bước vào trường Tiểu học sau Ngồi tơi tranh thủ trao đổi gặp gỡ đồng chí trưởng, phó đồn thể đặt vấn đề giúp đỡ, đồng chí hứa đưa vấn đề họp bàn bạc công khai vận động hội viên ủng hộ nhà trường Kết nhà trường nhận quà sau: 10 Hội phụ nữ xã: Mua đất đổ vào vườn nhà trường trồng rau cho cháu; huyện đoàn Thọ Xuân ủng hộ nhà trường 25.000.000 đồng mua đồ dùng phục vụ cho phát triển vận động; Ban huy quân huyện Thọ xuân ủng hộ nhà trường 50.000.000 đồng xây dựng vườn cổ tích… Tổng kinh phí ban ngành đoàn thể ửng hộ cho nhà trường việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị 200.000.000 đồng * Biện pháp Tích cực tuyên truyền, phối hợp huy động hội cha mẹ học sinh Tôi xác định rõ công tác tuyên truyền, phối kết hợp với hội cha mẹ học sinh vô cần thiết công tác xây dựng sở vật chất nhà trường, cha mẹ học sinh lực lượng trực tiếp chia sẻ với nhà trường Vì để làm tốt cơng tác huy động, phối hợp với hội cha mẹ học sinh việc xây dựng sở vật chất nhà trường thân thực giải pháp sau: Xác định Ban đại diện cha mẹ học sinh nhân tố quan trọng, định thành công hay thất bại công việc nên việc lựa chọn Ban đại diện cha mẹ học sinh bước trước tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm năm học định hướng cho giáo viên chủ nhiệm lớp dự kiến trước phụ huynh có uy tín có lực, có tiếng nói thuyết phục để bầu vào ban đại diện cha mẹ học sinh lớp mình, từ bầu Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh trường người có uy tín, lực có trách nhiệm Tổ chức họp phụ huynh đầu năm để báo cáo tóm tắt kết đạt được, việc làm năm vừa qua, đề kế hoạch phương hướng cụ thể cho năm học Kêu gọi vận động phụ huynh học sinh lòng hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm CSVC nhà trường phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội thu nhập cá nhân Xác định rõ chế phối hợp ban giám Hiệu, nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh trình thực Ban giám hiệu với ban đại diện Hội cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch cụ thể cho phần công việc báo cáo cấp Ủy đảng, quyền địa phương để xin ý kiến hỗ trợ xây dựng sở vật chất lớn, xin ý kiến đạo chế thực cho hạng mục nhỏ tu sửa nhỏ trường 11 Sau cấp Ủy đảng, quyền địa phương đồng ý, nhà trường phối hợp ban đại diện hội cha mẹ học sinh thực đảm bảo dân chủ, công khai, theo nguyên tắc “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để mối quan hệ nhà trường, phụ huynh cộng đồng thực tin cậy lẫn nhau, phát triển chung nhà trường - Trong năm từ năm 2014 đến năm 2017 ban đại diện cha mẹ học sinh phát huy hiệu nguồn lực huy động tài lực, vật lực, nhân lực vận động hỗ trợ 200 000.000 đồng để sửa chữa nhà xe, lát gạch đỏ sân trường, xây tường rào phía sau trường, mua ti vi cho lớp Sau lần cơng trình hồn thành tiến hành nghiệm thu, bàn giao cơng trình, báo cáo kết cho cấp ủy đảng, quyền địa phương tồn thể phụ huynh học sinh nắm vào dịp họp phụ huynh cuối năm học Việc nghiệm thu, bàn giao có biên có chữ ký bên Với cách làm nhà trường nhận ủng hộ sâu sắc toàn thể phụ huynh học sinh trường *Biện pháp 5: Xây dựng nhà trường trở thành môi trường giáo dục lành mạnh nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, tạo uy tín với cấp uỷ Đảng, quyền cộng đồng xã hội Để làm tốt việc từ đầu năm học, vào kết thực nhiệm vụ năm học trước kế hoạch thực nhiệm vụ năm học này, dựa vào độ tin cậy phụ huynh với giáo viên, nhóm, lớp, nhà trường lựa chọn phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với lực giáo viên tưng lứa tuổi, để phụ huynh tin tưởng yên tâm đem gửi cho nhà trường để ngày trẻ đến trường thực ngày vui Thường xuyên dự giờ, thăm lớp Mua tài liệu cho giáo viên tham khảo, thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ Vì muốn tạo uy tín nhà trường, uy tín giáo viên, phải phấn đấu để ngày đến trường trẻ học, vui chơi, chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cách thoải mái, hiệu Mỗi giáo viên phải coi cháu phải thực người mẹ hiền thứ hai trẻ, chăm sóc giáo dục trẻ tình thương, lương tâm trách nhiệm để trẻ thấy tự tin sống nhà chung ấm áp cô bạn Nhà trường phải xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, gương mẫu công việc, có phẩm chất đạo đức nhà giáo, tập thể đồn kết, xây dựng hệ thống trị vững mạnh 12 Làm tốt cơng tác thanh, kiểm tra, tích cực theo dõi kiểm tra việc thực quy chế nhà trường, quy chế chun mơn bổ xung góp ý khen, chê kịp thời có bình xét thi đua hàng tháng, hàng kỳ cách cơng khai dân chủ xác, tích cực tham gia chuyên đề, hội thi Phòng tổ chức, phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Nêu cao tinh thần phối hợp gia đình nhà trường cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, thơng báo kịp thời cho phụ huynh biết rõ tình hình sức khỏe nề nếp, chất lượng học tập trẻ Chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương xây dựng mối quan hệ hài hòa cân đối nhà trường, địa phương, gia đình xã hội Tạo niềm tin cho cấp uỷ đảng, quyền địa phương phụ huynh học sinh để tất góp sức chung tay xây dựng nhà trường đầy đủ sở vật chất góp phần xây dựng móng vững cho hệ tương lai gia đình đất nước * Biện pháp 6: Tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo quản hiệu trang thiết bị nhà trường Việc quản lý, sử dụng, bảo quản tốt sở vật chất, trang thiết bị đem lại thành công lớn cho nhà trường Khi cơng trình hồn thiện đưa vào sử dung nhà trường phải sử dụng bảo quản tốt Thực huy động tối đa điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo tốt công tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ, gắn tránh nhiệm bảo quản sử dụng có hiệu cho cán bộ, giáo viên nhân viên Hiệu trưởng quản lý chung, phân cơng đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách công tác quản lý sở vật chất trang thiết bị mở hồ sơ sổ sách theo dõi đầy đủ, quy định Phân công cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng, khai thác, bảo quản sở vật chất trang thiết bị theo chức năng, nhiệm vụ có hồ sơ theo dõi đầy đủ Hàng tháng, hàng quý, hàng năm kiểm tra thường xuyên để có kế hoạch bảo dưỡng, tu sữa bổ sung kịp thời Hàng kỳ, hàng năm nhà trường kiểm tra vào văn bản, đánh giá cụ thể đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua cuối năm 2.4 Hiệu 13 Trong thời gian nhà trường tham mưu xây dựng sở vật chất, trang thiết bị mầm non trường mầm non Thọ Minh nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ Từ lúc sở vật chất trường mầm non thiếu thốn, nghèo nàn, đến nhà trường có sở khang trang, có đầy đủ phòng học, phòng chức thu hút gần 300 cháu vào học Nhờ quan tâm đạo cấp lãnh đạo UBND huyện, phòng GD&ĐT, tâm lãnh đạo địa phương đồng tình ủng hộ nhân dân, nỗ lực phấn đấu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, thu kết sau: Trường có khn viên rộng rãi thống mát trung tâm xã phòng học: phòng có cơng trình vệ sinh khép kín phù hợp, có đầy đủ phòng chức Sân chơi có lát gạch đỏ, có đủ chủng loại đồ chơi 100% nhóm, lớp trang bị tivi, đầu đĩa máy chiếu đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cơng tác chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ Bếp ăn trang bị đầy đủ đồ dùng phù hợp đảm bảo an toàn vệ sinh Đồ dùng dạy học, đồ chơi tương đối đầy đủ đồng Trường công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ vào ngày 20/5/2016 Ngồi ra, cơng tác phối hợp với quan, đoàn thể, cha mẹ học sinh hoạt động giáo dục kết hợp chặt chẽ Số lượng trẻ đến trường tăng hàng năm từ đến 7%, số lượng trẻ học bán trú đạt 100%, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm ngày trẻ tuổi lớp đạt 100% Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Muốn xây dựng sở vật chất nhà trường tốt, đầy đủ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ, trước hết phải làm tốt công tác tham mưu, phải nắm vững điều kiện kinh tế trị địa phương, phải tạo uy tín với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương để họ đầu tư xây dựng sở vật chất Bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng có hiệu nguồn huy động, trân trọng đóng góp cộng đồng, quan tâm chăm lo đến đối tượng trẻ; đồng thời phải chăm lo đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo môi trường học tập cho trẻ 14 Từ kết cụ thể q trình chăm sóc giáo dục trẻ quyền địa phương, tổ chức xã hội, cộng đồng phụ huynh quan tâm ủng hộ, công tác tham mưu lâu bền liên tục Có ta thực mục tiêu giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ I phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ II Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nhân cách, phát triển hoàn thiện nhân cách tức phát triển nguồn nhân lực người, phục vụ cho Cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh Vì xây dựng đầy đủ sở vật, trang thiết bị chất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trình chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ trường mầm non Từ kết đạt thân rút số học kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất nhà trường sau: - Người Hiệu trưởng phải làm tốt công tác tham mưu tranh thủ ủng hộ quan tâm cấp uỷ Đảng, quyền địa phương việc tạo điều kiện đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất nhà trường, tạo môi trường học tập đầy đủ sở vật chất trang thiết bị giúp cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học - Phải phối hợp chặt chẽ với ban ngành đoàn thể cộng đồng Tranh thủ tiếng nói ủng hộ các ban ngành đoàn thể cộng đồng đến lãnh đạo đảng, quyền địa phương kinh phí xây dựng sở vật chất, tạo điều kiện chăm lo nghiệp giáo dục nhà trường - Cần phải phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường, làm tốt cơng tác tun truyền vận động tới tồn thể bậc phụ huynh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, em địa phương thành đạt công tác nước, để họ nhận thức đắn đầu tư kinh phí xây dựng sở vật chất cho nhà trường - Tạo điều kiện Bồi dưỡng nâng cao trình độ lực chun mơn cho cán giáo viên nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường - Phải có kế hoạch quản lý đạo cụ thể khả thi tạo niềm tin với cấp lãnh đạo, với tổ chức xã hội, với phụ huynh học sinh, để có ủng hộ đầu tư kinh phí việc xây dựng, sử chữa sở vật chất, trang thiết bị nhà trường 15 3.2 Kiến nghị Để đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường đáp ứng nhu cầu ngày cao việc chăm sóc giáo dục trẻ tơi đưa số đề xuất sau * Đối với phòng Giáo dục Đào tạo: Tham mưu với UBND huyện, phòng Tài tiếp tục bổ sung kinh phí đầu tư thêm sở vật chất trang thiết bị cho nhà trường * Đối với quyền địa phương: Tiếp tục chăm lo sở vật chất cho nhà trường để thực xây dựng chuẩn mức độ II vào năm học 2020-2021 Trên “Một số kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường mầm non” Qua thời gian nghiên cứu thực đề tài, khơng thể tránh khỏi thiếu xót, mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến Hội đồng khoa học cấp để sáng kiến kinh nghiệm ngày hồn thiện hơn./ Tơi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Phó hiệu trưởng Thanh Hóa, ngày 26 tháng năm 2017 Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Người viết Hà Thị Thế Lê Thị Thu 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ khóa VIII ( tháng 12 năm 1969) (2) Nghị Quyết hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị số 29/NQQ/TW) (3).Thơng tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Hướng dẫn thực chương trình GDMN - tuổi, NXB Giáo Dục Việt Nam năm 2008 17 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP TỪ LOẠI C TRỞ LÊN Họ tên tác giả Chức vụ công tác: Trường mầm non Thọ Minh TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá Kết đánh Năm học xếp loại giá, xếp loại đánh giá, xếp (phòng, sở, ) loại Một số PP nâng cao chất lượng phát triển mơn tạo PGD & ĐT C 2002-2003 hình cho trẻ 5-6 tuổi trường MN Một số biện pháp đạo giáo viên nâng cao chất PGD & ĐT C 2008-2009 lượng giáo dục trường mầm non Một số biện pháp đạo giáo viên giao tiếp, ứng xử PGD & ĐT C 2014-2015 với phụ huynh Một số biện pháp làm tốt công tác xã hội hoá GD PGD & ĐT C 2016-2017 trường MN Một số biện pháp tham mưu xây dựng CSVC PGD & ĐT B 2017-2018 trường MN 18 19 20 ... thân tơi trăn trở tìm biện pháp phù hợp để làm tốt công tác tham mưu xây dựng sở vật chất, mạnh dạn chọn đề tài: Một số kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường mầm non Thọ Minh,... phương pháp, biện pháp công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường học Rút học kinh nghiệm công tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số kinh nghiệm công tác tham. .. tác tham mưu xây dựng sở vật chất trường mầm non 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu có liên quan; tài liệu xây dựng sở vật chất trang thiết bị bậc học mầm non; - Tham mưu trực tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non , skkn một số biện pháp tham mưu xây dựng cơ sở vật chất ở trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay