skkn một số biện pháp rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non nga thủy

25 63 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:16

MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3.Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Tự học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ thực hành thao tác chăm sóc vệ sinh cá nhân hành vi văn minh cho trẻ 2.3.2 Giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh thông qua hoạt động học 2.3.3 Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ thông qua hoạt động ngày 2.3.4 Công tác tuyên truyền phù hợp với phu huynh 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị Trang 1 1 2 5 15 18 19 19 20 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài “Trẻ em hôm nay, giới ngày mai” Trẻ em miền hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc, đất nước.[4] Trẻ em hôm công dân giới ngày mai Việc bảo vệ chăm sóc rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ vấn đề cấp bách gia đình tồn xã hội có tầm quan trọng đến đời sống người phát triển đất nước Nên điều quan trọng việc giáo dục cho trẻ khái niệm đạo đức, thói quen vệ sinh, hành vi văn minh để hình thành nhân cách trẻ nhiệm vụ hàng đầu giáo viên mầm non Giáo viên phải quan tâm trang bị cho trẻ tri thức nhân cách tồn diện để trẻ hình thành dấu ấn ban đầu có ý nghĩa to lớn góp phần định đến hành vi sau trẻ Nếu chăm sóc tốt hình thành thói quen vệ sinh hành vi văn minh cần thiết từ nhỏ giúp cho thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ bệnh tật giúp trẻ có lời nói hay, hành vi đẹp người xung quanh để lớn lên trẻ phát triển tồn diện trí óc, thể chất lẫn tinh thần để sau có ích cho thân, gia đình tồn xã hội Hiện thông tin đại chúng bảng tin có nhiều băng zơn có hình ảnh, hiệu nhằm tuyên truyền thói quen vệ sinh hành vi văn minh Nhưng nhìn vào băng zơn trẻ nhỏ khơng hiểu hết tầm quan trọng vấn đề tuyên truyền, mà phải có giáo dục uốn nắn trẻ thực hành ngày từ nhỏ trẻ lĩnh hội kiến thức Tục ngữ việt nam có câu: “Uốn từ thuở non Dạy từ thuở thơ ngây” [1] Suy nghĩ nhiều vấn đề này, nghĩ việc giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ việc làm cần thiết để hình thành nhân cách tâm hồn trẻ thơ Tôi trăn trở nghiên cứu để tìm phương pháp giáo dục cho trẻ Vì tơi định chọn đề tài “Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo - tuổi trường mầm non nga Thủy” để nghiên cứu nhóm lớp tơi phụ trách 1.2 Mục đích nghiên cứu Với đề tài mục đích nghiên cứu đánh giá thực chất việc giáo dục vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ trường mầm non nói chung mẫu giáo 4- tuổi nói riêng Để tìm nhiều biện pháp giúp trẻ lĩnh hội kiến thức vệ sinh hành vi văn minh cách nhẹ nhàng khơng gò ép 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh nhằm phát triển thể chất nhân cách cho trẻ - tuổi lớp Hoa Hồng Trường mầm non Nga Thủy 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nghiên cứu lý luận - Các loại sách nói vệ sinh hành vi văn minh - Một số thông điệp chiến dịch phòng bệnh 1.4.2 Quan sát thực tiển - Nhóm phương pháp quan sát - Nhóm phương pháp thực hành trải nghiệm - Quan sát trẻ thực hành vệ sinh hành vi ứng xử qua lời nói hành động hàng ngày để xác định mức độ nhận thức kỹ thực hành vệ sinh trẻ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Ngành giáo dục mầm non khẳng định “hình thành trẻ sở nhân cách người XHCN hướng tới đào tạo cho thời đại mới, thời đại tiến vượt bậc khoa học công nghệ thông tin [2] Như biết đứa trẻ sinh cá thể riêng biệt trẻ cá tính khác ln mong muốn thể cá tính độc lập muốn chứng tỏ Nên ai, kể cô giáo hay ông bà bố mẹ chi phối hay giới hạn hành động mà trẻ thích Bởi cần tìm cách gần gũi trẻ để giáo dục trẻ cách phù hợp Vì đòi hỏi người giáo viên phải ln ln tìm tòi tìm biện pháp để giáo dục trẻ cách mềm dẻo hứng thú Là giáo viên mầm non, nhận thấy việc giúp trẻ - tuổi có thói quen vệ sinh cá nhân trường mầm non, giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất tư việc làm vô quan trọng Vì lứa tuổi này, trẻ em thường hiếu động mải mê vui chơi nên việc vệ sinh cá nhân, đặc biệt rửa tay thường ý thực cho dù dặn nhiều lần Trong đó, giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt mang lại hiệu đáng kể việc phòng bệnh cảm cúm dịch tay chân miệng cho thân trẻ hạn chế lây lan cho người khác Một cách phòng tránh dịch bệnh đơn giản tốn tạo thói quen vệ sinh cá nhân tốt, công việc vệ sinh hàng ngày tưởng đơn giản đánh răng, rửa mặt, rửa tay, cần thiết đời sống người, khơng tạo ấn tượng tốt với người xung quanh mà giúp phòng bệnh trì sức khỏe tốt Trẻ nhỏ ln thích cảm nhận thứ xung quanh chúng chưa nhận thức lần va chạm lại làm lây lan nhiều vi khuẩn gây bệnh Nên giúp trẻ có thói quen vệ sinh thể việc giúp trẻ ln lực khỏe mạnh phòng chống lại loại bệnh tật.[5] Trẻ khỏe mạnh ốm đau hạnh phúc gia đình xã hội nhiên muốn trẻ ln giữ gìn thể cần phải giúp trẻ ý thức tầm quan trọng việc giữ gìn thể sẽ, rèn luyện cho trẻ ý thức tự giác hoạt động vệ sinh Muốn khơng cần đến chăm sóc người lớn mà điều quan trọng bé biết tự bảo vệ sức khỏe thân giáo viên người rèn luyện cho trẻ thói quen Trường học nơi trẻ em dùng chung bàn ghế, dụng cụ học tập, đồ chơi nắm tay chạy nhảy, vui chơi Tuy nhiên, nơi chúng truyền vi khuẩn cho nhanh nhiều Vì để giúp trẻ tự hạn chế khả nhiễm khuẩn phải ‘làm gương’ việc giữ vệ sinh nhằm gây ảnh hưởng tích cực cho trẻ đồng thời dùng cách hấp dẫn, thu hút giúp thiết lập thói quen cách hiệu Tuổi trẻ tuổi hiếu động, mải chơi nên chẳng để ý đến việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, chưa có ý thức tự giác mục tiêu tơi hình thành thói quen vệ sinh cá nhân tốt giúp trẻ bảo vệ sức khỏe thân, trẻ trở nên đáng yêu Điều giúp trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh cho thân trẻ cho người xung quanh từ nhỏ Chính việc chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo việc quan trọng, điều quan trọng việc rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhiệm vụ cần thiết Giúp cho thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ bệnh tật, tránh dị tật, thích nghi với điều kiện sống, hình thành thói quen để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt Giáo dục kỹ văn hóa vệ sinh cho trẻ có ý nghĩa quan trọng việc giáo dục người phát triển tồn diện Giáo dục kỹ văn hóa vệ sinh cho trẻ điều cần thiết, để tạo cho trẻ thói quen tốt Những thói quen lặp lặp lại ngày trở thành kỹ Kỹ văn hóa vệ sinh loại kỹ lao động tự phục vụ Đó động tác thói quen rửa mặt, rửa tay, tập súc miệng, tập đánh răng, tập ngồi ngắn, tập xì mũi vào khăn, tập mặc quần áo, … Trẻ lớn, hướng dẫn trẻ làm giải thích để hiểu thêm ý nghĩa việc làm Cô giáo phải dạy từ động tác đơn giản đến phức tạp Phải thường xuyên kiểm tra, củng cố, tạo cho trẻ thói quen bền vững Trong học vệ sinh, cô giáo phải lên tiết dạy lồng ghép qua tiết học khác, giúp cho trẻ biết đẹp, người, học tác phong, nếp sống văn minh Những học vệ sinh gồm: Vệ sinh thân thể giữ cho mắt, mũi, chân tay sẽ, chân tay bẩn phải biết rửa, trước ăn phải rửa tay, không bôi bẩn lên quần áo, đầu tóc ln gọn gàng Vệ sinh ăn uống: Biết cách cầm thìa, bát quy định, xúc ăn gọn gàng khơng rơi vãi, khơng nói chuyện ăn, biết vét cơm hết cơm… biết mời trước ăn biết xin cơm có lễ độ, biết giữ bàn ghế hỏng bơi bẩn lên đồ dùng đồ chơi Khi sử dụng xong biết cất nơi quy định ngăn nắp, đẹp mắt Biết chơi đồn kết, nhường nhịn Khơng nói tục chửi bậy, không khạc nhổ bừa bãi ném giấy bừa bãi ném giấy, rác lung tung Cô dạy trẻ ho phải hắt hơi, ngáp phải lấy tay che miệng, tập cho trẻ thói quen rửa tay trước ăn sau vệ sinh Rèn luyện trẻ ăn, ngủ giấc, tập cho trẻ súc miệng, đánh sau ăn Với trẻ lớn, giải thích ý nghĩa cơng việc làm để trẻ hiểu tự giác làm Cô thường xuyên kiểm tra, củng cố, tạo cho trẻ thói quen bền vững Trẻ học người lớn tác phong, hành vi văn minh Sự gương mẫu cô người xung quanh Đặc điểm trẻ hay bắt chước, bắt chước đúng, tốt, bắt chước sai, xấu Vì cô giáo người xung quanh cần phải tự rèn thân tuân thủ yêu cầu vệ sinh nhà trường, thực triệt để lời nói phải đôi với việc làm để thực gương sáng cho cháu noi theo.[3] Nhận thức tầm quan trọng vấn đề suy nghĩ trình bày thực tế để tìm biện pháp thực 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1.Đặc điểm tình hình Thuận lợi - Cơ sở vật chất: + Lớp khang trang, sẽ, thoáng mát trang bị sở vật chất + Ban giám hiệu quan tâm giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao điều kiện CSVS động viên khích lệ giáo viên phát huy hết khả sáng tạo – Giáo viên: + 2/2 cô có trình độ chuẩn, nhiệt tình, u nghề, mến trẻ + Bản thân giáo viên phụ trách lớp MG nhỡ nhiều năm, nắm bắt hiểu rõ đặc điểm tâm lý, nhận thức trẻ – Học sinh: Trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, thích giúp đỡ công việc lớp – Phụ huynh: Đa số phụ huynh quan tâm đến việc học nên thuận lợi cho việc tuyên truyền kết hợp giáo dục gia đình nhà trường Khó khăn: - Cơ sở vật chất: + Các tài liệu chuyên môn phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hành vi văn minh cho trẻ nằm rải rác nhiều nơi, nhiều loại nên việc sưu tầm tìm kiếm gặp khó khăn – Giáo viên: Chưa sáng tạo, sử dụng biện pháp cách linh hoạt để dạy trẻ đáp ứng yêu cầu chương trình thay đổi xã hội – Học sinh: + Có số học sinh yếu, hay nghỉ học nên gặp khó khăn việc cung cấp kiến thức rèn luyện cho trẻ + Nhiều trẻ gia đình chiều, bố mẹ, ơng bà nhà làm hộ việc nên trẻ ỉ lại – Phụ huynh: Còn số phụ huynh chưa tiếp cận nên nhận thức vai trò việc giáo dục hành vi văn minh cho trẻ hạn chế nên việc phối hợp giáo viên phụ huynh gặp khó khăn Với khó khăn tơi nghiên cứu, áp dụng biện pháp khắc phục, sửa đổi giáo dục trẻ cách đắn 2.2.2 Kết thực trạng Vào đầu năm học khảo sát chất lượng trẻ với kết sau Nội dung khảo sát Kết Tổng Đạt Chưa đạt số trẻ 35 Số trẻ Trẻ biết rửa tay xà phòng quy 13 trình Trẻ biết vệ sinh thân thể sẻ 15 Trẻ biết vệ sinh ăn uống Trẻ biết vệ sinh trước sau ngủ Trẻ có hành vi vệ sinh văn minh 12 17 10 37,1 Số trẻ 22 62,9 42,8 20 57,2 34,2 48,5 28,5 23 18 25 65,8 51,5 71,5 % % Với kết băn khoăn trăn trở để tìm phương pháp biện pháp giải sau: 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải quyêt vấn đề 2.3.1 Tự học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ thực hành thao tác chăm sóc vệ sinh cá nhân hành vi văn minh cho trẻ Đầu năm học nhà trường phân công đứng lớp 4- tuổi xác định muốn rèn luyện cho trẻ lớp có thói quen việc giữ gìn vệ sinh cá nhân có thói quen hành vi văn minh việc cần làm tổ chức bồi dưỡng kiến thức kỹ sống bước thực thao tác vệ sinh cho trẻ thật thục Thấy rõ mục đích yêu cầu tầm quan trọng công việc làm phải nắm vững nội dung giáo dục chăm sóc vệ sinh nguyên tắc hướng dẫn thực hành thao tác như: Rửa tay, rửa mặt, chăm sóc miệng, tắm rửa thay quần áo ngày, biết sử dụng dụng cụ vệ sinh cách,…cho trẻ Tơi tự tìm tòi tài liệu có liên quan đến chuyên đề vệ sinh để nghiên cứu đưa vào thực + Học tập nâng cao kiến thức qua tài liệu: Ngay vào đầu năm học phải bắt tay vào việc tìm tòi qua tài liệu, qua sách báo kỹ rửa mặt, rửa tay tay xà phòng, đánh quy trình để hướng dẫn trẻ, nhằm giúp trẻ biết cách tự phục vụ cho thân Tơi ln quan sát để rèn nề nếp thói quen cho trẻ cách theo dõi sửa sai qua hoạt động ngày trẻ tạo tình trẻ có cách giải ứng xử cho phù hợp Qua nhiều tài liệu sách báo học nhiều kinh nghiệm cụ thể học qua (Một số thông điệp chiến dịch truyền thơng “Rửa tay với xà phòng để phòng, chống bệnh tay - chân - miệng - Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân “Hãy thường xuyên rửa tay với xà phòng sức khỏe bạn bạn”) Qua tài liệu nắm tầm quan trọng việc rửa tay nước xà phòng hạn chế bệnh chân tay miệng Ngồi rửa tay nước xà phòng hạn chế 47% nguy mắc bệnh tiêu chảy khoảng 30% bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp Mà bệnh ảnh hưởng đến phát triển lâu dài trẻ suy dinh dưỡng, phát triển thể chất tinh thần trẻ + Học tập Nâng cao kiến thức qua chị em đồng nghiệp Bên cạnh việc làm học hỏi thêm chị em đồng nghiệp hoạt động mẫu có nội dung dạy trẻ thực hành rửa tay xà phòng, rửa mặt thơng qua lơ tơ qua thực hành thực tế hình thức hoạt động vui chơi, hoạt động lao động tự phục vụ để nâng cao kiến thức có kinh nghiệm tổ chức lơi trẻ lớp tơi chủ nhiệm tốt Ví dụ: Thơng qua dự hoạt động rửa tay xà phòng Hà :Để lôi trẻ vào hoạt động cách hứng thú khơng bị gò ép, giáo cho trẻ chơi trò chơi : “ Gieo hạt” đến phần chơi rụng trẻ đưa tay xuống Cô giáo hỏi: - Lá rụng nhiều phải làm gì? (Nhặt bỏ thùng rác) - Nhặt xong phải làm gì? (Rửa tay xà phòng) - Chúng ta thực hành tay không trước nào? (Cô giáo vừa hướng dẫn vừa hỏi trẻ để trẻ ghi nhớ thao tác rửa tay) Tôi thấy hoạt động nhẹ nhàng “ Chơi mà học, học chơi” mà trẻ lại vừa kiến thức vệ sinh có hành vi bảo vệ mơi trường xanh đẹp trẻ hứng thú thực hành thao tác rửa tay xà phòng Từ tơi đúc kết kinh nghiệm để tổ chức cho trẻ lớp hoạt động cách hứng thú Hình ảnh giáo hướng dẫn trẻ rửa tay xà phòng Kết quả: Từ thực biện pháp thân học hỏi nhiều kinh nghiệm để chuyền đạt cho cháu lớp tơi 2.3.2 Giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh thông qua hoạt động học Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ thông qua hoạt động học nhằm trau dồi cho trẻ tri thức cần thiết sống xung quanh mà giúp trẻ gắn bó với quê hương, biết yêu quý người lao động, có ý thức bảo vệ thiên nhiên, có hành vi văn minh, làm giàu vốn tri thức sống trẻ, thơng qua hình tượng nghệ thuật giáo dục tình cảm đất nước, người, thiên nhiên, xây dựng cho trẻ tri thức kinh nghiệm hành vi văn minh thói quen vệ sinh giúp trẻ nhận biết điều tốt, điều xấu, thúc đẩy hành vi đạo đức cho trẻ Thông qua hoạt động học tập giáo bước giáo dục trẻ có ý thức kỷ luật, kỹ năng, biết chủ động tự lực vượt qua khó khăn để hồn thành cơng việc giáo giao cho Cơ giáo cần có thái độ đắn, trẻ mắc phải lỗi lầm cô giáo phải nhắc nhở ngay, biểu lộ thái độ khơng hài lòng với thái độ bình tĩnh Cần tìm hiểu nguyên nhân trẻ lại vậy, tuyệt đối khơng nóng giận, mắng chửi hay đánh đập trẻ * Với hoạt đông KPKH: Tôi lồng ghép khéo léo nội dung giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ Ví dụ: Chủ đề thân Đề tài “Tìm hiểu thể bé” Khi cho trẻ khám phá tìm hiểu chức phận thể trẻ - Mắt có chức ? - Muốn mắt nhìn rõ phải làm gì? - Chúng ta giữ gìn mắt ? Trẻ tìm hiểu thể mình, biết phận thể thơng qua hoạt động tơi tích hợp giáo dục vệ sinh vào hoạt động vừa nhẹ nhàng vừa lôi trẻ giúp trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể khơng cho mà đem lại lợi ích cho người xung quanh mình… * Với hoạt động âm nhạc Âm nhạc hoạt động sôi lơi trẻ việc lồng nghép nội dung thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ thông qua hát trẻ lĩnh hội nội dung nhẹ nhàng thoải mái Ví dụ : Chủ đề thân Đề tài Dạy hát “Chiếc khăn tay” nhạc lời (Văn Tấn) giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ cách nhẹ nhàng “Chiếc khăn tay mẹ may cho bạn, bạn yêu quý giữ gìn khăn tay mẹ tặng cho Bạn dùng khăn để rửa tay xong bạn lau khô tay cho tay sẽ, để đôi tay không bị bẩn phải học tập bạn để giữ gìn vệ sinh cho Qua tơi giáo dục trẻ biết tơn trọng giữ gìn q mà người tặng cho Ngồi biết phải rửa mặt, mũi chân tay hàng ngày Hay với chủ đề Trường mầm non Đề tài “Đi học về” Thông qua hát giáo dục trẻ biết chào hỏi lễ phép với người thân yêu gia đình học *Hoạt động làm quen với văn học: Văn học hoạt động mang tính giáo dục cao, hình ảnh, nhân vật tác phẩm ln hình mẫu để giáo dục trẻ nhân các, đạo đức, ứng xử người với người, người với thiên nhiên Ví dụ: Với Chủ đề Bản thân Đề tài Thơ “Lên bốn” Cô đàm thoại trẻ + Bạn nhỏ thơ làm lên bốn? + Con làm gì? + Tại phải làm vậy? Tôi giáo dục trẻ biết lời bố mẹ không uốn bố mẹ khơng khóc nhè tắm khơng vầy lâu + Con chào ông bà bố mẹ nào? (Chào trước,chào nào,tư chào) Ở thơ “ Lấy tăm cho bà” Tôi giáo dục trẻ biết thương yêu quan tâm đến người gia đình mà bà ðã già yếu Còn thơ “ Cơ dạy” Phạm Hổ, Ở chủ đề Bản thân Mẹ mẹ cô dạy Mẹ mẹ cô dạy Phải giữ đôi tay Cãi không vui Bàn tay mà dây bẩn Cái miệng xinh Sách áo bẩn Chỉ nói điều hay thơi Qua thơ tơi giáo dục trẻ biết giữ gìn sinh cho thân khơng nói bậy, chửi bậy, bạn chửi bậy miệng khơng xinh Tôi thấy sau học thơ trẻ trở lên ngoan biết nghe lời cô giáo Hoạt động tạo hình: “Dán hoa tặng mẹ” đàm thoại: + Hãy kể mẹ ? + Con làm để vui Cả lớp dán hoa thật đẹp để tặng mẹ nhân ngày 20/10 - Khi phết hồ để dán xong phải làm gì? Qua hình thành trẻ thói quen vệ sinh thói quen quan tâm đến người thân gia đình,biết tạo niềm vui nho nhỏ cho người thân yêu,biết quan tâm đến người thân gia đình * Với hoạt động tạo hình: Tạo hình hoạt động nghệ thuật nhằm giúp trẻ nhận biết phản ánh giới xung quanh thơng qua hình tượng nghệ thuật nên lồng ghép khéo léo nội dung giáo dục thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ nhằm giúp trẻ hoạt động thoải mái, nhẹ nhàng Ví dụ: Ở chủ đề Thế giới thực vật Đề tài: “Nặn Quả” Khi hướng trẻ tới nhiệm vụ tạo hình tơi nhắc nhở trẻ nặn xong sản phẩm phải lau tay khăn ướt phải giữ gìn sản phẩm mình, sản phẩm bạn Ngồi tơi lồng ghép giáo dục trẻ vệ sinh ăn uống (khi mẹ mua loại ăn nhớ phải rửa sạch, gọt vỏ phải vứt vỏ vào thùng đựng rác phải gọt vỏ) Và hỏi trẻ trước ăn trẻ phải làm gì? Rửa tay nào? Rửa tay gì? Để trẻ khắc sâu thêm kiến thức vệ sinh Đồng thời tơi nhắc nhở trẻ trước ăn phải mời người để rèn hành vi văn minh cho trẻ * Đối với học phát triển thể chất: Hoạt động phát triển thể chất hoạt động nhằm nâng cao thể lực sức khoẻ trẻ: giúp trẻ phát triển kĩ vận động đồng thời giúp trẻ có sức khoẻ tốt, thể phát triển cân đối, hài hoà, tinh thần sảng khối, vui vẻ, ngồi giúp phát triển mối quan hệ cô trẻ phát triển tốt mối quan hệ bạn bè phối hợp vận động bạn Vì giáo dục trẻ siêng thể dục, tập đặn giúp thể khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, lúc tập không chen lấn, không xô đẩy nhau, không đùa giỡn,… Hoạt động vận động cháu lớp - tuổi Trường Mầm non Nga Thủy Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ khâu hình thành nhân cách cho trẻ đặc biệt tuổi mầm non, hình thành cho trẻ sở ban đầu giúp trẻ phát triển tồn diện mặt Ví dụ: Ở chủ đề Thế giới động vật Đề tài “Chạy nhanh 10m, Trò chơi cáo ngủ à” cho trẻ tổ thi đua chơi trò chơi tơi ln giáo dục trẻ tinh thần đồn kết gắn bó tạo nên sức mạnh tập thể để chiến thắng đội bạn Kết quả: Như lồng ghép vào hoạt động học để rèn luyện trẻ thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ thấy trẻ tiếp thu nhanh, biết cách thể tình cảm mình, biết giúp đỡ người biết cách vệ sinh cho thân biết làm đẹp, làm nơi sinh hoạt 2.3.3 Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ thông qua hoạt động ngày Trong trường mầm non, hình thành tổ chức rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày trẻ như: đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động vui chơi, dạo, ăn trưa, ngủ trưa, hoạt động chiều, nêu gương chuẩn bị Những hoạt động nối tiếp lặp lại hàng ngày Thông qua hoạt động hàng ngày cô giáo thực nhiều yêu cầu rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ, dạy cho trẻ biết quan tâm, tự tin, tự ý thức tôn trọng người xung quanh, giáo dục tinh thần tự lực, tự giác, ý thức kỷ luật, trật tự sinh hoạt, hành vi văn minh, giữ gìn vệ sinh, giáo dục tình thương, quan hệ đoàn kết thân với bạn, biết yêu mến tơn trọng người lớn, tinh thần chăm sóc giữ gìn chung riêng Dạy trẻ biết cách tự chăm sóc thân từ nhỏ điều quan trọng, cha mẹ lo chưa đến tuổi làm thay cho tất việc 10 có nghĩa cha mẹ lấy quyền học hỏi hội phát triển thân trẻ, khơng mà cha mẹ làm thay cho trẻ mà khuyến khích trẻ tích cực làm việc vừa sức trẻ Biết tiêu tiểu nơi quy định Trẻ không ăn xanh, uống nước lã Khi ăn cơm trẻ không làm rơi vãi Các cháu thể nếp sống văn minh lịch Biết thưa trình, gặp người lớn biết lễ phép để chào hỏi - Biết nhường nhịn bạn giúp đỡ lẫn nhau, ho ngáp hắt hơi, hỉ mũi, phải lấy tay che miệng Biết tôn trọng quý mến người Biết yêu quý bảo vệ cảnh đẹp thiên nhiên, không bứt hoa, bẻ cành Giáo viên thường xuyên rèn cho trẻ tự rửa mặt, rửa tay trước ăn, sau đại tiểu tiện, chải đầu, đánh * Trong đón trẻ Mỗi buổi sáng đón trẻ nhắc nhở trẻ phải chào cô giáo đến lớp chào tạm biệt ông bà bố mẹ để vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng nơi quy định để giữ cho lớp học gọn gàng sẽ, trang phục quần áo phải gọn gàng, không mặc quần áo bẩn,rách, đứt cúc, không ngồi lê sàn đất bôi bẩn vào quần áo - thường xun tắm rửa thay quần áo Hình ảnh giáo đón trẻ nhắc nhở trẻ chào hỏi Ngồi tơi trò chuyện đàm thoại với trẻ công việc trẻ làm chưa làm buổi sáng thức dậy + Mỗi buổi sáng thức dậy thường làm gì? (Đánh răng, rửa mặt .) 11 + Các chải nào? + Vì phải chải răng? + Để khn mặt phải làm gì? + Các lau mặt nào? Sau tơi trò chuyện với trẻ tầm quan trọng việc đánh rửa mặt vệ sinh cá nhân cho thể thể khơng nhiễm bệnh hô hấp, bệnh truyền nhiễm từ người sang Trong hoạt động vui chơi Vui chơi hoạt động chủ đạo lứa tuổi mẫu giáo Các đặc điểm tâm lý mới, nét tính cách trẻ hình thành chủ yếu hoạt động chủ đạo Vì rèn luyện hành vi văn minh cho trẻ phương tiện giáo dục mạnh mẽ Ví dụ, vui chơi bé giật đồ chơi bạn, giáo giải thích với bé: "việc giật đồ chơi bạn không được, thích phải mượn bạn chứ" Cơ giáo hỏi trẻ lần sau làm để mượn đồ chơi bạn Trong loại trò chơi, trò chơi phân vai theo chủ đề có vị trí đặc biệt quan trọng Thơng qua chủ đề mà giáo có tác động vào nhiều khía cạnh hành vi trẻ Trong trò chơi phân vai theo chủ đề có hai mối quan hệ, quan hệ trẻ với quan hệ vai chơi với Các vai có tác dụng nêu gương quan trọng trẻ đóng vai, việc khai thác tác dụng giáo dục trò chơi phân vai đòi hỏi phải cơng phu, chuẩn bị, suy nghĩ chu đáo cô giáo Đối với trẻ lứa tuổi trẻ học mà chơi, chơi mà học, vui chơi trẻ thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác sống người lớn, tiến hành lồng hành vi văn minh vào vui chơi, qua trẻ đối thoại câu chào hỏi lễ phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận hai tay, theo dõi quan sát lắng nghe để kịp thời uốn nắn trẻ có biểu chưa chuẩn mực Qua giúp trẻ hình thành thói quen hành vi văn minh giao tiếp Ví dụ: Qua trò chơi phân vai - y tá - bác sĩ Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác, cháu đau chỗ nào? Đau sao? Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày lần, bệnh nhân nhận thuốc, nhận đơn thuốc hai tay nói lời cảm ơn cô y tá, bác sĩ 12 Hình ảnh trẻ hoạt động góc Đóng vai Với trò chơi “ Bác sỹ” Ví dụ: Qua trò chơi bán hàng Trò chơi bán hàng mơ cơng việc sống người lớn, qua trò chơi trẻ biết thái độ cuả người bán hàng người mua: Người bán, người mua giao tiếp phải nhìn để chào mặc bán, đưa nhận hàng trả tiền, nhận tiền tay người mua sau nhận hàng, phải trả tiền Các bé chơi bán hàng 13 Ví dụ: Qua trò chơi đóng vai “nấu ăn” trẻ biết rửa tay xà phòng trước bắt tay vào sơ chế ăn, biết rửa thức ăn vòi nước biết bỏ rác thải vào thùng đựng rác thải * Trong động trời: Đối với hoạt động sau lần tổ chức cho trẻ quan sát giáo dục cho trẻ tình yêu thiên nhiên, vật gần gủi trẻ, giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ mơi trường xung quanh Ngồi tơi giáo dục trẻ biết rửa chân, tay xà phòng vòi nước chảy biết giũ gìn quần áo không để lấm bẩn tham gia vào hoạt động Ví dụ: Ở chủ đề Thế giới thực vật “Quan sát có mục đích: Quan sát Cây Lộc Vừng” Sau cho trẻ quan sát xong giáo dục trẻ biết bảo vệ không ngắt bẻ cành, cho trẻ nhặt rụng xung quanh trường bỏ vào sọt rác nhằm rèn hành vi văn minh cho trẻ Cuối hoạt động hướng dẫn cho trẻ rửa tay xà phòng vòi nước chảy nhằm rèn thói quen vệ sinh cho trẻ Hình ảnh trẻ quan sát Lộc Vừng * Trong ăn trưa : Trước tổ chức cho trẻ ăn cho trẻ rửa tay ngồi vào bàn chẩn bị ăn cơm hỏi trẻ : - Trước ăn phải làm gì? - Khi đánh rơi vãi cơm bàn phải làm gì? - Khi ăn có nói chuyện khơng? có dùng tay bốc thức ăn khơng? sao? Nếu vệ sinh sẽ, ăn uống gọn gàng khơng nói chuyện khoẻ mạnh, không bị lây nhiễm bệnh hô hấp bệnh chân tay miệng bệnh tả Ngày 14 tơi trò chuyện với trẻ trước lúc ăn thấy ăn trẻ ăn ngoan, ăn hết suất khơng làm rơi vãi cơm bàn Ngồi tơi rèn cho trẻ có thói quen vệ sinh rửa tay trước ăn sau vệ sinh Khi rửa tay biết chờ đến lượt, vặn vòi nước chảy nhỏ, tiết kiệm nước, khơng làm nước bắn bạn, tự lau mặt thấy mặt bẩn * Giờ ngủ trưa: Đến ngủ ln nhắc nhở trẻ phải ngủ ngoan khơng nói chuyện để làm ảnh hưởng đến bạn Như thông qua lúc nơi để lồng ghép rền luyện trẻ thói quen vệ sinh hành vi văn minh thấy trẻ lớp tiến rõ rệt, trẻ biết cất đồ dùng nơi quy định, biết giúp cô giáo lau tủ đựng đồ chơi, biết đoàn kết với bạn hoạt động học hoạt động vui chơi * Hoạt động lao động: - Lao động tự phục vụ: Tôi nhắc nhở để trẻ tự phục vụ cho đại tiện, tiểu tiện nơi quy định, vệ sinh xong phải biết rửa tay vòi nước xà phòng Biết ðể ðồ dùng nhân ngăn nắp nơi quy định, biết giũ gìn vệ sinh thân thể để phòng tránh bệnh tật - Lao động vệ sinh môi trường: Cứ chiều thứ tuần tơi khuyến khích trẻ lớp tơi giúp đỡ cô giáo lau chùi đồ dùng đồ chơi, xếp dọn đồ dùng ngăn nắp, nhặt rác sân trường Hình ảnh trẻ lao động nhạt rác sân trường Qua việc làm trẻ vào thói quen vệ sinh ngăn nắp, biết chia sẻ giúp đỡ người xung quanh Ngồi trẻ biết đồn kết, phối hợp để hồn thành công việc 15 * Hoạt động nêu gương Nêu gương lấy gương người thật, việc thật làm mẫu cho trẻ noi theo nhằm xây dựng tính tự giác cho trẻ việc thực rèn thói quen vệ sinh hành văn minh cho trẻ Ví dụ: Cơ thấy lớp có bạn Vân đến lớp bạn mặc quần áo sẽ, đầu tóc gọn gàng Ngồi bạn Vân biết giúp giáo số việc : lau đồ dùng đồ chơi, lau bàn ghế, ….Các cần học tập bạn Vân Ví dụ: Hôm cô thấy bạn Thảo ngoan học ngồi ngoan chăm nghe cô kể chuyện trả lời câu hỏi Không đến ăn Bạn ăn hết suất ăn ăn bạn khơng nói chuyện, khơng đánh rơi cơm bàn, không dùng tay để bốc thức ăn Các cần học tập bạn Thảo Cả lớp tuyên dương bạn Thảo tràng pháo tay Ví dụ: Sau học xong học tạo hình, bạn mải vui đùa bạn Hà My biết giúp giáo viên cất đồ dùng gọn gàng để nơi qui định Ví dụ: Sáng mẹ đưa đến cổng trường bạn Thiên cúi xuống nhặt vỏ hộp sữa mà em bé trước vừa vứt xuống bỏ vào thùng đựng rác thải Bạn Thiên có hành vi tốt hành vi bảo vệ mơi trường xanh xạch đẹp cho quang cảnh sân trường ta Khi uống sữa lớp xong phải vứt vỏ hộp sữa vào thùng, giỏ đựng rác thải Kết quả: Biện pháp thực giúp trẻ biết tự đánh giá việc làm tốt xấu có ý thức học tập bạn có thói quen vệ sinh hành vi văn minh Từ trẻ lớp ln có ý thức hoạt động hàng ngày 2.3.4 Công tác tuyên truyền phù hợp với phu huynh Như biết trẻ lứa tuổi mầm non môi trường xã hội tiếp xúc chưa mở rộng, chủ yếu gia đình lớp học Vì vậy, giáo viên mầm non người thân gia đình có ý nghĩa vơ quan trọng tác động trực tiếp đến trực tiếp đến đứa trẻ, cần tạo hành vi chuẩn mực để trẻ học theo, để giúp trẻ hình thành hành vi quy tắc ứng xử phù hợp giáo viên cha mẹ trẻ cần phải phối hợp chặt chẽ với để giáo dục trẻ.Để môi trường sống trẻ lành mạnh phát triển tốt thể chất lẫn tinh thần Tăng cường phối hợp với nhà trường gia đình việc chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ Ngồi việc chăm sóc tốt trường cháu cần quan tâm chăm sóc gia đình Do phụ huynh phải nắm bắt kiến thức chăm sóc vệ sinh cho trẻ Tôi thường xuyên tuyên truyền đến phụ huynh hình thức sau: - Tun truyền qua góc trao đổi phụ huynh: + “Trăm nghe khơng thấy” góc phụ huynh lớp tơi đặc biệt ý đến hình ảnh, nội dung tuyên truyền phong phú, hấp dẫn giáo dục vệ sinh cá nhân thay đổi thường xuyên Những nội dung tuyên truyền thực tế phản ánh hoạt động vệ sinh lớp nên phụ huynh ý đón trả trẻ Tơi dành riêng mảng tường để trang trí hình ảnh bước rửa mặt rửa tay, cách giữ gìn vệ sinh cho phụ huynh nắm bắt kết hợp dạy trẻ nhà 16 Hình ảnh tuyên truyền với phụ huynh Tuyên truyền qua buổi gặp mặt kế hoạch truyền thông lớp Đầu năm học xây dựng kế hoạch truyền thông cho lớp, hai tháng tổ chức lần, nội dung truyền thông dành nhiều thời gian cho công tác phối hợp nhà trường gia đình giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ, qua buổi truyền thơng phụ huynh giáo viên có dịp trao đổi kinh nghiệm chăm sóc, ni dạy trẻ theo khoa học hỗ trợ cho phụ huynh kiến thức đắn cách chăm sóc vệ sinh cá nhân cho trẻ Thơng qua cách làm góp phần nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân ban ngành đoàn thể hiểu sâu ngành học, đặc biệt trọng đến nội dung vệ sinh cho trẻ cộng đồng Ngồi ra, tơi vận động phụ huynh tham gia vào hoạt động tuyên truyền vẽ tranh, sáng tác thơ, nhạc, câu chuyện vấn đề giáo dục vệ sinh cho trẻ phụ huynh hưởng ứng mạnh mẽ Xác định vai trò giáo viên trao đổi với phụ huynh để phối hợp để bảo cho trẻ, lớp giáo viên gương cho trẻ noi theo lời nói hành động giúp trẻ có mơi trường tự lập, cách ứng xử với cô bạn bè lứa Thương yêu quan tâm, chăm sóc dạy dỗ trẻ, ln tạo khơng khí đầm ấm, xưng hơ thân mật, đối xử với trẻ phải công bằng, vô tư, không đánh mắng, qt nạt trẻ, tơn trọng trẻ, khơng nói lấn át cắt ngang lời trẻ VD: Khi trẻ chào cô phải đáp lại “cô chào cháu”, “cô mời ăn cơm”, trẻ làm giúp cô việc phải cám ơn; trẻ bướng bỉnh phải có thái độ nhẹ nhàng dỗ dành giải thích để trẻ phân biệt điều tốt xấu Cần khéo léo 17 xử trí tình sư phạm để tạo cho trẻ lòng tin, mạnh dạn, hồn nhiên, thật không ngại nhận lỗi Trong cách cư xử giao tiếp cô với bạn bè đồng nghiệp cần thể văn minh lịch sự, biết kính nhường dưới, đồn kết thân giúp đỡ lẫn nhau, nói nhỏ nhẹ cởi mở, thân thiện, khiêm tốn học hỏi, trung thực thật thà, độ lượng với bạn bè cách cư xử Khi nói giao tiếp với phụ huynh cần niềm nở, hoà nhã, khiêm tốn, tôn trọng lắng nghe ý kiến phụ huynh cần trao đổi thông tin cần thiết họ Đối với gia đình Cha mẹ phải thương u q trọng hết lòng cái, cần gần gũi bảo ban dạy dỗ tận tình, trò chuyện với trẻ gương bạn tốt lứa tuổi để trẻ bắt chước noi theo Cần nghiêm khắc với thói hư tật xấu trẻ, khơng cho trẻ chơi đồ chơi phim ảnh kích động bạo lực… Trong sống gia đình ln phải u thương, tơn trọng quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tạo môi trường sống đầm ấm, bố mẹ ông bà phải thực gương mẫu mặt để noi theo Cần tổ chức sống gia đình có văn hố khơng nên cãi cọ chửi bới, khơng nên có hành vi thiếu văn hố trước mặt trẻ nói tục, chửi bậy, gây gổ đánh nhau, cờ bạc, rượu chè… Cần sống hoà thuận với người xung quanh, tôn trọng quan tâm giúp đỡ nhau, giữ gìn vệ sinh cơng cộng, khơng làm ồn nghỉ ngơi, tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơng đại tiểu tiện bừa bãi, làm tốt công tác từ thiện, tương thân tương ái, Còn với gia đình cần cha mẹ trẻ quan tâm bảo cho trẻ hành động giao tiếp, tranh qua loa mà bỏ qua cho trẻ nhỏ chưa biết Trong mối quan hệ gia đình cha mẹ trẻ ln gương chuẩn mực lời nói, hành động cho trẻ học tập Trong thực tế gia đình có tình phù hợp cha mẹ trẻ cần cho trẻ biết trẻ đánh giá cho ứng xử Ví dụ: Khi bố đưa cho mẹ đồ mà mẹ nhờ bố lấy, mẹ nói cảm ơn bố có trẻ cha mẹ trẻ hỏi xem mẹ nói chưa bố nghe mẹ nói có vui khơng, hay trẻ đưa đồ cho mẹ mẹ nhờ trẻ lấy mẹ cảm ơn trẻ để lần sau trẻ biết ứng xử phù hợp Muốn trẻ hình thành thói quen vệ sinh nhà trường gia đình phải thống yêu cầu giáo dục vệ sinh trẻ Nhà vệ sinh trường giáo viên thông báo, yêu cầu biện pháp giáo dục vệ sinh cho phụ huynh biết, yêu cầu phụ huynh theo dõi giúp đỡ cho biết tình hình trẻ thực nhà để phối hợp giáo dục rèn luyện cho trẻ cách tốt Chỉ có phối kết hợp chặt chẽ nâng cao hiệu cơng tác rèn luyện thói quen hành vi văn minh cho trẻ 18 Kết quả: Áp dụng biện pháp phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ giúp trẻ ln có mơi trường sống với hành vi quy tắc ứng xử phù hợp để trẻ học tự ý thức thực hành vi quy tắc ứng xử thực tế + Đã có 35/38 phụ huynh phối kết hợp với giáo việc rèn luyện nhà 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường + Đối với hoạt động giáo dục: Qua áp dụng nội dung yêu cầu biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ,nhìn chung cháu hình thành thói quen vệ sinh hành vi văn minh cách khả quan Đa số cháu thành thạo kỹ năng: Trẻ biết rửa mặt,rửa tay chải đầu, thay quần áo sử dụng thành thạo dụng cụ vệ sinh Biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi gọn gàng Biết bỏ rác nơi quy định, biết tiểu tiện nơi quy định Trẻ không ăn xanh, uống nước lã Khi ăn trẻ không để rơi vãi cơm, ăn hết suất thực tốt quy định vệ sinh ăn uống Các cháu thực yêu cầu thể nếp sống văn minh lịch nhà trường gia đình Biết chào hỏi lễ phép trước sau nhà Khi gặp người lớn biết biết chào hỏi lễ phép Khi chơi với bạn biết nhường nhịn đoàn kết hỗ trợ bạn chơi không đánh gây trật tự Biết giữ vệ sinh lịch nơi công cộng, không khạc nhổ bừa bãi, ho ngáp hắc hơi, hỉ mũi, phải lấy tay che miệng Biết tôn trọng người già người lớn tuổi quý mến người xung quanh Biết yêu quý bảo vê cảnh đẹp thiên nhiên không ngắt bẻ cành, hái hoa nhổ cỏ bắt sâu để cối luôn xanh tốt Biết yêu quý bảo vệ vật nuôi trồng Từ biện pháp áp dụng trẻ đạt số kết sau: Kết Tổng Nội dung khảo sát Đạt Chưa đạt số trẻ Số trẻ % Số trẻ % Trẻ biết rửa tay xà phòng 35 92,1 7,9 quy trình Trẻ biết vệ sinh thân thể sẻ 38 100 0 38 Trẻ biết vệ sinh ăn uống 36 94,7 5,5 Trẻ biết vệ sinh trước sau ngủ Trẻ có hành vi vệ sinh văn minh 38 34 100 89,5 10,5 Như với kết đạt việc rèn luyện nề nếp thói quen vệ sinh vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ việc làm quan trọng cần thiết để giúp trẻ hình thành nhân cách từ nhỏ 19 + Đối với thân: Từ thực nghiên cứu sáng kiến thân đúc kết nhiều kiến thức, kỹ năng, để rèn luyện nề nếp thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ lớp chủ nhiệm + Đối với đồng nghiệp Thấy hiệu nhóm lớp tơi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên nhà trường đem biện pháp để áp dụng vào nhóm lớp đạt kết cao + Đối với nhà trường: Từ kết mà lớp đạt sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm nhà trường đẩy mạnh phong trào viết sáng kiến nhằm nghiên cứu biện pháp để áp dụng vào việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày cành tốt KÊT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trẻ em non chăm sóc nhiệt tình người lớn tốt,dạy trẻ tốt sau trẻ thành người tốt lời Bác Hồ nói: “ Trẻ em búp cành Biết ăn biết ngủ biết học hành ngoan” Việc rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo vơ quan trọng Song cơng việc thật khơng đơn giản Trình độ nhận thức tiếp thu cháu khác nhau, điều kiện hoàn cảnh sống gia đình cháu khơng đồng qua q trình thực tơi nhận thấy muốn thực tốt việc này, thân giáo viên cần phải: - Trau dồi kiến thức vệ sinh hành vi văn minh cần thiết - Cô phải người có phẩm chất đạo đức tốt, mẫu mực, chịu khó, kiên trì tìm tòi học hỏi, ln có biện pháp sáng tạo giảng dạy chăm sóc giáo dục trẻ - Cơ giáo phải dành thời gian, ý nhiều đến cháu cá biệt để có biện pháp giáo dục phù hợp, phải động viên khen thưởng sửa sai kịp thời cho trẻ nhằm khích thích việc làm tốt hạn chế hành vi xấu trẻ - Cơ giáo hết lòng yêu thương cháu, với tinh thần người mẹ thứ hai cháu, cô giáo phải nhạy bén trước diễn biến cháu, hiểu đặc điểm tâm sinh lý cháu, hiểu hoàn cảnh sống gia đình - Gia đình phải thật mái ấm tình thương bao bọc chở che cho trẻ, bố mẹ phải gương sáng để trẻ noi theo, phải quan tâm, yêu thương trẻ, có trách nhiệm giáo dục trẻ từ chào đời - Tuyên truyền với phụ huynh công tác giáo dục rèn luyện vệ sinh văn minh cho trẻ Do muốn giáo dục chăm sóc trẻ đạt kết tốt phải có thống phương pháp giáo dục cô giáo lớp phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường gia đình xã hội 20 3.2 Kiến nghị * Đối với nhà trường: - Cần tham mưu với cấp lãnh đạo đầu tư thêm sở vật chât để giúp cho việc chăm sóc giáo dục rèn luyện trẻ tối - Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt tổ chuyên môn để rút học kinh nghiệm việc rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ để trẻ ln nói điều hay làm việc tốt phát triển toàn diện về: Đức - thể - mỹ - Luôn cập nhật thông tin nội dung phương pháp giáo dục chăm sóc trẻ thơng báo cho giáo viên tạo điều kiện cho giáo viên nắm bắt thơng tin kịp thời, xác áp dụng vào trình hoạt động trẻ nhằm đạt hiệu cao * Đối với phòng giáo dục: - Thường xuyên mở lớp chuyên đề, lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tạo điều kiện cho giáo viên tiếp thu, học hỏi, mở rộng thêm vốn kiến thức - Phòng giáo dục, nhà trường cần có kế hoạch tổ chức hội thi : “Liên hoan gia đình, nhà trường sức khoẻ trẻ thơ” để thu hút quan tâm, cổ vũ, động viên đông đảo bậc phụ huynh cộng đồng để có điều kiện tuyên truyền sâu rộng đến ban ngành đoàn thể nhân dân tầm quan trọng cơng tác chăm sóc sức khoẻ giáo dục vệ sinh cho trẻ mầm non - Các cấp, ngành đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng thêm sở vật chất cho trường cho lớp để cơng tác chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ thực đạt kết thời gian đến - Tổ chức kiểm tra, có kế hoạch hướng dẫn cụ thể thu kết cao việc chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên mầm non Trên vài kinh nghiệm việc dạy trẻ có thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ, thân rút sau năm học Tôi xin chân thành cảm ơn! Nga Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2018 XÁC NHẬN Tôi xin cam đoan SKKN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN Vị viết khơng chép nội dung người khác Người thực Lê Thị Lăng 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Từ điển thành ngữ Việt Nam [2] Tham luận Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII Ni trưởng Thích Nữ Huệ Từ - UV TT HĐTS, Phó Trưởng Ban Từ thiện Xã hội TƯ GHPGVN [3] Rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo tác giả Nguyễn Thị Xuân [4] Lược ghi phát biểu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân Lễ phát động tháng hành động trẻ em năm 2011) [5] Trang thông tin sức khỏe tổng hợp “Báo sống khỏe.com” 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNH KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Lăng Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên Trường MN Nga Thủy TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh…) Một số biện pháp cho trẻ 24 – 36 tháng làm quen với âm nhạc nâng cao hiệu giáo dục âm nhạc trường mầm non Nga Thủy PGD & ĐT huyện Kết đánh giá xếp Năm học đánh loại( A,B giá xếp loại C) A 2014 - 2015 23 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGA SƠN TRƯỜNG MẦM NON NGA THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NHỮNG THÓI QUEN VỆ SINH VÀ HÀNH VI VĂN MINH CHO TRẺ 4-5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THỦY Người thực hiện: Lê Thị Lăng Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Thủy SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn 24 THANH HÓA NĂM 2018 25 ... 20 14 - 20 15 23 PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGA SƠN TRƯỜNG MẦM NON NGA THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN NHỮNG THÓI QUEN VỆ SINH VÀ HÀNH VI VĂN MINH CHO TRẺ 4- 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON. .. 38 Trẻ biết vệ sinh ăn uống 36 94, 7 5, 5 Trẻ biết vệ sinh trước sau ngủ Trẻ có hành vi vệ sinh văn minh 38 34 100 89 ,5 10 ,5 Như với kết đạt vi c rèn luyện nề nếp thói quen vệ sinh vệ sinh hành vi. .. cầu biện pháp rèn luyện thói quen vệ sinh hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo nhỡ,nhìn chung cháu hình thành thói quen vệ sinh hành vi văn minh cách khả quan Đa số cháu thành thạo kỹ năng: Trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non nga thủy , skkn một số biện pháp rèn luyện những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non nga thủy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay