skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non tam thanh

21 42 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:16

MỤC LỤC STT I Số trang PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi, đối tượng 3 3 3.4 3.5 3.6 Phương pháp nghiên cứu Giả thiết khoa học Dự báo đóng góp đề tài PHẦN NỘI DUNG Cơ sở khoa học Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Khảo sát thực tế trước thực đề tài Các giải pháp thực Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên công tác chăm sóc giáo dục trẻ Xây dựng mơi trường học tập ngồi lớp Đởi hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Tăng cường công tác kiểm tra, thăm lớp dự Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề 3.7 Tổ chức thi cấp trường 13 3.8 3.9 Bồi dưỡng chuyên môn qua hoạt động chuyên môn 13,14 khác Bồi dưỡng đội ngũ qua việc phát huy nội lực 15 3.10 Nêu cao tính gương mẫu cán quản lý 16 III Kết đạt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị đề xuất 16,17,18 II 1.1 1.2 3.1 3.2 3.3 5 6,7 10 11 11 12 19 20 I PHẦN MỞ ĐÂU Lý chọn đề tài: Trong năm qua Nhà nước quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo đủ số lượng, đồng cấu, nâng cao chất lượng, đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đạo đức lối sống, lương tâm nghề nghiệp trình độ chun mơn nghiệp vụ giáo viên, đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi ngày cao nghiệp giáo dục thời đại cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Nghị số 29 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI “Đởi bản, tồn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế khẳng định vai trò “Quyết định chất lượng giáo dục” đội ngũ nhà giáo Điều thể niềm vui, thể niềm tin vừa thể mong đợi nhiều từ Đảng nhà nước đội ngũ giáo viên công đổi nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên trường mầm non góp phần to lớn đưa lại hiệu cao chất lượng trẻ, giúp cho trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt tâm để bước vào lớp Chính vậy, người giáo viên mầm non xem người đặt móng đầu tiên, yếu tố định hình thành nhân cách cho trẻ Nhiệm vụ người giáo viên mầm non nặng nề, việc truyền thụ kiến thức kỹ đơn giản, ban đầu cho trẻ phải chăm sóc, ni dưỡng, uốn nắn tập cho trẻ thói quen, kỹ sống Để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng nhu cầu đổi giáo dục việc dạy học giữ vai trò chủ đạo trình hình thành phát triển nhân cách trẻ Thông qua hoạt động dạy - học nhận thức trí tuệ hành vi trẻ phát triển Điều chứng tỏ việc bồi dưỡng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non cần thiết Chất lượng đội ngũ nâng cao, tạo niềm tin cho bậc phụ huynh an tâm gửi đến trường Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành phát triển trẻ em chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kĩ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời Trước mục tiêu đổi toàn diện giáo dục, nhiệm vụ đặt lên cho đội ngũ nhà giáo yêu cầu với trách nhiệm lớn dạy học giáo dục…Mỗi nhà giáo theo yêu cầu đổi phải người giỏi chun mơn mà cần phải có lực sư phạm, lực giáo dục lối sống, phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm Đồng thời có trách nhiệm cao việc xây dựng môi giáo dục cho trẻ hoạt động Chính việc xây dựng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đởi phát triển chất lượng giáo dục nói chung chất lượng giáo dục Mầm non nói riêng, mục tiêu hàng đầu, nhiệm vụ then chốt cơng đởi mới, tồn diện giáo dục Với vai trò cán quản lý, phụ trách chun mơn, nhận thức vai trò đội ngũ giáo viên chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Làm để nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện nhà trường, đòi hỏi thách thức người làm cơng tác quản lý chúng tơi Đứng trước tình hình thân tơi thấy vai trò trách nhiệm việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu đổi ngày ngành, đáp ứng phát triển cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước đởi tồn diện giáo dục, đồng thời nhằm đảm bảo yêu cầu chăm sóc giáo dục cho trẻ Mầm non phát triển cách toàn diện mặt đức - trí - thể - mỹ nhằm đáp ứng yêu cầu xu ngày Chính tơi chọn “Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Tam Thanh” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: - Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu việc đổi nội dung phương pháp giáo dục Bồi dưỡng nâng cao lực cho giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện - Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng say mê tâm huyết với nghề, trau dồi phẩm chất đạo đức lối sống tốt nghề nghiệp đội ngũ giáo viên - Đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trường mầm non theo u cầu “Đởi tồn diện” giúp trẻ phát triển cách toàn diện - Tăng cường đầu tư CSVC trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Để thực đề tài “Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Tam Thanh” tiến hành nghiên cứu 26 giáo viên học sinh độ tuổi Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra khảo sát, phân tích đánh giá chất lượng giáo viên - Phương pháp quan sát - Phương pháp thảo luận - Phương pháp trải nghiệm Giả thiết khoa học Đội ngũ giáo viên định chất lượng giáo dục nhà trường, đội ngũ mạnh hay không quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng cán quản lý nhà trường Nếu cán quản lý có tinh thần trách nhiệm cao quan tâm theo dõi hoạt động giáo viên, biết lo lắng, trăn trở trước tồn đội ngũ chất lượng chăm sóc, giáo dục nhà trường, chất lượng nhà trường nói chung thay đởi rõ nét, đặc biệt tạo lòng tin phụ huynh, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Nhưng ngược lại quản lý khơng có tinh thần trách nhiệm, không quan tâm trăn trở với tồn đội ngũ giáo viên, chất lượng nhà trường, khơng chịu khó học tập tìm tòi nghiên cứu giải pháp tốt để cao chất lượng nhà trường, chắn chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh phát triển nhà trường ngày xuống dốc đồng thời khơng có lòng tin tự phụ huynh cấp làm tin tưởng hy vọng Ngành, Đảng Nhà nước Dự báo đóng góp đề tài: Các biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ trường mầm non mà thân áp dụng thực nghiệm thời gian vừa qua thực có hiệu Muốn có đội ngũ giáo viên mầm non mạnh mặt điều khơng thể thiếu cơng tác bồi dưỡng, việc vận dụng biện pháp cách sáng tạo, khoa học phù hợp thời điểm nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Góp phần nước thực thắng lợi Nghị Quyết 29 BCHTW Đảng đởi tồn diện II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở khoa học 1.1 Cơ sở lý luận Trong năm qua với phát triển giáo dục đào tạo, giáo dục mầm non ngày đổi Bậc học mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, nhiệm vụ giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển đức - trí - thể - mỹ, hình thành yếu tố ban đầu nhân cách người, chuẩn bị tâm làm hành trang cho trẻ vào lớp Chúng ta khẳng định bậc học Mầm non tạo tảng ban đầu cho trình đào tạo phát triển người tồn diện, nhằm đáp ứng u cầu thời đại cơng nghiệp hóa đại hóa Bồi dưỡng dùng với nghĩa cập nhật, bổ sung thêm số kiến thức, kỹ cần thiết, nâng cao hiểu biết sau đào tạo bản, cung cấp thêm kiến thức chun mơn, mang tính ứng dụng Còn đội ngũ toàn thể giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Như vậy, công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có vai trò đặc biệt quan trọng, khâu thiếu giáo dục đặc biệt trường mầm non Thời gian vừa qua bậc học mầm non có nhiều đóng góp có tinh thần trách nhiệm cao công tác “Thay Đảng rèn người”, trẻ mầm non sống học tập mơi trường chăm sóc giáo dục tốt tạo tiền đề cho bậc học thời gian qua bậc học Mầm non làm điều Tuy nhiên nhằm đáp ứng đổi phù hợp với yêu cầu xã hội phát triển, không chỉ dừng lại lòng với kết đạt được, để thực mục tiêu đổi mới, từ cần tập trung cao việc nâng cao chất lượng nhà trường mà nòng cốt đội ngũ giáo viên Để thực nhiệm vụ người giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết tính kiên nhẫn, chịu khó học tập, lối sống đạo đức, trình độ, kỹ sư phạm lĩnh vực khác Làm tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ nhằm giúp trẻ phát triển cách tồn diện, hình thành trẻ tính động, tự tin tự lập, lĩnh hội nhanh kiến thức, yêu cầu đòi hỏi người giáo viên trước hết phải xác định vai trò trách nhiệm việc chăm sóc giáo dục trẻ trường, phải tạo cho trẻ “học chơi - chơi mà học” với phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm Đứng trước yêu cầu cần thiết nâng cao chất lượng giáo dục trường mầm non nhằm đạt mục tiêu ngành nói chung trường nói riêng Vì bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cần thiết cấp bách, mang tính thường xuyên lâu dài 1.2 Cơ sở thực tiễn Thời gian gần việc đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên nói chung đặc biệt cho giáo viên mầm non nói riêng giáo dục ta rõ nét, việc quan tâm đến trình độ lực, chất lượng chuyên môn cấp ngành giáo viên mầm non coi trọng ý Tuy nhiên thực tế mà nói giáo viên mầm non nói chung giáo viên trường tơi nói riêng, tồn tại số lĩnh vực hoạt động chuyên môn Điều hạn chế tồn nhiều giáo viên lực chuyên môn việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm có nhiều hạn chế, giáo viên cứng nhắc phương pháp lên lớp, chưa sáng tạo hình thức tở chức, rập khuôn áp đặt trẻ Kỹ sư phạm chưa thật đạt kết cao, giáo viên rụt rè, thiếu tự tin, khả thu hút trẻ tích cực tham gia vào hoạt động chưa hiệu Kỹ tiếp cận với cơng nghệ thơng tin yếu Những giáo viên trẻ tuổi động, tiếp cận với tương đối họ lại chưa có kinh nghiệm chuyên môn kỹ sư phạm Đứng trước hạn chế, tồn giáo viên người cán quản lý cần có trách nhiệm cao việc tìm nguyên nhân giải pháp phù hợp để bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhà trường Để khắc phục tồn nêu trên, cần thiết phải có giải pháp quản lý mang tính chiến lược biện pháp cụ thể để phát triển đội ngũ giáo viên trường Mầm non Mục tiêu cuối tạo đội ngũ giáo viên Mầm non phát triển đủ số lượng, chuẩn hoá đồng trình độ chun mơn, có kế thừa để đáp ứng yêu cầu ngày cao cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, góp phần thực thành công nghiệp giáo dục Và khẳng định công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà người cán quản lý cần phải quan tâm Khảo sát thực tế trước thực đề tài: 2.1 Thuận lợi - Nhà trường có Ban giám hiệu trẻ t̉i, có sức khỏe nghiệp vụ chun mơn vững vàng, ln nhiệt tình, động có kế hoạch chỉ đạo hoạt động trường cách khoa học - Bản thân cán quản lý xác định tinh thần trách nhiệm cao với nghề, quan tâm theo dõi hoạt động nhà trường - Tập thể giáo viên có trình độ chuẩn chuẩn, ln tích cực tham gia hoạt động nhà trường, số giáo viên trẻ tiếp cận nhanh, có khả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động lớp - Được quan tâm cấp ngành đặc biệt nhận sư quan tâm, đồng thuận hội cha mẹ học sinh hoạt động nhà trường 2.2 Khó khăn - Cơ sở vật chất phòng học chật chội, trang thiết bị đại phục vụ dạy học thiếu thốn, đồ dùng đồ chơi trang thiết bị dạy học thiếu số lượng chủng loại dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ việc dạy học - Một số giáo viên trẻ nhận thức ý thức trách nhiệm nghề nghiệp chưa cao, chưa tự giác vấn đề tự học, tự bồi dưỡng - Năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên không đồng Kỹ lên lớp số đông giáo viên cứng nhắc, thiếu tự tin, chưa biết khai thác mặt mạnh thân mà họ có sẵn, chưa linh hoạt sáng tạo cách tổ chức - Chất lượng trẻ chưa đạt kết cao lĩnh vực theo mục tiêu độ tuổi - Đời sống nhân dân thấp, nhận thức phụ huynh bậc học chưa cao 2.3 Kết khảo sát đánh giá Là quản lý phân công phụ trách chuyên môn khối mẫu, tơi ln theo dõi tìm hiểu chất lượng đội ngũ giáo viên trường mình, nhằm để tìm biện pháp tốt để nâng cao chất lượng đội ngũ ngày lên Để làm điều trước tiên tơi xây dựng kế hoạch nội dung khảo sát nhằm có số xác để tìm biện pháp, giải pháp phù hợp cho đội ngũ giáo viên trường Khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên trước thực đề tài: Số lượng 26 người TT Nội dung khảo sát Nắm vững nội dung, kiến thức, kỹ năng, nội dung chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ theo độ t̉i Vận dụng phương pháp lên lớp sáng tạo, tổ chức lớp học phù hợp với nội dung yêu cầu Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Sáng tạo việc tự làm đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có địa phương Mạnh dạn, tự tin lên lớp Số lượng Tỷ lệ 14/26 54% 15/26 57% 11/26 42% 14/26 54% 12/26 46% Khảo sát chất lượng trẻ trước thực đề tài số lượng 380 trẻ TT Nội dung khảo sát Số lượng Tỷ lệ Số trẻ nắm yêu cầu kiến thức lĩnh 170/380 45% vực phát triển theo độ tuổi Trẻ có số kỹ thực tập, động 160/380 42% tác theo nội dung học Trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp với người lớn 190/380 50% Sáng tạo việc tự làm đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiễn sẵn có địa 150/380 39% phương cô giáo hướng dẫn Đứng trước thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên học sinh vậy, xác định vai trò người cán quản lý tơi đặt câu hỏi phải làm gì? làm nào? Để khắc phục khó khăn tồn để giúp đỡ giáo viên áp dụng vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ, giáo viên biết tận dụng điều kiện thuận lợi để trẻ tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, tích cực hứng thú hoạt động với cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ trường Mầm non Với băn khoăn trăn trở, dã mạnh dạn đề xuất số giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Các giải pháp thực 3.1 Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Giáo viên mầm non ví người mẹ hiền thứ hai trẻ, thời gian trẻ trường bên cô giáo khoảng thời gian nhiều nhà, hoạt động trẻ hầu hết phải hướng dẫn, quan tâm chăm sóc giáo viên Người giáo viên phải thiết tha, hứng thú với nghề nghiệp, yêu mến, tôn trọng trẻ gương hàng ngày trẻ Lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm động lực giúp cho người giáo viên gắn bó với trẻ, điều biểu lòng nhân hậu, vị tha, công bằng, tế nhị chu đáo, quan tâm để ý thay đổi nhỏ trẻ Đây yếu tố định chất lượng giáo viên mầm non Giáo viên phải biết làm cho trẻ lúc cảm thấy yêu quý, an tồn, cảm nhận mẹ, phải tỉ mỉ để phát nhu cầu cá nhân trẻ lúc nơi, điều thể gần gủi mà bậc học khác có Trên thực tế tơi quan sát nhận thấy số giáo viên chưa thật xác định vai trò nhiệm vụ mà trước hết tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự giác, đạo đức nghề ngiệp, đặc biệt tình thương giáo viên trẻ nhỏ Chính việc bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, tâm huyết cho đội ngũ giáo viên cần thiết, xem biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm làm thay đởi chất lượng chăm sóc giáo nhà trường Để làm tốt vấn đề tơi chủ động tham mưu với chi ủy chi xây dựng chuyên đề “Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm” tổ chức thực chuyên đề cách nghiêm túc đến tận đảng viên, giáo viên, đồng thời đưa tiêu chí ý thức tinh thần, trách nhiệm, đạo đức nhà giáo vào tiêu chí xếp loại hàng tháng Để hiệu đề xuất với hiệu trưởng xếp bố trí giáo viên có ý thức trách nhiệm đứng lớp với giáo viên hạn chế yếu tố Qua buổi sinh hoạt chuyên môn Ban giám hiệu cần phải đưa nội dung vào họp nhằm động viên nhắc nhở bồi dưỡng thêm cho giáo viên Phối hợp với cơng đồn cơng tác bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống b̉i sinh hoạt cơng đồn Ngồi để có kết cao tơi phối hợp đồn thể nhà trường, b̉i sinh hoạt cần phải có nội dung bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm đạo đức lối sống vào họp hình thức khác nhau, q trình triển khai cần có nghệ thuật tránh nhàm chán điểm qua gương điển hình Ngồi hình thức bồi dưỡng Ban giám hiệu phải thường xuyên quan sát, kiểm tra theo dõi hành vi cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên, để kịp thời động viên nhắc nhở tránh tình trạng, giáo viên gây kiểm tra khiển trách Đặc biệt gương có ý thức cao tinh thần trách nhiệm, có tình thương mẫu mực giáo viên dành cho trẻ, Ban giám hiệu, đoàn thể trường cần tuyên dương động viên khuyến khích, nhằm tiếp tục phát huy họ ưu điểm để họ lan tỏa đến giáo viên khác Đối với trẻ mầm non an toàn vấn đề hàng đầu, làm để đảm bảo điều hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm, đạo đức giáo viên Với biện pháp bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống nghề nghiệp cho giáo viên với giải pháp đưa tin đội ngũ giáo viên có bước chuyển làm thay đổi chất lượng giáo dục nhà trường Giáo viên tự giác hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tự nguyện khơng cần đến BGH hay nhắc nhở, họ thấm nhuần ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp phải Chính nhờ vào giải pháp giáo viên trẻ t̉i thực tế trường tơi, họ có trưởng thành đáng kể, biết lo lắng chăm sóc nghề trước nhiều 3.2 Xây dựng mơi trường học tập ngồi lớp: Như biết mơi trường giáo dục có ảnh hưởng khơng nhỏ đến phát triển tồn diện trẻ nhỏ, qua môi trường trẻ tham gia, trải nghiệp, khám Nếu giáo viên biết cách trang trí mơi trường theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” biết cách tổ chức định hướng cho trẻ hoạt động tham gia vào môi trường, chắn chất lượng trẻ có nhiều thay đởi, để đạt kết cho trẻ có mơi trường để trẻ có hội trải nghiệm? Việc cần bồi dưỡng cho giáo viên nắm bắt vấn đề cần thiết nhằm xây dựng môi trường đạt theo yêu cầu Để bồi dưỡng cho đội ngũ có hiểu biết, cách thức xây dựng, trang trí tơi tiến hành sau - Tham mưu với hiệu trưởng tổ chức cho đội ngũ tham quan, khơng có kinh phí xa tham quan trường trọng điểm huyện, công việc tiến hành đầu năm học - Phối hợp phụ huynh đóng góp phế liệu chung tay xây dựng tơn tạo mơi trường ngồi giáo viên - Bồi dưỡng cho giáo viên nguyên tắc trang trí mơi trường lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên trao đởi thảo luận tìm giải pháp, cách thức, hình thức trang trí phù hợp theo đặc điểm trẻ thực tế lớp, trường - Xây dựng trang trí lớp điểm theo nguyên tắc “Trang trí mơi trường lấy trẻ làm trung tâm” Cảnh quan mơi trường trang trí đẹp, trẻ hoạt động thoải mái, trải nghiệm, khám phá mang lại nhiều kết tốt Bên cạnh nhìn vào mơi trường trang trí có thẩm mỹ khoa học phụ huynh nhìn vào tin tưởng vào đội ngũ giáo viên đặc biệt tạo phối hợp cao phụ huynh với nhà trường, từ chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ thay đổi rõ nét, đảm bảo phát triển tồn diện theo u cầu uy tín nhà trường nâng lên tạo điều kiện cho việc thực xã hội hóa giáo dục Về việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên công tác xây dựng trang trí mơi trường, tơi thấy có nhiều kết khả quan bắt nguồn từ giáo viên Giáo viên có ý thức để ý thu gom phế liệu tự sáng tạo gắn ghép làm đồ dùng, đồ chơi phù hợp đẹp mắt, biết nhìn nhận cần thiết cho việc phải làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động trải nghiệm, đặc biệt số giáo viên biết tổ chức cho trẻ trang trí mơi trường làm đồ chơi với cô, phát huy cho trẻ khả tư sáng tạo đồng thời tạo cho trẻ biết chia giúp đỡ người khác 3.3 Đởi mới hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: Trẻ mầm non với quan điểm giáo dục “học chơi, chơi mà học” quan điểm giáo viên mầm non hoàn toàn chưa việc dạy trẻ theo phương pháp cũ giáo trung tâm, nói cho trẻ biết mà trẻ chưa biết, sẵn sàng giải thích giúp đỡ trẻ trẻ bắt đầu làm điều đặc biệt trẻ khám phá trải nghiệm hoạt động, để đáp ứng với đổi phát triển xã hội, đòi hỏi cá nhân chủ thể hoạt động nên phương pháp “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giúp trẻ tìm tòi khám phá trải nghiệm để phát triển tồn diện hơn, muốn làm điều đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải linh hoạt hoạt động, sáng tạo cách tổ chức, biết tạo hội để trẻ trải nghiệm, khám phá, đặc biệt phải biết trăn trở, linh hoạt, sáng tạo tìm kiếm xây dựng kế hoạch cho trẻ thực với mục tiêu “Tất hướng trẻ”, để giúp giáo viên có nhận thức đắn vấn đề sử dụng giải pháp sau: - Bồi dưỡng lý thuyết Bồi dưỡng cách tổ chức riêng chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” - Qua thực hành, tổ chức chuyên đề dạy mẫu thảo luận đánh giá nhận xét dạy giúp giáo viên tìm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thể q trình tở chức hoạt động, cách thức tổ chức, cách xây dựng hệ thống câu hỏi, sử dụng câu hỏi gọi "câu hỏi mở" Từ giúp giáo viên biết cụ thể mới, trẻ trung tâm nội dùng nào? - Kiểm tra giáo án để đánh giá đầu tư tư duy, sáng tạo, q trình tở chức, việc đặt câu hỏi với yêu cầu, đảm bảo hệ thống tính logic, qua góp ý bồi dưỡng lực, kỹ soạn thực dạy - Phối hợp tổ chuyên môn bồi dưỡng chuyên đề qua buổi sinh hoạt, qua kiểm tra theo dõi giáo viên hàng ngày thực tế cô hoạt động trẻ, sau kiểm tra, theo dõi tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên yếu - Phân cơng giáo viên có lực chun mơn đứng lớp giáo viên yếu chuyên môn để bồi dưỡng cho giáo viên yếu hàng ngày - Chỉ đạo cho giáo viên yếu chuyên môn xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng rõ ràng sau BGH duyệt kế hoạch phân công tổ trưởng theo dõi việc thực kế hoạch tự bồi dưỡng giáo viên đó, phối hợp với tổ trưởng theo dõi đánh giá kết tự bồi dưỡng giáo viên hàng tháng 3.4 Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn Tổ chuyên môn phận cấu thành trường Các tở, nhóm chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp phận nghiệp vụ khác tổ chức đồn thể thực nhiệm vụ tở nhiệm vụ khác có chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt mục tiêu đề 10 Tổ chuyên môn nơi trực tiếp triển khai mặt hoạt động nhà trường, trọng tâm hoạt động giáo dục dạy học.Tổ chuyên môn đầu mối quản lý mà Hiệu trưởng thiết phải tập trung dựa vào để quản lý nhà trường nhiều phương diện, hoạt động giáo dục, dạy học hoạt động sư phạm giáo viên Đặc biệt, tổ trưởng chuyên môn nơi tập hợp, đồn kết, tìm hiểu nắm vững tâm tư, tình cảm khó khăn đời sống giáo viên tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ giáo viên tở hồn thành tốt nhiệm vụ người giáo Hiểu vai trò nhiệm vụ quan trọng tổ trưởng chuyên môn từ đầu năm thân triển khai số kế hoạch chỉ đạo cho đồng chí tở ctrưởng chun mơn - Chỉ đạo đồng chí tở trưởng có kế hoạch cụ thể cho việc thăm lớp dự giờ, xây dựng kế hoạch cho cá nhân tở dự lẫn Ngồi việc góp ý trực tiếp cho người dạy giáo viên sau dự thành viên mình, cần góp ý xây dựng cho dạy vào sinh hoạt tở, nhằm giúp thành viên khác học tập hay rút kinh nghiệp hạn chế tồn tại, tránh tình trạng hạn chế tồn bị lặp lại giáo viên khác kế hoạch tổ trưởng xây dựng kiểm tra duyệt đầu năm học - Bên cạnh thường xuyên kiểm tra theo dõi, dám sát hoạt động tổ chuyên môn, kịp thời động viên nhắc nhở - Chỉ đạo việc sinh hoạt tổ định kỳ thực đổi sinh hoạt Trong nội dung sinh hoạt phải có nội dung trọng tâm chun mơn như: + Đưa tình sư phạm thảo luận Nhận xét tiết dự - Bằng biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo viên thêm hiệu Một số giáo viên mạnh dạn chia sẻ điểm yếu thân mục đích để thành viên tở tìm ngun nhân góp ý bồi dưỡng cho giáo viên 3.5 Tăng cường công tác kiểm tra, thăm lớp dự giờ: Ngồi việc nắm vững kiến thức chun mơn lý thuyết vấn đề kỹ sư phạm lại cần thiết qua giáo viên trực tiếp truyền tải kiến thức điệu bộ, ánh mắt, kỹ tổ chức đem lại hiệu cho môn học cao thu hút trẻ tham gia tích cực vào hoạt động học cách hứng thú, nhờ vào kỹ có giáo viên Chính qua tở chức thăm lớp dự giúp cho giáo viên có thêm kinh nghiệm sau góp ý bồi dưỡng người dự giờ, đồng thời giáo viên tự nhận điểm hạn chế tồn dạy, bên cạnh giáo viên có kỹ lên lớp, mạnh dạn, tự tin cho dạy - Một câu nói người xưa “Học thầy khơng tày học bạn” qua đợt sinh hoạt chuyên môn cụm giáo viên dự để học hỏi kinh nghiệm giáo viên trường bạn hay để bồi dưỡng thêm cho giáo viên trường - Đầu tháng có kế hoạch cụ thể cho việc thăm lớp dự giờ, xây dựng tiêu chí kỹ để đối chiếu kỹ lên lớp giáo viên, nhằm góp ý bồi dưỡng xác 11 VD: Xây dựng kỹ năng: Kỹ nói truyền đạt cho trẻ, kỹ tác phong điệu cử chỉ; kỹ gây hứng thú thu hút trẻ; kỹ xử lý tình huống; kỹ tở chức hình thức học; kỹ sáng tạo; kỹ tổ chức lấy trẻ làm trung tâm Tất kỹ cần thiết cho dạy giáo viên xây dựng thành hàng tuần dự người yếu kỹ lên lớp Việc làm lúc đầu có số giáo viên thấy khó chịu thời gian sau họ tự nhận thân, giáo viên vui vẻ tự nguyện mời tơi lại dự để góp ý cho họ, kỹ giáo viên thay đổi theo thời gian - Quán triệt giáo viên công tác soạn chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ trước ngày Công việc giáo viên làm tốt giúp giáo viên chủ động tự tin dạy tự rèn cho giáo viên có thói quen lên lớp đồng thời điều kiện để tự bồi dưỡng kỹ lên lớp cho thân giáo viên - Bên cạnh ban giám hiệu tổ chuyên môn thực công tác kiểm tra hồ sơ soạn giáo viên theo nội dung kế hoạch xây dựng - Tăng cường kiểm tra hoạt động thời gian biểu giáo viên ngày, để nhằm giúp giáo viên có nề nếp thực quy chế chuyên môn qua giúp giáo viên chủ động công tác chăm sóc giáo dục, tự rèn luyện bồi dưỡng kỹ lên lớp Qua giải pháp đưa vào áp dụng nhận thấy kỹ lên lớp giáo viên tiến nhiều, đặc biệt kỹ tổ chức học lấy trẻ làm trung tâm kỹ gây hứng thú cho trẻ trình học, trẻ khơng nhàm chán hoạt động, nhìn chung trẻ hứng thú tỏ không mệt mỏi mà hào hứng muốn tìm hiểu khám phá thêm Các giáo viên tự tin chủ động dạy đặc biệt kiểm tra dự đột xuất giáo viên khẳng định kỹ lên lớp Hồ sơ soạn có chất lượng đầu tư rõ nét 3.6 Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề: Như biết, đồ dùng đồ chơi nhu cầu tự nhiên thiếu với sống trẻ, đặc biệt hoạt động trẻ mầm non Tuy nhiên lúc mua hết đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động trẻ trường mầm non Đặc điểm trẻ mầm non ln có nhu cầu chơi với đồ dùng, đồ chơi có màu sắc đẹp, lạ, phong phú hấp dẫn Để thoả mãn nhu cầu trẻ, đòi hỏi người cán quản lý, giáo viên mầm non phải sáng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi lạ, hấp dẫn phù hợp với nội dung hoạt động Việc tổ chức làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu mở, vật liệu qua sử dụng hội để giáo viên tích cực sâu vào nghiên cứu, học hỏi cách làm nâng cao khả vận dụng phát huy kỹ năng, khả sáng tạo để làm đồ dùng đồ chơi, đồng thời học tập nhiều kinh nghiệm, nẩy sinh nhiều ý tưởng sáng kiến hay làm đồ dùng đồ chơi Để làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên qua việc làm đồ dùng đồ chơi, ban giám hiệu thống tổ chức nội dung 12 - Phát động làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề - Tổ chức thi “Tự làm đồ dùng đồ chơi” cấp trường - Cuối chủ đề chỉ đạo lớp trưng bày sản phẩm trẻ Qua gợi ý cho giáo viên tổ chức cho trẻ tham quan cuối chủ đề khối lớp với Hình thức giúp cho giáo viên trẻ mở rộng thêm vốn hiểu biết, tăng thêm tinh thần thi đua học tập lẫn 3.7 Tổ chức thi cấp trường Để chứng minh khả giáo viên thấy qua thi tất giáo viên đưa hết khả để đầu tư cho dạy Việc tổ chức cho giáo viên tham gia thi hội để giáo viên bồi dưỡng cho nhau, qua họ nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tạo điều kiện để học tập kinh nghiệm, tham gia thi chắn giáo viên phải nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, kiến thức kỹ sư phạm, phải tìm tòi sáng tạo hình thức nhằm thu hút trẻ để đạt kết cao Qua thi thể tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp với nhau, qua trao đởi trò chuyện giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm Trong năm gần trường thực lấy việc thi cử bồi dưỡng cho giáo viên Vì năm học qua trường chúng tơi tở chức nhiều thi - Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường - Cuộc thi “ Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” Qua đợt thi tở chức nghiêm túc góp phần thúc đẩy ý chí phấn đấu lên cá nhân giáo viên, giúp giáo viên tự tin lần lên lớp, biết sáng tạo linh hoạt cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Tơi nhận thấy tăng cường biện pháp thi cho giáo viên học sinh trước tiên giúp giáo viên tự thi đua tự bồi dưỡng cách để đạt kết tốt thi, chất lượng giáo viên học sinh ngày thay đổi rã rệt 3.8 Bồi dưỡng chuyên môn qua hoạt động chuyên môn khác Để chất lượng giáo viên nâng lên cách toàn diện, đồng hoạt động dạy học, quản lý phụ trách chuyên môn quan sát, nắm bắt điểm yếu, hạn chế đội ngũ giáo viên hoạt động chăm sóc giáo dục, mục đính nhằm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng mà giáo viên mắc phải nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên thông qua hoạt động chuyên môn khác * Bồi dưỡng giáo viên sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng thiết kế giáo án điện tử Đối với trẻ Mầm non hình ảnh sinh động, màu sắc lấp lánh kèm theo tiếng động, âm thanh, nhạc thu hút hứng thú trẻ vào giảng, đặc biệt với thời đại công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, việc cho trẻ tiếp xúc cơng nghệ sớm có nhiều lợi cho trẻ q trình học đem lại hiệu học cao, để có chất lượng hoạt động học trẻ, trước hết đội ngũ giáo viên phải biết sử dụng vận dụng công nghệ vào dạy hợp lý, hiệu quả, để làm điều tiến hành sau 13 Để thực cách hiệu giao chỉ tiêu giáo viên có đến tiết dạy sử dụng giáo án điện tử chủ đề, để Ban giám hiệu, tổ chuyên môn dự đánh giá, qua để đánh giá mức độ tiến giáo viên việc sử dụng công nghệ vào dạy đạt kết nào, nhằm có kế hoạch - Phân công giáo viên giỏi công nghệ phụ trách kèm cặp, giúp đỡ giáo viên khác hạn chế cơng nghệ - Chỉ đạo tở chun môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên yếu cơng nghệ, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên giáo viên tổ việc vận dụng công nghệ vào dạy Sau đợt bồi dưỡng trường có nhiều thay đởi, cơng nghệ có nhiều tiến Nhìn chung giáo viên tỏ say sưa xây dựng giáo án điện tử để dạy trẻ, việc bồi dưỡng có kế hoạch thường xuyên giúp giáo viên biết chủ động soạn trước lên lớp, giúp giáo viên động sáng tạo, giáo viên có tinh thân hứng thú dạy học có sử dụng máy tính, trẻ qua học hình chiếu, tham gia trải nghiệm sử dụng máy chiếu, trẻ tỏ thích thú, kết học cao đem lại kết mong đợi học đưa * Bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ sử dụng thiết bị dạy học Ngoài việc sử dụng thiết bị dạy học đại ti vi, thiết bị phương tiện dạy học khác không phần quan trọng đưa vào phục vụ cho dạy học, đặc biệt việc sử dụng đàn oogan giáo viên mầm non nhiều hạn chế, phần lớn giáo viên dạy âm nhạc, hồn tồn khơng có tiếng nhạc, tiếng đàn, làm tính đặc thù môn, đồng thời tạo cho trẻ nhàm chán dẫn đến kết học không cao Chính việc bồi dưỡng chất lượng cho đội ngũ giáo viên theo nghĩ cần phải bồi dưỡng cho họ kỹ kiến thức sử dụng thiết bị dạy học để đem lại chất lượng chuyên môn xây dựng kế hoạch sau: - Đầu năm trường tổ chức khảo sát việc sử dụng thiết bị dạy học (Đàn, máy tính, thiết bị đầu video ) - Lên kế hoạch bồi dưỡng - Tổ chức cho giáo viên dự hoạt động giáo dục âm nhạc để giúp họ nhận biết việc sử dụng thiết bị vào phục vụ cho học ảnh hưởng lớn đến chất lượng nào, giúp giáo viên nhận sử dụng thiết bị vào dạy học tạo cho giáo viên thêm hứng thú lòng say mê day học, nhận hiệu từ việc sử dụng thiết bị mang lại hiệu cho học - Sau họ sử dụng đàn cách thành thạo, Ban giám hiệu tổ chức cho giáo viên vận dụng đàn vào hoạt động âm nhạc hoạt động học khác với việc sử dụng thiết bị khác đài catsec, đầu đĩa, loa máy để đồng nghiệp góp ý bở sung bồi dưỡng thêm cho kỹ sử dụng thiết bị dạy 3.9 Bồi dưỡng đội ngũ qua việc phát huy nội lực: 14 Xây dựng môi trường sư phạm dân chủ, bình đẳng, động lực thúc đẩy nở lực phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm đội ngũ giáo viên Làm để phát huy nội lực bên họ Như biết Ban giám hiệu nhà trường phải người cầm cân nảy mực, người cha người mẹ, sát cánh bên giáo viên, trường mầm non tất nữ nên có nhiều khó khăn sống tập thể hàng ngày, đặc biệt mối đoàn kết đồng nghiệp với nhau, tính so bì, cạnh tranh khơng thể khơng có mơi trường tồn nữ, Ban giám hiệu làm để hạn chế ảnh hưởng cách tế nhị nhằm phát huy tính phấn đấu, tính thi đua cạnh tranh lành mạnh, tính nhiệt tình đầy trách nhiệm tâm huyết với trường giáo viên Đầu năm học mạnh dạn đưa quan điểm chung với ý kiến BGH đến thống - Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công công khai - Động viên, gần gũi với giáo viên nhằm tạo cho giáo viên tâm lý làm việc thoải mái không bị áp lực - Qua thăm lớp dự giờ, đánh giá xếp loại hàng tháng đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp hàng năm, GBH đánh giá khách quan, không nể nang mà cần đánh giá cách xác, giáo viên làm chưa làm theo lực thực tế Làm trước tiên giúp giáo viên nhận thức lực đánh giá, thứ hai giáo viên thoải mái tạo động lực, giúp giáo viên có tinh thần thi đua nhau, có trách nhiệm lo lắng cơng việc mình, giáo viên cảm thấy thoải mái đánh giá cơng bằng, xác Nhưng ngược lại Ban giám hiệu đánh giá khơng xác thực tế giáo viên, không ghi nhận thành tích giáo viên có lực làm được, chắn điều làm tinh thần ý chí phấn đấu giáo viên, làm lòng tin cán quản lý đội ngủ giáo viên, đồng thời ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc phát huy nội lực tiềm ẩn bên mà giáo viên chưa có điều kiện thể chưa thể hết Còn giáo viên chưa có thành tích lực chun mơn mà che chở bao bọc lý khơng đáng, điều làm cho giáo viên nhận thức sai thân Tuy nhiên giáo viên hạn chế lực chun mơn họ cần có lời động viên góp ý xác để phát huy bồi dưỡng lực 3.10 Nêu cao tính gương mẫu cán quản lý: Là cán quản lý để đội ngũ giáo viên nghe tin trưởng thấy cần gương mẫu hoạt động nhà trường, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao với trường lớp, không ngừng học tập nghiên cứu tài liệu sách đồng nghiệp, người trước, phải tự nghiêm khắc với thân Trong lãnh đạo phải dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không quan liêu, phiến diện, tránh định kiến với người Những yếu tố người cán quản lý đặc biệt BGH cần phải có người ảnh hưởng 15 lớn đến chất lượng tinh thần đội ngũ giáo viên Hiểu tính gương mẫu cán quản lý cần thiết tơi tự xây dựng cho số tiêu chí nhằm cố thân đồng thời vận dụng trình quản lý mình: - Kiểm điểm lại thân có điểm yếu chun mơn, tính cách, lối sống - Lên kế hoạch cho thân tự học rèn luyện - Sưu tầm tài liệu để nghiên cứu bồi dưỡng chuyên môn lực quản lý - Dành thời gian ngắn ngày đọc sách nhằm để rèn luyện tích lũy vốn từ ngữ giao tiếp, tránh tình trạng nói bí từ, diễn đạt ấp úng trước họp Tất yếu tố nghĩ có tác động lớn đến đội ngũ giáo viên họ cố gắng làm việc tốt, nhiệt tình, gương mẫu Kết đạt Sau thời gian vận dụng giải pháp nói nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, làm khảo sát nhỏ để đánh giá kết thực đề tài sau: Khảo sát chất lượng đội ngũ giáo viên sau thực đề tài: Số lượng 26 người TT Nội dung khảo sát Kết sau Kết trước khi thực thực Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Nắm vững nội dung, kiến thức, kỹ năng, nội dung chương trình chăm 14/26 54% 23/26 88% sóc, giáo dục trẻ theo độ tuổi Vận dụng phương pháp lên lớp 24/26 92% 15/26 57% sáng tạo, tổ chức lớp học phù hợp với nội dung yêu cầu Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Sáng tạo việc tự làm đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có địa phương Mạnh dạn, tự tin lên lớp 11/26 42% 14/26 54% 12/26 46% 21/26 81% 22/26 85% 21/26 81% 16 Khảo sát chất lượng trẻ sau thực đề tài: Số lương 380 Trẻ TT Nội dung khảo sát Kết trước Kết sau khi thực thực S lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số trẻ nắm yêu cầu kiến thức lĩnh vực phát triển theo độ 170/380 45% 320/380 84% t̉i Trẻ có số kỹ thực tập, động tác theo nội dung 160/380 42% 310/380 81,5% học Trẻ tự tin, mạnh dạn giao tiếp 335/380 88% 190/380 với người lớn 50% Sáng tạo việc tự làm đồ dùng đồ chơi nguyên vật liệu 150/380 39% thiên nhiễn sẵn có địa phương 305/380 80% cô giáo hướng dẫn Việc thực biện pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường rõ nét theo ngày, giáo viên nhìn chung nắm vững công tác chuyên môn, kỹ nghiệp vụ sư phạm, linh hoạt sáng tạo phương pháp, hình thức tở chức hoạt động nhà trường Hơn hết giáo viên có nhiều tiến việc “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, chất lượng trẻ có nhiều tiến bộ, uy tín nhà trường ngày nâng lên - 100% giáo viên biết dạy học theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” - 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin - Giáo viên biết chủ động cơng tác trang trí, làm dồ dùng đồ chơi theo hình thức mở - 100% giáo viên có tinh thần trách nhiệm tâm huyết với nghề, điều thể rõ công việc hàng ngày giáo viên kết trẻ, lớp học - Phần lớn phụ huynh đồng thuận cao kết nhà trường đạt được, họ tin tưởng sẵn sàng phối hợp, hoàn thành trách nhiệm em nhà trường, phụ huynh có tinh thần tự giác việc sưu tầm phế liệu cho giáo viên - Mơi trường ngồi lớp khang trang, trang trí xây dựng theo yêu cầu “Lấy trẻ làm trung tâm” - Trẻ động nhanh nhẹn, tự tin tất hoạt động - Khâu then chốt thực thắng lợi nghiệp giáo dục đội ngũ nhà giáo Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa to lớn quan trọng nghiệp đổi giáo dục, quy luật tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Và động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện để phát triển nguồn lực 17 người Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vấn đề cấp bách cần thiết giai đoạn III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Đội ngũ giáo viên có vai trò vô quan trọng, để làm cho giáo dục thực sứ mệnh cao đó, Hồ Chủ Tịch nói “Khơng có thầy khơng có giáo dục”, rõ ràng phát triển đội ngũ giáo viên yêu cầu cấp thiết, yếu tố định việc phát triển giáo dục Chính bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non nhiệm vụ cần thiết Hiểu tầm quan tơi trăn trở tìm giải pháp tốt với thực tế trường để áp dụng vào cơng tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trường tôi, qua việc vận dụng giải pháp làm thay đổi chất lượng đội ngũ giáo viên lĩnh vực chuyên môn, nhiều giáo viên nắm vững kiến thức chun mơn kỹ lên lớp bình tĩnh, tự tin, linh hoạt biết tạo hội cho trẻ trải nghiệm khám phá đặc biệt ý thức trách nhiệm, tính đồn kết thể rõ nét môi trường giáo dục, môi trường giáo dục giáo viên chủ động trang trí theo chủ đề theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trẻ trang trí khám phá trải nghiệm mơi trường Còn phía nhà trường chất lượng đội ngũ nâng lên rõ rệt, hoạt động chăm sóc giáo dục thực nghiêm túc, công tác thi đua nhà trường trở nên sơi nởi lành mạnh, nhà trường tạo lòng tin lớn bậc phụ huynh công tác xã hội hóa giáo dục thay đởi, thu hút nhiều cấp ngành cá nhân địa bàn quan tâm ủng hộ đầu tư sở vật chất nhà trường Còn thân tôi, sau áp dụng đề tài nghiên cứu có ý nghĩa lớn tôi, qua nghiên cứu thực đề tài 18 giúp tơi có kỹ cơng tác quản lý, hiểu nắm bắt rõ ràng điểm mạnh điểm yếu đội ngủ giáo viên chất lượng chun mơn mà phụ trách, giúp tơi có thêm kiến thức qua thực tế đề tài, biết việc xây dựng kế hoạch thực theo kế hoạch cách khoa học linh hoạt sáng tạo để nhằm đạt hiệu công tác quản lý chuyên môn hoạt động khác Qua hiểu rõ việc bồi dưỡng cho giáo viên, đội ngũ trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ phải quan tâm để nâng cao chất lượng hàng đầu, chất lượng đội ngũ nâng lên, chất lượng nhà trường nâng lên Bồi dưỡng giáo viên nhiệm vụ trọng tâm trường học, việc làm thường xuyên trách nhiệm người làm công tác quản lý Muốn công tác bồi dưỡng đội ngũ tốt đòi hỏi người cán quản lý phải có “Tâm” có “Tầm” có lực chun mơn vững vàng, sáng tạo, tâm huyết, say mê với nghề nghiệp Luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn nay, đởi tồn diện phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa- đại hóa Để đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên ngang tầm, đủ lực, trí tuệ, phẩm chất "Là thuyền cách mạng" đến "Bên bờ thắng lợi", chỉ có nghiệp giáo dục bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ tài đủ sức để thực thắng lợi cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Kiến nghị đề xuất Để nâng cao chất lượng đội ngũ cho giáo viên việc chăm sóc giáo dục trẻ tơi có số kiến nghị sau - Đối với cấp hàng năm nên tổ chức cho cán quản lý giáo viên cốt cán tham quan học hỏi trường - Nên tuyển dụng giáo viên vào đầu năm học để nhà trường sớm ổn định đội ngũ đầu năm - Đối với địa phương ban ngành, cần quan tâm đầu tư sở vật chất để đảm bảo việc dạy học cho nhà trường - Mở lớp đào tạo công nghệ thông tin, dạy đàn oogan cho giáo viên Trên “Một số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Tam Thanh” với đề tài tơi mong muốn nhận đóng góp bạn bè đồng nghiệp để đề tài hoàn chỉnh hơn, nhằm góp phần nhỏ bé việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non./ XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Quan Sơn, ngày 20 tháng năm 2018 Tôi xin cam đoan SKKN khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Hà Thị Tiếp Vi Thị Vân 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghị số 29-NQ/TW ngày tháng 11 năm 2013 Hội nghị Trung ương khóa XI Về đởi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Điều lệ trường mầm non số 04/VBHN-BGD&ĐT, ngày 24 tháng 12 năm 2015 Bộ giáo dục Cẩm nang nâng cao lực phẩm chất đội ngũ nhà giáo Chương trình CSGD trẻ độ t̉i Chun đề: “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” hè 2012 DANH MỤC 20 CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Vi Thị Vân Chức vụ đơn vị công tác: Trường mầm non Tam Thanh TT Tên đề tài SKKN Biện pháp chỉ đạo phó hiệu trưởng giúp trẻ tuổi làm quen với chữ Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy thơ môn văn học cho trẻ mẫu giáo Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non Tam Lư Kết Cấp đánh đánh giá Năm học giá xếp loại xếp loại đánh giá xếp (Phòng, Sở, (A, B, loại Tỉnh ) C) Phòng GD B 2010-2011 Phòng GD C 2011-2012 Sở GD C 2014-2015 21 ... trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ trường Mầm non Với băn khoăn trăn trở, dã mạnh dạn đề xuất số giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non Các... dưỡng cho giáo viên, đội ngũ trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ phải quan tâm để nâng cao chất lượng hàng đầu, chất lượng đội ngũ nâng lên, chất lượng nhà trường nâng lên Bồi dưỡng giáo viên nhiệm... với chữ Một số biện pháp nâng cao hiệu dạy thơ môn văn học cho trẻ mẫu giáo Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm trường mầm non Tam Lư Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non tam thanh , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường mầm non tam thanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay