skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non

20 31 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:16

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Xã hội loài người trải qua nhiều chế độ xã hội khác nhau,nhiều phương thức sản xuất khác nhau,vị trí vai trò người giáo viên chế độ quan niệm khác nhau,nhưng ý nghĩa to lớn nghề dạy học khơng phủ nhận.Nhìn chung,các dân tộc giới qua thời đại đánh giá cao vai trò người thầy Nhiều lời ca ngợi nhiều danh hiệu cao quý trao cho người giáo viên:Kỹ sư tâm hồn,viên kim cương nhân loại,ngươì reo hạt giống vàng chân lý.Tơn sư trọng đạo truyền thống quý báu dân tộc ta.Trải qua bao thăng trầm lịch sử truyền thống thống bảo tồn phát triển ,người giáo viên nhân dân yêu mến ca ngợi.Từ xưa đến nay,trong dân gian thuộc câu:Không thầy đố mày làm nên”,Nhất tự vi sư,bán tự vi sư.Một chữ thầy,nửa chữ thầy…Cả đến công danh thành toại người ta nhắc nhau:Mười năm rèn luyện sách đèn,công danh gặp bước quên công thầy.Trong thời đại ngày nay,giáo dục xem động lực thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội,vai trò người giáo viên đặc biệt coi trọng ,chức giáo viên có nhiều thay đổi yêu cầu nhân cách người giáo viên ngày cao Ngày nay, q trình cơng nghiệp hố đại hố đất nước Đảng Nhà nước ta ln trọng phát triển nghiệp giáo dục, coi giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Để thực mục tiêu đó, Nghị hội nghị lần thứ Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII (Tháng /1996) định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hố đại hố đất nước Nghị đề giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đó: Đổi cơng tác quản lý giáo dục” giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân,là tảng ngành Giáo dục.Chất lượng chăm sóc giáo dục mầm non tốt có tác dụng rât lớn đến chất lượng giáo dục cấp học Chất lượng giáo dục mầm non chủ yếu đội ngũ giáo viên mầm non định Họ nhân tố trung tâm trình thực mục tiêu giáo dục.Vai trò giáo dục thể phát huy vai trò người giáo viên mầm non người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ.Vì vây muốn nâng cao ngành học ,vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trình độ ,phẩm chất đạo đức lực sư phạm Lúc sinh thời Bác Hồ nói: "Vì lợi ích mười năm năm trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người" Để lời dạy Bác mang lại hiệu việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán giáo viên việc làm thiết thực, nâng cao chất lượng dạy học Giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục xã hội tơn vinh.Giáo viên phải có đủ đức,đủ tài ,do phải đào tào giáo viên có chất lượng cao,thực chương trình giáo dục thường xuyên,bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao phẩm chất lực cho đội ngũ giáo viên.Với vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên trường mầm non nên cần phải tích cực việc cố bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn nghiệp vụ,có phẩm chất đạo đức tốt,có nét đẹp phong cách sư phạm đáp ứng kịp thời xu hướng giáo dục Trong năm học 2017 - 2018, đội ngũ giáo viên nhà trường tương đối đủ số lượng, cấu đáp ứng yêu cầu thực chương trình Bộ GD&ĐT quy định Tuy vậy, chất lượng số phận giáo viên hạn chế, số giáo viên cao tuổi có nhiều kinh nghiệm giảng dạy theo lối mòn phương pháp cũ số giáo viên trường chưa có kinh nghiệm giảng dạy sống, phương pháp sư phạm non nớt, chịu học hỏi Điều đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục thành tích nhà trường nhiều năm qua Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên (nhất chất lượng chuyên môn) để đủ sức đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục tình hình trở thành nhu cầu cấp thiết trường Mầm non nói chung trường mầm non Nam Giang nói riêng Là người cán quản lý phân công nhiệm vụ phụ trách chuyên môn trường mầm non nhận thấy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhà trường cần thiết.Nếu làm tốt công tác giúp cho giáo viên nắm vững phương pháp dạy học ,có hình thức tổ chức tiết học linh hoạt sáng tạo,giúp cô vững vàng tự tin lên lớp tổ chức tốt hoạt động ,từ nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nâng cao chất lượng chăm sóc ,giáo dục trẻ Muốn thực điều ,trước hết người cán quản lý phải coi việc làm thường xuyên xây dựng kế hoạch cụ thể có biện pháp tác động tích cực suốt năm học Từ lý trên, - cán quản lý trẻ trường Mầm non Nam Giang mạnh dạn nghiên cứu đề tài :"Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non " Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào nghiệp phát triển giáo dục địa phương 1.2.Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu số biện pháp quản lí nhăm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non 1.3 Đối tượng nghiên cứu : Đội ngũ giáo viên trực tiếp nuôi dạy trường mầm non 1.4 Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế - Phương pháp điều tra thực trạng -Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 1.5.Những điểm sáng kiến: Đưa số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 2.NỘI DUNG 2.1Cơ sở lý luận sáng kiến Bác Hồ kính u gửi gắm lòng mong muốn vào hệ trẻ “Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng,dân tộc Việt nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cường quốc năm châu hay khơng,chính nhờ phần lớn cơng học tập em ” Lực lượng giúp hệ trẻ thắp sáng lửa tri thức,thực lời dạy Bác Hồ người làm công tác giáo dục ,đặc biệt đội ngũ giáo mầm non trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ hệ tương lai đất nước.Như trách nhiệm đòi hỏi ngành giáo dục phải có đội ngũ quản lý đội ngũ giáo viên giỏi ,vì đội ngũ cán quản lý ,đội ngũ giáo viên có vai trò định chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non lời dặn Bác Hồ với giáo viên Mầm non ngày 23/9/1959 “Làm mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ Muốn làm phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó ni dạy cháu Dạy trẻ trồng non Trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu thành người tốt Anh chị em giáo viên mẫu giáo cần luôn gương mẫu đạo đức để cháu noi theo ”Thấm nhầm lời dạy Bác cần bồi dưỡng nhằm hồn thiện q trình đào tạo ,khắc phục thiếu sót lệch lạc cong tác giảng dạy ,đổi nội dung phương pháp giáo dục để theo kịp yêu cầu xã hội.Để đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất trị,trình độ lực,có lương tâm nghề nghiệp nhân cách nhà giáo,có lòng nhân tận tụy,thương u trẻ ,những điều thể tinh thần tự học tự bồi dưỡng để cải tiến nội dung,phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ mỡi giáo viên.Làm để thúc đẩy giáo viên phải suy nghĩ làm để đưa trường trở thành đơn vị tốt,muốn trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ,giáo viên Như vậy, đội ngũ cán giáo viên lực lượng nòng cốt,quyết định nghiệp giáo dục,quyết định chất lượng mỡi nhà trường mà quan tâm đến việc xây dựng,bồi dưỡng giáo viên để trường có đội ngũ ,giáo viên đồng cấu,có phẩm chất đạo đức tốt,chất lượng chun mơn cao,có lòng u nghề mến trẻ,tận tụy say sưa với cơng việc,coi trường nhà,q trẻ con,có nơi chất lương chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu cao.Bên cạnh giáo viên phải biết kiên trì chịu khó ,linh hoạt tình giáo dục ,nhất trẻ cá biệt,trẻ khuyết tật :giáo viên phải tìm cho phương pháp giáo dục trẻ cá biệt ,trẻ khuyết tật,giáo viên phải tìm cho phương pháp giáo dục đứa trẻ Phải linh hoạt thay đổi theo dạy lứa tuổi khác để trẻ dễ tiếp thu không bị nhàm chán.Giáo viên mầm non tuyên truyền viên giỏi,tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy theo khoa học cho bậc cha mẹ,nhất cơng tác xã hội hóa giáo dục ngành học mầm non ,giúp bậc cha mẹ cộng đồng hiểu tầm quan trọng ngành học mầm non,giúp bậc cha mẹ cộng đồng hiểu tầm quan trọng ngành học,xây dựng sở vật chất,tạo điều kiện để đưa trường học phát triển Để thực yêu cầu người giáo viên mầm non phải có trình độ chun mơn vững vàng,có phẩm chất đạo đức tốt,thật gương sáng cho cháu noi theo.Vì phải tập trung làm công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy giỏi chuyên môn mạnh công tác lý lớp hoạt động phong trào,đạo đức lối sống tốt,để hoàn thành chiến lược giáo dục mầm non năm 2020 Đảng nhà nước khẳng định 2.2 Thực trạng đội ngũ giáo viên Năm học 2017-2018 đội ngũ cán giáo viên nhân viên có 32 đồng chí Trong cán quản lý: 03 đồng chí,giáo viên:24 đồng chí,nhân viên:5đồng chí.Tổng số học sinh toàn trường: 326 cháu gồm 12 lớp.(9 lớp mẫu giáo,3 nhóm trẻ ) Về trình độ chun mơn: Đại học: 25 Cao đẳng: 1.Trung cấp: Đảng viên: 14 đồng chí Nhà trường tiếp tục đạo giáo viên thực nghiêm túc chương trình giáo dục màm non.Trường Mầm non Nam Giang tiếp tục xây dựng củng cố trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sau năm,thực đánh giá chất lượng học sinh nghiêm túc.Để đạt mục tiêu năm học điều quan trọng hàng đầu phải nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.Trong trình thực trường có đặc điểm thuận lợi sau: Thuận lơi:Nhà trường quan tâm cấp lãnh đạo huyện ,xã đặc biệt đạo sâu sát,tận tình lãnh đạo phòng Giáo dục Thọ xn phận chuyên môn mầm non hoạt động nhà trường.Cơ cấu BGH phù hợp đặc điểm trường hạng I.Đội ngũ giáo viên hầu hết trẻ,nhiệt tình,tận tụy với cơng việc,có ý thức với nghề nghiệp,u thương trẻ,có tinh thần trách nhiệm cơng việc,có ý thức phấn đấu hồn thành nhiệm vụ giao,tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn lực sư phạm cho thân Hội cha mẹ học sinh quan tâm ,chăm lo đến việc học tập cháu tích cực tham gia vào hoạt động nhà trường Các doanh nghiệp, công ty xã quan tâm tặng đồ chơi tạo cảnh quan nhà trường ngày đẹp Khó khăn: Trình độ chun mơn có nhiều chênh lệch nhiều loại hình đào tạo Giáo viên học đại học từ xa: 8/24 đạt tỷ lệ 33% Nhiều giáo viên lực chun mơn hạn chế,mơt số giáo viên lớn tuổi nặng việc thực chương trình cũ,chưa chủ động sang tạo việc xây dựng dạy,một số giáo viên tuổi đời tuổi nghề trẻ, kinh nghiệm giảng dạy non,nghiệp vụ sư phạm hạn chế, bất cập chưa đáp ứng với yêu cầu với chương trình giáo dục mầm non,giáo viên âm nhạc cấp chuyển xuống chưa tập huấn qua lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ,chưa hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục nhà trường Việc sử dụng hình thức tổ chức lớp học chưa thật linh hoạt việc thực tích hợp nội dung dạy học kinh nghiệm chưa nhiều.Việc dự đánh giá giáo viên hạn chế Đặc biệt phòng học, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị số lớp học thiếu thốn chưa đáp ứng yêu cầu dạy học giáo viên gặp khơng khó khăn day học điều khơng thể tránh khỏi Kết xếp loại giáo viên giảng dạy năm gần đây: Năm học Tổng số GV 20152016 20162017 Trìnhđộ chuyên môn ĐH TC CĐ 31 20 32 22 Đánh giá chuẩn giáo viên mầm non Xuất Khá TB Yếu xắc 10 18 13 17 Giáo viên giỏi Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh * Nguyên nhân ảnh đến chất lượng : Trong năm qua nhiều giáo viên vào nghề chưa có kinh nghiệm giảng dạy ,năng lực chun mơn nghiệp vụ ,tay nghề giáo viên không đồng Nhiều giáo viên trường trình độ tay nghề giáo viên trường trình độ tay nghề non nên ảnh hưởng đến việc thực chương trình giáo dục mầm non nhà trường số giáo viên lớn tuổi kỹ thực hành soạn thảo văn giáo án điện tử chưa thục khó khăn Cơng tác dự đánh giá giáo viên chưa thật sát sao,cụ thể ,dự Chưa trú trọng bồi dưỡng giáo viên nòng cốt để tham gia hội thi “Giáo viên giỏi cấp”có chất lượng,hiệu quả, số giáo viên chưa chủ động có cơng tác tự học, tự bồi dưỡng chun mơn ,đang mang tính ỷ lại phụ thuộc vào nhà trường Giáo viên chưa chịu khó nghiên cứu tài liệu lien quan đến công tác chuyên môn,chỉ thực theo qn tính …sợ khó sợ sai nên chưa có tính sang tạo tổ chức hoạt động Thực tế đặt yêu cầu cấp thiết cho cán quản lý nhà trường :Phải tích cực tổ chức bồi dưỡng chun mơn lâu dài để có đội ngũ giáo viên vững vàng chuyên môn nghiệp vụ 2.3.Mồt số biện pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Căn vào thực trạng, nguyên nhân,mục tiêu,nội dung công tác bồi dưỡng chuyên môn nhà trường trình giảng dạy học Dựa vào yêu cầu cấp thiết chương trình giáo dục mầm non nay.Tôi mạnh dạn đưa số biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non Nam Giang sau: 2.3.1 Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức lối sống giáo viên, nhân viên Trong trình bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ,phẩm chất đạo đức cán giáo viên phải coi trọng.Trong hoàn cảnh người thầy phải coi trọng.Trong hoàn cảnh người thầy phải xứng đáng gương sáng cho học sinh noi theo Người quản lý xây dựng phong cách cô giáo phải ý mặt Đó thái độ với cơng việc cách ứng xử trước vấn đề,tình quan hệ với cấp ,quan hệ với đồng nghiệp với học sinh,với phụ huynh.Giáo viên muốn làm tốt công tác giáo dục phải có có tác phong mẫu mực ,tơn trọng công đối xử với học sinh,phải xây dựng uy tín với đồng nghiệp nhân dân,xã hội.Dù hồn cảnh khơng làm hoen ố danh dự giáo,phải xây dựng thói quen làm việc có kỷ cương,nề nếp,lương tâm,trách nhiệm.Thông qua bồi dưỡng tư tưởng trị giúp giáo viên thêm tự hào găn bó với nghề,trường,tạo động lực phát triển nhà trường Với giáo viên tình yêu thương cốt lõi cội nguồn sâu xa lý tưởng nhân văn đặc trưng giáo dục.Tình thương yêu học sinh điểm xuất phát sáng tạo sư phạm làm cho giáo viên có trách nhiệm với cơng việc.Tình thương yêu học sinh thể hoạt động dạy học giáo dục,trong bữa ăn giấc ngủ trẻ,đó điểm xuất phát tình u nghề,ý thức thái độ tình yêu nghề nghiệp,thể việc không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức để trở thành gương sáng,gây niềm tin với phụ huynh học sinh nhân dân.Sinh thời Hồ Chủ Tịch đặt yêu cầu đạo đức giáo viên lên hàng đầu:Dĩ nhân giáo,dĩ ngôn giáo” phải làm cho giáo viên thấm nhuần hiệu:Tất học sinh thân yêu” Ngay từ đầu năm học Ban Giám Hiệu nhà trường thống số chủ trường tăng cường bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên mặt đủ đảm đương với nhiệm vụ nặng nề mà Đảng,Nhà nước nhân dân địa phương giao cho.Nhà trường có bồi dưỡng cho giáo viên nhận thức vai trò trách nhiệm giáo viên giai đoạn mới.Cụ thể tổ chức cho cán giáo viên học tập quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo ,chủ trương đường lối Đảng nhà nước giáo dục Đào tạo,Nghị TW2 khoá VIII Đảng,đã triển khai thi hành nghiêm túc quy định luật giáo dục nhà trường,quán triệt thị số 34/CT-TW trị cơng tác tư tưởng trị trường học,tạo điều kiện thời gian để giáo viên tham gia học tập thị,Nghị Đảng,học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Kết hợp với cơng đồn động viên cán giáo viên tin tưởng vào nghiệp đổi Đảng công tác giáo dục,yên tâm gắn bó với nghề,bám trường bám lớp,yêu nghề mến trẻ,tích cực tham gia vận động:”Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm”cuộc vận động: Mỡi thầy cô giáo gương đạo đức tự học sáng tạo.”Từ hoạt động nhận thức giáo viên nâng lên rõ rệt,có đồng chí cán giáo viên trước có tư tưởng tự ti,mặc cảm khơng có động lực phấn đấu,nay nhân thức quan điểm thay đổi hẳn,đã hăng hái tham gia phong trào thi đua giáo viên trẻ vào ngành xác định nhiệm vụ cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ.Trong năm học bình xét đồn viên ưu tú học cảm tình Đảng 2.3.2.Xây dựng mối đồn kết đội ngũ cán giáo viên Lê nin nói:Sự trí tập thể sư phạm yếu tố định thành công nhà trường.”Do muốn xây dựng tập thể đồn kết mỡi đồng chí BGH nhà trường phải trung tâm xây dựng khối đoàn kết nhà trường.Xác định yêu cầu BGH phải thực gương mẫu công tác sinh hoạt ,đầu tư nghiên cứu để tạo niềm tin thực tập thể, ln tìm hiểu tâm tư nguyện vọng hồn cảnh giáo viên để có giúp đỡ giải phù hợp, chân tình giải tỏa mâu thuẩn vướng mắc.Phối hợp với đoàn thể trường,địa phương để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng dựng đơn vị thực tổ ấm trao đổi giúp đỡ công tác chuyên môn đời sống để từ có tình cảm gắn bó u thương giúp đỡ công tác Để làm việc thân ln nêu cao tình thần trách nhiệm,lập trường tư tưởng vững vàng ,sẵn sàng giúp đỡ khó khăn vướng mắc cán giáo viên cơng tác ,đời sống,biết lắng nghe tìm hiêu tâm tư nguyện vọng hoàn cảnh giáo viên qua đồng nghiệp qua đợt kiểm tra,qua lớp bồi hay gặp mặt thường xuyên quan tâm giáo viên trẻ vào trường giáo viên chưa quen với hoạt động tập thể.Do mà tơi gần gũi có lúc giúp đỡ phù hợp tạo thành tập thể yêu thương ,thân thiện tơn trọng nhau,cùng chung sức hồn thành nhiệm vụ.Chính mà đội ngũ giáo viên nhà trường thành khối đoàn kết thống 2.3.3 Tham mưu với Hiệu Trưởng sắp xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với lực chuyên môn: Sau điều tra tình hình đội ngũ nhà trường ,BGH vào lực mỗi giáo viên để phân công xếp người ,đúng việc phù hợp với lực trình độ chun mơn,sức khỏe,tuổi đời,tuổi nghề.Vì tơi tham mưu với Hiệu Trưởng phân cơng giáo viên hợp lý cho nhóm tạo điều kiện cho giáo viên phát huy hết khả sở trường đồng thời từ phát huy sáng tạo mỗi giáo viên công tác Tôi tham mưu cho Hiệu định chọn cử giáo viên có lực chun mơn vững vàng,có uy tín làm tổ trưởng chun mơn lớp tuổi,còn lớp từ nhà trẻ đến tuổi nhà trường phân cơng giáo viên lâu năm có kinh nghiệm chăm sóc giáo dục có điều kiện học hỏi cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ 2.3.4.Thường xuyên bồi dưỡng giáo viên chuyên môn nghiệp vụ BGH nhà trường xác định rõ,giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục,có thầy giỏi có trò giỏi.Vì để chất lượng giáo dục tồn diện cho cháu rứt khốt đòi hỏi chất lượng giáo dục phải nâng lên toàn diện.Khi đạo công tác lên kế hoạch cụ thể đạo chuyên môn hàng năm,kỳ tháng,tuần ,yêu cầu mỗi giáo viên xây dựng chuyên môn chi tiết ,lên kế hoạch tuần phê duyệt Năng lực chuyên môn đòn bẫy lực sư phạm muốn có lực sư phạm tốt phải có lực chuyên mơn vững vàng Bởi có vột bột nên hồ.Năng lực chun mơn hay trình độ chun mơn bao gồm nhiều yếu tố như: -Kiến thức khoa học môn học kiến thức lien quan -Phương pháp dạy với bài,từng chủ đề -Sự sáng tạo khả đúc rút phổ biến kinh nghiệm -Khả tháo gỡ khó khăn,vướng mắc chun mơn cho đồng nghiệp -Chất lượng học sinh -Sáng tạo làm đồ dùng dạy học đồ chơi -Sắp xếp nhóm lớp phù hợp với chủ đề ,tạo mơi trường giáo dục để trẻ hoạt động Do BGH thường xuyên cung cấp tài liệu ,thiết bị cần thiết lien quan đến nội dung kiến thức phương pháp giảng dạy môn.Phát huy,ủng hộ sáng tạo giáo viên giảng dạy đặc biệt đại hóa phương pháp giảng day.Bồi dưỡng khả nắm bắt mục đích yêu cầu vững vàng dạy tất ả độ tuổi.Đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên ,kết học trẻ Bên cạnh tơi xây dựng kế hoạch chuyên môn từ đầu năm học Chỉ đạo phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm.Cô giáo người hướng lái đặc biệt phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ”Học chơi,chơi học”Tham gia học tập lớp chuyên đề phòng tổ chức *Tích cực bồi dưỡng cho giáo viên xây dựng hồ sơ: Muốn có biên pháp bồi dưỡng mang lại hiệu cao trước hết người hiệu phó chun mơn phải hiểu rõ giáo viên mình: từ trình độ chun mơn đến cá tính riêng,xác định lực sở trường hoạt động ,hoạt động hạn chế hay yếu kỹ thiết kế hoạt động,kỹ xão lực quản lý lớp học,năng lực tổ chức hoạt động giáo dục lực sư phạm,từ có biện pháp bồi dưỡng thích hợp cho đối tượng Bồi dưỡng hồ sơ giáo án:Để có hồ sơ có chất lượng giáo viên soạn phải xác định mục đích yêu cầu đề tài,từ tìm phương pháp cho phù hợp.Giáo viên yếu lực soạn phải tìm hiểu nguyên nhân cụ thể: Chẳng hạn như: Giáo viên chưa biết phương pháp soạn(giáo viên mới).Chưa xác định mục đích yêu cầu bài.Phương pháp,biện pháp đề soạn chưa xác,chưa hợp lý.Để nắm bắt nội dung trên,tôi thường xuyên kiểm tra,uốn nắn kịp thời cho giáo viên biết cách soạn,phân công cho tổ chuyên môn kèm cặp.Tổ chức soạn giáo án mẫu nhận xét đánh giá kỹ càng,có xếp loại để giáo viên học tập *Bồi dưỡng kiến thức tổ chức hoạt động : Bồi dưỡng qua tiết dạy dự ,kiến tập,thao giảng Công tác dự thăm lớp công việc thường xuyên BGH giúp cho người cán quản lý phân loại giáo viên để có biện pháp giúp đỡ.Thông qua dự giúp cho BGH đánh giá khả thực giáo viên.Từ có kế hoạch bồi dưỡng chun mơn cho giáo viên Ví dụ: Cơ Nhung dạy lớp tuổi chưa biết cách gây hứng thú vào học 10 Sau dự nhận xét phân tích cho giáo viên hiểu tầm quan trọng việc tạo tình gây hứng thú cho trẻ trước vào bài,giúp trẻ tập trung vào tình mà giáo tạo ra.Từ trẻ tiếp thu cách tự nhiên khơng gò bó,khơng áp đặt trẻ.Trong trình dự cần phát tồn tài mà giáo viên vướng mắc ,giúp giáo viên tìm hướng giải hiệu Không tơi thường xun hướng dẫn giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết học Qua tiết học trẻ tích cực hứng thú Tôi thường xuyên bồi dưỡng cho giáo viên phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.Qua trẻ học tập thoải mái ,trẻ trả nghiệm kết học tập trẻ nâng lên rõ dệt Công tác tự học BDTX trú trọng quan tâm để giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên học để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Bản thân tham mưu với Hiệu trưởng phân cơng giáo viên có lực giỏi kèm thêm giáo viên lực chuyên mơn hạn chế,giáo viên lâu năm với giáo viên vào ngành Việc thực phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng thích hợp giáo viên lực hạn chế ,giáo viên tuyển trú trọng bồi dưỡng thêm phương pháp giảng dạy ,cách tổ chức hoạt động giáo dục hàng tháng dành nhiều thời gian để dự fthawm lớp góp ý cho giáo viên ,đối với giáo viên có chun mơn vững vàng tơi dạy tiết/1 tháng,Đối với giáo viên lực hạn chế dự tháng 2-3 tiết.sau mỗi tiết dạy góp ý bổ sung rút kinh nghiệm cho giáo viên rõ cho giáo viên thấy làm được,những chưa làm được.Đồng thời hàng tháng tơi đạo tổ chuyên môn tổ chức dự giờ,xây dựng tiết dạy mẫu cho giáo viên học hỏi lẫn nhau.Đầu năm tơi đạo cho đồng chí giáo viên có lực chun mơn vững vàng dạy mẫu cho giáo viên học hỏi.sau phân cơng giáo viên trẻ,năng lực hạn chế rút kinh nghiệm.Ngồi phát động cho tất giáo viên xây dựng môi trường lớp học,làm đồ dùng đồ chơi,giáo viên biết sử dụng đồ chơi lạ hấp dẫn trẻ.Các dạy hoạt động trẻ có đồ dùng đồ chơi nên việc truyền thụ kiến thức cho cháu dễ ràng hơn.Tôi hướng dẫn giáo viên biết khai thác truy cập intenet hình ảnh ngộ nghĩnh phù hợp với dạy để cung cấp kiến thức cho trẻ.Việc bồi dưỡng để hoàn thiện kỹ sư phạm việc làm cần thiết nhà trường.trong trình bồi dưỡng tơi chọn hình thức bồi dưỡng chỗ 11 2.3.5: Chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên Thường xuyên quan tâm đến điều kiện hoàn cảnh giáo viên thực đầy đủ chế độ sách người lao động theo quy định hành Nhà nước, tất GV, NV biên chế Nhà nước đóng BHXH, BHYT, BHTN Bên cạnh việc bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đội ngũ mặt chuyên môn, lực sư phạm, phẩm chất nghề nghiệp, điều mà người quản lý cần quan tâm sâu sát, đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên yếu tố cần thiết vấn đề mà ngành học mầm non nói chung trường mầm non Nam Giang nói riêng, chế độ giáo viên khơng đảm bảo làm hạn chế khả làm việc đội ngũ Nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hiểu vất vả khó khăn giáo viên, từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với phụ huynh thống thỏa thuận mức bồi dưỡng công tác bán trú trường mức bồi dưỡng không cao nguồn động viên tinh thần rât lớn với chị em để chị em yên tâm công tác, ngày lễ, ngày tết nhà trường tham mưu với địa phương, phối hợp với Hội phụ huynh tặng quà cho chị em kịp thời Bên cạnh đời sống vật chất đời sống tinh thần không thiếu được, BGH thường xuyên phối hợp với cơng đồn tổ chức sinh hoạt, tọa đàm ngày lễ 20/10 ngày 8/3, tổ chức tham quan dã ngoại, ngày gia đình Việt Nam 28/6 với nội dung phong phú, thể bầu khơng khí đầm ấm, vui vẻ yêu thương, đoàn kết cao nhà trường, 100% chị em thực ba giúp, mỗi chị em bị ốm có tâm khơng vui tồn thể hội đồng thăm viếng, động viên giúp đỡ nên chị em gắn bó, đồn kết thực tốt công tác Những biện pháp nâng cao thực trình độ nghiệp vụ, chăm lo đời sống giải pháp tình thế, điều lâu dài việc tạo điều kiện để giáo viên có trình độ chuẩn chuẩn, đáp ứng chương trình dạy học Để thực điều này, nhà trường phối hợp với Cơng đồn xây dựng kế hoạch giúp phân công giáo viên dạy thay để giúp đỡ giáo viên theo kịp chương trình học Tất đồng sức, đồng lòng, hết lớp đến lớp khác, hết người học tạo điều kiện cho người học để đến hơm đội ngũ có 100% đạt chuẩn 84% chuẩn Những biện pháp điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ Nếu giải thỏa mãn nhu cầu chế độ đời sống, có khen thưởng vật chất tinh thần kịp thời, công bằng, dân chủ giúp cho giáo viên, 12 thành viên hội đồng làm việc tốt hơn, tạo động phấn đấu rèn luyện học tập đội ngũ, yếu tố đảm bảo tạo suất chất lượng lao động cao, đồng thời làm cho chất lượng đội ngũ ngày cao 2.3.6: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn giáo viên Từ đầu năm học lên kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên ,đánh giá giáo viên thông qua phương thức dự lớp,các kế hoạch tuần ,sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn ,hồ sơ giáo viên,trang trí phòng nhóm ,tạo mơi trường giáo dục để trẻ họat động ,các sản phẩm trẻ ,các kế hoạch công khai Hội đồng sư phạm nhà trường.Tổng số giáo viên kiểm tra : 24 giáo viên Kết xếp loại ,16 đồng chí xếp loại tốt,8 đồng chí xếp loại Nhà trường sử dụng hình thức: Kiểm tra định kỳ, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề…để đánh giá, xếp loại, rút kinh nghiệm, tư vấn cho giáo viên Qua dự tiết dạy giáo viên, Ban Giám hiệu xác định mục đích, nội dung dự giờ, thời gian dự giờ, nghiên cứu hồ sơ kiểm tra, đánh giá lần trước để cùng phân tích ưu điểm, nhựợc điểm cần khắc phục thời gian tới, đồng thời đề xuất ý kiến mới, sáng tạo trình tổ chức hoạt động để giáo viên có thêm kinh nghiệm thiết kế dạy tốt Thông qua việc phân tích tiết dạy, bồi dưỡng cách thức làm việc cho giáo viên, giáo viên trường kinh nghiệm, để tránh tình trạng giáo viên trẻ thụ động Qua công tác kiểm tra đánh giá ,năm bắt thực trạng chất lượng dạy học để từ đưa biện pháp khắc phục hạn chế vấn đề tồn có kế hoạch đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường Để công tác thực có hiệu tơi phân cơng trách nhiệm cụ thể cho tổ trưởng,dưới giám sát BGH.Bồi dưỡng mặt chuyên môn nghiệp vụ kiểm tra cho người cốt cán ,hướng dẫn kiểm tra theo quy định ngành nhà trường.Tổ chức đánh giá khảo sát chất lượng trẻ theo chủ đề ,giai đoạn ,năm học để từ có điề chỉnh phù hợp.Đánh giá xếp loại theo tiêu chí hàng tháng ,xây dựng tiêu chí khen thưởng kịp thời để động viên,khích lệ nhằm nâng cao phong trào thi đua giáo viên nhà trường 2.3.7 Kiểm tra việc thực nhiệm vụ tổ chuyên môn Ban giám hiệu đạo hướng dẫn Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch năm học phải dựa kế hoạch năm trường, từ cụ thể hóa thành kế hoạch tháng, tuần Kế hoạch tổ chuyên môn phải Ban Giám hiệu duyệt trở thành văn pháp lý để đạo hoạt động tổ, Kế hoạch tổ bao gồm: Chuyên đề năm, kiểm tra dự giờ, kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi,… 13 Tổ chun mơn có nhiệm vụ duyệt kế hoạch giáo viên trước trình ban Giám hiệu duyệt Quy định thời gian họp tổ: 2lần/tháng: - Lần 1: Tổ trưởng đánh giá lại tình hình hoạt động tháng qua, triển khai công việc tháng tới, tập hợp ý kiến thảo luận nhóm để đến thống chung Trong phiên họp, tổ trưởng phải thực chức quản lý hành (kiểm tra, thống kê ngày công, thực chức bồi dưỡng chuyên môn) - Lần 2: Tổ chức thao giảng, triển khai nội dung chuyên đề, làm đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn lập kế hoạch tháng, tuần, ngày Ngoài phải đầu tư tiế dạy mẫu có chất lượng cho giáo viên dự giờ.Dự phải có ghi chép đầy đủ ,chi tiết,có phần nhận xét xếp loại.Một biện pháp thiếu đẩy mạnh sinh hoạt tổ chun mơn.Gần gũi gắn bó cách thiết thực cho giáo viên tổ chun mơn.Vì BGH khơng thể cùng lúc sinh hoạt tổ xây dựng tổ chun mơn vững mạnh biện pháp khơng thể thiếu Vì từ đầu năm tham mưu phân lớp ý phân giáo viên hợp lý tổ.Ngồi chọn tổ trưởng BGH ln ý chọn giáo viên có lực,nhiệt tình động ,có khả tập hợp giáo viên để tổ chức sinh hoạt tổ 2.3.8.Chỉ đạo việc thực chuyên đề trọng tâm,thao giảng giáo viên giỏi,các hội thi năm Muốn tổ chức chuyên đề tốt người phụ trách chuyên môn phải biết lập kế hoạch bôi dưỡng theo thời điểm thích hợp.Sau thực xong phải tổng kết ,đánh giá rút kinh nghiệm thi đồ dung ,đồ chơi giáo viên dạy giỏi chuyên đề Khi tổ chức chuyên đề phải xây dựng kế hoạch chun đề +Xác định mục đích u cầu chuyên đề +Nội dung hoạt động +Các biện pháp +Thời gian thực *Công tác đạo điểm :Bồi dưỡng chun mơn qua điểm,thơng qua bồi dưỡng cá nhân.Phân công giáo viên dạy lớp điểm phải giáo viên có lực,nhiệt tình.Đầu tư sở vật chất cho lớp tương đối hoàn thiện Lớp điểm phải lớp toàn diện mặt:nề nếp,học tập,vệ sinh, chất lượng đồ dùng đồ chơi tự tạo phong phú 14 -Chỉ đạo giáo viên thực tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm “.Tất lớp tạo môi trường lớp,mơi trường ngồi lớp để trẻ học tập,được trải nghiệm *Bồi dưỡng qua phong trào thi đua : Thi giáo viên dạy giỏi:Trong công tác quản lý người phụ trách phải biết tạo yếu tố hạt nhân làm nòng cốt cho phong trà.Phát huy hết tiểm cá nhân tập thể.Qua hội thi giáo viên thu rút nhiều kinh nghiệm nhanh chóng trưởng thành chuyên môn.Qua hội thi giáo viên rút nhiều kinh nghiệm nhanh chóng trưởng thành chun mơn ,qua động viên khen thưởng kịp thời giáo viên có thành tích cao,làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo.Giáo viên có nắm phương pháp yêu cầu dạy chọn đồ dùng thích hợp cho dạy.Vì việc tổ chức thi đồn dùng tự làm phát huy tính sáng tạo giáo viên Giáo viên phải thuyết trình đồ dùng dạy học Từ nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên Tổ chức thi có đánh giá xếp loại động viên khen thưởng để khích lệ phong trào 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Với cố gắng toàn thể CBGVNV nhà trường nỗ lực thân công tác xây dựng đội ngũ nhà trường đẩy mạnh chất lượng chăm sóc ni dưỡng giáo dục cháu tạo niềm tin phụ huynh bạn đồng nghiệp Với biện pháp nêu đạt kết sau: Tổng số 32 Đánh giá nghề nghiệp giáo viên chuẩn hàng năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Giáo viên giỏi Xuất xắc Khá TB Yếu Cấp trường 16 13 12 Cấp huyện Ghi chu Cấp tỉnh Qua số thành tích giảng dạy học tập đánh sau: Đội ngũ giáo viên ngày chuẩn hóa mặt đào tạo trẻ hóa dần,tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp xếp loại giỏi tăng dần năm qua Đặc biệt đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình ,hăng say mê công tác trang bị nhiều kiến thức ,giáo viên âm nhạc tiếp cận năm phương pháp giáo dục trẻ mầm non ,có nhiều hồ sơ tốt 15 - 100% giáo viên biết ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào q trình dạy trẻ đồng thời biết sử dụng phần mềm khác,vận dụng tốt vào hoạt động giáo dục cho trẻ, - 100% giáo viên sáng tạo việc làm đồ dùng đồ chơi trang trí mơi trường thân thiện tạo hướng mở theo chương trình mầm non đạt hiệu cao - 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn 78 %trên chuẩn Năm học với biện pháp xây dựng để nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cùng với đồng thuận thống cao giáo viên nên đạt 15 giáo viên giỏi cấp trường.Hội thi “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đạt giải cao.Sự chuyển biến lực chuyên môn giáo viên dẫn đến chuyển biến chất lượng giáo dục nhà trường, có tác động đến cơng tác xã hội giáo dục công tác tham mưu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I công nhận sau năm - Đánh giá chất lượng chuẩn giáo viên mầm non có 85% giáo viên đạt từ khá, xuất sắc trở lên chuẩn đạo đức nhà giáo CBGVNV phát huy tốt vai trò gương mẫu thực tốt nghĩa vụ địa phương nơi cư trú Qua kết cho thấy nhờ xây dựng biện pháp bồi dưỡng đảm bảo, phù hợp với đặc điểm tình hình trường nên năm học giáo viên có nhiều đầu tư sáng tạo dẫn đến kết kiểm tra đạt tỷ lệ tốt có phần tăng hơn, khơng giáo viên đạt u cầu 3.KẾT LUẬN 3.1Kết luận Trong năm học 2017-2018 nhờ có biện pháp đạo ,nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non mà đơn vị gặt hái nhiều thắng lợi ,chất lượng đội ngũ ngày nâng lên rõ rệt ,chất lượng giáo dục trẻ ngày cao.Đã khắc phục mặt hạn chế mặt non yếu chun mơn đội ngũ giáo viên.lực lượng nòng cốt chun mơn bổ sung,có số giáo viên trưởng thành ,tiến vững chắc,có số giáo viên trưởng hành tiến bộ,giáo viên nắm bắt nội dung chương trình chăm sóc,giáo dục trẻ đầy đủ hơn,nhất kỹ sư phạm,sử dụng linh hoạt hoạt động giáo dục,việc ứng dụng công nghệ thông tin phát triển mạnh đội ngũ giáo viên Có thể khẳng định muốn xây dựng nhà trường tiên tiến cần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững mạnh.Hay nói cách khác có tập thể sư phạm tốt có trường học tốt.Xây dựng,bồi dưỡng đội ngũ giáo viên biện pháp 16 quản lý đặc biệt quan trọng.Một việc làm đầy khó khăn,đòi hỏi tế nhị,khéo léo nghệ thuật quản lý.Muốn bồi dưỡng tập thể sư phạm tốt phải giúp mỗi cán giáo viên quán triệt nhiệm vụ,thực tốt công tác tư tưởng đặc biệt công tác chuyên môn ,tổ chức tố cho giáo viên tham gia bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ.Từ xây dựng giáo viên vững mạnh,nhiệt tình có trách nhiệm,có lực chun mơn vững vàng.Muốn đạt điều phải từ phân công sử dụng đội ngũ giáo viên hợp lý,biết bồi dưỡng giáo viên cách thường xuyên khoa học,xây dựng mối quan hệ gắn bó tổ chức nhà trường Hiên trường mầm non Nam Giang nhà trường có nhiều năm xây dựng trưởng thành, trải qua thăng trầm lịch sử, năm gần có khởi sắc chất lượng giáo dục song so với trường phải có cố gắng nhiều Chính mà công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trường trở nên quan trọng cấp bách cần thiết Qua nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế thân rút học kinh nghiệm sau: -Thường xuyên nâng cao phẩm chất đạo đức,ý thức trách nhiệm,chuyên môn nghiệp vụ giáo viên cơng tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ -Xây dựng mối đoàn kết đội ngũ cán giáo viên -Tham mưu với Hiệu trưởng xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với lực chuyên môn -Xây dựng kế hoạch đạo chuyên môn tập trung vào việc đổi phương pháp trình dạy trẻ.Xây dựng tiết dạy mẫu để giáo viên học hỏi kinh nghiệm -Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ giáo viên -Tăng cường công tác kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn -Nâng cao hiệu công tác sinh hoạt tổ chuyên môn -Chỉ đạo tốt chuyên đề trọng tâm thi giáo viên giỏi Những biện pháp đưa thực không xa lạ với thực tiễn quản lý lý luận,nhưng việc cụ thể hóa biện pháp,phân tích sâu vai trò tác dụng,đặc điểm biện pháp giúp ích nhiều công tác xây dựng kế hoạch đào tào bồi dưỡng đội ngũ để nâng cao chất lượng cán giáo viên giai đoạn nay.Có thành nhà trường đầu tư trang thiết bị sở vật chất phục vụ tố cho hoạt động giảng dạy giáo viên BGH ln nung nấu,hun đúc nhiệt tình học hỏi ,cần 17 cù chịu khó,tích cực trau chun mơn ngiệp vụ giáo viên.Tranh thủ quan tâm câp ngành ln ủng hộ có tiếp sức cho đơn vị hoạt động nhà trường,nhất công tác bồi dưỡng đội ngũ.Hiệu từ biên pháp trên,nhà trường thu số thành tích đáng kể góp phần bé nhỏ cho nghiệp giáo dục huyện nhà 3.2.Kiến nghị : Để chất lượng đội ngũ giáo viên nâng lên cách thực trì thường xuyên,để biện pháp thực thi thân xin đề xuất môt số vấn đề sau: 3.2.1Đối với Sở giáo dục –Đào tạo Thanh Hóa: -Có kế hoạch đầu tư kinh phí,thiết bị đồ dung dạy học,phương tiện cơng nghệ thơng tin đê trường có điều kiện tổ chức giảng dạy học tập 3.2.2Đối với phòng giáo dục: -Cần tăng cường tổ chức chuyên đề quản lý chuyên môn,quản lý trường học cán quản lý,giáo viên thường xuyên giao lưu trao đổi kinh nghiệm trường bạn với nội dung bồi dưỡng nâng cao đội ngũ.Tổ chức cho cán quản lý tham quan học hỏi kinh nghiệm trường huyện Phổ biến đề tài quản lý giáo dục,các sáng kiến kinh nghiệm xếp loại hàng năm -Cần tăng cường bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 3.2.4 Đối với UBND huyện Thọ Xn: Cần có hỡ trợ nguồn tài quan tâm đến sở vật chất trường học 3.2.5 Đối với UBND xã Nam Giang: -Làm tốt công tác tuyên truyền huy động nguồn lực có để khơng ngừng nâng cao chất lượng sở vật chất trường học,khn viên,đầu tư kinh phí hỡ trợ xây dựng sở vật chất nhà trường đáp ứng với yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I sau năm -Có sách khuyến khích động viên cán giáo viên có thành tích cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ 3.2.6 Đối với đội ngũ giáo viên nhà trường : Đánh giá nghiêm túc việc thực quy chế chuyên môn.Tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ.Tổ chức cho giáo viên tham quan học hỏi trường trọng điểm huyện,tỉnh Chúng tin tưởng với đạo sát sao,sự quan tâm tạo điều kiện Sở giáo dục-Đào tạo Thanh Hóa, Phòng giáo dục Thọ Xuân,Đảng ủy,UBND 18 xã Nam Giang,Hội cha mẹ học sinh, doanh nghiệp xã tinh thần đoàn kết,nổ lực phấn đấu thực nhiệm vụ với tâm cao đội ngũ cán giáo viên năm học năm học tiếp theo, tâm xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngày vững vàng trị,trong sáng phẩm chất đạo đức,giỏi chuyên môn nghiệp vụ sư phạm,năng động sáng tạo hoạt động đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáp dục góp phần thực thắng lợi mục tiêu: Dân giàu,nước mạnh ,xã hội công dân chủ,văn minh công công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Trên sáng kiến kinh nghiệm việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên áp dụng trình thực trường mầm non tơi cơng tác.Kính mong góp ý chân thành hội đồng khoa học để thân có thêm nhiều kinh nghiệm đạo tốt Tôi xin trân trọng cảm ơn XÁC NHẬN CUẢ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết,khơng chép nội dung người khác 19 MỤC LỤC TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 3.1 3.2 Nội dung PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những điểm sang kiến NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực trạng vấn đề Các biện pháp thực Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất trị, đạo đức lối sống giáo viên, nhân viên Xây dựng mối đoàn kết đội ngũ cán giáo viên Tham mưu với Hiệu trưởng xếp đội ngũ giáo viên phù hợp với lực chuyên môn Thường xuyên bồi dưỡng giáo viên chuyên môn nghiệp vụ Chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên Trang Ghi chu Tăng cường công tác kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn giáo viên Kiểm tra việc thực nhiệm vụ tổ chuyên môn Chỉ đạo việc thực chuyên đề,hội thi trọng tâm Hiệu SKKN KẾT LUẬN,KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị 20 ... cứu số biện pháp quản lí nhăm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non 1.3 Đối tượng nghiên cứu : Đội ngũ giáo viên trực tiếp nuôi dạy trường mầm non 1.4 Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp. .. 2017-2018 nhờ có biện pháp đạo ,nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường mầm non mà đơn vị gặt hái nhiều thắng lợi ,chất lượng đội ngũ ngày nâng lên rõ rệt ,chất lượng giáo dục trẻ ngày cao. Đã khắc... tào giáo viên có chất lượng cao, thực chương trình giáo dục thường xuyên,bồi dưỡng chuẩn hóa nâng cao phẩm chất lực cho đội ngũ giáo viên. Với vai trò quan trọng đội ngũ giáo viên trường mầm non
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non , skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay