skkn một số biện pháp huy động trẻ mẫu giáo ra lớp, trường mầm non lương sơn

18 36 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:15

MỤC LỤC MỞ ĐẦU …… .……………………………… ………… 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu .1 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Khái quát tình hình địa phương .2 2.2.2 Tình hình nhà trường 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề .4 2.3.1 Xây dựng kế hoạch .5 2.3.2 Công tác tuyển sinh trẻ 2.3.3 Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh 2.3.4 Công tác phối hợp nhà trường gia đình 2.3.5 Tổ chức hoạt động lớn ngày lễ, ngày hội, hội thi 10 2.3.6 Cơng tác xã hội hố giáo dục .11 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục 12 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 13 3.1 Kết luận 13 3.2 Kiến nghị .13 Tài liệu tham khảo 15 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung, sức khỏe trẻ thơ nói riêng, từ nhiều năm được gia đình- nhà trường tồn xã hội quan tâm Vì phát triển toàn diện thể chất tinh thần hệ tương lai đất nước, vóc dáng Việt Nam vươn cao sánh vai với bạn bè năm châu Vì gia đình cần phải có nhận thức tớt kiến thức phương pháp chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ theo khoa học Trường mầm non nơi giúp cháu phát triển cách tồn diện, hình thành yếu tớ nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Như Bác Hồ nói: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Trồng người nghiệp toàn Đảng toàn dân toàn xã hội Khắc sâu lời dạy Bác, Đảng nhà nước ta quan tâm đến chiến lược “Trồng người” thực coi “Giáo dục quốc sách hàng đầu” Trong giáo dục mầm non phận quan trọng nghiệp đào tạo hệ trẻ trở thành chủ nhân tương lai đất nước.Thế đối với Trường Mầm non Lương Sơn nơi được Đảng, quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị trường học khang trang, nơi ươm mầm cho hệ từ cháu tuổi ấu thơ được sinh lớn lên vòng tay cha mẹ chưa đủ Phải có giáo dục dạy dỗ giáo mầm non, với nhiệm vụ chăm sóc giao dục thông qua trẻ trải nghiệm học tập, vui chơi thời gian ngày được quy định theo nhóm tuổi, theo độ tuổi thành năm mặt: Đạo đức, trí tuệ, nhân cách, thẩm mỹ, lao động…Hình thành nhân cách chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp bậc học sau đạt kết Để đạt được mục tiêu giáo dục phải làm tớt nhiệm vụ huy động trẻ mẫu giáo lớp, cháu tuổi phải lớp 100% Việc huy động trẻ lớp tưởng chừng dể, đối với cháu thôn xa địa bàn xã, cách xa trường lại khó khăn xác định rõ được nhiệm vụ trọng trách mình, thân tơi ln trăn trở suy nghĩ làm cách để nâng cao tỉ lệ huy động trẻ mẫu giáo lớp, để cháu được học tập Chương trình giáo dục mầm non xuyên suốt từ tuổi đến lớp mẫu giáo tuổi, cháu được vui chơi, ca hát, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục với yêu cầu độ tuổi, giúp cháu vững vàng bước vào lớp trường Tiểu học Chính tơi chọn đề tài “Một số biện pháp huy động trẻ Mẫu giáo lớp Trường Mầm Non Lương Sơn” làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng huy động trẻ mẫu giáo lớp 1.3 Đối tượng nghiên cứu “Một số biện pháp huy động trẻ mẫu giáo lớp Trường Mầm non Lương sơn” 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận, phân tích , tổng hợp - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp thống kê tổng kết kinh nghiệm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Đất nước ta thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, đại hóa, mục tiêu Đảng ta “Làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Vì chăm sóc sức khỏe trẻ thơ hơm góp phần chất lượng sống người Việt Nam, phát triển lực lượng lao động có trí tuệ, có trình độ Để đáp ứng kịp thời mục tiêu nhiệm vụ trên, bậc học mầm non không ngừng phải đổi mặt: Số lượng, chất lượng, sở vật chất, nội dung chăm sóc giáo dục trẻ Nâng cao chất lượng huy động trẻ mẫu giáo lớp chủ trương lớn Đảng Nhà nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp cộng đồng để xây dựng phát triển nghiệp giáo dục Giáo dục Mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành phát triển yếu tố nhân cách Công tác nâng cao chất lượng huy động trẻ mẫu giáo lớp được Đại hội Đảng tồn q́c rõ: Ḿn tiến hành Cơng nghiệp hố - Hiện đại hoá đất nước cách thắng lợi phải trọng phát triển giáo dục đào tạo, coi nhiệm vụ quốc sách hàng đầu Là cán quản lý giáo dục phải làm tớt cơng tác huy động trẻ mẫu giáo lớp để cá nhân, nhà, ngành, cấp, tổ chức xã hội thấy được vai trò, trách nhiệm để góp sức xây dựng nghiệp giáo dục trách nhiệm tồn Đảng, tồn dân khơng phải riêng Chính trách nhiệm gia đình phụ huynh đới với cháu niềm mong đợi cao quý cô giáo mầm non Do tổ chức huy động trẻ lớp hoạt động vô quan trọng cần thiết trường mầm non Có làm tớt việc đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng u cầu Cơng nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * vài nét khái quát tình hình địa phương tình hình nhà trường 2.2.1 Khái quát tình hình địa phương: Lương sơn xã miền núi, nằm phía tây huyện Thường xuân cách trung tâm huyện 12 km Gồm thơn có tổng sớ 1.919 hộ với 8.793 nhân Mật độ dân sớ 1000 người/km2 Có dân tộc sinh sống với nhau: Dân tộc Thái Chiếm 48.3% dân số; Dân tộc kinh chiếm 46.9% dân sớ; Dân tộc Mường chiếm 4.8% dân sớ Nghề sản xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển Lâm nghiệp, chăn nuôi buôn bán nhỏ Đảng nhân xã Lương Sơn động, sáng tạo, bám sát vào đường lối Đảng, Nhà nước nên tiêu Kinh tế – Văn hóa –Xã hội – An ninh q́c phòng hồn thành xuất sắc, địa phương có nhiều phong trào hoạt động mạnh huyện Văn hóa phát triển, dân trí được cải thiện nâng lên rõ rệt, sở hạ tầng được quan tâm điện, đường, trường,trạm Sự nghiệp giáo dục xã nhà được quan tâm mức, đặc biệt ngành học mầm non ngày được phát triển nâng cao chất lượng Trường mầm non Lương Sơn góp phần nhỏ bé vào nghiệp cao Phát huy thành đạt được trình xây dựng trưởng thành nhà trường qua thời kì lịch sử Tập thể cán giáo viên trường mầm non Lương Sơn tâm phấn đấu xây dựng quan có nếp sớng văn hố Xây dựng nhà trường vững mạnh phát triển, xứng đáng với quê hương Lương Sơn anh hùng 2.2.2 Tình hình nhà trường: * Thuận lợi: Nhà trường Được lãnh đạo đạo trực tiếp phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Xuân, quan tâm giúp đỡ cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, ban nghành đồn thể tồn xã đóng góp cho nghiệp xã nhà Sự ủng hộ nhiệt tình bậc phụ huynh học sinh nên công tác chăm sóc giáo dục trẻ trẻ tương đới đầy đủ, trường lớp ngày khang trang, đảm bảo Xanh- Sạch- Đẹp Trẻ được học buổi ngày - Lãnh đạo nhà trường có trình độ quản lý, có trình độ chuyên môn vững vàng, động sáng tạo, tập hợp được đồn kết phân cơng xếp cơng việc người, vị trí lực người nhà trường Nhà trường có đội ngũ cán giáo viên đồn kết, nổ, nhiệt tình, sáng tạo, yêu nghề mến trẻ, 100% cán giáo viên đạt trình độ chuẩn chuẩn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân cơng, ln có tinh thần trách nhiệm cao - Về trẻ: đa phần ngoan ngoãn, biết nghe lời cô giáo lời người lớn, biết giữ gìn vệ sinh - Đội ngũ giáo viên 45cán giáo viên, nhân viên, đó: + Giáo viên có trình độ đại học: 30 đồng chí + Giáo viên có trình độ Cao đẳng: đồng chí + Giáo viên có trình độ trung cấp: đồng chí Giáo viên trường đồn kết, u nghề, mến trẻ, nhiệt tình cơng tác, có trách nhiệm, có uy tín với phụ huynh, làm tốt công tác tuyên truyền, phối kết hợp gia đình nhà trường, có phẩm chất đạo đức tớt - Số lượng trường, lớp nhóm: T/S trường Sớ Tổng sớ T/s nhóm T/s lớp T/S lớp T nhóm, lớp trẻ mẫu giáo điểm trường - Số lượng trẻ: + Số trẻ điều tra: 26 Tổng số trẻ điều tra 20 Tổng Số Tổng số trẻ lớp T/S 3T 4T 5T T/S 3T 4T 5T 608 608 183 203 223 598 180 195 223 Trước thực trạng thân Phó Hiệu Trưởng tơi nhận thấy nhiệm vụ phải có biện pháp tun truyền để huy động cháu mẫu giáo lớp đạt chất lượng * Khó khăn: Là trường thành lập năm 1978 sở vật khu lẻ nghèo nàn, thiếu thớn, phòng học chật hẹp, chưa đủ, chủ yếu phòng tạm, phòng chức chưa có Trình độ giáo viên khơng đồng Địa phương quan tâm đến trường Mầm non kinh tế hạn hẹp Bên cạnh nhận thức sớ phụ huynh đơi lệch lạc Họ cho không quan trọng Mầm non, cháu đến trường múa hát vài về, không học sinh Tiểu học phải học Tốn, học Tiếng việt Vì ảnh hưởng phần đến cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Kết khảo sát thực trạng đầu năm học lớp mẫu giáo: Số trẻ huy động 582 cháu Khu vưc cháu gần trung tâm TT Huy động Khu vực cháu xa trung tâm Độ tuổi Điều tra Huy động Độ tuổi Điều tra Tuổi 158 152 96,20 Tuổi 28 23 82,14 Tuổi 165 159 96,36 Tuổi 38 32 86,84 Tuổi 178 175 98,61 Tuổi 45 41 91.1 Từ kết khảo sát nhận thấy khả phụ huynh khu vực xa khu trung tâm, xa trường nên đưa em lớp mức độ thấp so với cháu khu vưc gần trung tâm nguyên nhân nhận thức phụ huynh, điều kiện kinh tế khó khăn Bằng kinh nghiệm thân tơi có biện pháp mà tơi cho hiệu để huy động trẻ lớp đạt kết cao 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề: Sau khảo sát thực trang tình hình, huy động cháu mẫu giáo lớp khu vực xa khu trung tâm so với khu vực gần khu trung tâm Tôi kết hợp đồng chí ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch đạo theo biện pháp cho hữu hiệu công việc huy động trẻ lớp Từ kết đưa giải pháp thực sau 2.3.1 Xây dựng kế hoạch: - Ngay từ đầu năm học kiểm tra số lượng cháu nhóm lớp trì sớ lượng cháu có tồn trường - Nâng cao chất lượng chăm sóc thơng qua tun truyền dinh dưỡng, đạo xây dưng thực đơn đảm bảo cân đối phù hợp với lứa tuổi Phù hợp theo mùa Quan tâm đặc biệt đến chất lượng giáo dục giáo viên, lên chương trình phó hiệu trưởng việc chấp hành giấc giáo viên, dạy chương trình việc Hình ảnh: Trẻ học tập - Xây dưng mơi trường giáo dục bên ngồi vườn thiên nhiên đẹp mắt Xây dựng vườn rau bé tạo cảnh quan cho bé được hoạt động, trồng xanh vườn trường hài hồ tạo nên mơi trường thân thiện để trẻ thích đến trường Phát động nhóm lớp xây dựng góc hoạt động mở, thu hút trẻ được thực Hình ảnh: Trẻ thăm quan vườn cổ tích - Khuyến khích giáo viên biết vận dụng tạo hội gặp gỡ phụ huynh, yêu mến trẻ đón, trả trẻ phát động cán giáo viên thực tốt phong trào thi đua vận động lớn ngành giáo viên tuyên truyền phát động phụ huynh tham gia Trong giảng dạy lồng ghép tích hợp môn học khác vào tiết học phù hợp 100% cán giáo viên thực tốt kế hoạch đề - Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm lớp, vệ sinh cá nhân trẻ Phát động phụ huynh gửi trẻ, đón trẻ quy định nhà trường, giáo viên cam kết với nhà trường thực tốt định 261 cam kết đảm bảo an tồn tuyệt đới trẻ Trường với giáo - Có kế hoạch đề xuất tham mưu với Đảng, quyên, địa phương, với phụ huynh để quan tâm mức Kế hoạch xây dưng thực theo kế hoạch năm người thực theo kế hoạch 2.3.2 Công tác tuyển sinh trẻ: - Đầu tháng nhà trường tuyên truyền nhiều hình thức, viết tun truyền thơng qua thông tin xã phát lần/ngày, kết hợp với ban quản lý thôn, Trưởng trưởng tuyên truyền loa phát thôn - Phát động cán cán giáo viên điều tra độ tuổi trẻ từ 0-5 tuổi, tổng hợp nắm bắt số lượng, phân công giáo viên phụ trách lớp theo thôn Giáo viên nhận thôn điều tra thơn giao ln cho giáo viên dạy cháu thơn đó, tạo hội cho giáo viên biết gia đình trẻ, biết trẻ để theo dõi trẻ trình huy động trẻ lớp Hình ảnh: Phụ huynh đưa trẻ đến trường - Tất trẻ bắt đầu đến trường phải có hồ sơ cá nhân đơn xin học, giấy khai sinh Phần đa số trẻ mà khu vực cháu xa khu trung tâm được tiếp xúc, khơng gần chợ, chỗ đông người nên nhút nhát, sợ tiếp xúc với bạn nên cô giáo phải cần chia sẻ nắm bắt trẻ cần, tạo hội cho trẻ hứng thú được đến trường với cô, tháng nhà trường tổng hợp nắm bắt tình hình đến ngày tựu trường Thành lập ban đạo kiểm tra sĩ số kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp có kế hoạch xếp thời gian kiểm tra xem hộ gia đình có em độ tuổi chưa lớp, cháu tuổi mà chưa đến trường giáo viên cần đến tận gia đình trẻ, để động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường Hình ảnh: Những ngày đầu trẻ đến lớp 2.3.3 Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh: - Để đạt được hiệu công tác chuyên môn, cháu hứng thú được học, được vui chơi trường, nhà trường không ngừng đổi hình thức giảng dạy, sâu nghiên cứu thực chuyên đề trọng tâm, áp dụng nhóm lớp nhà trường theo dõi, kiểm tra, đánh giá theo quy định thực Hình ảnh: Trẻ hoạt động vui chơi - Ngay từ tháng nhà trường xây dựng thực kế hoạch tổ chức làm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ chủ đề, chủ điểm năm Các góc nhóm lớp ln được trưng bày đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn Bởi vì, trẻ thường cần có kích thích lạ mơi trường quen thuộc, điều có nghĩa ta cần thêm thay đổi đồ dùng, đồ chơi vào góc hoạt động thường xun - Đồ chơi ngồi trời được bớ trí thay đổi vị trí lần/1 tháng để trẻ thấy lúc lạ, hấp dẫn cho trẻ thích chơi ngồi trời - Vườn hoa cảnh được chăm sóc thường xuyên tạo nên môi trường xanh đẹp Hấp dẫn trẻ thích chăm sóc bảo vệ tạo nên thoải mái, yên tâm trường với cô giáo - Tập thể sư phạm đoàn kết giúp đỡ cơng tác chun mơn để hồn thành tớt nhiệm vụ Hình ảnh: Trẻ chăm sóc vườn rau 2.3.4 Cơng tác phới hợp nhà trường gia đình: - Việc thiết lập được mới quan hệ gia đình nhà trường nhiệm vụ cần thiết nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp Ngay từ đầu năm học ban giam hiệu lên kế hoạch tuyên truyền với phụ huynh thông qua nội dung, nhiêm vụ, mục tiêu việc chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ, lên kế hoạch tuyên truyền cho bậc phụ huynh thông qua nội dung, nhiêm vụ, mục tiêu việc chăm sóc trẻ - Tổ chức họp phụ huynh đầu năm bầu ban chấp hành phụ huynh nhóm lớp, sau thành lập ban chấp hành phụ huynh nhà trường hoạt động theo kế hoạch hội từ đầu năm đến hết năm học Giúp cho phụ huynh theo dõi được hoạt động nhà trường, theo dõi việc học tập em họ, tạo nên gần gũi cô giáo với phụ huynh tranh thủ ủng hộ nhiệt tình tinh thần vật chất mà phụ huynh dành cho, phụ huynh có tuổi triển khai họp riêng buổi 10 Hình ảnh: Họp phụ huynh đầu năm - Có phụ huynh khó khăn đơng con, ốm đau quanh năm, kinh tế khó khăn nhà trường quan tâm thăm hỏi, dành chút quà nhỏ đến động viên - Những cháu xa khu trung tâm nhà trường thớng với giáo viên nhóm lớp tuyên dương cháu vào buổi nhận hoa bé ngoan, phiếu bé ngoan tuần để cháu tích cực học 2.3.5 Tổ chức hoạt động lớn ngày lễ, ngày hội, hội thi Trong năm học, với hoạt động khác, trọng đến việc tổ chức ngày hội, ngày lễ, hội thi hình thức tuyên truyền đạt hiệu nhanh Vì chúng tơi tích cực vận động tuyên truyền thu hút nhiều phụ huynh tham gia tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Ngày hội đến trường bé, Tết trung thu hội thi năm học, có cặp ơng, bà, cha mẹ đến cổ vũ động viên nhiệt tình Được thấy khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hát hay, múa dẻo, kể chuyện hấp dẫn khen ngợi, phụ huynh phấn khởi, tự hào, muốn tham gia hội thi, họ nghĩ chưa học từ độ tuổi từ 3- tuổi chắn cháu chưa mạnh dạn hồn nhiên được họ tun truyền lẫn thơn xóm, góp phần nâng cao tỉ lệ huy động trẻ đến trường Qua bậc phụ huynh thêm tin tưởng hiểu sâu sắc thêm kiến thức ni dạy em theo khoa học, nâng cao nhận thức tinh thần trách nhiệm việc cộng tác với nhà trường để chăm sóc giáo dục cháu 11 Hình ảnh: Các cháu tham gia hội thi 2.3.6 Cơng tác xã hội hố giáo dục: * Nhà trường với quyền địa phương: Đảng, quyền xã sở lãnh đạo nhà trường hoạt động nên hoạt động thực nhiệm vụ trường có kiểm tra theo dõi quyền địa phương Do mà nhà trường làm việc có báo cáo với địa phương để thống thực với thôn xa trường, nhà trường mạnh dạn tham mưu xin ý kiến địa phương đưa cháu vào khu giảm bớt khu lẻ * Mới quan hệ trường mầm non với đoàn thể xã hội - Nhà trường phối hợp với trạm y tế cân đo khám sức khoẻ cho trẻ năm lần, khám bệnh chữa bệnh bất thường cho giáo viên học sinh, tuyên truyền cách nuôi theo khoa học, bữa ăn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai cho bú, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng nấu ăn trường có nhiều lượt phụ huynh tham gia 12 Hình ảnh: Tuyên truyền dinh dưỡng - Phới hợp với đồn niên với chi đoàn nhà trường tham gia trồng xanh cho nhà trường, tuyên truyền cho phụ huynh thực tốt đường lối chủ trương đảng nhà nước - Phối hợp với hội phụ nữ : Qua buổi sinh hoạt phụ nữ hàng tháng, giao ban Bản thân chi hội sóm tơi bám vào nhiệm vụ hàng tháng hội xin lồng ghép đưa chi hội trưởng tuyên truyền viên động viên chị em đưa khu trung tâm trường để học, thực tớt kế hoạch hố gia đình, hạn chế phụ huynh sinh thứ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục Qua số biện pháp, giải pháp tơi tìm tòi kinh nghiệm để áp dụng từ đầu năm học đến Tạo được niềm tin yêu bậc phụ huynh việc trẻ lớp, tạo nên hoà nhập phấn khơỉ học sinh đến lớp Trẻ yên tâm học tập vui chơi hướng dẫn cô giáo mầm non Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề thu hút được quan tâm cấp lãnh đạo, tổ chức xã hội, ban nghành đoàn thể địa phương nên chuyển biến định nhân thức bậc cha mẹ chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non 13 Kết khảo sát thực trạng đầu năm học cuối năm học lớp mẫu giáo: Kết khảo sát thực trạng đầu năm: Số trẻ huy động: 582 cháu TT Khu vưc cháu gần trung tâm Huy động Khu vực cháu xa trung tâm Độ tuổi Điều tra Độ tuổi Điều tra Huy động Tuổi 158 152 96,20 Tuổi 28 23 82,14 Tuổi 165 159 96,36 Tuổi 38 32 86,84 Tuổi 178 175 98,61 Tuổi 45 41 91.1 Kết cuối năm : Đã huy động tổng số cháu 598cháu TT Khu vưc cháu gần trung tâm TT Độ tuổi Điều tra Huy động Tuổi 158 155 Tuổi 165 Tuổi 178 Khu vực cháu xa trung tâm Độ tuổi Điều tra Huy động 98.10 Tuổi 28 25 89,28 161 97,57 Tuổi 38 34 89,47 178 100 Tuổi 45 45 100 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Chăm sóc giáo dục trẻ Trường Mầm non nghiệp cao quý tồn xã hội, gia đình, người cha, người mẹ Nhưng nhà trường đóng vai trò chủ đạo, giáo đóng vai chủ chớt Thơng qua hoạt động trẻ được hoạt động vui chơi trường mầm non nhằm hình thành cho trẻ sở nhân cách người mới, trẻ khoẻ mạnh, nhanh nhẹn phát triển cân đới, hài hồ, biết nhường nhịn, biết quan tâm đến người xung quanh, thật thà, lể phép, mạnh dạn hồn nhiên, yêu thích đẹp, tạo đẹp Chính trách nhiệm gia đình phụ huynh đới với cháu niềm mong đợi cao quý cô giáo mầm non Do tổ chức huy động trẻ lớp hoạt động vô quan trọng cần thiết Trường Mầm non Có làm tớt việc đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ đáp ứng u cầu Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước Qua kinh nghiệm thân tiếp tục phát huy công tác đạo huy động trẻ cho năm học 3.2 Kiến nghị Để công tác huy động trẻ lớp thực có chất lượng Tơi xin có số kiến nghị sau: - Đề nghị lãnh đạo cấp ban ngành có liên quan, quan tâm sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ ngành học Mầm non nói chung Trường Mầm non Lương Sơn nói riêng 14 - Tếp tục mở chuyên đề bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên Có cơng tác huy động trẻ lớp đạt hiệu cao Trên số kinh nghiệm thân q trình làm cơng tác huy động trẻ lớp mẫu giáo địa bàn xã Lương Sơn Kính mong góp ý xây dựng cấp lãnh đạo, tổ chuyên môn đồng nghiệp để tơi có nhiều kinh nghiệm q trình đạo năm XÁC NHẬN CỦA Thanh Hóa, ngày 10 tháng năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác NGƯỜI THỰC HIỆN Lê Thị Thắm 15 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA Lê Thị Thắm PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG TRẺ MẪU GIÁO RA LỚP TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG SƠN Người thực hiện: Lê Thị Thắm Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị cơng tác: Trường MN Lương Sơn SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng cán quản lý, công chức nhà nước ngành giáo dục đào tào(BGD& ĐT) Quản lý giáo dục quản lý trường mầm non chuyên đề BGD& ĐT) Tài liệu bồi dưỡng hè cho CBQL giáo viên mầm non năm học Cẩm nang dành cho Hiệu Trưởng trường Mầm non Nguyễn Thị Kim Thanh ( NXBGD) 17 ... trẻ Mẫu giáo lớp Trường Mầm Non Lương Sơn làm đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng huy động trẻ mẫu giáo lớp 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp huy động trẻ. .. NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG TRẺ MẪU GIÁO RA LỚP TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG SƠN Người thực hiện: Lê Thị Thắm Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị cơng tác: Trường MN Lương Sơn SKKN thuộc lĩnh vực: Quản... sóc giáo dục trẻ nhà trường Kết khảo sát thực trạng đầu năm học lớp mẫu giáo: Số trẻ huy động 582 cháu Khu vưc cháu gần trung tâm TT Huy động Khu vực cháu xa trung tâm Độ tuổi Điều tra Huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp huy động trẻ mẫu giáo ra lớp, trường mầm non lương sơn , skkn một số biện pháp huy động trẻ mẫu giáo ra lớp, trường mầm non lương sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay