skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non thành vinh

22 30 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:15

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH THÀNH TRƯỜNG MẦM NON THÀNH VINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ TUỔI VÀO LỚP MỘT Người thực hiện: Trần Thị Tuyết Mai Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường mầm non Thành Vinh SKKN thuộc lĩnh vực : Quản lý THẠCH THÀNH NĂM 2018 MỤC LỤC TT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 3.1 3.2 Nội dung Mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm, Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Các sáng kiến kinh nghiệm hoạc giải pháp sử dụng để giải vấn đề Tuyên truyền phối hợp nâng cao nhận thức Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên dạy lớp năm tuổi Phát triển ngôn ngữ Phát triển thể lực cho trẻ Phát triển số kỹ cần thiết hoạt động học tập Phát triển mặt tình cảm - xã hội cho trẻ năm tuổi Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân đồng nghiệp nhà trường Kết luận kiến nghị Kết luận Kiến nghị Trang 1 2 3 3 5 11 12 13 16 17 17 18 1.MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non cấp học hệ thống giáo dục quốc dân, đặt móng cho phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm - xã hội thẩm mỹ cho trẻ em cách toàn diện nhất, tăng cường khả sẵn sàng học cho trẻ yếu tố quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước Trong chuẩn bị cho trẻ vào lớp nội dung quan trọng góp phần thực mục tiêu giáo dục mầm non trẻ phát triển toàn diện mặt để chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp Vì để trẻ có thao tác trí tuệ có hiểu biết thân, gia đình, môi trường xung quanh, biểu tượng không gian, thời gian đồng thời có kỹ thực hoạt động trí tuệ biết so sánh, phân tích tổng hợp, làm để trẻ có kỹ giao tiếp với giáo, bạn bè Vì chuẩn bị cho trẻ vào lớp chuyện học chữ mà cần chuẩn bị tâm cho trẻ Do số phụ huynh chưa hiểu hết tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp một, nên nhiều phụ huynh ép trẻ học trước tuổi vơ tình đánh tuổi thơ trẻ Không thế, bị ép học sớm gây tổn hại tâm lý mà tập trung ý hứng thú học tập sau này.Thực tế địa phương tơi nhiều phụ huynh thơn đặc biệt khó khăn cha mẹ làm ăn xa trẻ nhà chủ yếu với ơng, bà, nên quan tâm đến việc học tập em mình, nhiều bậc phụ huynh cho chuẩn bị cho trẻ vào lớp chủ yếu phương tiện, sách vở, giày,dép, quần áo vài phép tính đơn giản Trong đó, nhiều nội dung quan trọng chưa quan tâm mức phẩm chất, thể lực, trí tuệ, tâm sinh lý trẻ học lớp Vì trẻ chưa chuẩn bị tâm chuẩn bị vào lớp thường bị thiệt thòi khơng bắt kịp bạn bè thời gian dài học tập trường tiểu học Chính vậy, việc cho trẻ làm quen với môi trường học tập bước ngoặt lớn đời đứa trẻ, từ sống thoải mái mặt thời gian tinh thần, trẻ phải chuyển qua mơi trường đòi hỏi trẻ học tập cách thực sự, phải tập trung ý cao độ tiết học dài, việc không đơn giản với trẻ, để giúp trẻ vượt qua khó khăn ban đầu cha mẹ, cô giáo giúp đỡ trẻ để trẻ tự tin quan hệ xã hội, điều chăn trở tôi, tiếp xúc với trẻ, đạo giáo viên dạy khối tuổi, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp có tầm quan trọng vơ to lớn tiền đề để trẻ vũng bước năm học Để thực nhiệm vụ này, tơi tìm hiểu thực tế địa phương thực trạng chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn tơi ln chăn trở làm để có giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, mà trọng chuẩn bị cách toàn diện cho trẻ tuổi trước bước vào lớp Tôi nhận thấy việc nâng cao chất lượng toàn diện cho trẻ tuổi bước vào lớp việc làm cần thiết, có tính cấp bách, mà tơi phải tìm tòi, nghiên cứu, vấn đề để đưa biện pháp có tính khả thi cao Chính mà tơi chọn đề tài “Một số biện pháp đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ tuổi vào lớp trường mầm non Thành Vinh” với mong muốn đóng góp thêm phần nhỏ cơng lao việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp một cách tốt 1.2 Mục đích nghiên cứu Đề tài “Một số biện pháp đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ tuổi vào lớp trường mầm non Thành Vinh” Tôi thiết nghĩ việc chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ quan trọng để làm tốt điều thân phải đề số biện pháp đạo để giáo viên nâng cao chất lượng, hiệu cho việc rèn kỹ bền bỉ, tập chung ý cho trẻ trước vào trường tiểu học Đánh giá kết thực trạng việc nâng cao chất lượng cho trẻ thể qua mặt Về thể chất không đơn chuẩn bị chiều cao trọng lượng thể, mà chuẩn bị chất bền bỉ, dẻo dai, có khả chống lại mệt mỏi tinh thần Về tâm lý trẻ thấy nhiểu điều khác lạ so với biết trước trường mầm non, việc trò truyện giới thiệu vài nét trường Tiểu học Chuẩn bị mặt phát triển trí tuệ: Như biết, để làm tiền đề cho trẻ mẫu giáo lớn bước vào lớp một, cách tốt không chuẩn bị tốt cho trẻ tri thức Bởi tri thức vô quan trọng cần thiết cho trẻ Trẻ có trí tuệ tốt, trẻ thơng minh nhanh trí, nắm bắt kiến thức cô giáo truyền đạt lứa tuổi mẫu giáo, thuận lợi cho trẻ bước vào lớp1, số kỹ cần thiết khác, kỹ giao tiếp, kỹ tự phục vụ, kỹ nhận biết sống với mình, kỹ nhận biết sống với người khác, kỹ nhận biết chấp hành quy định chung…cho việc học tập, yêu cầu trẻ nhận biết 29 chữ qua nhận biết phát âm rõ ràng chữ mà cô yêu cầu, tất thứ hành trang để trẻ vũng vàng bước vào trường Tiểu học Là phó hiệu trưởng phụ trách khối mẫu giáo luôn gần gũi hiểu rõ tình hình thực tế việc chuận bị cho trẻ tuổi vào lớp một, đưa số biện pháp, kinh nghiệm có hiệu công tác đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp một, giúp giáo viên dạy lớp năm tuổi biết thực trạng trường địa phương, để có phương pháp thực tốt việc chuẩn bị bàn giao trẻ năm tuổi cho trường Tiểu học q trình đạo làm việc tơi tham mưu với hiệu trưởng nhà trường lựa chọn phân công giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng, lực sư phạm tốt, thực tâm huyết với nghề, khéo léo giao tiếp để đứng lớp năm tuổi, lứa tuổi nhạy cảm cần giáo viên có lực thực sự, để tuyên tuyền đến tất bậc phụ huynh, hiểu rõ tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường mầm non 1.3 Đối tượng nghiên cứu Trẻ năm tuổi trường mầm non Thành Vinh nơi công tác Theo chuẩn phát triển trẻ tuổi giáo dục đào tạo Giáo viên dạy lớp tuổi trường mầm non Thành Vinh 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp điều tra khảo sát thực tế Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp thống kê sử lý số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển, bồi dưỡng chăm sóc cho hệ tương lai quan trọng, bậc học mầm non cần chăm sóc giáo dục cách tốt Vì giáo dục Mầm non khâu hệ thống giáo dục quốc dân Nhiệm vụ trọng tâm giáo dục nầm non xây dựng sở ban đầu cho nghiệp giáo dục nhân cách người Có thể nói phát triển nhân cách trẻ sau phụ thuộc lớn vào giáo dục mầm non Chính bậc học mầm non bậc học đầu tiên, móng vũng ban đầu cho bậc học đời trẻ, mà trường mầm non vai trò quan trọng giáo dục tồn diện trẻ, chuẩn bị cho trẻ vào lớp khơng thể thiếu được, trẻ phải chuyển từ giai đoạn sang giai đoạn khác chuyển biến mang tính nhảy vọt biến đổi chất lượng Sự phát triển giai đoạn định vừa kết giai đoạn trước đó, vừa tiền đề cho bước phát triển giai đoạn Tuy nhiên trẻ em dễ dàng thích nghi bước ngoặc này, bước ngoặt quan trọng khiến bậc cha mẹ nhà giáo dục cần phải quan tâm Một mặt để giúp trẻ hoàn thiện thành tựu suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác tích cực chuẩn bị cho trẻ có đủ điều kiện để thích nghi mơi trường với hoạt động chủ đạo hoạt động học tập, thay cho hoạt động vui chơi trường mầm non Một hoạt động chơi mang tính chất tự do, chuyển sang hoạt động học mang tính chất bắt buộc, trẻ lao động trí óc cách nghiêm túc, căng thẳng Nội dung hoạt động học cao đòi hỏi trẻ phải ý, với kiên trì nỗ lực có ý trí linh hoạt mềm dẻo, tính khái quát, tính logich tư yếu tố vô quan trọng Trẻ học tiểu học có nhiều quan hệ xã hội cần thay đổi, quan hệ trẻ với cô, trường mầm “ Cô - con” thay quan hệ “thầy - trò” trường tiểu học, trường mầm non bạn chơi, trường tiểu học bạn học, trường mầm non lớp lớn nhất, trường tiểu học lớp nhỏ Để chuẩn bị cho trẻ lào lớp tốt thuận lợi, chương trình giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi thực việc dạy trẻ biết 29 chữ cái, số từ 1-10, số kỹ cần thiết khác phù hợp với lứa tuổi, phép thông qua hoạt động nhẹ nhàng qua trẻ phát triển tồn diện 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi: Trường Mầm non Thành Vinh đặt khu trung tâm xã, thuộc thôn Phượng Long Xã Thành Vinh Trong năm gần nhà trường nhận quan tâm Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, phụ huynh học sinh cơng tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục trẻ 100% trẻ đến trường chia theo độ tuổi, trẻ ăn bán trú trường 100% thuận lợi cho việc thực chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp Nhà trường có tổng số cán giáo viên 34 giáo viên, 100% giáo viên có trình độ chuẩn chuẩn Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, u nghề mến trẻ, ln đồn kết giúp đỡ lẫn tiến bộ, để đáp ứng yêu cầu giáo dục Được đạo sát ban giám hiệu nhà trường, đồng lòng đồng nghiệp, giúp đỡ nhiệt tình phụ huynh, nên công tác đạo giáo viên thực số biện pháp, kinh nghiệm chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường mầm non tiến hành thuận lợi * Khó khăn: Trường Mầm non Thành Vinh nằm trung tâm xã, tồn xã có 10 thơn, có thơn thơn 135, có hai dân tộc kinh mường chung sống, người dân tộc Mường chiếm 60%, nhân dân sinh sống chủ yếu nghề nơng nghiệp, số làm nghề kinh doanh, lại số cơng chức, viên chức, chủ yếu người dân làm nông nghiệp, phần lớn hộ gia đình làm ăn xa, nên việc tuyên truyền để người dân hiểu biết tần quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp khó khăn Học sinh lớp tải, sĩ số học sinh lớp đông, giáo viên thiếu nhiều, học sinh chủ yếu người dân tộc, dẫn đến việc trẻ giao tiếp tiếng phổ thơng hạn chế Cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn phòng học, phòng chức năng, số trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ chưa đầy đủ, nhiên nhiều loại đồ dùng đồ chơi chưa đồng bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động giáo dục trẻ năm tuổi Phụ huynh học sinh chưa thực quan tâm bận nhiều công việc, nên chưa thực trọng đến việc học trẻ, phối hợp nhà trường gia đình chưa thực nhịp nhàng, chặt chẽ,dẫn đến nề nếp trẻ không mong muốn Một số gia đình chưa nắm tâm sinh lý lứa tuổi, nơn nóng việc học hành cái, nên số phụ huynh cho học trước chương trình tiểu học Xuất phát từ thuận lợi khó khăn trên, cán quản lý phụ trách chuyên môn chăn trở suy nghĩ làm để tìm phương pháp, biện pháp, kinh nghiệm đạo giáo viên dạy lớp năm tuổi, dạy trẻ chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp Nên tơi ln tìm tòi nghiên cứu mong muốn tìm giải pháp có hiệu để giúp cho giáo viên có biện pháp giáo dục trẻ năm tuổi có tâm bước vào lớp một cách vững vàng * Kết thực trạng Từ nóng vội bậc phụ huynh chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp chưa hiểu rõ chương trình chăm sóc giáo dục trẻ độ tuổi năm tuổi Bên cạnh sở vật chất thiếu thốn dẫn đến trình dạy trẻ giáo viên dạy lớp năm tuổi hạn chế nhiều mặt, nên năm qua nhiều trẻ bước vào lớp rụt rè, nhút nhát, chưa mạnh dạn chủ động giao tiếp, ngại giao tiếp, ngôn ngữ diễn đạt chưa mạch lạc thiếu hụt ý, chưa đầy đủ câu, kỹ sống chưa có, mối quan hệ tình cảm xã hội thấp, thể qua bảng điều tra cụ thể 155 trẻ năm lớp 5-6 tuổi trường Mầm non thành Vinh đầu tháng năm học 2017-2018 sau Tổng số trẻ tuổi Lĩnh vực khảo sát Thể lực Kỹ giao tiếp 155 cháu Trí tuệ Tình cảm xã hội Ngơn ngữ Số trẻ đạt Tỷ lệ % Số trẻ chưa đạt Tỷ lệ % 146 98 102 96 90 94 63 66 61 58 57 53 59 65 37 34 39 42 Qua điều tra thực tế bảng cho ta thấy nhiều trẻ thiếu tự tin chưa mạnh dạn, nhút nhát.Về trí tuệ trẻ phát triển bình thường theo tâm sinh lý lứa tuổi, có khả tư duy, quan hệ xã hội hạn chế chưa mạnh dạn tự tin vào thân mình, chưa chủ động giao tiếp, ngơn ngữ diễn đạt chưa mạch lạc rõ câu Từ thực trạng tơi tìm phương pháp tối ưu để đạo giáo viên trực tiếp dạy lớp năm tuổi áp dụng vào thực tế hoạt động trẻ hàng ngày nhằm giúp trẻ có hành trang vũng đề chuẩn bị bước vào lớp 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm hoạc giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Tuyên truyền phối hợp nâng cao nhận thức Bản thân trọng việc tham mưu với hiệu trưởng lãnh đạo địa phương, tuyên truyền đến bậc phụ huynh, quan đoàn thể, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp Nhà trường muốn làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhân dân xã hội hóa giáo dục Tôi xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác xã hội hóa giáo dục, để kêu gọi tập thể cá nhân nhà hảo tâm quyên góp xây dựng sở vật chất trường học, mục đích yêu cầu công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường học tập cho trẻ hoạt động mà trẻ năm tuổi chuẩn bị vào lớp một, tuyên truyền qua góc trao đổi với phụ huynh, qua họp phụ huynh, bên cạnh nhà trường xây dựng góc tuyên truyền nhóm lớp, qua đón trả trẻ Từ nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, bậc phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp Tôi ban giám hiệu nhà trường tun truyền cơng tác xã hội hóa giáo dục đến bậc phụ huynh để sửa chữa cỏ sở vật chất, đồ dùng phục vụ cho trẻ hoạt động, cụ thể sửa chữa phòng cơng vụ trường trung học sở thành phòng học để giảm tải trẻ lớp, mua cỏ nhân tạo khu vực sân phát triển vận động, huy động phụ huynh làm đồ dùng đồ chơi, góc chợ quê, khu phát triển vận động với giáo viên Nhằm phát huy khả trẻ thông qua hội thi “ giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tốt ( Ảnh phụ huynh giáo viên làm góc chợ quê) Phối hợp với trường tiểu học, chuẩn bị thống dạy trẻ số kỹ năng, nội dung phương pháp học tập Hướng dẫn học sinh sưu tầm sách, chọn sách hướng dẫn trẻ kỹ học tập cần thiết Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ năm lần nhằm phát triển thể lực cho trẻ, trẻ có thể khỏe mạnh góp phần giúp cho trẻ phát triển lực hoạt động trí tuệ trường tiểu học cách tốt nhất, phụ huynh cần phải hiểu để tránh cho trẻ suốt ngày phải ngồi tập đọc, tập viết, tập tơ, tập vẽ, làm tốn học sinh phổ thơng thật (Hình ảnh khám sức khỏe cho học sinh) Tuyên truyền đến bậc phụ huynh dạy trẻ biết cách ứng sử, giao tiếp, thể thơng qua trò chơi đóng vai, hoạt động khác, trẻ chơi trẻ nói chuyện, giao tiếp, ứng sử với bạn tổ chức cho trẻ nói truyện ngồi sân trường, hoạt động chủ đề trẻ quan tâm tranh, ảnh, câu chuyện, công viên, siêu thị, cửa hàng sách, sở thú, danh trại đội, trường Tiểu học Trẻ hoạt động giao tiếp cách trực tiếp, thích nói chuyện, chủ động giao tiếp với người lớn bạn chơi, trẻ biết đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, trẻ biết nói câu hồn chỉnh đơn giản, biết sử dụng hình thức ngữ pháp đơn giản giao tiếp, trẻ trải nghiệm, giao tiếp giúp trẻ diễn đạt điều muốn nói cách mạch lạc rõ ràng cho người khác hiểu Tuyên truyền với phụ huynh cần kết hợp với giáo viên để biết cách dạy trẻ phát âm 29 chữ chương trình mẫu giáo, cách làm quen với mẫu chữ in thường, viết thường, in hoa, Hướng dẫn phụ huynh xây dựng cho trẻ góc học tập gọn gàng ,đẹp mắt, phù hợp với điều kiện sẵn có gia đình, nhằm giúp trẻ thích thú việc ngồi vào bàn học, giúp trẻ chọn lựa sách, đọc sách cho trẻ nghe trẻ nhìn tranh “đọc vẹt” sách Những việc đọc có ý nghĩa quan trọng cần thiết cho việc học đọc sau Ngoài cần chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi trẻ đặc biệt đồ chơi chữ cái, chữ số, phụ huynh cần tạo cho trẻ thói quen tự lập cách khuyến khích trẻ thực chọn vẹn vài công việc nhà đơn giản, tự tạo thời gian biểu học tập vui chơi thực thời gian biểu Gia đình trường học trẻ, khơng gia đình mà khơng mong muốn cháu khơn lớn, học tập tiến để trở thành người có ích cho gia đình xã hội Trong thực tế nhiều gia đình khơng nắm cách vững vàng đặc điểm tâm sinh lý trẻ, nơn nóng lý vội nhồi nhét vào đầu trẻ nhiều thứ, học đọc, học viết, học tơ ,làm tốn, ngoại ngữ….vượt q sức trẻ, làm tâm lý trẻ bị ảnh hưởng, kết trẻ không học mà điều trẻ học thiếu bản, không hệ thống, thiếu tính khoa học làm ảnh hưởng lớn đến việc học sau trẻ Tôi ban giám hiệu phân công giáo viên đứng lớp năm tuổi nắm vững kiến thức giáo dục mầm non, biết đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trẻ năm tuổi, cần phải phối hợp với gia đình cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ Trong kết hợp này, người hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lý trẻ năm tuổi, phải giữ vai trò chủ đạo, dựa yêu cầu, hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ năm tuổi vào lớp Tôi xây dựng kế hoạch kết hợp trao đổi với gia đình mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, vạch rõ mục tiêu nhiệm vụ công tác chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp một, để giáo viên trao đổi đến bậc phụ huynh hiểu thực cách nghiêm túc, mục tiêu yêu cầu, nhiệm vụ mà vạch ra, phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tơi thực có hiệu công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp 2.3.2 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn cho giáo viên dạy lớp năm tuổi Nghề dạy học giữ vai trò định việc đảm bảo chất lượng giáo dục…nhận thức điều tơi cố gắng phát huy vai trò đội ngũ giáo viên nhằm đổi phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ, phải giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên trường Bởi nhận thức giáo viên ảnh hưởng lớn đến hiệu công tác chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp Xuất phát từ thực tế mà năm chúng tơi có kế hoạch, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học cụ thể, phù hợp tổ chức thực Tổ chức cho giáo viên tham gia học chuyên đề môđun cần thiết đăng ký, tổ chức cho giáo viên tìm hiểu điều lệ trường mầm non chuẩn nghề nghiệp, từ chuẩn mực đòi hỏi giáo viên mầm non phải thước đo nhân cách, phẩm chất trị, đạo đức lối sống kiến thức lực giáo viên Nêu gương giáo viên tiêu biểu nhà trường cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ, thực vận động phong trào thi đua năm học, bồi dưỡng kiến thức công tác chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Phát động phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà” Tiếp tục bồi dưỡng nhận thức tư tưởng trị, tư tưởng đạo đức nếp sống, sở xây dựng tập thể sư phạm đồn kết Muốn đạt điều giáo viên ln có ý thức phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng viên phải thật gương mẫu mặt, hạt nhân phong trào quần chúng Vì phải làm cho giáo viên hiểu quan điểm đường lối giáo dục Đảng nhiệm vụ ngành học mầm non cách tạo điều kiện cho tất giáo viên học tập nghị quyết, chủ chương sách Đảng pháp luật Nhà nước, tiếp thu chế độ sách quyền địa phương Tổ chức cho giáo viên học tập nhiệm vụ ngành, nội quy quy chế nhà trường, tiếp thu sách đổi giáo duc mầm non Từ giúp cho giáo viên nhận thức xác định vị trí giai đoạn nay, để phát huy tính tích cực trẻ đòi hỏi giáo viên dạy lớp năm tuổi phải tận tụy, phải chuẩn bị đồ dùng dạy học thật đầy đủ chu đáo áp dụng đổi hình thức, đổi phương pháp dạy học cách hợp lý, chăm sóc giáo dục trẻ với mục tiêu phát triển toàn diện nên tất nội dung phải xắp xếp cách khoa học có kết với thực chất Việc học tập tư tưởng trị việc làm thường xuyên thông qua họp hội đồng, chi bộ, cơng đồn từ giúp giáo viên có lập trường tư tưởng tốt, xây dựng khối đoàn kết trí cao Để trẻ năm tuổi có tâm vững vàng vào lớp tốt, bồi dưỡng giáo viên đứng lớp năm tuổi phải tuyên truyền viên Để bậc phụ huynh, cấp, ngành toàn thể xã hội hiểu sâu sắc việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp giáo viên phải nắm kiến thức việc chăm sóc giáo dục trẻ khoa học, Phối hợp với ban chấp hành hội phụ huynh, hội phụ nữ, đoàn niên quan đồn thể khác có liên quan, tạo điều kiên để hội phụ huynh thường xuyên theo dõi, kiểm tra chế độ sinh hoạt ngày trẻ hoạt động nhà trường 2.3.3 Phát triển ngôn ngữ Ngôn ngữ mẹ đẻ phát triển tốt phương tiện quan trọng để phát triển trí tuệ giúp cho việc tiếp thu kiến thức học tập tốt cho cấp học sau này, hình thành phát triển kỹ nghe, nói, tiền đọc, tiền viết quan trọng Đó tảng để trẻ hiểu giới chữ viết tiếp nhận nhiều tri thức Đối với biện pháp việc phát triển cho trẻ khả sử dụng ngôn ngũ sống hàng ngày cách phong phú, hình thành cho trẻ số kỹ chuẩn bị cho việc đọc, viết, thông qua hoạt động sinh hoạt hàng ngày, hoạt động học tập, hoạt động lao động buổi thăm quan dạo chơi…,tôi hướng dẫn giáo viên cần khuyến khích trẻ sử dụng tiếng mẹ đẻ, mở rộng vốn từ giới xung quanh, tập cho trẻ biết diễn đạt ngôn ngữ cách rõ ràng, mạch lạc khơng nói ngọng, nói lắp, nói lí nhí Đối với trẻ năm tuổi để giúp ích cho việc học tốt môn tiếng việt lớp sau này, giáo viên cần tổ chức hoạt động nghe – nói trẻ phát âm chữ cái, nghe hiểu nghĩa từ, thể cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp Bên cạnh chuẩn bị cho việc đọc – viết, cho trẻ tiếp xúc với chữ viết môi trường xung quanh, nhận dạng phát âm chữ cái, tô chữ từ, xem nghe đọc loại sách, phân biệt phần mở đầu, kết thúc sách, cho trẻ làm quen với cách đọc viết Tiếng Việt, hướng đọc, viết từ phải sang trái, từ dòng xuống dòng dưới, hướng viết nét chữ, đọc truyện qua tranh vẽ, đọc thể diễn cảm, yêu cầu tranh vẽ phải đẹp to, chữ viết rõ ràng, chữ sử dụng sách phải chữ in thường … Giáo viên cho trẻ tìm chữ góc trang trí xung quanh lớp theo u cầu phát âm xác chữ vừa tìm được, tạo cho trẻ số kỹ ban đầu hoạt động học tập Tôi đạo giáo viên dạy trẻ làm quen chữ thơng qua học, làm quen chữ cái, trò chơi với chữ cái, để giáo viên hiểu rõ cơng việc tránh làm trước việc giáo viên tiểu học phải làm, động viên giáo viên sử dụng trò chơi lơ tơ, ghép chữ người, ghép nét cắt rời thành chữ để giúp trẻ làm quen với chữ có hiệu cao, việc cho trẻ làm quen với chữ nhiệm vụ quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp một, để trẻ rễ ràng nhận biết 29 chữ bảng chữ tiếng việt nhận biết chữ có từ, cụm từ cho trẻ làm quen với loại chữ in thường, viết thường, in hoa, để làm tiền đề cho việc bước vào lớp sau Không học làm quen với chữ cái, mà thông qua hoạt động khác, lúc nơi ta cần giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, vốn từ trẻ chưa phong phú, trẻ chưa có khả hiểu nghĩa từ, khả tư hạn chế Vì tơi cho hướng thiết thực cần chuẩn bị cho trẻ năm tuổi vào lớp rèn luyện cho trẻ kỹ đặt câu hỏi trả lời câu hỏi rõ ràng mạch lạc Giáo viên rèn kỹ thông qua học Làm quen với văn học, khám phá khoa học, làm quen với toán, hoạt động ngày để phát triển ngôn ngữ cách hồn thiện Ví dụ: Giờ kể chuyện “ Giọt nước tí xíu” thơng qua kể chuyện giúp trẻ phát triển ngôn ngư ( Ảnh kể chuyện giọt nước tí xíu giáo viên) 10 2.3.4 Phát triển thể lực cho trẻ Một thể khỏe mạnh tiền đề cho phát triển toàn diện sau trẻ Chính mà sức khỏe trẻ ảnh hưởng trực tiếp đến trình học tập rèn luyện năm tiếp theo, thể lực phát triển tốt tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển toàn diện Trẻ khỏe mạnh lợi giúp cho trẻ phát triển lực hoạt động trí tuệ trường Tiểu học tốt hơn, thể lực phát triển tốt tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhân cách, tất yếu tố giúp trẻ tích cực tham gia vào hoạt động học tập vui chơi tốt Chuẩn bị mặt thể lực cho trẻ không đơn chuẩn bị lượng, phát triển chiều cao cân nặng thể mà chuẩn bị chất cụ thể làm việc bền bỉ khéo léo đơi bàn tay, tính nhanh nhạy giác quan, có khả chống lại mệt mỏi thần kinh, bắp …Để giáo dục trẻ phát triển thể lực tốt đạo giáo viên phụ trách lớp năm tuổi cần tạo chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập … Cho trẻ cách khoa học hợp lý, thời gian phù hợp với đặc điểm phát triển riêng trẻ Chính mà trẻ cần đến quan tâm mặt tinh thần phát triển thể chất chế độ ăn trẻ phải thay đổi hàng tuần hàng ngày, Giáo dục trẻ ăn đầy đủ nhóm chất cần thiết thể, ăn loại chín rau xanh, củ, giàu vitamin…Vì giáo viên phải lựa chọn chế độ ăn, nghỉ, tập luyện cách hợp lý khoa học phù hợp với trẻ Để tạo cho trẻ có sân chơi nhằm phát triển thể chất cho trẻ, với tập thể sư phạm nhà trường, giúp đỡ bậc phụ huynh, sáng tạo cán giáo viên xây dựng khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ với nhiều loại đồ chơi tự tạo, xích đu, bập bênh, cổng chui, thang leo… để trẻ thỏa sức tập luyện vui chơi hoạt động, ( Hình ảnh trẻ hoạt động khu phát triển vận động) 11 2.3.5 Phát triển số kỹ cần thiết hoạt học tập Hiện việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực bậc học mầm non giúp trẻ chuyển hoạt động chủ đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập cách thuận lợi Để đạt hiệu cần tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện kỹ hoạt động học tập Việc rèn luyện số kỹ hoạt động học tập cần thiết như: giúp cho trẻ biết cách cầm bút, cách đặt học vẽ, mở sách, lần học tập tô, làm quen với tốn, tạo hình, tư ngồi học, giúp trẻ thích nghi với mơi trường học tập tránh bỡ ngỡ ban đầu dễ gây cho trẻ cảm giác sợ sệt, thiếu tự tin, để đạt hiệu cần tạo điều kiện cho trẻ làm quen dần với nội dung học tập, bố trí bàn ghế cho trẻ ngồi học, cung cấp cho trẻ tiếp xúc thường xuyên với sách truyện, bút, thước … bên cạnh trẻ phải biết cách điều khiển, vận động bàn tay nhỏ bé để thực cách gọn gàng dẻo dai thao tác vận động học tập số kỹ đồ dùng cần thiết khác Chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp giáo viên thực theo phương pháp từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp thông qua trò chơi, hoạt động hấp dẫn khác mà trẻ u thích, cần tránh nơn nóng, áp đặt trẻ học trước trẻ em tiếp thu cách trường phổ thông sau Bởi rễ gây chán nản, chủ quan, chểnh mảng, dẫn đến trẻ khơng hứng thú học tập từ buổi ban đầu, gây khơng khó khăn cho cấp học việc khắc phục, uốn nắn hậu sai lầm mà trẻ mắc phải Trong q trình dạy trẻ người hướng dẫn mà khơng làm thay để kích thích trẻ thơng qua câu hỏi gợi mở phát triển tính sáng tạo làm sản phẩm để có hội làm theo suy nghĩ tránh can thiệp nhiều giáo viên vào sản phẩm trẻ, giúp trẻ có số kỹ cần thiết hoạt động học tập để trẻ có tâm lý sẫn sàng bàn giao trẻ cho trường tiểu học (Hình ảnh hoạt động học) 12 2.3.6 Phát triển mặt tình cảm – xã hội cho trẻ tuổi Trong giáo dục mầm non việc phát triển tình cảm- xã hội tiền đề quan trọng cho việc học phát triển toàn diện trẻ, giáo dục phát triển tình cảmxã hội hình thành phát triển trẻ lực cá nhân, hành vi tích cực trẻ tham gia vào sống hàng ngày, mà trẻ sinh hoạt ngày trường mầm non, yếu tố vơ thiết yếu giúp trẻ học tập tốt trường tiểu học sau này, giáo dục phát triển tình cảm kỹ xã hội trang bị cho trẻ kỹ sống để giúp trẻ hòa đồng vào cộng đồng xã hội sau tốt Phát triển tình cảm – xã hội nguồi động lực thức đẩy phát triển lĩnh vực khác nhận thức, ngôn ngữ, thể chất, thẩm mỹ…luôn trọng Trong môi trường giáo dục đại ngày mối quan tâm hàng đầu nhiều phụ huynh chuẩn bị tâm cho vào lớp một, trẻ gặp khó khăn trình chuyển tiếp dẫn đến tình trạng bố mẹ ép buộc học nhiều Đối với trẻ học mầm non chuyển sang học lớp Ở mơi trường mầm non trẻ quen chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ, từ chơi mà học, học mà chơi, phải chuyển sang môi trường học tập trường tiểu học, nơi học tập môi trường chủ đạo bước chuyển lớn trẻ Nhiều trẻ bỡ ngỡ gặp khơng khó khăn với thay đổi Trước vấn đề nhiều phụ huynh chọn giải pháp cố gắng trang bị thật nhiều tri thức cho để biết đọc, biết viết trước bước vào lớp một, nhằm hạn chế việc không theo kịp bạn lớp bạn lứa tuổi, dẫn đến tâm lý sợ học mặc cảm, thực việc làm tưởng trừng có lợi ngược lại Vì vậy, giải pháp đắn cần thiết cho trẻ chuẩn bị vào lớp định hướng khả tập trung lắng nghe tự tin, tạo khơng khí thoải mái làm cho trẻ thích học, muốn học xem việc thích làm, cần phải làm trẻ Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển tình cảm- xã hội cho trẻ, trẻ có kỹ giao tiếp thơng qua hoạt động chơi phù hợp với chủ đề, hoạt động gây hứng thú cho trẻ giúp trẻ trải nghiệm tạo hội để trẻ thể hết cảm xúc mình, ngồi việc trò chuyện, quan sát tranh ảnh, nghe kể truyện, đọc thơ, múa hát, giáo viên tổ chức tốt trò chơi dân gian mà trẻ yêu thích, để trẻ giao lưu bạn bè qua trẻ khám phá theo nhiều cách khác trò chơi khác trò chơi cơm canh rau muống, ăn quan, bàn cờ lúa ngơ… trẻ trẻ tham gia trò chơi giúp trẻ phát triển trí tuệ rèn luyện khả phán đốn, khả suy nghĩ từ trẻ phát triển tình cảm xã hội cách tốt nhất, Trò chơi dân gian lưu truyền tự nhiên rộng rãi, thơng qua trò chơi cổ truyền trẻ, trẻ hòa vào giới tự nhiên, trò chơi dân gian hoạt động mạnh mẽ với trẻ phương tiện giáo dục trí tuệ, ngơn ngữ, tình cảm xã hội trẻ tốt Ví dụ trò chơi ăn quan, trò chơi cơm canh rau muống 13 (Hình ảnh trẻ chơi trò chơi dân gian) Bởi trò chơi phương thức học chủ yếu trẻ mầm non Giáo viên tổ chức trò chơi mà đặc biệt trò chơi đóng vai, trẻ mẫu giáo năm tuổi bày tỏ tình cảm thơng qua mối quan hệ với bạn chơi, trẻ chơi trẻ trải nghiệm, trẻ giao tiếp từ trẻ có kỹ cần thiết giao tiếp với bạn bè người lớn, trẻ trải nghiệm nhiều có nhiều kỹ xã hội trò chơi câu cá, trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn nhau, chờ đến lượt câu …và trở nên đồng cảm với người khác, kỹ cần thiết để trẻ hòa nhập vào mơi trường trường tiểu học tốt (Hình ảnh trẻ câu cá) 14 Trẻ trải nghiệm nhiều trẻ có ý thức thân, trẻ biết suy nghĩ để đặt câu hỏi, biết thể cảm xúc thơng qua trò chơi … khuyến khích trẻ tự tổ chức trò chơi, đặc biệt trò chơi phân vai theo chủ đề, trẻ tự tin lựa chọn vai chơi, tham gia chơi góc chơi, nhằm phát triển tính tự tin, tự lực sáng tạo trẻ, giáo dục trẻ thói quen tự phục vụ thân, giáo viên ln phải tổ chức trò chơi, hoạt động thú vị vui nhộn vừa sức thơng qua trò chơi bán hàng, nấu ăn, quan sát lớn lên cây, thay đổi thời tiết…trẻ trải nghiệm vào hoạt động trẻ có ý thức chấp hành nội quy, quy định nhóm, lớp học, nhà trường, nơi công cộng, chấp hành luật an tồn giao thơng… Ví dụ thơng qua trò chơi bán hàng trẻ nhập vai người mua hàng, trả giá, trả tiền, nhận hàng, cảm ơn người bán hàng, trẻ trải nghiệm thực tiễn qua phiên chợ quê quen thuộc ( Hình ảnh trẻ trải nghiệm góc chợ quê) Qua hoạt động mà trẻ trải nghiệm trường mầm non, cô giáo giúp trẻ có số kỹ đơn giản Giáo dục trẻ có ý thức thái độ cư sử lễ phép phù hợp với người thân ông bà, cha mẹ, anh chị, người lớn tuổi Ở trường mầm non mối quan hệ cô con, trường tiểu học mối quan hệ thầy trò, từ khác biệt kích thích lòng mong mỏi háo hức học trường Tiểu học Như môi trường xã hội đặc biệt quan trọng việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nơi trẻ hòa với giới xã hội thu nhỏ, tham gia vào hoạt động đời thường hiểu phong tục tập quán địa phương, hiểu ý nghĩa cơng việc, qua trẻ giao lưu học hỏi 15 lẫn nhau, giúp cho trẻ có kỹ sống tốt tư trẻ phát triển cách toàn diện 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục với thân đồng nghiệp nhà trường Bản thân nâng cao tinh thần học hỏi, trau kiến thức, tìm tòi sáng tạo để áp dụng số biện pháp đạo giáo viên hiểu rõ tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp một, cách tốt Để có hiệu tơi tìm tòi, nghiên cứu tài liệu,lý luận cơng tác chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp một, thực tế hiểu sâu tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ lên học cấp cao hơn, nhận thức rõ điều tơi tâm huyết hơn, phải làm vừa phù hợp với yêu cầu ngành, phù hợp với tâm lý trẻ Tôi thiết nghĩ việc làm khơng phải riêng mà tồn xã hội, chăm lo cho nghệp trồng người, để trẻ có hành trang yên tâm bước vào trương Tiểu học cách tự tin Đối với biện pháp mà áp dụng trên, trao đổi với chị em đồng nghiệp qua buổi họp chun mơn Nhờ đồng tình, nhiệt tình, lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, phấn đấu không ngừng giáo viên, quan tâm ban ngành, giúp đỡ ban giám hiệu, phối hợp chặt chẽ gia đình nhà trường kết hợp với biện pháp trên, có kết tốt Kết đạt trẻ tuổi trường Tổng số trẻ tuổi Lĩnh vực khảo sát Số trẻ đạt Tỷ lệ Số trẻ chưa % đạt Tỷ lệ % Thể lực 151 97 Kỹ giao tiếp 124 80 31 20 Trí tuệ 123 79 32 21 155 cháu Tình cảm xã hội 112 72 43 28 Ngôn ngữ 114 74 41 26 Nhà trường đạt kết đáng khích lệ, thể qua bảng cho ta thấy trẻ nhút nhát giảm nhiều, trí tuệ trẻ phát triển tốt, tư trẻ nâng lên, trẻ hạn chế mặt có chuyển biến rõ dệt thể bảng theo dõi Trẻ hình thành thói quen tốt sinh hoạt, trẻ lực tốt, trẻ nhớ mặt chữ biểu tượng toán học Qua khảo sát đánh giá cho thấy trẻ mạnh dạn hơn, có trẻ tự phục vụ mình, có tính tự giác cao giao lưu hợp tác nhóm tốt, giao tiếp trẻ tự tin hơn, câu từ mạch lạc hơn, biết tự điều chỉnh mặt hạn chế, có kỹ sở vở, cầm bút trang bị đầy đủ kỹ cần thiết khác trước bước vào trường Tiểu học Một số biện pháp cho ta thấy ý nghĩa vai trò tầm quan trọng việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp một, quan tâm cấp 16 ngành ủng hộ mặt vật chất tinh thần, chất lượng chuyên môn nhà trường ngày đươc nâng lên rõ rệt, chất lượng tiết dạy nâng lên, nhiều giáo viên có dạy giỏi cấp trường, đặc biệt kỳ thi tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm trường đạt giải nhì cấp huyện, Hiện đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chuẩn đạt 100% Cùng với phát triển ngành giáo dục đào tạo trường bước khẳng định vị trí mình, phụ huynh tin tưởng, mà nhà trường ln vượt tiêu phòng giao số học sinh năm sau đơng năm trước Các biện pháp mà áp dụng góp phần nhỏ cho phát triển chuyên môn nhà trường, chất lượng đội ngũ cán giáo viên nâng lên, chất lượng công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp trọng có hiệu Cơng tác chuẩn bị vào lớp trường mầm non Thành Vinh khẳng định, tạo niềm tin cho lãnh đạo địa phương, cho quần chúng nhân dân bậc phụ huynh xã mà xã lân cận Q trình thực đánh giá thực tế số biện pháp mà đưa vào để thực mang lại hiệu quả, phần góp phần nhỏ bé cơng tác quản lý đạo chuyên môn nhà trường, có đổi phương pháp giáo dục trẻ trường mầm non, mà đặc biệt công tác chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong thời gian nghiên cứu tìm biện pháp đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp nhằm nâng cao chất lượng trẻ năm tuổi mà cụ thể chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp trường mầm non Thành Vinh Một số biện pháp đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường mầm non Thành Vinh, đạo phòng giáo dục, ban giám hiệu, đồng thuận, hưởng ứng đồng nghiệp bậc phụ huynh Những biện pháp áp dụng vào lớp năm tuổi trường mang lại hiệu quả, chưa đạt tuyệt đối góp phần vào cơng tác chuẩn bị cho trẻ năm tuổi có tâm vững vàng vao lớp một, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển tồn diện trang bị tâm thoải mái, yên tâm cho trẻ bước vào lớp Trong công tác tham mưu, cần chọn thời điểm thích hợp kiên trì nhẫn nại, có tính thuyết phục cao, có tâm tầm nhìn, tâm huyết với nghề, biết lắng nghe quần chúng đồng nghiệp góp ý, ln đặt chất lượng lên hàng đầu đạt mục tiêu đề Trong công tác giáo dục cần phải phối kết hợp chặt chẽ giữu gia đình nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, công tác tuyên truyền khéo léo đến toàn thể cấp nghành, lực lượng xã hội, tham gia vào việc chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp Cần khẳng định uy tín chất lượng với phụ huynh quần chúng nhân dân nhà trường ln làm tốt công tác chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp trường Mầm non Thành Vinh, phụ huynh tin tưởng sẵn sàng gửi vào trường 17 Chính làm tốt cơng tác nên việc chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường Mầm non Thành Vinh có chuyển biến rõ nét nhận thức nhân dân ban nghành đoàn thể, lực lượng xã hội bậc phụ huynh có tham gia đóng góp tinh thần vật chất mặt, đóng góp lớn cha mẹ học sinh nhà trường Điều thể rõ nét năm học, trẻ năm tuổi đến trường đạt 100%, chất lượng nâng lên rõ rệt qua hội thi giáo viên giỏi hội thi tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm đạt giải nhì cấp Huyện, mua sắm trang thiết bị phụ huynh mua sắm phục vụ cho công tác giáo duc, cảnh quan trường lớp ngày xanh, đẹp thân thiện với phụ huynh Nên phụ huynh quan tâm tới cháu phối hợp với nhà trường công tác chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp 3.2 Kiến nghị: Qua số kinh nghiệm mong muốn Lãnh đạo quyền địa phương mở rộng khn viên nhà trường, đia điểm để xây dựng phòng học phòng chức để nhanh chóng hồn thiện để giảm tải trẻ đông lớp, phục vụ cho cơng tác chăm sóc ni dưỡng giáo dục đạt kết tốt tiến tới sớm đạt trường chuẩn quốc gia mức độ Phòng Giáo dục đào tạo:Tham mưu với UBND Huyện hỗ trợ kinh phí để xây dựng phòng học cho nhà trường Mầm Non Thành Vinh bổ sung nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho nhà trường nói chung, trường mầm non Thành Vinh nói riêng Với phụ huynh học sinh toàn thể nhân dân xã nhà hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ để xây dựng sở vật chất trường học Trên số kinh nghiệm mà thân đưa giải pháp để nâng cao chất lượng mà đặc biệt chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường mầm non Thành Vinh Trong q trình thực đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý bổ xung hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp để biện pháp thân đưa hoàn thiện áp dụng vào việc nâng cao chất lượng mà đặc biệt chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường mầm non Thành Vinh đạt kết mong muốn Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ Thành Vinh, ngày 12 tháng năm 2018 TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN thân, không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Trần Thị Tuyết Mai 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu BDTX, Hoàng Đức Minh – Lý Thị Hằng ( Đồng chủ nhiệm) Bộ công cụ phát triển trẻ năm tuổi, Nguyễn Thị Kim Anh – Trần Thị Quốc Minh – Huỳnh Văn Sơn – Bùi Thị Việt - Võ Thị Tường Vy – Cao Văn Thống 3.Tạp chí giáo dục mầm non 4.Chương trình giáo dục mầm non ( Ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TTBGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng giáo dục Đào tạo thông tư số 28 /2016/TT- BGDĐT DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Trần Thị Tuyết Mai Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng trường mầm non Thành Vinh TT Tên đề tài SKKN Chỉ đạo giáo viên thực chương trình giáo dục mầm non Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Một số kinh nghiệm đạo đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chun mơn Cấp đánh giá xếp loại (Ngành GD cấp huyện/tỉnh; Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) Năm học đánh giá xếp loại Phòng GD Huyện Thạch Thành B 2009-2010 Phòng GD Huyện Thạch Thành B 2013-2014 Phòng GD Huyện Thạch Thành B 2015-2016 ... đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp nhằm nâng cao chất lượng trẻ năm tuổi mà cụ thể chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp trường mầm non Thành Vinh Một số biện pháp đạo giáo viên chuẩn bị. .. tác đạo giáo viên chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp một, giúp giáo viên dạy lớp năm tuổi biết thực trạng trường địa phương, để có phương pháp thực tốt việc chuẩn bị bàn giao trẻ năm tuổi cho. .. nên cơng tác đạo giáo viên thực số biện pháp, kinh nghiệm chuẩn bị tâm cho trẻ năm tuổi vào lớp trường mầm non tiến hành thuận lợi * Khó khăn: Trường Mầm non Thành Vinh nằm trung tâm xã, tồn xã
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non thành vinh , skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5 tuổi vào lớp một ở trường mầm non thành vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay