skkn kinh nghiệm quản lý hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở các trường mầm non huyện hoằng hóa

23 50 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:14

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOẰNG HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN HOẰNG HĨA Người thực hiện: Hồng Thị Oanh Chức vụ: Phó trưởng phòng Đơn vị cơng tác: Phòng GD&ĐT Hoằng Hóa SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA - NĂM 2018 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài……………………………………………………….1 1.2 Mục đích nghiên cứu….………………………………… …… 1.3 Đối tượng nghiên cứu ……………………………….……………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………….1 1.5 Những điểm SKKN……………………………… …………2 NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1.Cơ sở lý luận SKKN …………………………………………… 2.2 Thực trạng công tác quản quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ trường mầm non huyện Hoằng Hóa…………………….3 2.3 Một số biện pháp quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức 2.3.1 Nâng cao nhận thức CBQL, giáo viên… …………….…… 2.3.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động ni dưỡng chăm sóc…………… 2.3.3.Chỉ đạo xây dựng góc tuyên truyền………………… …….……….11 2.3.4 Đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá……………………… …….13 2.3.5 Quản lý sở vật chất, trang thiết bị……………………… …… 14 2.3.6 Đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng………………….…… 16 2.4 Kết SKKN…………………………………….………………….16 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1.Kết luận…………………………………………….………………….18 3.2.Kiến nghị…………………………………………………………… 19 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình Giáo dục Mầm non Trong cấu trúc chương trình, nội dung mà chương trình đề cập đến vấn đề ni dưỡng chăm sóc sức khỏe Trong thể cách chi tiết, cụ thể hoạt động như: Tổ chức ăn, tổ chức ngủ, vệ sinh chăm sóc sức khỏe cấp học mầm non có bước chuyển lớn, thay đổi hình thức lẫn nội dung chương trình nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển Muốn thực tốt nội dung đó, trước hết người cán quản lý phải nhận thức nhiệm vụ, yêu cầu ngành học, đồng thời nắm vững chỉ tiêu, kế hoạch ngành có biện pháp thực hiệu Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Hoằng Hóa xác định vai trò, nhiệm vụ việc ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non yêu cầu cần thiết Bằng nhiệm vụ cụ thể phòng Giáo dục Đào tạo huyện làm thay đổi đáng kể chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non địa bàn huyện Để trẻ phát triển cân đối, khoẻ mạnh tư năm tháng đầu đời cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý Chính nhiệm vụ cần thiết đặt cho nhà quản lý giáo dục Mầm non nói chung đặc biệt giáo dục Mầm non địa bàn huyện Hoằng Hóa nói riêng phải tiếp tục nâng cao hiệu lực công tác quản lý trường Mầm non, trọng nâng cao chất lượng quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Đó lý cho việc lựa chọn đề tài “ Kinh nghiệm quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa” làm sáng kiến kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non nói riêng 1.2 Mục đích nghiên cứu Tư sở lý luận sở thực tiễn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non địa bàn huyện 1.3 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu tài liệu, phân tích, khái quát hố, so sánh, tổng hợp thơng tin có liên quan đến nội dung nghiên cứu 1.4.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm nhằm phân tích trạng xác định biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện 1.4.3 Phương pháp sử dụng phép toán học: Sử dụng phép toán học việc phân tích xử lý số liệu điều tra nhằm định hướng kết nghiên cứu 1.5 Những điểm SKKN Cải tiến số biện pháp quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa như: Nâng cao chất lượng tập huấn bời dưỡng cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; cải thiện nâng cao hiệu sử dụng sở vật chất, trang thiết bị ni dưỡng chăm sóc trẻ mầm non; Đổi đánh giá hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận SKKN: Trong chương trình Giáo dục Mầm non, song song với cơng tác giáo dục cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhiệm vụ quan trọng sở Giáo dục Mầm non Mục tiêu Giáo dục Mầm non giúp trẻ em phát triển tồn diện thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Để trẻ phát triển cân đối, khoẻ mạnh tư năm tháng đầu đời cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý Đối với bậc cha mẹ, niềm mong mỏi lớn phát triển khoẻ mạnh thơng minh, niềm vui, niềm hạnh phúc giúp bậc làm cha mẹ vượt qua khó khăn sống Hiểu điều trăn trở lo âu với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, trường mầm non quan tâm trú trọng hàng đầu đến hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nhằm đảm bảo cho trẻ có sống khoẻ mạnh tinh thần thể chất Như vậy, nói đến ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thực chất nói đến ba lĩnh vực: Dinh dưỡng, sức khoẻ giáo dục Ba lĩnh vực có tác động ảnh hưởng qua lại, tạo nên tác động tổng thể đến phát triển toàn diện trẻ Trong ba lĩnh vực dinh dưỡng sức khoẻ giữ vai trò quan trọng Công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non thực theo nội dung, mục tiêu, nguyên tắc tổ chức có yêu cầu cần đạt cụ thể với tưng độ tuổi Việc nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ tiến hành thơng qua hoạt động theo quy định chương trình giáo dục mầm non bao gờm: chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ; chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe an tồn Hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khoẻ thực nguyên tắc là: Ni dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ vào đặc điểm sức khoẻ, dinh dưỡng, tính cách tưng trẻ, tưng nhóm, tưng lứa tuổi Chế độ ăn chất lượng, phương pháp, hợp lý kết hợp với việc tạo khơng khí bữa ăn vui vẻ, vệ sinh điều kiện để mỗi trẻ khoẻ mạnh, khôn lớn Tư giấc ngủ, bữa ăn đến việc tổ chức hoạt động học tập, vui chơi của, trẻ liên quan trực tiếp đến sức khoẻ thể chất sức khoẻ tinh thần bé Như vậy, khâu ni dưỡng chăm sóc sức khỏe thực không tách rời khâu giáo dục Đòi hỏi giáo viên mầm non lực toàn diện lòng yêu trẻ để có khả điều hồ nhu cầu trẻ Lập danh sách theo dõi cân nặng, chiều cao, tình hình sức khoẻ trẻ hàng tháng Có kiểm tra đánh giá tháng, lên phương án tác động hợp lý trẻ cần chăm sóc đặc biệt (trẻ ốm, trẻ học, trẻ hấp thụ ) Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho giáo viên, nhân viên bếp 2.2 Thực trạng hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa trước áp dụng SKKN Hoằng Hố huyện đờng ven biển, tồn huyện có 42 xã 01 thị trấn với 326 thôn, tốc độ tăng trưởng kinh tế 17,5%, thu nhập bình quân đầu người 15.36 triệu/năm Kinh tế xã hội phát triển khá, quốc phòng an ninh vững chắc, đời sống nhân dân khơng ngưng cải thiện Tồn huyện có 135 trường học, có 43 trường Mầm non; 43 trường Tiểu học, 42 trường THCS, 01 trường liên cấp học ( TH THCS); 07 trường THPT, 01 trung tâm GDTXDN 43 trung tâm học tập cộng đờng Tính đến tháng 5/2017 tồn huyện có 112 trường chuẩn Quốc gia đạt 83%, có 35 trường mầm non Năm học 2017-2018 tồn huyện có 13.737 trẻ đến trường, với quy mơ 460 nhóm, lớp Trẻ bán trú 100%, mức ăn 15.000 đồng/ngày/trẻ, đảm bảo nhu cầu lượng bình quân trẻ nhà trẻ trường 600-651Kcal/trẻ; mẫu giáo 615-726 Kcal/ ngày/trẻ Tại trường mầm non trẻ nhà trẻ ăn 02 bữa 01 bữa phụ; trẻ mẫu giáo ăn 01 bữa 01 bữa phụ Số trường sử dụng phần mềm dinh dưỡn trẻ mầm non 43/43 trường đạt 100% Cơ cấu lượng đạt được: Trẻ nhà trẻ: P: 13-20%; L: 30-40%; G: 47-50% lượng khẩu phần Trẻ mẫu giáo: P:13-20%; L: 25-35%; G: 52-60% lượng khẩu phần Các trường tổ chức bán trú có hợp đờng mua bán thực phẩm, chấp hành quy định an toàn thực phẩm Kết kiểm tra sức khỏe trẻ thời điểm tháng 11 năm 2017: Trẻ đạt cân nặng bình thường: Nhà trẻ 1.570/1.616 trẻ đạt 97,2%; mẫu giáo 11.731/12.121 trẻ đạt 96,8% Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Nhà trẻ 46/1616 trẻ, tỷ lệ 2,8%; mẫu giáo 390/12121 trẻ, tỷ lệ 3,2% Trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ 48/1616 trẻ, tỷ lệ 3,2%; mẫu giáo 381/12.121 trẻ, tỷ lệ 3,1% Trẻ thưa cân béo phì nhà trẻ 0,43%; mẫu giáo 0,21% Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Trung tâm y tế huyện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ mỗi năm 02 lần Kết lần ( thời điểm 15/9/2017): Trẻ mắc loại bệnh gồm: bệnh sâu răng: 5%; bệnh mắt: 2%; nhiễm giun: 3% Tất trường có trang thiết bị nhà bếp như: Hệ thống bếp ga công nghiệp, tủ cơm ga, tủ lạnh, máy lọc nước sạch… Tuy nhiên còn thiếu máy sấy bát, số bếp ăn chưa đảm bảo quy trình bếp chiều, thiếu giáo viên Tư thực trạng nhận thấy: 2.2.1 Thuận lợi Hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non huyện Hoằng Hóa nhận quan tâm Sở Giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, Hội đờng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, phòng Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, quan tâm phụ huynh học sinh tạo điều kiện nguồn nhân lực, vật lực tài lực để phát triển 100% trường xây dựng kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo tình hình thực tế thực theo kế hoạch 100% trường có đủ cán quản lý 100% đạt trình độ chuẩn Đảm bảo phân công số lượng giáo viên, nhân viên chuyên môn đào tạo đan xen hợp lý, ổn định năm học Xây dựng thực đơn tính khẩu phần cho trẻ theo chuyên đề hướng dẫn phòng Giáo dục Đào tạo Ký kết hợp đồng thực phẩm giao nhận thực phẩm hàng ngày Cân chia thực phẩm định lượng khẩu phần ăn cho trẻ Trẻ có nề nếp ăn, ngủ, vệ sinh Theo dõi sức khỏe trẻ biểu đồ tăng trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo, phòng y tế, trung tâm y tế, chi cục VSATTP thường xuyên kiểm tra cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trường Mầm non Hiệu trưởng quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục nói chung đặc biệt quan tâm đến hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nói riêng Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn ch̉n Cơng tác xã hội hóa giáo dục ngày khẳng định hiệu với quan tâm cấp quyền, đồn thể, phụ huynh học sinh lực lượng xã hội 2.2.2 Khó khăn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng: Mặc dù Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường Mầm non địa bàn huyện có trình độ ch̉n, nhiên đa số đào tạo theo hệ vưa học vưa làm, đào tạo còn mang tính chắp vá khả tiếp thu kiến thức còn hạn chế Công tác quản lý hoạt động tư xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra đánh giá còn gặp số khó khăn phải chia nhỏ theo độ tuổi, việc bố trí sắp xếp đội ngũ nói chung khó đáp ứng theo yêu cầu Việc phân cấp quản lý chưa thực rõ ràng chế quản lý Thiếu giáo viên nên cán quản lý phải xuống phụ bếp, phụ lớp phối nhiều thời gian công tác quản lý nhà trường Giáo viên, nhân viên: Do phận giáo viên còn trẻ nên kinh nghiệm nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ còn hạn chế Ngồi công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ gặp phải khó khăn, chỉ tập trung vào thời gian nghỉ hè ngắn còn năm khó thu xếp với cơng tác chăm sóc quản lý trẻ suốt tuần làm ảnh hưởng đến công tác bồi dưỡng chỗ hoạt động tự bồi dưỡng Việc xây dựng kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe khó triển khai thực còn khó Bên cạnh hầu hết trường mầm non địa bàn huyện thiếu giáo viên nên việc phân cơng nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ bất cập Đội ngũ nhân viên nấu ăn chủ yếu hợp đồng trường, qua đào tạo sơ cấp tháng để lấy chứng chỉ làm việc, áp lực công việc nặng nề, làm việc 10-11 ngày cường độ lao động cao, lương thấp (ở mức tối thiểu) nên chưa yên tâm công tác Trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân thấp còi tỷ lệ khơng cao còn, trẻ béo phì có phần gia tăng Trẻ mắc bệnh sâu răng, bệnh nhiễm giun còn tỷ lệ cao Bộ phận cha mẹ trẻ chưa thực quan tâm đến sức khỏe trẻ, còn phó mặc cho nhà trường Một phận gia đình trẻ khó khăn nên chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng nhà cho trẻ Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa thực đại, còn 04 bếp bán trú chưa đảm bảo theo quy trình bếp chiều Còn thiếu trang thiết bị như: Máy sấy bát, thiết bị đại khác… 2.3 Một số biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa 2.3.1 Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên, nhân viên công tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ * Nội dung biện pháp Nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cơng tác bời dưỡng cán quản lý, giáo viên, nhân viên để tư có ý thức trách nhiệm cá nhân việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non Đối với cán quản lý: Phòng Giáo dục chỉ đạo cán quản lý trường mầm non xây dựng cụm thi đua, tổ chức hội nghị, hội thảo cụm chuyên đề quản lý, thực công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ với nội dung: Xây dựng thực đơn; tính khẩu phần ăn; cách thực quy trình bếp chiều; xây dựng bếp ăn hợp lý; tổ chức bữa ăn cho trẻ trường mầm non; quản lý hồ sơ, sổ sách nuôi dưỡng; cách kiểm tra thực phẩm đảm bảo tươi ngon; sử dụng phần mềm dinh dưỡng trẻ mầm non… Với nội dung cụ thể nhà trường có ý kiến với phòng Giáo dục Đào tạo hỗ trợ việc mời giảng viên, đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực cụm trường Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập đơn vị huyện tỉnh khác nhằm thực tốt công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ Liên kết trường cụm thành lập đội ngũ cốt cán phụ trách công tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe tham gia sinh hoạt chuyên môn, tham gia kỳ thi giáo viên dinh dưỡng giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi qua học tập kinh nghiệm lẫn cơng tác quản lý ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Bố trí đội ngũ tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe; Kỹ sử dụng phần mềm quản lý ni dưỡng chăm sóc sức khỏe… cho cán quản lý Yêu cầu Hiệu trưởng thực tốt việc phân cơng nhiệm vụ phó Hiệu trưởng báo cáo định kỳ phòng GD&ĐT Nhằm tạo động lực cho cán quản lý đồng thời tạo đồng đối tượng quản lý nói chung quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nói riêng - Đối với giáo viên, nhân viên: Tham gia lớp bồi dưỡng kỹ thực hành ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ giáo viên, nhân viên theo cụm trường trường Thời lượng phù hợp với đặc điểm đội ngũ tưng trường, cụm trường Tổ chức hội thi: Nhân viên nuôi dưỡng giỏi; Thi tuyên truyền giỏi ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ…Tổ chức hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ, quy trình chế biến ăn, hờ sơ sổ sách ni dưỡng hàng ngày Thực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non Hội thi: Nhân viên nuôi dưỡng giỏi *Tổ chức thực Các nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo mục tiêu chung ngành, theo yêu cầu công việc, theo chức nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra vệ sinh an tồn thực phẩm, kỹ thuật chế biến ăn hàng ngày - Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý trường Mầm non, cụ thể: Đội ngũ cán quản lý phải đầu công tác học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Tiếp tục trọng công tác kiểm tra giáo viên, nhân viên tự kiểm tra cán quản lý Tự đánh giá lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng để tự khắc phục hạn chế để tưng bước hoàn thiện phẩm chất, lực thân Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề, phòng GD&ĐT cử cán chuyên viên xuống dự để tăng cường công tác trao đổi sinh hoạt rút kinh nghiệm công tác quản lý, thực công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe để học tập lẫn nhằm nâng cao nghiệp vụ quản lý nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe - Bời dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên: Tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Xây dựng phong trào tự học, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên Tạo điều kiện để giáo viên có điều kiện dự giờ, góp ý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe đờng nghiệp Mở hội nghị, hội thảo chuyên đề công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe; Hướng dẫn giáo viên, nhân viên lập kế hoạch nhóm, lớp tổ, phận; Sinh hoạt theo khối, lớp, trao đổi tọa đàm tổ chức hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe theo khối lớp… Chỉ đạo phận việc phân công giáo viên, nhân viên phù hợp với khả nghiệp vụ để thực công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Triển khai quán triệt tới 100% cán quản lý, giáo viên, nhân viên tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý thực ni dưỡng chăm sóc sức khỏe để cán quản lý, giáo viên, nhân viên phấn đấu Thực tốt chế độ sách cho đội ngũ giáo viên, nhân viên kịp thời, thỏa đáng tinh thần vật chất cho giáo viên, nhân viên tích cực học tập thực ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ 2.3.2 Xây dựng kế hoạch hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non * Nội dung biện pháp Việc lập kế hoạch hành động nhà quản lý, kế hoạch công cụ quản lý, phương pháp quản lý, đường để đạt mục tiêu quản lý Việc lập kế hoạch hay hoạch định chức quản lý có vai trò quan trọng, xác định phương hướng hoạt động phát triển tổ chức, hoạt động đồng thời xác định kết cần đạt tương lai Lập kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non theo năm học với định hướng phát triển cụ thể, công việc thời gian thực hiện, kết dự kiến giải pháp thực Phòng GD&ĐT hướng dẫn trường lập kế hoạch duyệt phòng Những nội dung kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe thể rõ ràng, cụ thể: - Phân tích thực trạng hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ tưng đơn vị - Xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện địa phương - Triển khai thực kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe xây dựng cho chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe có hiệu - Kiểm tra việc thực kế hoạch thường xuyên đột xuất với lịch trình cụ thể tưng tuần, tháng, năm học * Tổ chức thực Rà sốt qui định ngành học, thơng tư cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non Đánh giá thành tích đạt nhược điểm tư năm trước để xác định mục tiêu cho năm học tới; rà sốt điều kiện thực tế trường có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp Hiệu trưởng khảo sát tình hình cán quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh yếu tố tài lực, vật lực nhà trường trước bắt đầu năm học Sau tuyển sinh lứa tuổi Mầm non, dựa vào hồ sơ thông tin lấy tư phía học sinh bước đầu phân loại học sinh, sắp xếp học sinh theo lứa tuổi, theo Điều lệ trường mầm non, quan tâm đến trẻ học hòa nhập, khuyết tật Hiệu trưởng chỉ đạo Phó hiệu trưởng phụ trách ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nhóm, lớp, kế tốn, tổ ni dưỡng, y tế thực xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe nhà trường, phận tưng nhóm, lớp; xác định hướng thực kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe với tưng độ tuổi, tưng nhóm, lớp nhằm đảm bảo kế hoạch xây dựng có tính khả thi, theo chỉ đạo nghành phù hợp với đặc thù tưng độ tuổi, tưng nhóm, lớp Quan tâm nội dung còn tồn vướng mắc qua kết điều tra thực trạng, là: -Triển khai hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nhà trường theo văn chỉ thị Đảng, Nhà nước, ngành học điều kiện thực tế trường; Tránh tình trạng tổ chức hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe khơng theo chỉ đạo cấp - Chỉ đạo trường phân công đội ngũ thực ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo Thông tư 06/TTLT-BGDĐT-BNV Giáo viên, nhân viên phân công chuyên môn đào tạo, phân cơng giáo viên, nhân viên có tính kế thưa, hỡ trợ lẫn công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe Ví dụ: Khơng phân cơng hai giáo viên có trình độ đạt ch̉n, chưa đạt giáo viên dạy giỏi hoặc có nhỏ, chưa có gia đình lớp; Nhân viên nấu ăn khơng phân cơng người có nghiệp vụ thấp đứng vị trí số nấu chính; Phân cơng giáo viên tham gia kiểm tra giao nhận thực phẩm theo ngày để đảm bảo tính minh bạch, khách quan… - Cơng tác tham mưu, xây dựng sở vật chất trang thiết bị phục vụ ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ theo hướng chuẩn hóa, đại hóa: Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề phòng, yêu cầu Hiệu trưởng trường báo cáo cụ thể tồn tại, vướng mắc công tác kết hợp với q trình duyệt kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trường, tư đến thống phối hợp tham mưu với phòng Tài - Kế hoạch, với lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện mua sắm trang thiết bị nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe phục vụ cơng tác bán trú cho Hiệu trưởng nhà trường để thuận tiện vấn đề đầu tư đảm bảo tính hiệu trình sử dụng Hiệu trưởng nhà trường tham khảo lựa chọn việc đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo đại, an toàn phải phù hợp với diện tích bếp ăn, quy mô số lượng trẻ ăn bán trú trường thời điểm dự báo tương lai để tránh mua sắm lãng phí, hiệu sử dụng không cao - Chỉ đạo công tác kiểm tra hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nhà trường như: Đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá công tác quản lý thực hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tiêu chí phải đảm bảo toàn diện đủ nội dung hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe lượng hóa để đánh giá đảm bảo xác Việc kiểm tra đánh giá công tác quản lý thực hoạt động ni 10 dưỡng chăm sóc sức khỏe tiến hành thường xuyên theo kế hoạch tuần, tháng, năm, kiểm tra hình thức Nội dung, hình thức kiểm tra đưa cụ thể vào kế hoạch, qua Hiệu trưởng nắm bắt công tác quản lý, chỉ đạo thực nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ nhà trường tiến hành thực để điều chỉnh hoạt động kịp thời Kế hoạch ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nhà trường quan tâm đến công tác bồi dưỡng kỹ thực hành cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tham gia trực tiếp vào hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe, tăng cường bời dưỡng cho kế tốn Quản lý cơng tác xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn cho trẻ quản lý việc tổ chức thực công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe nhà trường Phòng Giáo dục tổ chức duyệt kế hoạch, qua có ý kiến điều chỉnh bổ sung cần thiết cho trường tư đầu năm học Đối với hiệu trưởng chỉ đạo phó hiệu trưởng tổ trưởng tổ ni dưỡng lập kế hoạch thiết phải bám sát văn chỉ đạo, quy định, nhiệm vụ trọng tâm ngành năm học linh hoạt xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình nhà trường, địa phương Khi xây dựng kế hoạch quản lý nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trường Mầm non cần lưu ý đến yếu tố cấu thành kế hoạch quản lý, bao gồm: Các dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu, kết đạt tới; tiến độ thời gian; nội dung công việc gắn liền với hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ; người thực điều kiện khả thi; công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành tưng nội dung công việc 2.3.3 Tổ chức thực vệ sinh an tồn thực phẩm quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ * Nội dung biện pháp - Đối với cán quản lý nhà trường: Thành lập Ban chỉ đạo Y tế học đường Nhà trường hợp đờng thực phẩm nơi có địa chỉ tin cậy, rõ ràng Kiểm tra thực phẩm trước đưa vào chế biến Tạo điều kiện sở vật chất thực nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Nhà trường cơng đồn phối hợp tổ chức xây dựng vườn rau cho bé trường - Đối với giáo viên, nhân viên: Trang phục, đầu tóc gọn gàng, thực nghiêm túc nội qui, qui chế nhà trường đề Trong trình chế biến nhân viên nấu ăn phải đảm bảo khâu sơ chế, chế biến, thành phẩm, chia định lượng khẩu phần ăn cho trẻ Đồ dùng, dụng cụ phục vụ hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ phải đảm bảo đầy đủ, an toàn Lưu mẫu thức ăn thời gian đảm bảo cách Vệ sinh nhân viên nhà bếp, khám sức khỏe định kỳ, tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng - Đối với trẻ: Thực nghiêm túc vệ sinh cá nhân cho trẻ Giáo dục trẻ thực nề nếp vệ sinh thao tác nơi qui định Giáo viên thường xuyên rèn nề nếp thói quen cho trẻ ăn khơng nói chuyện, khơng làm rơi vãi cơm, biết nhặt cơm rơi vào đĩa lau tay Ăn xong biết chải răng, súc miệng, lau mồm * Tổ chức thực - Đối với cán quản lý nhà trường: Ngay tư đầu năm học hiệu trưởng thành lập Ban chỉ đạo y tế học đường gờm: Hiệu trưởng trưởng ban, phó hiệu 11 trưởng phụ trách ni dưỡng phó trưởng ban, ủy viên trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ trưởng chuyên môn nhà trẻ, mẫu giáo, tổ văn phòng Ban giám hiệu nhà trường đoàn thể thống chế độ ăn cho trẻ, lên thực đơn theo mùa mời nhà cung cấp thực phẩm đến ký hợp đồng nhà trường Nguồn cung cấp thực phẩm phải có đủ điều kiện cung cấp thường xuyên có trách nhiệm trước pháp luật chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo giá hợp lý, ổn định Thực phẩm phải tươi sống, rau không rập nát Thực phẩm giao nhận vào mỗi buổi sáng ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên nhà bếp kiểm tra đảm bảo chất lượng đủ số lượng nhận đưa vào bếp chế biến Bổ sung sở vật chất, trang thiết bị cho công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ đảm bảo đại quy định 100% bếp ăn địa bàn huyện lắp đặt hệ thống tủ lạnh, bếp ga, tủ ga nấu cơm, máy xay thịt, máy xay sinh tố, máy giặt Chỉ đạo nhà trường phối kết hợp cơng đồn, ban đại diện cha mẹ học sinh trồng rau vưa để tạo cảnh quan môi trường vưa để cung cấp thực phẩm vào bếp ăn tập thể cho trẻ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm - Đối với giáo viên, nhân viên: 100% nhân viên nhà bếp trang bị quần áo đồng phục, khẩu trang, mũ, tạp rề bộ/năm đảm bảo gọn gàng, sẽ, thoải mái thực nhiệm vụ, khám sức khỏe định kỳ, nhân viên phải có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm, không đeo nhẫn, vòng, đờng hờ, đầu tóc gọn gàng đội mũ, đeo tạp rề, móng tay phải cắt ngắn chế biến thức ăn, trước chế biến thức ăn phải rửa tay xà phòng theo quy định, tuyệt đối không bốc thức ăn chia khẩu phần ăn cho trẻ Thực nghiêm túc nội qui, qui chế ngành, nhà trường đề sơ chế thực phẩm vòi nước chảy, để nước trước chế biến Thực phẩm sơ chế bàn, sau sơ chế phải chế biến Khi chế biến thực phẩm phải thái nhỏ, nấu chín kỹ, nêm vưa khẩu vị ăn trẻ đảm bảo chất lượng Yêu cầu thành phẩm phải có màu sắc tự nhiên Nhân viên nhà bếp chia định lượng khẩu phần ăn cho trẻ Dụng cụ chế biến phục vụ cho trẻ ăn uống phải đầy đủ, dùng cho chế biến sống chín phải có đờ dùng, dụng cụ riêng, đảm bảo vệ sinh Đồ dùng, dụng cụ nhà bếp, bát thìa, xoong nời đựng thức ăn chín, ca cốc trước sử dụng phải tráng qua nước sôi, hàng ngày rửa phơi khô Vệ sinh lớp học, nhà bếp khơng có mùi, nhà ln khơ Hàng ngày, hàng tuần có kế hoạch cụ thể để tổng vệ sinh lớp học, nhà bếp như: lau cửa sổ, giá đồ chơi, tủ sấy bát, phơi chăn, chiếu, gối sắp xếp ngăn nắp gọn gàng tránh bụi bẩn, không để đọng nước, giày dép để nơi qui định Bếp ăn thực qui trình bếp chiều đảm bảo vệ sinh Trong nhà bếp có bảng tuyên truyền 10 nguyên tắc vàng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảng thực đơn, bảng báo ăn hàng ngày Phân công cụ thể khâu: chế biến theo thực đơn, số lượng quy định tưng ngày đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng hợp vệ sinh Nơi chế biến thực phẩm thường xuyên giữ vệ sinh có dụng cụ riêng cho thực phẩm sống chín Thực lưu mẫu thức ăn tủ lạnh 24/24 tiếng, trước lưu nhân viên nhà bếp có ghi rõ ngày lưu người lưu, có giáo viên chứng kiến ký vào 12 mẫu lưu Trong trình thực bếp ăn bán trú cho trẻ chất lượng lương thực, thực phẩm không đảm bảo có biện pháp xử lý kịp thời, khơng để tình trạng dùng thực phẩm chất lượng trước chế biến Tổ chức bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường tham gia đầy đủ áp dụng thực tế thực nhiệm vụ hiệu phù hợp với đặc điểm tưng nhà trường - Đối với trẻ: Chỉ đạo trường tư đầu năm học giáo viên thường xuyên rèn nề nếp vệ sinh rửa tay, lau mặt cho trẻ thao tác, mỡi trẻ có khăn mặt có ký hiệu riêng, trẻ có đầy đủ dụng cụ phục vụ ăn uống cốc uống nước, gối, chăn Giáo viên thực nề nếp vệ sinh cá nhân cho trẻ hàng ngày như: Rửa tay, lau mặt thao tác trước ăn, sau vệ sinh khơng để móng tay dài, tắm rửa chỡ kín gió, giữ ấm mùa đơng, mát mùa hè Đầu tóc gọn gàng, quần áo Giáo dục trẻ không nhổ bậy, vứt rác bưa bãi, tiểu tiện nơi qui định Khi sân chơi giáo dục trẻ không chạy nhảy ném đá, tung cát sỏi 2.3.4 Chỉ đạo xây dựng góc tuyên truyền phối hợp lực lượng xã hội * Nội dung biện pháp: Hiệu trưởng chủ động tham mưu với cấp lãnh đạo quyền địa phương, phối hợp với ban ngành, lực lượng xã hội cộng đồng địa phương để tuyên truyền cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung liên quan đến Giáo dục Mầm non thông qua hoạt động thực tiễn hoạt động chuyên môn ngành để chia sẻ kinh nghiệm Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền phổ biến quy định ngành, kiến thức nuôi dạy cho bậc cha mẹ cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để chỉ đạo thực nhằm tưng bước nâng cao chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe đạt hiệu Tăng cường công tác tuyên truyền với lực lượng xã hội, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Hội đồng giáo dục để hiểu rõ vai trò trách nhiệm yêu cầu đổi giáo dục tình hình mới, tạo thêm nhiều ng̀n lực cho Giáo dục Mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường Đổi nội dung, phương pháp truyền thông kiến thức ni dưỡng chăm sóc sức khỏe 13 cho bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ cấp học điều kiện thực tế mỗi nhà trường Tuyên truyền cho bậc cha mẹ việc chuẩn bị toàn diện cho trẻ mẫu giáo tuổi vào học lớp cách khoa học Hội nghị cha mẹ trẻ * Tổ chức thực hiện: Ngay tư đầu năm học Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên tiến hành họp cha mẹ học sinh, bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường phối kết hợp ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng kế hoạch hoạt động năm học Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban đại điện cha mẹ học sinh việc tuyên truyền nội dung nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ, thể qua việc tuyên truyền kiến thức dinh dưỡng, cách tổ chức bữa ăn hợp lý, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm Nhà trường xây dựng hệ thống biểu bảng để thông báo vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng trẻ cơng khai tài chế độ dinh dưỡng trẻ trường Mầm non Trao đổi lịch sinh hoạt trẻ ngày thực đơn ăn uống nhóm, lớp, đờng thời mời tất phụ huynh toàn trường dự hội thi “Bé tập làm nội trợ”, “Gia đình dinh dưỡng trẻ thơ” để cha mẹ trẻ, lực lượng xã hội nắm nội dung hoạt động nhà trường để phối hợp tốt - Phối hợp với quan Y tế: Y tế quan chun mơn có vai trò quan trọng trường mầm non việc kiểm tra, phát can thiệp kịp thời trẻ mắc phải bệnh thông thường phạm vi khả sở y tế cấp xã, thị trấn ngồi còn tư vấn giúp đỡ nhà trường phụ huynh học sinh việc chăm sóc sức khỏe trẻ cách khoa học Trong điều kiện trường thiếu nhân viên y tế học đường Hiệu trưởng có kết nối chặt chẽ với trạm y tế xã, thị trấn để thực tốt công tác chăm sóc trẻ như: Kết hợp tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe cho trẻ đảm bảo lần/năm; tổ chức tiêm phòng số bệnh viêm não Nhật Bản; bại liệt; uốn ván… phun thuốc khử trùng, đờng thời nhà trường cân đo kiểm 14 tra phân loại mức độ phát triển trẻ theo sổ theo dõi sức khỏe, phát trẻ mắc bệnh, cấp phát thuốc điều trị cho trẻ nhằm giúp trẻ hồi phục kịp thời - Phối hợp với ban ngành đoàn thể: Phối hợp chặt chẽ trường mầm non với ban ngành đồn thể có tác dụng trực tiếp nâng cao nhận thức, trách nhiệm gia đình, cộng đờng góp phần thiết thực cải thiện đời sống trẻ em Xây dựng phát triển phong trào “Gia đình ni dạy tốt”, chăm lo cho phát triển tồn diện em Lờng ghép nội dung hoạt động Hội Phụ nữ với việc hướng dẫn bồi dưỡng nâng cao lực, kiến thức, kỹ bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; tham gia hoạt động như: kiểm tra, giám sát thực chủ trương sách Đảng Nhà nước trẻ em Phát động phong trào làm đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ, đóng góp cơng sức lao động giúp nhà trường xanh - - đẹp xây dựng sở vật chất, tham gia hoạt động phổ biến kiến thức ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Tạo thành lực lượng hùng hậu, rộng khắp, ủng hộ tích cực cho nghiệp phát triển giáo dục Mầm non địa phương 2.3.5 Đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non * Nội dung biện pháp: - Kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ: Phòng GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng xây dựng triển khai thực loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bời dưỡng, đánh giá xếp loại đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên người học; thực chế độ sách; thực quy chế dân chủ, giải khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; cơng tác tham mưu, phối hợp cơng tác xã hội hóa giáo dục; việc cơng khai công khai chất lượng giáo dục; công khai điều kiện sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học đội ngũ; phân bổ hợp lý ng̀n tài sử dụng có hiệu ng̀n kinh phí; cơng khai minh bạch thu, chi tài (theo Thơng tư 09) - Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn nhà trẻ, mẫu giáo trọng đến tổ văn phòng Xem xét, đánh giá lực, uy tín tổ trưởng, cán phụ trách phận Xem xét, đánh giá trình thực nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra hiệu thực nhiệm vụ, công việc nhà trường ngành giáo dục triển khai) thông qua hồ sơ sổ sách hoạt động thành viên tổ khối, phận Việc kiểm tra chuyên đề tổ khối, phận tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ phân công để hiệu trưởng lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra (đảm bảo mỗi tổ kiểm tra lần/năm) - Kiểm tra, đánh giá giáo viên, nhân viên Trong năm học, hiệu trưởng tổ chức kiểm tra toàn diện giáo viên lần/năm, kiểm tra chuyên đề lần/năm, ban giám hiệu kiểm tra đột xuất lần/tháng để có sở tổng hợp đánh giá tưng cá nhân hoặc tổ chuyên môn, tổ văn phòng đánh giá nhà trường theo nội dung tương ứng Việc kiểm tra, đánh giá giáo viên, theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, qui định ngành nghề, qui chế nhân viên 15 - Kiểm tra kết trẻ: Tình hình sức khỏe trẻ cân nặng, chiều cao biểu đồ phát triển Theo dõi việc học chuyên cần trẻ Những trường hợp trẻ nghỉ học thường xuyên cần tìm hiểu nguyên nhân, ý đến trẻ hay bị ốm Theo dõi lịch tiêm chủng định kì cho trẻ * Tổ chức thực - Thành lập Ban Thanh tra nhân dân: Nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm bầu Ban tra nhân dân (2 năm bầu lần) Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cho Ban tra nhân dân Phân biệt cụ thể, rõ ràng công tác kiểm tra nội trường học với nội dung hoạt động Ban Thanh tra nhân dân đơn vị trường học Ban Thanh tra nhân dân không làm thay công việc kiểm tra nội thủ trưởng đơn vị mà thực chức kiểm tra, giám sát - Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ: Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, nội dung kiểm tra phải bám sát vào văn hướng dẫn phòng giáo dục, kế hoạch hoạt động toàn diện năm học đơn vị; năm học, hoạt động kiểm tra nội đơn vị phải bảo đảm: 02 lần/tổ; 100% giáo viên, nhân viên kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề - Thành lập Tổ kiểm tra nội bộ: Tổ kiểm tra nội trường học Hiệu trưởng tổ trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách chun mơn tổ phó, ủy viên tổ trưởng, tổ phó chun mơn nhà trẻ, mẫu giáo, tổ văn phòng Các thành viên tổ xác định rõ trách nhiệm quyền hạn mình, thực nhiệm vụ phân công Các thành viên tổ người có lực, có kinh nghiệm cơng tác am hiểu văn quy phạm pháp luật + Tổ chức triển khai thực kế hoạch: Hiệu trưởng công khai Kế hoạch kiểm tra duyệt cho tồn thể Hội đờng trường Hiệu trưởng tổ chức hướng dẫn nội dung, hình thức, biện pháp thực kế hoạch cho tổ kiểm tra nội trường học; phân công nhiệm vụ cụ thể, định hướng công việc cho tưng thành viên tổ kiểm tra nội trường học - Tổ kiểm tra nội trường học cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội năm học việc lập kế hoạch thể cho tưng tháng (theo thời gian), theo tưng đợt (theo quy mô, nội dung) Mỗi nội dung kiểm tra Hiệu trưởng phải Quyết định có biên kiểm tra, phiếu dự hoạt động để làm đánh giá, lưu trữ hồ sơ, mẫu biên kiểm tra tùy theo tưng đối tượng;… Hàng tháng, Hiệu trưởng phải đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội trường học vào chương trình cơng tác, đờng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho sát thực tế Cuối học kì cuối năm học, Hiệu trưởng phải báo cáo sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra nội trường học trước Hội đồng sư phạm nhà trường báo cáo phòng Giáo dục Đào tạo Đánh giá sau kiểm tra: Sau kiểm tra, phải có nhận xét, đánh giá ưu điểm, nhược điểm ; đưa kiến nghị, đề xuất cho đối tượng kiểm tra thực xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo mức: Tốt, khá, trung bình, yếu Động viên khen thưởng kịp thời cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt, xử lý với mức độ khác với trường hợp làm chưa tốt 2.3.6 Quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non 16 * Nội dung biện pháp: Phổ biến cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận thức rõ vai trò, tác dụng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe, tư có ý thức tự giác quản lý, sử dụng bảo quản khai thác triệt để hiệu sử dụng sở vật chất, trang thiết bị công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo việc tăng cường mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng cho bếp cho lớp đảm bảo an tồn, có lợi cho sức khỏe trẻ Mua sắm đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, thuốc sát trùng, xà phòng rửa tay phục vụ cho việc phòng chống dịch bệnh toàn trường nhằm nâng cao sức khỏe trẻ Hiệu trưởng chỉ đạo phận liên quan kế toán, nhân viên y tế, nhân viên ni dưỡng, nhóm, lớp thực nghiêm túc việc kiểm kê tài sản theo định kỳ lần/năm Ngay tư đầu năm học nhà trường tiến hành kiểm kê thiết bị, sở vật chất phục vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe để làm xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe tổ chức thực kế hoạch, cuối năm có đánh giá kết thực Giao nhiệm vụ cho kết tốn, Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng mở loại sổ Quản lý việc triển khai sử dụng, bảo quản theo định kỳ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe * Tổ chức thực hiện: Tham mưu tăng cường hỗ trợ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho nhà trường theo tiêu chuẩn xây dựng trường Chuẩn Quốc gia Thẩm định công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia Quán triệt rõ trách nhiệm tưng người quản lý, sử dụng bảo quản sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe Sử dụng có hiệu sổ theo dõi tài sản nhóm, lớp, loại sổ quản lý tài sản Hàng năm có bàn giao tài sản cụ thể, giao trách nhiệm quản lý cho cán quản lý, giáo viên, 17 nhân viên để nâng cao trách nhiệm cá nhân việc khai thác sử dụng bảo quản trang thiết bị phục vụ ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Chỉ đạo nhóm, lớp, bếp, phòng y tế thực nghiêm túc lịch vệ sinh đồ dùng, trang thiết bị ni dưỡng chăm sóc sức khỏe hàng ngày, hàng tuần hàng tháng theo quy định 2.3.7 Đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng nhằm phát huy trách nhiệm sáng tạo công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe đội ngũ * Nội dung biện pháp: Lập kế hoạch chi tiết, khoa học hoạt động thi đua cán quản lý, giáo viên, nhân viên đề công việc cần thực có biện pháp rõ ràng Xây dựng tiêu chí thi đua chấm theo thang điểm cụ thể với tưng nội dung, tưng đối tượng theo nhóm cơng việc phân cơng phụ trách Tiêu chí thi đua chấm điểm tưng tháng, học kỳ năm họ Tổ chức tốt phong trào thi đua, tạo động lực đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên Kết hợp nhiểu hình thức khen thưởng, động viên, khuyến khích Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ trường mầm non để bổ sung điều chỉnh hạn chế công tác quản lý, đờng thời uốn nắn lệch lạc, thiếu sót việc thực giáo viên, nhân viên * Tổ chức thực hiện: Phân công đội ngũ chuyên ngành, phù hợp với khả hoàn thành nhiệm vụ Kịp thời giáo dục, động viên tạo bầu không khí tâm lý thoải mái, dân chủ cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên để họ ln có tinh thần lành mạnh, tâm huyết với nghề Tổ chức đợt thao giảng thực hành chọn giáo viên giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi; Triển khai kế hoạch tư đầu năm học Tất giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng phải thao giảng thực hành hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe, chế biến ăn cho trẻ, thời gian thao giảng gắn với thời điểm định năm học Việc thao giảng phải quy định chặt chẽ, có tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá cách khách quan, xác Tổ chức cho đội ngũ tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm: tạo điều kiện hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu nội dung đổi hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Bên cạnh phải khích lệ giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm báo cáo kinh nghiệm buổi sinh hoạt nói chung ni dưỡng chăm sóc sức khỏe nói riêng Đảm bảo chế độ sách ưu đãi giáo viên, nhân viên ni dưỡng kế tốn đặc biệt giáo viên, nhân viên có thành tích hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ Khen thưởng phải kịp thời, cơng khai có yếu tố khích lệ, động viên tạo mơi trường để tất giáo viên, nhân viên phấn đấu 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm việc nâng cao chất lượng ni dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ trường mầm non huyện Thực quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trọng, coi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nên phòng Giáo dục & Đào tạo 18 chỉ đạo trường nghiêm túc thực theo chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định Công tác phòng chống tai nạn, thương tích trường quan tâm, đảm bảo an tồn tuyệt đối cho trẻ, khơng để xảy tai nạn, dịch bệnh, ngộ độc nhà trường Phòng chỉ đạo trường thường xuyên kiểm tra điều kiện thiết yếu để phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ Tiếp tục chỉ đạo 100% trường thực nghiêm túc Thông tư 13 Quy định xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích sở giáo dục Mầm non trường triển khai đến 100% cán giáo viên, nhân viên nhà trường Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng công tác phòng chống dịch bệnh nhà trường sơ cấp cứu số nạn, bệnh thường gặp trường Mầm non, tập huấn cơng tác vệ sinh an tồn thực phẩm Phối hợp với trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, thị trấn kịp thời xử lý phun thuốc khử trùng, sát khuẩn điểm có nguy mắc bệnh, kiên không để dịch bệnh lan tràn, kiểm tra cấp giấy “Bếp ăn đảm bảo an toàn” trường học địa bàn Phòng GD&ĐT tập trung chỉ đạo 100% nhà trường việc lựa chọn, ký kết hợp đờng sử dụng thực phẩm sạch, an tồn, khuyến khích nhà trường có diện tích đất rộng để tăng gia sản xuất trồng rau xanh phục vụ bếp ăn cho trẻ Thực nghiêm túc hệ thống sổ sách ni dưỡng, quy trình bếp ăn chiều theo quy định Đã chỉ đạo thực nghiêm túc có hiệu việc nâng cao chất lượng bữa ăn, xây dựng thực đơn phù hợp với khẩu vị trẻ, ý đến sử dụng ăn tổng hợp nhiều loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tỷ lệ chất cân đối đảm bảo lượng Calo cho tưng độ tuổi Phối kết hợp với trạm y tế trung tâm y tế huyện khám sức khỏe định kỳ cho trẻ lần/năm để có biện pháp phục hồi sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng Tổ chức cân, đo trẻ theo định kỳ Các nhà trường kết hợp với hãng sữa tổ chức buổi truyền thơng dinh dưỡng an tồn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho trẻ Phối kết hợp với gia đình trẻ để bổ sung dinh dưỡng can thiệp kịp thời với trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi đạt hiệu Bảng kết nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa Nội dung Tổng số nhóm lớp Năm học 2015-2016 Số lượng Tỷ lệ % 443 Tổng số học sinh Số trẻ theo dõi biểu đồ cân nặng, chiều cao 11.622 72,5 11.622 100 1.1 Số trẻ cân 11.622 100 Năm học 2016-2017 Số Tỷ lượng lệ % Năm học 2017-2018 Số Tỷ lệ lượng % 447 12.76 12.76 12.76 460 13.73 13.73 13.73 72,2 100 100 72,7 100 100 19 - Số trẻ phát triển bình thường (-2 đến 2) Nội dung 11.191 Năm học 2015-2016 Số Tỷ lệ lượng % - Trẻ SDD thể nhẹ cân (-2 trở 431 xuống) - Trẻ có nguy béo phì (kênh +2) Số trẻ đo chiều cao 96,3 11.622 12.29 Năm học 2017-2018 Số Tỷ lệ lượng % 3,7 473 2,7 437 3,2 0,15 33 13.73 0,24 100 20 12.76 - Số trẻ PTBT (tư -2 đến 2) - Sổ trẻ SDD thể thấp còi (tư -2 trở xuống) Số trẻ khám sức khỏe 11.299 97,2 303 2,8 357 11.622 100 Trẻ sức khỏe bình thường 11.273 97,0 349 3,0 11.622 100 Số trẻ tiêm chủng Tổ chức nuôi dưỡng - Số nhóm lớp tổ chức ăn cho trẻ - Số trẻ ăn trường - Mức tiền ăn cho trẻ/ngày (đồng) - Số bếp ăn - Số bếp cấp giấy chứng nhận bếp đảm bảo an toàn 443 11.622 12.000đ -> 14.000đ 43 40 96,8 Năm học 2016-2017 Số Tỷ lượng lệ % 12.42 Trẻ bị bệnh 97,3 13.30 12.76 12.39 371 12.76 100 100 97,3 13.40 97,7 2,8 329 2,3 100 97,1 2,9 100 447 13.73 13.36 100 97,3 371 13.73 2,7 100 460 13.000đ -> 15.000đ 43 43 13.737 15.000đ -> 17.000đ 43 43 Tư kết bảng cho thấy, trẻ lớp năm sau cao năm trước Chất lượng chăm sóc ni dưỡng trẻ nâng cao Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi trẻ mắc bệnh giảm Chất lượng bữa ăn trẻ ngày đảm bảo, cha mẹ trẻ nhân dân yên tâm gửi em bán trú trường mầm non địa bàn huyện Hoằng Hóa KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: 20 Công tác quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường mầm non có ý nghĩa định phát triển cấp học chuẩn bị tiền đề tốt cho trẻ vào học phổ thơng Vì để thực tốt nhiệm vụ đó, mỡi cán quản lý bậc học cần áp dụng linh hoạt hiệu biện pháp quản lý là: Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên, nhân viên cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe; Xây dựng kế hoạch hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non phù hợp với tình hình thực tế đơn vị đảm bảo chỉ đạo ngành; Tổ chức thực vệ sinh an toàn thực phẩm quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe; Chỉ đạo xây dựng góc tuyên truyền phối hợp lực lượng xã hội; Đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá cơng tác ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non; Đẩy mạnh hoạt động thi đua, khen thưởng nhằm phát huy trách nhiệm sáng tạo công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe đội ngũ 3.2 Kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành sách hợp đồng hoặc tuyển dụng nhân viên y tế nhân viên nuôi dưỡng cho trường mầm non đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm thực tế trường Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo duc trẻ Trên số kinh nghiệm nhỏ tích lũy trình thực nhiệm vụ của thân Để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện, mong nhận quan tâm góp ý đờng chí lãnh đạo ngành, bạn đờng nghiệp bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Đã ký Lê Văn Phúc Hoằng Hóa, ngày 09 tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Đã ký Hoàng Thị Oanh 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004) Chỉ thị 40/TW, ngày 15/6/2004 việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục Ban chấp hành Đảng huyện Hoằng Hóa (2012), Nghị số 05-NQ-HU ngày 14/8/2012 phát triển Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 Bộ GD&ĐT: Số 05 VBHN-BGDĐT Quyết định ban hành Điều lệ Trường mầm non ngày 13 tháng năm 2014 Bộ GD&ĐT- Bộ Nội vụ (2015) Số: 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV Thông tư liên tịch quy định danh mục khung vị trí việc làm định mức số lượng người làm việc sở giáo dục mầm non công lập Bộ Giáo dục Đào tạo (2009) Thông tư số 17/2009/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban hành Chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo-NGCBQLGD (2012) Số: 630/BGDĐT-NGCBQLGD V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng trường mầm non, phổ thơng phó giám đốc TT GDTX Thủ tướng Chính phủ (2012), Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2010 - 2020 Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Hoằng Hóa lần thứ XXV (2015) Nghiêm Đình Vỳ - Nguyễn Đắc Hưng (2002), Phát triển giáo dục đào tạo nhân tài, NXB Chính trị Quốc gia Quyết định 149/2006-TTG ngày 23 tháng năm 2006 Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đề án phát triển Giáo dục Mầm non giai đoạn 2006-2015 22 DANH MỤC ĐỀ TÀI SÁNG KIÊN SKINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Hoàng Thị Oanh Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đơn vị cơng tác: Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa TT Tên đề tài SKKN Cấp đánh giá, Kết xếp xếp loại loại Giải pháp nâng cao hiệu Sở GD&ĐT tổ chức hoạt động giáo B dục theo chủ điểm trường Mầm non huyện Hoằng Hóa Làm để chuẩn bị tốt Sở GD&ĐT tiền đề cần thiết cho B trẻ vào học phổ thông? Kinh nghiệm nâng cao chất Sở GD&ĐT lượng đội ngũ cán quản B lý trường mầm non huyện Hoằng Hóa Kinh nghiệm quản lý hoạt Sở GD&ĐT C động chăm sóc sức khỏe trẻ trường MN huyện Hoằng Hóa Giải pháp phát triển đội ngũ Sở GD&ĐT B Cán quản lý trường mầm non huyện Hoằng Hóa Năm học 2003-2004 2006-2007 2010-2011 2013-2014 2015-2016 23 ... dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non nói riêng 1.2 Mục đích nghiên cứu Tư sở lý luận sở thực tiễn đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non. .. sát hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm nhằm phân tích trạng xác định biện pháp quản lý hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường. .. biện pháp quản lý hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho trẻ trường Mầm non huyện Hoằng Hóa như: Nâng cao chất lượng tập huấn bồi dưỡng công tác nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ cho đội ngũ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn kinh nghiệm quản lý hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở các trường mầm non huyện hoằng hóa , skkn kinh nghiệm quản lý hoạt động nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở các trường mầm non huyện hoằng hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay