skkn chỉ đạo và thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

19 25 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 15:14

MỤC LỤC NỘI DUNG Phần 1: Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phần 2: Nội dung sáng kiến 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Công tác quản lý, đạo thực chuyên đề 2.3.2 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên đề 2.3.3 Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường 2.3.4 Kinh nghiệm đạo tổ chức hội thi chuyên đề 2.3.5 Công tác tuyên truyền chuyên đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Phần 3: Kết luận kiến nghị a Kết luận b Kiến nghị Tài liệu tham khảo Trang 1-2 1-2 2 3-16 3-6 6-14 6-7 7-8 8-11 11- 14 14 14-16 17 17 17 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Mỗi ngươì sinh có khác biệt hoàn cảnh, điều kiện sống, thể chất, sở thích, lực, trình độ… Trẻ em Mỗi đứa trẻ có khác hồn cảnh, điều kiện gia đình, mơi trường sinh sống học tập Do đó, trẻ cá thể riêng biệt khác thể chất, tình cảm, mối quan hệ xã hơị, trí tuệ tâm lý Chính vậy, trẻ có hứng thú, cách học tốc độ học tập khác Chúng ta cần nhớ rằng, xẩy thời thơ ấu có ảnh hưởng vơ sâu sắc lâu dài đến đời sau trẻ Các nhà nghiên cứu học cho ta thấy, phương pháp tốt giáo dục mầm non là: Các trải nghiệm năm đầu đời nên phù hợp với mức độ phát triển trẻ phải xây dựng sở trẻ biết làm Điều có nghĩa phải thận trọng, không cố gắng mà dạy trẻ q khó, mà phải tạo hội giúp trẻ hiểu hoạt động bạn Những nội dung quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non Đây quan điểm giáo dục tiến vị trí trẻ em vai trò giáo viên, giúp giáo viên định hướng việc xây dựng kế hoạch hoạt động, việc khai thác sử dụng môi trường giáo dục, việc tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ đạt hiệu cao Đối với trẻ, cháu cảm nhận, khám phá cách tích cực giới xung quanh Q trình học hỏi, khám phá cuả trẻ thông qua nhiều hoạt động vui chơi có ý nghĩa quan trọng Vui chơi khơng phải hoạt động giải trí thư giãn mà với trẻ vui chơi giúp trẻ cảm nhận, khám phá giới cách tự nhiên, thuận lợi nhanh chóng, phát triển tư day trí tưởng tượng, sáng tạo, phát triển ngôn ngữ, rèn luyện kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác, phát triển kỹ vận động tăng cường sức khỏe cho trẻ Năm học 2017-2018 năm học thực chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trường mầm non thị xã cố gắng nâng cao chất lượng chuyên đề, đặc biệt trường mầm non Xi măng Phòng Giáo dục Đào tạo chọn làm đơn vị điểm chuyên đề phải sâu thực chuyên đề cách hoàn thiện Là cán Quản lý nhà trường, nhận thức rõ vị trí vai trò, tầm quan trọng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cảm nhận được, năm học vừa qua nhà trường thực tương đối tốt chuyên đề Tuy nhiên, nhận thấy, số giáo viên nhà trường dạy trẻ theo phương pháp truyền thống, chưa tạo hội cho trẻ học nhiều cách khác gồm hoạt động vui chơi, chưa dựa hứng thú cuả trẻ để xây dựng kế hoạch học tập sát thực mà cứng nhắc, dập khuôn Để thực tốt việc nâng cao chất lượng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chọn đề tài “Chỉ đạo thực chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non” năm học 2017-2018 làm đề tài nghiên cứu, góp phần vào việc giáo dục trẻ phát triển cách tồn diện, ni dưỡng nhân tài đất nước mai sau 1.2 Mục đích nghiên cứu Trên sở thực trạng để tìm giải pháp nâng cao chất lượng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ trường mầm non Từng bước củng cố hoạt động học tập, vui chơi giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo, tăng tính độc lập, tự chủ, nhằm giáo dục trẻ phát triển tồn diện đức, trí, thể, mỹ từ bậc học mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn 1.3 Đối tượng nghiên cứu Các cháu trường mầm non Xi Măng, hoạt động dạy học cô trẻ nhà trường năm học 2017 -2018 Các hoạt động chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Môi trường xã hội, môi trường lớp mơi trường bên ngồi lớp học 1.4 Phương pháp nghiên cứu a Phương pháp nghiên cứu đọc tài liệu, sách báo, có liên quan đến tâm sinh lý trẻ mầm non hoạt động vui chơi, học tập để làm rõ vấn đề nghiên cứu b Phương pháp khảo sát thực tế cháu trường mầm non Xi Măng, giáo viên bậc phụ huynh c Phương pháp thống kê số liệu, tổng hợp d Phương pháp so sánh PHẦN 2: NỘI DUNG CỦA SÁNG KIẾN 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm dựa nhu cầu, hứng thú, khả mạnh trẻ, tin tưởng đứa trẻ thành cơng tiến Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tạo cho trẻ học nhiều cách khác bao gồm hoạt động vui chơi, phản ánh mức độ phát triển cá nhân trẻ xây dựng kế hoạch dựa trẻ biết làm Trẻ hỗ trợ để tham gia hoạt động, khuyến khích để trẻ tự tạo lựa chọn mình, tự giải vấn đề, hỗ trợ hợp tác, làm việc với Trẻ tham gia hoạt động lớp, nhóm cá nhân, tự để xướng hoạt động khuyến khích nói lên chia sẻ ý tưởng Chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm thể mơí quan hệ chặt chẽ chăm sóc, ni dưỡng giáo dục tồn diện để đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ Các lĩnh vực, nội dung quan trọng mở linh hoạt cho giáo viên lựa chọn nội dung phù hợp với trẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển tồn diện trẻ Chương trình giáo dục mầm non dựa độ tuổi, khả năng, nhu cầu, nguyện vọng cá nhân điều kiện thực tế nhà trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chủ yếu dựa hoạt động giáo dục giúp trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá nhiều cách khác để đáp ứng nhu cầu, lơị ích trẻ theo phương châm “Học chơi, chơi mà học” 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến * Thực trạng: Trường mầm non Xi Măng thành lập năm 1980 với tên gọi ban đầu nhà trẻ Hữu Nghị, năm 1992 trường thức có tên gọi trường mầm non Xi Măng Nằm địa bàn khu phố Phường Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn, địa bàn đơng dân cư, giao thơng lại thuận tiện, đời sống nhân dân ổn định, số trẻ trường đại đa số em cán công nhân công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Cơng ty CP bao bì Bỉm Sơn nên cơng tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ có nhiều thuận lợi Trải qua 38 năm phấn đấu, xây dựng trưởng thành, với đổi đất nước, địa phương, hệ trò nhà trường nỗ lực vượt khó vươn lên lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp phần cơng sức không nhỏ vào nghiệp phát triển giáo dục đào tạo thị xã tỉnh nhà - Về thành tích đạt được: 38 năm phấn đấu, xây dựng, trưởng thành trường mầm non Xi Măng thời gian không dài vô vẻ vang Nhà trường đóng góp thành tích đáng kể vào nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần nhỏ bé xây dựng nên truyền thống thi đua ngành giáo dục đào tạo Thị xã Bỉm sơn nói riêng, Sở giáo dục Đào tạo Tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày khởi sắc Với đóng góp nhà trường cho nghiệp giáo dục đào tạo năm qua, nhà trường Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phủ, Bộ giáo dục Đào tạo, UBND Tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều phần thưởng cao quí; Huân chương lao động hạng Ba năm 1999; Huân chương lao động hạng nhì năm 2005; Huân chương lao động hạng Nhất năm 2014; Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2007; 14 khen Bộ Giáo dục Đào tạo; khen UBND Tỉnh Thanh Hóa; Bằng cơng nhận trường chuẩn Quốc Gia mức độ II 2013; Bằng công nhận quan văn hóa cấp Tỉnh năm 2008-2013; Bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến cấp Tỉnh năm 20102015; cờ thi đua UBND Tỉnh Thanh Hóa năm 2008, 2009, 2013, 2014; Cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2011 - Về sở vật chất: Ngôi trường kiên cố với thiết kế chuyên gia Nga, gồm khu nhà trẻ mẫu giáo Ngăn cách khu sân chơi rộng lớn với nhiều đồ chơi thiết bị đại phù hợp với trẻ mầm non Hiện nhà trường có 16 lớp học 08 phòng chức kiên cố Có sân khấu ngồi trời Có vườn cổ tích, có sân chơi với đồ chơi mua sắm, sân chơi với đồ chơi tự làm, khuôn viên nhà trường đẹp, thoáng mát đầy đủ tiện nghi cho trẻ hoạt động vui chơi - Tổng số trẻ toàn trường: 460; Nhà trẻ: 80 cháu; Mẫu giáo: 380 cháu + Chất lượng nuôi dưỡng: Số Trẻ đạt kênh A: 95% Số Trẻ kênh B: 5% + Chất lượng giáo dục: Số Trẻ đạt yêu cầu: 100% Số Trẻ đạt khá, giỏi: 93% Số Trẻ đạt trung bình: 7% Nhìn vào số lượng trẻ tồn trường ta thấy trẻ mẫu giáo nhiều gấp lần trẻ nhà trẻ Trẻ đạt tiêu chuẩn kênh A tương đối cao, trẻ đạt giỏi tỷ lệ khả quan Có thể nói rằng, với tỷ lệ trẻ hầu hết trẻ khỏe mạnh, thơng minh, nhanh nhẹn có khả học tập, vui chơi, trải nghiệm hoạt động hàng ngày tốt * Thuận lợi: Trường mầm non Xi Măng được UBND thị xã Bỉm Sơn, phòng giáo dục đào tạo, UBND phường Đông Sơn, Công ty CP XM Bỉm Sơn, cơng Ty CP Bao Bì Bỉm Sơn, quan tâm giúp đỡ mặt Có hội cha mẹ học sinh tâm huyết ln phối hợp chặt chẽ với nhà trường chăm sóc, ni dưỡng giáo dục trẻ ngày phát triển Cơ sở vật chất nhà trường sạch, đẹp, thống mát, có sân chơi có đầy đủ đồ chơi ngồi trời, có vườn cổ tích, vườn hoa, vườn rau, vườn xanh, suối nước cho trẻ vui chơi, trải nghiệm, khám phá Môi trường lớp học đầy đủ tiện nghi, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho học tập, vui chơi Các đồ dùng đồ chơi đặt khoa học, gọn gàng thuận tiện cho trẻ hoạt động Đội ngũ giáo viên trẻ, động, nhiệt tình có nhiều khả việc dạy trẻ học tập, trải nghiệm, vui chơi Có nhiều giáo viên có khiếu tạo hình xây dựng nên mơi trường ngồi lớp học thực đa dạng, gần gũi với trẻ Đa số trẻ khỏe mạnh, thơng minh, nhanh nhẹn, có tố chất học tập, vui chơi, khám phá trải nghiệm * Khó khăn: Tuy trẻ khỏe mạnh, thông minh độ tuổi có số cháu nhút nhát, chưa tự tin hoạt động Đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trẻ vui chơi trải nghiệm lứa tuổi chưa đồng Kinh phí để tổ chức hội thi tổ chức ngày hội, ngày lễ cho cháu hạn chế Một số phụ huynh chưa hiểu rõ hiệu rèn luyện vui chơi, trải nghiệm trẻ mà giáo viên thực trường, có ý bao bọc con, chưa tin tưởng hoạt động tổ chức, sợ bị ốm * Kết khảo sát ban đầu: Thực trạng khảo sát số cháu trường khỏe mạnh nhu cầu khám phá, trải nghiêm trẻ chưa đồng đều, có nhiều trẻ nhút nhát, có số trẻ lại q hiếu động Khảo sát từ phía gia đình trẻ tới 1/4 gia đình trẻ bao bọc chưa đồng tình với giáo dục trẻ khám phá, trải nghiệm cho trẻ trường mà có ý kiến phản hồi Kết khảo sát giáo dục phát triển hoạt động giáo dục, vui chơi, khám phá trải nghiệm cho trẻ đầu năm học Bảng 1: Kết khảo sát đầu năm TT Tên hoạt động Số trẻ Đạt Tỷ lệ Không % đạt Tỷ lệ % Tiết học lớp 460 386 84% 74 26% Trò chơi vận động, T/C dân gian 460 381 83% 79 27% Hoạt động trời 460 400 87% 60 23% Khám phá, trải nghiệm 460 400 75% 60 23% Hoạt động góc 460 391 85% 69 25% Tham gia văn nghệ 460 368 80% 92 30% Ghi Từ thực trạng kết giáo dục, vui chơi, khám phá trải nghiệm cho trẻ trên, suy nghĩ để tìm giải pháp đạo giáo viên thực tốt chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tỷ lệ trẻ tham gia vào hoạt động ngày nhiều hơn, đạt hiệu hơn, giúp nhà trường thực tốt chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để trẻ phát triển thể lực, nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin, khéo léo sống 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Công tác Quản lý, đạo thực chuyên đề * Đối với nhà trường: + Bản thân chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề từ đầu năm học phù hợp với điều kiện thực tế trường, nhóm, lớp + Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trường thực kế hoạch chuyên đề + Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên đề cho giáo viên cách phân công giáo viên giỏi dạy mẫu tiết học hoạt động khám phá, trải nghiệm để giáo viên toàn trường dự giờ, rút kinh nghiệm + Sửa sang lại khu sân chơi cho trẻ, khu vườn cổ tích phẳng, đẹp, an toàn trồng nhiều cây, hoa thuê người quét dọn hàng ngày để khuôn viên + Mua sắm thêm nhiều đồ dùng đồ chơi lớp học đồ chơi trời + Tham mưu với UBND Thị Xã xây thêm lớp học + Có kế hoạch kiểm tra đánh giá chuyên đề thông qua tiết dạy, trò chơi vận động, trò chơi dân gian, hoạt động trải nghiệm + Tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” nhằm huy động tới bậc phụ huynh, tổ chức đoàn thể chung tay tham gia xây dựng môi trường vui chơi, học tập cho trẻ + Đánh giá kết sau giai đoạn rút kinh nghiệm cho giai đoạn + Làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để mua sắm đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho chuyên đề * Chỉ đạo tổ chuyên môn giáo viên + Xây dựng kế hoạch thực nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với lớp mà giáo viên phụ trách + Sắp xếp góc chơi hợp lý, phù hợp với độ tuổi Tạo khoảng không gian rộng rãi, thoải mái, an toàn cho trẻ tự khám phá, trải nghiệm, hoạt động Đầu tư đủ đồ dùng, đồ chơi cần thiết cho hoạt động trẻ góc chơi Bổ sung loại đồ chơi tự tạo phong phú chủng loại, chất liệu, đạt chất lượng, để hỗ trợ phát triển nhóm trẻ + Đổi phương pháp dạy học, hướng tới dạy học lấy trẻ làm trung tâm + Sáng tạo hoạt động học tập vui chơi cho trẻ, tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chuyên đề + Kết hợp việc học tập, vui chơi, hoạt động sinh hoạt hàng ngày để tổ chức cách linh hoạt cho trẻ nhằm đạt kết tốt giáo dục, trải nghiệm vui chơi + Lựa chọn dạy, trò chơi dân gian, trò chơi vận động phù hợp với nội dung chương trình, thiết kế tổ chức hoạt động phù hợp với chủ đề, độ tuổi + Tích cực đổi phương pháp hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực trẻ, hình thành phẩm chất tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo bền bỉ trẻ + Tăng cường cho trẻ tiếp xúc với mơi trường bên ngồi lớp học, với thiên nhiên học liệu sẵn có địa phương 2.3.2 Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề Trong điều kiện kinh phí đầu tư cho giáo dục mầm non gặp nhiều khó khăn, nhà trường phối hợp với bậc phụ huynh làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để kêu gọi tổ chức đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Trong năm học thực chuyên đề vừa qua, nhà trường xây dựng sửa chữa mua sắm loại đồ dùng đồ chơi sau: + Xây lớp học tổng diện tích 200m2 + Lát gạch sân chơi mẫu giáo tổng diện tích 150m2 + Xây hàng rào khu mẫu giáo diện tích 500m2 + Thảm cỏ phục vụ cho sân chơi vận động 100m2 + Xích đu Rồng: + Nhà trượt liên hoàn: nhà + Bàn học trẻ: 45 + Ghế ngồi học trẻ: 90 + Phản nằm ngủ trẻ: 45 + Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ: + Tủ góc: 15 + Giá đựng dép cho trẻ: + Giá phơi khăn mặt: + Giá đựng cốc: + Tăng âm loa đài + 100 đồ chơi phục vụ hoạt động góc cho trẻ, nhiều trang thiết bị khác Đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị lớp, nhà trường mua bổ sung từ đầu năm học cho nhóm lớp tương đối đầy đủ theo thông tư 02/2010 Bộ giáo dục Đào tạo 2.3.3 Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường Để tiếp tục thực chuyên đề có hiệu quả, nhà trường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn chuyên đề cho đội ngũ giáo viên với hình thức sau: - Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chuyên đề Phòng Giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức - Trong sinh hoạt chuyên môn tổ, thường rút kinh nghiệm tiết dạy, hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giáo viên - Thi chấm trang trí lớp, đặt mơi trường giáo dục cho trẻ từ đầu năm Các nhóm lớp say sưa tìm hiểu đặt mơi trường lớp gọn gàng, khoa học giúp trẻ thuận tiện việc học tập trải nghiệm, trang trí mơi trường lớp học đẹp, hấp dẫn để tạo cho trẻ niềm tin bước chân đến lớp, đến trường - Kết quả: Nhất: Lớp; C3; B2; B3; Nhóm: 25-36 tháng A; 25-26 tháng B; Nhì: Lớp C2; A1; A2 Ba: Lớp A3; C1; B1 - Ban giám hiệu phân công lớp chịu trách nhiệm dạy mẫu tiết học, hoạt động lấy trẻ làm trung tâm để giáo viên tồn trường học tập; Cơ: Mai Thị Thanh Xuân: Tổ chức dạy tiết thể dục mẫu giáo 5-6 tuổi Cô: Trần Thị Kim Tuyến: Tổ chức dạy trò chơi dân gian, trò chơi vận động 5- tuổi Cô: Lê thị Bạch Tuyết: Tổ chức dạy hoạt động góc Cơ: Mai thị Thu Phương: Tổ chức dạy tiết nhận biết nhà trẻ Cô: Trần Thị Phương: Tổ chức dạy khám phá, trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi Cô: Trịnh Thị Thanh tổ chức dạy môn làm quen văn học cho trẻ 4-5 tuổi Tất giáo viên phân công tiết dạy chuẩn bị chu đáo, nội dung tiết dạy chủ yếu để trẻ khám phá, trải nghiệm, tự nói lên ý tưởng Giáo viên toàn trường dự, rút kinh nghiệm học tập theo mẫu tổ chức Tất phấn khởi tự tin vào kiến thức dự ban giám hiệu góp ý bổ sung kịp thời Tổng số dạy mẫu: 12 tiết 100% giáo viên tham gia dự góp ý rút kinh nghiệm Qua tiết dạy mẫu giáo viên trường học tập kinh nghiệm nhiều, tiết dạy, trò chơi hoạt động trải nghiệm trẻ, giáo viên tổ chức phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm có nhiều sáng tạo Bé học thể dục Bé chơi trò chơi vận động cô Bé nghe cô kể câu chuyện Thánh Gióng Vườn cổ tích Bé trò chuyện 10 Bé cô chơi Chi chi chành chành 2.3.4 Kinh nghiệm đạo tổ chức hội thi chuyên đề + Đối với Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Để hội thi đến thành cơng tơi có biện pháp đạo thực sau đây: Thứ Nhất: Tổ chức cho giáo viên tham quan môi trường điểm trường Tỉnh Đầu năm học, sở giáo dục Đào tạo Thanh Hóa tổ chức dạy chuyên đề có chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Sau triển khai học chuyên đề xong, phòng mầm non Sở giáo dục cho học viên tham quan việc trang trí, đặt mơi trường bên trong, mơi trường bên ngồi lớp học trường điểm Tỉnh Trường mầm non Xi Măng tổ chức cho đội ngũ giáo viên tham quan, học tập để mang kinh nghiệm trường phục vụ hội thi Thứ Hai: Chọn giáo viên có khiếu tạo hình để làm trưởng nhóm trang trí mơi trường bên bên lớp học Nhà trường có nhiều giáo viên có khiêú tạo hình, làm làm cho có hiệu phải có người đứng tổ chức Tôi dựa vào mạnh giáo viên để phân người cho việc phân đội ngũ giáo viên thành nhóm theo khối lớp như: - Khối nhà trẻ: Do cô Mai Thị Thu Phương phụ trách - Khối mẫu giaó 3- tuổi: Cô Tống Thị Thùy phụ trách - Khối mẫu giáo 4- tuổi: Cơ Vũ Thị Hòa phụ trách - Khối mẫu giáo 5- tuổi: cô Lê Thị Bạch Tuyết phụ trách Khi họp bàn phân công giao việc, nhiên phải hướng cho nhóm tập trung xây dựng mơi trường bên trước, sau thực xây dựng mơi trường bên ngồi theo kế hoạch Mơi trường bên tơi đaọ nhóm ý xây dựng chủ đề góc chơi trẻ, thêm vào cách trang trí lớp đặt đồ dùng đồ chơi gọn gàng, khoa học để trẻ thực 11 dễ dàng Mơi trường bên ngồi lớp học lớp, tùy vào vị trí lớp học để giao việc cho giáo viên thực Ví dụ lớp có gầm cầu thang tơi đạo giáo viên nhóm tận dụng khoảng khơng cầu thang để làm đồ chơi cho trẻ Hay có lớp có nhiều cột tơi đạo lớp làm tranh dân gian, tranh chủ đề, số chữ hình vật ngộ nghĩnh để trang trí cột giúp cho trẻ học lúc nơi mơi trường bên ngồi thêm thân thiện Thứ Ba: Xác định nội dung hội thi để xây dựng kịch bản, lời bình Thực cơng văn hướng dẫn sở giáo dục Đào tạo Thanh Hóa, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Bỉm sơn việc tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2017-2018 Bản thân nghiên cứu kỹ văn xác định rõ nội dung hội thi là: Môi trường giáo dục môi trường vật chất môi trường xã hội Môi trường vật chất môi trường bên mơi trường bên ngồi lớp học Mơi trường xã hội mơi trường mà có tương tác giáo viên với trẻ, giưã trẻ với trẻ, giáo viên với phụ huynh, giáo viên với đồng nghiệp Hiểu nội dung hội thi xây dựng kịch viết lời bình để quay lại clip hội thi thời gian không 30 phút Kịch xây dựng khái quát thành phần: Phần1: Giới thiệu đôi nét trường Phần 2: Quay khái qt tồn mơi trường bên lớp học Phần 3: Quay lại toàn việc khai thác, sử dụng môi trường bên lớp học (Các hoạt động học tập, trải nghiệm trẻ) Phần 4: Quay khái quát tồn mơi trường bên ngồi lớp học Phần 5: Quay lại tồn việc khai thác, sử dụng mơi trường bên lớp học trẻ (Các hoạt động vui chơi, trải nghiệm trẻ) Phần 6: Khẳng định lại lần môi trường nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm kết thúc hát trẻ mầm non Thứ tư: Chọn giáo viên đọc lời bình clip sản phẩm hội thi Đội ngũ giáo viên trường mầm non Xi măng có nhiều nhân tài lĩnh vực, đặc biệt số giáo viên có khiếu nói dẫn chương trình nhiều Nhưng hội thi phải chọn giáo viên trước hết phải tâm huyết, nhiệt tình, phải hiểu biết nội dung hội thi, phải thông minh biết xử lý câu nói cho phù hợp với hình ảnh, Có chun mơn chọn hình ảnh cần có clip Sau nhiều ngày suy nghĩ tơi định chọn giáo viên có hội tụ cơ: Trần Thị Phương - giáo viên dạy lớp 5-6 tuổi giáo 12 viên giỏi cấp tỉnh Đúng suy nghĩ tôi, Phương người đọc lời bình tốt góp phần mang đến thành cơng hội thi Thứ năm: Chọn lựa loại đồ chơi tự làm để phục vụ cho chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Mơi trường bên ngồi lớp học trẻ ngồi vườn cổ tích, vườn hoa, vườn cây, vườn rau, góc thiên nhiên, suối nước, khu vui chơi với cát, sỏi, bể cá… đồ chơi Giáo viên tự làm trẻ vui chơi Tôi chọn phân cơng nhóm làm loại đồ chơi sau: + Nhóm nhà trẻ: Tơi phân cho giáo viên làm đồ chơi cho trẻ dích dắc đồ chơi cho trẻ chơi bước qua vật cản + Nhóm 3-4 tuổi: Tơi phân cơng cho giáo viên làm vòng chui hình sâu lốp xe đạp, xích đu gầm cầu thang lốp tơ, trò chơi poing, trò chơi cảm nhận chất liệu đường hẹp, trò chơi nâng tạ + Nhóm 4-5 tuổi: Tôi phân công cho giáo viên làm trò chơi như: Trò chơi ném còn, trò chơi cảm nhận chất liệu lốp xe, trò chơi gánh nước qua cầu khỉ, trò chơi bước bê tơng + Nhóm 5-6 tuổi: tơi phâm cơng làm trò chơi thăng bằng lốp tơ, trò chơi chui vòng, trò chơi đá bóng, trò chơi ăn quan, trò chơi dân gian làm vật Thứ sáu: Làm tốt cơng tác xã hội hóa với bậc phụ huynh để họ đóng góp kinh phí phục vụ cho hội thi Ban giám hiệu mời BCH hội phụ huynh nhà trường họp thơng báo mục đích nội dung hội thi để hội phụ huynh nhà trường hội phụ huynh lớp hỗ trợ kinh phí cho nhà trường thực tốt hội thi Kết quả: Tất bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ nhà trường kinh phí, phế liệu làm đồ dùng đồ chơi phục vụ hội thi tham gia hỗ trợ nhà trường khoan, lao động tạo mơi trường mới, góp phế liệu, trèo thang gắn hoa lên cây, góp cảnh hoa, hỗ trợ cát sỏi khu vui chơi trời, tre làm cầu khỉ tổng tiền đóng góp cho nhà trường 15 triệu đồng Với đạo sát Ban giám hiệu đứng đầu người Hiệu trưởng hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, phối kết hợp bậc phụ huynh, đoàn kết chăm đội ngũ giáo viên, hội thi nhà trường đạt kết mong đợi Đạt giải Nhất cấp Thị Đạt giải Nhất cấp Tỉnh 13 Cùng với hội thi, đầu năm học tết trung Thu bé, nhà trường cho nhóm, lớp thi văn nghệ đón tết trung thu thuê đội múa Lân để tổ chức Trung thu cho bé Qua ngày tết trung thu bé tham gia văn nghệ xem đội múa Lân, múa Rồng biểu diễn, bé vui vẻ, phấn khởi tự tin hoạt động hàng ngày 2.3.5 Công tác tuyên truyền chuyên đề - Nhà trường đạo lớp xây dựng góc tuyên truyền chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mầm non, nhóm lớp hoạt động học tập, khám phá, trải nghiệm giáo viên dựa vào nhu cầu hứng thú trẻ để giáo dục theo nhóm cá nhân đạt hiệu cao - Tuyên truyền tầm quan trọng, nội dung, phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mầm non tới bậc phụ huynh cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường - Tuyên truyền vận động bậc phụ huynh khám chữa bệnh cho trẻ lần/năm, tăng cường hoạt động giao lưu, dạo chơi, dã ngoại để phát triển thể chất tinh thần cho trẻ - Tư vấn cho bậc phụ huynh đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ, có số thói quen ăn uống, vệ sinh cá nhân, giữ gìn sức khỏe thói quen vận động cần thiết cho trẻ từ nhỏ, khơng làm thay việc cho trẻ, tập cho trẻ làm công việc cần thiết vừa sức với trẻ để trẻ khám phá, trải nghiệm - Nhà trường tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi vận động, giao lưu tiếng Anh với giáo viên ngữ, tham quan giã ngoại cho trẻ có tham gia bậc phụ huynh Thực tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực bậc phụ huynh tập trung hỗ trợ nguồn kinh phí để mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Trong việc thực chuyên đề thực hội thi, hội phụ huynh ủng hộ nhà trường được: 15 triệu đồng - Các nhà hảo tâm ủng hộ triệu đồng 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Bằng suy nghĩ biện pháp làm việc để đạo thực chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học qua thu kết sau: 14 - Đối với đội ngũ cán giáo viên: + Đã nắm rõ mục đích u cầu gi dục lấy trẻ làm trung tâm trường mầm non, khai thác sâu nội dung giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên tạo điều kiện cho trẻ học tập, vui chơi, trải nghiệm theo hứng thú trẻ Đã biết xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với độ tuổi Nắm vững phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đổi phương pháp giảng dạy, sáng tạo việc tổ chức thực chuyên đề + Đội ngũ giáo viên lớp trang trí lớp đẹp, khoa học, gọn gàng, hấp dẫn phù hợp với tâm sinh lý trẻ, tạo hội cho trẻ hoạt động lúc nơi Giúp trẻ tự tin để thực kỹ hoạt động xác có ý thức hồn thành nhiệm vụ tham gia hoạt động cách tự nhiên thoải mái, nhằm tạo môi trường tốt cho trẻ hoạt động - Đối với trẻ: + Đại đa số trẻ khỏe manh, thông minh, phát triển cân đối hài hòa thể, Phát triển tố chất nhanh nhẹn, bền bỉ, khéo léo, có khả định hướng khơng gian, có khả học tập, vui chơi, khám phá trải nghiệm tốt, có ý thức giữ gìn sức khỏe thân, thích hoạt động, mạnh dạn tự tin Có ý thức tổ chức kỷ luật tham gia hoạt động hàng ngày Có khả phối hợp học tập, vui chơi với bạn khác, hào hứng tham gia hoạt động phát triển thể lực, trí tuệ, có khả sử dụng thành thạo số đồ dùng đồ chơi học tập, vui chơi Hình thành số hiểu biết ích lợi việc luyện tập thể chất phát triển thể - Đối với bậc phụ huynh: Qua việc tổ chức cho trẻ hoạt động học tập, vui chơi việc nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bậc phụ huynh nhận rõ vai trò, tầm quan trọng chuyên đề phát triển toàn diện trẻ Các bậc phụ huynh chuyển biến rõ rệt bước đón nhận chủ trương, kế hoạch, hoạt động nhà trường đề hoàn toàn ủng hộ giáo viên hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm, với giáo viên chủ nhiệm cho trải nghiệm nặn đất Bát Tràng, tắm biển Sầm Sơn, daọ chơi quanh Lăng Bác, đại đa số bậc phụ huynh ủng hộ nhà trường kinh phí để tổ chức hoạt động tổ chức hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm - Đối với nhà trường: + Tổ chức thành công hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp trường 15 + Tham gia hội thi xây dựng môi trường giáo dục lâý trẻ làm trung tâm cấp Thị đạt giải Nhất + Tham gia hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp Tỉnh đạt giải Nhất + Qua hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cấp: Cấp trường, cấp Thị, cấp Tỉnh, nhà trường thay đổi diện mạo bên bên lớp học, làm cho môi trường bé thân thiện hơn, đầm ấm nhà trường thực hiệu cho bé “Mỗi ngày đến trường ngày vui” Nhà trường tổ chức thành công tết Trung thu cho trẻ tồn trường, đơng đảo phụ huynh đồng tình ủng hộ Trẻ hoạt động văn nghệ, xem giao lưu với đội múa Lân, múa Rồng trẻ thích phấn chấn học tập Bảng 2: Kết khảo sát cuối năm TT Tên vận động Số trẻ Đạt Tỷ lệ% Không Tỷ lệ% đạt Tiết dạy 460 460 100 0 Trò chơi vận động, trò chơi dân gian 460 460 100 0 Hoạt động trời 460 460 100 0 Hoạt động góc 460 460 100 0 460 460 100 0 460 460 100 0 Hoạt động, trải nghiệm khám phá Tham gia văn nghệ, hội thi Ghi Nhìn vào kết khảo sát hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm trẻ cuối năm, cảm thấy phấn khởi, tự tin vào công sức trí tuệ đóng góp cho phát triển giáo dục trẻ đạt mong đợi Đây tiền đề sức khỏe trẻ, báo hiệu trẻ toàn trường mầm non Xi Măng khỏe mạnh, thơng minh phát triển tồn diện, trở thành cơng dân có ích cho xã hội mai sau 16 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ a Kết luận + Qua việc làm thực trường mầm non Xi Măng năm học vừa qua, tự nhận thấy rằng: Người Hiệu trưởng muốn xây dựng kế hoạch chuyên đề mà muốn đến thành công trước hết phải ý đến chất lượng giáo dục, nội dung chuyên đề Hiểu cốt lõi chuyên đề tập trung giáo dục trẻ để có biện pháp tốt thực thành công chuyên đề + Phải biết lựa chọn giáo viên phù hợp với lĩnh vực để phân công dạy môn học, hoạt động cho hợp lý + Nắm vững tâm sinh lý lứa tuổi trẻ để đạo giáo viên đưa nội dung chương trình dạy trẻ phù hợp với chủ đề + Thường xuyên bồi dưỡng chất lượng đội ngũ đặc biệt giáo viên dạy đội tuyển, Hiệu trưởng người chọn trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm cho giáo viên + Khơng ngừng tun truyền tầm quan trọng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đối vơi phát triển toàn diện cho trẻ đến bậc phụ huynh, quan đoàn thể cấp nghành địa phương toàn Thị xã + Tranh thủ lãnh đạo, đạo cấp quyền, bậc phụ huynh, quan doanh nghiệp để xin kinh phí hỗ trợ sở vật chất cho chuyên đề hội thi cho trẻ nhằm đạt hiệu cao b Kiến nghị: Không XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ P.HIỆU TRƯỞNG Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2018 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh viết, khơng chép người khác Người viết Nguyễn Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Lự XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (Nhà xuất GD) Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non (Nhà xuất đại học sư phạm) Môdun 1: BDTX: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm 18 ... trẻ để xây dựng kế hoạch học tập sát thực mà cứng nhắc, dập khuôn Để thực tốt việc nâng cao chất lượng chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, chọn đề tài Chỉ đạo thực chuyên đề giáo dục lấy. .. năm học 2017 -2018 Các hoạt động chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Môi trường xã hội, môi trường... Ghi Từ thực trạng kết giáo dục, vui chơi, khám phá trải nghiệm cho trẻ trên, suy nghĩ để tìm giải pháp đạo giáo viên thực tốt chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tỷ lệ trẻ tham gia vào hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn chỉ đạo và thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm , skkn chỉ đạo và thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay