Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh

89 28 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:25

1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứuTrong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đang là vẫn đề được quan tâm. Cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một trong hệ thống chính quyền bốn cấp của nước ta, đây là đơn vị trực tiếp tiếp xúc với người dân, tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cũng là nơi trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên các cấp cao hơn những tâm tư, nguyện vọng của người dân. Sự vững mạnh của chính quyền cấp xã là nền tảng cho sự vững mạnh của hệ thống chính quyền trong cả nước và ngược lại mà cán bộ, công chức cấp xã là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã là một nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong công cuộc cải cách hành chính cũng như phát triển đất nước. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, trong những năm gần đây, huyện Đầm đã không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chât lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Bên cạnh việc đạt được những kết quá đáng khích lệ, việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã của huyện trên thực tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn và còn nhiều vấn đề tồn tại. Do đó, nhận biết được nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã là yếu tố cơ bản có tính quyết định góp phần đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Đầm Hà,tỉnh Quảng Ninh.Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu: “ Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.2. Mục tiêu nghiên cứuThông qua nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; đánh giá nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, đề tài đưa ra những quan điểm, giải pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, cải cách hành chính cũng như góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành đào tạo: Quản trị nhân lực Mã số ngành: 7340404 Họ tên sinh viên: Phạm Thùy Trang Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: ThS Nguyễn Thị Hồng HÀ NỘI – NĂM 2018 BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành đào tạo: Quản trị nhân lực Mã số ngành: 7340404 Họ tên sinh viên: Phạm Thùy Trang Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp: ThS Nguyễn Thị Hồng HÀ NỘI – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực cá nhân tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Các số liệu, nội dung trình bày khóa luận tốt nghiệp hồn tồn hợp lệ đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Sinh viên Phạm Thùy Trang LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh” nhận giúp đỡ nhiệt tình cơ, chú, anh, chị phòng Nội vụ huyện Đầm Hà, thầy cô bạn bè trường Đại học Lao động – Xã hội Tôi xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị thầy cô, bạn bè giúp đỡ, động viên tơi hồn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS Nguyễn Thị Hồng người trực tiếp hướng dẫn, tận tình giúp đỡ động viên cá nhân tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình anh Bùi Việt Hà – chuyên viên quản lý nhà nước phòng Nội vụ huyện Đầm Hà Xin kính chúc anh thật nhiều sức khỏe hồn thành tốt nhiệm vụ giao Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối người giúp đỡ quý báu Tuy có nhiều cố gắng không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định thực đề tài Kính mong thầy bạn giúp đỡ, bảo để đề tài tơi hoàn thiện Đầm Hà, Ngày tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thùy Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức khái niệm cán bộ, công chức cấp xã .4 1.1.2 Khái niệm chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 1.1.3 Khái niệm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 1.2 VAI TRỊ CỦA CÁN BỘ, CƠNG CHỨC CẤP XÃ 1.3 CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.3.1 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 1.3.2 Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã 1.3.3 Công tác sử dụng cán bộ, công chức cấp xã 1.3.4 Công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã .10 1.3.5 Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức cấp thi hành công vụ 11 1.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 11 1.4.1 Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 11 1.4.1.1.Số lượng, cấu cán bộ, công chức cấp xã .11 1.4.1.2 Sức khỏe, thâm niên công tác 12 1.4.1.3 Trình độ văn hóa .12 1.4.1.4 Trình độ chun mơn nghiệp vụ .13 1.4.1.5 Trình độ lý luận trị 13 1.4.1.6 Trình độ quản lý nhà nước .14 1.4.1.7 Phẩm chất đạo đức, trị 14 1.4.1.8 Kỹ làm việc 15 1.4.2 Tính cơng hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 15 1.4.3 Tính hồn thiện hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã 16 1.4.4 Lòng trung thành, mức độ gắn bó với cơng việc cán bộ, cơng chức cấp xã 17 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 17 1.5.1 Các nhân tố khách quan 17 1.5.2 Các nhân tố chủ quan 18 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 19 2.1 TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 19 2.1.1 Thông tin chung đơn vị 19 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển .19 2.1.3 Sơ đồ máy tổ chức UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 22 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 23 2.2 THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH 24 2.2.1 Thực trạng chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 24 2.2.1.1 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 24 2.2.1.2 Cơ cấu cán bộ, công chức cấp xã phân theo giới tính độ tuổi huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh .25 2.2.1.3 Trình độ văn hóa cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 27 2.2.1.4 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh .28 2.2.1.5 Trình độ lý luận trị cán bộ, cơng chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh .29 2.2.1.6 Trình độ quản lý nhà nước cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh .30 2.2.1.7 Trình độ tin học cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 31 2.2.2 Thực trạng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 31 2.2.2.1 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã 31 2.2.2.2 Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã .34 2.2.2.3 Công tác sử dụng cán bộ, công chức cấp xã 35 2.2.2.4 Công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 37 2.2.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức thi hành công vụ 41 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh .44 2.2.3.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước địa phương 44 2.2.3.2 Thị trường lao động 45 2.2.3.3 Tinh thần trách nhiệm ý thức tổ chức kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã .45 2.2.3.4 Trình độ đội ngũ cán chuyên trách quản trị nhân lực 46 2.2.4 Đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 48 2.2.4.1 Những kết đạt 48 2.2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 49 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH .52 3.1 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYÊN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH .52 3.1.1 Quan điểm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 52 3.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức huyện Đầm Hà .53 3.1.3 Mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 54 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH .55 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng 55 3.2.2 Tăng cường cơng tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao lĩnh trị, đạo đức cách mạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà .59 3.2.3 Đổi phương thức sử dụng cán bộ, cơng chức cấp xã 61 3.2.4 Hồn thiện đổi công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã 61 3.2.5 Đổi cơng tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức 65 3.2.6 Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, công chức 65 3.2.7 Tạo môi trường công tác hiệu 67 3.2.8 Đổi chế độ sách với cán bộ, cơng chức, thu hút người có lực 68 3.2.9 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quan làm công tác tổ chức cán 69 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 69 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 69 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh 70 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CB Cán CC Công chức HĐND Hội đồng nhân dân TH Tiểu học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu trúc máy UBND huyện Đầm Hà .22 Bảng 2.1 Số lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn .24 Bảng 2.2 Cơ cấu cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà phân theo giới tính giai đoạn 2015 - 2017 25 Bảng 2.3 Cơ cấu cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà phân theo độ tuổi giai đoạn 2015 - 2017 26 Bảng 2.4 Trình độ văn hóa cán bộ, cơng chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn 2015 - 2017 27 Bảng 2.5 Trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn 2015 - 2017 28 Bảng 2.6 Trình độ lý luận trị cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn 2015 - 2017 29 Bảng 2.7 Trình độ quản lý nhà nước cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 30 Bảng 2.8 Trình độ tin học cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 31 Bảng 2.9 Kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà giai đoạn 2015 – 2017 32 Bảng 2.10 Kết khảo sát đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà .33 Bảng 2.11 Kết khảo sát công tác tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà 34 Bảng 2.12 Tình hình sử dụng cán bộ, cơng chức cấp xã xã Quảng An, huyện Đầm Hà giai đoạn 2015-2017 35 Bảng 2.13 Kết khảo sát tình hình sử dụng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà 36 Bảng 2.14 Kết khảo sát công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà .40 Bảng 2.15 Kết khảo sát công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà 43 Bảng 2.16 Thông tin lực đội ngũ cán chuyên trách Phòng Nội vụ huyện Đầm Hà 47 nhằm phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC cấp xã có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển 3.2.5 Đổi công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, cơng chức Cơng tác đề bạt, bổ nhiệm CB, CC phải theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thời tập thể, cá nhân có thẩm quyền định bổ nhiệm phải chịu trách nhiệm định Nhằm hạn chế tiêu cực, phát huy sáng tạo, trí tuệ, lựa chọn người phù hợp cho chức danh cần bổ nhiệm Bổ sung nguyên tắc đảm bảo cạnh tranh bình đẳng ứng cử viên việc lựa chọn vị trí đề bạt, bổ nhiệm Có thể chọn hình thức cạnh tranh:  Một là, ứng cử viên phải trình bày chương trình hành động (hay kế hoạch cơng tác) bổ nhiệm để Hội đồng thẩm định độc lập (hoặc tên gọi khác) có thẩm quyền giám sát, xem xét quy trình, thủ tục, thẩm định hồ sơ, tổ chức vấn ứng cử viên đánh giá kết theo tiêu chí cụ thể Trên sở báo cáo kết đánh giá Hội đồng thẩm định, cấp ủy quan có thẩm quyền xem xét định bổ nhiệm;  Hai là, tổ chức thi tuyển vào chức danh cần bổ nhiệm, ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động bổ nhiệm thành lập hội đồng thi tuyển Nên thành lập hội đồng thi tuyển thành tổ chức độc lập (mời chuyên gia Trường đại học) không chịu chi phối quan, đơn vị tốt sau tiến hành thi, thi hình thức thi viết, thi vấn đáp, thi trắc nghiệm, thi kỹ năng, thao thác thực tế… Thực việc bố trí, phân cơng lại thun chuyển cơng tác trường hợp có họ hàng, huyết thống làm việc xã trường hợp CB, CC cấp xã giữ chức vụ quản lý đảm nhiệm chức vụ nhạy cảm, nhằm hạn chế tiêu cực, cục bộ, bè cánh, không khách quan q trình bố trí, sử dụng CB, CC 3.2.6 Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ, công chức Trong tình hình nay, cơng tác ln chuyển CB, CC vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vừa khâu đột phá công tác CB, CC Công tác luân chuyển CB, CC muốn phát huy tác dụng tạo đột phá phải có gắn kết chặt chẽ, đồng với nội dung khác công tác (từ khâu: đánh giá, quy hoạch đến đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng CB, CC) phải có mối quan hệ biện chứng, làm tiền đề thúc đẩy cho phát triển Luân chuyển tạo hội đào tạo CB, CC hay nói cách khác làm lại CBCC tạo động lực phát triển cho nhiều phía Vì vậy, phải có nhận thức đắn đầy đủ luân chuyển Luân chuyển CB, CC khơng đơn dịch chuyển, thay đổi vị trí mà cần làm thay đổi cách nghĩ CB, CC từ “bị” sang “được” luân chuyển để xóa tâm lý tư tưởng “nhiệm kỳ niên hạn”, “cục địa phương - khép kín” Do đó, cơng tác ln chuyển cần thực cách đồng bộ, bản, đầy đủ từ khâu quy hoạch dài hơi, xây dựng đề án tới biện pháp công tác tư tưởng, đào tạo, theo dõi, giúp đỡ CB sau luân chuyển với giải pháp sau: Đánh giá nắm vững thực trạng công tác luân chuyển tỉnh cách thường xun để có phân tích, đánh giá xác mặt chưa được, đồng thời rút học kinh nghiệm việc tổ chức thực chủ trương ln chuyển Rà sốt tình hình đội ngũ CB, CC cấp xã làm sở cho việc xây dựng kế hoạch, quy hoạch đội ngũ CB, CC Trên sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng CB, CC có tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng luân chuyển CB, CC lãnh đạo, quản lý Trong kế hoạch luân chuyển CB, CC cần thực nghiêm túc quy định Trung ương, không cứng nhắc, mà vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể; việc luân chuyển phải bổ sung mặt yếu, thiếu hoạt động thực tiễn CBCC định luân chuyển Nhằm rèn luyện CB, CC cấp xã trẻ lực thực tiễn từ sở, đồng thời giảm bện hành chính, quan liêu, làm cho CB, CC trưởng thành trở lên động thực nhiệm vụ Phải mạnh dạn thực tuyển dụng, tiếp nhận hay điều động, luân chuyển CB, CC trẻ làm việc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tối thiểu năm Sau hoàn thành nhiệm vụ điều động trở lại đơn vị cũ Nhằm làm cho đội ngũ CB, CC cấp xã có tầm nhìn bao qt phạm vi công việc, xây dựng tốt mối quan hệ công tác để tạo giao tiếp hành chính, phối hợp công việc đồng nghiệp, cấp với cấp địa phương lợi ích chung Cần tăng cường ln chuyển CB, CC cấp huyện với cấp xã xã, phận khác Thực công tác luân chuyển CB, CC cấp xã trước hết cấp có thẩm quyền ln chuyển cần làm tốt cơng tác tư tưởng mặt như: nguyện vọng cá nhân, trách nhiệm quyền lợi CB, CC nhằm làm cho họ an tâm, phấn khởi sẵn sàng nhận nhiệm vụ Trong trình thực nhiệm vụ luân chuyển yếu tố định tạo nên thành công cơng tác phải thường xun quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, động viên họ tạo niềm tin, động lực cơng tác sách CBCC thuộc diện luân chuyển nhằm tạo điều kiện tốt phương tiện làm việc, sinh hoạt, chế độ ưu đãi khác 3.2.7 Tạo môi trường công tác hiệu Môi trường làm việc yếu tố bên ngồi có tác động lớn đến tâm lý, động cơ, hành vi người lao động nói chung CB, CC nói riêng Mơi trường tốt giúp cho họ có tâm lý tốt từ làm việc có hiệu Tạo môi trường làm việc tốt có nghĩa người CB, CC trang bị phương tiện làm việc tốt nhất, khơng khí làm việc cởi mở, dân chủ, tôn trọng mực, bố trí phù hợp với trình độ, khả CB, CC Chọn CB, CC tốt mà không ý đến xây dựng sách để trì phát triển đội ngũ CB, CC chắn chất lượng đội ngũ ngày xuống Có CB, CC giỏi, cần giao cho họ trách nhiệm quyền lợi phù hợp Giao việc tin dùng họ, tạo mơi trường tin cậy tạo cán giỏi: không tin giao việc cho họ dù người có phẩm chất cá nhân, lực tốt đến đâu khó có hiệu cơng việc phải chờ xin ý kiến đạo cấp Và mảnh đất tốt tạo CB, CC động, sáng tạo, giỏi trông chờ ỷ lại, trốn tránh trách nhiệm, không tỏ lanh lợi, sắc xảo mà cố tỏ nhu mì, biết nghe lời, "ngoan ngoãn" Quán triệt nhận thức tư tưởng cho CB, CC thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng dự án lớn, chương trình kinh tế trọng điểm, tiềm những khó khăn, thách thức tỉnh, từ phát huy ý thức trách nhiệm cho CB, CC việc điều hành, tham mưu, triển khai thực tốt kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa phương Chú trọng, quan tâm đến điều kiện làm việc, cải thiện mức sống cho CB, CC yên tâm, tập trung làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ nhân dân Quy định rõ chế độ thưởng cho CB, CC chế độ thưởng có ảnh hưởng lớn đến tinh thần, thái độ làm việc CB, CC Tuy nhiên, CB, CC có lực, cần quan tâm đánh giá, nhìn nhận, động viên đúng, tạo hội bổ nhiệm, đề bạt, ghi nhận, sử dụng tương xứng với lực họ Tạo môi trường cơng tác tốt việc thực đồng khâu công tác CB, CC đảm bảo dân chủ, khách quan, xác để tạo niềm tin cho CB, CC, tránh xảy tiêu cực; CB, CC tơn trọng bố trí cơng việc phù hợp với lực, sở trường họ 3.2.8 Đổi chế độ sách với cán bộ, cơng chức, thu hút người có lực Hồn thiện hệ thống chế, sách CB, CC cấp xã phải tiến hành tồn diện mục tiêu xây dựng phát triển kinh tế, trọng tâm giải tốt sách đãi ngộ sách phát hiện, đào tạo bồi dưỡng thu hút nhân tài Đổi sách phải gắn liền với sách phát hiện, lựa chọn, đào tạo thu hút nhân tài Muốn thu hút khuyến khích tài phải quan tâm đến lợi ích đáng CB, CC cấp xã Vì cần có chế độ đãi ngộ, khen thưởng thỏa đáng hoạt động sáng tạo tùy theo cơng trình giá trị thực tế để thu hút, khuyến khích nhân tài, cần có nhiều hình thức sử dụng đề bạt, bổ nhiệm phù hợp với xu kinh tế tri thức, như: tổ chức thi vào chức vụ, cộng tác, xã hội hóa cơng việc, phần cơng việc Để có sở trả lương cho CB, CC cấp xã, cần nghiên cứu, đẩy mạnh chuyển dần sang hành dịch vụ cơng, nhằm giảm bớt quỹ tiền lương CB, CC từ ngân sách Từ việc khoán biên chế, quỹ lương, cần phải rà soát xác định rõ vị trí việc làm cụ thể, hạn mức biên chế quan, đơn vị; xếp lại đội ngũ CB, CC cấp xã cho phù hợp với thực tế yêu cầu nhiệm vụ đặt Việc tinh giản biên chế máy quan nhà nước phải coi khâu đột phá quan trọng, nhiên việc làm khó khăn, phức tạp Tinh giản biên chế số lượng phải đồng thời trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC (vừa cắt giảm, vừa thay thế, vừa phải bồi dưỡng thường xuyên tuyển dụng CB, CC có đủ chất lượng xứng đáng vào làm việc máy nhà nước) Tiếp tục nghiên cứu hồn thiện chế độ, sách CB, CC luân chuyển, chuyên gia đầu ngành; chế độ đãi ngộ, khen thưởng CB, CC có nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao; sách thu hút, trọng dụng người có lực 3.2.9 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quan làm công tác tổ chức cán Kiện toàn tổ chức máy tinh gọn, chuyên sâu, chất lượng; xây dựng quy chế, lề lối, phong cách làm việc khoa học Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC trung thực, khách quan, cơng tâm, nắm vững ngun tắc, có quan điểm, kiến rõ ràng, có kinh nghiệm, lực thực tiễn công tác tổ chức CB; xác định rõ tiêu chuẩn CB, CC quan tổ chức CB; khâu tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng CB, CC xã cần làm cẩn trọng xác Lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng cán làm công tác tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cần có sách thoả đáng để thu hút CB thực trung thực, cơng tâm, khách quan, có kiến khả tiếp cận đối tượng CB trình thực nhiệm vụ, CB đào tạo bản, có kinh nghiệm, tín nhiệm, đánh giá tốt qua thực tiễn Kịp thời thay CB yếu phẩm chất, lực, khơng hồn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút Thực luân chuyển CB theo quy hoạch phòng, ban; bước trẻ hóa đội ngũ CBCC kết hợp độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa phát triển Khuyến khích, tạo điều kiện để CB, CC nâng cao trình độ chun mơn, quan tâm đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận trị, kỹ nghiệp vụ, xử lý tình để nâng cao chất lượng công việc Người CB, CC tổ chức phải nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, tự trau dồi kiến thức Bên cạnh cần trang bị cho họ kiến thức tâm lý học tất khâu, phận cơng tác cần phải tính đến yếu tố tâm lý cá nhân tâm lý xã hội, phải vận dụng tất tri thức phương pháp tâm lý học cần thiết vào tất khâu công tác cán 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Cần xây dựng đưa vào áp dụng chế đánh giá cán bộ, công chức có tính hệ thống, khoa học đặc biệt nhấn mạnh đến hiệu kinh tế Xã hội mà người cán bộ, công chức mang lại cho hệ thống trị lợi ích thiết thực cho nhân dân Tổ chức hoàn thiện tiêu chuẩn cán đảm nhiệm chức vụ thuộc khối đoàn thể, tiêu chuẩn chức vụ phụ thuộc nhiều vào tổ chức đồn thể, có nội dung chồng chéo, tuổi đảm nhiệm chức vụ, tiêu chuẩn trình độ chun mơn… Có chế cho việc thực nghỉ việc trước tuổi cán bộ, cơng chức khơng đủ điều kiện bố trí cơng tác Tiếp tục thực cải cách tiền lương cán bộ, công chức đảm bảo cán bộ, công chức sống lương, n tâm cơng tác 3.3.2 Kiến nghị với tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Quảng Ninh cần phải tập trung nguồn lực kinh phí cho công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, cơng chức giỏi chun mơn, có lối sống lành mạnh, tuân thủ quy định Nhà nước Chỉ đạo công tác đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, cơng chức tồn tỉnh, trọng nguyên tác công bằng, hiệu Phân bổ ngân sách đến huyện để lãnh đạo huyện có chủ động cơng tác tạo thuận lợi cho cán học tập Hỗ trợ địa phương khó khăn việc phát triển kinh tế - xã hội Xây dựng định hướng phát triển kinh tế theo ngành nghề phù hợp với điều kiện huyện tỉnh Công tác phát triển phải đôi với ổn định xã hội phát triển giáo dục, người Xây dựng sách hồn thiện cho cơng tác phân bổ cán bộ, cơng tác bầu cử cán công tác đánh giá cán bộ, cơng chức địa bàn tỉnh Có văn quy định hướng dẫn rõ ràng tới địa phương để thực triệt để công tác Khảo sát, đánh giá toàn chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã huyện, đánh giá rõ thực trạng nhóm CB, CC lĩnh vực huyện thiếu cần để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đổi mạnh mẽ xây dựng đội ngũ CB, CC, kế hoạch, chế, sách cụ thể nhằm tăng cường đào tạo bồi dưỡng CB, CC cấp xã có hiệu quả, chất lượng Huyện cần tăng cường lãnh đạo, đạo, kiểm tra, giám sát công tác CB, CC, kịp thời phát hiện, uốn nắn hạn chế, thiếu sót, lệch lạc, bảo đảm việc xây dựng đội ngũ CB, CC cấp xã quan điểm, định hướng Đảng Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm xây dựng đội ngũ CB, CC cấp xã, kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến, xuất sắc xử lý trường hợp vi phạm Cơ hội phát triển CB, CC cấp xã hạn chế Trong thực tế, dường chưa có liên thơng CB, CC cấp xã quyền cấp cơng tác cán Do đó, nhiều cán chủ chốt cấp xã hết nhiệm kỳ cơng tác khơng đủ điều kiện để tiếp tục đảm nhận chức danh cấp xã thường phải nghỉ việc, có hội trở thành CB, CC cấp Điều tác động không tốt tới động lực làm việc CB, CC cấp xã Tiếp tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, lớp đào tạo đại học nhiều hình thức khác nhau: Đào tạo chức, từ xa,…để đội ngũ CB, CC cấp xã có điều kiện vừa tham gia công tác, vừa tham gia học tập KẾT LUẬN Đội ngũ CB, CC cấp xã người có quan hệ trực tiếp, gắn bó mật thiết với người dân, người trực tiếp lãnh đạo, đạo tổ chức thực chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước với người dân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương Việc không ngừng củng cố, chăm lo xây dựng đội ngũ CB, CC cấp xã nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quan trọng công xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa Trong thành tích chung Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc huyện Đầm Hà công đổi với đất nước, có đóng góp lớn đội ngũ CB, CC cấp xã Trong thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ CB, CC có đội ngũ CB, CC cấp xã Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đòi hỏi thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực giới, thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước với thử thách mới, yêu cầu mới, nhiệmvụmới,thực trạng đội ngũ CBCC cấp xã huyện Hữu Lũng nhiều tồn tại, bất cập, yếu chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu Để nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã vấn đề khó khăn, phức tạp lâu dài Với việc nghiên cứu phân tích đề tài này, với việc nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu từ xây dựng giải pháp cụ thể để huyện Đầm Hà áp dụng vào thực tế, giúp tăng cường hiệu công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã ngày tốt thời gian tới Đây kết lớn mà đề tài mong muốn mang lại Một số giải pháp đề xuất khóa luận có hạn chế, cần phải tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, bổ sung hồn thiện để có tính khả thi cao góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố năm 2015 Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố năm 2016 Báo cáo tổng hợp số lượng, chất lượng cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố năm 2017 Công thông tin điện tử tỉnh quảng ninh http://www.quangninh.gov.vn/ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định số18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nghị định số 34/2011/NĐ - CP ngày 07 tháng 05 năm 2011 Chính phủ Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng năm 2010 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật thi đua, khen thưởng Luật Thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11ngày26/11/2003 10 Phòng Nội vụ huyện Đầm Hà 11 Quyết định số 1851/2012/QĐ - UBND huyện Đầm Hà 12.Thông tư số 02/2011/TT - BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011của Bộ nội vụ tiêu chuẩn khen thưởng 13 Thông tư số 04/2008/TT- BNV 14 Từ điển Tiếng Việt xuất năm 2006 15 Hữu Việt, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán cấp xã http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201711/nang-cao-chat-luong-doingu-can-bo-cap-xa-2364360/ 16.ThS Nguyễn Huy Hoàng (2011), Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng: "Vai trò đội ngũ cán chủ chốt xã, phường, thị trấn thời kỳ mới”, Tạp chí Tổ chức nhà nước số 10/2011 17.Một số trang web: - http://123doc.org/document/3537283-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-canbo-cong-chuc-cap-xa-cua-huyen-an-thi-tinh-hung-yen.htm - http://123doc.org/document/3540525-thuc-trang-va-giai-phap-nang-caochat-luong-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-cap-xa-tai-huyen-dinh-lap-tinh-lang- 75 son.htm http://ulsa.edu.vn/uploads/file/Luan%20van %202015/NguyenThiTam3B.p - http://ulsa.edu.vn/NewsDetail.aspx?ID=1562 - http://www.ulsa.edu.vn/uploads/file/Luan van 2015/Nguyen Thi Ban Mai.pdf PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH Để tìm hiểu rõ hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã, mong anh (chị) vui lòng điền đầy đủ thông tin đánh dấu (x) vào ô anh (chị) chọn Tất thông tin thu bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác anh (chị)! I Thông tin chung đối tượng khảo sát Họ tên:………………………………… Giới tính:……………………………… Độ tuổi:……………………………… Thâm niên cơng tác:…………………… Đơn vị công tác:……………………… II Thông tin hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Hoạt động công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Câu 1: Anh (chị) quan cử đào tạo lần? □ Chưa lần □ 1-3 lần □ Trên lần Câu 2: Anh chị đánh hoạt động cử đào tạo, bồi dưỡng huyện? Nội dung Đối tượng tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thay đổi công việc Các lớp đào tạo mở theo nhu cầu đăng ký người học Giáo viên hướng dẫn nhiệt tình, cởi mở trình giảng dạy Thời gian học phù hợp với thời gian làm việc cán bộ, công chức Rất không đồng ý Không đồng ý Tạm đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Câu 3: Anh (chị) có hài lòng với cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã huyện không? □ Hài lòng □ Khơng hài lòng Hoạt động tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã Câu 4: Anh (chị) đánh hoạt động tuyển dụng nhân lực đơn vị? Rất không đồng ý Nội dung Không đồng ý Tạm đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Việc tuyển dụng công cán bộ, công chức Số lượng cán bộ, công chức phù hợp Phương pháp tuyển dụng cán bộ, công chức phù hợp Nguồn tuyển dụng phù hợp Câu 5: Anh (chị) có hài lòng với hoạt động tuyển dụng đơn vị khơng? □ Hài lòng □ Khơng hài lòng Hoạt động sử dụng cán bộ, công chức cấp xã Câu 6: Anh (chị) đánh hoạt động sử dụng nhân lực đơn vị? Rất Nội dung không đồng ý Việc phân công công việc đơn vị phù hợp với lực cán bộ, công chức cấp xã Phân công công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo Phân công công việc công tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã Khối lượng công việc phù hợp với cán bọ, công chức cấp xã Không Tạm Đồng đồng ý đồng ý ý Rất đồng ý Câu 7: Anh (chị) hài lòng với hoạt động sử dụng nhân lực đơn vị khơng? □ Hài lòng □ Khơng hào lòng Cơng tác đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã Câu 8: Anh (chị) đánh công tác đánh giá cán bộ, công chức cấp xã tạo đơn vị? Rất Nội dung không đồng ý Không Tạm Đồng đồng ý đồng ý ý Rất đồng ý Quy trình đánh giá thực theo quy định Luật Các tiêu chí đánh giá phù hợp khách quan Phương pháp đánh giá phù hợp, đo lường hết mức độ đóng góp cán bộ, cơng chức cấp xã Thời gian đánh giá phù hợp Kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thi hành công vụ Câu 9: Anh chị đánh công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức thi hành công vụ? Rất Nội dung không đồng ý Không Tạm Đồng đồng ý đồng ý ý Rất đồng Hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp Thời gian giám sát phù hợp Các hình thức kỷ luật hợp lý theo quy định Nhà nước pháp luật Câu 10: Anh (chị) có hài lòng với cơng tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, công chức hay khơng? ý □ Hài lòng □ Khơng hài lòng Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng ý anh (chị) Ý kiến đóng góp anh (chị) nguồn thông tin quý báu để cải thiện tốt hoat động nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh ... luận nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công. .. công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 54 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH .55 3.2.1 Nâng cao chất lượng công. .. nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà ,tỉnh Quảng Ninh Xuất phát từ lý trên, thực nghiên cứu: “ Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh, Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay