Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần viglacera xuân hòa

74 69 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:22

LỜI NÓI ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiỞ bất cứ một thời đại nào thì vai trò của con người luôn luôn được khẳng định và đề cao. Kể cả trong thời đại ngày nay khi nền khoa học công nghệ của thế giới ngày càng phát triển với những đỉnh cao mà trước đây con người không thể nghĩ tới, không vì thế mà vai trò của con người được ít coi trọng hơn. Ngược lại, người ta càng khẳng định tính chất chủ đạo, tính chất quyết định của con người. Trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt đối với nước ta thì vấn đề sử dụng nguồn lực con người là một trong những vấn đề quan trọng nhất.Việc phát huy sức mạnh của nguồn lực con người trong mỗi tổ chức doanh nghiệp đã thực sự đem lại những hiệu quả to lớn. Do đó, việc phát triển con người để biến nguồn lực đó trở thành sức mạnh của tổ chức luôn là điều được các doanh nghiệp quan tâm. Làm thế nào để người lao động trong một tổ chức doanh nghiệp làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Để nâng cao hiệu quả của người lao động trong doanh nghiệp thì không thể chỉ làm tốt khâu đào tạo, phát triển và đãi ngộ người lao động đang làm việc mà phải thực hiện tốt ngay ở khâu tuyển dụng nhân lực. Thực tế cho thấy rằng, việc tuyển dụng không được tốt thì các khâu khác cũng không thực hiện tốt được.Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa, với sự hướng dẫn của các cán bộ Công ty, em đã có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với NLĐ trong đơn vị cũng như quan sát, nghiên cứu hoạt động sản xuất của Công ty. Chính vì vậy, em xin lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa” làm đề tài nghiên cứu và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp của mình.2.Mục đích nghiên cứuHệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nhân lực.Vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty; từ đó, đánh giá mặt đạt được và hạn chế trong công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty.Từ thực trạng của đơn vị, đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty.3.Đối tượng nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa.4.Phạm vi nghiên cứuPhạm vi nghiên cứuKhông gian: Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa, Thôn An Trung, Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.Thời gian: Từ năm 2015 20175.Phương pháp nghiên cứuQuá trình thực hiện đề tài sử dụng các kiến thức đã học, các loại sách, bài giảng, thông qua việc nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa bằng các phương pháp như:Phương pháp nghiên cứu tài liệu: được thực hiện thông qua việc tham khảo các văn bản quy định của Nhà nước và các tài liệu có liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực trong Doanh nghiệpPhương pháp thống kê, phân tích: được thực hiện trên cơ sở thu thập các số liệu, báo cáo thực tế liên quan đến hoạt động tuyển dụng nhân lực trong tổ chức, từ đó thống kê và phân tích số liệu theo những tiêu chí cụ thể, nhất định Phương pháp phân tích tổng hợp: được thực hiện trên cơ sở phân tích những số liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng và hiệu quả hoạt động tuyển dụng đã có, từ đó tổng hợp kết quả theo từng tiêu chí và gắn với từng mốc thời gian cụ thể. LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Khố luận tốt nghiệp quan sát, nghiên cứu phát triển thân tôi, thông tin Khố luận tốt nghiệp tơi hồn tồn thật phù hợp với quy định Pháp luật, đơn vị thực tập, quy định Nhà trường Khoa Quản lý nguồn nhân lực Nếu có sai sót, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm! Sinh viên NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu trường, thời gian thực tập Công ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa, em hồn thành Khố luận tốt nghiệp với đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa” Để tiếp thu kiến thức, phân tích tình hình thực tiễn đơn vị để hồn thiện Khoá luận tốt nghiệp này, em nhận quan tâm, giúp đỡ dẫn toàn thể cán Phòng Tổ chức – Hành Viglacera Xn Hòa nói riêng tồn thể Cơng ty nói chung Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện cho em thực tập, quan sát nghiên cứu thực tế, cung cấp số liệu, thông tin cần thiết để thực Khoá luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi tới lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giảng viên TS Vũ Hồng Phong giúp đỡ em từ định hướng lựa chọn đề tài, suốt thời gian thực Khoá luận tốt nghiệp đến đề tài hoàn thiện trọn vẹn Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2018 Sinh viên thực NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN .II DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VI DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ VII LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC .5 1.2.1 Chuẩn bị tuyển dụng 1.2.2 Thực tuyển dụng 1.2.3 Đánh giá hiệu công tác tuyển dụng nhân lực 16 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 19 1.3.1 Các nhân tố bên 19 1.3.2 Các nhân tố bên 20 1.4 KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỨC THỜI 22 1.4.1 Kinh nghiệm công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần viễn thông CMC 22 1.4.2 Kinh nghiệm công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Dịch vụ Tức Thời 23 1.4.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 26 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 26 2.1.1 Giới thiệu chung 26 2.1.2 Tóm lược q trình hình thành phát triển .26 2.1.3 Sơ đồ máy tổ chức Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 27 2.2 THỰC TRANG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 29 2.2.1 Cơ sở việc thực công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 29 2.2.2 Quy trình tuyển dụng Cơng ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa 30 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 46 2.3.1 Các nhân tố bên 46 2.3.2 Các nhân tố bên 48 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 52 2.4.1 Những mặt đạt 52 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân 53 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 57 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 57 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HỊA 58 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kế hoạch hóa nguồn lực xây dựng định biên nhân cho hàng năm 58 3.2.2 Xây dựng, hoàn thiện mô tả công việc 59 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ làm công tác tuyển dụng 60 3.2.4 Mở rộng nguồn phương pháp tuyển dụng 61 3.2.5 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bầu không khí văn hóa tập thể lành mạnh, chun nghiệp, gây ấn tượng mắt ứng viên 61 3.2.6 Hiện đại hóa quy trình tuyển dụng Cơng ty 62 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 62 3.3.1 Khuyến nghị Nhà nước 62 3.3.2 Khuyến nghị ngành Giáo dục 63 3.3.3 Khuyến nghị Công ty 63 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC .68 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Người lao động : NLĐ Vật liệu xây dựng : VLXD Cán bộ, công nhân viên : CBCNV DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 2.1 Logo Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa 23 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 25 Sơ đồ 2.2 Quy trình tuyển dụng Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hòa 32 Bảng 2.1 Số lượng nhân lực thu hút theo nguồn tuyển dụng Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa giai đoạn 2015 - 2017 37 Bảng 2.2 Kết công tác tuyển dụng nhân lực theo phòng ban Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hòa giai đoạn 2015 - 2017 38 Bảng 2.3 Số lượng ứng viên thu hút qua kênh tuyển dụng từ năm 2015 - 2017 39 Bảng 2.4 Tỷ lệ số ứng viên thu hút giai đoạn 2015 - 2017 40 Bảng 2.5 Bảng kết hoạt động thử việc Công ty giai đoạn 2015 2017 40 Bảng 2.6 Bảng tổng kết chi phí tuyển dụng nhân lực Cơng ty giai đoạn 2015 - 2017 41 Bảng 2.7 Tình hình tài Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hòa giai đoạn 2015 - 2017 44 Bảng 2.8 Bảng thống kê lực, trình độ cán phòng Tổ chức hành Cơng ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa 46 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở thời đại vai trò người luôn khẳng định đề cao Kể thời đại ngày khoa học công nghệ giới ngày phát triển với đỉnh cao mà trước người nghĩ tới, khơng mà vai trò người coi trọng Ngược lại, người ta khẳng định tính chất chủ đạo, tính chất định người Trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt nước ta vấn đề sử dụng nguồn lực người vấn đề quan trọng Việc phát huy sức mạnh nguồn lực người tổ chức doanh nghiệp thực đem lại hiệu to lớn Do đó, việc phát triển người để biến nguồn lực trở thành sức mạnh tổ chức điều doanh nghiệp quan tâm Làm để người lao động tổ chức doanh nghiệp làm việc đạt hiệu cao Để nâng cao hiệu người lao động doanh nghiệp khơng thể làm tốt khâu đào tạo, phát triển đãi ngộ người lao động làm việc mà phải thực tốt khâu tuyển dụng nhân lực Thực tế cho thấy rằng, việc tuyển dụng khơng tốt khâu khác không thực tốt Trong thời gian thực tập Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa, với hướng dẫn cán Công ty, em có điều kiện thuận lợi để tiếp xúc với NLĐ đơn vị quan sát, nghiên cứu hoạt động sản xuất Cơng ty Chính vậy, em xin lựa chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa” làm đề tài nghiên cứu thực Khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu  Hệ thống hố sở lý luận cơng tác tuyển dụng nhân lực  Vận dụng lý thuyết vào nghiên cứu thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty; từ đó, đánh giá mặt đạt hạn chế công tác tuyển dụng nhân lực Công ty  Từ thực trạng đơn vị, đưa số kiến nghị, đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu  Không gian: Công ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa, Thơn An Trung, Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội  Thời gian: Từ năm 2015 - 2017 Phương pháp nghiên cứu Quá trình thực đề tài sử dụng kiến thức học, loại sách, giảng, thông qua việc nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa phương pháp như:  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: thực thông qua việc tham khảo văn quy định Nhà nước tài liệu có liên quan đến công tác tuyển dụng nhân lực Doanh nghiệp  Phương pháp thống kê, phân tích: thực sở thu thập số liệu, báo cáo thực tế liên quan đến hoạt động tuyển dụng nhân lực tổ chức, từ thống kê phân tích số liệu theo tiêu chí cụ thể, định  Phương pháp phân tích tổng hợp: thực sở phân tích số liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng hiệu hoạt động tuyển dụng có, từ tổng hợp kết theo tiêu chí gắn với mốc thời gian cụ thể Kết cấu đề tài Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Phụ lục, nội dung Khoá luận tốt nghiệp chia thành chương sau:  Chương 1: Cơ sở lý luận công tác tuyển dụng doanh nghiệp  Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa  Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị công tác tuyển dụng Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM Tuyển dụng nhân lực xem hoạt động trọng tâm cho thắng lợi tổ chức Tuyển nhân tốt bước khởi đầu tảng cho thành công doanh nghiệp tương lai Nhưng để làm tốt cơng tác tuyển dụng nhân lực cần phải hiểu rõ số khái niệm cơng tác tuyển dụng nhân lực Để tìm hiểu công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp, trước hết đến khái niệm cần trích dẫn cụ thể tuyển dụng nhân lực bao gồm: nhân lực, tuyển dụng nhân lực, công tác tuyển dụng nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn Nhân lực: Nhân lực hiểu nguồn lực người Nó bao gồm thể lực trí lực Nó thể bên ngồi khả làm việc Nó bao gồm sức khỏe, trình độ, tâm lý, ý thức,… (6,8) Nguồn nhân lực tổ chức nguồn lực tồn cán bộ, cơng nhân viên lao động tổ chức đặt mối quan hệ phối kết hợp nguồn lực riêng người, bổ trợ khác biệt nguồn lực cá nhân thành nguồn lực tổ chức Sức mạnh tập thể lao động vận dụng vào việc đạt mục tiêu chung tổ chức, sở đạt mục tiêu riêng thành viên (6,9) Tuyển dụng nhân lực: hoạt động nằm nhóm chức thu hút nguồn nhân lực hoạt động quản trị nhân lực Tuyển dụng trình thu hút lựa chọn nhân lực nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng nhân lực doanh nghiệp bổ sung lực lượng lao động cần thiết nhằm thực mục tiêu doanh nghiệp Công tác tuyển dụng nhân lực: quy trình sàng lọc tuyển chọn người có đủ lực đáp ứng công việc tổ chức, cơng ty, chương trình tự nguyện hay nhóm cộng đồng Cơng tác tuyển dụng gồm hai q trình thống nhất, khơng tách rời tuyển mộ tuyển chọn Tuyển mộ: Tuyển mộ trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động bên bên tổ chức để lựa chọn lao động cho vị trí việc làm trống tổ chức Khi xuất chỗ làm việc trống, điều tổ chức cần làm tuyển mộ lao động Số lượng lao động tuyển mộ nhiều, hội để lựa chọn người phù hợp cho chỗ làm việc trống tổ chức lớn vậy, khả tuyển chọn người lao động thích hợp tổ chức rộng mở (7,332) Bất tổ chức muốn tiến hành tuyển dụng phải tiến hành tuyển mộ Kết tuyển mộ đem lại cho tổ chức tập hợp ứng viên thể qua số lượng đơn dự tuyển nộp vào tổ chức đợt tuyển dụng Đây nguồn, sở cho trình tuyển chọn Quá trình tuyển chọn chịu ảnh hưởng lớn số lượng chất lượng trình tuyển mộ Tuyển chọn: Tuyển chọn khâu công việc tuyển mộ Về thực chất, tuyển chọn việc lựa chọn ứng viên cho vị trí làm việc trống tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đặt tổ chức cho chức danh cơng việc cần tuyển dụng (9,369) Mục đích tuyển chọn tuyển người lao động có kiến thức, kỹ kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu chức danh cơng việc cần tuyển, có khả hòa nhập nhanh với công việc thực tốt nhiệm vụ giao (10,370) 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC Hiệu hoạt động tuyển dụng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để tuyển người cho công việc, nhà tuyển dụng cần phải xác định rõ: Tính chất cơng việc nào? u cầu cơng việc sao? Nó có vị trí doanh nghiệp? Và người đáp ứng cơng việc cách tốt nhất? Sau đó, nhà tuyển dụng cần tiến hành tìm kiếm, lựa chọn ứng viên phù hợp trước tiến đến định tuyển dụng Quy trình tuyển dụng kết thúc ứng viên sẵn sàng tiếp nhận công việc Và tuyển dụng coi thành công, ứng viên cảm thấy phù hợp với cơng việc, trở thành phần tích cực tổ chức Như vậy, quy trình tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp nói chung gồm : chuẩn bị tuyển dụng, thực tuyển chọn ứng viên cuối xem cơng tác tuyển dụng hồn thành Lãnh đạo Công ty quan tâm đến kết công tác tuyển dụng mà chưa quan tâm xem trình tuyển dụng hiệu hợp lý hay chưa? Kết có phải kết q tốt mà Cơng ty thực hay khơng? Vì chưa có rút kinh nghiệm sau lần tuyển dụng, chất lượng công tác tuyển dụng qua năm chưa cải thiện Để xảy thực trạng trên, nguyên nhân chưa có đạo thực cấp trên, đồng thời cán nhân lực bận rộn khơng có thời gian để đề suất triền khai công tác 2.4.2.2.Nguyên nhân Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hòa: Kế hoạch hóa nguồn nhân lực hoạt động trung tâm quản lý chiến lược nguồn nhân lực Kế hoạch hóa nguồn nhân lực sở cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thực tế Công ty, công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tiến hành nhiên chưa thực định kỳ thường xuyên chưa thực cách chủ động, Công ty có thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh cơng tác thực hiện.Điều dẫn đến cơng tác tuyển dụng ln tình trạng bị động Chưa có mơ tả cơng việc yêu cầu với người thực công việc, tiền đề để tiến hành công tác tuyển dụng Mọi bước công tác tuyển dụng từ chuẩn bị tuyển dụng đến kết thúc trình tuyển dụng phải lấy mô tả công việc yêu cầu người thực công việc làm trọng tâm làm thước đo Đặc biệt, công cụ hỗ trợ đặc lực việc thông báo tuyển dụng để thu hút ứng viên phù hợp Nguồn kinh phí cho cơng tác tuyển dụng bị giới hạn việc thực cơng tác tuyển dụng hạn chế Năng lực cán chuyên trách quản trị nhân lực hạn chế đa số chuyển ngang chưa đào tạo quản trị nhân lực Chưa có cán chuyên trách công tác tuyển dụng nhân cán phụ trách công tác tuyển dụng phải đảm nhận nhiều công việc khác nên không quan tâm chặt chẽ tơi công tác tuyển dụng Kinh tế xa hội phát triển dẫn đến cạnh tranh làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng tuyển dụng công ty Về quy trình tuyển dụng có điểm bất hợp lý gây tốn thời gian tuyển dụng Quy trình rườm rà, điều dẫn đến việc tốn công tác tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng ban giúp việc có nhiều người dễ dẫn đến tình trạng thừa người thiếu việc Phương pháp thu hút ứng viên dừng lại phương pháp truyền thống như: đăng thông báo tuyển dụng báo đài … Điều hạn chế khả thu hút ứng viên từ số nguồn khác có chất lượng cao.Hình thức thơng báo tuyển dụng chưa đa dạng,phong phú Điều ảnh hưởng đến kết thơng báo tuyển dụng số lượng người biết thông tin để đến nộp đơn xin việc Cơng ty khơng nhiều ,dẫn đến hội khả lựa chọn người phù hợp với vị trí tuyển dụng CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA Là cơng ty hoạt động lĩnh vực sản xuất VLXD đất sét nung, có tốc độ phát triển nhanh có thị trường lao động rộng lớn, Ban lãnh đạo không ngừng nỗ lực xây dựng Công ty ngày phát triển vững mạnh vươn xa đến nước khu vực Tuy nhiên thị trường có nhiều công ty hoạt động lĩnh vực cạnh tranh gay gắt với cơng ty Để đứng vững thị trường nước vươn xa đến nước khu vực giới Viglacera Xn Hòa phải nỗ lực khơng ngừng đưa bước phát triển riêng cho công ty Trong giai đoạn 2016-2020 Cơng ty có định hướng phát triển sau:  Mở rộng thị trường xuất sang Trung Quốc Trung Quốc thị trường tiềm rộng lớn tất Doanh nghiệp nhiều lĩnh vực khác Do Công ty trọng việc đẩy mạnh hợp tác với Cơng ty Trung Quốc để sớm đưa sản phẩm gạch nung đất sét sang thị trường màu mỡ  Mở rộng nhà máy sản xuất gạch địa bàn huyện Sóc Sơn Để mở rộng thị trường tiêu thụ cung ứng nhanh, đầy đủ sản phẩm cho khách hàng Cơng ty cần có dây chuyền máy móc đại nhà máy sản xuất rộng lớn Do đó, Ban lãnh đạo Công ty lên kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất dự định mở rộng phần diện tích nhằm cung ứng số lượng lớn sản phẩm cách nhanh theo yêu cầu khách hàng  Tăng doanh thu lên 25.5% lợi nhuận lên 47,6% so với năm 2017 Đây mục tiêu mà lãnh đạo Viglacera Xuân Hòa đặt Hội nghị đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh 2018 Công ty vừa tổ chức  Nâng cao chất lượng phát triển sản phẩm Các sản phẩm gạch Cơng ty có chất lượng tốt đánh giá cao thị trường Tuy nhiên, có ngày nhiều Cơng ty sản xuất VLXD cạnh tranh chất lượng mẫu mã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất kinh doanh Cơng ty Vì vậy, Cơng ty có chủ trương đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm sớm đưa thị trường sản phẩm lạ nhằm mở rộng thị phần Công ty thị trường gạch nung đất sét  Liên kết, đào tạo đội ngũ cán theo tiêu chuẩn quốc tế Nhân thấy tầm quan trọng nguồn lực việc phát triển Công ty Ban lãnh đọa Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững Công ty với đầu mối Trường Cao đẳng nghề Viglacera Chính Viglacera Xn Hòa có kế hoạch thực cơng tác phát triển nguồn nhân lực gắn liền với thực tiễn công nghệ vật liệu Công ty theo kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 Triển khai hoạt động đào tạo theo kế hoạch, chương trình đặt sở tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên thơng qua chương trình hợp tác đào tạo nước nước ngồi 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XN HỊA 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kế hoạch hóa nguồn lực xây dựng định biên nhân cho hàng năm Hoạch định, kế hoạch hóa nguồn nhân lực tiến hành xây dựng định biên nhân tổ chức hoạt động vô quan trọng cần thiết Việc lập kế hoạch liên quan đến nhân giúp tổ chức thấy trước nhu cầu nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trạng thái chủ động, gắn kết hoạt động quản trị nhân lực lại với Ngồi ra, việc thực tốt cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực xây dựng định biên nhân có ảnh hưởng tích cực đến kế hoạch khác, dự án khác tổ chức Kế hoạch hóa nguồn nhân lực coi sở cho hoạt động tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vì vậy, tổ chức cần phải quan tâm trọng đến vấn đề Đối với Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa, hàng năm Cơng ty tổ chức thực kế hoạch hóa nguồn nhân lực định biên nhân sự, thực tế công tác chưa thực trọng, việc thực chậm chễ, chưa theo kịp tiến độ Việc xây dựng kế hoạch định biên nhân sự, kế hoạch tuyển dụng cho Công ty thường bắt đầu vào thời điểm đầu năm đây, nữa, bị phụ thuộc nhiều vào chiến lược mục tiêu kinh doanh công ty, cân đối khả tài chính… Lúc này, công tác tuyển dụng thực theo mức định biên cũ; kế hoạch định biên cũ đủ; phận Tuyển dụng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm trình Ban lãnh đạo kế hoạch tuyển dụng phát sinh không theo định biên Khi định biên nhân thơng qua thời điểm gần năm, hoạt động tuyển dụng lại diễn liên tục, điều tạo bất hợp lí kế hoạch thực hiện, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu công tác tuyển dụng; kết đơn vị hỗ trợ phía sau khơng có q nhiều chênh lệch nhân sự, đơn vị kinh doanh ln tình trạng thiếu người, q tải cơng việc Trước tình trạng này, cơng ty cần phải tiến hành xây dựng kế hoạch nhân lực, kế hoạch định biên nhân cho năm từ cuối năm trước Việc xây dựng kế hoạch định biên sớm giúp công ty tự chủ việc kiểm soát phát triển yếu tổ nguồn lực người 3.2.2 Xây dựng, hồn thiện mơ tả cơng việc Bản mơ tả cơng việc có vai trò quan trọng hoạt động tuyển dụng, cung cấp thông tin liên quan đến công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà người thực công việc cần phải làm Bản mô tả công việc cho người lao động thấy họ phải làm ? Làm ? Các nhiệm vụ cơng việc sao? Có thể nói, mơ tả cơng việc có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thực công việc người lao động Để hệ thống mô tả công việc Công ty cổ phần Viglacera Xn Hòa nhanh chóng đạt hiệu chất lượng cao nhất, thời gian tới, công ty cần trọng vào số vấn đề sau:  Việc sử dụng từ ngữ mô tả cơng viêc cần đặc biệt trọng Do tính chất mô tả công việc văn định hướng, cung cấp thông tin liên quan đến công việc cách cụ thể nên cần phải sử dụng, chọn lọc từ ngữ cho xác, nhiệm vụ biểu đạt dạng hành động nên sử dụng, lựa chọn động từ mang tính chất cụ thể để bắt đầu câu  Các nhiệm vụ, yêu cầu công việc cụ thể cần phải xếp theo thứ tự ưu tiên, mức độ quan trọng từ cao xuống thấp  Thay liệt kê nhiệm vụ, trách nhiệm người lao động, công ty cần hướng tới việc xây dựng mô tả cơng việc mang tính chất khái qt, định hướng cho người lao động, giúp người lao động dễ dàng ghi nhớ, tiếp nhận công việc cách thoải mái sáng tạo 3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ làm công tác tuyển dụng Nhân lực tác động trực tiếp đến hiệu hoạt động tổ chức, nguyên nhân chủ yếu khiến công tác tuyển dụng Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa chưa đạt kết cao đội ngũ làm công tác tuyển dụng bị thiếu nhiều mặt số lượng Vì vậy, để cơng tác tuyển dụng cơng ty nhanh chóng hồn thiện Cơng ty cần đặc biệt tăng cường số lượng cán nhân đảm nhận công tác tuyển dụng cách sớm Các cán nhân phòng Tổ chức hành có kinh nghiệm hoạt động nhân sự, nhiên, chưa đào tạo bản, chuyên sâu, chuyên ngành nên q trình làm việc số bất cập định, Chính vậy, vấn đề chất lượng đội ngũ tuyển dụng cần phải trọng quan tâm nhiều Công ty cần tổ chức thêm lớp tập huấn nghiệp vụ ngắn hạn, chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho cán nhằm nâng cao lực thực công việc cán thuộc phận yuyển dụng 3.2.4 Mở rộng nguồn phương pháp tuyển dụng Công ty cổ phần Viglacera Xuân Hòa thiên vị nguồn nhân lực bên tổ chức Việc tái sử dụng nhân lực nội giúp Công ty tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo,…tuy nhiên việc lại khiến Công ty đổi sáng tạo so với doanh nghiệp ngành khác, gây nên việc thua cạnh tranh thị trường lao động Chính vậy, Viglacera Xn Hòa cần mở rộng nguồn tuyển dụng, đưa nguồn tuyển dụng đến trường đại học lớn hay sở dạy nghề lớn, uy tín nhằm thu hút ứng viên tiềm năng, sáng giá cống hiến cho Cơng ty Ngồi ra, Công ty thường sử dụng phương pháp tuyển dụng nguồn bên ngồi đăng thơng báo website địa phương, loa đài đại phương qua giới thiệu từ người quen Việc áp dụng thường xuyên phương pháp tuyển dụng khiến Công ty bị bỏ lỡ ứng viên giỏi, có lực chuyên môn cao thông tin tuyển dụng không đến với ứng viên Cán nhân Công ty cần thay đổi bổ sung phương pháp tuyển dụng khác để thu hút đa dạng kiểu ứng viên 3.2.5 Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bầu khơng khí văn hóa tập thể lành mạnh, chuyên nghiệp, gây ấn tượng mắt ứng viên NLĐ quan tâm đến môi trường nơi làm việc Vì để xây dựng mơi trường làm việc thân thiện, bầu khơng khí văn hóa tập thể lành mạnh, chuyên nghiệp, gây ấn tượng mạnh mắt ứng viên Công ty cần :  Cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi, bầu khơng khí tập thể có ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý làm việc người lao động + Đầu tư trang thiết bị làm không khí cải thiện nhiệt độ phân xưởng làm việc + Tránh tình trạng làm thêm giờ, bố trí thời nghỉ ngơi làm việc phù hợp quy định pháp luật Tạo tâm lý thoải mái kích thích người lao động làm việc + Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hài hòa, nhẹ nhành thoải mái,tuy nhiên phải kỷ luật nghiêm túc  Cơng ty cần tích cực tổ chức hoạt động giải trí như: + Các buổi dã ngoại, hoạt động ngoại khóa, hoạt động đồng đội , giao lưu đơn vị phòng ban + Tạo sân chơi thể thao, thi văn hóa văn nghệ có quy mơ lớn thường niên với giải thưởng đáp ứng phần nhu cầu vật chất tinh thần cho người lao động  Thúc đẩy hòa thiện tác phong làm việc, văn hóa giao tiếp, phong thái kỹ làm việc chuyên nghiệp cho người lao động + Tổ chức buổi tập huấn kỹ năng,tác phong làm việc + Thường xuyên nhắc nhở ý thức,thái độ làm việc để người lao động sửa chữa hồn thiện + Xây dựng hệ thống chế tài xử phạt để người lao động có ý thức tự giác chấp hành cao 3.2.6 Hiện đại hóa quy trình tuyển dụng Cơng ty Cơng ty cần áp dụng cơng nghệ vào q trình tuyển dụng nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cán nhân ứng viên việc sàng lọc nộp hồ sơ ứng tuyển Nên áp dụng hình thức nộp hồ sơ, CV ứng tuyển qua Internet Ứng viên nộp trực tiếp hồ sơ vào Email Công ty mà không cần phải đến tận nơi để nộp Cán nhân tiếp nhận hồ sơ gửi qua Email ứng viên tiến hành lọc hồ sơ qua phần mềm máy tính Hình thức giúp cán nhân khơng cần phải đóng dấu hồ sơ hay thất lạc hồ sơ ứng viên Vừa giúp tiết kiện thời gian tiếp nhận hồ sơ vừa không gây trận tự Công ty ứng viên đến nộp hồ sơ nhiều 3.3 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.3.1 Khuyến nghị Nhà nước Từ trước tới nay, sách tuyển dụng nhân lực Việt Nam coi nặng mặt cấp, tiêu chí chủ yếu tuyển dụng đòi hỏi người ứng tuyển phải có cấp , chứng chỉ,…Đây hạn chế tồn hoạt động tuyển dụng nước ta Bên cạnh đó, quy định Pháp luật tuyển dụng ít, nội dung nhiều bất cập; thế, thời gian tới, Nhà Nước cần tăng cường số hoạt động việc quản lý hoạt động tuyển dụng, cụ thể như:  Thay đổi, cải tiến sách thu hút, sử dụng nhân lực Xây dựng, hoàn thiện chế độ, sách, cách thức thu hút, phát triển nguồn lực, nguồn trí tuệ nhân lực Việt phục vụ cho công phát triển đất nước  Kiểm tra, rà sốt lại tồn quy định liên quan đến hoạt động tuyển dụng Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy định Pháp luật tuyển dụng, tạo hành lang pháp lý vững chắc, bảo vệ cho quyền lợi người lao động người sử dụng lao động 3.3.2 Khuyến nghị ngành Giáo dục Nhìn vào thị trường lao động thấy bất cân đối cung cầu nhân lực yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động quản trị nhân lực nói chung hoạt động tuyển dụng nói riêng Bên cạnh đó, tượng “chảy máu chất xám” năm gần tiếp túc diễn theo chiều hướng phức tạp có xu hướng ngày tăng cao Nhiều sinh viên sau trường khơng tìm việc, làm khơng với chun ngành đào tạo Chính vậy, ngành Giáo dục cần đặc biệt trọng nâng cao công tác nhằm hiệu sử dụng chất lượng nguồn nhân lực, cụ thể :  Đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo: chủ động đổi giáo dục, cải cách giáo dục Xây dựng chế đào tạo theo đơn đặt hàng; xây dựng chế phối hợp trường học người sử dụng lao động  Đối với trường đào tạo: tích cực sâu giảng dạy lí thuyết kết hợp thực hành; tập trung đào tạo kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, kĩ thực tế Chủ động liên kết, phối hợp với công ty,doanh nghiệp việc tổ chức ngày hội việc làm, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên  Nâng cao phối kết hợp quan quản lý Nhà nước, quan ban ngành có liên quan với trường Đại học, cao đẳng nước vấn đề dậy học 3.3.3 Khuyến nghị Công ty Dự báo nhu cầu nhân lực tương lai vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm, mức độ dự báo xác doanh nghiệp đưa định đắn kinh doanh, có kế hoạch tuyển dụng nhân lực chủ động Để Cơng ty cổ phần Viglacera Xn Hòa ln giữ vững hình ảnh thị trường ln thu hút nguồn lao động có chất lượng cơng ty cần quan tâm đến vấn đề sau: Thứ nhất, xây dựng ổn định máy quản lý, tổ chức xếp lực lượng lao động gắn với trách nhiệm xuất chất lượng Cơng ty cần có máy chun trách đảm nhiệm cơng tác quản trị nhân lực để xứng đáng với quan trọng vai trò Thứ hai, chủ động xây dựng, mở rộng thị trường khơng nước mà nước ngồi, ln có định hướng phát triển cho tương lai, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, mối quan hệ với đối tác nâng cao chất lượng cơng trình mình, tiết kiệm tối đa chi phí Thứ ba, ln bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ cho đội ngũ cán công ty, để cơng ty có cán giỏi chun môn nghiệp vụ nghiệp vụ liên quan đến quản trị nhân lực Thứ tư, Thay đổi sách tiền lương chế độ đãi ngộ nhằm giúp cải thiện đời sống vật chất cho người lao động, người lao động yên tâm công tác ứng viên có động lực ứng tuyển gắn bó lâu dài với tổ chức Thứ năm, cải thiện phương pháp làm việc, kết hợp công nghệ vào trình thi cơng sản xuất dể đạt hiệu chất lượng tốt nhanh Trong công tác tuyển dụng, cần tuyển nhân viên có trình độ có phẩm chất đạo đức tốt Công ty cần liên tục đào tạo, bổ sung kiến thức tổng hợp nhằm đào tạo đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp có tinh thần trách nhiệm Trên số kiến nghị em trình nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực cơng ty Em mong kiến nghị công ty quan tâm tới để công tác tuyển dụng cơng ty ngày hồn thiện KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa, kiến thức, hiểu biết thân, thông qua quan sát nghiên cứu thực tế nguồn thông tin, tài liệu đơn vị thực tập cung cấp hỗ trợ, em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa” Kết nghiên cứu cụ thể sau:  Đưa sở lý luận công tác tuyển dụng nhân lực  Mô tả thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực Cơng ty; từ đánh giá mặt đạt hạn chế công tác đơn vị  Đưa số đề xuất, khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Công ty sau:  Khuyến nghị với quan quản lý Nhà nước việc thay đổi, cải tiến, hồn thiện chế độ, sách, cách thức thu hút, phát triển nguồn lực Kiểm tra, rà soát lại toàn quy định liên quan đến hoạt động tuyển dụng đơn vị  Khuyến nghị với ngành Giáo dục việc chủ động đổi mới, cải cách giáo dục; tích cực sâu giảng dạy lí thuyết chun mơn kết hợp thực hành; Nâng cao phối kết hợp quan quản lý Nhà nước, quan ban ngành có liên quan với trường Đại học, cao đẳng nước vấn đề dạy học  Hoàn thiện cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực xây dựng định biên nhân cho hàng năm  Xây dựng, hồn thiện mơ tả cơng việc  Nâng cao lực đội ngũ làm công tác tuyển dụng  Mở rộng nguồn phương pháp tuyển dụng  Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bầu khơng khí văn hóa tập thể lành mạnh, chun nghiệp, gây ấn tượng mạnh mắt ứng viên  Hiện đại hóa quy trình tuyển dụng nhân lực Cơng ty Trong q trình nghiên cứu, hạn chế thời gian kinh nghiệm, Khoá luận tốt nghiệp em nhiều thiếu sót hạn chế, vậy, em mong nhận góp ý thầy để Khố luận tốt nghiệp em hoàn thiện hơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Tuấn Anh (2015) , Công tác tuyển dụng nhân doanh nghiệp, Được lấy từ: http://hanhchinhnhansu.com/cong-tac-tuyen-dung-nhansu-tai-cac-doanh-nghiep/ Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, Nhà xuất Kinh tế quốc dân, Hà Nội Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa (2015), Báo cáo thường niên Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa năm 2015 Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa (2016), Báo cáo thường niên Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa năm 2016 Cơng ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa (2017), Báo cáo thường niên Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa năm 2017 Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng hợp, Hà Nội Vũ Thùy Dương (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực I, Nhà xuất Lao động-Xã hội, Hà Nội 10 Lê Thanh Hà (2011), Giáo trình Quản trị nhân lực II, Nhà xuất Lao động-Xã hội, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Hiền (2013), Các nhân tố tác động tới công tác tuyển dụng nhân lực, Được lấy từ: http://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-tac-dong-toicong-tac-tuyen-dung-nhanluc/311c7887 12 Trần Linh (2015), Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác tuyển dụng lao động quan, doanh nghiệp, Được lấy từ: https://voer.edu.vn/m/su-can-thiet-phai-hoan-thien-cong-tac-tuyen-dunglao-dong-trong-co-quan-doanh-nghiep/23fd6ebf 13 Thúy Lộc (2018), Quy trình tuyển dụng nhân sự, Được lấy từ: https://www.careerlink.vn/cam-nang-tuyen-dung/bi-quyet-tuyendung/thu-hut-nhan-tai/quy-trinh-trong-tuyen-dung-nhan-su 14 Phan Thị Phương (2010), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB lao động xã hội,Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Lao động-Xã hội,Hà Nội 16 Website: http://viglaceraxuanhoa.com.vn/home/ 17 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Thông báo tuyển dụng đối tượng lao động phổ thông Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa ... chức Công ty Cổ phần Viglacera Xn Hòa 27 2.2 THỰC TRANG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA XUÂN HÒA 29 2.2.1 Cơ sở việc thực công tác tuyển dụng Công ty Cổ phần Viglacera. .. NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỨC THỜI 22 1.4.1 Kinh nghiệm công tác tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ phần viễn... dẫn cụ thể tuyển dụng nhân lực bao gồm: nhân lực, tuyển dụng nhân lực, công tác tuyển dụng nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn Nhân lực: Nhân lực hiểu nguồn lực người Nó bao gồm thể lực trí lực Nó thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần viglacera xuân hòa, Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần viglacera xuân hòa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay