skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm mon định công

19 72 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2018, 14:19

A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Ngôn ngữ hệ thống tín hiệu đặc biệt Là phương tiện nhận thức giao tiếp hữu hiệu người, nhờ có ngơn ngữ người có phương tiện để nhận thức thể nhận thức mình, để giao tiếp hợp tác với Nói đến phát triển lồi người khơng thể khơng nói đến vai trò đặc biệt quan trọng ngơn ngữ Ngơn ngữ nét văn hóa đặc trưng dân tộc, quốc gia Thực tế cho thấy xã hội có thay đổi, đất nước có giàu mạnh, người tạo nhiều máy móc, thiết bị thơng tin đại đến ngơn ngữ giữ vai trò định cho hình thành phát triển nhân cách người Trường mầm non nơi tạo điều kiện để trẻ phát triển tồn vẹn nhân cách, vai trò giáo viên hoạt động tích cực cá nhân trẻ có ảnh hưởng to lớn đến phát triển trẻ nói chung phát triển ngơn ngữ trẻ nói riêng Nên việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng giúp trẻ lĩnh hội thành phần ngôn ngữ: “Phát âm, vốn từ, ngôn ngữ mạch lạc” Phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi mầm non nói mạch lạc, hiểu từ rõ ý, để thực điều người giáo viên mầm non có vai trò quan trọng việc giúp trẻ phát âm học nói trẻ cần phải nhớ nói Thơng qua ngơn ngữ, lời nói người lớn, trẻ làm quen với vật, tượng hiểu đặc điểm, tính chất, cấu tạo, cơng dụng… chúng trẻ học từ tương ứng (từ hình ảnh trực quan vào nhận thức trẻ lúc) Ngôn ngữ giúp trẻ mở rộng hiểu biết giới xung quanh Từ ngữ giúp cho việc cố biểu tượng hình thành Thông qua ngôn ngữ, trẻ nhận thức đẹp giới xung quanh, qua làm cho tâm hồn trẻ thêm bay bổng, trí tưởng tượng phong phú; đồng thời trẻ yêu quý đẹp mong tạo đẹp Do nhiệm vụ người giáo viên tổ chức xây dựng môi trường ngôn ngữ, tổ chức hoạt động để trẻ nghe, bắt chước nói cách chuẩn mực Trong thực tế đứng lớp nhận thấy trẻ 4-5 tuổi làm quen qua nhà trẻ lớp 3-4 tuổi, ngôn ngữ trẻ chưa hồn thiện, nhiều trẻ nói ngọng, nói lắp, phát âm chưa chuẩn, vốn từ trẻ nghèo nàn, trẻ chưa mạnh dạn giao tiếp, trả lời giao tiếp với người lớn chưa tự tin, nói câu cụt, câu què Đặc biệt trẻ nói tiếng địa phương nhiều Bên cạnh phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Vậy làm để phát triển ngôn ngữ cho trẻ cách tốt nhât, hiệu để giúp trẻ phát triển tư ngơn ngữ cơng cụ tư duy, đồng thời giúp góp phần phát triển tồn diện nhân cách trẻ Để thực ý tưởng đó, tơi nhận thấy trường mầm non có nhiều hoạt động đẻ phát triển ngơn ngữ cho trẻ, hoạt động làm quen với tác phẩm văn học phù hợp hiệu với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Thông qua ngôn ngữ văn học (thơ, truyện, ca dao, đồng dao,…), trẻ cảm nhận hay, đẹp tiếng mẹ đẻ, hành vi đẹp sống, trẻ biết nên làm khơng nên làm, qua rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt trẻ, hình thành trẻ khái niệm ban đầu đạo đức như: ngoan- hư; tốt - xấu; thật thà- không thật Thông qua tác phẩm văn học giúp trẻ tích lũy vốn từ ngữ phong phú, đa dạng giúp trẻ nói rõ ràng, nói chuẩn tiếng Việt, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng Chính mà tơi sâu vào nghiên cứu “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học trường mầm non Định Cơng” II Mục đích nghiên cứu: Tìm số biện pháp hữu hiệu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học góp phần phát triển toàn diện cho trẻ trường mầm non Định Công III Đối tượng nghiên cứu: Trẻ 4- tuổi lớp chồi trường mầm non Định Công IV Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp sử dụng đề tài: - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp quan sát - Phương pháp thực hành trải nghiệm - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế - Phương pháp thống kê xử lý số liệu - Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu có liên quan B NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Cơ sở lý luận Phát triển ngôn ngữ mục tiêu quan trọng giáo dục mần non Ngôn ngữ công cụ để trẻ giao tiếp, học tập vui chơi, ngơn ngữ giữ vai trò định phát triển tâm lí trẻ Bên cạnh ngơn ngữ phương tiện để giáo dục trẻ cách tồn diện Bằng hình tượng văn học mở cho trẻ sống với xã hội thiên nhiên, mối quan hệ qua lại người Những hình tượng giúp trẻ nhận thức tính rõ ràng, xác từ ngữ tác phẩm văn học Với nhiệm vụ khơi dậy trẻ tình yêu từ ngữ nghệ thuật thông qua cách đọc kể diễn cảm, cao biết sử dụng ngơn ngữ để kể chuyện u cầu đòi hỏi trẻ phải có vốn từ phong phú, kỹ tổng hợp, kỹ truyền đạt ý nghĩ cách xác, tập trung ý nói biểu cảm Những kỹ trẻ lĩnh hội q trình nhận thức có hệ thống đường luyện tập thường xuyên ngày Học thuyết hệ thống tín hiệu khẳng định: Ngơn ngữ hệ thống tín hiệu thứ 2, hoạt động đặc biệt vỏ bán cầu đại não Học thuyết đảm bảo cho phương pháp phát triển ngơn ngữ trẻ giáo viên cần lựa chọn phương pháp việc dạy nói cho trẻ, nhấn mạnh hiệu phương pháp tích cực: Tích cực nhận thức tích cực thực hành ngôn ngữ Các nhà giải phẫu khẳng định: Trong năm đầu kết thúc trưởng thành mặt giải phẫu vùng não huy ngôn ngữ Vì cần phải phát triển ngơn ngữ lúc đạt kết tốt Đặc điểm ngữ âm trẻ 4- tuổi tăng nhanh, ngữ pháp lời nói trẻ rõ ràng mạch lạc hơn, trẻ biết sử dụng câu dài hơn, có khả kể lại chuyện, kể theo tranh theo trình tự trước sau nhiên trẻ dùng từ thiếu xác Từ sở lý luận giáo viên dạy trẻ 4-5 tuổi nhận thức rõ tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi Chính tơi sâu nghiên cưú đề tài: “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học” nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức trẻ mầm non II Thực trạng vấn đề nghiên cứu Năm học 2017 - 2018 phân công chủ nhiệm lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Định Cơng, q trình chăm sóc giáo dục trẻ rút điểm bật sau: Thuận lợi Năm học 2017– 2018 nhà trường tổ chức hội thi “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trường đạo giáo viên xây dựng môi trường bên trong, ngồi lớp học khơng gian góc chơi cho trẻ trãi nghiệm thuận lợi cho việc thực đề tài Tôi ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ xây dựng môi trường văn học phong phú có nội dung đa dạng hình thức, hài hồ thẩm mỹ, phù hợp với khả nhận thức đặc điểm tâm sinh lý trẻ Bản thân yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao lực chuyên môn, thường xuyên quan sát, học hỏi đồng nghiệp qua làm quen với tác phẩm văn học tự tìm hiểu qua loại sách báo Bản thân có khiếu hoạt động làm quen với tác phẩm văn học nên thuận lợi trình thực Bản thân tổ trưởng chuyên môn nên nắm vững chuyên môn hàng năm BGH cử tiếp thu chuyên đề huyện Đối với trẻ: Các cháu hầu hết ngoan, nhanh nhẹn, khoẻ mạnh Tâm sinh lý phát triển bình thường theo yêu cầu độ tuổi, trẻ học chuyên cần Phần lớn trẻ thích thú tham gia hoạt động làm quen tác phẩm văn học Mặt khác độ tuổi trẻ có vốn từ định học qua chương trình 3-4 tuổi nên có số nề nếp kỹ định Khó khăn Bên cạnh thuận lợi đó, q trình thực đề tài thân tơi gặp số khó khăn sau: Trẻ lớp độ tuổi ngôn ngữ phát triển khơng đồng đều, số trẻ nói ngọng, diễn đạt chưa rõ ràng, mạch lạc nên khó khăn việc lựa chọn phương pháp phù hợp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ Tài liệu tham khảo hướng dẫn tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ chưa phong phú Đồ dùng đồ chơi phục vụ tiết dạy nghèo nàn, thiếu hình ảnh đẹp, sinh động để trẻ quan sát, chủ yếu đồ dùng trẻ giáo viên tự làm dẫn đến tính thẫm mỹ chưa cao Các bậc phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học em Từ thuận lợi khó khăn tơi trăn trở tìm cho giải pháp hợp lý, có hiệu T rước thực đề tài việc khảo sát khả phát triển ngôn ngữ trẻ lớp chủ nhiệm, kết thể bảng thống kê số liệu sau: Tổng số trẻ khảo sát: 27 cháu (Trong đó: 20 nam; 17 nữ) Độ tuổi: Trẻ 4-5 tuổi Bảng khảo sát tiêu chí đánh giá phát triển ngơn ngữ trẻ đầu năm: TT Nội dung khảo sát Tổng Kết khảo sát số trẻ Đạt Tỷ lệ Chưa Tỷ lệ KS % đạt % Trẻ phát âm đúng, rõ ràng, mạch lạc Trẻ sử dụng vốn từ linh hoạt, phong phú giáo tiếp Trẻ thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo 27 kể chuyện theo trí nhớ Trẻ biết đọc kể diễn cảm 18 67% 33% 17 63% 10 37% 16 59% 11 41% 14 52% 13 48% Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi 16 59% 11 41% giáo viên Trẻ tự tin giao tiếp với 15 55,5% 12 44,5% người xung quanh Qua bảng khảo sát thấy khả ngôn ngữ trẻ nhiều hạn chế: Trẻ phát âm đúng, rõ ràng, mạch lạc mức độ đạt 67%, chưa đạt 33%; trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt, phong phú giáo tiếp mức độ đạt 63%, chưa đạt 37%; trẻ thể ngôn ngữ, giọng điệu kể chuyện sáng tạo kể chuyện theo trí nhớ mức độ đạt 59%, chưa đạt 41%; trẻ biết đọc kể diễn cảm, trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi giáo viên tự tin giao tiếp với người xung quanh tỷ lệ thấp dẫn đến tỷ lệ trẻ chưa đạt tương đối cao Là giáo viên đứng lớp Đặc biệt với trách nhiệm tổ trưởng chuyên môn thân băn khoăn, lo lắng suy nghĩ, tìm số biện pháp tối ưu để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lớp Vì tơi mạnh dạn áp dụng số biện pháp sau: Các biện pháp tổ chức thực Biện pháp 1: Tạo môi trường hoạt động đa dạng phong phú cho trẻ làm quen tác phẩm văn học Vấn đề tạo môi trường làm quen tác phẩm văn học cho trẻ khơng khó, để mơi trường làm quen tác phẩm văn học cho trẻ đa dạng, phong phú mang tính thẩm mỹ, gần gũi thu hút ý trẻ vấn đề không dễ dàng giáo viên Do để giúp trẻ nâng cao khả cảm thụ văn học việc tạo hội cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học phải thường xuyên Ngay từ đầu năm học, nhà trường tổ chức hội thi “ xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” ý xây dựng mơi trường lớp tơi tập trung xây dựng “Góc văn học” trẻ xem tranh truyện, tạp chí, họa báo, hình ảnh nhân vật truyện mà trẻ yêu thích Khi xây dựng “Góc văn học” mục đích tơi từ “Góc văn học” tơi muốn giới thiệu thêm thật nhiều tác phẩm văn học chương trình ngồi chương trình giáo dục để giới thiệu đến trẻ, tiết học việc cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học có chưa đáp ứng đủ nhu cầu ham học hỏi trẻ lứa tuổi Qua “ Góc văn học” tơi tổ chức hoạt động đọc thơ, kể chuyện, cho trẻ tập đóng kịch để trẻ nói ngơn ngữ nhân vật truyện để từ trẻ làm giàu vốn từ thân Để gây hứng thú trẻ tham gia vào hoạt động việc tạo khơng gian mang đậm tính văn học cần thiết, từ đầu năm học vận động phụ huynh đóng góp tranh thơ, truyện tranh ngồi chương trình để kể cho trẻ nghe vào hoạt động chiều cho trẻ chơi hoạt động góc Bản thân tơi ln tìm tòi, sưu tầm sách truyện, họa báo, tạp chí cũ, tìm tòi cách làm rối từ nguyên liệu bỏ vỏ chai, lõi cuộn chỉ, mảnh vải vụn, bao tay len… làm rối tay để làm nhân vật truyện phục vụ cho tiết học Để tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động văn học việc tạo mơi trường với nhân vật ngộ nghĩnh cho trẻ làm quen cần thiết Tôi sử dụng môi nhựa trắng để làm khuôn mặt cô gái, dùng sợi len tết thành bím tóc Hình ảnh Đồ chơi tự làm Để thu hút trẻ tham gia vào hoạt động kể chuyện tập đóng kịch từ đầu năm học dùng mảng tường để trang trí thành sân khấu mi ni với mảnh vải làm khung sân khấu đằng sau bảng nhám dính để tơi dễ dàng trang trí khung cảnh cho phù hợp với cảnh truyện Hình ảnh : Sân khấu góc văn học Qua việc tạo môi trường cho trẻ làm quen với văn học thấy trẻ hào hứng tham gia hoạt động đọc thơ, kể chuyện để từ ngơn ngữ trẻ phát triển cách tự nhiện mà có hiệu cao Biện pháp 2: Ứng dụng công nghệ thông tin để phát triển ngôn ngữ cho trẻ Dạy trẻ kể lại truyện nội dung chương trình làm quen văn học trường mầm non Đây hoạt động giúp trẻ rèn luyện, thực hành, trải nghiệm nghệ thuật, có ý nghĩa to lớn việc phát triển nhân cách cho trẻ Để giúp trẻ kể lại nhớ nội dung truyện cách tốt nhất, ngồi việc đọc kể cho trẻ nghe, tơi ứng dụng thêm công nghệ thông tin vào giảng dạy để mang lại kết tốt Ví dụ: Câu chuyện “ Cáo, Thỏ Gà trống” xây dựng đoạn phim hoạt hình nội dung câu chuyện ngồi tơi làm đoạn phim vật kết hợp với nhạc đệm hứng thú làm cho trẻ nhớ lời thoại nhân vật truyện Mục đích tơi sử dụng cơng nghệ thông tin vào giảng dạy để trẻ trực tiếp xem hành động, cử nhân vật qua trẻ tiếp xúc với giọng kể hay, với ngôn từ phong phú với tính cách nhân vật Qua cách làm quen vậy, trẻ biết nhận xét, đánh giá đặc điểm tính cách nhân vật thơng qua ngơn ngữ nói Bên cạnh việc kể chuyện cho trẻ nghe cho trẻ xem băng truyện, tơi ý đến việc giúp trẻ ghi nhớ cốt truyện với nội dung tình tiết chính, nhân vật câu chuyện thơng qua hệ thống câu hỏi, nhắc trẻ nhớ trình tự theo logic câu chuyện, mối quan hệ tác động nhân vật Ngồi việc sử dụng hình ảnh sống động máy vi tính tơi tận dụng chức ghi âm máy điện thoại để ghi lại giọng kể trẻ trẻ kể chuyện Sau dùng dây kết nối điện thoại với loa thùng để bật lại cho trẻ nghe khiến trẻ thấy thích thú tự hào, từ khuyến khích trẻ khác tham gia học tập cách tích cực Ngoài việc ghi âm giọng kể trẻ điện thoại tơi tận dụng chức quay phim để quay lại kịch mà cháu đóng Qua việc sử dụng điện thoại để quay phim ghi âm giọng kể trẻ thấy hiệu rõ ràng, trẻ hào hứng tham gia tập kể chuyện đóng kịch hơn, trẻ biết chau chuốt lời nói nhân vật nhập vai tốt Sau trẻ xem kịch mà trẻ đóng tơi cho trẻ nhận xét đánh giá giọng kể bạn lớp Biện pháp 3: Chú trọng hình thức giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Trước giáo viên thường dạy cho trẻ mà cô biết, áp đặt cho trẻ không phát huy nhu cầu hứng thú trẻ Phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm truyền đạt kiến thức cho trẻ cách tạo điều kiện, hội cho đứa trẻ chủ động, sáng tạo, tích cực, tự chiếm lĩnh kiến thức, kinh nghiệm Chính để thực phương pháp này, sử dụng đa dạng hình thức để dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ - Kể lại chuyện theo tranh: Trước cho trẻ kể lại chuyện theo tranh cho trẻ làm quen với câu chuyện qua hoạt động góc, hoạt động chiều, kể cho trẻ nghe chuyện truyện tranh to với hình ảnh nhân vật rõ ràng, sống động, đẹp mắt, nội dung câu chuyện rõ ràng, ngắn gọn Ngồi ra, tơi cho trẻ xem băng truyện trước trả trẻ với mục đích giúp trẻ ghi nhớ nội dung truyện, nhớ nhân vật truyện lời thoại nhân vật truyện để nhà trẻ kể lại cho ơng bà, bố mẹ trẻ nghe Ví dụ: Câu chuyện “Chuyện dê con” - Hình thức tổ chức: Hoạt động góc - Chuẩn bị: Bàn nhỏ, truyện tranh to - Tiến hành: Tơi cho trẻ ngồi góc văn học, trước tổ chức cho trẻ kể lại câu chuyện “Chuyện Dê con” kể cho trẻ nghe cho trẻ xem băng truyện hoạt động chiều trước trả trẻ Mục đích để trẻ nhớ nội dung nhân vật truyện Trước tiến hành cho trẻ kể lại truyện, đàm thoại với trẻ nhân vật tính cách nhân vật truyện Ví dụ: + Các thấy Dê câu chuyện nào? + Dê mẹ bị làm sao? + Dê mẹ dặn Dê điều gì? + Khi mẹ dặn, Dê làm gì? + Khi Dê vào rừng, Dê gặp ai? Sau đàm thoại xong, trẻ nhớ lại nội dung truyện, tổ chức cho trẻ lên kể lại theo hình ảnh có truyện tranh, dạy trẻ kể đến nhân vật dùng que vào hình ảnh truyện cho phù hợp với nội dung truyện Khi trẻ kể xong truyện, tơi cho bạn nhóm nhận xét bạn kể Kể truyện theo tranh tổ chức hoạt động góc trẻ thay kể, trẻ thoải mái thể giọng kể mình, sử dụng ngơn ngữ sáng tạo kể khơng bị gò bó tiết học Qua hoạt động góc văn học, trẻ đàm thoại, tranh luận trực tiếp với để từ ngơn ngữ trẻ sử dụng linh hoạt sống - Kể lại truyện theo rối tay: Việc sử dụng rối tiết học gây ý, tò mò trẻ, tạo điều kiện cho trẻ tiếp cận với nghệ thuật múa rối Ngoài ra, việc sử dụng rối tay cho trẻ kể lại truyện không phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua việc kể chuyện mà giúp trẻ biết thể cử chỉ, điệu giao tiếp để tăng tính linh hoạt, sáng tạo, hiệu giao tiếp Ví dụ: Với câu chuyện “Chú Thỏ Thông Minh”, sử dụng mô hình sân khấu đầm lầy nhỏ, có hoa, cỏ, nhân vật truyện cách điệu đầu thỏ bóng nhỏ, tơi dùng len móc thành váy cho thỏ thêm ngộ nghĩnh Khi dạy trẻ kể chuyện rối, trước tiên cung cấp nội dung câu chuyện cho trẻ nghe vào hoạt động chiều, hoạt động góc Bên cạnh việc cung cấp nội dung truyện cho trẻ, tơi hướng dẫn trẻ cách sử dung rối tay, dạy trẻ dùng cánh tay lồng vào rối, điều khiển rối ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa) cho cử phù hợp với lời thoại truyện Thời gian đầu làm quen với rối tay, trẻ lóng ngóng, khó thực động tác theo ý muốn Để khắc phục điều này, làm thật nhiều rối tay đặt góc văn học, xếp cho trẻ thấy dễ dàng Khi hoạt động góc văn học, trẻ thoải mái sử dụng rối tay Ban đầu, trẻ sử dụng rối tay theo ý thích mình, có dùng rối tay để nói chuyện với bạn, từ việc sử dụng rối tay với trẻ trở nên dễ dàng hơn, dần dần, yêu cầu trẻ sử dụng rối tay vào câu chuyện Nhờ việc sử dụng rối tay tiết học mà số trẻ có khả cảm thụ văn học đạt cao, đa số trẻ nhớ nội dung truyện, lời thoại nhân vật qua đó, trẻ biết dùng ngơn ngữ để nhận xét đánh giá tính cách nhân vật truyện như: Ai người xấu, người tốt Hình ảnh: Trẻ tập kể chuyện rối tay - Trò chơi đóng kịch: Là hoạt động giúp trẻ phát triển trí nhớ giáo dục trẻ tinh thần tập thể Qua hoạt động đóng kịch, trẻ truyền đạt lại nội dung câu chuyện làm sống động lại tâm trạng, hành động, ngôn ngữ hội thoại nhân vật truyện, đồng thời thể tình cảm đánh giá nhân vật truyện Khi đóng kịch, trẻ dễ dàng nắm nội dung, ý nghĩa tác phẩm, nắm tính liên tục câu chuyện, điều góp phần đẩy mạnh phát triển tư duy, cảm thụ tác phẩm văn học cách sâu sắc trẻ Để đạt điều trước cho trẻ đóng kịch, tơi cho trẻ ôn luyện lại nội dung câu chuyện, đàm thoại nhân vật truyện để từ trẻ biết thể sắc thái khác ngữ điệu, tính cách, tâm trạng nhân vật truyện Muốn trẻ nhớ ngôn ngữ, lời thoại nhân vật truyện để đóng kịch trước hết cho trẻ nhớ lời thoại nhân vật sau cho trẻ đóng vai theo tổ nhóm VD: truyện “Chú Dê đen”, cho tổ làm Dê trắng, tổ làm Dê den, tổ làm Chó Sói để trẻ tự thể hành động điệu nhân vật cho quen, thành thạo Sau cho trẻ nhắc lại lời thoại nhân vật truyện mà trẻ đóng Nhiệm vụ cô giáo lúc người dẫn chuyện trẻ diễn theo nội dung câu tuyện Khi diễn xong cho trẻ tự nhận xét vai chơi mình, từ trẻ xác định thái độ nhân vật truyện u hay ghét Trò chơi đóng kịch thực giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học phát triển ngôn ngữ cách sâu sắc để đạt điều việc trang trí sân khấu hóa trang cho trẻ quan trọng Ví dụ: Với câu truyện “Tích Chu” tơi làm sân khấu có che, trang trí cảnh phù hợp Bên cạnh việc làm mơ hình sân khấu việc hóa trang cho trẻ đóng kịch cần thiết với nhân vật người bà câu truyện “Tích Chu” tơi cho trẻ quấn khăn mặc quần áo nâu Việc hóa trang bố trí sân khấu phù hợp, trang phục đẹp giúp trẻ tự tin nhập vai tạo cho trẻ hứng thú với vai diễn Việc xác định giọng nói nhân vật truyện có vai trò quan trọng việc dạy trẻ tập đóng kịch, trẻ xác định giọng nhân vật trẻ nhập vào vai chơi cách tốt Ví dụ: Trong truyện “Tích Chu” + Tơi hỏi trẻ: giọng bà ốm nào?( run run) + Giọng cháu lúc ham chơi nào?(giọng trầm hối hận ) + Giọng bà tiên nào? (vang, trong, sáng) Thông qua việc tổ chức cho trẻ tập đóng kịch tơi thấy khả thể ngôn ngữ trẻ giao tiếp tiến nhiều trẻ tự nhiên, thoải mái giao tiếp q trình trẻ đóng kịch trẻ trực tiếp giao lưu, đối thoại trực tiếp với bạn diễn từ ngơn ngữ trẻ phát triển cách linh hoạt khéo léo Biện pháp 4: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua thơ tự sáng tác theo chủ đề Bằng nhiệt huyết với nghề, tình thương yêu dành cho trẻ, với lợi thân sáng tác thơ phù hợp độ tuổi trẻ, phù hợp nội chủ đề, chủ điểm có lồng nội dung giáo dục giúp cho trẻ thích thú học tập; mặt khác thơ ngắn nên trẻ dễ thuộc, dễ ghi nhớ đồng thời cách giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách tự nhiên, hứng thú Ví dụ: Chủ đề trường Mầm non Trường mầm non thân yêu Ngày bẽn lẽn Đang đà đổi Nay thích bé ngoan Những nụ cười phơi phới Như sang trang Chào đón ánh bình minh Thành ngoan trò giỏi Những khn mặt xinh xinh Hỏi cháu học trường Thông minh nhanh nhẹn Trường mầm non Định Công Hoặc thơ: Lớp em Mỗi ngày đến lớp Bé yêu chăm Gặp giáo hiền Đồn kết Đẹp cô tiên Rửa mặt chải đầu Em yêu em quý Vệ sinh Muốn cô đồng ý Giúp bé khoẻ mạnh Xin phép dơ tay Da dẻ hồng hào Ngồi học thẳng Gặp chào Được cô yêu quý Bé yêu ngoan Để trẻ hạnh phúc, vui vẻ nhắc đến tên thơ tự sáng tác, gắn cho trẻ đặc điểm riêng thơ Ví dụ: Bài thơ “Học mà chơi” Ánh Linh tô chữ O Hạnh, Thuý thủ thỉ làm thơ Ngọc Ánh tập vẽ cò bay la Bạn Ly làm mẹ, bạn Thảo đóng bà Thanh Hằng tập tơ chữ Ơ Bạn Duy tô màu hoa Gia Huy tập vẽ q tặng Bạn Giang xây ngơi nhà thật xinh Huyền My tập tơ chữ Ơ Cảnh Trường học thông minh Quốc Anh vẽ ô tơ chở hàng Phan Anh tốt bụng, bạn Hồng hiền Trâm, Dương múa hát rộn ràng Bạn Tuấn phát biểu hồn nhiên Thư, An kể chuyện nai vàng ngủ mơ Lớp học thiên đường tuổi thơ Thực tế qua thơ giúp cho trẻ nhớ tên đặc điểm trẻ mà giúp trẻ nhớ tên bạn lớp Để giáo dục trẻ lễ phép, yêu thương trẻ với người thân tự sáng tác thơ gắn với thành viên cụ thể gia đình trẻ Ví dụ: Chủ đề Gia đình Bài thơ “ Lời chào” Đi cháu chào bà Làm mát lòng nhà Ra vườn chào mẹ Đẹp q Bố làm việc nhà Em kính yêu trao tặng Con lên: Chào bố Chị người vắng Lời chào thân thương Em không tặng chào Qua thơ giáo dục trẻ lễ phép mà giáo dục trẻ phải biết thể quan tâm, yêu thương đến thành viên gia đình, trẻ đọc thuộc thơ thích thơ tơi sáng tác Với chủ đề khác hoạt động thường sáng tác thơ phù hợp trẻ đọc lúc nơi nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ Khi đọc thơ côc sáng tác trẻ thích thú, dễ thuộc thơ, hay đọc thơ cô lúc nơi, từ phần giúp trẻ u thích thơ ca, đặc biệt góp phần phát triển ngơn ngữ mạch lạc cho trẻ 10 Biện pháp 5: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua ca dao, đồng dao Ca dao đồng dao vào lòng người từ thủa thơ, ca dao đồng dao tranh với nhiều màu sắc thể phong phú, đa dạng sống, từ đời sống sinh hoạt vật chất tinh thần, tình cảm người, có giá trị mặt trí tuệ, tình cảm ngơn ngữ, ảnh hưởng lớn đến việc hình thành, phát triển nhân cách trẻ Các đồng dao có 2, 3, 4, chữ có vần, với lối ngắt nhịp 1-1, 2-2, thường có lối kết cấu vòng tròn, trùng điệp Ngơn ngữ đồng dao, ca dao ngơn ngữ hát, kể, giàu tính nhạc, giàu hình ảnh, có sức tạo hình Nó phù hợp với việc rèn cho trẻ phát âm, tích lũy vốn từ, hiểu nghĩa từ, nắm ngữ pháp, lối nói trơi chảy, uyển chuyển Để phát huy tính tích cực ngôn ngữ qua đồng dao, ca dao phát triển ngơn ngữ trẻ việc tổ chức hoạt động cho trẻ đọc thuộc đồng dao, ca dao quan trọng Hiện nay, hoạt động dạy trẻ đọc đồng dao, ca dao vào hoạt động có chủ đích chưa giáo viên áp dụng thường xuyên, với lợi ích ca dao đồng dao phát triển ngơn ngữ trẻ, năm học mạnh dạn đưa ca dao, đồng dao vào hoạt động có chủ đích tiến hành thơ, truyện phân phối chương trình cuat độ tuổi Ví dụ: Chủ đề gia đình: Dạy trẻ đọc đồng dao “ Gánh Gánh Gồng Gồng” - Hoạt động 1: Cô giới thiệu chương trình “ Ngày hội đồng dao” Cho trẻ quan sát số trò chơi dân gian Cho trẻ chơi trò chơi “ Kéo cưa lừa sẽ” - Hoạt động 2: Đàm thoại với trẻ nội dung thơ: + Chúng vừa thưởng thức đồng dao gì? + Các bạn nhỏ đồng dao làm việc gì? + Các bạn nấu cơm nếp chia làm phần? Cho ai? + Các thấy tình cảm bạn nhỏ người thân gia đình ntn? Sau câu hỏi đọc câu đồng dao trích dẫn cho trẻ để trẻ nhớ nội dung đồng dao - Hoạt động 3: Trẻ đọc đồng dao, cô hướng dẫn trẻ đọc cho từ, thể nhịp điệu đồng dao Cho trẻ chơi trò chơi “ Gánh Gánh Gồng Gồng” giáo dục trẻ, khen động viên trẻ kết thúc học Ví dụ: - Chủ điểm giới thực vật Dạy trẻ đọc “ Lúa ngô cô đậu nành” - Chủ điểm: Thế giới động vật dạy trẻ đọc đồng dao “Con vỏi voi” Mặt khác tơi lồng ghép hoạt động đọc đồng dao, ca dao cho trẻ phần vào tiết hoạt động có chủ đích khác, hoạt động chơi trò chơi dân gian tổ chức hoạt động ngồi trời, hoạt động đón trả trẻ, hoạt động sau ngủ dậy Bên 11 cạnh việc dạy trẻ đọc thuộc đồng dao, ca dao tơi ln tìm tòi đồng dao, ca dao có nội dung chủ điểm mà trẻ học Nhờ việc đưa ca dao đồng dao vào hoạt động có chủ định, tơi nhận thấy gời học hiệu cao: Trẻ dễ thuộc lời, thích thú đọc diễn cảm, thích chơi trò chơi ứng với lời ca dao đồng dao - Tổ chức đọc đồng dao, ca dao cho trẻ hoạt động trời Sau học trường mầm non hoạt động ngọài trờ Hoạt động trời thường kéo dài từ 30- 35 phút tơi tận dụng hoạt động ngồi trời để phát triển ngơn ngữ cho trẻ thông qua việc cho trẻ đọc đồng dao, ca dao Bên cạnh việc dạy trẻ đọc đồng dao ca dao lồng ghép đồng dao vào trò chơi dân gian để tạo hứng thú cho trẻ đọc nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ cách tốt Ví dụ: Bài “Dung dăng dung dẻ” Dung dăng / dung dẻ Cho cháu / quê Cho gà/ bới bếp Dắt trẻ / chơi Cho dê/đi học Xì xà/xì xụp Đến ngõ / nhà trời Cho cóc/ nhà Ngồi thụp/ xuống Lạy cậu / lạy mợ - Tôi dạy trẻ đọc theo nhịp 2-2 - Cách chơi: Trẻ nắm tay nhau, vừa vừa đọc tay vung theo nhịp đồng dao Đến câu “Ngồi thụp xuống đây” trẻ nắm tay ngồi thụp xuống sau đứng dậy lại tiếp - Tổ chức đọc đồng dao, ca dao cho trẻ đón, trả trẻ Khi dạy trẻ đọc thuộc đồng dao, ca dao thường đọc đọc lại nhiều lần để trẻ ghi nhớ, học thuộc sau tơi u cầu trẻ đọc nhanh dần lên, tổ chức thi đua đọc nhanh tổ với Đó cách làm cho trẻ rèn luyện máy phát âm, trau dồi ngôn ngữ, nhạy bén, linh hoạt tư VD: Bài “Lúa ngô đậu nành”, “Chim ri dì sáo sậu”, “Con kiến mà leo cành đa” câu hát đồng dao mà trẻ thích đọc đem lại tiếng cười vui vẻ, tạo khơng khí thi đua, tự nhiên, cởi mở Ngoài lựa chọn để giúp trẻ học đọc theo chủ đề, chủ điểm, tơi khích lệ trẻ thi đua đọc câu đồng dao, ca dao trẻ thuộc từ cha mẹ, anh chị, bạn bè xóm Hình thức thi đua động lực lôi cuốn, thúc đẩy trẻ cố gắng nỗ lực, tích cực học tập việc thi đua kéo dài tuần, sau tuần tơi kiểm tra số lượng trẻ thuộc, có tuyên dương, khen thưởng để khuyến khích trẻ học tập - Tổ chức cho trẻ đọc đồng dao, ca dao sau trẻ ngủ dậy Sau ngủ dậy, trẻ thường mệt mỏi, uể oải ngái ngủ nên thường cho trẻ đọc đồng dao, ca dao quen thuộc để trẻ lấy lại tinh thần sảng khối, đầu óc thỏai mái để bước vào học buổi chiều đồng thời, giúp trẻ phát triển thêm khả ngơn ngữ Ví dụ: Bài “Nu na nu nống” Cái trống nằm Con cóc nhảy Con ong nằm ngồi Bà mụ thổi xơi Củ khoai chấm mật Nhà tơi nấu chè 12 Bụt ngồi bụt khóc Tè he chân rụt Hình ảnh trẻ chơi trò chơi “Nu Na Nu Nống” sau ngủ dậy * Cách chơi: Trẻ ngồi bệt, chiều với nhau, sát cạnh nhau, chân duỗi thẳng, vừa đọc đồng dao, vừa lấy tay đập vào cẳng chân, từ đồng dao đập nhẹ vào chân theo thứ tự từ đầu đến cuối lại ngược lại chữ “rút” chân gặp từ “ rút” co chân lại chân co lại hết chơi lại từ đầu Qua tơi thấy hiệu rõ ràng, trẻ hào hứng tham gia trò chơi đọc đồng dao, ca dao nhớ lâu Biện pháp 6: Phát triển ngôn ngữ thông qua việc dạy trẻ đọc kể diễn cảm Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ nhiệm vụ có tầm quan trọng hàng đầu lứa tuổi, đặc biệt quan trọng q trình tổ chức hoạt động dạy trẻ đọc thơ diễn cảm cho trẻ em lứa tuổi mầm non Đó phương pháp rèn luyện phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ Khi đọc thuộc lòng thơ trẻ làm cho ngơn ngữ thêm sinh động, uyển chuyển, biểu cảm giúp trẻ thể tình cảm, suy nghĩ tác giả Nhận thấy rõ tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ thông qua việc dạy trẻ đọc thơ diễn cảm tơi ln tìm tòi phương pháp biện pháp tốt để trẻ phát âm diễn đạt mạch lạc Với lứa tuổi tơi chọn thơ có sắc thái khác nhau: êm dịu, nhẹ nhàng, vui vẻ, hóm hỉnh nhằm giúp trẻ cảm nhận hay, đẹp ngôn ngữ tiếng việt sống, giúp trẻ phát triển đời sống tình cảm Để trẻ cảm thụ tốt ngôn ngữ câu thơ, điều quan trọng phải đọc diễn cảm, thể nhịp điệu, âm điệu sắc thái thơ Tôi tập đọc diễn cảm thuộc thơ trước đọc cho trẻ nghe Để trẻ cảm thụ tốt thơ, nên trò chuyện với trẻ nội dung thơ, giải thích nghĩa số từ, ý câu thơ, vẻ đẹp câu thơ mô tả, kết hợp với 13 tranh minh họa làm động tác minh họa Tôi đọc cho trẻ nghe nhiều lần, đọc thơ theo cá nhân, theo nhóm, luyện tập cách đọc diễn cảm Để thu hút trẻ đọc thơ việc chuẩn bị đồ dùng trực quan dạy học để gây hứng thú cho trẻ quan trọng, trình dạy trẻ đọc thơ diễn cảm sử dụng tranh thơ, sa bàn, rối, vật thật Để thu hút lôi trẻ vào học tơi lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn qua tổ chức hội thi “Bé yêu thơ”, câu đố, tham quan đặc biệt chọn hình ảnh đẹp nhân vật ngộ nghĩnh sáng tạo đưa vào công nghệ thông tin để trẻ hòa nhập hóa thân vào nhân vật Ví dụ: Dạy trẻ đọc thơ “Tình bạn” - Hoạt động 1: Cô trẻ hát bát “Lớp chúng mình” trò chuyện với trẻ hát, giới thiệu cho trẻ thơ “Tình bạn” - Hoạt động 2: Đàm thoại với trẻ nội dung thơ: + Bài thơ tên gì? + Các bạn đến lớp thấy vắng ai? + Bạn Gấu trả lời nào? + Bạn Thỏ bị làm sao? + Các bạn rủ đâu? Sau câu hỏi tơi đọc câu thơ trích dẫn cho trẻ để trẻ nhớ nội dung thơ - Hoạt động 3: Trẻ đọc thơ, cô hướng dẫn trẻ đọc cho từ thể nhịp điệu thơ Khi dạy trẻ đọc thơ giọng cô phải chuẩn xác, diễn đạt trôi chảy phù hợp với bài, cô phát âm không ngọng Và ý nghe trẻ đọc để phát trẻ nói ngọng, đọc sai để sửa cho trẻ cụ thể như: Tôi đọc lại trẻ đọc theo nhiều lần động viên trẻ “Con đọc gần giỏi rồi” thi đua tổ với để phát tổ đọc tốt để kích thích trẻ hứng thú đọc nhiều Dạy trẻ nói đủ câu, tơi nói trước trẻ nhắc lại nhiều lần cho trẻ khác giúp đỡ bạn Trong học ý bao quát chung để tìm hiểu đặc điểm trẻ để gần gũi động viên trẻ giúp đỡ trẻ yếu kém, đưa trẻ vào hoạt động với bạn có nề nếp hơn, hứng thú Biện pháp 7: Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với phụ huynh việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Môi trường giao tiếp ngôn ngữ trẻ chủ yếu gia đình nhà trường Chính việc kết hợp gia đình nhà trường biện pháp thiếu để phát triển ngôn ngữ cho trẻ Tôi thường xuyên tuyên truyền với phụ huynh sưu tầm thêm câu chuyện, thơ, ca dao đồng dao để đọc, kể cho trẻ nghe lúc trước ngủ, Bên cạnh đó, phụ huynh nên đọc sách báo cho trẻ nghe để giúp hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ, tạo nhiều tình huống, thường xun nói chuyện với trẻ để kích thích trẻ giao tiếp Qua phụ huynh thấy ngơn ngữ trẻ phát triển có biện pháp kích thích phát triển ngơn ngữ cho trẻ gia đình 14 Để tuyên truyền tới phụ huynh cách đầy đủ, sử dụng mảng tường ngồi cửa lớp để xây dựng góc tun truyền với phụ huynh chương trình dạy trẻ theo chủ đề thay tin hàng tuần để phụ huynh biết, thống cách dạy trẻ phối hợp với giáo viên rèn luyện thêm nhà Ví dụ: Tôi cung cấp số đồng dao để bậc phụ huynh học với trẻ để trẻ đọc từ xác khơng bị nói ngọng Tơi trao đổi với phụ huynh câu chuyện thơ trẻ học trường, yêu cầu phụ huynh nhà đọc với trẻ cho trẻ kể lại câu chuyện kích thích trẻ kể lại câu chuyện Như ngôn ngữ trẻ phát triển cách phong phú đa dạng Ngoài ra, năm học tuyên truyền lần họp phụ huynh, tuyên truyền đánh giá nề nếp, thói quen trẻ khả nhận thức trẻ Trao đổi với phụ huynh kế hoạch thao giảng giáo viên giỏi, tiêu phấn đấu lớp để phụ huynh nắm bắt được, mời phụ huynh đến tham dự hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ tổ chức cho trẻ để phụ huynh trực tiếp xem cháu học Qua tiết dạy phụ huynh nắm bắt tình hình học tập trẻ trường, với cháu nói ngọng cháu Duy Mạnh, cháu Hồng, cháu Tuấn Anh Tơi phối hợp với gia đình giúp cháu phát âm chuẩn bên cạnh cháu phát âm ngọng tơi nêu cháu mạnh dạn động hoạt động kể chuyện, đọc thơ như: Cháu Ánh Linh, cháu Cảnh Trường, cháu Hằng, Ngọc Ánh, Giang để phát huy tính tích cực cháu Với hình thức phối hợp với phụ huynh cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, giáo viên phụ huynh ln có thơng tin hai chiều trẻ nhà trường, trẻ lớp học việc phát triển ngôn ngữ trẻ củng cố mở rộng Hiệu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học Qua thời gian nghiên cứu tìm tòi mạnh dạn áp dụng biện pháp thấy kết việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua tác phẩm văn học trẻ lớp phụ trách có hiệu rõ rệt Cụ thể: * Đối với trẻ: Bảng khảo sát lần tiêu chí đánh giá ngơn ngữ trẻ cuối năm sau: TT Nội dung khảo sát Tổng số Kết chung trẻ KS Đạt Tỷ lệ Chưa Tỷ lệ % đạt % Trẻ phát âm đúng, rõ ràng, mạch 27 26 96% 0,4% lạc Trẻ sử dụng vốn từ linh hoạt, 26 96% 0,4% phong phú giáo tiếp Trẻ thể ngôn ngữ, giọng 24 89% 1,1% điệu kể chuyện sáng tạo 15 kể chuyện theo trí nhớ Trẻ biết đọc kể diễn cảm 24 89% 1,1% Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi 26 96% 4% giáo viên Trẻ tự tin giao tiếp với 25 92% 8% người ung quanh Kết khảo sát cuối năm đối chiếu với kết khảo sát đầu năm nhận thấy, kết chung trẻ tăng lên rõ rệt, cụ thể qua bảng khảo sát Kết cho thấy việc áp dụng biện pháp mà thân đưa có phù hợp, hiệu rõ rệt: 100% trẻ phát âm đúng, rõ ràng, mạch lạc, khơng trẻ nói ngọng nói lắp, trẻ trở nên nhanh nhẹn, chủ động hoạt động, biết sử dụng từ ngữ linh hoạt phong phú giao tiếp Đặc biệt trẻ biết dùng ngôn ngữ mạch lạc để giáo tiếp với người lớn, trẻ mạnh dạn tự tin giao tiếp, hoạt bát khơng rụt rè nhút nhát trước, nhận thức cháu giới xung quanh phát triển rõ rệt, cháu chăm học chủ động hoạt động Đó niềm vui khơng dành cho bậc cha mẹ mà niềm vui lớn cô giáo mầm non, người làm công tác giáo dục * Đối với thân: Tơi thấy nâng cao phong cách nghệ thuật lên lớp, giọng kể, đọc thơ trau dồi, diễn cảm, thu hút trẻ hứng thú tham gia vào tiết học, sưu tầm nhiều tranh ảnh, tự sáng tác học thuộc nhiều truyện ngồi chương trình Từ giúp tơi nâng cao trình độ chun mơn Tạo môi trường cho trẻ hoạt động tốt góc, đặc biệt góc văn học Tơi tận dụng ngun vật liệu sẵn có, dễ tìm để tạo nhiều loại rối phong phú, đa dạng, sử dụng có hiệu việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Nâng cao tay nghề việc làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí, tạo môi trường hoạt động hấp dẫn lôi trẻ, đặc biệt kinh nghiệm tổ chức hoạt động trời * Đối với đồng nghiệp: Có thêm nhiều kinh nghiệm việc sưu tầm, lựa chọn hình thức tổ chức, đồ chơi, trò chơi để tổ chức cho trẻ phù hợp Giáo viên linh hoạt, sáng tạo việc tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ * Đối với phụ huynh: Nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động làm quen tác phẩm văn học trẻ Từ bậc phụ huynh yên tâm gửi đến trường, đến lớp Ủng hộ, đầu tư thêm sở, vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ tốt cho hoạt động trời Chủ động phối hợp với giáo viên để thống cách chăm sóc giáo dục trẻ Kể chuyện cho trẻ nghe, cung cấp nhiều vốn từ cho trẻ Từ làm cho ngơn ngữ trẻ phát triển C KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I Kết luận Từ việc làm cụ thể kết đạt rút số kết luận sau: 16 - Bản thân gương mẫu việc nói chuẩn tiếng phổ thơng, làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh việc tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho trẻ đặc biệt động viên cha mẹ trẻ thường xuyên nói chuyện thân thiện với trẻ Bản thân cần nâng cao trình độ, ngơn ngữ mình, coi phát triển ngôn ngữ phương pháp giáo dục chủ đạo phải tích cực sưu tầm tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ khoa học, thu hút trẻ vào tiết học - Việc rèn luyện ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ q trình với sáng tạo khơng ngừng đặc biệt phải kiên trì nhẫn nại áp dụng đa dạng hình thức tổ chức hoạt động, thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục ngôn ngữ cho trẻ lúc, nơi, thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt hàng ngày “giờ việc ấy” - Cơ giáo cần ln đổi hình thức tổ chức vui vẻ, sinh động, sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi tìm kiếm nguyên vật liệu mẻ, phong phú để tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia hoạt động - Luôn lấy trẻ làm trung tâm việc tổ chức hoạt động giáo dục để giúp trẻ phát triển theo mục tiêu chương trình chăm sóc giáo dục mầm non - Học hỏi kinh nghiệm người trước, nghiên cứu tài liệu, tham khảo sách báo, tập san…để từ rút cho học hay góp phần vào việc chăm sóc giáo dục trẻ đặc biệt giúp trẻ “Học chơi, chơi mà học” “Mỗi ngày đến trường ngày vui” - Luôn yêu thương, đối sử công với trẻ, tôn trọng khác biệt trẻ, thân thiện gần gũi với trẻ, tạo môi trường học tập chơi thuận lợi, tạo hội cho trẻ trải nghiệm thực tế giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp hoạt động - Tích cực, tự tin trao đổi kinh nghiệm học hỏi qua dự đồng nghiệp để tích luỹ cho thân phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động hiệu quả, phổ biến ý kiến hay, thơ phù hợp với đồng nghiệp để giáo viên, học sinh tồn trưòng có hội học tập lẫn - Thưòng xuyên trao đổi để phụ huynh nắm bắt khả em họ, nhận hỗ trợ giúp đỡ II Kiến nghị Để phát huy vai trò giáo dục Mầm non nói chung tổ chức hoạt động làm quen với tác phẩm văn học phát triển toàn diện cho trẻ Mầm non nói riêng Bản thân tơi có số kiến nghị nhỏ sau: - Ban giám hiệu nhà trường tham mưu với lãnh đạo địa phương, phụ huynh để trang bị thêm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho giáo viên dạy học Trên vài kinh nghiệm nhỏ phát triển ngôn ngữ hiệu cho trẻ 4-5 tuổi áp dụng thành công trẻ lớp tơi phụ trách Trong q trình áp dụng biện pháp khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong hội đồng khoa học đóng góp, xây dựng ý kiến giúp tơi hồn thiện đề tài, nâng cao hiệu áp dụng q trình chăm sóc giáo dục trẻ năm học đạt kết tốt XÁC NHẬN CỦA THỦ Định Công, ngày 15 tháng 03 năm 2018 17 TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tơi xin cam đoan SKKN khơng chép cuả người khác NGƯỜI VIẾT SKKN Phạm Thị Huyên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 Lã Thị Bắc Lý “ Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non” Nhà xuất Đại học sư phạm Đinh Hồng Thái “ Phương pháp phát triển lời nói trẻ em” Nhà xuất Đại học sư phạm Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên – Nguyễn Như Mai – Đinh Kim Thoa “Tâm lý học trẻ em” NXB giáo dục 1983 Bùi Kim Tuyến ( Chủ biên) Nguyễn Thị Cẩm Bích – Lưu Thị Lan Vũ Thị Hồng Tâm – Đặng Thu Quỳnh “ Các hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non” ( Theo chương trình giáo dục mầm non mới) NXB giáo dục Việt Nam PGS.TS.Hà Nguyễn Kim Giang “ Phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học 19 ... phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4- 5 tuổi Chính tơi sâu nghiên cưú đề tài: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học nhằm đáp ứng nhu cầu nhận thức trẻ. .. quen với tác phẩm văn học trường mầm non Định Công II Mục đích nghiên cứu: Tìm số biện pháp hữu hiệu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học góp... phát triển ngôn ngữ trẻ củng cố mở rộng Hiệu việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học Qua thời gian nghiên cứu tìm tòi mạnh dạn áp dụng biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm mon định công , skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở trường mầm mon định công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay